Hotărârea nr. 440/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 440

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.440

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr.111280/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările ulterioare și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificată și completată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

În temeiul art. 10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se anulează pozițiile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • c) se modifică datele de identificare a bunurilor prevăzute în anexele nr.3 și 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.464/2005 referitoare la darea în folosință gratuită a unui teren, către Fundația Pro.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Teodor Nicușor SAS             Nicoleta MIULESCU

Nr. Crt.


Denumirea Bunurilor


Secțiunea / Nr. Anexa/

Nr. Poziții Nr. H.C.L.

9


Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)


Valoare Inv.


Administrator


1

STAȚIE POMPE FRONT 1 1327

A/49

3-522/2007;

281/2008

11,375.02

2

STAȚIE POMPE FRONT 2 1328

A/50

3-522/2007;

281/2008

8,730.65

3

STAȚIE POMPE FRONT 3 1329

A/51

3-522/2007;

281/2008

7,462.34

4

STAȚIE POMPE FRONT 4 1330

A/52

3-522/2007;

281/2008

6,938.53

5

STAȚIE POMPE FRONT 5 1331

A/53

3-522/2007;

281/2008

5,855.31

6

CONDUCTĂ ASPIRAȚIE FRONT 1 1334

A/5

3-522/2007;

281/2008

22,612.72

7

CONDUCTĂ ASPIRAȚIE FRONT 2 1335

A/6

3-522/2007;

281/2008

31,858.94

8

CONDUCTĂ ASPIRAȚIE FRONT 3 1336

A/7

3-522/2007;

281/2008

18,168.03

9

CONDUCTĂ ASPIRAȚIE FRONT 4 1337

A/8

3-522/2007;

281/2008

23,034.47

10

CONDUCTĂ ASPIRAȚIE FRONT 5 1338

A/9

3-522/2007;

281/2008

22,645.15

11

CONDUCTĂ REFULARE FRONT 1 1341

A/14

3-522/2007;

281/2008

23,748.21

12

CONDUCTĂ REFULARE FRONT 2 3402

A/15

3-522/2007;

43,473.51

ML 1342

281/2008

13

CONDUCTĂ REFULARE FR.III 100ML 1343

A/11

3-522/2007;

281/2008

421.76

14

CONDUCTĂ REFULARE FR.IV 706ML 1344

A/12

3-522/2007;

281/2008

6,073.31


COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ


Nr.

Crt.

Denumirea Bunurilor

Secțiunea /

Nr. Poziții

9

Nr. Anexa/

Nr. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

15

CONDUCTĂ REFULARE FR.V 1205ML

A/13

3-522/2007;

15,248.17

1345

281/2008

16

FORAJ NR.3 1346

A/30

3-522/2007;

281/2008

3,592.95

17

FORAJ 4 1347

A/26

3-522/2007;

281/2008

3,563.11

18

FORAJ 7 (PUȚURI MARE ADÂNCIME)

1348

A/27

3-522/2007;

281/2008

4,309.56

19

FORAJ 8 1349

A/28

3-522/2007;

281/2008

3,527.62

20

FORAJ 9 1350

A/29

3-522/2007;

281/2008

4,847.55

21

FORAJ 10 1351

A/23

3-522/2007;

281/2008

3,514.25

22

FORAJ 11 AREASTA 1352

A/24

3-522/2007;

281/2008

1,136.19

23

FORAJ 12 1353

A/25

3-522/2007;

281/2008

3,600.67

24

FORAJE 85-102 1354

A/31

3-522/2007;

281/2008

5,507.40

25

LINII ELECTRICE 6KW LEGATE ÎNTRE

A/45

3-522/2007;

49,630.04

FRONTURI 1363

281/2008

26

LINII ELECTRICE EXTERIOARE 1364

A/46

3-522/2007;

281/2008

2,822.36

27

INSTALAȚII MECANICE LA FRONT 1 1367

A/40

3-522/2007;

281/2008

1,520.69

28

INSTALAȚII MECANICE LA FRONT 2 1368

A/41

3-522/2007;

281/2008

1,505.30


Administrator


COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ


Nr. Crt.

Denumirea Bunurilor

Secțiunea /

Nr. Poziții

9

Nr. Anexa/

Nr. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

29

INSTALAȚII MECANICE LA FRONT 4 1370

A/42

3-522/2007;

281/2008

1,269.17

30

INSTALAȚII MECANICE LA FRONT 5 1371

A/43

3-522/2007;

281/2008

1,291.36

31

DRUM ACCES FRONT 1 3.2 KM 1373

A/17

3-522/2007;

281/2008

22.55

32

DRUM ACCES FRONT 2 4.8 KM 1374

A/18

3-522/2007;

281/2008

28.33

33

DRUM ACCES FRONT 3 0.9 KM 1375

A/19

3-522/2007;

281/2008

6.61

34

DRUM ACCES FRONT 4 3.8 KM 1376

A/20

3-522/2007;

281/2008

9.77

35

DRUM ACCES FRONT 5 3.9 KM 1377

A/21

3-522/2007;

281/2008

9.80

36

LOCUINȚĂ STR. SEBEȘ, NR. 22

A/327; A/229

2-522/2007;

282/2008

2.42

TEREN AGRICOL SI SILVIC (UM

37

02517),STR. CARACAL, NR. 152, - SUP. 10433 MP

A/136

1-522/2007

STR. CARACAL

M.A.N.

DRUM ACCES M.A.N.

871,609.33

38

TEREN CU CONSTRUCȚII (UM 02517),

STR. CARACAL, NR. 152, - SUP. 11000 MP

A/144

1-522/2007

STR. CARACAL

M.A.N.

DRUM ACCES M.A.N.

952,251.00

39

TERENURI (UM 02517), STR. CARACAL, NR. 152 - SUP. 34000 MP

A/271

1-522/2007

STR. CARACAL

M.A.N

DRUM   DRUM

ACCES    ACCES

2,789,736.47


Administrator


COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

COMPANIA DE APĂ

RAADPFL

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL


BUNURILE IEȘITE ÎN PERIOADA 03. 08.2009 - 31.08.2009 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CARE MODIFICĂ ANEXA NR. 1, 2 ȘI 3 LA H.C.L. NR. 522/2007

Nr. Crt.

Denumirea Bunurilor

Secțiunea / Nr. Poziții 9

Nr. Anexa/

Nr. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrator

TERENURI FĂRĂ CONSTRUCȚII (UM

DRUM   DRUM

ACCES    ACCES

CONSILIUL

LOCAL

40

02517), STR. CARACAL, NR. 152 - SUP. 1375 MP

A/272

1-522/2007

STR. CARACAL

M.A.N

113,974.80

TOTAL

5,066,935.42

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

1

TEREN CAL. BUCUREȘTI, NR. 6, - SUP. 9 MP, (SC. JIUL SA)

A

1-522/2007

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. PRIV.

PROP. MUN.

CRAIOVA

0.01

CONSILIUL

LOCAL

2

TEREN ALEEA POTELU, NR. 24, - SUP. 5579 MP, DAT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE O PERIOADĂ DE 25 ANI FUNDAȚIEI PRO

A

1-522/2007

SPITALUL NR.

3 - CLINICA DE PSIHIATRIE

PARCUL POPORULUI (HIPODROM)

DRUMUL DE EXPLOATARE

NR. 7

TEREN

APARȚINÂND SC. TCIF SA.

CRAIOVA

0.01

CONSILIUL

LOCAL

3

RAMPĂ 4594 ( ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), - SUP. 333400, CART. MOFLENI, DESFIINȚATĂ

A

6-522/2007

DE 495

DE 428

DA 486

DE 491

0.01

SPS

4

RAMPĂ 4595 ( ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), - SUP. 79900, VALEA ȘARPELUI, DESFIINȚATĂ

A

6-522/2007

PD 12

OCOOLUL

SILVIC

DA 14 CAP B.

VÂLCII

DE 76

0.01

SPS

5

PLATFORMĂ RAMPĂ 4599 ( ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), RAMPĂ VALEA ȘARPELUI, DESFIINȚATĂ

A

6-522/2007

3440.37

SPS

6

FUNDAȚIE CÂNTAR 4597, CONSTRUCȚIE BETON ( ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), RAMPĂ VALEA ȘARPELUI,

A

6-522/2007

39.20

SPS

7

CABINĂ CÂNTAR 4596, CONSTRUCȚIE CĂRĂMIDĂ ( ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), - SUP. 12,50 MP, RAMPĂ VALEA

A

6-522/2007

75.44

SPS

8

GOSPODĂRIE ANEXĂ FĂCĂI 5167, (GOSPODĂRIE CANINI), ( ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), DESFIINȚATĂ

A

6-522/2007

DRUM

JUDEȚEAN

PROP. PRIV.

PROP. PRIV.

PROP. PRIV.

0.01

SPS

9

PLATFORMĂ GOSPODĂREASCĂ 4482, CART. IANCU JIANU, ASOCIAȚIE 113 AP, MOARĂ, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE),

A

6-522/2007

BL. 57

PAN GROUP

STR. AMARADIA

GARAJE

0.01

SPS

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S -

V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

10

PLATFORMĂ GOSPODĂREASCĂ, CAL.

BUCUREȘTI, ASOCIAȚIA 7, BLOC A7, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE),

A

6-522/2007

POȘTĂ

BLOC C5

BLOC A7

PT

0.01

SPS

11

PLATFORMĂ GOSPODĂREASCĂ 4324, CART.

BRAZDĂ - ROCADĂ, ASOCIAȚIA 21, BLOC 27 -28, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

A

6-522/2007

PT 415

BLOC 27

PARCARE

FABRICA DE

TUTUN

6160.00

SPS

12

CONTOR APĂ DN 100 - APOMETRU 14 BUC, 2988, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

5913.82

COMPANIA DE

APĂ

13

CONTOR APĂ DN 100 - APOMETRU 6 BUC, 2981, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

2160.86

COMPANIA DE

APĂ

14

CONTOR APĂ DN 100 - APOMETRU 6 BUC, 2984, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

2371.00

COMPANIA DE

APĂ

15

CONTOR APĂ DN 100 - APOMETRU 7 BUC, 2998, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

5078.81

COMPANIA DE

APĂ

16

CONTOR APĂ DN 100 - APOMETRU 8 BUC, 2992, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

3597.65

COMPANIA DE

APĂ

17

CONTOR APĂ DN 100 - APOMETRU 9 BUC, 3003, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

7636.57

COMPANIA DE

APĂ

18

CONTOR APĂ DN 150 - APOMETRU 11 BUC, 2989, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

5014.45

COMPANIA DE APĂ

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

19

CONTOR APĂ DN 150 - APOMETRU 2 BUC, 2985, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

1250.17

COMPANIA DE APĂ

20

CONTOR APĂ DN 150 - APOMETRU 3 BUC, 2999, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

3439.13

COMPANIA DE

APĂ

21

CONTOR APĂ DN 150 - APOMETRU 4 BUC, 2996, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

2455.14

COMPANIA DE APĂ

22

CONTOR APĂ DN 150 - APOMETRU 6 BUC, 2993, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

4261.92

COMPANIA DE APĂ

23

CONTOR APĂ DN 200 - APOMETRU 2 BUC, 3017, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

3510.93

COMPANIA DE APĂ

24

CONTOR APĂ DN 200 - APOMETRU 2 BUC, 3022, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

3300.92

COMPANIA DE APĂ

25

CONTOR APĂ DN 200 - APOMETRU 3 BUC, 3000, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN

FUNCȚIUNE)

B

3-522/2007

4524.54

COMPANIA DE APĂ

26

MAGAZII ALIMENTE, 2 BUC, STR.

FILANTROPIIEI, NR. 1, SUP. 109 MP ȘI SUP. 117 MP, SPITALUL NR. 2, FILANTROPIA, (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

A

522/2007

0.01

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

27

SISTEM CONTROL ACCES ȘI VÂNZARE

BILETE LA STADION "ION OBLEMENCO", 1 BUC

A

1-522/2007

319255.58

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

28

CABINĂ DE VÂNZARE BILETE PENTRU STADIONUL "ION OBLEMENCO" CRAIOVA, 1 BUC

A

1-522/2007

49,319.40

CONSILIUL

LOCAL

29

MASĂ PREZIDIU 40PERSOANE MODULARĂ ANSAMBLU 20 PIESE, 1 BUC

B

1-522/2007

5621.56

CONSILIUL

LOCAL

TOTAL

438,427.54

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

Page 1 of 2


ANEXA NR. 3 LA

HOTĂRÂREA NR. 440/2009

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 03. 08.2009 - 31.08.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXA NR. 2 LA H.C.L.

NR. 522/2007 , PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA/

NR. POZIȚII

NR.

ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

V a l o a re

Inv.

Administrator

1

TEREN STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 14-14A (FOSTĂ STR. SILOZULUI, NR. 36), -

DIFERENȚĂ DE SUPRAFAȚĂ 192 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN

DE LA 339 MP LA 531 MP

A/729

2-522/2007

STR.

ÎMPĂRA TUL

TRAIAN

PROP.

PAR T.

PROP. PART.

PROP.

PART.

RAADPFL

2

TEREN STR. PETRU RAREȘ NR.4 (FOST NR.

6 ), - DIFERENȚĂ DE SUPRAFAȚĂ 310 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN

DE LA 27 MP LA 337 MP

A/695

2-522/2007

PETRU

RAREȘ

S TR .

G H EOR GH E CHIȚU (B-DUL

MUREȘ)

PROP.

PART.(FACUL TATEA DE

MEDICINĂ ȘI

SC.

DISTRIGAZ

PROP.

PART.

RAADPFL

3

SPAȚIU PIAȚA GĂRII BL. V, PARTER -DIFERENȚĂ DE SUPRAFAȚĂ 31,79 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN

DE LA 26 MP LA 57,79 MP

A/423

2-522/2007

PROP.

PART.

PROP.

PART

B-DUL

CAROL I

PROP.

PART

RAADPFL

Page 2 of 2


ANEXA NR. 3 LA

HOTĂRÂREA NR. 440/2009

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 03. 08.2009 - 31.08.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXA NR. 2 LA H.C.L.

NR. 522/2007 , PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA/

NR. POZIȚII

NR.

ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

V a l o a re

Inv.

Administrator

4

LOCUINȚĂ V. ROȘIE BL. d, SC. 6, AP. 7; 2

CAMERE + DEPENDINȚE - DIFERENȚĂ DE »                                             9

SUPRAFAȚĂ 13,76 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 13,75 MP

LA 27,51 MP ȘI MODIFICATĂ DENUMIREA BUNULUI DIN SPAȚIU ÎN LOCUINȚĂ

A/493

2-522/2007

RAADPFL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

Page 1 of 1


ANEXA NR. 4 LA HOTĂRÂREA NR. 440/2009


BUNURI CU ELEMENTE DE IDENTIFICARE MODIFICATE

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA/ NR. POZIȚII

9

NR. ANEXA/ NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrator

1

CIRCA 33-34 ADULȚI 5158, STR. E. STOENESCU, NR.15, BL. F 11, SC. 1, AP. 3 -4 - SUP. 107 MP

A/9

1-522/2007

CONSILIUL

LOCAL

2

LOCUINȚĂ STR. VÂNTULUI, NR. 2A, BLOC 19, SC.1, ET.4, AP.20, V.

ROȘIE, 2 CAM. - SUP. 36,52 MP

A/54

1-522/2007

CONSILIUL

LOCAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS