Hotărârea nr. 466/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 466

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 466

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2009;

Având în vedere raportul nr. 128500/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348, 349, 350, 353, 354/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea obiectului contractelor de închiriere prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul majorării suprafețelor de teren închiriate, pe care s-au edificat extinderi ale construcțiilor autorizate.

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere, pe o perioadă de trei ani, pentru terenurile aferente construcțiilor edificate fără titlu conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 și să încheie contractele de închiriere prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. În termen de 90 de zile de la încheierea actelor adiționale și a contractelor de închiriere au obligația:

  • a) să obțină certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru construcțiile edificate fără titlu,

  • b) să plătească chiria calculată conform legislației în vigoare, pe ultimii trei ani, pentru construcțiile edificate.

Art.5. Nerespectarea cumulativă a condițiilor prevăzute la art.4 din prezenta hotărâre, duce la încetarea de drept a actelor adiționale și a contractelor de închiriere, titularii acestora având obligația de a desființa construcțiile provizorii și a aduce terenul în starea inițială, pe cheltuiala proprie.

Art.6. Prețul închirierii este stabilit la nivelul taxei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizat anual conform horărârilor de consiliu adoptate în acest sens.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Comsiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003, 496/2006, 417/2006 și 442/2006.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Aurora TIRIBEJA

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.466/2009

NR.

CR T

NR.

CONTRAC T/VALABIL ITATE

TITULAR CONTRACT ÎNCHIRIERE

OBIECTUL CONTRACTULUI

SUPRAF

ATA

CONT R

ACT

(MP)

DIFER E NTA (MP)

SUPRA

FATA

TEREN MĂSUR

ATĂ (MP)

DATE IDENTIFICARE

1

18/15.09.200

3-01.08.2012

SC CRISMAD SRL

TEREN SITUAT ÎN CRAIOVITA NOUA, STR. ELENA FARAGO

15

31

46

VECINI:

N - CENTRALA TERMICA S - STR. ELENA FARAGO V - BLOC 136

E - ALEE ACCES

2

27/01.08.200

3-01.08.2012

SC DORCOR SRL(COMIMPEX SRL)

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ALEEA GHETISOAREI

40

17

57

VECINI:

N - SC PETER STYLE

S - PLUGARESCU GABRIELA V - DOMENIU PUBLIC

E - STR. GHETISOAREI

3

224/01.03.20 0701.03.2012

SC IOCADA COM SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, STR. PIERSICULUI

26

14

40

VECINI:

N - BLOC A1

S - ALEE ACCES

V - DOMENIU PUBLIC

E - STR. PIERSICULUI

4

40/01.10.200

4-01.08.2012

SC ISNIS SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, STR. PIERSICULUI

35

21

56

VECINI:

N - BLOC 73 B1

S - B-DUL OLTENIA V - BLOC 72 B

E - STR PIERSICULUI

5

68/12.08.200

4-01.08.2009

SC MARAMA SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL OLTENIA

75

91

166

VECINI:

N - B-DUL OLTENIA

S - PFI NICOLA TOMA V - BLOC 151

E - STR C IOTZU

6

81/01.02.200

5-01.02.2010

SC EL PADRINO SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL OLTENIA - MATERNA

75

4

79

VECINI:

N - B-DUL OLTENIA

S - BLOC 151

V - BLOC 151C E - STR C IOTZU

7

85/01.01.200

5-01.01.2010

AF CONSTANTIN EMIL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

4

24

VECINI:

N - SC CIUCURDAN

S - SC VERVIC

V - ALEE ACCES E - DOMENIU PUBLIC

8

88/01.01.200

5-01.01.2010

SC EL PADRINO SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

80

38

118

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - ALEE ACCES POSTA V - SC JEGA VENERA E - SC EBYROM SRL

9

89/01.01.200

5-01.01.2010

SC BUZSTEF SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

9

29

VECINI:

N - ALEE ACCES POSTA S - DOMENIU PUBLIC V - POSTA

E - SC NARCUL SRL

10

90/01.01.200

5-01.01.2010

SC NARCUL SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

9

29

VECINI:

N - ALEE ACCES POSTA S - DOMENIU PUBLIC

V - SC BEZSTEF

E - SC CIUCURDAN

11

149/01.01.20 0501.01.2010

92/01.01.200

5-01.01.2010

SC IORIX IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

7,5

27,5

VECINI:

N - STR ARH. C. IOTZU S - SC INCREDIBIL SRL

V - PT 341

E - B-DUL TINERETULUI

12

92/01.01.200

5-01.01.2010

SC MIRIMEX IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

7,5

27,5

VECINI:

N - STR ARH. C. IOTZU S - SC INCREDIBIL SRL

V - PT 341

E - B-DUL TINERETULUI

13

94/01.01.200

5-01.01.2010

AF CHIRIA MARIA

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA POSTA, CRAIOVITA

20

2,8

22,8

VECINI:

N - POSTA

S - STR ARH. C IOTZU

V - ALEE ACCES

E - SC ANAPLAST SRL

14

95/01.01.200

5-01.01.2010

SC GEOLEO DANAIDA SRL

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA

POSTA

20

9

29

VECINI:

N - STR ARH. C. IOTZU S - DOMENIU PUBLIC

V - ALEE ACCES E - SC NACRI SRL

15

96/01.01.200

5-01.01.2010

PF TANASIE CORNELIA

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA

POSTA

20

3

23

VECINI:

N - STR ARH. C IOTZU

S - PT 341

V - SC ROBALBERT SRL E - ALEE ACCES

16

98/01.01.200

5-01.01.2010

PF SANFIROIU

CORNELIA

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA

POSTA

35

24

59

VECINI:

N - STR ARH. C. IOTZU S - BLOC 157 G

V - SC CAPSUNITA SRL E - SC ROBALBERT SRL

17

99/01.01.200

5-01.01.2010

SC ROBALBERT SRL

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA

POSTA

20

20

40

VECINI:

N - STR ARH. C. IOTZU

S - PT 341

V - PF TANASE CORNELIA

E - PF ZAMFIRESCU CORNELIA

18

156/01.07.20 0501.07.2010

STANESCU ANGELA (SC COOL HOUSE SRL)

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

2,2

22,2

VECINI:

N - SC PUCA SNC(MAG ALIMENTAR) S - TASSE ET COMPANY

V - DOMENIU PUBLIC

E - B-DUL TINERETULUI

19

106/01.01.20 0501.01.2010

SC AS PUCA SNC

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

22

42

VECINI:

N - SC PUCA SNC(MAG ALIMENTAR) S - TASSE ET COMPANY

V - DOMENIU PUBLIC

E - B-DUL TINERETULUI

20

110/01.01.20 0501.01.2010

SC CLAMABI COM SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, STATIA RAT 30

10,8

10,2

21

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - SC COMEX

V - B-DUL OLTENIA

E - DOMENIU PUBLIC

21

113/01.01.20 0501.01.2010

SC BARILI IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

31

51

VECINI:

N - SC CIRJALIU ION

S - ALEE ACCES POSTA

V - DOMENIU PUBLIC POSTA E - B-DUL TINERETULUI

22

123/01.01.20 0501.01.2010

PF JEGA VENERA SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

8

28

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - ALEE ACCES POSTA V - SC COLER

E - SC EL PADRINO

23

118/01.01.20 0501.01.2010

SC OANA SI COSMIN SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ORIZONT

87

4

91

VECINI:

N - SCOALA NR.32 S - B-DUL OLTENIA

V - STR. CASTANILOR E - SC ANDOFLOR SRL

24

124/01.01.20 0501.01.2010

SC UBF COMPANY SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL DECEBAL

240

303

543

VECINI:

N - B-DUL DACIA

S - DOMENIU PUBLIC

V - ALEEA CASTANILOR E - DOMENIU PUBLIC

25

125/01.01.20 0501.01.2010

SC COMIS PROD SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

40

22

62

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - SC PUCA SNC

V - DOMENIU PUBLIC E - B-DUL TINERETULUI

26

126/01.01.20 0501.01.2010

SC COMIS PROD SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

40

10

50

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - SC PUCA SNC

V - DOMENIU PUBLIC E - B-DUL TINERETULUI

27

1127/01.01.2 00501.01.2010

SC ILSERI IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

1,7

21,7

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - ALEE ACCES POSTA V - SC EURONET SRL E - SC COLER SRL

28

129/01.01.20 0501.01.2010

SC AS PUCA SNC

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

22

42

VECINI:

N - SC PUCA SNC(MAG ALIMENTAR) S - TASSE ET COMPANY

V - DOMENIU PUBLIC

E - B-DUL TINERETULUI

29

133/01.01.20 0501.01.2010

SC VITORION SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL DECEBAL, DEPOU TRAMVAI

30

4

34

VECINI:

N - BLOC 173

S - BLOC 174

V - B-DUL DACIA

E - DOMENIU PUBLIC

30

135/01.01.20 0501.01.2010 136/01.01.20 0501.01.2010

SC CAPSUNITA SRL

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA

POSTA

23

12

35

VECINI:

N - STR ARH. C IOTZU

S - BLOC 157G

V - STR ALEXANDRU BUIA

E - PF ZAMFIRESCU CORNELIA

31

143/01.04.20 0501.04.2010

SC NANO FILM SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

32

5

37

VECINI:

N - SC ROBAUMI

S - SC GIN MAR SRL

V - DOMENIU PUBLIC E - B-DUL TINERETULUI

32

139/01.01.20 0501.01.2010

SC INCREDIBIL RO SERV SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

60

4

64

VECINI:

N - SC TANASACHE ILEANA SRL S - SC UNISEM SRL

V - PT 341

E - B-DUL TINERETULUI

33

140/01.01.20 0501.01.2010

SC LAMIAR EXIM SRL (SC NACRI SRL)

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA

POSTA

20

5

25

VECINI:

N - STR ARH. C IOTZU

S - DOMENIU PUBLIC

V - SC GEOLEO DANAIDA SRL E -PF TANASACHE ILEANA

34

155/01.01.20 0501.01.2010

PARA FLORINA

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

3,4

23,4

VECINI:

N - SC MIRCEA SNC

S - SC REDAT PROD COM SRL

V - POSTA

E - B-DUL TINERETULUI

35

144/01.01.20 0501.01.2010

SC VESCU IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

STR. ELENA FARAGO, SCOALA NR.34

30

14

44

VECINI:

N - BLOC 174

S - STR. ELENA FARAGO

V - DOMENIU PUBLIC

E - SC DETSKY

36

153/01.01.20 0501.01.2010

SC DETSKI SERVICE SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

STR. ELENA FARAGO, SCOALA NR.33

21

16

37

VECINI:

N - BLOC 174

S - STR. ELENA FARAGO

V - SC VESCU

E - DOMENIU PUBLIC

37

151/01.07.20 0501.07.2010

SC LUANLEX SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL OLTENIA ,MATERNA

60

8

68

VECINI:

N - B-DUL OLTENIA S - SC DORI GRAND

V - BLOC 151

E - PFI NICOLA

38

160/01.09.20 0501.09.2010

SC CODARYS SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL DACIA-STATIA 3

83

30

113

VECINI:

N - B-DUL DACIA

S - BLOC 83

V - B-DUL TINERETULUI E - DOMENIU PUBLIC

39

174/01.09.20 0501.09.2010

SC LIMIT PANIF SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, PIATA ORIZONT

30

14

44

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - ALEEA CASTANILOR

V - SC TRANEMA

E - SC BALANCE MODERN

40

176/01.10.20 0501.10.2010

SC PETER STYLE SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ALEEA GHETISOAREI

40

17

57

VECINI:

N - SC UNIC IMPEX

S - SC DORCOR IMPEX V - STR. GHETISOAREI E - SC BIAGIO

41

182/01.11.20 0501.11.2010

SC QUERER SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

19,5

1,5

21

VECINI:

N - ALEE ACCES BL 120

S - DOMENIU PUBLIC

V - SC MARILU

E - DOMENIU PUBLIC

42

146/01.01.20 0501.01.2010

SC UNGUREANU L&P SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

SCOALA NR.34

20

9

29

VECINI:

N - POST TRAFO 345 S - DOMENIU PUBLIC V - CAMIN BATRANI E - ALEE ACCES

43

198/01.03.20 0601.03.2011

UNGUREANU DANUT

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

9

29

VECINI:

N - SC SARGANIS SRL

S - AF CONSTANTIN EMIL V - ALEE ACCES

E - DOMENIU PUBLIC

44

180/01.10.20 0501.10.2010

SC DINU E&I SNC

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ALEEA II CASTANILR

9

3

12

VECINI:

N - BLOC 10

S - ALEE ACCES

V - ALEEA III CASTANILOR E - DOMENIU PUBLIC

45

216/01.03.20 0701.03.2012

SC VALIP SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

63

34

97

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - DOMENIU PUBLIC V - SC SARGANIS SRL E - SC ANGHEL FANEL

46

217/01.03.20 0701.03.2012

SC SARGANIS COM SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

36

7

43

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - DOMENIU PUBLIC

V - ALEE ACCES

E - SC VALIP SRL

47

221/01.03.20 0701.03.2012

TOCEA ION ( SC GS BET)

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

15

4

19

VECINI:

N - SP NECUNOSCUT

S - BLOC 157 A

V - DOMENIU PUBLIC E - B-DUL TINERETULUI

48

222/01.04.20 0701.04.2012

SC ANAPLAST SRL

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA POSTA, CRAIOVITA

18

2,5

20,5

VECINI:

N - POSTA DOMENIU PUBLIC S - STR ARH. C. IOTZU

V - AF CHIRIA

E - ALEE ACCES POSTA

49

251/01.11.20 0701.11.2012

SC TINYTO SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

14

34

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - DOMENIU PUBLIC

V - CAZACU ANCA GABRIELA

E - DOMENIU PUBLIC

50

260/02.02.20 0902.02.2014

ANGHEL FANEL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

15

6

21

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - DOMENIU PUBLIC

V - SC CAZACU ANCA GABRIELA E - SC VALIP SRL

51

258/01.12.20 0701.12.2012

SC OPRI IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ALEEA GHETISOAREI

54

18

72

VECINI:

N - CAMIN BATRANI

S - ALEE ACCES BL 164

V - GARAJE

E - SC RIHDOR COMGEN

52

247/01.07.20 0701.07.2012

SC EMDOR COM SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL DACIA, DEPOU TRAMVAI

37

19

56

VECINI:

N - DEPOU TRAMVAI S - ALEE ACCES

V - SC PACO BAROCO E - B-DUL DACIA

53

240/01.06.20 0701.06.2012

SC ALVAMI SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ALEEA III CASTANILOR

9

16

25

VECINI:

N - B-DUL DACIA

S - ALEE ACCES

V - ALEEA III CASTANILOR E - BLOC F

54

239/01.05.20 0701.05.2012

SC VIO MDM SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

SCOALA NR.34

32

12

44

VECINI:

N - SC NELDO

S - DOMENIU PUBLIC V - DOMENIU PUBLIC E - ALEE ACCES

55

138/01.01.20 0501.01.2010

SC CIUCURDAN SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

5

25

VECINI:

N - ALEE ACCES POSTA S - DOMENIU PUBLIC

V - SC NARCUL SRL E - SC SMART GSM

56

233/01.04.20 0701.04.2012

SC CLEOMAR IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, STATIA RAT 30

42

4

46

VECINI:

N - SC LUCARN SRL S - ALEE ACCES

V - B-DUL OLTENIA E - SC SURDU SRL

57

209/01.01.20 0701.01.2012

SC ADELGRANDE COM SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, STR.

ELENA FARAGO, SCOALA NR.34

22

3

25

VECINI:

N - BLOC

S - DOMENIU PUBLIC

V - ALEE ACCES

E - B-DUL OLTENIA

58

223/01.03.20 0701.03.2012

SC SACMA SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, INTERSECTIE BD OLTENIA-STR GEORGE ENESCU

27,5

6,5

34

VECINI:

N - BLOC 34

S - BLOC 35

V - BD OLTENIA

E - DOMENIU PUBLIC

59

250/01.08.20 0701.08.2012

SC ANDOFLOR SERV SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ORIZONT

8

2

10

VECINI:

N - SC OANA SI COSMIN SRL S - B-DUL OLTENIA

V - SC OANA SI COSMIN SRL E - SC NICANDRO SRL

60

152/27.06.20 0501.07.2010

SC COMIFA COM SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL DACIA, BRAZDA LUI NOVAC

12

4

16

VECINI:

N - B-DUL DACIA S - BLOC F2

V - ALEE ACCES E - BLOC F2

61

100/01.01.20 0501.01.2010

SC GEO SABINA SRL(BIALAURA)

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU, ZONA

POSTA

20

6

26

VECINI:

N - POSTA

S - STR ARH. C. IOTZU

V - SC AGRO IZO TERMIC

E - SC SMAILY

62

141/01.01.20 0501.01.2010

PF ANTONIE CRISTINEL (SC SMAYLY PROD SRL)

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

4

24

VECINI:

N - POSTA

S - STR ARH. C. IOTZU

V - SC GEO SABINA

E - SC REDAT PROD COM SRL

63

142/01.01.20 0501.01.2010

CIUREA GEANINA (SC MIRCEA SNC&

CIUREA)

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

1

21

N - SC TOMPI ȘI FIERARU S - AF PARĂ FLORINA

V - DOMANIU PUBLIC POȘTĂ E - B-dul TINERETULUI

64

105/01.01.20 0501.01.2010

SC LILI VIO SRL (SC COOL HOUSE SRL)

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

2,2

22,2

VECINI:

N - SC NARCUL SRL

S - SC CIMEX SRL

V - PT 341

E - B-DUL TINERETULUI

65

196/01.01.20 0601.01.2011

SC KOLER INVESTIMENT SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

60

25

85

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - ALEE ACCES POSTA V - SC ICSERI IMPEX E - SC JEGA VENERA

66

115/01.01.20 0501.01.2010

JEGA FIRUTA (SC EURONET )

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

20

8

28

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - ALEE ACCES

V - SC VERVIC

E - SC ICSERI IMPEX

67

197/01.03.20 0601.03.2011

AF CONSTANTIN EDUARD

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

11

31

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - STR. C. IOTZU

V - PÎRVULESCU E - GEO SABINA

68

199/01.03.20 0601.03.2011

DUMITRU ILIE (SC VERVIC)

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

20

1,8

21,8

VECINI:

N - AF CONSTANTIN EMIL

S - ALEE ACCES POSTA

V - ALEE ACCES (DOMENIU PUBLIC)

E - SC EURONET

69

187/01.11.20 0501.11.2010

SC CORIANC

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA RACHETA

16

16

32

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC(BL 29) S - STR GEORGE ENESCU

V - ALEE ACCES

E - BLOC 39

70

181/01.09.20 0501.09.2010

SC ALIPROD SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

5

25

VECINI:

N - SC CUVANTUL LIBERTATII S - PF CIRJALIU ION

V - DOMENIU PUBLIC POSTA E - B-DUL TINERETULUI

71

204/01.11.20 0601.11.2011

SC MIRCEA COMPANY SNC

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA RACHETA

15

17

32

VECINI:

N - BL 39, SC 6

S - STR GEORGE ENESCU V - ALEE ACCES

E - BLOC 39, SC 7

72

CONTRACT

NR.

218/01.01.20 07

01.01.2011

219/01.01.20 07

01.01.2011

SC RAVS COM SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, PIATA ORIZONT

159,7

96,3

256

VECINI:

N - SC CAMELIV SRL

S - ALEEA CASTANILOR V - PIATA ORIZONT

E - DOMENIU PUBLIC

73

220/01.01.20 0701.01.2011

SC MOLIMIH SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, STATIA RAT 30

40

37

77

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - DOMENIU PUBLIC

V - BLOC 30, SC 3

E - B-DUL OLTENIA

74

78/01.11.200

4-01.11.2009 HCL NR. 83/2004

SC ABSOLUT IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

154,0

6,0

160

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - PIATA ALIMENTE

V - SC YLOSANI SRL E - STR. ION VASILESCU

75

148/01.01.20

05

01.01.2010

SC CIUCURDAN SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

20,0

10,0

30

VECINI:

N - AF UNGUREANU

S - AF CONSTANTIN EMIL V - ALEE ACCES

E - DOMENIU PUBLIC

76

CONTRACT

NR.

148/01.01.20 05

01.01.2010

SC IORIX IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

120

14

134

VECINI:

N - TASSE ET COMPANY S - PF PARA DUMITRU

V - DOMENIU PUBLIC E - B-DUL TINERETULUI

77

CONTRACT

NR.

252/01.11.20 07

01.11.2012

CAZACU ANCA

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20

2

22

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - DOMENIU PUBLIC

V - SC TINITO SRL

E - SC ANGHEL FANEL

78

CONTRACT

NR.

259/01.05.20 08

01.05.2013

SC DACIANA COM SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

STR. ELENA FARAGO, SCOALA NR.33

20

19

39

VECINI:

N - STR. ELENA FARAGO S - SC UMBROTO

V - BLOC 123

E - STR. ELENA FARAGO

79

CONTRACT

NR.

195/01.01.20 06

01.01.2011

SC SENTIMENT IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN STR. PENES CURCANUL, GEORGE ENESCU

20

17

37

VECINI:

N - BLOC B1

S - ALEE ACCES

V - STR. PENES CURCANUL

E - BLOC B6

80

45/18.03.200

3-01.08.2012

SC INGSAL COM SRL

TEREN SITUAT IN STR. 1 DECEMBRIE 1918, BRAZDA LUI NOVAC, COMPLEX SIMPLON

32

12

44

VECINI:

N - DOMENIU PRIVAT

S - ALEE ACCES

V - STR. 1 DECEMBRIE 1918 E - DOMENIU PUBLIC

81

159/23.08.20 0501.09.2010

13/01.09.200

3-01.08.2013

SC PREMIER PREDA SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL DACIA, BRAZDA LUI NOVAC, NR.89

40

2

42

VECINI:

N - TRIAJ

S - B-DUL DACIA

V - BLOC U6

E - BLOC U5 ALEE ACCES

82

4/01.08.2003-

01.08.2013

SC ROPAS EXIM SRL

TEREN SITUAT IN STR. 1 DECEMBRIE 1918, BRAZDA LUI NOVAC, COMPLEX SIMPLON

22

25

47

VECINI:

N - STOMATOLOGIE

S - ALEE ACCES

V - STR. 1 DECEMBRIE 1918 E - DOMENIU PUBLIC

83

15/01.09.200

3-01.08.2012

SC HIPERBOREA IMPEX SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL DECEBAL, ZONA BACRIZ

20,7

41,3

62

VECINI:

N - B-DUL DECEBAL

S - BLOC C7

V - BACRIZ

E - STR. GH TITEICA

84

62/06.07.200

4-01.08.2012

SC MADALINA COM SRL

TEREN SITUAT IN STR. MARAMURES, ZONA GARA

48,7

2,3

51

VECINI:

N - STR. MARAMURES

S - BLOC J1

V - B-DUL CAROL

E - STR. VIRGIL MADGEARU

85

6/25.07.2003-

01.07.2013

SC NEAGORA SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL DECEBAL, ZONA BACRIZ

42

59

101

VECINI:

N - B-DUL DECEBAL S - BLOC C7

V - BACRIZ

E - SC HIDERBOREA

86

47/29.03.200

4-01.08.2012

SC POLDOS SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL DECEBAL, CARTIER LAPUS-ARGES

35,54

6,46

42

VECINI:

N - BLOC 35

S - STR. GIRLESTI

V - BLOC 35 E - B-DUL DECEBAL

87

150/18.05.20 0501.04.2010

SC LA COLINA SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL DECEBAL, CART. LAPUS-ARGES

24

23

47

VECINI:

N - STR. GIRLESTI

S - BLOC 24

V - BLOC 25 E - B-DUL DECEBAL

88

57/04.06.200

4-01.08.2012

SC OANA VIO SRL

TEREN SITUAT IN B-DUL DECEBAL, CART. LAPUS-ARGES

22

10

32

VECINI:

N - STR. GIRLESTI

S - SC ESENTIAL SRL

V - BLOC 24

E - B-DUL DECEBAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.466/2009

NR.

CRT

TITULAR

OBIECT

SUPRAFATA

MASURATA

(MP)

DATE IDENTIFICARE

1

SC VOGSORY SRL

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU,

ZONA POSTA

15,0

VECINI:

N - COMPLEX COMERCIAL BIG

S - STR ARH. C IOTZU

V - CURTE INTERIOARA BIG

E - ALEE ACCES

2

SC BERTELIS SRL

TEREN SITUAT IN STR ARH. C IOTZU,

ZONA POSTA

32,0

VECINI:

N - POSTA

S - STR ARH. C IOTZU

V - SC VIDEO GAMES

E - ALEE ACCES POSTA

3

SC CUVANTUL

LIBERTATII

TEREN SITUAT IN B-DUL TINERETULUI, ZONA POSTA

20,0

VECINI:

N - SC ALIPROD GSM

S - STR ARH. C IOTZU

V - DOMENIU PUBLIC POSTA E - B-DUL TINERETULUI

4

SC SARGANIS SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

42,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - ALEE ACCES

V - SC JONARIS SRL

E - SPATIU COMERCIAL NECUNOSCUT

5

SC JONARIS SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

33,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - ALEE ACCES

V - DOMENIU PUBLIC

E - SC SARGANIS SRL

6

SC WALDESMOB SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

23,0

VECINI:

N - SPATIU COMERCIAL NECUNOSCUT

S - DOMENIU PUBLIC

V - ALEEA HORTENSIEI

E - SC MILORAD SRL

7

SC MILORAD SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

29,0

VECINI:

N - SPATIU COMERCIAL NECUNOSCUT S - DOMENIU PUBLIC

V - SC WALDESMOB SRL

E - COMPLEX COMERCIAL BIG

8

SC FULGA SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

16,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - PIATA LEGUME

V - ALEEA HORTENSIEI

E - COMPLEX COMERCIAL BIG

9

SC MADPROD SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

14,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - DOMENIU PUBLIC

V - STR ION VASILESCU

E - BLOC 157G

10

SC ONE TRUST SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

23,0

VECINI:

N - PIATA

S - RULOTA MUZICA

V - ALEEA HORTENSIEI

E - PIATA

11

SC SOCOR

CONSTRUCT SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

16,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - PIATA ALIMENTE V - PIATA ALIMENTE E - SC EDY VAR

12

SC ITEX SRL

RESTAURANT ȘI TERASĂ

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

112,0

VECINI:

N - COMPLEX COMERCIAL

S - ALEE ACCES (DOMENIU PUBLIC)

V - DOMENIU PUBLIC

E - SC SOCOR CONSTRUCT SRL

13

SC KAMPROD SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

12,0

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - DOMENIU PUBLIC (PIATA)

V - PIATA LEGUME

E - DOMENIU PUBLIC

14

SC SOCOR SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

47,0

VECINI:

N - COMPLEX COMERCIAL

S - ALEE ACCES (DOMENIU PUBLIC)

V - DOMENIU PUBLIC

E - DOMENIU PUBLIC

15

SC EDYMAR SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

34,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - PIATA ALIMENTE

V - SC SOCOR CONSTRUCT SRL E - SC MEDPLANT SRL

16

SC MEDIPLANT SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

19,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - PIATA ALIMENTE

V - SC TILOS SRL

E - SC EDYMAR SRL

17

SC TILOS CONSTRUCT SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

19,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - PIATA ALIMENTE

V - SC MEDIPLANT SRL E - SC YLOSANI SRL

18

SC YLOSANI SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA POSTA

19,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - PIATA ALIMENTE

V - SC TILOS SRL

E - SC ABSOLUT SRL

19

SC JAQUI SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA RACHETA

267,0

VECINI:

N - ALEE ACCES

S - ZONA BLOCURI

V - B-DUL OLTENIA

E - DOMENIU PUBLIC

20

SC LUCARN SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

STATIA RAT 30

119,0

VECINI:

N - SC COMEX SRL

S - SC SURDU

V - BLOC 49 B

E - B-DUL OLTENIA

21

SC MACUBA(LACTIDO)

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

STATIA RAT 30

4,0

VECINI:

N - SC LUCARN SRL S - ALEE ACCES

V - B-DUL OLTENIA E - SC SURDU SRL

22

SC FRUNZA MILICA

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

CINEMATOGRAF BL 1

28,0

VECINI:

N - B-DUL OLTENIA

S - DOMENIU PUBLIC V - ALEE ACCES

E - DOMENIU PUBLIC

23

SC CINDAF

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, CINEMATOGRAF

33,0

VECINI:

N - BLOC 62 B, SC1

S - B-DUL OLTENIA

V - SC PHANICSON( PROPRIETATE PRIVATA)

E - BLOC 62 B1, SC 1

24

SC NICANDRO

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, CINEMATOGRAF

12,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - B-DUL OLTENIA

V - SC ANDOFLOR

E - BLOC 63 B, SC 1

25

SC AECRIM

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, PIATA ORIZONT

56,0

VECINI:

N - SC NIELA COM

S - SC CAMELIV SRL (GRADINITA)

V - ALEE ACCES

E - DOMENIU PUBLIC

26

SC EXPERT SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, PIATA ORIZONT

7,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - ALEEA CASTANILOR V - SC LIMIT PLANIF

E - DOMENIU PUBLIC

27

SC ISAROTI

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, PIATA ORIZONT

10,0

VECINI:

N - APARTAMENT S - APARTAMENT V - ALEE ACCES

E - HOL SCARA

28

SC CONDOL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, BIG VECHI

64 ,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - ALEE ACCES

V - ALEE ACCES

E - AF GHIONEA

29

SC MICLAFLOR

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

STR. ELENA FARAGO, SCOALA NR.33

80,0

VECINI:

N - STR. ELENA FARAGO S - GRADINITA NR.45

V - STR. ELENA FARAGO

E - BLOC 123

30

SC UMBROTO

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

STR. ELENA FARAGO, SCOALA NR.33

67,0

VECINI:

N - SC DACIANA

S - SC DRACHI

V - BLOC 123

E - STR. ELENA FARAGO

31

SC DINI CONSTANT

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,

PARCARE BLOC 170

72 ,0

VECINI:

N - PARCARE

S - BLOC 170 D

V - BLOC 170 L

E - B-DUL OLTENIA

32

SC PARA GIGI

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL OLTENIA

97 ,0

VECINI:

N - SC ROM-ISRA

S - SC SARGANIS

V - B-DUL OLTENIA

E - DOMENIU PUBLIC

33

SC VIDACAST

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA SEGARCEA

37 ,0

VECINI:

N - STR. FRATII BOBESCU

S - BLOC 42 A2

V - BLOC 42 B1

E - STR C-TIN BRÎNCOVEANU

34

SC MIGDALU

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, B-DUL DACIA

27 ,0

VECINI:

N - SC SOCOM

S - CALEA SEVERINULUI

V - SC SOCOM

E - B-DUL DACIA

35

SC GEVAL

TEREN SITUAT IN B-DUL DACIA, BRAZDA LUI NOVAC, NR.123

427,0

VECINI:

N - CALEA FERATA

S - B-DUL DACIA(BLOC 14)

V - SC AUTOCOMTRANS

E - POST TRANSFORMARE

36

SC BEBE SI STEFI

T EREN SITUAT IN B-DUL DACIA, GARA CALATORI

40,0

VECINI:

N - B-DUL DACIA

S - DOMENIU PUBLIC

V - BLOC K1

E - B-DUL CAROL

37

SC SCENTIX

TEREN SITUAT IN STR. DOLJULUI, BRAZDA LUI NOVAC,

8,0

VECINI:

N - BLOC R7

S - STR. DOLJULUI

V - BLOC R6

E - DOMENIU PUBLIC

38

SC ZERIN

TEREN SITUAT IN STR. AMARADIA

64,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - STR. DOLJULUI

V - STR. AMARADIA

E - BLOC G8, SC GORDAN

39

SC CORDAN

TEREN SITUAT IN STR. AMARADIA

77,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - STR. DOLJULUI

V - SC ZERIN SRL

E - BLOC G8

40

AF POPA NICOLAE

TEREN SITUAT IN STR. AMARADIA, BRAZDA LUI NOVAC

15,0

VECINI:

N - LICEUL PEDAGOGIC

S - BLOC F5 a

V - STR. AMARADIA

E - DOMENIU PUBLIC

41

SC AGREMIT

TEREN SITUAT IN STR. AMARADIA

12,0

VECINI:

N - SC RENT MEDIA SRL S - DOMENIU PUBLIC

V - LICEUL ENERGETIC E - STR. AMARADIA

42

SC RENT MEDIA

TEREN SITUAT IN STR. AMARADIA

9 ,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - SC AGREMIT SRL

V - LICEUL ENERGETIC E - STR. AMARADIA

43

SC PARA DUMITRU

TEREN SITUAT IN STR. PENES CURCANUL, GEORGE ENESCU

26,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - PF TANASESCU

V - LICEUL CHIMIE

E - STR. PASCAN

44

PFI TANASESCU

TEREN SITUAT IN STR. PASCANI, LICEUL DE CHIMIE

12,0

VECINI:

N - PF PARA DUMITRU S - DOMENIU PUBLIC V - LICEUL DE CHIMIE E - STR. PASCANI

45

PF PARA DUMITRU

TEREN SITUAT IN STR. PASCANI, LICEUL DE CHIMIE

24,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC S - PF TANASESCU

V - LICEUL DE CHIMIE E - STR. PASCANI

46

PF GRIGORE TEODOR REPARAȚII ÎNCĂLȚĂMINTE

TEREN SITUAT IN STR. AMARADIA, CART. GEORGE ENESCU

15,0

VECINI:

N - LICEUL ENERGETIC

S - DOMENIU PUBLIC

V - BLOC D1

E - STR. AMARADIA

47

SC SAGITARIUS

TEREN SITUAT IN STR. NICOLAE IORGA, CART ROVINE

30,0

VECINI:

N - STR. NICOLAE IORGA

S - BLOC 42

V - STR. BUCIUMULUI

E - BLOC 22

48

SC ROXIN

TEREN SITUAT IN STR. SIMION STOILOV, CARTIER ROVINE

13,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - STR. SIMION STOILOV V - ALEE ACCES

E - DOMENIU PUBLIC

49

SC EDUSO

TEREN SITUAT IN STR. TRAIAN LALESCU, CART ROVINE

28,0

VECINI:

N - BLOC H12

S - STR. G BREAZU

V - STR. TRAIAN LALESCU

E - BLOC H14

50

SC LOTO PRONO

TEREN SITUAT IN STR. DEZROBIRII -COMPLEX PARANG

20,0

VECINI:

N - BLOC 30

S - STR. DEZROBIRII

V - PROPRIETATE PRIVATA

E - DOMENIU PUBLIC

51

SC DELTACO

TEREN SITUAT IN CALEA

BUCURESTI

8,0

VECINI:

N - CALEA BUCURESTI

S - DOMENIU PUBLIC

V - ALEE ACCES KAUFLAND

E - SC RIAL SERV SRL

52

SC RIAL SERV

TEREN SITUAT IN CALEA BUCURESTI - KAUFLAND

24,0

VECINI:

N - CALEA BUCURESTI

S - BLOC R4

V - SC DELTACO SRL

E - DOMENIU PUBLIC

53

SC LUX PREMIER

TEREN SITUAT IN CALEA

BUCURESTI

95,0

VECINI:

N - CALEA BUCURESTI

S - BLOC P2

V - INTRARE BLOC P2

E - STR. HORIA

54

SC GOLD STAR

TEREN SITUAT IN STR. DEZROBIRII

94,0

VECINI:

N - STR. DEZROBIRII

S - DOMENIU PUBLIC V - ALEE ACCES

E - COMPLEX PARANG

55

SC BAMARA

TEREN SITUAT IN CALEA BUCURESTI,   STR. STEFAN

VELOVAN

26,0

VECINI:

N - STR. G FOTINO

S - BLOC B

V - STR. STEFAN VELOVAN

E - C.T.

56

SPAȚIU COMERCIAL

NECUNOSCUT

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,ALEEA HORTENSIEI, ZONA POSTA

15,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - SC MILORAD SRL

V - ALEEA HORTENSIEI

E - COMPLEX COMERCIAL BIG

57

SPAȚIU COMERCIAL

NECUNOSCUT

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,ALEEA HORTENSIEI, ZONA

11,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - SC MILORAD SRL

V - ALEEA HORTENSIEI

E - COMPLEX COMERCIAL BIG

58

SPAȚIU COMERCIAL

NECUNOSCUT

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA,ALEEA HORTENSIEI, ZONA

11,0

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - SC MILORAD SRL

V - ALEEA HORTENSIEI

E - COMPLEX COMERCIAL BIG

59

SPAȚIU PRESTARE REPARAȚII ROIBU

TEREN SITUAT IN PIAȚA DEZROBIRII

12,0

VECINI:

N - STR. MIRCEA CEL B Ă TRÂN S - DOMENIU PRIVAT

V - DOMENIU PRIVAT

E - PIA Ț A AGROALIMENTAR Ă

60

SC GLASTRO SRL

TEREN SITUAT IN CRAIOVITA NOUA, ZONA MATERNA

25,0

VECINI:

N - BDUL. OLTENIA

S - BLOC 22

V - BDUL. TINERETULUI E - DOMENIU PUBLIC

61

SC HELIN

TEREN SITUAT IN CALEA

BUCUREȘTI, ZONA LĂPUȘ

95,0

VECINI:

N - CALEA BUCURE Ș TI

S - BLOC O6

V - DOMENIU PUBLIC

E - STR. TEHNICII

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Aurora TIRIBEJA