Hotărârea nr. 514/2005

Hotararea Consiliului Local nr. 514 Având in vedere raportul nr.426/2005 întocmit de Comisia IV de Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de onoare” al municipiului Craiova, sportivei Roxana GATZEL;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 514

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2005;

/V

Având in vedere raportul nr.426/2005 întocmit de Comisia IV de Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, prin care se propune conferirea titlului “Cetățean de onoare” al municipiului Craiova, sportivei Roxana GATZEL;

/V

În conformitate cu art. 38 lit. v și art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se conferă, titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, sportivei Roxana GATZEL - vicecampioană mondială la handbal feminin, pentru reprezentarea cu cinste a școlii craiovene de handbal la marile competiții sportive naționale și internaționale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


Emilian ȘTEFÎRȚĂ