• Hotărârea 537/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 537 Având în vedere raportul nr.234370/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune preluarea contractului de concesiune nr.125186/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Groza Minodora, de către dr. Bărbulescu Cristiana Paula;
 • Hotărârea 536/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 536 Având în vedere raportul nr.234201/2005 al Serviciului Integrare Europeană prin care se propune aprobarea solicitării şi contractării finanţării de la Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului “Program pilot de introducere a colectării diferenţiate în vederea creşterii gradului de reciclare a deşeurilor menajere în municipiul Craiova”;
 • Hotărârea 535/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 535 Având în vedere raportul nr. 230637/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 78/2005 referitoare la repartizarea către Consiliul Concurenţei a unui spaţiu din incinta imobilului situat în municipiul Craiova, Str. Mitropolit Firmilian, nr. 14;
 • Hotărârea 534/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 534 Având în vedere raportul nr. 230508/2005 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 37 „Mihai Eminescu” din municipiul Craiova”;
 • Hotărârea 533/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 533 Având în vedere raportul nr. 230506/2005 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 36 „Gheorghe Bibescu” din municipiul Craiova”;
 • Hotărârea 532/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 532 Având în vedere raportul nr. 230503/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unui teren aflat în administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 31 “Theodor Aman” din municipiul Craiova;
 • Hotărârea 531/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 531 Având în vedere raportul nr. 230505/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Serviciului Public Salubritate Craiova a unei Automăturătoare trotuar, model NILFISK RS 1300 cu dotările aferente;
 • Hotărârea 530/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 530 Având în vedere raportul nr. 230648/2005 al Direcţiei Economico - Financiare prin care se propune încetarea contractului de concesiune nr. 142/1997 încheiat cu S.C. “XINA IMPEX” S.R.L. şi încheierea unui nou contract de concesiune cu PANĂ COSMIN ADRIAN;
 • Hotărârea 529/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 529 Având în vedere raportul nr. 229584/2005 al Direcţiei Economico - Financiare prin care se propune încetarea contractului de concesiune nr. 90/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. “XINA IMPEX” S.R.L. şi încheierea unui nou contract de concesiune cu PANĂ COSMIN ADRIAN;
 • Hotărârea 528/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 528 Având în vedere raportul nr. 230669/2005 al Direcţiei Economico - Financiare prin care se propune încetarea contractului de închiriere nr. 71/2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi A.F. Cococi Magdalena Vasilica şi scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart. Craioviţa Nouă – adiacent Şcolii cu clasele I-VIII nr. 33;
 • Hotărârea 527/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 527 Având în vedere raportul nr. 229717/2005 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 438/2005 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome Apă Craiova a staţiei de tratare a apei Işalniţa;
 • Hotărârea 526/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 526 Având în vedere raportul nr.231569/2005 al Direcţiei Contencios Juridic şi Asistenţă de Specialitate prin care se propune vânzarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Fraţii Buzeşti nr.4A către Partidul Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj;
 • Hotărârea 525/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 525 Având în vedere raportul nr.231569/2005 al Direcţiei Contencios Juridic şi Asistenţă de Specialitate prin care se propune vânzarea spaţiului situat în municipiul Craiova, cart. Brazda lui Novac, bl. 39, parter către Partidul România Mare – Filiala Dolj;
 • Hotărârea 524/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 524 Având în vedere raportul nr. 230809/2005, întocmit de Biroul Resurse Umane, prin care se propune acordarea sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru condiţii grele de muncă, personalului de specialitate din cadrul Teatrului Liric „Elena Teodorini” pentru luna noiembrie 2005;
 • Hotărârea 523/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 523 Având în vedere raportul nr. 230804/2005, întocmit de Biroul Resurse Umane, prin care se propune acordarea sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru condiţii grele de muncă, personalului de specialitate din cadrul Filarmonicii “Oltenia”, pentru luna noiembrie 2005;
 • Hotărârea 522/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 522 Având în vedere raportul nr. 230814/2005, întocmit de Biroul Resurse Umane, prin care se propune acordarea sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru condiţii grele de muncă, personalului de specialitate din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri”, pentru luna noiembrie 2005;
 • Hotărârea 521/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 521 Având în vedere raportul nr. 230817/2005, întocmit de Biroul Resurse Umane, prin care se propune acordarea sporului de până la 15% din salariul de bază, pentru condiţii grele de muncă, personalului de specialitate din cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru luna noiembrie 2005;
 • Hotărârea 520/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 520 Având în vedere raportul nr. 122221/2005 al Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială prin care se propune aprobarea listelor cu beneficiarii de abonamente lunare gratuite pe mijloace de transport în comun în municipiul Craiova, condiţiile de acordare precum şi cuantumul abonamentelor, pentru luna IANUARIE 2006.
 • Hotărârea 519/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 519 Având în vedere raportul nr. 217006/2005 al Direcţiei Impozite şi Taxe prin care se propune anularea creanţelor bugetului local de până la 10 lei inclusiv, care provin din impozite, taxe, amenzi şi alte venituri ale bugetului local, aflate în sold la data de 31.12.2005, în evidenţa fiscală a Direcţiei Impozite şi Taxe.
 • Hotărârea 518/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 518 Având în vedere raportul nr.231827/2005 întocmit de Direcţia Economico-Financiară privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Casei de Cultură “TRAIAN DEMETRESCU” Craiova;
 • Hotărârea 517/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 517 Având în vedere raportul nr.231821/2005 întocmit de Direcţia Economico-Financiară privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Craiova;
 • Hotărârea 516/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 516 Având în vedere raportul nr.231682/2005 întocmit de Direcţia Economico-Financiară privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Apă Craiova;
 • Hotărârea 515/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 515 Având in vedere raportul nr.425/2005 întocmit de Comisia IV de Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de onoare” al municipiului Craiova, domnului Dan PODEANU – antrenor al lotului olimpic român de spadă feminin;
 • Hotărârea 514/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 514 Având in vedere raportul nr.426/2005 întocmit de Comisia IV de Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de onoare” al municipiului Craiova, sportivei Roxana GATZEL;
 • Hotărârea 513/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 513 Având în vedere raportul nr. 234610/2005 întocmit de Direcţia Economico – Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2005;
 • Hotărârea 512/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 512 Având în vedere raportul nr. 404/2005 al Comisiei IV pentru învăţământ, cultură, sănătate, culte, tineret şi sport prin care se propune aprobarea Imnului Craiovei;
 • Hotărârea 511/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 511 Având în vedere raportul nr. 227066/2005 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate “Consolidare şi modernizare clădire Filarmonica “Oltenia” din municipiul Craiova” str. Unirii, nr.16;
 • Hotărârea 510/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 510 Având în vedere raportul nr.225647/2005 întocmit de Biroul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar prin care se propune aprobarea Parteneriatului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia “Ramuri”, din municipiul Craiova;
 • Hotărârea 509/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 509 Având în vedere raportul nr. 367/2005 întocmit de consilierul municipal Radu Teodor, prin care se propune aprobarea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Craiova, concesionate sau închiriate pentru spaţii comerciale, de prestări servicii, medicale şi altele, cu regim juridic clarificat;
 • Hotărârea 508/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 508 Având în vedere raportul nr. 398/2005 întocmit de consilier municipal Radu Teodor prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.401/2005 referitoare la aprobarea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C BIG TRANS S.R.L.
 • Hotărârea 217/2005 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 217