Hotărârea nr. 413/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 413

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.413

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere rapoartele nr.115065/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară și nr.121106 al Direcției Patrimoniu prin care se propune avizarea reorganizării unităților de învățământ din municipiul Craiova și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.210/2009 referitoare la aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36, alin.2 lit. a coroborat cu alin.3 lit.b și alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2, lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează reorganizarea unităților de învățământ din municipiul Craiova, prin reducerea unităților cu personalitate juridică, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Pe data prezentei hotărâri, se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.210/2009, prin anularea pozițiilor nr.1, 2, 3, 4, 10, 15, 29, 30, identificate conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

AN ȘCOLAR 2008-2009

AN ȘCOLAR 2009-2010

NR.

CRT.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-ordonatori de credite

Structuri școlare arondate

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-ordonatori de credite

Observații

1

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT   NR.   5

„INGERAȘII” CRAIOVA, str. Bariera Vâlcii nr.5

GRADINIȚA    CU

PROGRAM

NORMAL NR. 16 CRAIOVA,

Str.Teilor nr.16

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 14 „ION   TUCULESCU„

CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1743/01.09.2009

GRADINIȚA    CU

PROGRAM

NORMAL NR. 35 CRAIOVA,

Cart. Șimnicu de Jos

2

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 CRAIOVA, Cart. 1 Mai bl. S33

GRADINIȚA    CU

PROGRAM

NORMAL NR. 34 CRAIOVA

POPOVENI,

Cart. Popoveni

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 36 „GHEORGHE BIBESCU„ CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1744/01.09.2009

3

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL    NR.    57

CRAIOVA,

Cart. 1 Mai bl. I53

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 36 „GHEORGHE

BIBESCU„ CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1749/01.09.2009

GRADINIȚA    CU

PROGRAM

NORMAL NR. 18 CRAIOVA,

Str. Potelu nr.2

Structură         școlară

arondată la GRUPUL ȘCOLAR        DE

TRANSPORTURI CRAIOVA

Se modifică unitatea cu personalitate juridică de care va aparține

4

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL    NR.    15

CRAIOVA,

Str. Brestei nr. 326

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 16 „CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1750/01.09.2009

5

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 17 CRAIOVA, str. Teleajenului nr.26

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 19 CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1747/01.09.2009

6

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT   NR.   28

CRAIOVA,

str. Râului nr.2

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 16 CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1748/01.09.2009

7

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT   NR.   36

CRAIOVA,

Cart. Craiovița Nouă

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 34 „EUGENIU CARADA” CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1745/01.09.2009

8

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL    NR.    59

CRAIOVA,

Asociația Misionară Catolică Italiana

Str. Mihai Viteazu nr.12

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 1 „OBEDEANU” CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1746/01.09.2009

NR.CRT.

NR.POZIȚIE

H.C.L. 210/2009

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

9

1.

1.

Grădinița cu program prelungit nr.5 „Îngerașii” Craiova

2.

2.

Grădinița de copii cu program normal nr. 7

3.

3.

Grădinița de copii cu program normal nr. 15

4.

4.

Grădinița de copii cu program normal nr. 17

5.

10.

Grădinița de copii cu program prelungit nr. 28

6.

15.

Grădinița de copii cu program normal nr. 36

7.

29.

Grădinița de copii cu program normal nr. 57

8.

30.

Grădinița de copii cu program normal nr. 59

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Teodor Nicușor SAS

AN ȘCOLAR 2008-2009

AN ȘCOLAR 2009-2010

NR. CRT.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-ordonatori de credite

Structuri școlare arondate

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică-ordonatori de credite

Observații

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT    NR.    5

„ÎNGERAȘII” CRAIOVA, str. Bariera Vâlcii nr.5

GRĂDINIȚĂ    CU

PROGRAM

NORMAL NR. 16

CRAIOVA,

Str.Teilor nr.16

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-V1II NR: 14 „ION   TUCULESCU,,

CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar genera] al I.S.J. Dolj nr. 1743/01.09.2009

GRĂDINIȚĂ    CU

PROGRAM NORMAL NR. 35 CRAIOVA, Cart. Șimnicu de Jos

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL NR. 7 CRAIOVA,

Cart. 1 Mai bl. S33

GRĂDINIȚĂ    CU

PROGRAM NORMAL NR. 34 CRAIOVA POPOVENI, Cart. Popoveni

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 36 „GHEORGHE BIBESCU,, CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1744/01.09.2009

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL    NR.    57

CRAIOVA,

Cart. 1 Mai bl. 153

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 36 „GHEORGHE BIBESCU,, CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1749/01.09.2009

GRĂDINIȚĂ    CU

PROGRAM NORMAL NR. 18 CRAIOVA,

Str. Potelu nr.2

Structură         școlară

arondată la GRUPUL ȘCOLAR        DE

TRANSPORTURI CRAIOVA

Se modifică unitatea cu personalitate juridică de care va aparține

4

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL    NR.    15

CRAIOVA,

Str. Brestei nr. 326

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 16 „CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1750/01.09.2009

5

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 17 CRAIOVA, str. Teleajenului nr.26

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 19 CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1747/01.09.2009

6

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT   NR.   28

CRAIOVA, str. Râului nr.2

î

Structură         școlară

arondată Ia ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 16 CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1748/01.09.2009

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT   NR.   36

CRAIOVA,

Cart. Craiovița Nouă

Structură         școlară

arondată la ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 34 „EUGENIU CARADA” CRAIOVA

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1745/01.09.2009

8

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL    NR.    59

CRAIOVA,

Asociația Misionară Catolică Italiana

Str. Mihai Viteazu nr.12

 A

./ O Z-—-

Structură         școlară

arondată Ia ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR: 1 „OBEDEANU” CRAIOVA

\---------

Se reduce ca unitate cu personalitate juridică Dispoziția    inspectorului

școlar general al I.S.J. Dolj nr. 1746/01.09.2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Teodor Nicușor SAS

NR.CRT.

NR.POZIȚIE

H.C.L. 216/2009

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1.

1.

Grădinița cu program prelungit nr.5 „îngerașii” Craiova

2.

2.

Grădinița de copii cu program normal nr. 7

3.

3.

Grădinița de copii cu program normal nr. 15

4.

4.

Grădinița de copii cu program normal nr. 17

5.

10.

Grădinița de copii cu program prelungit nr. 28

6.

15.

Grădinița de copii cu program normal nr. 36

7.

29.

Grădinița de copii cu program normal nr. 57

8.

30.

Grădinița de copii cu program normal nr. 59


PREȘEDINTE DE Teoddr Nic

I

DINTĂ, ÂS