Hotărârea nr. 515/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 515 Având in vedere raportul nr.425/2005 întocmit de Comisia IV de Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de onoare” al municipiului Craiova, domnului Dan PODEANU – antrenor al lotului olimpic român de spadă feminin;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 515

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

/V

Având in vedere raportul nr.425/2005 întocmit de Comisia IV de Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, prin care se propune conferirea titlului “Cetățean de onoare” al municipiului Craiova, domnului Dan PODEANU -antrenor al lotului olimpic român de spadă feminin;

/V

În conformitate cu art. 38 lit. v și art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, domnului Dan PODEANU - profesor de educație fizică la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu”, antrenor emerit al lotului național de spadă feminin, pentru rezultatele deosebite ca sportiv și antrenor, de-a lungul întregii sale cariere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Emilian ȘTEFÎRȚĂ