Hotărârea nr. 305/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 305

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 305

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 25.06.2009.

Având în vedere raportul nr. 75699/2009, întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/2008 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini pentru desfășurarea activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct. 14, art. 45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea anexelor 1, 2 și 3 la Caietul de sarcini pentru desfășurarea activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Marin RADU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 305/2009

MODIFICĂRI LA ANEXA NR. 1 A H.C.L. NR. 178/2008

Poz. Nr.

Denumire tronson stradă

Tip Carosabil/ trotuar

Sup. Totală

(mp)

Carosabil

Trotuar

Sup. (mp)

Lung.

(m)

Lat.

(m)

Su p . (mp)

Lung.

(m)

Lat.

(m)

1.

Bvd. Oltenia

asfalt/asfalt

40600

30450

2900

7-14

10150

2900

3-4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

2.

Bvd. Tineretului

asfalt/asfalt

18135

13950

1395

10

4185

1395

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

5

Bvd. Dacia+Piața Gării

asfalt/beton

79540

57100

5610

10-12

22440

5610

4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

7

Bvd. 1 Mai

asfalt/asfalt

52490

42122

2006

21

10368

2006

5.2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

8

Bvd. Nicolae Titulescu

asfalt/asfalt

30694

20522

1468

14

10172

1468

7

L-V/L-D

Manual/mecanizat

9

Bvd. Nicolae Romanescu

asfalt/pavele

27455

22610

1615

14

4845

1615

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

10

Str. 1 Decembrie 1918

asfalt/asfalt

9900

6300

900

7

3600

900

4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

11

Str. 13 Septembrie

asfalt/asfalt

5875

3995

470

8,5

1880

470

4

L-D

Manual/mecanizat

12

Str. 22 Decembrie 1989

asfalt/dale

8935

6430

835

7,7

2505

835

3

L-V

Manual /mecanizat

13

Str. 24 Ianuarie

asfalt/asfalt

1080

840

120

7

240

120

2

L-D

Mecanizat

14

Str. Alexandru cel Bun

piatră cub+asfalt/ dale

2500

1750

250

7

750

250

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

16

Str. Alexandru Macedonski

asfalt/asfalt

11035

7735

1105

7

3300

2210

1,5

L-D

Mecanizat

17

Str. Amaradia

asfal/asfalt,be ton

22225

14605

1270

8-15

7620

1270

6

L-V/L-D

Manual/mecanizat

18

Str. Amilcar Săndulescu

beton/beton

4656

3216

480

6,7

1440

480

3

L-V

Manual

19

Str. Ana Ipătescu

asfalt/asfalt

11396

7286

1131

6-7

4110

1131

2-5

L-V

Manual

20

Str. Anul 1848

asfalt/asfalt

9773

5523

837

6-10

4250

1546

2,75

L-V/L-D

Manual/mecanizat

21

Str. Argeș

asfalt/asfalt, dale

1260

980

140

7

280

140

2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

22

Str. Arh. Dan Nicolae

asfalt/asfalt

2436

1596

280

5,7

840

280

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

23

Str. Arh. Ion Mincu

asfalt/asfalt

3600

2100

300

7

1500

600

2,5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

28

Str. Avram Iancu

asfalt/asfalt

1911

1123

197

5,4

788

197

4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

32

Str.Banu Stepan

asfalt/dale

9135

7105

1015

7

2030

1015

2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

34

Str. Bariera Vâlcii

asfalt/asfalt

18980

13140

1460

9

5840

1460

4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

36

Str. Basarabia

asfalt,beton/ asfalt

7200

4760

680

7

2440

680

3-4

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

37

Str. Bătrânilor

asfalt/asfalt

8400

4900

700

7

3500

700

5

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

38

Str. N. Romanescu

asfalt/asfalt+ păm.

8500

7000

1000

7

1500

750

2

L-V/L-D

Manual/meacaniz at

39

Str. Bibescu

asfalt/dale

15300

11900

1700

7

3400

1700

2

L-D

Mecanizat

40

Str.Brândușa

asfalt/asfalt

3060

2380

340

7

680

340

2

L-D

Mecanizat

42

Str Brazda lui Novac

asfalt/beton+ asf.

19800

15300

1500

6,7-10

4500

1500

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

43

Str. Brestei

asfalt/asfalt+ pavele

60700

42670

6010

7-9,5

18030

6010

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

45

Str. Bucovăț

piatrăcub,asf/ dale

22685

16065

2295

7

6800

2295

3

L-V

Manual

47

Str. Bujorului

asfalt/dale

3550

2450

550

7

1100

550

2

L-D

Mecanizat

49

Str.C.D. Fortunescu

asfalt/asfalt

4197,5

3102,5

365

8,5

1095

365

3

L-D

Mecanizat

52

Str.Calea Severinului

asfalt,beton/d ale

65688

53438

3817

14

12250

3817

3,5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

53

Str. Câmpia Islaz

asfalt/dale+ asfalt

16065

12495

1785

7

3570

1785

2

L-V

Manual/mecanizat

54

Str.Câmpului

asfalt/pământ

1600

1200

200

6

400

200

2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

60

Str. Cloșca

piatrăcub,asf./ asfalt

3015

2010

335

6

1005

335

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

62

Str. Constantin Brâncoveanu

asfalt/beton

18512

14240

1780

8

4272

1780

2,4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

63

Str. Constantin Brâncuși

asfalt/asfalt

7470

4410

600

7,35

3060

600

5,1

L-D

Mecanizat

64

Str. Constantin Lecca

asfalt/asfalt

8282

5942

849

7

2340

1560

1,5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

65

Str. C.Rădulescu Motru

asfalt/asfalt

1728

1188

180

6,6

540

180

3

L-D

Manual/mecanizat

66

Str. Corneliu Coposu

asfalt/asfalt+ dale

6525

5075

725

7

1450

725

2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

69

Str. Crișului

asfalt/asfalt

3648

2240

320

7

1408

320

4,4

L-D

Mecanizat

71

Str. Dealu Spirei

asfalt/dale+ asfalt

9500

6650

950

7

2850

950

3

L-D

Mecanizat

73

Str. Deva

asfalt/asfalt

6600

4200

600

7

2400

600

4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

76

Str. Doljului

asfalt beton/asfalt

11589

7404

1100

6,5-14

4185

1100

3,8

L-V/L-D

Manual/mecanizat

89

Str. Dreptății

asfalt/asfalt

753

563

101

5,1-7,3

190

101

0,5

3,8

L-D

Manual

92

Str. Electroputere

asfalt+beton/ asfalt

4167

2947

421

7

1220

480

2,55

L-V

Manual

93

Str. Elena Farago

asfalt/asfalt

12400

8.680

1.240

7

3720

1240

3

L-V

Manual/Mecanizat

94

Str. Elena Teodorini

asfalt/dale

9044

6.664

952

7

2380

952

2,5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

96

Str. Eroilor

asfalt/asfalt

14180

9540

1155

8-9

4640

1155

2-4

L-V

Manual

97

Str. Eugeniu Carada

asfalt/asfalt

1565

1005

140

6-11,5

560

140

4

L-D

Mecanizat

100

Str. Fântâna Popova

balast/dale

2000

2.000

400

5

-

L-V

Manual

101

Str. Feldioara

asfalt/asfalt

1911

1.323

245

5,4

588

245

2,4

L-V

Manual

102

Str. Felix Aderca

asfalt/beton

1600

1.200

200

6

400

200

2

L-D

Mecanizat

103

Str. Filantropiei

asfalt/asfalt

2500

1.750

250

6-7

750

250

3

L-D

Mecanizat

105

Str. Fluturi

asfalt/asfalt

6300

4.900

700

6-7

1400

700

2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

106

Str. Frații Buzești

asfalt/asfalt

4845

3.570

510

7

1275

510

2,5

L-D

Mecanizat

107

Str. Frații Golești

asfalt/asfalt

11770

7.370

1.100

6,7

4400

1100

2,2

4,4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

108

Str. Gârlești

asfalt/beton

14760

9.840

1.640

6

4920

1640

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

112

Str. Gen. Dragalina

asfalt/dale+ asfalt.

14932

8472

1059

8

6460

1059

6,1

L-V/L-D

Manual/mecanizat

114

Str. Gen. Gheorghe Magheru

asfalt/asfalt

12356

8553

845

7,5-14

3803

845

4,5

L-V

Manual

118

Str. George Enescu

asfalt/asfalt+ beton

30580

23364

1947

6,5-14

7216

1947

3-4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

120

Str. Gheorghe Barițiu

beton/dale

1200

840

120

7

360

120

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

121

Str. Gheorghe Chițu

asfalt/asfalt

10500

7.350

1.050

7

3150

1050

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

122

Str. Gheorghe Doja

Asphalt/asfalt

7974

4515

650

7

3459

650

5,3

L-D

mecanizat

126

Str. Gogu Constantinescu

asfalt/beton

3159

1917

270

7,1

1242

270

4,6

L-V

Manual

130

Str. Grigore Pleșoianu

beton/beton

10560

6.720

960

7

3840

960

4

L-V/L-D

Manual-mecanizat

131

Str. Henri Coandă

asf.beton/dale ,asfalt

26935

18450

1440

6-15

8485

1440

4-6,5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

132

Str. Horezului

asfalt/asfalt

1325

950

150

6-7

375

150

2,5

L-D

Mecanizat

133

Str. Horia

asfalt/asfalt

6720

5680

800

6,5-11

1040

800

1,3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

136

Str. lancu Jianu

asfalt/dale

6145

4345

450

9-10

1800

450

4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

137

Str. Împăratul Traian

asfalt/asfalt+ dale

24570

19.170

2.700

7,1

5400

2700

2

L-V

Manual

139

Str. Înfrățirii

asfalt/asfalt

4200

2450

350

7

1750

350

5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

140

Str. Ioana Radu

asfalt/dale

3328

2368

320

7,4

960

320

3

L-V

Manual

144

Str. Ion Țuculescu

asfalt/asfalt

4823

3185

455

7

1638

455

3,6

L-V/L-D

Manual/mecanizat

146

Str. Jiețului

asfalt/asfalt

2181,5

1349

277

3-5,3

832,5

225

3,7

L-D

Mecanizat

147

Str. Lalelelor

asfalt/dale

4775

3.675

525

7

1100

525

2

L-V

Manual

149

Str. Libertății

asfalt/asfalt

3750

2.850

300

7-9,5

900

300

3

L-D

Mecanizat

150

Str. Lipscani

pavaj/pavaj

3145

2.220

370

6

925

370

2,5

L-D

Manual

153

Str. Madona Dudu + Piața Ierusalim

asfalt./asfalt+ mozaic

7230

4.650

560

7

2580

610

3-8

L-D

Mecanizat

154

Str. Magnoliei

asfalt/asfalt

1820

1420

200

7,1

400

200

2

L-V

Manual

155

Str. Maramureș

asfalt/beton

8407

5285

755

7

3122

755

4-5

L-V

Manual

156

Str. Mărășești

asfalt/asfalt

4071

3205

498

6,5

886

341

2,6

L-V

Manual

157

Str. Mărăști

asfalt/asfalt

1748

1235

190

6,5

513

190

2,7

L-V

Manual

159

Str. Maria Tănase

asfalt/asfalt

11222

8207

586

14

3015

586

5,1

L-V/L-D

Manual/mecanizat

160

Str. Matei Basarab

asf.piatră cubică/dale

11400

8.400

1.200

7

3000

1200

2,5

L-D

Mecanizat

161

Str. Matei Millo

asfalt/asfalt

5250

3358

473

7,1

1892

473

4

L-V

Manual

162

Str. Mihai Eminescu

asfalt/dale

2568

1798

321

5,6

770

321

2,4

L-V

Manual

168

Str. Mircea Vodă

asfalt/asfalt

1440

900

150

6

540

150

3,6

L-D

Mecanizat

170

Str. Mitropolit Firmilian

asfalt/asfalt

2925

2.275

325

7

650

325

2

L-D

Mecanizat

171

Str. Mitropolit Nifon Criveanu

asfalt/dale

5760

3.960

600

6,6

1800

600

3

L-V

Manual

172

Str.       Mitropolit       Nestor

Vornicescu

piatră cubică/dale

850

550

100

5,5

300

100

3

L-D

mecanizat

174

Str. Nanterre

asfalt/asfalt

11931

7523

890

3,5-9,3

4408

760

5,8

L-V/L-D

Manual/mecanizat

175

Str. Nerva

asfalt/asfalt

1995

1.275

160

7,97

720

320

2,25

L-V

Manual

179

Str. Nicolae Iorga

asfalt/beton

19500

14.500

1.000

14,5

5000

1000

5

L-V

Manual/Mecanizat

184

Str. Păltiniș

asfalt/asfalt

18165

11.245

1.730

6,5

6920

1730

4

L-V

Manual

186

Str. Panait Mușoiu

asfalt/asfalt

700

500

100

5

200

100

2

L-D

Mecanizat

188

Str. Pașcani

asf./asfalt+ beton

5060

3.680

460

8

1380

460

3

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

189

Str. Părului

asfalt/asfalt

3920

2.940

490

6

980

490

2

L-V

Manual

193

Str. Petre Carp

asfalt/asfalt

5577,5

3152,5

485

6,5

2425

485

5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

194

Str. Petre Ispirescu

asfalt/asfalt

5300

3.300

500

6,6

2000

500

4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

196

Str. Petuniilor

asfalt/dale

4275

3.325

475

7

950

475

2

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

198

Str. Pictor Ion Andreescu

asfalt/asfalt

1365

1005

150

6,7

360

150

2,4

L-V/L-D

Manual/mecanizat

200

Str. Pictor Oscar Obedeanu

asfalt/asfalt

3150

2.100

350

6

1050

350

3

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

203

Str. Pinului

asfalt/asfalt

2970

1.890

270

7

1080

270

4

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

212

Str. Principatele Unite

asfalt/asfalt

5760

3360

480

7

2400

960

2,5

L-D

Mecanizat

213

Str. Putnei

asfalt/dale

3886

1740

290

6

1265

290

4

L-V

Manual

214

Str. Rășinari

piatră cub./dale

7000

4.900

700

7

2100

700

3

L-V

Manual

215

Str. Râului

asfalt/asf.+ pământ

67830

55.860

3.990

14

11970

3990

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

217

Str. Recunoștinței

asfalt./asfalt

3987,5

2467,5

320

6,7

1520

640

2,313

L-V

Manual

220

Str. Romain Rolland

asfalt/asfalt

840

600

120

5

240

120

2

L-D

Manual/Mecanizat

221

Str. România Muncitoare

asfalt/asfalt

4524

3.744

500

7,2

780

520

1,5

L-D

Mecanizat

222

Str. Romul

asfalt/asfalt

2750

2.000

250

7-8

750

250

2-4

L-D

Mecanizat

223

Str. Rovinari

asfalt/asfalt

9899,5

6253

1071

3,4-6,6

3646,5

1071

1,5-4

L-V

Manual

225

Str. Sărarilor

asfalt/asfalt

12150

9.450

1.350

7

2700

1350

2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

228

Str. Săvinești

asfalt/asfalt

1020

1.020

170

6

-

L-V

Manual

229

Str. Sfântul Dumitru

asfalt/asfalt

2850

2.100

300

7

750

300

2,5

L-D

Mecanizat

230

Str. Sfinții Apostoli

asfalt/asfalt+ dale

14415

9165

1305

3-7-2

4250

1250

4,2

L-V/L-D

Manuial/mecaniza t

231

Str. Simion Bărnuțiu

asfalt/asfalt

5600

3.920

560

7

1680

560

3

L-D

Mecanizat

232

Str. Simion Stoilov

beton/beton

5996

2044

280

7,3

952

280

3,4

L-V

Manual

234

Str. Spania

asfalt/beton+ asf.

7973

5561

670

8,3

2412

670

3,6

L-V/L-D

Manual/mecanizat

236

Str. Șerban Vodă

asfalt/asfalt

4750

3.250

500

6,5

1500

500

3

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

237

Str. Ștefan cel Mare

asfalt/asf.+ beton

14960

9.900

1.100

9

5060

1100

4,6

L-V

Manual

238

Str. Tabaci

asfalt/asfalt

11103

7900

565

14

3203

565

5,7

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

239

Str. Tehnicii

asfalt/beton+ asf.

5402

3293

370

7-10,8

2109

370

2,8

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

242

Str. Toamnei

asfalt

15100

12350

1900

6,5

2750

900

3

L-V/L-D

Manua/lmecanizat

243

Str. Toporași

asf.+beton/ beton

11057

8.246

937

8-9,6

2811

937

3

L-V

Manual/Mecanizat

244

Str. Traian Demetrescu

asfalt/asfalt

2334

1.570

180

7,5-10

764

180

3,4

L-D

Mecanizat

245

Str. Traian Lalescu

asfalt/beton+ asf.

20099

14.847

1.010

14,7

5252

1010

5,2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

246

Str. Transilvaniei

asfalt/asfalt

2452

1487

210

7-8

965

210

4-7

L-D

Mecanizat

247

Str. Tudor Vladimirescu

asfalt/asfalt

13979

8382

1225

6,1-7

5597

1225

4-5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

248

Str. Tufănele

asfalt/dale

6435

4.095

390

7-14

2340

390

6

L-V

Manual/Mecanizat

249

Str. Ulmului

asfalt/asfalt

6120

3470

530

5-7

2650

530

5

L-V

Manual

250

Str. Unirii

asfalt/asf.+ mozaic

36598

21733

2716

8

14865

2716

5,5

L-D

Mecanizat

254

Str. Vasile Conta

asfalt/asf.+ dale

3570

2.520

350

7,2

1050

350

3

L-V/L-D

Manual/mecanizat

255

Str. Vasile Lupu

asfalt/beton

1998

1410

235

6

587,5

235

2,5

L-V

Manual

257

Str. Victoriei

asfalt/asfalt

2825

1809,5

203

6,5-13,

1015

203

5

L-V/L-D

Manual/mecanizat

259

Str. Vlad Țepeș

asfalt/dale

1920

1.440

240

6

480

240

2

L-V/L-D

Manual/mecanizat

260

Str. Voinicului

asfalt/asfalt

3770

2270

395

4-6

1500

300

5

L-V

Manual

262

Șos.Popoveni

asfalt

16974

16974

2670

5,7-7

-

L-V

Manual

263

Str. Amza Pelea

asfalt

3420

1.995

285

7

1425

285

5

L-V

Manual

264

Str. Marin Sorescu

asfalt/asfalt

5720

3.640

260

14

2080

260

8

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

266

Aleea Arh. Duiliu Marcu

asfalt

4452

2226

371

6

2226

371

6

L-V

Manual

267

Aleea 2 Bechet

asfalt

3900

3900

325

12

L-V

Manual

268

Str. Bucura

asfalt/asfalt

10305

8015

1145

7

2290

1145

2

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

269

Str. Calugareni

sfalt/asfalt

8970

5550

760

7,3

3420

760

4,5

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

270

Str. Cerna

asfalt/asfalt

3600

1000

200

5

600

200

3

L-V

Manual

271

Str. C-tin Iotzu

asfalt/asfalt

1716

1140

240

3,5-6

576

240

2,4

L-V

Manual

272

Str. Dionisie Eclasiarhul

piatra cubica/dale beton

1110

810

150

5,4

300

150

2

L-V

Manual

273

Str. Ghetisoarei

asfalt/asfalt

2400

1750

250

7

650

250

2,6

L-V

Manual

274

Str. G-ral Cernatescu

asfalt/asfalt

2460

1860

300

6,2

600

300

2

L-V

Manual

275

Str. Inclinata

asfalt/asfalt

2168

1408

255

3-6

760

410

1,9

L-V

Manual

276

Str. Iulis Cezar

asfalt/asfalt

3190

2030

290

7

1160

290

4

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

277

Str. Luminii

asfalt/asfalt

935

605

110

5,5

330

110

3

L-V

Manual

278

Str. Mr. Gheorghe Sontu

beton/beton

840

480

140

4

360

120

3

L-V

Manual

279

Str. Mohorului

asfalt/asfalt

1852

1327

156

7,8-10

525

156

3,4

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

280

Str. Miron Costin

asfalt/asfalt

3100

2145

330

6,5

955

605

1,5

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

281

Str. Paunitei

asfalt/balast

8806

1641

5

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

282

Str. Parangului

asfalt/asfalt

10368

7668

1080

7,1

2700

1080

2,5

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

283

Str. Poporului

piatra cubica/dale

2800

1750

350

5

1050

350

3

L-V

Manual

284

Str. Pastorului

beton/asfalt

2970

1620

270

6

1350

270

5

L-V

Manual

285

Str. Parcului

beton/beton

1190

850

170

5

340

170

2

L-V

Manual

286

Str. Str. Privighetorii

pavaj/dale

1710

1140

190

6

570

190

3

L-V

Manual

287

Str. Renasterii

asfalt/asfalt

5080

3280

497

6,6

1800

497

3,6

L-V

Manual

288

Str. Rozelor

asfalt/dale

5220

3480

580

6

1740

580

3

L-V

Manual

289

Str. Stefan Odobleja

asfalt/asfalt

700

500

100

5

200

100

2

L-V

Manual

290

Str. Sg. C-tin Popescu

asfalt/dale

2280

1680

240

7

600

200

3

L-V

Manual

291

Str. Sg. D. Radovici

asfalt/asfalt

1235

913

152

6

322

200

1,66

L-V

Manual

292

Str. Siretului

asfalt/dale

11250

7875

1125

7

3375

1125

3

L-V

Manual

293

Str. Tomis

asfalt/asfalt

1976

1320

203

6,5

656

203

3,23

L-V/L-D

Manual/Mecanizat

  • 294

  • 295

Str. Tirgului

Str. Vidra

piatra cubica/dale

asfalt/balastru

9520

8330

4350

595

1050

14

4,14

1190

595

2

L-V

L-V/L-D

Manual

Manual/Mecanizat

Poz.

nr.

Denumire parcare

Tip parcare

Dimensiuni parcare

Zilele din săptămână în care se efectuează măturatul manual

Sup. (mp)

Lung.

(m)

Lat.

(m)

1.

Parcae - Int Str. Calea Bucuesti - Str. Spania

beton

360

24

15

L-V

2.

Parcare - Int Str. Calea Bucuesti - Str. Sarari

asfalt

720

45

16

L-V

3.

Parcare - Str. Calea București - Rotonda

beton

525

35

19

L-V

4.

Pareare - Int. Str. Calea Bucuesti - Str. Fiatii Golești

asfalt

444

37

12

L-V

5.

Parcare - Str. St. cel Mare

asfalt

920

40

23

L-V

6.

Parcare -Gaia Craiova

asfalt

2400

60

40

L-V

7.

Parcare - Int. 1 Deoembrie1918- Alee N. Mageeanu

asfalt

600

50

12

L-V

8.

Parcare - inters Str. Mihai Viteazu str. Libertății

asfalt

280

70

4

L-V

9.

Parcare -int Str. H Barbusse - Str. C Islaz

pietriș

430

27

16

L-V

10.

Parcare - Calea București bl A15

asfalt

158

L-V

11.

Parcare - Str. Calea București bl. A17

asfalt

120

L-V

12

Parcare - Calea București Bl N15 - N17

asfalt

306

L-V

13

Parcare -Str. T. Aman

asfalt

252

18

14

L-V

14

Parcare - Calea București Bl T11 - T13; N23 - N25

asfalt

720

L-V

15

Parcare - Calea București Bl U9 -U7; NO7 -O 10

asfalt

1020

L-V

16

Parcare - Calea București Bl. R2 -R3

asfalt

510

L-V

17

Parcare - Calea București Bl A8

asfalt

306

L-V

18

Parcare Str. Hcria est

asfalt

513

114

4,5

L-V

19

Parcare str. Hora , bl. E1 - stație taxi

asfalt

494

38

13

L-V

20

Parcare adiacentă Str. Amaradia

asfalt

351

78

4,5

L-V

21

Parcare str. Icn Maioescu zona Colegiu Carol I

asfalt

114

25,3

4,5

L-V

22

Parcări adiacente Str. Basarabia

asfalt

1500

L-V

23

Parcări adiacente Str. 1 Decembrie 1918

asfalt

2228

L-V

24

Parcări adiacente Str. Maramureș

asfalt

2857

L-V

25

Parcări adiacente Str. G. Enescu

asfalt

1862

L-V

26

Parcări adiacente Str. Tabaci

asfalt

2587

L-V

27

Parcări adiacente Str. AICuza

asfalt

3446

L-V

28

Parcări adiacente Bvd. Știrbei Vodă

asfalt

4430

L-V

29

Parcări adiacente Str. Doljului

asfalt

540

L-V

30

Parcări adiacente Str. Olteț- zona Engjish Parc

asfalt

576

L-V

31

Parcări adiacente Str. M. Viteazu zona BRD

asfalt

826

L-V

32

Parcări adiacente Bvd. N. Trtulescu

asfalt

2899

L-V

33

Parcări adiacente Str. Calea Severinuli

asfalt

1895,75

L-V

34

Parcări adiacente Bvd. 1 Mai

asfalt

8862

L-V

35

Parcare Calea București Bl. A14

sfalt

328

L-V

36

Parcare Str. Tabaci

asfalt

1350

45

30

L-V

37

ParcaeStr. Tabaci

betonasfalt

600

100

6

L-V

38

ParcaeInL Str. S. Bărnuțiu - Str. Al Macedonslk

asfalt

150

30

5

L-V

39

Parcare Int Str. Unim- Str. m Kogălniceanu

asfalt

168

12

8

L-V

40

PaicaieCalea București U9

asfalt

90

L-V

41

Piuctuv Str. CN. Plopșcr

asfalt

840

280

3

L-V

42

ParcaieStr. Pinului Paicare vest

asfalt

1599

246

65

L-V

43

Paicaie Str. Pinului paicare est

asfalt

1222

188

65

L-V

44

Paicaie Calea Bucuiești Bl. A6 - A5

asfalt

867

L-V

45

Paicaie Calea București Bl. A1 - A2

asfalt

928

L-V

46

Paicare Calea București Bl. D2

asfalt

469

L-V

47

Paicaie Calea București zona Str. Caioll - Fiații Golești

asfalt

1520

L-V

48

Paicaie Calea București Bl. 13 C - 13 D

asfalt

247,5

L-V

49

Paicaie Calea București BlM1 -M2-M3

asfalt

472,5

L-V

50

Paicaie Calea București BlA11

asfalt

247,5

L-V

51

Paicaie Calea București BlA12

asfalt

382,5

L-V

52

Paicaie Calea București BlA13

asfalt

373,5

L-V

  • 53

  • 54

Paicaie Calea București BlA18-A19-A20

Paicări adiacente bvd 1 Mai

asfalt

asfalt

373,5

8862

L-V

L-V

MODIFICĂRI LA ANEXA NR. 2 A H.C.L. NR. 178/2008

Poz

nr.

Denumire tronson strada

Tip Carosabil

Sup. Totală

(mp)

Dimensiune tronson strada

Zilele din săpt ă mână în care se

Zilele din săptămână în care se stropește

Zilele din săptămână în care se răzuiește rigola

Sup. (mp)

Lung.

(m)

«j E

_____1       -■

7

Bvd. 1 Mai

asfalt/asfalt

52490

42122

2006

21

L- D

Program lunar

cand este necesar

8

Bvd. Nicolae Titulescu

asfalt/asfalt

30694

20522

1468

14

L- D

Program lunar

cand este necesar

10

Str. 1 Decembrie 1918

asfalt/asfalt

9900

6300

900

7

-

Program lunar

cand este necesar

12

Str. 22 Decembrie 1989

asfalt/dale

8935

6430

835

7,7

-

Program lunar

cand este necesar

14

Str. Alexandru cel Bun

piatră cub+asfalt/dale

2500

1750

250

7

-

Program lunar

cand este necesar

19

Str. Ana Ipătescu

asfalt/asfalt

11396

7286

1131

6-7

-

Program lunar

cand este necesar

20

Str. Anul 1848

asfalt/asfalt

14180

9540

1155

8-9

-

Program lunar

cand este necesar

23

Str. Arh. Ion Mincu

asfalt/asfalt

3600

2100

300

7

-

Program lunar

cand este necesar

28

Str. Avram Iancu

asfalt/asfalt

1911

1123

197

5,4

-

Program lunar

cand este necesar

23

Str. Basarabia

asfalt,beton/asfalt

7200

4760

680

7

-

Program lunar

cand este necesar

43

Str. Brestei

asfalt/asfalt+pavele

60700

42670

6010

7-9,5

L- D

Program lunar

cand este necesar

49

Str.C.D. Fortunescu

asfalt/asfalt

4198

3103

365

8,5

-

Program lunar

cand este necesar

52

Str.Calea Severinului

asfalt,beton/dale

65688

53438

3817

14

L- D

Program lunar

cand este necesar

64

Str. Constantin Lecca

asfalt/asfalt

8282

5942

849

7

-

Program lunar

cand este necesar

73

Str. Deva

asfalt/asfalt

6600

4200

600

7

-

Program lunar

cand este necesar

76

Str. Doljului

asf. beton/asfalt

11589

7404

1100

6,5-14

-

Program lunar

cand este necesar

89

Str. Dreptății

asf/asf

753

563

101

5,1-7,3

-

Program lunar

cand este necesar

90

Str. Dumbrăveni

asfalt/asfalt

3200

2.240

320

7

Program lunar

cand este necesar

92

Str. Electroputere

asfalt+beton/asfalt

4167

2947

421

7

Program lunar

cand este necesar

96

Str. Eroilor

asfalt/asfalt

9773

5523

837

6-10

Program lunar

cand este necesar

105

Str. Fluturi

asfalt/asfalt

6300

4.900

700

6-7

Program lunar

cand este necesar

114

Str. Gen. Gheorghe Magheru

asfalt/asfalt

12356

8553

845

7,5-14

Program lunar

cand este necesar

118

Str. George Enescu

asfalt/asfalt+beton

30580

23364

1947

6,5-14

L- D

Program lunar

cand este necesar

122

Str. Gheorghe Doja

asfalt/asfalt

7974

4515

650

7

Program lunar

cand este necesar

133

Str. Horia

asfalt/asfalt

6720

5680

800

6,5-11

Program lunar

cand este necesar

136

Str. Iancu Jianu

asfalt/dale

6145

4345

450

9-10

L- D

Program lunar

cand este necesar

144

Str. Ion Țuculescu

asfalt/asfalt

4823

3185

455

7

Program lunar

cand este necesar

154

Str. Magnoliei

asfalt/asfalt

1820

1420

200

7,1

Program lunar

cand este necesar

155

Str. Maramureș

asfalt/beton

8407

5285

755

7

Program lunar

cand este necesar

156

Str. Mărășești

asfalt/asfalt

4071

3205

498

6,5

Program lunar

cand este necesar

157

Str. Mărăști

asfalt/asfalt

1748

1235

190

6,5

Program lunar

cand este necesar

159

Str. Maria Tănase

asfalt/asfalt

11222

8207

586

14

Program lunar

cand este necesar

172

Str. Mitropolit Nestor Vornicescu

piatră cub./dale

850

550

100

5,5

Program lunar

cand este necesar

207

Str. Popa Șapcă

asfalt/asfalt

3578

2498

270

7-11,5

L- D

Program lunar

cand este necesar

228

Str. Săvinești

asfalt/asfalt

1020

1.020

170

6

Program lunar

cand este necesar

232

Str. Simion Stoilov

beton/beton

5996

2044

280

7,3

Program lunar

cand este necesar

238

Str. Tabaci

asfalt/asfalt

11103

7900

565

14

L- D

Program lunar

cand este necesar

246

Str. Transilvaniei

asfalt/asfalt

2452

1487

210

7-8

Program lunar

cand este necesar

247

Str. Tudor Vladimirescu

asphalt/asfalt

13979

8382

1225

6,1-7

Program lunar

cand este necesar

250

Str. Unirii

asfalt/asf.+mozaic

36598

21733

2716

8

L- D

Program lunar

cand este necesar

260

Str. Voinicului

asphalt/asfalt

3770

2270

395

4-6

Program lunar

cand este necesar

266

Aleea Arh. Duiliu Marcu

asfalt

4452

2226

371

6

-

Program lunar

cand este necesar

267

Aleea 2 Bechet

asfalt

3900

3900

325

12

-

Program lunar

cand este necesar

268

Str. Bucura

asfalt/asfalt

10305

8015

1145

7

-

Program lunar

cand este necesar

269

Str. Calugareni

asfalt/asfalt

8970

5550

760

7,3

L-D

Program lunar

cand este necesar

270

Str. Cerna

asfalt/asfalt

3600

1000

200

5

-

Program lunar

cand este necesar

271

Str. C-tin Iotzu

asfalt/asfalt

1716

1140

240

3,5-6

-

Program lunar

cand este necesar

272

Str. Dionisie Eclasiarhul

piatra

cubica/dale beton

1110

810

150

5,4

-

Program lunar

cand este necesar

273

Str. Ghetisoarei

asfalt/asfalt

2400

1750

250

7

-

Program lunar

cand este necesar

274

Str. G-ral Cernatescu

asfalt/asfalt

2460

1860

300

6,2

-

Program lunar

cand este necesar

275

Str. Inclinata

asfalt/asfalt

2168

1408

255

3-6

-

Program lunar

cand este necesar

276

Str. Iulis Cezar

asfalt/asfalt

3190

2030

290

7

L-D

Program lunar

cand este necesar

277

Str. Luminii

asfalt/asfalt

935

605

110

5,5

-

Program lunar

cand este necesar

278

Str. Mr. Gheorghe Sontu

beton/beton

840

480

140

4

-

Program lunar

cand este necesar

279

Str. Mohorului

asfalt/asfalt

1852

1327

156

7,8-10

L-D

Program lunar

cand este necesar

280

Str. Miron Costin

asfalt/asfalt

3100

2145

330

6,5

-

Program lunar

cand este necesar

281

Str. Paunitei

asfalt/balast

8806

1641

5

-

Program lunar

cand este necesar

282

Str. Parangului

asfalt/asfalt

10368

7668

1080

7,1

-

Program lunar

cand este necesar

283

Str. Poporului

piatra cubica/dale

2800

1750

350

5

-

Program lunar

cand este necesar

284

Str. Pastorului

beton/asfalt

2970

1620

270

6

-

Program lunar

cand este necesar

285

Str. Parcului

beton/beton

1190

850

170

5

L-D

Program lunar

cand este necesar

286

Str. Str. Privighetorii

pavaj/dale

1710

1140

190

6

-

Program lunar

cand este necesar

287

Str. Renasterii

asfalt/asfalt

1995

1365

497

6,6

-

Program lunar

cand este necesar

288

Str. Rozelor

asfalt/dale

5220

3480

580

6

-

Program lunar

cand este necesar

289

Str. Stefan Odobleja

asfalt/asfalt

700

500

100

5

-

Program lunar

cand este necesar

290

Str. Sg. C-tin Popescu

asfalt/dale

2280

1680

240

7

-

Program lunar

cand este necesar

291

Str. Sg. D. Radovici

asfalt/asfalt

1235

913

152

6

-

Program lunar

cand este necesar

292

Str. Siretului

asfalt/dale

11250

7875

1125

7

-

Program lunar

cand este necesar

293

Str. Tomis

asfalt/asfalt

1976

1320

203

6,5

L-D

Program lunar

cand este necesar

294

Str. Tirgului

piatra cubica/dale

9520

8330

595

14

-

Program lunar

cand este necesar

MODIFICĂRI LA ANEXA NR. 3 A H.C.L. NR. 178/2008

Poz

nr.

Denumire tronson strada

Tip Carosabil

Sup. * Totală (mp)

Dimensiuni tronson strada

Dimensiuni trotuar

Zilele în care se asigură întreținerea curățeniei

Intervalul orar

Sup. (mp)

Lung.

(m)

Lat.

(m)

Sup. (mp)

Lung. (mp)

Laț.

(mp)

7

Bvd. 1 Mai

asfalt/asfalt

52490

42122

2006

21

10368

2006

5.2

L-D

Conform program lunar

8

Bvd. Nicolae Titulescu

asfalt/asfalt

30694

20522

1468

14

10172

1468

7

L-D

Conform program lunar

10

Str. 1 Decembrie 1918

asfalt/asfalt

9900

6300

900

7

3600

900

4

L-D

Conform program lunar

12

Str. 22 Decembrie 1989

asfalt/dale

8935

6430

835

7,7

2505

835

3

L-D

Conform program lunar

14

Str. Alexandru cel Bun

piatră

cub+asfalt/dale

2500

1750

250

7

750

250

3

L-D

Conform program lunar

19

Str. Ana Ipătescu

asfalt/asfalt

11396

7286

1131

6-7

4110

1131

2-5

L-D

Conform program lunar

20

Str. Anul 1848

asfalt/asfalt

14180

9540

1155

8-9

4640

1155

2-4

L-D

Conform program lunar

23

Str. Arh. Ion Mincu

asfalt/asfalt

3600

2100

300

7

1500

600

2,5

L-D

Conform program lunar

28

Str. Avram Iancu

asfalt/asfalt

1911

1123

197

5,4

788

197

4

L-D

Conform program lunar

36

Str.Basarabia

asfalt,beton/asfalt

7200

4760

680

7

2440

680

3-4

L-D

Conform program lunar

43

Str. Brestei

asfalt/asfalt+ pavele

60700

42670

6010

7-9,5

18030

6010

3

L-D

Conform program lunar

49

Str.C.D. Fortunescu

asfalt/asfalt

4198

3103

365

8,5

1095

365

3

L-D

Conform program lunar

52

Str.Calea Severinului

asfalt,beton/dale

65688

53438

3817

14

12250

3817

3,5

L-D

Conform program lunar

64

Str. Constantin Lecca

asfalt/asfalt

8489

5942

849

7

2547

1560

1,5

L-D

Conform program lunar

73

Str. Deva

asfalt/asfalt

6600

4200

600

7

2400

600

4

L-D

Conform program lunar

76

Str. Doljului

asf. beton/asfalt

11589

7404

1100

6,5-14

4185

1100

3,8

L-D

Conform program lunar

89

Str. Dreptății

asf/asf

753

563

101

5,1-7,3

190

101

0,5-3,8

L-D

Conform program lunar

90

Str. Dumbrăveni

asfalt/asfalt

2600

2.240

320

7

360

320

3

L-D

Conform program lunar

92

Str. Electroputere

asfalt+beton/ asfalt

4167

2947

421

7

1220

480

2,55

L-D

Conform program lunar

96

Str. Eroilor

asfalt /asfalt

9773

5523

837

6-10

4250

1546

2,75

L-D

Conform program lunar

295


Str. Vidra


asfalt/balastru


105

Str. Fluturi

asfalt/asfalt

6300

4.900

700

6-7

1400

700

2

L-D

Conform program lunar

114

Str. Gen. Gheorghe Magheru

asfalt/asfalt

12356

8553

845

7,5-14

3803

845

4,5

L-D

Conform program lunar

118

Str. George Enescu

asfalt/asfalt+ beton

30580

23364

1947

6,5-14

7216

1947

3-4

L-D

Conform program lunar

122

Str. Gheorghe Doja

asphalt/asfalt

7974

4515

650

7

3459

650

5,3

L-D

Conform program lunar

133

Str. Horia

asfalt/asfalt

6720

5680

800

6,5-11

1040

800

1,3

L-D

Conform program lunar

136

Str. Iancu Jianu

asfalt/dale

6145

4345

450

9-10

1800

450

4

L-D

Conform program lunar

144

Str. Ion Țuculescu

asfalt/asfalt

4823

3185

455

7

1638

455

3,6

L-D

Conform program lunar

146

Str. Jiețului

asfalt/asfalt

2181,5

1349

277

3-5,3

832,5

225

3,7

L-D

Conform program lunar

154

Str. Magnoliei

asfalt/asfalt

1820

1420

200

7,1

400

200

2

L-D

Conform program lunar

155

Str. Maramureș

asfalt/beton

8407

5285

755

7

3122

755

4-5

L-D

Conform program lunar

156

Str. Mărășești

asfalt/asfalt

4071

3205

498

6,5

886

341

2,6

L-D

Conform program lunar

157

Str. Mărăști

asfalt/asfalt

1748

1235

190

6,5

513

190

2,7

L-D

Conform program lunar

159

Str. Maria Tănase

asphalt/asfalt

11222

8207

586

14

3015

586

5,1

L-D

Conform program lunar

172

Str.      Mitropolit      Nestor

Vornicescu

piatră cub./dale

850

550

100

5,5

300

100

3

L-D

Conform program lunar

207

Str. Popa Șapcă

asfalt/asfalt

3578

2498

270

7-11,5

1080

540

2

L-D

Conform program lunar

228

Str. Săvinești

asfalt/asfalt

1020

1.020

170

6

L-D

Conform program lunar

232

Str. Simion Stoilov

beton/beton

5996

2044

280

7,3

952

280

3,4

L-D

Conform program lunar

238

Str. Tabaci

asfalt/asfalt

11103

7900

565

14

3203

565

5,7

L-D

Conform program lunar

246

Str. Transilvaniei

Asfalt/asfalt

2452

1487

210

7-8

965

210

4-7

L-D

Conform program lunar

247

Str. Tudor Vladimirescu

asfalt/asfalt

13979

8382

1225

6,1-7

5597

1225

4-5

L-D

Conform program lunar

250

Str. Unirii

asfalt/asf.+mozaic

36598

21733

2716

8

14865

2716

5,5

L-D

Conform program lunar

260

Str. Voinicului

asfalt/asfalt

3770

2270

395

4-6

1500

300

5

L-D

Conform program lunar

266

Aleea Arh. Duiliu Marcu

asfalt

4452

2226

371

6

2226

371

6

L-D

Conform program lunar

267

Aleea 2 Bechet

asfalt

3900

3900

325

12

L-D

Conform program lunar

268

Str. Bucura

asfalt/asfalt

10305

8015

1145

7

2290

1145

2

L-D

Conform program lunar

269

Str. Calugareni

asfalt/asfalt

8970

5550

760

7,3

3420

760

4,5

L-D

Conform program lunar

270

Str. Cerna

asfalt/asfalt

3600

1000

200

5

600

200

3

L-D

Conform program lunar

271

Str. C-tin Iotzu

asfalt/asfalt

1716

1140

240

3,5-6

576

240

2,4

L-D

Conform program lunar

272

Str. Dionisie Eclasiarhul

piatra cubica/dale

beton

1110

810

150

5,4

300

150

2

L-D

Conform program lunar

273

Str. Ghetisoarei

asfalt/asfalt

2400

1750

250

7

650

250

2,6

L-D

Conform program lunar

274

Str. G-ral Cernatescu

asfalt/asfalt

2460

1860

300

6,2

600

300

2

L-D

Conform program lunar

275

Str. Inclinata

asfalt/asfalt

2168

1408

255

3-6

760

410

1,9

L-D

Conform program lunar

276

Str. Iulis Cezar

asfalt/asfalt

3190

2030

290

7

1160

290

4

L-D

Conform program lunar

277

Str. Luminii

asfalt/asfalt

935

605

110

5,5

330

110

3

L-D

Conform program lunar

278

Str. Mr. Gheorghe Sontu

beton/beton

840

480

140

4

360

120

3

L-D

Conform program lunar

279

Str. Mohorului

asfalt/asfalt

1852

1327

156

7,8-10

525

156

3,4

L-D

Conform program lunar

280

Str. Miron Costin

asfalt/asfalt

3100

2145

330

6,5

955

605

1,5

L-D

Conform program lunar

281

Str. Paunitei

asfalt/balast

8806

1641

5

L-D

Conform program lunar

282

Str. Parangului

asfalt/asfalt

10368

7668

1080

7,1

2700

1080

2,5

L-D

Conform program lunar

283

Str. Poporului

piatra cubica/dale

2800

1750

350

5

1050

350

3

L-D

Conform program lunar

284

Str. Pastorului

beton/asfalt

2970

1620

270

6

1350

270

5

L-D

Conform program lunar

285

Str. Parcului

beton/beton

1190

850

170

5

340

170

2

L-D

Conform program lunar

286

Str. Str. Privighetorii

pavaj/dale

1710

1140

190

6

570

190

3

L-D

Conform program lunar

287

Str. Renasterii

asfalt/asfalt

1995

1365

497

6,6

630

210

3

L-D

Conform program lunar

288

Str. Rozelor

asfalt/dale

5220

3480

580

6

1740

580

3

L-D

Conform program lunar

289

Str. Stefan Odobleja

asfalt/asfalt

700

500

100

5

200

100

2

L-D

Conform program lunar

290

Str. Sg. C-tin Popescu

asfalt/dale

2280

1680

240

7

600

200

3

L-D

Conform program lunar

291

Str. Sg. D. Radovici

asfalt/asfalt

1235

913

152

6

322

200

1,66

L-D

Conform program lunar

292

Str. Siretului

asfalt/dale

11250

7875

1125

7

3375

1125

3

L-D

Conform program lunar

293

Str. Tomis

asfalt/asfalt

1976

1320

203

6,5

656

203

3,23

L-D

Conform program lunar

294

Str. Tirgului

piatra cubica/dale

9520

8330

595

14

1190

595

2

L-D

Conform program lunar

295

Str. Vidra

asfalt/balastru

4350

1050

4,14

L-D

Conform program lunar

Poz

Denumire parcare

Tip parcare

Dimensiuni parcare

Zilele din săptămână în care se asigură întreținerea manuală

Sup. (mp)

Lung. (m)

Lat. (m)

1

Parcare - Int Str. Calea București - Str. Spania

beton

360

24

15

L-D

2

Parcare - Int Str. Calea București - Str. Sarari

asfalt

720

45

16

L-D

3

Parcare - Str. Calea București -Rotonda

beton

525

35

19

L-D

4

Parcare - Int Str. Calea București - Str. Fratii Golești

asfalt

444

37

12

L-D

5

Parcare - Str. St cel Mare

asfalt

920

40

23

L-D

6

Parcare -Gara Craiova

asfalt

2400

60

40

L-D

7

Parcare - Int 1 Decembrie1918- Alee N. Magereanu

asfalt

600

50

12

L-D

8

Parcare - inters. Str. MEhai Viteazu str. Libertății

asfalt

280

70

4

L-D

9

Parcare -int Str. H Barbusse - Str. C. Islaz

Pietriș

430

27

16

L-D

10

Parcare - Calea Bucureștibl. A15

asfalt

158

L-D

11

Parcare - Str. Calea București bl A17

Asfalt

120

L-D

12

Parcare - Calea București Bl N15 - N17

asfalt

306

L-D

13

Parcare -Str. T. Aman

asfalt

252

18

14

L-D

14

Parcare - Calea București Bl. T11 - T13; N23 -N25

asfalt

720

L-D

15

Parcare - Calea București Bl. U9 - U7; NO7 - O 10

asfalt

1020

L-D

16

Parcare - Calea București Bl. R2-R3

asfalt

510

L-D

17

Parcare - Calea București Bl. A8

asfalt

306

L-D

18

Parcare Str. Horia est

Asfalt

513

114

4,5

L-D

19

Parcare str. Horia , bl E1 - stație taxi

Asfalt

494

38

13

L-D

20

Parcare adiacentă Str. Amaradia

asfalt

351

78

4,5

L-D

21

Parcare str. Ion Maiorescu zona Colegiu Carol I

asfalt

114

25,3

4,5

L-D

22

Parcări adiacente Str. Basarabia

Asfalt

1500

L-D

23

Parcări adiacente Str. 1 Decembrie 1918

asfalt

2228

L-D

24

Parcări adiacente Str. Maramureș

asfalt

2857

L-D

25

Parcări adiacente Str. G. Enescu

asfalt

1862

L-D

26

Parcări adiacente Str. Tabaci

asfalt

2587

L-D

27

Parcări adiacente Str. AICuza

asfalt

3446

L-D

28

Parcări adiacente Bvd Știrbei Vodă

asfalt

4430

L-D

29

Parcări adiacente Str. Doljului

asfalt

540

L-D

30

Parcări adiacente Str. Olteț- zona EnglishParc

asfalt

576

L-D

31

Parcări adiacente Str. M. Viteazu zona BRD

asfalt

826

L-D

32

Parcări adiacente Bvd. N. Titulescu

Asfalt

2899

L-D

33

Parcări adiacente Str. Calea Severinului

Asfalt

1895,75

L-D

34

Parcări adiacente Bvd. 1 Mai

Asfalt

8862

L-D

35

Parcare Calea București Bl. A14

Asfalt

328

L-D

36

Parcare Str. Tabaci

Asfalt

1350

45

30

L-D

37

ParcareStr. Tabaci

BetonAsfalt

600

100

6

L-D

38

ParcareInt Str. S. Bărnuțu - Str. Al. Macedonski

Asfalt

150

30

5

L-D

39

Parcare Int Str. Unirii- Str. m Kogălniceanu

Asfalt

168

12

8

L-D

40

ParcareCalea București U9

Asfalt

90

L-D

41

Parcare Str. CN. Plopșor

Asfalt

840

280

3

L-D

42

ParcareStr. Pinului Parcare vest

Asfalt

1599

246

6,5

L-D

43

Parcare Str. Pinului parcare est

Asfalt

1222

188

6,5

L-D

44

Parcare Calea București Bl. A6 - A5

Asfalt

867

L-D

45

Parcare Calea București Bl. A1 - A2

Asfalt

928

L-D

46

Parcare Calea București Bl. D2

Asfalt

469

L-D

47

Parcare Calea București zona Str. CarolI- Frații Golești

Asfalt

1520

L-D

48

Parcare Calea București Bl. 13 C - 13 D

Asfalt

247,5

L-D

49

Parcare Calea București BlM1 -M2-M3

Asfalt

472,5

L-D

  • 50

  • 51

Parcare Calea București Bl.A11

Parcare Calea București Bl.A12

Asfalt

Asfalt

247,5

3825

L-D

L-D

52

Parcare Calea București BlA13

Asfalt

373,5

L-D

  • 53

  • 54

Parcare Calea București Bl.A18-A19-A20

Parcări adiacente bvd 1 Mai

Asfalt

Asfalt

373,5

8862

L-D

L-D

PREȘEDINTE Dl

E ȘEDINȚĂ,

Marin RADU