Hotărârea nr. 378/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 378

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.378

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2009.

Având în vedere raportul nr.100422/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările ulterioare și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303, 304, 306, 307 și 308/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificată și completată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

În temeiul art. 10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b) se modifică suprafețele de teren ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • c) se modifică denumirea bunului identificat la poz. 66 în anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.522/2007, din „locuință bloc 3 Podari parter” în „cabinete medicale, bloc 3 Podari, sc.2, ap.1-2, str. Dispensarului” și se majorează suprafața de la 229,44 mp. la 231,57 mp.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 și 183/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin RĂDUCĂNOIU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

1

SEDIU ADMINISTRATIV TÂRG ROMANEȘTI 4729 (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 47,5 MP

A

4-522/2007

55.492,00

SPAPT

2

CABINĂ TAXARE TÂRG ROMANEȘTI 4731 (ÎN VEDEREA

SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 32 MP

A

4-522/2007

20.789,00

SPAPT

3

CLĂDIRE TÂRG ROMANEȘTI 4735 (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 155 MP

A

4-522/2007

167.147,00

SPAPT

4

GRUP SOCIAL TÂRG ROMANEȘTI 4739 (ÎN VEDEREA

SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 36 MP

A

4-522/2007

3.300,00

SPAPT

5

CLĂDIRE TÂRG ROMANEȘTI 4737 (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 406 MP

A

4-522/2007

218.235,00

SPAPT

6

CABINĂ TAXARE TÂRG ROMANEȘTI 4730 (ÎN VEDEREA

SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 18 MP

A

4-522/2007

22.321,00

SPAPT

7

CLĂDIRE (MAGAZIN CÂNTARE)TÂRG ROMANEȘTI 4742 (ÎN

VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 25

A

4-522/2007

16.047,00

SPAPT

8

MP

TRONSON SPAȚII NR. 2 TÂRG ROMANEȘTI 4733 (ÎN

VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 273

A

4-522/2007

82.445,00

SPAPT

9

MP

TRONSON SPAȚII NR. 3 TÂRG ROMANEȘTI 4734 (ÎN

VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 210

A

4-522/2007

85.064,00

SPAPT

10

MP

PLATFORMA BETON TÂRG ROMANEȘTI 4747 (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE), SUP. CONST. 38410 MP

A

4-522/2007

2.074,19

SPAPT

11

CABINĂ TAXARE PVC TÂRG DE SĂPTĂMÂNĂ, SUP. CONST. 4,95 MP

A

4-522/2007

11.287,00

SPAPT

12

MAGAZIN TÂRG ROMANEȘTI (GABROVEANU) (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE)

A

4-522/2007

32.973,00

SPAPT

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

13

ALEI CAROSABILE BETONATE TÂRG ROMANEȘTI (ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE) 4724, SUP. CONST. 7463 MP

A

4-522/2007

5.573.532,00

SPAPT

14

CABINĂ TAXARE PVC TÂRG DE SĂPTĂMÂNĂ, SUP. CONST. 539 MP

A

4-522/2007

292.376,00

SPAPT

15

ȘOPRON METALIC 4727, SUP. CONST. 686 MP

A

4-522/2007

1.120,05

SPAPT

16

ȘOPRON METALIC 4728, SUP. CONST. 120 MP

A

4-522/2007

1,89

SPAPT

17

ȘOPRON METALIC PIAȚA TÂRGUL DE SĂPTĂMÂNĂ 4725, SUP. CONST. 90 MP

A

4-522/2007

1,89

SPAPT

18

GARAJ AUTO , SUP. CONST. 97 MP, STRUCTURĂ

METALICĂ + PLASĂ SÂRMĂ, STR. BRÂNCUȘI, NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE

ARTE ȘI

MESERII "CONSTANT

19

CLĂDIRE DIN CĂRĂMIDĂ SALĂ FESTIVITĂȚI , SUP.

CONST. 417 MP, STR. BRÂNCUȘI, NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII "CONSTANT

20

MAGAZIE STÂLPI METALICI + STICLĂ , SUP. CONST. 173

MP, STR. BRÂNCUȘI, NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII "CONSTANT

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

21

CANTINĂ DIN CĂRĂMIDĂ , SUP. CONST. 425 MP, STR.

BRÂNCUȘI, NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE

ARTE ȘI

MESERII "CONSTANT

22

ATELIER ȘCOALĂ + SALĂ SPORT DIN CĂRĂMIDĂ + STICLĂ , SUP. CONST. 1526 MP, STR. BRÂNCUȘI, NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII "CONSTANT

23

CHIOȘC METALIC DIN METAL + STICLĂ , SUP. CONST. 7

MP, STR. BRÂNCUȘI, NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII "CONSTANT

24

CABINĂ POARTĂ DIN CĂRĂMIDĂ , SUP. CONST. 35 MP,

STR. BRÂNCUȘI, NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII "CONSTANT

25

GARAJE CONSTRUCȚIE PROVIZORIE , SUP. CONST. 84 MP, STRUCTURĂ METALICĂ + PLASĂ SÂRMĂ, STR. BRÂNCUȘI,

NR. 17

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII "CONSTANT

26

HALĂ CREȘTERE PORCI DIN CĂRĂMIDĂ , SUP. CONST. 190 MP, STR. PRELUNGIREA BECHETULUI

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE ARTE ȘI MESERII "CONSTANT

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

27

ȘOPRON UTILAJE DIN ȚEAVĂ METALICĂ + ONDULATĂ , STR. PRELUNGIREA BECHETULUI

A

2-183/2009

0,01

COLEGIUL

TEHNIC DE

ARTE ȘI

MESERII "CONSTANT

28

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

29

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

30

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

31

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

32

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

33

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

34

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

35

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

36

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

37

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

38

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

39

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

40

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

41

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

42

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

43

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

44

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

45

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

46

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

47

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

48

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

49

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

50

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

51

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

52

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

53

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

54

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

55

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

56

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

57

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

58

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

59

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

60

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

61

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

62

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

63

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

64

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

65

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

66

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

67

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

68

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

69

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

70

SET CABLU PLAT CU DULII CRYSTAL PARTY 200

A

1-522/2007

4.212,20

CONSILIUL

LOCAL

71

FIGURINĂ 3D OM DE ZAPADA CHARLY

A

1-522/2007

49779,10

CONSILIUL

LOCAL

72

FIGURINĂ 3D PINGUIN FREDDIE

A

1-522/2007

50470,48

CONSILIUL

LOCAL

73

FIGURINĂ 3D CANDELABRU

A

1-522/2007

33686,72

CONSILIUL

LOCAL

74

FIGURINĂ 3D CANDELABRU

A

1-522/2007

33686,72

CONSILIUL

LOCAL

75

FIGURINĂ 3D CANDELABRU

A

1-522/2007

33686,72

CONSILIUL

LOCAL

76

FIGURINĂ 3D CANDELABRU

A

1-522/2007

33686,72

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

77

FIGURINĂ 3D CANDELABRU

A

1-522/2007

33686,72

CONSILIUL

LOCAL

78

FIGURINĂ 3D CANDELABRU

A

1-522/2007

33686,72

CONSILIUL

LOCAL

79

FIGURINĂ 3D OM DE ZAPADĂ - COPIL

A

1-522/2007

38324,72

CONSILIUL

LOCAL

80

FIGURINĂ 3D REN PE SCHIURI

A

1-522/2007

67390,54

CONSILIUL

LOCAL

81

FIGURINĂ 3D COPAC ARTIFICIAL

A

1-522/2007

22020,69

CONSILIUL

LOCAL

82

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

83

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

84

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

85

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

86

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

87

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

88

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

89

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

90

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

91

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

92

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

93

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

94

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

95

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

96

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

97

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

98

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

99

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

100

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -150CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

101

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

102

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

103

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

104

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

105

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

106

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

107

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

108

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

109

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

110

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

111

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

112

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

113

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

114

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

115

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

116

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

117

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

118

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

119

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

120

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

121

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

122

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

123

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

124

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

125

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

126

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

127

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

128

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

129

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

130

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

131

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

132

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

133

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

134

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

135

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

136

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

137

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

138

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

139

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

140

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

141

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

142

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

143

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

144

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

145

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

146

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

147

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

148

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

149

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

150

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

151

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

152

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

153

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

154

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

155

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

156

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

157

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

158

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

159

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

160

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

161

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

162

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

163

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

164

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

165

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

166

FIGURINĂ 3D SFERĂ CU STELUȚE ALBASTRU -120CM

A

1-522/2007

13425,85

CONSILIUL

LOCAL

167

FIGURINĂ 2D CRISTAL POLAR

A

1-522/2007

3758,09

CONSILIUL

LOCAL

168

FIGURINĂ 2D ARUDINO

A

1-522/2007

5869,85

CONSILIUL

LOCAL

169

FIGURINĂ 2D ARUDINO

A

1-522/2007

5869,85

CONSILIUL

LOCAL

170

FIGURINĂ 2D ARUDINO

A

1-522/2007

5869,85

CONSILIUL

LOCAL

171

FIGURINĂ 2D ARUDINO

A

1-522/2007

5869,85

CONSILIUL

LOCAL

172

FIGURINĂ 2D ARUDINO

A

1-522/2007

5869,85

CONSILIUL

LOCAL

173

FIGURINĂ 2D ARUDINO

A

1-522/2007

5869,85

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

174

FIGURINĂ 2D ARUDINO

A

1-522/2007

5869,85

CONSILIUL

LOCAL

175

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

176

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

177

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

178

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

179

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

180

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

181

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

182

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

183

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

184

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

185

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

186

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

187

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

188

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

189

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

190

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

191

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

192

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

193

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

194

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

195

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

196

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

197

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

198

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

199

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

200

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

201

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

202

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

203

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

204

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

205

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

206

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

207

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

208

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

209

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

210

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

211

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

212

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

213

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

214

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

215

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

216

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

217

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

218

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

219

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

220

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

221

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

222

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

223

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

224

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

225

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

226

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

227

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

228

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

229

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

230

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

231

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

232

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

233

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

234

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

235

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

236

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

237

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

238

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

239

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

240

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

241

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

242

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

243

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

244

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

245

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

246

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

247

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

248

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

249

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

250

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

251

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

252

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

253

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

254

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

255

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

256

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

257

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

258

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

259

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

260

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

261

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

262

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

263

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

264

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

265

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

266

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

267

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

268

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

269

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

270

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

271

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

272

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

273

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

274

FIGURINĂ 2D DRAPE SAIL

A

1-522/2007

5012,65

CONSILIUL

LOCAL

275

FIGURINĂ 2D LIBERA ARCH

A

1-522/2007

10513,61

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

276

FIGURINĂ 2D LIBERA ARCH

A

1-522/2007

10513,61

CONSILIUL

LOCAL

277

FIGURINĂ 2D LIBERA ARCH

A

1-522/2007

10513,61

CONSILIUL

LOCAL

278

FIGURINĂ 2D LIBERA ARCH

A

1-522/2007

10513,61

CONSILIUL

LOCAL

279

FIGURINĂ 2D LIBERA ARCH

A

1-522/2007

10513,61

CONSILIUL

LOCAL

280

FIGURINĂ 2D LIBERA ARCH

A

1-522/2007

10513,61

CONSILIUL

LOCAL

281

FIGURINĂ 2D LIBERA ARCH

A

1-522/2007

10513,61

CONSILIUL

LOCAL

282

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

283

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

284

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

285

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

286

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

287

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

288

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

289

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

290

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

291

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

292

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

293

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

294

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

295

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

296

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

297

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

298

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

299

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

300

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

301

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

302

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

303

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

304

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

305

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

306

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

307

FIGURINĂ 2D HEART CRYSTAL

A

1-522/2007

2781,64

CONSILIUL

LOCAL

308

FIGURINĂ 2D ARCTICA

A

1-522/2007

3843,21

CONSILIUL

LOCAL

309

GABRIEL LED ALB SUSPENDAT 112X241 CM,16,5 KG,172W.

A

1-522/2007

12744,63

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

310

GABRIEL CU SIRURI LUMINOASE LED ALB SUSPENDAT, 11

A

1-522/2007

12744,63

CONSILIUL

LOCAL

311

GABRIEL CU SIRURI LUMINOASE LED ALB SUSPENDAT, 11

A

1-522/2007

12744,63

CONSILIUL

LOCAL

312

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

313

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

314

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

315

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

316

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

317

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

318

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

319

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

320

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

321

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

322

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

323

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

324

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

325

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

326

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

327

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

328

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

329

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

330

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

331

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

332

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

333

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

334

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

335

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

336

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

337

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

338

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

339

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

340

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

341

FIGURINĂ 3D CÂMP CU IEPURAȘI

A

1-522/2007

2897,70

CONSILIUL

LOCAL

342

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

343

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

344

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

345

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

346

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

347

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

348

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

349

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

350

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

351

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

352

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

353

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

354

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

355

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

356

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

357

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

358

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

359

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

360

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

361

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

362

FIGURINĂ 3D URS TEDDY SEZAND

A

1-522/2007

59039,79

CONSILIUL

LOCAL

363

FIGURINĂ 3D MOȘ CRĂCIUN CU SAC

A

1-522/2007

49389,59

CONSILIUL

LOCAL

364

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

365

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

366

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

367

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

368

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

369

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

370

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

371

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

372

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

373

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

374

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

375

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

376

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

377

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente

de identificar

e (vecini N - S

- V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

378

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

379

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

380

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

381

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

382

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

383

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

384

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

385

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

386

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

387

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

388

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

389

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

390

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

391

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

392

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

393

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

394

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

395

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

396

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

397

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

398

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

399

NORTHWIND,500X160 CM,24,2KG 100W

A

1-522/2007

9440,63

CONSILIUL

LOCAL

400

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

401

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

402

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

403

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

404

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

405

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

406

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

407

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

408

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

409

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

410

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

411

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

412

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

413

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

414

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

415

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

416

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

417

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

418

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

419

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

420

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

421

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

422

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

423

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

424

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

425

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

426

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

427

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

428

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

429

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

430

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

431

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

432

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

433

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

434

FIGURINĂ 2D DRAPE FLAKE

A

1-522/2007

12971,67

CONSILIUL

LOCAL

435

FIGURINĂ 3D IEPURAȘ ȘEZÂND

A

1-522/2007

23350,67

CONSILIUL

LOCAL

436

FIGURINĂ 2D CÂMP CU LALELE

A

1-522/2007

4122,39

CONSILIUL

LOCAL

437

FIGURINĂ 2D CÂMP CU LALELE

A

1-522/2007

4122,39

CONSILIUL

LOCAL

438

FIGURINĂ 2D CÂMP CU LALELE

A

1-522/2007

4122,39

CONSILIUL

LOCAL

439

FIGURINĂ 2D CÂMP CU LALELE

A

1-522/2007

4122,39

CONSILIUL

LOCAL

440

FIGURINĂ 2D CÂMP CU LALELE

A

1-522/2007

4122,39

CONSILIUL

LOCAL

441

FIGURINĂ 2D BUCHET DE LALELE

A

1-522/2007

4241,37

CONSILIUL

LOCAL

442

FIGURINĂ 2D BUCHET DE LALELE

A

1-522/2007

4241,37

CONSILIUL

LOCAL

443

FIGURINĂ 2D BUCHET DE LALELE

A

1-522/2007

4241,37

CONSILIUL

LOCAL

444

FIGURINĂ 2D BUCHET DE LALELE

A

1-522/2007

4241,37

CONSILIUL

LOCAL

445

FIGURINĂ 2D BUCHET DE LALELE

A

1-522/2007

4241,37

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

446

FIGURINĂ 3D COȘ CU OUĂ

A

1-522/2007

7040,28

CONSILIUL

LOCAL

447

FIGURINĂ 3D COȘ CU OUĂ

A

1-522/2007

7040,28

CONSILIUL

LOCAL

448

FIGURINĂ 3D COȘ CU OUĂ

A

1-522/2007

7040,28

CONSILIUL

LOCAL

449

FIGURINĂ 3D OUĂ DE PAȘTE CU DECORAȚIUNI

A

1-522/2007

5854,68

CONSILIUL

LOCAL

450

FIGURINĂ 3D OUĂ DE PAȘTE CU DECORAȚIUNI

A

1-522/2007

5854,68

CONSILIUL

LOCAL

451

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE ALBASTRU

A

1-522/2007

2848,05

CONSILIUL

LOCAL

452

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE ALBASTRU

A

1-522/2007

2848,05

CONSILIUL

LOCAL

453

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE ALBASTRU

A

1-522/2007

2848,05

CONSILIUL

LOCAL

454

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE ALBASTRU

A

1-522/2007

2848,05

CONSILIUL

LOCAL

455

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE ALBASTRU

A

1-522/2007

2848,05

CONSILIUL

LOCAL

456

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE 2 CU DECORAȚIUNI

A

1-522/2007

2982,39

CONSILIUL

LOCAL

457

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE 2 CU DECORAȚIUNI

A

1-522/2007

2982,39

CONSILIUL

LOCAL

458

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE 2 CU DECORAȚIUNI

A

1-522/2007

2982,39

CONSILIUL

LOCAL

459

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE 2 CU DECORAȚIUNI

A

1-522/2007

2982,39

CONSILIUL

LOCAL

460

FIGURINĂ 3D OU DE PAȘTE 2 CU DECORAȚIUNI

A

1-522/2007

2982,39

CONSILIUL

LOCAL

461

FIGURINĂ 3D IEPURAȘI 2

A

1-522/2007

11467,13

CONSILIUL

LOCAL

462

FIGURINĂ 3D IEPURAȘI PE CÂMP

A

1-522/2007

10871,92

CONSILIUL LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

463

FIGURINĂ 3D COPAC CU OUĂ

A

1-522/2007

51136,2

CONSILIUL

LOCAL

464

FIGURINĂ 3D CĂSUȚĂ CIUPERCĂ

A

1-522/2007

33383,22

CONSILIUL

LOCAL

465

FIGURINĂ 3D IEPURAȘI

A

1-522/2007

7789,76

CONSILIUL

LOCAL

466

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

467

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

468

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

469

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

470

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

471

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

472

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

473

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

474

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

475

FIGURINĂ 2D ASTERO 3

A

1-522/2007

3758,08

CONSILIUL

LOCAL

476

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

477

QUICK FIX SWAG GARLAND

A

1-522/2007

3.105,23

CONSILIUL

LOCAL

478

TEREN STR. NICOLAE PLOPȘOR, NR. 4, CONCESIONAT PE

49 ANI DE S.C.ROMTELECOM S.A, - SUP. 220 MP

A

1-522/2007

PROP. MUN. CRAIOVA

PROP. PRIV.

DOM. PRIV

STR.

NICOLĂESCU

PLOPȘOR

0,01

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

479

TEREN STR. HORIA NR. 2, - SUP. 241 MP

A

1-522/2007

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

0,01

CONSILIUL

LOCAL

480

TEREN STR. CAL. BUCUREȘTI NR. 54A( BL. P1), - SUP. 8,80 MP

A

1-522/2007

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

0,01

CONSILIUL

LOCAL

481

TEREN STR. CONSTANTIN GHERGHINA NR.2, - SUP. 754 MP

A

1-522/2007

STR.

CONSTANTIN

GHERGHINA

PROP. PART.

PROP. PART.

STR.

CONSTANTIN

GHERGHINA

0,01

CONSILIUL

LOCAL

482

TEREN STR. PENEȘ CURCANUL NR. 8A, - SUP. 29,05 MP

A

1-522/2007

PROP. PRIV.

PROP. MUN.

CRAIOVA

CĂMIN

NEFAMILIȘTI

STR. PENEȘ

CURCANUL

0,01

CONSILIUL

LOCAL

483

TEREN STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN NR.214, ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE 50 ANI, (BISERICA ORTODOXĂ SF. CALINIC CERNICANU), - SUP. 4356 MP

A

1-522/2007

STR.

ÎMPĂRATUL

TRAIAN

ALEE ACCES

PIAȚA VALEA

ROȘIE

PROP. PART.

STR. HENRI COANDĂ

0,01

CONSILIUL

LOCAL

484

TEREN STR. P.O. OBEDEANU NR.32 INTERSECȚIE CU STR. POPORULUI, - SUP. 132,71 MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

STR. P.O.

OBEDEANU

STR.

POPORULUI

PROP. PART.

0,01

CONSILIUL

LOCAL

485

TEREN GARAJE STR. CAL. BUCUREȘTI (PARCELELE NR. 27, 28) LÂNGĂ BL. B4 , - SUP. 48 MP

A

1-522/2007

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA,

BLOC B4

PROP. MUN.

CRAIOVA

0,01

CONSILIUL

LOCAL

486

TEREN GARAJE STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 5 ( ZONA BL. 5), - SUP. 190,49 MP

A

1-522/2007

PROP. PRIV.

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

0,01

CONSILIUL

LOCAL

487

TEREN STR. CAL. BUCUREȘTI ( SUCPI), - SUP. 705 MP

A

1-522/2007

S.C. SUCPI S.A

ALEE ACCES

PIAȚA VALEA

ROȘIE

TROTUAR

S.C. SUCPI S.A

0,01

CONSILIUL

LOCAL

488

TEREN ALEEA BĂRĂGANULUI NR. 10, - SUP. 203 MP

1-522/2007

PROP. PART.

DOM. PUBLIC

PROP. PART.

ALEEA

BĂRĂGANUL

0,01

CONSILIUL

LOCAL

489

TEREN STR. GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 13, - SUP. 150 MP

A

1-522/2007

PROP. PRIV.

S.C. EPA GRUP

S.R.L

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

PROP. MUN.

CRAIOVA

0,01

CONSILIUL

LOCAL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrat or

490

TEREN ZONA A.N.L. - POTELU, TARLAUA 27, PARCELA 359/2, - SUP. 22176 MP, DIN CARE PARCELA NR. 1 - SUP. 2205 MP (ALEE ACCES); PARCELA 2 - SUP. 1725 MP(ALEE ACCES); PARCELA 3 - SUP. 2866 MP(ALEE ACCES);

PARCELA 4 - SUP. 1776 MP(ALEE ACCES); PARCELA 5 - SUP. 767 MP(ALEE ACCES); PARCELA 6 - SUP. 305 MP; PARCELA 7 - SUP. 303MP; PARCELA 8 -17 - SUP. 310,5MP x 10=3105 mp; PARCELA18 - SUP. 304 MP; PARCELA 19 - SUP. 305MP;PARCELA 20 - SUP. 296 MP; PARCELA 21- SUP. 293 MP; PARCELA 22- 31 - SUP. 300 MP X 10= 3000 MP; PARCELA 32- SUP. 298,5 MP; PARCELA 33- SUP. 296 MP; PARCELA 34-SUP. 305 MP; PARCELA 35 - SUP. 303,5 MP; PARCELA 36 - 45-SUP. 310,5MP X 10= 3105 MP; PARCELA 46 - SUP. 303,5 MP; PARCELA 47 - SUP. 305,5 MP; TOTAL = 22167 MP, (fiind intabulată cu 9 mp mai mult decât suprafața calculată ), NR. CADASTRAL( 9801- 9800/2 ) /1-47

A

1-522/2007

TEREN MApN,

PARCELA 359/1

CNLO TÎRGU -JIU ( STR.

DIMITRIE CANTEMIR)

D.E. 364 ( STR.

POTELU)

TEREN MApN (PARCELA 359/1

0,01

CONSILIUL

LOCAL

491

TEREN STR. TELEAJENULUI, NR. 39, - SUP. 553,95 MP

A

2-522/2007

PROP. PART.

STR.

TELEAJENULU

I

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

492

TEREN STR. DOROBANȚILOR NR. 59, SUP. 500 MP

A

2-522/2007

STR.

DOROBANȚIL

PROP. PART.

STR.

CĂLUȘARI

PROP.

PRIVATĂ

0,01

CONSILIUL

LOCAL

TOTAL

10.384.195,48

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

1

TEREN STR. LOTRU NR. 9 (MITROPOLIT FIRMILLIAN NR .9) - DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ

102 mp, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE

TEREN DE LA 768 MP LA SUPRAFAȚA DE 870 MP

A/639

2-522/2007

STR. LOTRU

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

RAADPFL

2

TEREN STR. CALEA UNIRII NR. 77 ( ACTUAL NR. 55) - DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 720,89 MP,

FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE

LA 524,11 MP LA SUPRAFAȚA DE 1245 MP

A/783

2-522/2007

IMOBIL. CALEA UNIRII NR.53 (FOST NR. 75)

IMOBIL.

CALEA UNIRII

NR.57 (FOST

NR. 79)

STR. CALEA

UNIRII

BAZA SPORTIVĂ 7 NOIEMBRIE

RAADPFL

3

TEREN STR. ALEXANDRU MACEDONSKI NR. 31 ( ACTUAL NR. 25), - DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ 316 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TERN DE LA 658 MP LA SUPRAFAȚA DE 973 MP

A/644

2-522/2007

PROP. PART.

PROP. PART.

STR.

ALEXANDRU

MACEDONSKI

NR. 31 (

ACTUAL NR. 25)

PROP. PART.

RAADPFL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 01. 06.2009 - 31.07.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXA NR. 2 LA

H.C.L. NR. 522/2007 , PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea/

Nr. poziție

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator