Hotărârea nr. 399/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 399

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 399

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009;

Având în vedere raportul nr. 114684/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată și Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, modificată și completată;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/2009 referitoare la aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.5, 17 art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Lista de repartizare va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova.

Art.4. Împotriva listei de repartizare se poate face contestație, în termen de 7 zile de la afișarea acesteia, adresată Primarului Municipiului Craiova.

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la HCL 399/2009

Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in Municipiul Craiova in anul 2009

NrCrt TITULAR

Adresa spațiu (Str, nr, bloc, ap)

Et Nr.cam

1

MOHANU CRISTIANA

Potelu

R7

3

1

2

2

PĂUN MARIAN

Potelu

R7

5

1

2

3

MANTA RADU CRISTIAN

Potelu

R9

4

1

2

4

CIOBANU FLORINA ALINA

Potelu

R13

5

1

2

5

NICOLAE FLORIAN SILVIU

Potelu

R11

3

1

2

6

RISTEA IULIAN SORIN

Potelu

R11

5

1

2

7

TUTUNARU SILVIU MARIUS

Potelu

R13

3

1

2

8

DARAC MARTA DIANA

Potelu

R9

6

1

2

9

JEMBOIU VIOREL NELU

Potelu

R15

5

1

2

10

IOVANCEA ELENA CAMELIA

Potelu

R15

7

1

2

11

ȘARPE MARIANA CAMELIA

Potelu

R7

6

2

2

12

URDU NICOLETA

Potelu

R7

8

2

2

13

DUMITRU IRINA

Potelu

R9

8

2

2

14

CONSTANTINESCU GHEORGHE

Potelu

R9

10

2

2

15

GRADINARU CLAUDIA

Potelu

R11

6

2

2

16

POPESCU PETRE CĂTĂLIN

Potelu

R11

8

2

2

17

BUZNER CAMELIA FLORENTINA

Potelu

R13

6

2

2

18

PARASCHIV FLORIAN CLAUDIU

Potelu

R13

8

2

2

19

COSMA LENUTA

Potelu

R15

9

2

2

20

OLTEANU JANINA STELIANA

Potelu

,                      R15

11

2

2

21

EPURE MARIAN

Potelu

R7

9

3

2

22

MINDRILA MARIANA ADELINA

Potelu

R7

11

3

2

23

MELCIOIU GIGI DANIEL

Potelu

R9

12

3

2

24

CIURLIN CONSTANTA ADELA

Potelu

R9

14

3

2

NrCrt TITULAR

Adresa spațiu (Str, rtr, bloc, ap)

JEt Nr.cam

25 DIONISIE SIMONA CONSTANTINA

Potelu

R9

1

P

2

26 LAUTARU MARINELA

Potelu

R11

11

3

2

27 DELIU CLARA MARIA

Potelu

*

R13

9

3

2

28 RADUCA IONELA DANIELA

Potelu

R7

4

1

1

29 STIRBULESCU TITU

Potelu

R13

11

3

2

30 BAICU AUREL

...............................— _ . . .

Potelu

R15

13

3

2

31 NEATA MIHAELA ADRIANA (BICA)

Potelu

R15

15

3

2

32 BALACESCU CRISTIAN MARIUS

Potelu

R7

1

P

2

33 TOMA CRISTIAN BOGDAN

Potelu

R15

6

1

1

34 STANESCU GHEORGHE SERAFIM

Potelu

R15

4

1

1

35 VASILE ION

Potelu

R7

2

P

2

36 CONSTANTIN MARIUS FLORIN

Potelu

R11

9

3

2

37 GAINA FLORINA

Potelu

R9

3

P

2

38 PUNGA AURELIA

Potelu

R9

5

1

1

39 CAMEN ALEXANDRINA

Potelu

R11

1

P

2

40 LUNGU IONELA VIOLETA

Potelu

R11

2

P

2

41 PĂSĂRICĂ CLAUDIU DANUT

Potelu

R13

1

P

2

42 MARUSI GABRIEL CĂTĂLIN

Potelu

R13

2

P

2

43 BOLDISOR GEORGE ADRIAN

Potelu

R15

1

P

2

44 PREDA ROBERT ADRIAN

Potelu

R15

3

P

2

45 TROACA DELIA ADRIANA

Potelu

R9

7

1

1

46 IORDACHE ALINA MARINELA

Potelu

R13

4

1

1

47 ANGHEL ELENA

Potelu

î

R11

4

1

1

48 BANU COSTINEL ROBERT

Potelu

R11

7

2

1

49 BARBU MELINDA LAVINIA

Potelu

R13

7

2

1

50 PURCARU IONUT ADEL

Potelu

R7

7

2

1

51 STOICA EMANUEL

Potelu

R15

14

3

1

52

PRADANOIU MIRELA

Potelu

R15

10

2

1

53

MIU FLORIAN

Potelu

R15

8

2

1

54

LUPU IONELA ALINA

Potelu

R9

9

2

1

55

MOROZ ADRIANA CRISTINA

Potelu

R15

12

3

1

56

CALINA OANA DOINA

Potelu

R9

15

3

1

57

PETRISOR ELENA

Potelu

R9

11

2

1

58

NEGHINA MIRCEA DANIEL

Potelu

R9

13

3

1

59

CHIRIAC LACRAMIOARA

Potelu

R11

10

3

1

60

PENCEA FLOREA

Potelu

R7

10.

3

1

61

CIUCA MIHAELA

Potelu

R13

10

3

1

62

BUMBAC LAURA SIMONA

Potelu

R15

2

P

1

63

MACEDON MIHAELA (UNGUREANU)

Potelu

R9

2

P

1

.nrrJ

—----

NrCrt TITULAR


Adresa spațiu (Str, nr, bloc, ap)


Et Nr. cafti