Hotărârea nr. 506/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 506

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.506

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.140980/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea Programului comun de acțiune privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, pentru iarna 2009-2010 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009 ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

Potrivit prevederilor Regulamentului privind desfășurarea activității de salubrizare în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 1/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct. 14. art. 45 alin. 1 și art. 61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul comun de acțiune privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, pentru iarna 2009-2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Serviciul Public de Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


Marian VASILE


SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

PROGRAM COMUN DE ACȚIUNE PENTRU

DESZĂPEZIREA, PREVENIREA SI COMBATEREA

POLEIULUI

IARNA 2009-2010

Pentru activitatea de deszăpezire in iama 2009-2010 se vor utiliza următoarele materiale antiderapante: sare, nisip, clorura de calciu.inhibitori, lista cu materialele si cantitatile necesare fiind prezentata in ANEXA nr. 1. Achiziția clorurii de calciu, nisipului si sării se va realiza prin cumpărare directa conform cerințelor actelor normative aplicabile privind achizițiile publice, urmând a se intocmi notele justificative.

Deoarece S.P. Salubritate nu dispune in parcul propriu de toate utilajele necesare desfășurării activitatii de deszăpezire, conform caietului de sarcini aprobat prin HCLM 122/2008, art. 18, pct. (2) s-a procedat la inchirierea de utilaje specifice de la alti agenti economici. In aceasta iama vor participa la activitatea de deszăpezire 96 de utilaje, din care 38 utilaje de la S.P. Salubritate si 58 de la S.C. DELTA ACM93 S.R.L. Menționam ca societatea a fost selectata prin procedura de ■"licitație deschisa”, care a avut loc pe data de 30.09.2009. iar acordul cadru de servicii nr.16 a fost încheiat la data de 19.10.2009. In ANEXA nr. 2 este prezentata lista cu utilajele participante la deszăpezire.

Activitatea de deszăpezire se va desfasura in 10(zece) sectoare de activitate, fiind monitorizata de cate 2 (doi) controlori prestări servicii, din cadrul S.P. Salubritate, in fiecare sector de activitate. ANEXA nr. 3 prezintă străzile principale si adiacente pe care se va acționa, fiind nominalizați si responsabilii pentru fiecare sector. In anexa 3 sunt prezentate si utilajele de deszăpezire care vor acționa in fiecare zona.

In ANEXA 4 este prezentat programul de degajare zapada trotuare, statii autobuz si treceri pietonale si sunt specificați si responsabilii de sector si indicativele stațiilor de emisie-receptie. Menționam ca aceste locații sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini pentru desfasurarea activitatii de deszăpezire, aprobat prin HCLM 122/2008.

ANEXA 5 prezintă tabelul cu personalul din cadrul S.P. Salubritate, responsabil cu activitatea de deszăpezire pe fiecare sector de activitate in parte, fiind specificate si indicativele stațiilor de emisie-receptie care vor fi utilizate.

ANEXA 6 prezintă spatiile de depozitare a zăpezii - zona Str. Lunca Jiului si zona Str. Abatorului.

In ANEXA 7 sunt prezentate spatiile pentru adunarea si odihna personalului.

In ANEXA 8 sunt menționați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Craiova. care vor verifica desfasurarea activitatii de curatare si transport a zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de £ inghet.

PRIMĂRIA MUNICIPULUI CRAIOVA,

S.P. SALUBRITATE, eCtor, CIOBANU
SEF SERVICIU, MARIUS BARCAN


Insp.. ION VES Insp. VIOREL RADU Expert. MARIAh

Insp.. MIHAELA SORIC

S P SALUBRITATE


ANEXAI


LISTA CU MATERIALELE ANTIDERAPANTE

2009-2010

DENUMIRE

CANTITATE NECESARA

STOC EXISTENT

SARE

330 to

30 to

NISIP

1500 mc

1000 mc

CLORURA CALCIU

50 to

41,5 to

INHIBITORI

5 to

0 to


ÎNTOCMIT,

Ing. FloreaANEXA 2

LISTA CU UTILAJELE

CE PARTICIPA LA DESZĂPEZIRE 2009-2010

TIP UTILAJ

SOCIETATEA

TOTAL

S.P. SALUBRITATE

SC DELTA

TRACTOR CU PLUG/REMORCA

12

6

18

AUTOGREDER 180

2

2

AUTOGREDER 80

1

1

TRACTOR CU SARARITA /REMORCA

6

4

10

CISTERNE CLORURI

3

2

5

UNIMOG

2

5

7

MULTIFUNCȚIONALE

15

15

INCARCATOARE CU CUPA

1

1

INCARCATOARE FRONTALE

20

20

AUTOBASCULANTE 16 to

3

3

TIH 445

1

1

WOLLA A 1800 IF

1

1

FIAT DUCATO CLORURI

2

2

AUTOMATURATOARE LAMA

2

2

ABROLL KEEPER

2

2

AUTOBASCULANTE 5 TO

3

3

FREZE

3

3

TOTAL

38

58

96

DIRECTOR,

IrtgXEORIN CIOBANU


ETAPA I

ETAPA I I

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

A.I.CUZA,ÎNFRĂȚIRII,N BALCESCU(CL BUC.-A.I.CUZA),R AGRARA(CL BUC -A.I.CUZA) N.PLOPSOR.TH.AMAN,OLTET,ROMULUI,MBASARAB.I.MAIORESCU, MADONA F ADERCA.P.ȘAPCA,M VITEAZUL,UNIRII(KMO-POSTA)ESPLANADA,GH.DOJA DEALUL SPIRII.ST VODA(UNIRII-CIUPERCA)N.VORNICESCU,S.BARNUTIU, F.BUZESTI,BUJORULUI,R.MUNCITOARE,P.MOSOIU,LIPSCANI,R.ROLLAND.ARIES, E.CARADA,T.DEMETRESCU,C.D FORTUNESCU,IMP.TRAIAN,MACEDONSKI,13 SEP. CRISULUI,JIETULUI,M.VODA,C.R.MOTRU,KOGALNICEANU,SF D-TRU.M FIRMILIAN 24 IAN..BRINDUSA,LIBERTĂȚII,TRANSILVANIA,P.UNITE,C.BRINCUSI,A. IANCU, FILANTROPIEI, I.JIANU

DREPTĂȚII, HOREZULUI

ALEI SI PARCARI DIN ZONA CENTRALA

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT ZAPADA UTILAJE DESZĂPEZIRE -1 UNIMOG DELTA


2 INCARCATOARE FRONTALE DELTA

 • 1 AG 80 SPS

 • 2 FIAT CLORURI SPS

 • 2 CISTERNE CLORURI SPS

5 TRACTOARE PLUG SPS

1 TRACTOR SARARITA SPS

 • 3 FREZE SPS


  ETAPA I

  ETAPA I I

  STRĂZI PRINCIPALE

  STRĂZI ADIACENTE

  DACIA(PECO SEVERIN-AMARADIA)TINERETULUI,OLTENIA,G.ENESCU.CRAIOVESTI OPANEZ,CASTANILOR.TUFANELE,PAȘCANI

  G.GABRIELESCU,COLȚUNAȘ,DÎMBOVIȚA,ALEI CASTANILOR PIERSICULUI,N COCULESCU MAGNOLIEI,GORUNULUI,PALTINULUI E FARAGO,CARTIER 41

  ALEI SI PARCARI DIN CARTIERELE CV.NOUA.G.ENESCU, N.TITULESCU

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT

UTILAJE DESZAPEZIRE-4 TRACTOARE PLUG DELTA


 • 1 TRACTOR SARARITA SPS

 • 2 INCARCATOARE FRONTALE DELTA

2 MULTIFUNCȚIONALE DELTA


ETAPA I

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

AMARADIA,DACIA(AMARADIA-GAR A), BRAZDA LUI NOVAC.DOLJULUI,REMUS.1 DEC

M.CERCHEZ,CARGETOIANU.FALCOIANU.FAGARAS.PLEVNEI

LAMIITEI.B.VILCII, TOAMNEI

ALEI SI PARCARI DIN CART.BRAZDA LUI NOVAC STRĂZI ADIACENTE DIN CART.B.VILCII

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT. UTILAJE DESZAPEZIRE-2 TRACTOARE PLUG DELTA


 • 1 UNIMOG DELTA

 • 2 INCARCATOARE FRONTALE DELTA

1 TRACTOR SARARITA SPS

1 MULTIFUNCȚIONAL DELTA


ETAPA I

ETAPA I I

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

ST.CEL MARE,PĂCII,PIETATII.SERBAN VODĂ,PIAȚA GĂRII,ARGEȘ,BUCOVINA

BATRINILOR.BASARABIA.MARAMURES.N IORGA,N.BALCESCU,F.GOLESTI

PĂLTINIȘ,V.ALECSANDRI.G CONSTANTINESCU.CAROL l,DECEBAL(GARA-RAMPA MIL.) V.CONTA

OVIDIU.ARH.D NICOLAE.M EMINESCU.I.L.CARAGIALE.G.COSBUC POETULUI,GILORTULUI.MILCOV,BUCIUMULUI,FELDIOARA MITROPOLIT CRIVEANU.P.NEGULICI.ROVINE.BANU MIHALCEA, SOARELUI,M BIRCA.S.STOILOV.GHE TITEICA.GHE BARITIU.JEAN NEGULESCU

ALEI SI PARCARI DIN CART ROVINE,DEZROBIRII

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT

UTILAJE DESZĂPEZIRE-1 MULTIFUNCȚIONAL DELTA

-1 UNIMOG DELTA

-2 INCARCATOARE FRONTALE DELTA


DIRECTOR^.

InglSb^lQ^U

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE

PROGRAM DEGAJARE ZAPADA TROTUARE-STATII AUTOBUZ-TRECERI PIETONALE FORMAȚIISECTOR

ZONA DE ACTIVITATE

SEF SECTOR

INDICATIV

021

CART. DEZROBIRII, ROVINE

DASCALU ILEANA

19

022

CART. VALEA ROȘIE

GHEORGHE I.

23

023

ZONA CENTRALA

STANESCU ILIUTA+DASCALU D-TRU

17

024

CART BRAZDA, AMARADIA, BARIERA VALCII

CIOANA MARIAN

21

026

CART. CL. BUCUREȘTI, SARARI, LAPUS

GHERGULESCU VIOLETA

22

027

CART. CV. NOUA, G. ENESCU

POPA IOANA

20

028

CART. I MAI, ȘTIRBEI VODĂ, ROMANESCU

PREDA SORIN

18

029

CART. CERNA, N. TITULESCU

NEATU STELIAN

24

ETAPA I

ETAPA I I

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

CALEA BUCURESTI-IESIRE ORAȘ

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT

UTILAJE DESZAPEZIRE-2 MULTIFUNCȚIONALE DELTA


-2 CISTERNE CACL2 DELTA

-1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL DELTA

1 UNIMOGSPS


ETAPA I

ETAPA I I

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

B-DUL N.TITULESCU-CALEA SEVERINULUI-IESIRE ORAȘ


împrăștiat material antiderapant si degajat

UTILAJE DESZAPEZIRE-1 CISTERNA CACL2 S P S.Rl si>< .IN ABILI:

s c ;;ai Lhritate udrica ilie.mihai ion

ETAPA I

ETAPA I I

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

BUCOVAT.EC.TEODOROIU.ALEX CEL BUN.PETUNIILOR.F TEODORINII.O8EDE ANII

CRAIOVITA,FLUTURI,CIMPIA ISLAZ.PI. I F.NDAVA BRESTEI.M TANASE.C.I ECCA

IEȘIRE ORAȘ TROACA

111        NI.G.ALEXANDRESCU,

Al |l| «I farcari CARTIER cerna.n titulescu

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT

UTILAJE DESZAPEZIRE-1 .A G.180 DELTA

-1 WOLLA SPS-1 TRACTOR CU SARARITA DELTA -1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL DELTA 1 MULTIFUNCȚIONAL DELTA

ETAPA I

ETAPA I I

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

TABACI,SISESTI.I CANTACUZINO.PAPILLIAN.GOMOIU.BERCEANU.CANCIULESCU, SEVEREANU,POPOVENI,C.COPOSU,A.IPATESCU,GEROTA,RIULUI,1 MAI, B-DUL ROMANESCU,UNIRII(POSTA-PARC),M SORESCU,ST.VODA,POTELU-ANL BUCURA

VOINICULUI,EROILOR,N.PAULESCU.I.AUGUSTIN.ANGELESCU

LALELELOR,CEAHLĂULUI,

ALEI SI PARCARI DIN CART.1 MAI.ST.VODA.ROMANESCU


împrăștiat material antiderapant si degajat

UTILAJE DESZAPEZIRE-2 MULTIFUNCȚIONAL DELTA-1 UNIMOG DELTA

-2 AUTOMATURATOARE CU LAMA SPS

-1 AG 180 DELTA

-1 TRACTOR CU SARARITA DELTA

-1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL DELTAETAPA I

ETAPA I I

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

GHE CHITU,ROVINARI,G.MAGHERU,I.RADU,V LUPU,VICTORIEI,SF.APOSTOLI,

P.RARES.D.BOLINTINEANU.V TEPES.P.CARP.I D.SIRBU,REVOLUȚIEI

ANUL 1848,H COANDAflMP TRAIAN-CARACAL),22 DEC1989.T VLADIMIRESCU,

A. VLAICU.VINTULUI, PANDURILOR, PINULUI. RECUNOSTIINTEI.NERVA

ULMULUI,M.MILLO,CARACAL,GEN.DRAGALINA

ALEI SI PARCARI DIN CART VALEA ROȘIE

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT UTILAJE DESZAPEZIRE-2 MULTIFUNCȚIONALE DELTA

-1 TRACTOR CU SARARITA DELTA -2 INCARCATOARE FRONTALE DELTA -1 TRACTOR CU PLUG SPS
ETAPA I

ETAPA I 1

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

SPANIA,NANTERRE.HORIA.PUTNEI.MIRCESTI.PISPIRESCU,DECEBAL(RAMPAMIL.-

CARACAL),H.COANDA(CL.BUC.-IMP TRAIAN),SARARI,T LALESCU.IMP TRAIAN

GIRLESTI.E.STOENESCU. CLOȘCA, P.ANDREESCU.MARASESTI E.GRIGORESCU.V CARPEN.L.MRAZEC.ELECTROPUTERE. CIMPULUI,P.POENARU,ARH MINCU,TEHNICII.I.TUCULESCU

ALEI SI PARCARI DIN CART.SARARI.CL.BUCURESTI.LAPUS

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT SI DEGAJAT UTILAJE DESZAPEZIRE-1 UNIMOG DELTA

-2 MULTIFUNCȚIONAL DELTA -1 TRACTOR CU SARARITA DELTA

-2 INCARCATOARE FRONTALE DELTA
SERVICIUL PUBLIC SALUBRITATE CRAIOVA


TABEL NOMINAL

CU PERSONALUL DESERVENT LA ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE 2008-2009

SECTOR

ZONA DE ACTIVITATE

NUME SI PRENUME

INDICATIV

NR.TELEFON

1

ZONA CENTRALA

SMEU DOREL-SPS BULAT STEFAN-SPS

106

106

744953562

770411701

2

CART.CRAIOVITA NOUA CART.G.ENESCU

STANCU PETRISOR-SPS DASCALU C-TIN-SPS

107

107

744692575

726745726

3

CART.BRAZDA LUI NOVAC CART. BARIERA VILCII

POPESCU MARIUS-SPS CALUSARU FLORI N-SPS

105

105

720050961

723132353

4

CART. ROVINE CART.P-TA GĂRII

IOSIF DANUT RIZEA GHE

104

104

766366308

720033705

5

CART.CALEA BUCUREȘTI CART.DESROBIRII CART.SARARI

VLADAIA C-TIN BADEA ION

103

103

745704036

741654525

6

CART.LAPUS

CART.V. ROȘIE

PREDA ADRIAN PLOAE LAURENTIU

101

101

765331462

722205307

7

CART.1 MAI

CART.ROMANESCU

PREDA SORIN RACAREANU D-TRU

102

102

766283186

740163838

8

CART BRESTEI CART TROACA

UDRICA ILIE MIHAI ION

108

108

729844995

742375794

9

EUROPEAN 1

N.TITULESCU CALEA SEVERINULUI

CIRCIU DANIEL CIOICA MARIAN

109

109

727311523

747810468

10

EUROPEAN 2 CALEA BUCUREȘTI

IEȘIRE ORAȘ

VELEF ION VOICU ROMEL

110

110

723592074

752656243

11

DISPECERAT S.P. SALUBRITAT

STR. FLUTURI, NR 54,0251-4227:

10R.V'

CIOBANU


ÎNTOCMI Ing. FISPATIILE PENTRU ADUNAREA SI ODIHNA PERSONALULUI

PERSONAL PARTICIPANT LA DESZĂPEZIRE

locații pentru adunarea si odihna personalului

personalul din cadrul S.P. SALUBRITATE

str. Fluturi nr. 54
ANEXA 8

TABEL NOMINAL

cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Craiova ce vor verifica activitatea de deszăpezire

Sector

nr.

Zona de activitate

Nume

Indicativ stație

1

Zona Centrală (sector 1), Cart. Valea Roșie (sector 6). Calea București (sector

10)

Roșea Gabriel

65

Maria Alexandru

37

Popa Cătălin

48

2

Cart. 1 Mai, Cart. Romanescu, Cart. Brestei, Cart. Troaca (sector 7 + sector 8)

Bodea Vasile

49

Vladu Dorel

35

Troacă Li viu

51

3

Cart. Rovine, Cart. Piața Gării, Cart. Calea București, Cart. Sărari (sector 4 + sector 5)

Leu Ștefan

64

Stroe Tibcriu

53

Florescu Vasile

40

I

4

Cart. Cv. Nouă, cart. George Enescu, cart. Brazda lui Novac, Cart.

Bariera Vâlcii, Calea Severinului ( sector 2 + sector 3 + sector 9)

Fetoiu Mihai

58

Martet Doru

32

Ghenovici Gabriel

33

Vor supraveghea activitatea de deszăpezire și întocmirea documentelor conform legislației:

Nr. crt.

Nume și prenume

Indicativ stație

1.

Veselin Ion

56

O z.

Mircea Marian

55

3.

Radu Viorel

57

Coordonator activitate - Marius Barcan - indicativ stație - 05

Șef Serviciu.

Marius BARCAN