Hotărârea nr. 516/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 516

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 516

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.144646/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2008 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian VASILE                       Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.516/2009

Nr.cr

t.

Nr. contract

H.C.L

Societate Comercială

A.F, PFI

Obiectul contractului, suprafata teren ( mp)

1.

130/2005

232/2004

S.C. Vitaplant S.R.L

Teren în supr. de 15 mp situat în bd.Tineretului -zona big Craiovita

2.

95/2005

232/2004

S.C. Aby Leo S.R.L (desființat S.C. Geoleodanaida S.R.L)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

3.

92/2005

232/2004

S.C. Mirimex Impex

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

4.

149/2004

232/2004

S.C.Bob&Sara S.R.L ( cumparat de la S.C. Iorix Impex S.R.L)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

5.

97/2005

232/2004

A.F.Pirvulescu Ion

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

6.

103/2005

232/2004

S.C.Ginmar Com

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

7.

101/2005

232/2004

P.F.Cirjaliu Ioan

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

8.

102/2005

232/2004

S.C.Robaumi Prod

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

9.

127/2005

232/2004

S.C.Ilseri Impex

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

10.

110/2005

232/2004

S.C.Clamabi Com

S.R.L

Teren în supr. de 10,80mp , situat în

bd.Oltenia statia RAT 30

11.

155/2005

232/2004

Para Florina

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

12.

111/2005

232/2004

S.C.Jonaris Maio

Impex S.R.L

Teren în supr. de 36mp, situat în bd.Oltenia zona bl.154A

13.

122/2

005

232/2004

S.C.Gabidor Com

S.R.L

Teren în supr. de 20,50mp, situat în str.Girlesti zona bl. 25

14.

106/2005

232/2004

S.C.A.S.Puca

S.N.C

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

15.

129/2005

232/2004

S.C.A.S.Puca

S.N.C

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

16.

153/2005

232/2004

S.C.Detski Service

S.R.L

Teren în supr. de 21mp, situat în str.E.Farago zona bl.174I

17.

118/2005

232/2004

S.C.Oana si

Cosmin S.R.L

Teren în supr. de 87mp, situat în aleea

Castanilor I- zona Orizont

18.

105/2005

232/2004

S.C.Lilivio S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

19.

139/2005

232/2004

S.C.Incredibil Ro

Serv S.R.L

Teren în supr. de 60mp, situat în bd.Tineretului PTTR

20.

107/2005

232/2004

S.C.Tasse et

Company S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

21.

83/2005

232/2004

S.C.Dictis Impex

S.R.L

Teren în supr. de 24mp, situat în str.Mircesti intersecție str.Spania

22.

88/2005

232/2004

S.C.El Padrino

S.R.L(desfiintat S.C Roplay Trading S.R.L)

Teren în supr. de 80mp, situat în bd.Tineretului PTTR

23.

93/2005

232/2004

S.C.Mirimex

Impex S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

24.

112/2005

232/2004

S.C.Naza Impex

S.R.L

Teren în supr. de 80mp, situat în

bd.1Mai nr.60

25.

99/2005

232/2004

S.C.Robalbert

Com S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

26.

104/2005

232/2004

S.C.Redat Prod Com S.R.L ( cumparat de la S.C.Famaris

S.R.L)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

27.

120/2005

232/2004

S.C. Ebyrom

Company S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

28.

91/2005

232/2004

S.C. Tompi si

Fieraru S.N.C

Teren în supr. de 80mp, situat în bd.Tineretului PTTR

29.

142/2005

232/2004

Mircea Vetta ( cumparat de la Ciurea Geanina)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

30.

119/2005

232/2004

S.C. Bunicuta

S.R.L

Teren în supr. de 29mp, situat în str. Popoveni

31.

109/2005

232/2004

S.C. Fitocrap

S.R.L

Teren în supr. de 19mp, situat în

CV.Nouă - Orizont

32.

86/2005

232/2004

S.C. Bertelis S.R.L

(cumparat de la

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

Constantin Nicu)

33.

85/2005

232/2004

S.C.Bertelis S.R.L (desfiintat A.F. Constantin Emil)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

34.

90/2005

232/2004

S.C. Narcul S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

35.

82/2005

232/2004

S.C. Grup Servis S.R.L ( desfiintat S.C.

Albu Trans S.N.C)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

36.

96/2005

232/2004

P.F. Tanasie Cornelia

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

37.

89/2005

232/2004

S.C. Buzstef S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

38.

113/2005

232/2004

S.C. Barili Impex

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE

Anexa la Hotărârea nr.516/2009

Nr.cr

t.

Nr.

contract

H.C.L

Societate Comercială

A.F, PFI

Obiectul contractului, suprafața teren (mp)

—r

1.

1

130/2005

l

232/2004

S.C..Vitaplant S.R.L

Teren în supr. de 15 mp situat în bd.Tineretului -zona big Craiovita

2.

95/2005

232/2004

S.C. Aby Leo S.R.L (desființat S.C.

Geoleodanaida S.R.L)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

3.

92/2005

232/2004

S.C. Mirimex Impex

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

4.

149/2004

232/2004

S.C.Bob&Sara S.R.L ( cumpărat de la S.C. Iorix Impex S.R.L)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

5.

1

97/2005

232/2004

A.F.Pirvulescu Ion

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

6.

103/2005

232/2004

S.C.Ginmar Corn

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

7.

101/2005

232/2004

P.F.Cirjaliu Ioan

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

8.

102/2005

232/2004

S.C.Robaumi Prod

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

9.

127/2005

232/2004

S.C.Ilseri Impex

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

10.

110/2005

232/2004

S.C.Clamabi Corn

S.R.L

Teren în supr. de 10,80mp , situat în

bd. Oltenia statia RAT 30

11.

155/2005

232/2004

Para Florina

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

12.

111/2005

232/2004

1

S.C.Jonaris Maio

Impex S.R.L

Teren în supr. de 36mp, situat în

bd.Oltenia zona bl. 154A

13.

122/2

005

232/2004

i

S.C.Gabidor Corn

S.R.L

Teren în supr. de 20,50mp, situat în str.Girlcsti zona bl.25

14. j

106/2005

1

J

232/2004

S.C.A.S.Puca

S.N.C

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

15.

129/2005

232/2004

S.C.A.S.Puca

S.N.C

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

16.

153/2005

232/2004

S.C.Detski Service

S.R.L

Teren în supr. de 21 mp, situat în str.E.Farago zona bl. 1741

17.

118/2005

232/2004

S.C.Oana si

Cosmin S.R.L

Teren în supr. de 87mp, situat în aleea

Castanilor I- zona Orizont

18.

105/2005

232/2004

S.C.Lilivio S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

19.

]

139/2005

232/2004

S.C.Incredibil Ro

Serv S.R.L

Teren în supr. de 60mp, situat în bd.Tineretului PTTR

20.

107/2005

232/2004

S.C.Tasse et

Company S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

21.

83/2005

232/2004

S.C.Dictis Impex

S.R.L

Teren în supr. de 24mp, situat în str.Mircesti intersecție str.Spania

22.

88/2005

232/2004

S.C.E1 Padrino

S.R.L(desfiintat S.C

Roplay Trading S.R.L)

Teren în supr. de 80mp, situat în bd.Tineretului PTTR

23.

93/2005

232/2004

S.C.Mirimex

Impex S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

24.

112/2005

232/2004

S.C.Naza Impex

S.R.L

Teren în supr. de 80mp, situat în bd.lMai nr.60

25.

99/2005

232/2004

S.C.Robalbert

Corn S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

1

26.

104/2005

232/2004

S.C.Redat Prod Corn S.R.L (cumpărat de la S.C.Famaris

S.R.L)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

27.

120/2005

232/2004

S.C. Ebyrom

Company S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

28.

91/2005

232/2004

S.C. Tompi si

Fieraru S.N.C

Teren în supr. de 80mp, situat în bd.Tineretului PTTR

29.

i

142/2005

232/2004

Mircea Vetta ( cumpărat de la Ciurea Geanina)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

30.

119/2005

232/2004

S.C. Bunicuța

S.R.L

Teren în supr. de 29mp, situat în str.

Popoveni

31.

109/2005

232/2004

S.C. Fitocrap

S.R.L

Teren în supr. de 19mp, situat în

CV.Nouă - Orizont

32.

i 86/2005

232/2004

S.C. Bertelis S.R.L

(cumpărat de la

Teren în supr. de 20mp. situat în bd.Tineretului PTTR

Constantin Nicu)

i

i

33.

85/2005

232/2004

S.C.Bertelis S.R.L (desființat A.F.

Constantin Emil)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

34.

90/2005

232/2004

S.C. Narcul S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

%

35.

82/2005

232/2004

S.C. Grup Servis S.R.L ( desființat S.C.

Albu Trans S.N.C)

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

1

36.

96/2005

232/2004

P.FT'Tanasie Cornelia

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

37.

89/2005

232/2004

S.C. Buzstef S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

38.

113/2005

232/2004

S.C. Barili Impex

S.R.L

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,