Hotărârea nr. 296/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 296

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 296

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr. 73459/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și Târgul Romanești și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile ocupate de construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la 30 septembrie 2009, a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție si prestări servicii, și spațiile comerciale situate în Târgul Romanești din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2005, nr.190/2008, nr.316/2008, nr.396/2008, nr.30/2009, nr.76/2009 și nr.175/2009.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marin RADU

ANEXA 1 LA HOT Ă RÂREA NR.296/2009

PIATA CENTRALA -Teren

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAT A (MP) CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

1

SC ONE TRUST CONSULTING SRL

3151/AA5401/AA2

071/AA2347

27.07.2005

07.07.2006-07.07.2009

60,74

117

2

SC SIMCLAR SRL

2285/AA2291

04.08.2006

04.08.2006-04.08.2009

10,04

11

PIATA GARII-Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA

A CONTRACTULUI DE

INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE CADASTRALA

3

FILIP PROD COMPANY SRL

1749/AA2260

09.06.2006

30.05.2006-30.05.2009

40,84

7,8

PIATA BRAZDA-Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

4

SC ARDEALUL SRL

2507/AA2249

30.08.2006

30.08.2006-30.08.2009

50,77

2

PIATA VALEA ROSIE -Teren

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAȚA (MP)CONF. CADASTRU

POZIȚIE

CADASTRALA

5

SC EREXIM SRL

1618/AA2054

29.05.2006

23.05.2006-23.05.2009

15,85

83

PIATA ROVINE -Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

6

SC DOLUCY COM SRL

1958/AA2187

28.06.2006

20.07.2006-20.07.2009

29,03

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin Radu

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.296/2009

TARG ROMANESTI-TEREN- SPATIU

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII

CONTRACTULUI DE

INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAȚA (MP)CONF. CADASTRU

POZIȚIE

CADASTRALA

1.

SC ADIJA COM GEN SRL

4255/AA275/AA2412

10.11.2008

30.06.2009

13,27

23

2.

SC ALBICRAI IMPEX SRL

4256/AA276/AA2410

10.11.2008

30.06.2009

7,82

22

3.

SC COSLOVI COM SRL

4258/AA277/AA2499

10.11.2008

30.06.2009

9,33

20

4.

SC ELECTROMEGA SRL

4257/AA278/AA2494

10.11.2008

30.06.2009

15

29

5.

SC HAVANA SRL

4353/AA279/AA2489

13.11.2008

30.06.2009

80,96

12

6.

SC NINJA IMPEX SRL

4354/AA280/AA2482

13.11.2008

30.06.2009

6,48

9

7.

SC PALARIF PLAST SRL

4193/AA281/AA2541

06.11.2008

30.06.2009

31,61

121

8.

SC PASENTA COM SRL

4350/AA282/AA2540

13.11.2008

30.06.2009

13,60

26

9.

SC PASENTA COM SRL

4349/AA283/AA2539

13.11.2008

30.06.2009

15,00

170

10.

SC SERIM EXIM SRL

4355/AA284/AA2531

13.11.2008

30.06.2009

18,01

173

11.

SC STATE COSTEL SNC

4253/AA285/AA2528

10.11.2008

30.06.2009

39,42

152

12.

SC VIOMADI GENCOM SRL

4254/AA286/AA2521

10.11.2008

30.06.2009

20,99

21

13.

SC ALEBIO COM SRL

4348/AA287/AA2409

13.11.2008

30.06.2009

39,75

6

14.

SC EMIOT ELCOM SRL

4346/AA288/AA2493

13.11.2008

30.06.2009

4,90

33

15.

SC PROMIT COM SRL

4343/AA289/AA2535

13.11.2008

30.06.2009

26,83

17

16.

SC ROCAR EXIM SRL

4352/AA290/AA2533

13.11.2008

30.06.2009

76,09

14,15 , 175

17.

SC SILEVICT COM SRL

4342/AA291/AA2530

13.11.2008

30.06.2009

8,75

36

18.

SC BREZVALEMA COM SRL

2995/AA292/AA2402

29.07.2008

30.06.2009

11,94

8

19.

SC ALLICIA IMPEX SRL

4448/AA293/AA2408

18.11.2008

30.06.2009

19,86

167

20.

SC BARMOG PROD COM SRL

4454/AA294/AA2403

18.11.2008

30.06.2009

46,31

126

21.

SC COLONIDA SRL

4447/AA295/AA2399

18.11.2008

30.06.2009

17,00

171

22.

SC EL-POMP SRL

4425/AA296/AA2497

18.11.2008

30.06.2009

14,54

3

23.

SC ELADONIS IMPEX SRL

4441/AA297/AA2496

18.11.2008

30.06.2009

15,99

24

24.

SC FAV IMPEX SRL

4435/AA298/AA2405

18.11.2008

30.06.2009

17,79

169

25.

AF GHINEA ILIE

4437/AA299/AA2407

18.11.2008

30.06.2009

10,60

140

26.

SC LIVOTEX MOBIL SRL

4442/AA300/AA2487

18.11.2008

30.06.2009

19,24

117,118

27.

SC MARINOS IMPEX SRL

4439/AA301/AA2492

18.11.2008

30.06.2009

73,27

181

28.

SC PROD COMAT SRL

4438/AA302/AA2536

18.11.2008

30.06.2009

22,95

30,31

29.

PF SAVA NICUSOR

4433/AA303/AA2532

18.11.2008

30.06.2009

4,05

47

30.

AF DINCULITA

4440/AA304/AA2398

18.11.2008

30.06.2009

16,19

145

31.

SC STIMIR COM SRL

4443/AA305/AA2401

18.11.2008

30.06.2009

31,17

124

32.

SC ROCAR EXIM SRL

4351/AA306/AA2516

13.11.2008

30.06.2009

8,68

33.

SC BARMOG PROD COM SRL

4484/AA307/AA2520

19.11.2008

30.06.2009

25,50

RELEVEU C7

34.

SC EL-POMP SRL

4424/AA308/AA2518

18.11.2008

30.06.2009

62,77

RELEVEU C7 ,C2

35

SC TURCU SRL

258/AA2522

20.01.2009

30.06.2009

35

15mp tronson II

20mp tronson I

36

SC DORINEL SRL

142/AA2498

13.01.2009

30.06.2009

82,39

180

37

SC RIVERILMA IMPEX SRL

262/AA2534

20.01.2009

30.06.2009

20,58

168

38

SC MTC SRL

260/AA2537

20.01.2009

30.06.2009

30

30mp tronson II

39

PF TESCOVEANU MARCEL

255/AA2524

20.01.2009

30.06.2009

32

32mp tronson I

40

SNC STANCIULESCU & SANDU

261/AA2529

20.01.2009

30.06.2009

60

41

SC PADICOM SRL

256/AA2480

20.01.2009

30.06.2009

80

80mp tronson I

42

SC JUL SRL

259/AA1349/AA248

8

20.01.2009

30.06.2009

100

36mp tronson I

64 mp tronson II

43

AF DAVALCIUC MIHAI

802/AA2500

11.02.2009

30.06.2009

13,48

Poz 119

44

AF DAVALCIUC MIHAI

801/AA2519

11.02.2009

30.06.2009

41,35

RELEVEU C4

45

BUZGARIU ELISABETA”GRIG-

VETI” AF

1120/AA2411

24.02.2009

30.06.2009

40

46

OPREA DAN PFA

1119/AA2481

24.02.2009

30.06.2009

40,19

50

47

SC MIODUOFLOR PRODCOM

SRL

1118/AA2486

24.02.2009

30.06.2009

4,5

37

48

GAIU GHEORGHE PF

1117/AA2491

24.02.2009

30.06.2009

50

49

SC MADIMAR COM SRL

2602

11.05.2009

30.06.2009

134,69

161

50

GERCAMY SERVPRODCOM

SRL

1113/AA2490

24.02.2009

30.06.2009

10

51

GAITA GHEORGHE PF

1115/AA2406

24.02.2009

30.06.2009

8,73

139

52

SC ANCAMIRA COM SRL

150/AA2404

13.01.2009

30.06.2009

15,31

27,28

53

SC ELECTROBAND COM SRL

151/AA2495

13.01.2009

30.06.2009

12,17

172

54

PF NICOLA MARIN

152/AA2483

13.01.2009

30.06.2009

10,38

134

55

PF PATRULESCU MARIUS-DANIEL

153/AA2537

13.01.2009

30.06.2009

18,11

44

56

PF CERNITU CHEORGHE

154/AA2400

13.01.2009

30.06.2009

12,00

137

57

SC NAIRAM PREST SRL

155/AA2484

13.01.2009

30.06.2009

30,72

16

58

AF TANASE ELENA

156/AA2525

13.01.2009

30.06.2009

16,26

127

59

PFI STUPARU ION

157/AA2526

13.01.2009

30.06.2009

12,30

136

60

PFI VOINEA STEFAN

158/AA2517

13.01.2009

30.06.2009

24,99

61

MONCIP COM SRL

4345/AA2485

13.11.2008

30.06.2009

8,79

19

62

STOICA C STELIAN PF

1344/AA2527

11.03.2009

30.06.2009

20

63

TUDOR GH VASILE PF

1345/AA2523

11.03.2009

30.06.2009

24

64

SC IUREDUM SRL

863/AA2391

22.03.2006

13.03.2006-13.03.2009

75,01

120

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin RADU