Hotărârea nr. 293/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 293

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 293

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2009;

Având în vedere raportul nr. 73454/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 227, 228, 229, 230/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeză a fi evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr.84/2008 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinței nr.114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, pe anul 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova.

Art.3. Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum si la acordarea prioritatilor in solutionarea cererilor vor fi adresate instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marin RADU

Anexa la HCL nr. 293/2009

Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuința destinate inchirierii persoanelor si/sau familiilor evacuate cau care urmeaza a fi evacuate din locuințe retrocedate in natura foștilor proprietari pentru anul 2009

Nr.Ord Titular

Punctaj

—"

TEODORESCU CAMELIA

49 00

2

POPA ALEXANDRU

49 00

3

BLEOTU DUMITRU

49 00

4

GAE PETRU

48 00

5

PREDA ANA

47 00

6

RADU GHEORGHE

47.00

7

PĂUN MARIN

47 00

8

FLOREA NICOLAE

47 00

9

DINULESCU CRISTIAN

46 00

10

DUMITRU AURICA

46 00

11

MANCIU SILVIA

46 00

12

MORCOV SEVASTITA

46 00

13

VELEANU GHEORGHE

46 00

14

CORNITOIU NICU

46 00

15

PURCELEA PETRE

46 00

16

UTA GHEORGHE

45 00

17

OPREA NICOLITA

45 00

18

VARJAK VASILICA

45 00

19

NISTOR MARIANA

45 00

20

DUMITRU MARCELA

45 00

21

IVAN ANA

45 00

22

CONSTANTINESCU MARIA

45 00

23

MATEESCU ANISOARA

45 00

24

BUSCA LEONICA

45 00

25

SGURECI NICOLAE

45 00

26

CALDARE JENICA

45 00

27

SPINU TUDOREL

45 00

28

DUMITRU ILEANA

44 00

29

SUTIMAN EMILIA

44 00

30

MARIN MARIA

44.00

31

IVANCEA SORIN

44 00

32

TOMA ELENA

44 00

33

BUSUIOC STAN

44 00

34

SUSU MITA

44 00 |

35

UTA MAR IA

44 00

36

SFECLA PAULA

44 00

37

ARICIU JEANA

43 00

38

GHENCEA ELENA

43 00

39

OLARU RUTA

43 00

40

VRACIU GHITA

43 00

41

PAPUSOIU PETRE

43 00

42

RIZESCU ILIE

43 00

43

CALCIU FLOAREA

43 00

44

GHEORGHE EMILIA

43 00

45

MOTATU SILVIA RODICA

43 00

46

GRIGORIE ELENA

43 00

47

ZARAGIU DENISA DANA

42 00

48

STOICAN ECATERINA

42 00

49

DINCA NICOLITA

42.00

50

DOBRICA SEVASTITA

42.00

51

BARBU MARIOARA

42 00

52

CALDARE NELU

42 00

53

STANCIU DANIELA

42 00 I

54

DRAGAN FLORESCU TITEL

42 00

55

EFRIM MARCELA

42 00

56

POPA CONSTANTIN

42 00

I

57

PAUNA VIORICA

42 00 |

58

IOAN MARIA GRUNIA

41 00 I

59

MIHAI AURELIA

41 00

60

DUMITRU GEORGE

41 00

61

VĂDUVĂ MIHALACHE

41 00

---

62

BIRNOIU COSTICA

41 00

63

PAL PAULA

41 00

64

BOLDEA ALEXANDRU

41.00

65

STAICU TRAIAN

41 00

66

VIESPE ION

41 00

67

SANDI MARIA

41 00

68

NICOLA MITRA

41 00

69

ZEVEDEANU EUGENIA

41 00

70

FAGETEANU MARCELA

40 00

71

DUMITRU FLORENTINA MIRABELA

40 00

72

MITA TRAIAN VIRGIL

40 00

73

GONTAN DAMIAN

40 00

74

CIUREZU OLIMPIA

40 00

75

BĂNICĂ MARIA

39 00

76

MATEI GHEORGHE

39 00

77

PASCU PAUL

39 00

78

VLAD NELICA MARIUS

39 00

79

GAMAN RODICA MARIOARA

38 00

80

FILIP AUREL

38 00

81

OLTEANU ROZICA

38 00

82

NICA LAURENTIU

38 00

83

BARBU COSTEL

38 00

84

NEDELCU ALINA

38 00

85

BARDACEL TANTY

38 00

86

MACESANU ION

38 00

87

VASILICA LAURA

38 00

88

CAZACUIOANA

38 00

89

LUNGU ANA

38 00

90

MIHAI MARIA

38 00

91

PARINESCU CLAUDIA

38 00

92

MIRCEA MARIA

38 00

93

DUMITRU FLOAREA

38 00

94

ȘTEFAN MARIA

38.00

95

BRATCOVICI MIHAI

38.00

96

UDREA DIANA CAMELIA

38 00

97

LUNGU ALEXANDRA

37.00

98

OPREA MILITA

37.00

99

SAFTA MIRCEA

37 00

100

PICATUREANU MINODORA

37 00

101

SARBU ELENA

37 00

102

RADULESCU MARGARETA

37 00

103

LUTA CRISTIAN FLORIN

36 00

104

VOINEA JANE

36 00

105

IVANA FELIX ADRIAN

35 00

106

ȘTEFAN TEODORA RALUCA (GAVRILA

35 00

107

BALUTOIU GAVRIL

35 00

108

MIRESCU DUMITRU

35 00

109

GHEBANIONELA ANTONELA

35 00

110

ZAMFIRESCU VERONICA

34 00

111

GRUMAZESCU ELENA

34 00

112

TUTUNEA OLIMPIA

34 00

113

RADU CAMELIA MADALINA

34 00

114

CONSTANTINESCU IONEL

34 00

115

SURDU DUMITRU

33 00

116

PĂUN LENUTA

32 00

117

TANASE PETRE

32 00

118

MITRICA NICOLETA MARIA

31 00

119

COSTACHE AURICA

30 00

120

DEATCU ANGHELINA

30 00

121

FIRICESCU GHEORGHE

29 00

122

VLADUT ELENA

21 00

123

CONSTANTIN NUTA

21 00

124

ALEXANDRU MARIUS

21 00

125

SERBAN ADRIAN

19 00 i

126

BUTOI ALEXANDRU

18 00

127

PARINESCU MIOARA

18 00

128

VĂDUVĂ BELA PETRU

18 00

129

IONETE FANEL VASILICA

17 00

130

ALEXANDRU GETA

17 00

131

BARBOSU SIRENO

16.00

132

BOLOVAN MARIANA

15 00

133

ALEXANDRU ANCA

15.00

134

SECARA ELEONORA

14 00

135

BALTEANU VIOREL

14 00

136

DUMITRU ECATERINA

14 00

137

CRISTUINEA FLORENTINA

14 00

138

DUMITRACHE FLORIN PAVEL

13.00

139

CERBU CAMELIA

13 00

140

DRAGOI LILIANA NINA

13 00

141

FERARU ION

11 00

142

DURAC ELENA

11.00

143

CERNETCHI ELISABETA

9 00

144

NECULAE RODICA GABRIELA

9 00

145

ZLOTEA MARCELA

3 00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.

MARIN RADI'

FP 14-08 ver.