Hotărârea nr. 390/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 390

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 390

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2009.

Având în vedere raportul nr. 115515/2009 întocmit de Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt și Redacție Ziar prin care se propune aprobarea Programului “Zilelor Municipiului Craiova”, ediția a - XIII - a, care se vor desfășura în perioada 23-26 octombrie 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323, 324, 327, 328, 329/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.4, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul “ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA”, ediția a - XIII - a, care se vor desfășura în perioada 23-26 octombrie 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și suportarea cheltuielilor ocazionate de această manifestare în limita sumelor alocate din bugetul local.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt și Redacție Ziar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor Nicușor SAS

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.390/2009

THE CITY

LIKE AN EVENT


ZILELE

MUNICIPIULUI

CRAIOVA

23-26 octombrie

2009

Pastrand traditia, Cetatea Banilor isi sarbatoreste oamenii Cetatii si se bucura de oaspeti. Pentru al XIII-lea an consecutiv, sa spunem impreuna La Multi ani, Craiova!

Vineri, 23 octombrie 2009

ORA

EVENIMENT

LOCAȚIE

11.00

Colocviile Scrisul românesc- Actualitatea istoriei literare

Participă scriitori, profesori universitari, academicieni, critici și istorici literari, etc Expoziția de cărți și reviste Scrisul Românesc, 2003-2009

Sala Nicolae Romanescu (Primăria Craiova)

11.00

OlteniaStar- concurs de promovare a tinerelor talente în domeniul artistic Organizator: Direcția Județeană pentru Tineret Dolj

Grupul Școlar Industrial Electroputere

11.00

Salonul municipal de fotografie Organizator: Asociația Culturală Craiova

Holul Primăriei Municipiului Craiova

11.00

Deschiderea Târgului Meșterilor Populari, Ediția a XXXII - a

Co-organizatori: Consiliul Județean Dolj, Muzeul Olteniei - Secția Etnografie și Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Naționale Dolj

Teatrul Național

Esplanadă

12.00

Work-shop: Vocile cărții

Lecturi comentate și dezbatere în jurul volumului Antologia poeților Tradem și a romanului Copilul partidului, de Marin Beșteliu

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

12.00

Dănila Prepeleac- spectacol al Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri

Piata Mihai Viteazul

Vineri, 23 octombrie 2009

13.00

Sculptură în frescă pe lemn, expoziție a artistului plastic Petre Golumbeanu

Holul Sălii Nicolae Romanescu

(Primăria Craiova)

14.30

Lansare de carte: Iluzii spulberate. Biografii însângerate. Destine dramatice- de Nicolae Andrei

Sala Nicolae Romanescu (Primăria Craiova)

15.30

Vernisajul expoziției: Peisaj craiovean contemporan- expoziție de grafică și pictură Concert coral- instrumental

Organizator: Liceul de Artă Marin Sorescu

Liceul de Artă Marin Sorescu

16.00

Lansare de carte: Istoria Jandarmeriei Olteniei- 20 ani

Sala Nicolae Romanescu (Primăria Craiova)

16.00

Expoziție:Sculptură.Studii de sculptură.Desen de Virgil Pumnea

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

17.30

Lansarea cărților:

-Craiova Mon Amour- de Alexandru Firescu și Constantin Gheorghiu

  • - Aforismele lui Brâncuși- de Constantin Zărnescu

  • - C. Brâncuși- de V.G.Paleolog, ediție trilingvă

  • - Geopolitica Matrioșkăi- de Adrian Cioroianu

Prezintă: Ovidiu Ghidirmic, Cezar Avram, Gabriel Coșoveanu, Florea Firan etc

Sala Nicolae Romanescu (Primăria Craiova)

18.00

Lansarea volumului: La pupitrul vieții... Octav Calleya. Ghid de sociologia muzicii

Prezintă: prezintă scriitorul Ion Munteanu, muzicologul Gheorghe Fabian

Masă rotundă: Arta și comunitatea

Filarmonica Oltenia

18.00

Concert folcloric extraordinar, cu participarea celor mai renumiți interpreți de gen din

Esplanada din fața Poștei, din

Vineri, 23 octombrie 2009

țară: Niculina Stoican, Petrică Mâțu Stoian, Constantin Enceanu, Nineta Popa, Ciprian Pop, Viorica Macovei, Nicoleta Voica, loan Bocșa, Mariana lonescu.

Orchestrația muzicală - Ansamblul Folcloric „Lăutarii din Chișinău”, dirijor maestrul Nicolae Botgros.

cartierul Craiovița Nouă

18.00

Spectacol de muzică folk Cânta cu noi

Organizator: Consiliul Local al Copiilor

Club ONE

18.00

Spectacol de dans: Dansul pentru toți

Organizator: Casa de Cultură Traian Demetrescu și Clubul Katamis

Piața Mihai Viteazul

19.00

Filarmonica Oltenia, Concert al Coralei Academice

Filarmonica Oltenia

19.00

Spectacol de operetă

Soliștii, Corul și Orchestra Teatrului Liric

Teatrul Liric

Elena Teodorini

21.30

Un bărbat și mai multe femei- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Arcade

21.30

Nebănuitele urmări ale unui temperament violent- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Play

Vineri, 23 octombrie 2009

ZILELE

MUNICIPIULUI

CRAIOVA

23-26 octombrie

2009

Pastrand traditia, Cetatea Banilor isi sarbatoreste oamenii Cetatii si se bucura de oaspeti. Pentru al XIII-lea an consecutiv, sa spunem impreuna La Multi ani, Craiova!

THE CITY

LIKE AN EVENT


Sâmbată, 24 octombrie 2009

ORA

EVENIMENT

LOCAȚIE

09.00

Cupa Craiovei - Concurs de șah blitz - copii -14 ani Organizator: Casa de Cultură Traian Demetrescu

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

10.00

Inaugurarea Centrului Expozițional Transfrontalier și de Afaceri

Calea Severinului, Nr. 253

10.30

Lansare de carte: Cetățeni de onoare ai Municipiului Craiova

Autori: Petre Gigea-Gorun și Antonie Solomon

Sala Nicolae Romanescu

(Primăria Craiova)

11.00

Gala Premiilor Editurii și Revistei Scrisul Romanesc, pe anul 2008 -Decernarea premiilor de debut în volum pe anul 2009 -Lansarea numărului 10/2009 al revistei Scrisul Romanesc dedicat colocviilor cu tema

Actualitatea istoriei literare

-Expoziția de cărți și reviste Scrisul Romanesc, 2003-2009

Muzeul de Artă

Sala Oglinzilor

12.00

Invitație la joacă- spectacol al Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri

Piața Mihai Viteazul

12.00

Lansarea cărții Oblemenco, meciul cu viața, de Ion Jianu

Sala Nicolae Romanescu

Sâmbată, 24 octombrie 2009

Participă: Marius Tucă, Ștefan Popa Popas, Daniel Nanu, Alin Buzărin

(Primăria Craiova)

15.00

Spectacol muzical artistic de inaugurare a Parcului Tineretului, cu participarea extraordinară a solistului Michael Bolton. În cadrul spectacolului vor evolua artistul Tudor Gheorghe, precum și trupele Iris și Voltaj.

Parcul Tineretului

Esplanadă

15.00

Eveniment: Inaugurare - Teren de fotbal

Activitati: Muzică ușoară și majorate

Dans tematic cu mingi de fotbal

Parcul Tineretului

Baza sportivă

15.30

Eveniment: Inaugurare - Teren de baschet

Activitati: Majorete și street dance

Parcul Tineretului

Baza sportivă

16.00

Eveniment: Inaugurare - Teren de tenis

Activități: Muzică ușoară

Dans tematic

Parcul Tineretului

Baza sportivă

16.30

Spectacol pentru copii ”Piky Park”

Parcul Tineretului

Locul de Joacă

17.00

Deschiderea oficială a Colocviilor Mozaicul

Conferința inaugurală: Utile et dulci. Plăcerea Lecturii

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

Sâmbată, 24 octombrie 2009

Remember TRADEM. Participă fondatorii Cenaclului TRADEM.

Invitați speciali - prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic, scriitorul Ilarie Hinoveanu, prof. univ. dr. Ion Pătrașcu, scriitorul D.R.Popescu

Lansarea volumului: Ilarie Hinoveanu-75

18.00

Salonul Internațional de Caricatură Nicolae Petrescu- Găină, ediția a ll-a

Expoziția personală de caricatură Ștefan Popa Popa'S

Expoziția Gabriel Bratu - 75 de ani

Muzeul de Artă

19.00

Gala Operei

Dirijor: Florian-George Zamfir

Soliștii, Corul și Orchestra Teatrului Liric

Teatrul Liric

Elena Teodorini

20.00

Maratonului dansului

Concurs de dans

Organizator: Consiliul Local al Copiilor

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

20.00

Călușul- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Arcade

21.30

Însemnări din subterană- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Play

Sâmbătă, 24 octombrie 2009

21.30


Nu pe gât- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu


Club Arcade


ZILELE

MUNICIPIULUI

CRAIOVA

23-26 octombrie

2009

Pastrand traditia, Cetatea Banilor isi sarbatoreste oamenii Cetatii si se bucura de oaspeti. Pentru al XIII-lea an consecutiv, sa spunem impreuna La Multi ani, Craiova!

THE CITY

LIKE AN EVENT


Duminică, 25 octombrie 2009

ORA

EVENIMENT

LOCAȚIE

09.00

Cupa Craiovei - Concurs de șah blitz- seniori

Organizator: Casa de Cultură Traian Demetrescu

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

10.00-16.00

Spectacol pentru copii ”Piky Park”

Parcul Tineretului

Locul de Joacă

10.00-14.00

Masa rotundă: Utile et dulci. Plăcerea lecturii

Partea I

Sala Nicolae Romanescu (Primăria Craiova)

10.30

Sărbătorirea Zilei recoltei 2009

Co-organizator: Serviciul de Administrație a Piețelor și Târgurilor Craiova

Piața Centrală

10.30

Slujba religioasă TE DEUM la Catedrala Mitropolitană Sfântul Dumitru

Catedrala Mitropolitană

Sfantul Dumitru

11.00

Ziua Armatei, Ceremonial militar religios cu depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor, cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Române

Organizator: Garnizoana Craiova

Cimitirul

Sineasca

Duminică, 25 octombrie 2009

Monumentul Eroilor

11.00

Spectacol Peter Pan de L.Profeta

Spectacol al Teatrului Liric Elena Teodorini

Teatrul Liric

Elena Teodorini

12.00

Expoziție de pictură a artistului plastic Viorel Penișoară Stegaru

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

16.00-18.00

Masă rotundă: Utile et dulci. Plăcerea lecturii

Partea a II-a

Sala Nicolae Romanescu (Primăria Craiova)

16.30-18.30

Viva la musica - Spectacol de muzică ușoară și dans modern și de societate Eu, tu și chitara- Spectacol de muzică folk

Festivitatea de premiere a câștigătorilor competițiilor sportive

Parcul Tineretului

Baza sportivă

17.00

Momo- spectacol al Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri

Teatrul Liric

Elena Teodorini

18.30-20.30

Târgul micilor inventatori

Organizator: Consiliul Local al Copiilor

Casa de Cultură

Traian Demetrescu

Duminică, 25 octombrie 2009

18.30-20.30

Procesiune Religioasă de Sfântul Dumitru, pe traseul: Biserica Catedrală Sfântul

Dumitru- Str.M.Kogălniceanu- Str. Ialomicioara - Biserica Sf.Gheorghe Vechi -

Universitate- str.A.I.Cuza - Prefectură - Calea Unirii - Biserica Catedrală Sf.Dumitru

Organizator: Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei

19.00

Spectacol de muzică folk

Organizator: Rec Media și Teatrul Liric Elena Teodorini

Teatrul Liric

Elena Teodorini

20.00

Gala premiilor Mozaicul

Gala premiilor TRADEM

21.30

Mady- Baby.Edu- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Arcade

21.30

Neînțelegerea- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Play

ZILELE

MUNICIPIULUI

CRAIOVA

23- 26 octombrie

2009

Pastrand traditia, Cetatea Banilor isi sarbatoreste oamenii Cetatii si se bucura de oaspeti. Pentru al XIII-lea an consecutiv, sa spunem impreuna La Multi ani, Craiova!

THE CITY

LIKE AN EVENT


Luni, 26 octombrie 2009

ORA

EVENIMENT

LOCAȚIE

11.00

Ședința Solemnă a Consiliului Local Municipal

Sala Mare a

Primăriei Municipiului Craiova

12.00

Pinocchio- spectacol cu păpuși supradimensionate al Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri

Piața Mihai Viteazul

14.00

Lansare de carte: Craiova în istoria poporului român- evenimente, personalități, patrimoniu cultural, volumul Craiova 1879-1900

Sala Nicolae Romanescu (Primăria Craiova)

18.00

Concert de muzică sacră

Dirijor: Florian-George Zamfir

Soliștii, Corul și Orchestra Teatrului Liric

Catedrala Madona Dudu

19.00

O noapte de furtunoasă, spectacol al Teatrului Național București

Din distribuție: Dan Puric, Irina Movilă, Mircea Rusu, Mihai Călin, Ileana Olteanu

Teatrul Național

Marin Sorescu

Sala Amza Pelea

21.30

Metamorfoze- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Play

Luni, 26 octombrie 2009

Flori pentru Algernon- spectacol de cafe- teatru al Companiei Teatrulescu

Club Arcade


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS