Hotărârea nr. 427/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 427

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 427

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr.112936/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr. 230/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Fotbal Club U Craiova S.A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1, Capitolul II „Obiectul contractului de concesiune” al contractului nr.230/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Fotbal Club U Craiova S.A. și va avea următorul conținut:

Obiectul contractului îl constituie concesionarea spațiilor de antrenament și competiții din cadrul stadionului „Ion Oblemenco”, proprietate publică a municipiului Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.305/2000 privind trecerea unei părți din stadionul „Ion Oblemenco” din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în proprietatea publică a municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea desfășurării activităților competiționale specifice, de către echipa de fotbal Universitatea Craiova și concesionarea cabinei de vânzare bilete Stadion Ion Oblemenco și a sistemului de control acces și ticketing situate în perimetrul stadionului „Ion Oblemenco”.

Art.2 Predarea - primirea bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se va face prin proces - verbal.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 230/01.08.2002.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2002.

Art.5. Primarul municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și S.C. Fotbal Club U Craiova S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.427/2009

Cabina vânzare bilete stadionul "Ion Oblemenco" Craiova ,    . ~

------------------------------------------------------- (pag 1,2)

Nr. crt.

Denumire

UM

Cantitate

Preț unitar

(lei)

Valoare

(lei)

Echipamente

1

Rack

* buc.

1

1,191.25

1,191.25

2

Switch

buc.

1

1,495.45

1,495.45

3

Tablou electric

buc.

1

150.60

150.60

4

Priza dubla voce date RJ45

buc.

5

56.00

280.00

5

Aer condiționat

set.

1

1,002.65

1,002.65

6

Mobilier (birouri si scaune)

set.

5

32-5.75

1,628.75

7

Sistem efracție

set.

1

700.50

700.50

8

Ferestre ghișee termopan

buc.

5

415.00

2,075.00

9

Cabina amenajata cu circuit electric, prize, ferestre mari (fara ghiseeO, usa, pereți termo si fono izolați

buc.

1

24,150.00

24,150.00

Total echipamente

32,674.20

Materiale

1

Cablu FTP 1 X 2 X 0.8

ml.

50

0.95

47.50

2

Patch cord

buc.

5

5.75

28.75

3

Canalet

ml.

10

0.50

5.00

Total materiale

81.25

Nr. crt.

Denumire

UM

Cantitate

Preț unitar (lei)

Valoare

(lei)

1

Soluție vânzare bilete

124,370.00

1.01

Soluție de lucru compatibila IMB PC -

5

3,637.00

18,185.00

1.04

Cititor de cârduri contractless

%

5

308.00

1,540.00

1.05

Cârduri de abonamente

2000

13.00

26,000.00

1.06

Licența aplicație vânzare bilete

5

8,001.00

40,005.00

1.07

Licența aplicație centrala de administrare si gestiune

1

38,640.00

38,640.00

2

Soluție control acces

550,303.00

2.01

Cititor FRID și cod de bare

14

11,217.00

157,038.00

2.02

Turnichet dublu

7

47,775.00

334,425.00

2.03

Telecomanda

5

1,576.00

7,880.00

2.04

Licența aplicație control acces - se licentiaza per cititor RFID si cod de bare

14

3,640.00

50,960.00

3

Soluție infrastructura comunicații

153,065.00

3.01

Switch AT - 9924 SP (16 FO AT-SPFX/2 + 2UTP AT -

SPTX

1

13,629.00

13,629.00

3.02

Fibra optica AMP 12 perechi

1500

16.00

24,000.00

3.03

accesorii montaj

1

7,840.00

7,840.00

3.04

Rack 19 "/20U/600X600mm, usa STICLA

1

2,784.00

2,784.00

3.05

Pach pannelFO

4

900.00

3,600.00

3.06

Server Futjitsu PY Rx300S4

1

12,970.00

12,970.00

3.07

licența sistem de operare server

0

lus prcl serv

3.08

Licența baza de date

0

gratis

3.09

Cutii de comunicații de exterior

7

966.00

6,762.00

3.1

Switch industrial Moxa EDS - 308 NN - SC - T

7

4,080.00

28,560.00

3.11

Cablare structurata

1

52,920.00

52,920.00

Total

827,738.00