Hotărârea nr. 347/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 347

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.347

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.70420/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările ulterioare și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, modificată și completată, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

În temeiul art. 10, art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

  • -     Se anulează pozițiile prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

  • -     Se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

  • -     Se modifică datele de inventar a bunurilor prevăzute în anexele nr.3 și 4 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007, 282/2008 și 183/2009.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

NR.

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA /

NR. POZIȚII

ANEXA/

NR.

H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

1

TEREN STR.RÂULUI NR.417-864MP

A/262

1-522/2007

Proprietate

Particulara

Str. Râului

Str. Râului

Teren Primarie

0,01

Consiliul Local

2

LOCUINȚĂ BLOC E2 SC.1 AP.28 ROVINE,

2 CAM. - SUP. 49,88 MP

A/86; A

1-522/2007;

1-183/2009

31.200,20

Consiliul Local

3

SPAȚIU STR.SILOZ (T.DEMETRESCU) NR4-115,81MP

A/476; A/354

2-522/2007;

282/2008

1,31

RAADPFL

4

LOCUINȚĂ STR.ONEȘTI NR.17, 3 CAM, -SUP.136,46 MP

A/300; A; A/209

1-522/2007;

1-183/2009;

282/2008

43,42

RAADPFL

5

TEREN STR.ONEȘTI NR.17-180MP

A/679; A/552

2-522/2007;

282/2008

PROP. PART.

STR C. D.

FORTUNESCU

PROP.

PART.

STR.

MACEDONSKI

0,01

RAADPFL

6

LOCUINȚĂ STR.UNIRII NR.142, - SUP. 47,10

MP

A/348; A; A/242

1-522/2007;

1-183/2009;

16,96

RAADPFL

282/2008

7

TEREN STR.UNIRII NR.142-346,94MP

A/777; A/649

2-522/2007;

282/2009

STR. UNIRII

PROP. PART.

PROP.

PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

8

TEREN STR.ARIEȘ NR.5-733,25MP

A/219; A/401

2-522/2007; 282/2008

PROP. PART.

STR. C. D.

FORTUNESCU

STR. ARIEȘ

PROP.PART.

0,01

RAADPFL

9

LOCUINȚĂ STR.ARIEȘ NR.5; 1 CAM, -

SUP. 57,97 MP

A/523; A; A/150

1-522/2007;

1-183/2009;

282/2008

63,78

RAADPFL

10

LOCUINȚĂ STR.GH.DOJA NR.13, - SUP.

71,38 MP

A/263; A; A/181

1-522/2007;

1-183/2009;

26,23

RAADPFL

282/2009

NR.

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA /

NR. POZIȚII

ANEXA/

NR.

H.C.L.

Elemente

de identificare

(vecini N -

S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

11

TEREN STR.A.I CUZA NR.16-285MP

(CĂMĂTARU COMTRANS)

A/513; A; A/391

1-522/2007;

1-183/2009;

282/2008

STR. A.I. CUZA

DOM. PUBLIC

DOM.

PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

CONSILIUL

LOCAL

12

CHIOȘCURI 4 BUC-PIAȚA VECHE 4640

A/6; A/4

4-522/2007;

284/2008

26,31

SPAPT

13

CHIOȘCURI 4 BUC-PIAȚA VECHE 4642

A/7; A/5

4-522/2007;

284/2008

52,63

SPAPT

14

GALANTAR BRÂNZĂ - PIAȚA VECHE 4641

A/20; A/17

4-522/2007;

284/2008

6,58

SPAPT

15

COPERTINA FLORI-PIAȚA CENTRALĂ 4680

A/18; A/15

4-522/2007;

284/2008

8,54

SPAPT

16

SEDIU ADM. PIAȚA VALEA ROȘIE,

SUPRAFAȚA 31 MP

A/3; A29

2-223/2008;

284/2008

32.891,00

SPAPT

17

GRUP SOCIAL PIAȚA VALEA ROȘIE,

SUPRAFAȚA 31 MP

A/4; A/1; A/30; A/1

2-223/2008;

2-55/2008; 84/2008;

11.850,00

SPAPT

18

TEREN , STR. BĂRĂGANULUI, NR.19, (

NOU NR. 21A ) - 469,91 MP

A/22

2-55/2008

IMOBIL STR.

BANATULUI,

NR.18

STR.

BARAGANUL

UI

IMOBIL

STR.

VOINEASA

IMOBIL STR.

BARAGANULUI

0,01

Consiliul Local

19

WC. PUBLIC GRĂDINA MIHAI BRAVU,

POZ. 3813 - 1 BUC

A/1

2-183/2009

3.500,01

Compania de Apa Oltenia SA

20

TEREN STR.BRESTEI NR.61 - SUP. 158 MP

A/536; A/413

2-522/2007; 282/2008

STR. BRESTEI

PROP. PART.

PROP.

PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA /

NR. POZIȚII

NR.

ANEXA/

NR.

H.C.L.

21

TEREN STR. DEALUL SPIRII NR.15 (NR. 15

17) - SUP. 73,80 MP

A/588; A/462

2-522/2007;

282/2008

22

TEREN STR.E TEODOROIU NR.65 - SUP.

128,37 MP

A/600; A/473

2-522/2007;

282/2008

23

TEREN STR.LIBERTĂȚII NR.20-250MP

A/631; A/503

2-522/2007;

282/2008

24

TEREN STR.POLOVRAGI NR.19-171MP

A/701; A/574

2-522/2007;

282/2008

25

TEREN STR.ROVINARI NR.25-248MP

A/719; A591

2-522/2007;

282/2008

26

TEREN STR.ROZNOV NR.45 - SUP. 413 MP

A/721; A/593

2-522/2007;

282/2008

27

TEREN STR.13 SEPTEMBRIE NR.36 - SUP. 300 MP

A/506; A/384

2-522/2007;

282/2008

28

TEREN STR.DR.I.CANTACUZINO - SUP.

59,81 MP ( SC. DAUREX, concesionat pe 15 ani )

A/2; A/16

2-183/2009;

2-184/2009

29

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.12-15MP

A/704; A/576

2-522/2007;

282/2008

30

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.14-

198,30MP

A/705; A/577

2-522/2007;

282/2008


Elemente de identificare (vecini N -

S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

PROP. PART.

PROP. PART.

STR.

DEALUL

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

SPIRII

STR. E.

TEODOROIU

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

STR. LIBERTĂȚII

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

PROP. PART.

STR.

POLOVRAGI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

PROP. PART.

STR.

ROVINARI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

PROP. PART.

PROP. PART.

STR.

ROZNOV

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

STR. A. I. CUZA

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

RAADPFL

complex Pelendava

DOM. PUBL.

DOM. PUBL.

alee acces Pelendava

0,01

RAADPFL

DOM. PUBLIC

PROP. PART.

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

RAADPFL

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

RAADPFL


NR.

Nr. Crt.

31

Denumirea bunurilor

TEREN STR.HOREZUL NR.13-15 MP

SECȚIUNEA /

NR. POZIȚII

A/256; A; A/12

ANEXA/

NR.

H.C.L.

1-522/2007;

1-183/2009;

184/2009

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

0,01

Administrator

RAADPFL

STR. HOREZU

PROP. PART.

PROP.

PART.

PROP. PART.

32

TEREN STR.HOREZUL NR.13-64MP

A/617; A/489

2-522/2007;

282/2008

STR. HOREZU

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

33

TEREN STR.PÂRÂULUI NR.9-200MP

A/692; A/565

2-522/2007;

282/2008

PROP. PART.

STR.

PÂRÂULUI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

34

TEREN STR.PÂRÂULUI NR.9-80MP

A/693; A/566

2-522/2007;

282/2009

PROP. PART.

STR.

PÂRÂULUI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

35

APARAT AER CONDIȚIONAT, - 2 BUC

A/1; A/27

2-223/2008;

284/2008

7100,00

SPAPT

36

COMRACE ELITE E BIZ, - 5 BUC

A/2; A/28

2-223/2008;

284/2008

13893,25

SPAPT

37

ROUTER CISCO 1811, - 1 BUC

A/5; A/31

2-223/2008;

284/2008

3.665,00

SPAPT

38

SEVER DELL POWER EDGE, - 1 BUC

A/6; A/32

2-223/2008;

284/2008

23387,86

SPAPT

TOTAL


127.733,29

Nr. Crt.


Denumirea bunurilor


NR.

SECȚIUNEA / ANEXA/ NR. POZIȚII   NR.

H.C.L.


Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)


Valoare

Inv.


Administrator


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


RADU TEODOR


Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

1

SERVER APLICAȚIE DOCUMENTE IDENTITATE,

1 BUC

B

2-323/2008

10.710,00

S.P.C.E.P

2

SERVER APLICAȚIE REGISTRATURĂ + LICENȚE, 1 BUC

B

2-323/2008

21420,00

S.P.C.E.P

3

SERVER APLICAȚIE CONTABILITATE + LICENȚE, 1 BUC

B

2-323/2008

8330,00

S.P.C.E.P

4

INFOCHIOȘC PRIN PROIECTUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

B

2-323/2008

45220,00

S.P.C.E.P

5

TEREN STR. POTELU, NR. 108A ( FOST NR. 116 ), - SUP. 413 MP

A

1-522/2007

STR. POTELU+ D.E. 361

PROP.PART.

PROP. PART.

STR. POTELU

98400,00

Consiliul Local

6

CANDELABRU, 2 BUC.

B

1-522/2007

3.708,72

Consiliul Local

7

TEREN STR. 13 SEPTEMBRIE, NR.7, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI, NACU FLOREA, - SUP. 175 MP

A

1-522/2007

STR. A.I. CUZA

STR. 13 SEPTEMBRIE

PROP. PART.

PROP. PART

0,01

Consiliul Local

8

TEREN STR. SPANIA ÎNCHIRIAT PE 5 ANI, SC. AZOR SRL, - SUP. 14 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

STR. SPANIA

0,01

Consiliul Local

9

CLĂDIRE PARTER, SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ, STR. OLTEȚ, NR. 7, - SUP. 60,91 MP

A

1-522/2007

PROP. PRIV.

PROP. PRIV.

PROP. PRIV.

PROP. PRIV.

0,01

Consiliul Local

10

TEREN STR. UNIRII, NR. 102, - SUP. 800 MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

STR. CAL. UNIRII

0,01

Consiliul Local

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

11

TEREN STR. BRAZDA LUI NOVAC, COMPLEX

VECHI, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI, SC. ADRIOS

TRADE SRL, - SUP. 59 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

12

TEREN STR. GHEȚIȘOAREI FN, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI , SC. UNIC IMPEX SRL. - SUP. 40 MP

A

1-522/2007

ALEEA

GHEȚIȘOAREI

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

13

TEREN STR. PICTOR OSCAR OBEDEANU, NR. 31 (FOST STR. TIMIȘ, NR. 25), - SUP. 212 MP

A

2-522/2007

PROP. PART. + STR. TIMIȘ

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

14

TEREN STR. CAROL, NR. 39 ( FOST B-DUL REPUBLICII, NR. 41 ), - SUP. 455,77 MP

A

2-522/2007

ȘCOALA NR. 10

PROP. PART. (CAROL NR. 37 )

PROP. PART. (M.

EMINESCU, NR. 20)

B-DUL. CAROL

0,01

RAADPFL

15

TEREN AFERENT BLOC LOCUINȚE STR. BRESTEI, FN, - SUP. 700 MP.

A

1-522/2007

STR. BRESTEI

PROP. PART.

PROP. PART.

STR. BRESTEI + PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

16

TEREN CART. CV. NOUĂ, CENTRU MISIONAR CREȘTIN, STR. EMIL GÂRLEANU, NR. 24, - SUP. 5000 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

17

TEREN B-DUL DACIA INTERSECȚIE CU ALEEA DEPOU, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI, SC. EMDOR COM. SRL. - SUP. 37 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DEPOU TRAMVAI

0,01

Consiliul Local

18

TEREN BRAZDA LUI NOVAC, BL. 36B - 37, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SUP. 15 MP POPESCU MARIN, - SUP. 27 MP

A

1-522/2007

STR. BRAZDA LUI NOVAC

DOM. PUBLIC

STR. BRAZDA LUI NOVAC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

19

TEREN ALEEA 3 CASTANILOR, ÎNCHIRIAT PE 5

ANI SUP. 9 MP SC. ALVAMI SRL. - SUP. 20 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

20

TEREN B-DUL OLTENIA LÂNGĂ BL. 28,

ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC. ULADY Y&H, - SUP. 27 MP

A

1-522/2007

B-DUL OLTENIA

BL. 28

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

21

TEREN ALEEA GHEȚIȘOAREI, BL. 164F, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC OPRI IMPEX SRL. - SUP.

54 MP

A

1-522/2007

ALEEA GHEȚIȘOAREI DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

ALEE ACCES

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

22

TEREN ALEEA GHEȚIȘOAREI ÎNCHIRIAT PE 5 ANI PLUGĂRESCU GABRIELA - SUP. 56 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

23

TEREN STR. MĂCEȘULUI, FN, ÎNCHIRIAT PE 5

ANI SC. GLALUM COM. SRL. - SUP. 16,50 MP

A

1-522/2007

STR. POPOVENI

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

24

TEREN CV. NOUĂ, LÂNGĂ PT13, ÎNCHIRIAT PE

5 ANI SC. NELDO SRL, - SUP. 32 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

ALEE ACCES

0,01

Consiliul Local

25

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA PTT ÎNCHIRIAT PE 5 ANI TINYTO SRL. - SUP. 20 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

ALEE ACCES

0,01

Consiliul Local

26

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA PTT

ÎNCHIRIAT PE 5 ANI PF. CAZACU ANCA. - SUP. 20 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

27

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA PTT ÎNCHIRIAT PE 5 ANI KOLER INVEST SRL. - SUP.

60 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

28

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI CONSTANTIN EMIL. - SUP.

20 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

ALEE ACCES

0,01

Consiliul Local

29

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI UNGUREANU DĂNUȚ. -SUP. 20 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

30

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA PTT,

ÎNCHIRIAT PE 5 ANI DUMITRU ILIE. - SUP. 20 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

31

TEREN CV. NOUĂ, LÂNGĂ PT13, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC. VIO MDM SRL, - SUP. 32 MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

ALEE ACCES

0,01

Consiliul Local

32

TEREN CV. NOUĂ, B-DUL TINERETULUI ZONA PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC. CIUCURDAN SRL. - SUP. 20 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

33

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA BIGUL NOU PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI PARĂ DUMITRU . -SUP. 36 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

ALEE ACCES

0,01

Consiliul Local

34

TEREN CV. NOUĂ, B-DUL TINERETULUI ZONA

PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI TOCEA ION. - SUP. 15 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

B-DUL

TINERETULUI

BLOC LOCUINȚE

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

35

TEREN CV. NOUĂ, B-DUL TINERETULUI ZONA PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC. ANAPLAST SRL. -SUP. 18 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

B-DUL

TINERETULUI

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

36

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA BIGUL NOU PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC. SARGANIS SRL. -SUP. 36 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

37

TEREN B-DUL TINERETULUI ZONA BIGUL NOU PTT, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC. VALIP SRL. - SUP. 63 MP.

A

1-522/2007

DOM. PRIVAT

DOM. PRIVAT

ALEE ACCES

DOM. PRIVAT

0,01

Consiliul Local

38

TEREN CV. NOUĂ, B-DUL OLTENIA ZONA BL.3, ÎNCHIRIAT PE 5 ANI SC. MOLIMIH SRL. - SUP. 40 MP.

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

B-DUL OLTENIA

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

39

TEREN STR. CAL. DUNĂRII, NR. 18 ( FOST NR. 22 ), - SUP. 707 MP

A

1-522/2007

AUTOSERVICE

FORTUNA

P.M.C.

P.M.C. ( ZONA CANAL )

D.N. 56 ( CAL. DUNĂRII )

111.442,40

Consiliul Local

40

TEREN AFERENT LOCUINȚĂ, STR. BUCOVĂȚ,

NR. 49, - SUP. 66 MP

A

2-522/2007

STR. BUCOVĂȚ

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

41

TEREN , STR. DOROBANȚILOR, NR. 7, - SUP. 340 MP

A

2-522/2007

STR. DOROBANȚI

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

RAADPFL

42

TEREN , STR. ȘCOLII, NR. 27, ( FOST NR. 5C) -SUP. 437 MP

A

2-522/2007

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

DOM. PUBLIC

0,01

RAADPFL

43

APARAT AER CONDIȚIONAT BUCĂTĂRIE, - 1

BUC

B

1-522/2007

56221,53

GRĂDINIȚA

NR. 44

44

APARAT AER CONDIȚIONAT TIP HAIER, - 6

BUC

B

1-522/2007

22825,16

GRĂDINIȚA

NR. 44

45

CALCULATOR SAMSUNG, - 1 BUC

B

1-522/2007

2778,19

GRĂDINIȚA

NR. 44

46

CAMERĂ FRIGORIFICĂ ZANUSSI, - 1 BUC

B

1-522/2007

15831,61

GRĂDINIȚA

NR. 44

47

CENTALĂ TERMICĂ TIP DIE

DEETRICH(INSTALAȚIE COMPLETĂ), - 2 BUC

B

1-522/2007

99559,06

GRĂDINIȚA

NR. 44

48

CENTRALĂ TELEFONICĂ, - 1 BUC

B

1-522/2007

4378,12

GRĂDINIȚA

NR. 44

49

CHIUVETĂ INOX, - 6 BUC

B

1-522/2007

19530,16

GRĂDINIȚA

NR. 44

50

INSTALAȚIE DE PREGĂTIT MÂNCARE TIP

ZANUSSI CU HOTĂ, - 1 BUC

B

1-522/2007

66205,52

GRĂDINIȚA

NR. 44

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

51

MASĂ INOX, 4 BUC

B

1-522/2007

7477,04

GRĂDINIȚA

NR. 44

52

MAȘINĂ CENTRIFUGĂ DE STORS ELECTROLUX, - 1 BUC

B

1-522/2007

19692,91

GRĂDINIȚA

NR. 44

53

MAȘINĂ DE CĂLCAT INDUSTRIALĂ(AUTOMATĂ) TIP ELECTROLUX, -1 BUC

B

1-522/2007

55881,75

GRĂDINIȚA

NR. 44

54

MAȘINĂ DE CĂLCAT

INDUSTRIALĂ(MANUALĂ) TIP STIR 500S, - 1 BUC

B

1-522/2007

6633,78

GRĂDINIȚA

NR. 44

55

MAȘINĂ DE SPĂLAT ELECTROLUX, - 1 BUC

B

1-522/2007

34354,80

GRĂDINIȚA

NR. 44

56

TV SAMSUNG, - 1 BUC

B

1-522/2007

1918,75

GRĂDINIȚA

NR. 44

57

INSTALAȚIE VIDEO (CIRCUIT ÎNCHIS), - 1 BUC

B

1-522/2007

7860,60

GRĂDINIȚA

NR. 44

58

TEREN STR.BRESTEI NR.61 - SUP. 158 MP

A

1-522/2007

STR. BRESTEI

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

59

TEREN STR. DEALUL SPIRII NR.15 (NR. 15-17) -

SUP. 73,80 MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

PROP. PART.

STR. DEALUL SPIRII

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

60

TEREN STR.E TEODOROIU NR.65 - SUP. 128,37 MP

A

1-522/2007

STR. E. TEODOROIU

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S -

V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

61

TEREN STR.LIBERTĂȚII NR.20-250MP

A

1-522/2007

STR. LIBERTĂȚII

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

62

TEREN STR.POLOVRAGI NR.19-171MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

STR. POLOVRAGI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

63

TEREN STR.ROVINARI NR.25-248MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

STR. ROVINARI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

64

TEREN STR.ROZNOV NR.45 - SUP. 413 MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

PROP. PART.

STR. ROZNOV

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

65

TEREN STR.13 SEPTEMBRIE NR.36 - SUP. 300 MP

A

1-522/2007

STR. A. I. CUZA

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

66

TEREN STR.DR.I.CANTACUZINO - SUP. 59,81

MP ( SC. DAUREX, concesionat pe 15 ani )

A

1-522/2007

complex Pelendava

DOM. PUBL.

DOM. PUBL.

alee acces Pelendava

0,01

Consiliul Local

67

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.12-15MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

PROP. PART.

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

68

TEREN STR.PRINCIPATELE UNITE NR.14-

198,30MP

A

1-522/2007

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

0,01

Consiliul Local

69

TEREN STR.HOREZUL NR.13-15 MP

A

1-522/2007

STR. HOREZU

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

70

TEREN STR.HOREZUL NR.13-64MP

A

1-522/2007

STR. HOREZU

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr.

Anexa/

Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare

Inv.

Administrator

71

TEREN STR.PÂRÂULUI NR.9-200MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

STR. PÂRÂULUI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

72

TEREN STR.PÂRÂULUI NR.9-80MP

A

1-522/2007

PROP. PART.

STR. PÂRÂULUI

PROP. PART.

PROP. PART.

0,01

Consiliul Local

73

APARAT AER CONDIȚIONAT, - 2 BUC

B

1-522/2007

7100,00

Consiliul Local

74

COMRACE ELITE E BIZ, - 5 BUC

B

1-522/2007

13893,25

Consiliul Local

75

ROUTER CISCO 1811, - 1 BUC

B

1-522/2007

3.665,00

Consiliul Local

76

SEVER DELL POWER EDGE, - 1 BUC

B

1-522/2007

23387,86

Consiliul Local

Total

768.426,71

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU TEODOR

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 05. 01.2009 - 30.06.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXELE NR. 2 ȘI 4 LA H.C.L. NR. 522/2007 ȘI ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 183/2009, PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN ȘI VALORII DE INVENTAR

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIU NEA/NR. POZIȚII

NR.

ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

V a l o a r e

Inv.

Administrator

1

TEREN STR. HORIA INTERSECȚIE CU CAL. BUCUREȘTI, DIFERENȚĂ SUPRAFAȚĂ - 3,85 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE

TEREN DE LA 48,15 MP LA 52 MP

A/85

2/183/2009

SPITALUL NR. 3

CAL.

BUCUREȘTI

STR. HORIA

SPITALUL NR.

3

Consiliul Local

2

TEREN STR. BRESTEI, NR. 61, DIFERENȚĂ SUP. - 2 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 156 MP LA 158 MP

A/536

2/522/2007

STR. BRESTEI

PROP. PART.

PROP. PART.

PROP. PART.

Consiliul Local

3

TEREN STR. DEALUL SPIRII, NR. 15 (15-17), DIFERENȚĂ SUP. - 25,80 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 48 MP LA 73,80 MP

A/588

2/522/2007

PROP. PART.

PROP. PART.

STR. DEALUL

SPIRII

PROP. PART.

Consiliul Local

4

TEREN STR. ECATERINA TEODOROIU, NR. 65, DIFERENȚĂ SUP. - 122,32 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 6,05 MP LA 128,37 MP

A/600

2/522/2007

STR. E.

TEODOROIU

DOM. PRIVAT

PROP. PART.

PROP. PART.

Consiliul Local

5

TEREN STR. ROZNOV, NR. 45, DIFERENȚĂ SUP. - 13 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 400 MP LA 413 MP

A/721

2/522/2007

PROP. PART.

PROP. PART.

STR. ROZNOV

PROP. PART.

Consiliul Local

6

TEREN STR. 13 SEPTEMBRIE, NR. 36, DIFERENȚĂ SUP. - 119 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 181 MP LA 300 MP

A/506

2/522/2007

STR. A.I. CUZA

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

DOM. PUBLIC

Consiliul Local

7

TEREN STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR. 10, DIFERENȚĂ SUP. - 480,54 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 234 MP LA 714,54 MP

A/747

2/522/2007

PROP. PART.

B-DUL ȘTIRBEI VODĂ

STR. CÂMPIA ISLAZ

PROP. PART.

RAADPFL

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 05. 01.2009 - 30.06.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXELE NR. 2 ȘI 4 LA H.C.L. NR. 522/2007 ȘI ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 183/2009, PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN ȘI VALORII DE INVENTAR

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIU NEA/NR. POZIȚII

NR.

ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

V a l o a r e

Inv.

Administrator

8

TEREN STR. LIBERTĂȚII, NR. 5, DIFERENȚĂ

SUP. - 649,65 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 1157 MP LA 1806,65 MP

A/633

2/522/2007

STR.

LIBERTĂȚII

PROP. PART. + BISERICA MÂNTULEASA

PROP. PART.

PROP. PART.

RAADPFL

9

TEREN STR. ȘTIRBEI VODĂ, NR. 8, DIFERENȚĂ SUP. - 397 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 116 MP LA 513MP

A/749

2/522/2007

PROP. PART.

B-DUL ȘTIRBEI VODĂ

STR. CÂMPIA ISLAZ

PROP. PART.

RAADPFL

10

TEREN AFERENT CONSTRUCȚIE, STR. SIMION BĂRNUȚIU, NR. 20, DIFERENȚĂ SUP. - 266 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 20 MP LA 286 MP

A/735

2/522/2007

DOM. PUBLIC

STR. SIMION BĂRNUȚIU

PROP. PART.

DOM. PUBLIC

RAADPFL

11

TEREN STR.ARMATA POPORULUI (PETRE CARP) NR.14 ( NOU NR. 18) - DIFERENȚĂ SUP. 163,55 MP, FIIND MAJORATĂ SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 206,45 MP LA 370 MP.

A/525

2/522/2007

PROP. PART.

STR. ARMATA POPORULUI

PROP. PART.

PROP. PART.

RAADPFL

12

COMPLEX COMERCIAL PIAȚA CENTRALĂ -DIF. VAL. REEVALUARE DE 1154244,27 LEI, FIIND MAJORATĂ VALOAREA DE INVENTAR DE LA 299,73 LEI LA 1154544 LEI.

A/16

4/522/2007

1.154.244,27

SPAPT

Total

1.154.244,27

BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 05. 01.2009 - 30.06.2009 CARE COMPLETEAZĂ ANEXELE NR. 2 ȘI 4 LA H.C.L. NR. 522/2007 ȘI ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 183/2009, PRIN MAJORAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN ȘI VALORII DE INVENTAR

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIU NEA/NR. POZIȚII

NR.

ANEXA/

NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

V a l o a r e

Inv.

Administrator

PREȘDEINTE DE ȘEDINȚĂ, RADU TEODOR

BUN IMOBIL CU SUPRAFAȚĂ ȘI VALOARE DE INVENTAR DIMINUATE

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA /NR.

POZIȚII

NR. ANEXA/ NR. H.C.L.

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrator

1

LOCUINȚĂ BLOC 13, SC.1- AP. 3., SC. 2 -20 AP, SC.3 -5 AP,V.ROȘIE. -SUP. 882,68MP, FIIND DIMINUATĂ SUPRAFAȚA DE LA 882, 68 MP LA

SUP. 420,91 MP, NR. APARTAMENTE

DE LA 20 LA 6 AP LA SC. 2 ȘI VALOAREA DE INVENTAR DE LA 64439,39 LEI LA VALOAREA DE INVENTAR DE 29741,23 LEI

A/38; A; A/32

2-522/2007;

1-183/2009;

282/2008

34.698,16

RAADPFL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU TEODOR

TRECEREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ÎN PERIOADA 05.01.2009 - 31.05.2009

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

Sectiunea

Nr./poziție

Nr. Anexa /Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Valoare Inv.

Administrator

1

TEREN ALEEA II

PARÂNGULUI TARLA 40/1,

CONTRACT DE DONAȚIE NR.

1589/23.06.2005, (BALAȘA

A; A/383

1-183/2009;

282/2008

Aleea II

Parangului

Aleea II

Parangului

Aleea II Parangului

Aleea II Parangului

3.950,00

CONSILIUL

LOCAL

2

TEREN STR. BRESTEI, NR.142

A (FOST BRESTEI 152), - 980

MP

A/246

1-522/2007

GRUP. ȘC. ILIE

MURGULESCU

STR. BRESTEI

GRUP. ȘC. ILIE

MURGULESCU

DOM. PUBLIC

56.120,95

Consiliul Local

Total

60.070,95

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU TEODOR