Proces verbal din 28.02.2020

Ședința extraordinară din 28 februarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 119.368/305/28.02.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 28 februarie 2020, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Corina Ecaterina Croitoru, Mihai Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Gergely Balazs, Florin Valentin Gliga, Dan Ioan Morar și Racz Levente Zsolt. Consilierul local Nistor Daniel participă la ședință după votarea ordinii de zi.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Raport privind evaluarea activității Poliției municipiului Cluj-Napoca în anul 2019.

 • 2.  Raport privind evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală Cluj-Napoca în anul 2019.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kartya și City Card Student. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie - 31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kartya și City Card Student, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. ____/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiului Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului - str. Nirajului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 951/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E, str. Gavril Muzicescu nr. 1; beneficiari: Dobra Traian și Dobra Viorica Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Donath nr. 190; beneficiari: S.C. Forsale S.R.L., Vișan Alida-Maria, Levi Cristina-Anamaria. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Consolidare, extindere și etajare casă unifamilială P+E - str. Maramureșului nr. 153A; beneficiari: Nemțoiu Grigore și Nemțoiu Letiția. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind suportarea sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES) prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania în cadrul European Climate Initiative (EUKI). Proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea.

 • 27. Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 927/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15.

 • 28. Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 933/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 29. Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 963/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14.

 • 30. Informare privind plângerea prealabilă împotriva prevederilor art. 4 din Hotărârea nr. 343/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 923/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 9, proprietatea lui Cîmpean Gavril și Cîmpean Carmen, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 31. Diverse.

Dl. primar - retrage punctul 3 de pe ordinea de zi; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g și 31h.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obțin 19 voturi pentru.

Consilierul local Nistor Daniel intră în sală și ia loc la masa de ședință.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 20, prin venirea consilierului local Nistor Daniel.

Ordine de zi suplimentară:

31 a - Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

31 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone, alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

31 c - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Siretului, str. Streiului și str. Nirajului. Proiect din inițiativa primarului.

31 d - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud-str. Tulcea. Proiect din inițiativa primarului.

31 e - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

31 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18. Proiect din inițiativa primarului.

31 g - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

31 h - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în C.F. nr. 295045 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Raport privind evaluarea activității Poliției municipiului Cluj-Napoca în anul 2019.

Dl. Ciprian Vasile Rus - comisar-șef al Poliției municipiului Cluj-Napoca -prezintă și susține raportul (Anexă la dosarul de ședință).

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Ciprian Rus pentru buna colaborare pe care Poliția municipiului Cluj-Napoca o are cu Direcția Generală Poliția locală, în vederea asigurării unui climat de siguranță cetățenilor municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. Raport privind evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală Cluj-Napoca în anul 2019.

Dl. Marcel Nicu Bonțidean - director general Direcția Generală Poliția locală -prezintă și susține raportul (Anexă la dosarul de ședință), evidențiind activitățile de intervenție - există peste 24.000 de solicitări, prin dispecerat și peste 62.000 de sesizări ale cetățenilor -, desfășurate în cadrul diferitelor evenimente de către Direcția Generală Poliția locală; subliniază că poliția locală are o colaborare instituțională foarte bună cu Poliția municipiului Cluj-Napoca și cu jandarmeria, poliția locală fiind prezentă la toate evenimentele care se desfășoară pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - își arată aprecierea față de ecosistemul local de ordine și siguranță publică din municipiul Cluj-Napoca și din județul Cluj, ecosistem în cadrul căruia toți factorii de decizie care au atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice își fac datoria, colaborează și fac tot ce le stă în putință pentru ținerea sub control a unui oraș în care apar provocări în fiecare zi; arată că nu este totul perfect în oraș, existând lucruri care trebuie îmbunătățite, dar, în comparație cu ceea ce există în altă parte, afirmă că standardele de calitate din municipiul Cluj-Napoca sunt apropiate de cele europene, motiv pentru care calitatea vieții, concept care include și siguranța publică, este la un nivel ridicat în acest oraș; reiterează că suntem la un standard bun, dar, pentru ca acesta să fie menținut, trebuie ca persoanele responsabile să-și facă zilnic datoria; le mulțumește consilierilor locali pentru modul în care au susținut bugetul local și poliția locală, astfel încât salariile să fie decente, polițiștii locali având datoria ca, în cele opt ore ale programului de lucru, să se dedice exlusiv Statului român și interesului public; evidențiază și dotările de care beneficiază poliția locală - mașini, camere video, alte dotări de specialitate -, dar subliniază și exigențele legate de profesionalism, al căror standard nu va fi coborât; arată că nimeni nu este mai presus de lege.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Retras de către inițiator.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil și îl propune, pentru a reprezenta interesele consiliului local, pe domnul Constantin Ioan Tomoș, consilier local, iar mandatul este pentru.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă care e situația drumului din acea zonă, din cauza lipsei accesului neputând fi închiriate birourile din cadrul Centrului T.E.A.M.

Președintele de ședință - răspunde că la drum sunt efectuate anumite lucrări, iar legat de Centrul T.E.A.M., îl roagă pe domnul Alexandru Coroian, director general S.C. Cluj Innovation Park S.A., să dea mai multe detalii.

Dl. Alexandru Coroian - director general S.C. Cluj Innovation Park S.A. - arată că, referitor la Centrul T.E.A.M., există trei componente principale, în ceea ce privește partea de administrare, și anume o clădire de birouri, cinci microhale și 23 de parcele de teren, însumând aproximativ șapte hectare; precizează că parcelele de teren sunt contractate în proporție de 92%, maximul pe care și l-au propus, trei parcele fiind păstrate pentru proiectele aflate în derulare în perioada următoare, toate cele cinci microhale sunt închiriate, iar în ceea ce privește clădirea de birouri, sunt derulate lucrări în vederea obținerii avizului I.S.U., ulterior, urmând să fie organizată o licitație; afirmă că, într-adevăr, au existat probleme legate și de drum, dar, din câte a înțeles, există vești bune referitoare la acest subiect, în sensul în care, în perioada următoare, aceste probleme vor fi rezolvate.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă când o să fie terminat drumul.

Președintele de ședință - „estimarea noastră este ca anul acesta să finalizăm lucrările pentru drum, în integralitate”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autoriz.at de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kărtya și City Card Student. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie — 31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de z.i, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kărtya și City Card Student, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. _    /2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiului Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului — str. Nirajului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 951/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E, str. Gavril Muzicescu nr. 1; beneficiari: Dobra Traian și Dobra Viorica Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Donath nr. 190; beneficiari: S.C. Forsale S.R.L., Vișan Alida-Maria, Levi Cristina-Anamaria. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Consolidare, extindere și etajare casă unifamilială P+E — str. Maramureșului nr. 153A; beneficiari: Nemțoiu Grigore și Nemțoiu Letiția. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Călin Marcel Găbudean, pentru a reprezenta interesele consiliului local, iar mandatul este pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

 • 22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind suportarea sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES) prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania în cadrul European Climate Initiative (EUKI). Proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 27. Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 927/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

 • 28. Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 933/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

 • 29. Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 963/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

 • 30. Informare privind plângerea prealabilă împotriva prevederilor art. 4 din Hotărârea nr. 343/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 923/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 9, proprietatea lui Cîmpean Gavril și Cîmpean Carmen, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 31. a. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

31 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone, alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

31 c - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Siretului, str. Streiului și str. Nirajului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

31 d - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud-str. Tulcea. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

31 e - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil, „și propunem componența comisiei să fie formată, ca și la licitațiile precedente, respectiv, titulari vor fi: Dan Tarcea - președinte, viceprimar, Iulia Ardeuș - director de la Direcția patrimoniu, Corina Ciuban - director de la Direcția urbanism, Ioan Bogdan - șef Serviciul financiar, Lucia Lupea - șef Serviciul Achiziții publice; în ceea ce privește supleanții, vom propune: Olah Emese -președinte, viceprimar, Dacia Crișan - șef Serviciul Autorizări comerț, Olimpia Moigrădan -director Direcția economică, Gabor Ramona - inspector Serviciul Achiziții publice și Rușescu Ramona - șef serviciul Autorizări construcții”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Molhem M. Bashar nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Molhem M. Bashar nu participă la vot).

31 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când va fi finalizat acest cămin de bătrâni.

9

Dl. primar - răspunde că obiectivul municipalității este să construiască un cămin de bătrâni în municipiul Cluj-Napoca, unul dintre posibilele locuri în care poate fi realizat fiind acesta, cămin în cadrul căruia să poată fi oferite condiții decente persoanelor vârstnice; arată că respectivul teren este potrivit pentru un cămin de bătrâni și, dacă municipalitatea va avea sprijinul ministrului educației, acest proiect va putea fi demarat foarte repede.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

31 g - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baz.a Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil și propune aceeași componență a comisiei, ca la punctul 31e, atât în ceea ce privește membrii titulari, cât și supleanții.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 20 voturi pentru.

31 h - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în C.F. nr. 295045 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care va fi destinația acestui spațiu de pe str. Nicolae Cristea.

Dl. primar - răspunde că acel imobil, astăzi, este în patrimoniul Ministerului Tineretului; arată că a discutat cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport pentru a vedea care este situația imobilului și a aflat că acesta nu este cuprins într-un proiect local, ci dimpotrivă, este vorba despre o clădire care se degradează și își pierde din importanță cu fiecare zi care trece; precizează că, dacă în cazul proiectului de la punctul 31f de pe ordinea de zi, municipalitatea îi cere ministrului educației schimbarea destinației, dintr-un spațiu cu destinație educațională, într-un spațiu cu destinație socială, aici este solicitată includerea în baza educațională a acestui imobil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (20 voturi pentru).

Mapa președintelui de ședință

1. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Jr. Aurora Roșca, secretarul general al municipiului.

Se supune la vot raportul de evaluare și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

31. Diverse.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - precizează, în contextul „epidemiei de panică” din ultima perioadă, că acest coronavirus este o formă a gripei și consideră că ar trebui să existe mai multă comunicare din partea autorităților locale; având în vedere că fiecare dintre consilierii locali este mebru în consiliul de administrație al unei școli, le solicită acestora să verifice dacă există săpun, dezinfectant și prosoape de hârtie în fiecare dintre școlile și grădinițele din municipiu; îi îndeamnă pe primar și pe consilierii locali ca, împreună cu Inspectoratul Școlar, să împartă pliantele editate de Ministerul Sănătății, inclusiv în primărie, pliantele respective conținând sfaturi legate de igiena elementară, care ar trebui respectate în aceste perioade epidemiologice, care încep din luna noiembrie; susține că nu dorește să facem ceva special sau să vorbim despre coronavirus, care este o gripă, cu aceeași rată de infectare ca și a unei gripe sezoniere; „rugămintea mea, de ordin civic de data asta, este să comunicăm mai mult”, în oraș existând vectori de imagine care ar putea fi folosiți în acest sens: actori sau oameni din show biz; reiterează că este nevoie de mai multă implicare - „la nivelul D.S.P., am înțeles că doar astăzi avem o comunicare pe subiect, la nivel de prefectură” -, în contextul în care pe internet sunt promovate teme false, conspiraționiste; subliniază că este necesar un mesaj care să îndemne la calm și siguranță; o roagă pe colega sa, Adriana Cristian, să formuleze propuneri suplimentare către consiliul local.

D-na Adriana Cristian - reprezentantă a U.S.R.-PLUS Cluj-Napoca - susține că mediul privat clujean deja și-a luat, în mare parte, măsuri, de la suplimentarea bugetului pentru igienizare, care prespune montarea dispersoarelor cu detergent și dezinfectant în cadrul clădirilor, până la izolarea la domiciliu a persoanelor care au venit din țări unde există un număr mare de cazuri de coronavirus, cum ar fi Italia sau Japonia, precum și prin comunicarea metodelor de prevenție; consideră că și administrația locală trebuie să ia aceste măsuri, inclusiv prin crearea unui grup de lucru, care să comunice permanent și să propună diverse măsuri; afirmă că părinții se plâng că nu există în toate școlile săpun și prosoape de unică folosință și solicită crearea unui corp de audit care să verifice dacă aceste lucruri sunt reale.

Dl. primar - arată că și el susține punctul de vedere potrivit căruia această epidemie trebuie tratată cu responsabilitate, fără panică; informează că, din această perspectivă, la nivelul administrației locale, au fost suplimentate fondurile și dotările pentru tot ce înseamnă igienizarea și curățenia suplimentară a spațiilor publice în toate structurile care aparțin administrației publice locale; precizează că a dispus verificări prin sondaj la școli, iar în cazurile în care a primit sesizări, a trimis, personal, reprezentantul primarului, care i-a transmis fotografii de la fața locului; arată că și la Spitalul Clujana (Spitalul Clinic Municipal, n.n.) au fost luate măsurile specifice, iar municipalitatea colaborează cu Instituția Prefectului Județului Cluj, cu aeroportul, cu Consiliul Județean Cluj, precum și cu Direcția de Sănătate Publică, astfel încât fenomenul să fie ținut sub control; consideră că multiplicarea instrucțiunilor Ministerului Sănătății este o idee foarte bună - „nouă nu ne-au distribuit aceste pliante, dar sunt binevenite pentru a fi puse în spațiile publice, de relații cu cetățenii, poate în mijloacele de transport în comun”; consideră că poate fi demarată o campanie de informare în acest sens; crede că cea mai bună formă de prevenție este igiena personală; „vom lua aceste materiale, le vom multiplica și, pe planul de comunicare cu mass-media, vom intensifica ceea ce ați spus dumneavoastră”.

D-na Adriana Cristian - reprezentantă a U.S.R.-PLUS Cluj-Napoca - întreabă care este numărul de paturi din spitalele județului, în momentul de față, disponibile pentru bolnavii care trebuie izolați și care sunt măsurile pregătite în cazul în care numărul paturilor este insuficient.

Dl. primar - răspunde că, din nefericire, această competență nu aparține primăriei și consiliului local „și, cu siguranță, domnul deputat știe cine-i competent și vă va da răspunsul la această întrebare”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „din păcate, nu știm”.

Dl. primar - „adresați o întrebare la...”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „știu, am încercat; asta spuneam, că trebuie să facem un efort comun; nu este responsabilitatea dumneavoastră să știți acest număr, se vorbește de 157 de locuri...”.

Dl. primar - „eu am văzut o comunicare publică pe care au lansat-o...”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „însă nu s-a făcut la modul verbal: astea sunt locațiile...; asta spuneam, dacă, prin influența pe care o aveți, puteți să-i determinați pe acești domni, care au responsabilități locale și județene, ar ajuta foarte mult populația să înțeleagă că, în caz de carantină, sunt locuri suficiente, la Clinica de Medicină a Muncii, la Spitalul de Boli Infecțioase”; consideră că nu se comunică suficient de bine și nu sunt folosite, așa cum foarte bine o face domnul primar, mijloacele moderne de comunicare; conchide că acesta este îndemnul său comunitar, care nu are legătură cu partidele politice, ci, pur și simplu, primește zilnic foarte multe întrebări la care ar trebui să răspundă alte persoane.

Dl. primar - „ce pot să vă spun e că am ținut legătura cu prefectul pe această temă și domnul prefect mi-a oferit aceste date, că ele sunt în siguranță; în rest, există o strategie și un plan de comunicare stabilite de Ministerul Sănătății, împreună cu structurile de profil, și n-aș vrea eu să interferez cu ele, dar, repet, pot să vă precizez faptul că în Cluj există aceste lucruri asigurate și, în acest moment, situația este sub control - prin corespondența pe care o am cu prefectul județului Cluj; recunosc, cu domnia sa am ținut legătura, domnia sa ne-a și contactat pe noi pentru anumite teme - într-unele, l-am putut sprijini, în altele, n-am reușit să-l sprijinim, dar mi-a comunicat că aceste date sunt sub control și se încadrează în strategia pe care au elaborat-o împreună cu Ministerul Sănătății, dar mă voi interesa, așa cum am făcut-o și până acum, de aceste date”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.