Proces verbal din 30.03.2020

Ședința extraordinară de îndată din 30 martie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 181802/305/30.03.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 30 martie 2020, ședință convocată de către primar.

Datorită măsurilor restrictive impuse de autoritățile statului, ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Gergely Balâzs, Florin Gliga (participă la ședință după ce s-a supus la vot ordinea de zi), Dan Morar și Roman Adrian.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate.

Dl cons. Drăgoescu - anunță că votul electronic nu s-a înregistrat și confirmă că votul este „pentru”.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2008 (privind acordarea ajutoarelor de urgență).

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Dl. cons. Ferdean - anunță că votul electronic nu s-a înregistrat și confirmă că votul este „pentru”.

Dl. primar - precizează că scopul pentru care a fost convocat de îndată Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ședință extraordinară, este acela: „de a aproba o rectificare de buget prin care să alocăm sumele necesare implementării măsurilor dispuse prin ordonanțele militare la Cluj-Napoca; în acest sens, rectificarea de buget pe care o propun presupune alocarea unei sume de 18.800.000 de lei, pentru tot ceea ce înseamnă implementare măsuri împotriva coronavirus la Cluj-Napoca, după cum urmează: 9.300.000 de lei sunt alocate pentru plata persoanelor care se află în carantină din municipiul Cluj-Napoca; fac precizarea că această sumă de bani va proveni de la Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, noi fiind aceia doar care vom asigura plata respectivă, deci, aceste 9,3 milioane de lei nu sunt bani care vor fi plătiți din bugetul local, ci prin bugetul local de la Ministerul Sănătății; după aceea, avem o sumă de 7.000.000 de lei care este alocată pentru implementarea tuturor măsurilor care vizează dezinfectarea spațiilor publice, dezinfectarea tuturor blocurilor din acest oraș și a spațiilor de locuit, a spațiilor comune din cadrul blocurilor și aici am să vă prezint următoarea situație, cu permisiunea dumneavoastră: în acest moment, în Cluj-Napoca avem 2030 de blocuri care au cel puțin 20 de apartamente și avem 3795 de blocuri, care au minim șase apartamente; deci aceasta este situația pe care o avem în orașul nostru și toate aceste blocuri vor face obiectul acțiunii de dezinfecție, înseamnă, scara blocului, casa blocului cu tot ce înseamnă spații comune; costul unei operațiuni este în jur de un milion de lei și durează între 8-10 zile pentru a se face în tot orașul; vom vedea de câte ori vom putea interveni, ideal este ca în fiecare săptămână să se facă cel puțin o dată, această activitate de dezinfecție a tuturor blocurilor din oraș; am stabilit ca procedură: vom începe cu cartierele cele mai mari ale Clujului: Mănăștur, Mărăști, Gheorgheni, Grigorescu, Zorilor și așa mai departe și în prealabil, cu o zi înainte, toate asociațiile de proprietari care vor face obiectul activității de dezinfecție prin blocurile pe care le reprezintă vor fi anunțați de către primărie pentru a fi pregătiți; dezinfecția se va face în prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, evident firma care realizează și un reprezentant al primăriei care va consemna lucrările efectuate; mâine la ora 9 va începe această activitate de dezinfecție în municipiul Cluj-Napoca și în această după-masă în jurul orei 16 va fi afișat și pe site calendarul exact al zilei de mâine și toate asociațiile de proprietari care vor face obiectul acestei activități vor fi sunate astfel încât, oamenii să știe, să cunoască faptul că aproximativ două ore după realizarea acestei dezinfecții este recomandabil să nu iasă din apartament pentru a fi eficientă această activitate de dezinfecție și aceste măsuri vor fi anunțate tuturor administratorilor de bloc, vor fi puse înștiințări la adresele la care va fi realizată dezinfecția; aceasta este una dintre măsurile dispuse aseară prin ordonanță militară și în consecință va fi aplicată în tot orașul nostru, la toate blocurile așa cum am menționat; cea de-a doua măsură vizează montarea de dispozitive cu dezinfectanți la intrarea în bloc; această măsură presupune achiziționarea pe de o parte de dispozitive în care să se pună dezinfectantul, pe de altă parte, achiziționarea de dezinfectant; dacă în materie de dezinfectant, lucrurile sunt într-o direcție relativ bună și echipa coordonată de domnul viceprimar poate în acest moment să înceapă acest demers, nu am reușit încă să achiziționăm, pentru că nu se găsesc pe piață dispozitive în care să fie pus dezinfectantul și în consecință, începând de mâine și în limita stocurilor pe care le vom primi, pentru că resurse financiare există vom realiza și această prevedere din ordonanța militară; cum se va realiza efectiv: primăria va pune la dispoziția administratorilor de bloc, dispozitivul și dezinfectantul și ei îl vor monta în locul în care ei consideră de cuviință, tocmai pentru a exista o colaborare între primărie și asociațiile de proprietari; noi avem pregătită, repet, resursa financiară, pentru a acoperi toate aceste costuri; deci, aceste șapte milioane de lei este o sumă maximală, nu înseamnă că vor fi cheltuiți toți, dar am pus o sumă care să acopere toate nevoile orașului pentru următoarea lună, astfel încât să realizăm toate activitățile de dezinfecție din cadrul municipiului pe componenta blocurilor, în special; suma de 500.000 de lei este alocată Spitalului Clujana în vederea acoperirii cheltuielilor de cazare a personalului medical care, în condițiile acestei bătălii, contra coronavirus are nevoie de sprijinul nostru pentru ceaa ce înseamnă odihnă și asigurarea posibilității de a sta într-un hotel imediat după ce și-a terminat programul de lucru și să revină odihnit a doua zi la muncă; voi reveni asupra acestei componente pentru că este derulată la nivelul orașului o activitate importantă în parteneriat cu societatea civilă din partea autorităților publice pentru sprijinirea tuturor unităților spitalicești din acest oraș; de asemenea, suplimentăm bugetul Spitalului Clujana, cu încă un milion de lei pentru achiziționarea de echipamente medicale necesare acestei perioade, pentru a avea toată resursa alocată, astfel de la măști și combinezoane, până la aviziere și alte obiective să aibă suma de bani în buget asigurată; de asemenea, suplimentăm bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală, cu suma de un milion de lei pentru acordarea de ajutoare sociale în natură, în special pachete alimentare, persoanelor care intră sub incidența prevederilor legale; deci, în total astăzi, așa cum am spus rectificarea de buget vizează o sumă de 18.800.000 de lei pentru acoperirea tuturor acestor cheltuieli, cu mențiunea că cele 9, 3 milioane de lei care sunt pentru carantină, acești bani vor fi plătiți de la Ministerul Sănătății, noi fiind doar instituția care a încheiat contractul și prin care va fi făcută plata respectivă, împreună cu Direcția de Sănătate Publică; vorbeam mai devreme despre ce înseamnă sprijinul societății civile; acest oraș a fost întotdeauna un oraș care a reușit pentru că în primul rând am lucrat împreună toți, mă refer la autorități publice, mă refer la societate civilă, ma refer la mediul de afaceri, la universități, la cultele religioase; toți împreună am reușit să dăm forță acestui oraș; acum, când suntem într-un moment foarte greu, tot împreună vom reuși să depășim și această situație legată de coronavirus, pentru că, prin această capacitate a noastră de a ne uni toate resursele pe care le avem suntem mai puternici și cetățenii trebuie să știe că la Cluj-Napoca există o echipă comună, autorități, societate civilă, mediul de afaceri, universități, culte religioase care trag în aceeași direcție; în acest sens salut ceea ce s-a constituit în acest moment, este vorba despre un consorțiu de asociații și fundații, de peste 50 și aici intră: festivaluri, clustere, universități, tot ce înseamnă societate civilă în orașul acesta, care din proprie inițiativă a luat această decizie de a se constitui într-o structură organizată în parteneriat cu Prefectura Județului Cluj, Consiliul Județului Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca - toți sub o singură siglă: unsingurcluj; prin această platformă comună putem să venim în sprijinul celor care au nevoie, în special personalului medical, dar nu, numai, cu tot ceea ce este necesar în această perioadă, ca împreună autorități, cu tot ce putem pune noi, cu tot ceea ce se poate aduna de la societatea civilă, de la mediul de afaceri, de la universități, de la culte, împreună să depășim acest moment și vă asigur că prin această atitudine, în care nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat, vom trece și peste aceasta; în acest sens pot să vă spun că în urma acestei acțiuni, repet, la inițiativa societății civile, dar cu participarea directă, așa cum am spus, a prefectului județului Cluj care este președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și sub cupola căruia sunt structurate și coordonate toate activitățile din acest oraș, dar și în parteneriat cu cei doi actori importanți, Consiliul Județean Cluj și Consiliul local și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, toți aceștia putem să colaborăm, astfel încât să avem rezultate concrete; în privința cazării personalului medical, pentru că vreau să fie foarte clar avem nevoie să le oferim sprijin direct cadrelor medicale, în primul rând prin infrastructura necesară și aici, prin coordonare instituțională care există la nivelul prefecturii este asigurată în limita resurselor venită de la minister, dar și a altor oportunități, materialele necesare pentru a funcționa toate spitalele clujene, iar pe de altă parte, să avem grijă de personalul medical, pentru că ei sunt astăzi ostașii noștri care ne reprezintă pe front, sunt aceia care sunt în bătălia de zi cu zi și pentru aceasta punem la dispoziție prin acest parteneriat realizat cu societatea civilă clujeană, cu mediul de afaceri, cu universitățile și cu toți cei menționați, camere pentru personalul medical, începând cu cei care sunt în prima linie a frontului; pot să vă spun că începând de azi dimineață, 26 de camere au fost deja alocate Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca pentru 52 de persoane și astăzi, începând cu ora 12, aceste camere pot fi ocupate; de asemenea, de mâine dimineață, 11 camere și 22 de persoane de la Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj vor beneficia exact de aceeași situație și în continuare, în ordinea spitalelor care sunt în prima linie a bătăliei, dar și cu celelalte spitale, care au grijă de celelalte boli pe care le tratează în orașul acesta vor intra în acest program; vreau să fie foarte clar, în măsura în care găsim resurse private folosim aceste resurse private pentru plata medicilor; dacă nu vor fi sume suficiente, de acolo vom veni și cu supliment privat; Primăria municipiului Cluj-Napoca poate asigura din resurse proprii pentru Spitalul Clujana, nu este o problemă și vrem să lăsăm resursele pe care le-au adunat din alte fonduri, Spitalul Clujana, pentru achiziționarea de alte materiale; deja, Spitalul Clujana are 39 de camere achiziționate, rezolvate pentru ceea ce înseamnă personalul medical începând din această săptămână în funcție de solicitări; această acțiune, repet, unsingurcluj, cu coordonarea prefectului, a consiliului județean, a consiliului local și a primăriei împreună cu cele peste 50 de asociații și fundații care compun, repet, unsingurcluj, să asigurăm și această componentă pentru personalul medical alături de alte activități care țin de sprijinirea cu echipamente, cu medicamente, de sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, a domeniului social și a altor lucruri necesare în acest oraș; încă o dată, salut societatea civilă clujeană și încă o dată s-a ridicat la nivelul prestației pe care a avut-o dintotdeauna și o felicit personal și în numele consiliului local și al primăriei, dar și în numele clujenilor și să reziste în această perioadă atât de dificilă; acestea fiind spuse vreau doar să mai menționez că în acest moment avem 134 de persoane care se află în locațiile Direcției de Asistență Socială și Medicală, în cadrul sectorului persoanelor fără adăpost, deci 134 de persoane se află în asistență socială în cadrul locurilor oferite persoanelor fără adăpost și avem un total de 159 de locuri disponibile, așa cum am spus, nimeni nu doarme sub cerul liber la Cluj-Napoca; fac o mențiune specială pentru că prin intervenția directă a firmei NTT DATA de a finanța cu suma de 4000 de euro/ lunăprisonfellowship am reușit imediat să mai disponibilizăm 35 de locuri care au fost puse la dispoziție cu amabilitatea și cu implicarea evident și a prisonfellowship-ului dar și cu susținerea financiară a unui sponsor care a răspuns prompt când aveam nevoie imediat pentru a putea deschide acele locuri și să stea la dispoziția persoanelor fără adăpost; deci, avem cele necesare și din perspectiva locurilor, dar și a sigurării asistenței medicale, a hranei prin programale consacrate, o masă caldă, dar și a celorlalte asociații pe care deja le cunoașteți, inclusiv religioase care contribuie la susținerea cu alimente a programului nostru de asistență socială; în privința programului pentru vârstnici, în acest moment, avem în evidențele noastre, din rândul persoanelor peste 65 de ani, care nu au formă de ajutor, nicio formă de ajutor sau care se află într-o situație specială deosebită, 1968 de persoane, pe care le-am identificat în urma unificării tuturor bazelor de date existente în acest oraș; în acest moment, 357 beneficiază de sprijin direct, zi de zi, din partea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a O.N.G.-urilor, a bisericilor și chiar a persoanelor fizice și evident, pe măsură ce suntem solicitați li se dă curs fiecărei persoane care s-a înscris sau este înscrisă în această bază de date, numărul de telefon este tot timpul la dispoziție, operatorii sunt acolo și răspund la solicitările persoanelor, peste 65 de ani, astfel încât toți să aibă asigurat un climat de a putea face față acestei situații dificile; așa cum am spus, suntem un singur Cluj și nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat și împreună, repet, împreună și respectând ceea ce autoritățile statului au dispus și dispun vom învinge și coronavirus, pentru că în istoria acestui popor am trecut peste momente și mai grele; acum, având de partea noastră tehnologia, știința, Uniunea Europeană, un guvern care spun eu că a reușit să țină până acum sub control situația și am convingerea că o va ține și în continuare și cu participarea noastră responsabilă și solidară vom reuși”; le mulțumește doamnelor și domnilor consilieri locali, pentru sprijinul acordat.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - propune alocarea unor sume de bani pentru achiziționarea mai multor bucăți de echipamente tip sisteme de ventilație.

Dl. primar - răspunde că Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca are alocate toate resursele financiare necesare pentru achiziționarea echipamentelor și a aparatelor de ventilație, ori alte echipamente necesare la Terapie Intensivă; spune că aparatele nu se găsesc pe piață, în numărul în care este dorit; adaugă că există un plan județean coordonat de prefectul județului Cluj, cu privire la aplicarea scenarului 4 în această stare de pandemie.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24 (prin prezența domnului consilier local Florin Gliga).

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2008 (privind acordarea ajutoarelor de urgență).

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

D-na cons. Croitoru - salută inițiativa unsingurcluj; îi solicită domnului Aurel Mocan, director la Direcția de Asistență Socială și Medicală, să publice o listă cu toate măsurile luate până în prezent pentru comunitatea vulnerabilă de la Pata Rât, precum și o listă cu măsurile viitoare, ținând cont de suplimentarea bugetului Direcției de Asistență Socială și Medicală; subliniază că sunt foarte importante măsurile care vizează igiena corporală; spune că nu există toalete ecologice în zona Cantonului și propune achiziționarea acestora, precum și luarea măsurilor cu privire la dezinfectarea comunității în speță, dar și dotarea zonei cu dispozitive cu dezinfectant.

Dl. primar - anunță că pe site-ul primăriei sunt prezentate informațiile referitoare la măsurile luate în comunitatea de la Pata Rât și le prezintă, spre exemplu: au fost desfășurate acțiuni importante de salubrizare, sunt întreprinse toate măsurile cu privire la asigurarea hranei, sunt distribuite pachete sanitare și de igienă corporală, vor fi aduse două unități mobile sanitar-medicale, au fost montate toalete ecologice, dar și un container în vederea depozitării deșeurilor; adaugă că informațiile vor fi actualizate pe site, de îndată ce alte măsuri vor fi întreprinse în comunitatea de la Pata Rât; îi solicită domnului Aurel Mocan, director la Direcția de Asistență Socială și Medicală, să adaugă completări.

Dl. Aurel Mocan - director Direcția de Asistență Socială și Medicală - „doamnă consilier, nu am avut noi timp fizic să dăm curs adreselor pe care le-am primit, solicitărilor privind măsurile pe care le-am întreprins; în primul rând am acționat, urmează într-adevăr să răspundem și în scris cu privire la toate acțiunile pe care le-am întreprins în zona comunităților defavorizate, nu doar la Pata Rât, de exemplu: pe Meșter Manole am reușit să racordăm această comunitate să aibă sursa de apă și urmează și acolo, în ziua de mâine să distribuim și pachetele de igienă pentru această comunitate”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

D-na cons. Moldovan - anunță că votul electronic nu s-a înregistrat și confirmă că votul este „pentru”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.