Hotărârea nr. 430/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 430

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 430

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr. 112953/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 2009, a duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenurile ocupate de construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție si prestări servicii, si spatiile comerciale situate in Târgul Romanești Craiova, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Teodor Nicușor SAS             Nicoleta MIULESCU

ANEXA 1LA HOTĂRÂREA NR. 430/2009

PIATA CENTRALA -Spatii

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA

A CONTRACTULUI DE

INCHIRIERE

SUPRAFAT A (MP) CONF. CADASTRU

POZITIE CADASTRALA

1

SC FANPOP IMPEX SRL

4153/AA5450

24.11.2006

24.11.2006-24.11.2009

13

Poz.39

RELEVEU C19

PIATA CENTRALA - Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA

A CONTRACTULUI DE

INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

2

SC COMMONALGA IMPEX SRL

3662/AA2305

26.08.2005

08.12.2006-08.12.2009

19,53

59

3

SC SIDEMA PRODCOM SRL

1620/AA2886/AA23

33

30.06.2004

01.09.2006-01.09.2009

41,88

58si 60

PIATA GARII - Teren

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

4

SC HELDOM SRL

4422/AA2262

19.12.2006

16.12.2006-16.12.2009

36

9

PIATA CHIRIAC -Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA

A CONTRACTULUI DE

INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE CADASTRALA

5

SC IANISCOM IMPEX SRL

4447/AA2183/AA27

11

21.12.2006

18.12.2006-18.12.2009

163,28

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 430/2009

TARG ROMANESTI-TEREN- SPATIU

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAȚA (MP)CONF. CADASTRU

POZIȚIE

CADASTRALA

1.

SC ADIJA COM GEN SRL

4255/AA275/AA2412/

AA4638

10.11.2008

30.09.2009

13,27

23

2.

SC ALBICRAI IMPEX SRL

4256/AA276/AA2410/

AA4637

10.11.2008

30.09.2009

7,82

22

3.

SC COSLOVI COM SRL

4258/AA277/AA2499/

AA4646

10.11.2008

30.09.2009

9,33

20

4.

SC ELECTROMEGA SRL

4257/AA278/AA2494/

AA4651

10.11.2008

30.09.2009

15

29

5.

SC HAVANA SRL

4353/AA279/AA2489/

AA4657

13.11.2008

30.09.2009

80,96

12

6.

SC NINJA IMPEX SRL

4354/AA280/AA2482/

AA4665

13.11.2008

30.09.2009

6,48

9

7.

SC PALARIF PLAST SRL

4193/AA281/AA2541/

AA4718

06.11.2008

30.09.2009

31,61

121

8.

SC PASENTA COM SRL

4350/AA282/AA2540/

AA4717

13.11.2008

30.09.2009

13,60

26

9.

SC PASENTA COM SRL

4349/AA283/AA2539/

AA4716

13.11.2008

30.09.2009

15,00

170

10.

SC SERIM EXIM SRL

4355/AA284/AA2531/

AA4709

13.11.2008

30.09.2009

18,01

173

11.

SC STATE COSTEL SNC

4253/AA285/AA2528/

AA4732

10.11.2008

30.09.2009

25,8

152

12.

SC VIOMADI GENCOM SRL

4254/AA286/AA2521/

AA4728

10.11.2008

30.09.2009

20,99

21

13.

SC ALEBIO COM SRL

4348/AA287/AA2409/

AA4639

13.11.2008

30.09.2009

39,75

6

14.

SC EMIOT ELCOM SRL

4346/AA288/AA2493/

AA4635

13.11.2008

30.09.2009

4,90

33

15.

SC PROMIT COM SRL

4343/AA289/AA2535/

13.11.2008

30.09.2009

26,83

17

AA4713

16.

SC ROCAR EXIM SRL

4352/AA290/AA2533/

AA4711

13.11.2008

30.09.2009

76,09

14,15 , 175

17.

SC SILEVICT COM SRL

4342/AA291/AA2530/

AA4708

13.11.2008

30.09.2009

8,75

36

18.

SC BREZVALEMA COM SRL

2995/AA292/AA2402/

AA4643

29.07.2008

30.09.2009

11,94

8

19.

SC ALLICIA IMPEX SRL

4448/AA293/AA2408/

AA4640

18.11.2008

30.09.2009

19,86

167

20.

SC BARMOG PROD COM SRL

4454/AA294/AA2403/

AA4642

18.11.2008

30.09.2009

46,31

126

21.

SC COLONIDA SRL

4447/AA295/AA2399/

AA4645

18.11.2008

30.09.2009

17,00

171

22.

SC EL-POMP SRL

4425/AA296/AA2497/

AA4650

18.11.2008

30.09.2009

14,54

3

23.

SC ELADONIS IMPEX SRL

4441/AA297/AA2496/

AA4653

18.11.2008

30.09.2009

15,99

24

24.

SC FAV IMPEX SRL

4435/AA298/AA2405/

AA4634

18.11.2008

30.09.2009

17,79

169

25.

AF GHINEA ILIE

4437/AA299/AA2407/

AA4655

18.11.2008

30.09.2009

10,60

140

26.

SC LIVOTEX MOBIL SRL

4442/AA300/AA2487/

AA4658

18.11.2008

30.09.2009

19,24

117,118

27.

SC MARINOS IMPEX SRL

4439/AA301/AA2492/

AA4660

18.11.2008

30.09.2009

73,27

181

28.

SC PROD COMAT SRL

4438/AA302/AA2536/

AA4714

18.11.2008

30.09.2009

22,95

30,31

29.

PF SAVA NICUSOR

4433/AA303/AA2532/

AA4710

18.11.2008

30.09.2009

4,05

47

30.

AF DINCULITA

4440/AA304/AA2398/

AA4648

18.11.2008

30.09.2009

16,19

145

31.

SC STIMIR COM SRL

4443/AA305/AA2401/

AA4706

18.11.2008

30.09.2009

31,17

124

32.

SC ROCAR EXIM SRL

4351/AA306/AA2516/

AA4731

13.11.2008

30.09.2009

8,68

33.

SC BARMOG PROD COM SRL

4484/AA307/AA2520/

AA4727

19.11.2008

30.09.2009

25,50

RELEVEU C7

34.

SC EL-POMP SRL

4424/AA308/AA2518/

AA4730

18.11.2008

30.09.2009

62,77

RELEVEU C7 ,C2

35

SC TURCU SRL

258/AA2522/AA470

20.01.2009

30.09.2009

35

15mp tronson II

0

20mp tronson I

36

SC DORINEL SRL

142/AA2498/4649

13.01.2009

30.09.2009

82,39

180

37

SC RIVERILMA IMPEX SRL

262/AA2534/AA471

2

20.01.2009

30.09.2009

20,58

168

38

SC MTC SRL

260/AA2537/AA472

5

20.01.2009

30.09.2009

30

30mp tronson II

39

PF TESCOVEANU MARCEL

255/AA2524/AA470

2

20.01.2009

30.09.2009

32

32mp tronson I

40

SNC STANCIULESCU & SANDU

261/AA2529/AA470

7

20.01.2009

30.09.2009

60

41

SC JUL SRL

259/AA1349/AA248

8/AA4724

20.01.2009

30.09.2009

100

36mp tronson I

64 mp tronson II

42

AF DAVALCIUC MIHAI

802/AA2500/AA464

7

11.02.2009

30.09.2009

13,48

Poz 119

43

AF DAVALCIUC MIHAI

801/AA2519/AA472

6

11.02.2009

30.09.2009

41,35

RELEVEU C4

44

BUZGARIU ELISABETA”GRIG-VETI” AF

1120/AA2411/AA47

23

24.02.2009

30.09.2009

40

45

OPREA DAN PFA

1119/AA2481/AA46

66

24.02.2009

30.09.2009

40,19

50

46

SC MIODUOFLOR PRODCOM SRL

1118/AA2486/AA46

61

24.02.2009

30.09.2009

4,5

37

47

GAIU GHEORGHE PF

1117/AA2491/4654

24.02.2009

30.09.2009

50

48

SC MADIMAR COM SRL

2602/AA4659

11.05.2009

30.09.2009

134,69

161

49

GERCAMY SERVPRODCOM

SRL

1113/AA2490/AA46

56

24.02.2009

30.09.2009

10

50

GAITA GHEORGHE PF

1115/AA2406/AA46

36

24.02.2009

30.09.2009

8,73

139

51

SC ANCAMIRA COM SRL

150/AA2404/AA464

1

13.01.2009

30.09.2009

15,31

27,28

52

SC ELECTROBAND COM SRL

151/AA2495/AA465

2

13.01.2009

30.09.2009

12,17

172

53

PF NICOLA MARIN

152/AA2483/AA466

4

13.01.2009

30.09.2009

10,38

134

54

PF PATRULESCU MARIUS-DANIEL

153/AA2537/AA471

5

13.01.2009

30.09.2009

18,11

44

55

PF CERNITU CHEORGHE

154/AA2400/AA464

4

13.01.2009

30.09.2009

12,00

137

56

SC NAIRAM PREST SRL

155/AA2484/4663

13.01.2009

30.09.2009

30,72

16

57

AF TANASE ELENA

156/AA2525/AA470

13.01.2009

30.09.2009

16,26

127

3

58

PFI STUPARU ION

157/AA2526/AA470

4

13.01.2009

30.09.2009

12,30

136

59

PFI VOINEA STEFAN

158/AA2517/AA472

9

13.01.2009

30.09.2009

24,99

60

MONCIP COM SRL

4345/AA2485/AA46

62

13.11.2008

30.09.2009

8,79

19

61

STOICA C STELIAN PF

1344/AA2527/AA47

05

11.03.2009

30.09.2009

20

62

TUDOR GH VASILE PF

1345/AA2523/AA47

01

11.03.2009

30.09.2009

24

63

SC IUREDUM SRL

4810

04.08.2009

30.09.2009

75,01

120

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS