Hotărârea nr. 344/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 344

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.344

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2009.

Având în vedere raportul nr.84153/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Grădiniței nr. 44, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate nr.271, 272, 273, 274, 275/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin. 3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Grădiniței nr. 44, situată în str. Putnei, nr.15A, Craiova, a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Grădinița nr.44 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Teodor RADU


CONTRASEMENAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.344/2009

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Craiova date in administrarea GRĂDINIȚEI NR. 44

SECȚIUNEA

Denumirea bunului

APARAT AER CONDIȚIONAT BUCĂTĂRIE, - 1 BUC

APARAT AER CONDIȚIONAT TIP HAIER, - 6 BUC

CALCULATOR SAMSUNG, - 1 BUC

CAMERĂ FRIGORIFICĂ ZANUSSI, - 1 BUC

CENTALĂ TERMICĂ TIP DIE DEETRICH(INSTALAȚIE COMPLETĂ), - 2 BUC B CENTRALĂ TELEFONICĂ, - 1 BUC

CHIUVETĂ INOX, - 6 BUC

INSTALAȚIE DE PREGĂTIT MÂNCARE TIP ZANUSSI CU HOTĂ, - 1 BUC

MASĂ INOX, 4 BUC

MAȘINĂ CENTRIFUGĂ DE STORS ELECTROLUX, - 1 BUC

MAȘINĂ DE CĂLCAT INDUSTRIALĂ(AUTOMATĂ) TIP ELECTROLUX,

MAȘINĂ DE CĂLCAT INDUSTRIALĂ(MANUALĂ) TIP STIR 500S, - 1 BUC B MAȘINĂ DE SPĂLAT ELECTROLUX, - 1 BUC

TV SAMSUNG, - 1 BUC

INSTALAȚIE VIDEO (CIRCUIT ÎNCHIS), - 1 BUC

Valoare Inv.

56221,53

22825,16

2778,19

15831,61

99559,06

4378,12

19530,16

66205,52

7477,04

19692,91

55881,75

6633,78

34354,80

1918,75

7860,60

421148,98


Președinte de ședință,

Teodor RADU