Proces verbal din 24.04.2020

Ședința din 24 aprilie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 210013/305/24.04.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 24 aprilie 2020, ședință convocată de către primar.

Datorită măsurilor restrictive impuse de autoritățile statului, ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali Rareș Petru Ferdean și Ovidiu Valeriu Florian (prezent începând cu votul pentru funcția de președinte de ședință).

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Ioan Pop și votul doamnei consilier Gabriela Moldovan.

Dl. cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Dna. cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Secretarul general al municipiului - anunță că în unanimitate procesul-verbal al ședinței anterioare a fost aprobat.

Dl. con. Florian - anunță că din acest moment participă la ședință, cvorumul fiind de

 • 26.

Secretarul general al municipiului - oferă cuvântul președintelui de vârstă al consiliului local în vederea solicitării de propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - „alte propuneri, mulțumesc”.

Dl. cons. Morar - anunță că nu sunt alte propuneri.

Secretarul general al municipiului - anunță că cvorumul este de 26, prin prezența domnului consilier Florian.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Radu Marin Moisin și se obține unanimitate (26 de voturi pentru).

Dl. Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, este ales, astfel, în funcția de președinte de ședință.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1C. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. M1. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr. 52, ap. 57, în favoarea doamnei Hercz Ildiko-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și atribuirea în proprietate a unui loc de veci în Cimitirul Mănăștur. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilului situat în Calea Moților nr. 135, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tecuci (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Macului (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vulturului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1 și 2) și strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bartok Bela și strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Târnavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind propunerea de însușire a Documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Corneliu Coposu nr. 24. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri identificate cu nr. cad. 326486 înscris în CF nr. 326486 Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp. și nr. cad. 326550 înscris în CF nr. 326550 Cluj-Napoca, în suprafață de 109 mp., situate în zona Colonia Sopor. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, din domeniul public al județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Hermes”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Flora”, situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Padin nr. 15. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr.

1 ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 1/2, parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în CF nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1/7. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017, pronunțată în Dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj. Proiect din initiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire două locuințe unifamiliale, P+E și S+P+E+R, str. Trifoiului nr. 8; beneficiară: Neag Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21; beneficiari: Zuzu Iulian și Zuzu Roxana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială P+E, str. Școlii nr. 46; beneficiar: Romitan Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință P+E+M, str. Republicii nr. 19; beneficiari: Olaru Horea Alexandru și Olaru Cristian Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+4E, str. Rodnei nr. 1; beneficiară: S.C. Comsport S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119H prov.; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119J prov.; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E+R, str. Câmpului nr. 159 A; beneficiar: Iacob Marin-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E, str. Câmpului nr. 159 B; beneficiar: Iacob Florian-Mihai. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Wolfgang Goethe nr. 8; beneficiari: Lehene Adela-Gabriela și Pașcalău Carmen-Lavinia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate și elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public - Lacul 1 Gheorgheni”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar al proiectului „PROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1 din 2016 și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de petentul Ignat Mihai-Marius și înregistrată cu nr. 93843/3/18.02.2020.s

 • 44. Informare privind Raportul de audit financiar din data de 28 februarie 2020, precum și o copie a Deciziei nr. 6/27.03.2020 ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Cluj.

 • 45. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 45a, 45b, 45c, 45d și 45e.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.

Se constată că un număr de 25 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Mihaela Suciu.

D-na. cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Suplimentarea ordinii de zi a fost votată în unanimitate (26 de voturi).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obțin 26 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară:

45 a - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora). Proiect din inițiativa primarului.

45 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

45 c - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 5 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

45 d - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

45 e - Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte și persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - precizează că motivele care stau la baza acestei ședințe sunt: componenta financiară și componenta de sănătate, explicând în acest sens, scopul rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca; menționează că până la ora actuală au fost alocate 7.500.000 de euro pentru gestionarea problemelor apărute în contextul pandemiei, pe diverse componente, sumă la care sunt adăugate și unele diminuări de venituri - impact pe bugetul municipiului Cluj-Napoca, în contextul Coronavirus; adaugă că aici intră și sumele de bani care ar trebui să fie recuperate prin fonduri europene și de la Ministerul Sănătății; anunță ca cifră de raportare asupra bugetului general de investiții al Clujului, format din fonduri europene și fonduri de la bugetul local, de aproximativ 75 de milioane de euro, din fonduri europene aproximativ 70 de milioane de euro, deci, în total aproximativ 145 de milioane de euro; precizează că raportat la suma de 75 de milioane de euro (bani din bugetul local pentru investiții), există un procent de 10% alocat gestionării crizei Coronavirus; prezintă situația la zi și datele raportate la nivel de municipiu, referitor la problema Coronavirus; precizează că există o creștere ușoară a cazurilor, însă trendul este sub control; le mulțumește clujenilor pentru că au respectat măsurile impuse de autorități; apreciază efortul comun al tuturor cetățenilor și spiritul lor civic; prezintă numărul persoanelor vindecate, dar și a numărului de decese; informează cu privire la campania de dezinfecție a orașului; spune că elevii din municipiul Cluj-Napoca vor avea acces la educația online, datorită tabletelor achiziționate; infomează cu privire la proiectul modernizării și amenajării Lacului Gheorgheni, proiectul studiului de prefezabilitate și fezabilitate metrou; prezintă obiectivele de investiții care vor fi duse la finalizare înainte de termenul contractual, cum ar fi: str. Bună Ziua, Parcul Între Lacuri, str. Ferdinand, str. Molnar Piuariu - prima stradă smart, deschiderea unor noi șantiere, spre exemplu: str. Traian Moșoiu, continuarea lucrărilor la cele patru parkinguri, finalizarea ridicării chioșcurilor din cartierul Mărăști; le mulțumește consilierilor locali pentru susținerea acordată prin prezența, implicarea și votul acestora, necesare în modernizarea acestui oraș.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă există o comunicare oficială din partea Guvernului României cu privire la rambursarea sumelor cheltuite din bugetul local în contextul pandemiei și dacă domnul primar are o poziție oficială în ceea ce privește redeschiderea școlilor din luna mai.

Dl. primar - răspunde că 2/3 din acele sume ar trebui să fie recuperate de la Fondul Național Unic de Sănătate, oferind exemple în acest sens ori cinci sau șase milioane de lei vor fi recuperate din fonduri europene; spune că nu vor fi recuperate sumele alocate în vederea achiziționării de tablete ori sumele destinate cazării personalului medical în spații hoteliere; adaugă că alte nouă milioane de lei destinate carantinei vor fi returnate prin Direcția de Sănătate Publică; punctează faptul că prima dată trebuie făcute plățite și apoi, doar în urma depunerii cererilor de rambursare vor fi restituiți banii; reiterează că aproximativ 2/3 din aceste sume ar trebuie să revină bugetului local, prin diverse pârghii: Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică, Fondul Național Unic de Sănătate, rectificări bugetare; subliniază că referitor la reînceperea școlilor trebuie să existe un răspuns unic și național, decizii de nivel național și că momentan, nu există competență locală în luarea unei astfel de decizii.

D-na. cons. Croitoru - îl întreabă pe domnul primar ce intenționează primăria să facă referitor la proiectele pe componenta cultură.

Dl. primar - răspunde că acest sector cultural - ONG beneficiază de un suport constant din partea primăriei și că pe durata stării de urgență, fiind interzise activitățile culturale și sportive, nu poate exista finanțare în speță; menționează că după ridicarea interdicțiilor vor fi identificate soluții pentru sprijinirea acestui domeniu și va fi luată în calcul o nouă sesiune de depunere de proiecte; recomandă să se țină cont de cadru legal aplicat după 15 mai și printr-o echipă de lucru, la care să participe și Comisia de specialitate pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă să gândească deschiderea unei noi sesiuni de proiecte, în vederea finanțării activităților culturale.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă Guvernul României a virat vreo sumă de bani în bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea sprijinirii autorităților locale în contextul actual al crizei sanitare.

Dl. primar - afirmă că, în luna martie a fost virată o sumă cu 1,5 milioane de lei mai puțin decât era prognozat, iar pentru următoarea lună va fi virată o sumă cu 1,3 milioane de lei mai puțin decât era prognozat; precizează că în ceea ce privește situația banilor europeni există o procedură simplificată și mai rapidă de rambursare a acestor fonduri.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Kinizsi Zoltan și votul domnului consilier Ovidiu Florian.

Dl. cons. Kinizsi - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Florian - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării taxei speciale de transport public local și aprobarea prețurilor practicate de către Compania de Transport Public Clu j-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 25 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ovidiu Florian.

Dl. cons. Florian - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

D-na. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - „în nota de fundamentare ne este prezentată o estimare a creșterii numărului de călători în acest an cu 3,09 % și în general o creștere de venituri cu 8,3 milioane lei; pot să intuiesc un răspuns că s-a făcut înainte să intrăm în perioada de Coronavirus, doar că nota de fundamentare a fost înregistrată în 10 aprilie la Primăria Cluj-Napoca și eram chiar în plină pandemie; logic, mi se părea modificarea notei de fundamentare în sensul de a vota ceva ce cunoaștem că este real și fundamentat corect; a doua întrebare, în secțiunea venituri și alocări din partea primăriei pentru elevi și studenți, având în vedere că este vacanță pentru amândouă aceste categorii de tineri, vreau să vă întreb dacă primăria mai face aceste plăți și dacă le face în ce scop; cum justificăm aceste plăți către bugetul Companiei de Transport Public?”.

Dl. cons. Gliga - spune că au fost discuții cu privire la acest subiect și că domnul consilier Dan Morar știe ce s-a discutat; adaugă că momentan nu sunt cunoscute efectele și impactul asupra veniturilor curente ale companiei în speță; ca reprezentant în AGA CTP Cluj-Napoca, menționează că bugetul, probabil, a fost înregistrat, însă acesta se află în dezbateri încă din luna februarie, la nivelul companiei, și că a trecut prin toate procedurile de evaluare; reiterează că nu se știe impactul asupra bugetului în raport cu cel estimat, ținând cont și de existența unei caracteristici atipice a contextului actual; precizează că la nivel național, unitățile deținute de stat vor efectua ajustări și rectificări ale bugetelor după ce vor vedea impactul asupra veniturilor; concluzionează că ani la rând a fost aplicată politica de decapitalizare a administrației locale.

Dl. cons. Morar - răspunde că nu a înțeles ce i s-a comunicat; precizează că în momentul de față consilierii locali au un material care conține o prognoză pe creștere economică și întreabă dacă acest material este de actualitate tocmai pentru ca votul să fie fundamentat; întreabă dacă plățile pentru elevi și studenți vor fi menținute în contextul în care aceștia nu mai merg la școală și la facultate și care este justificarea; precizează că inițial, întrebarea a fost aplecată asupra sumelor de bani folosite în problemele cauzate de Coronavirus și dacă acestea au fost acoperite sau nu de la nivel guvernamental.

Dl. cons. Gliga - anunță că prin ordonanțele miliare nu există interdicție de circulație pentru elevi și că abonamentele destinate elevilor și studenților, subvenționate de primărie nu sunt strict utilizate numai pentru a se merge la școală sau la facultate; spune că astăzi vor vota un buget propus și aprobat de companie înainte de a se resimți efectele acestei crize; adaugă că în cazul în care această criză va genera un impact serios, în sensul diminuării veniturilor și afectării rezultatelor companiei va fi luată în calcul o rectificare a bugetului; conchide că, în urma unor evaluări după execuție și dacă va fi cazul, compania va opta pentru o rectificare bugetară.

Președintele de ședință - punctează faptul că estimarea este reală.

D-na. cons. Olah - completează prin a susține ideea că în nota de fundamentare este prevăzută o creștere scriptică a veniturilor datorată și creșterii cheltuielilor cu amortizarea pentru noile mijloace de transport puse în circulație; spune că titlurile de călătorie destinate elevilor și studenților se acordă în baza a 120 de bilete gratuite de călătorie/lună/persoană, nemaiexistând tipul de abonament și că aceste cheltuieli cu biletele trebuie prevăzute în buget, chiar dacă ulterior se dovedește că titlurile de călătorie nu au fost folosite în totalitate, de fiecare elev/student în parte.

Dl. primar - susține argumentația domnului consilier Florin Gliga; spune că și în perioada vacanțelor, copiii beneficiază de aceste titluri de călătorie; felicită CTP pentru modul în care a gestionat situația în actualul context de criză, prin dezinfectarea autobuzelor ori prin funcționarea și modernizarea flotei de transport; spune că trebuie susținut acest domeniu fundamental al orașului; apreciază suportul și efortul medicilor din prima linie.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 25, prin părăsirea ședinței de către domul consilier Gergely Balazs.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și trei abțineri (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

D-na. cons. Croitoru - îi solicită președintelui de ședință să ceară consilierilor locali să-și pornească camerele web.

Dl. cons. Gliga - anunță că la un moment dat va trebui să iasă din ședință.

Președintele de ședință - le solicită consilierilor locali să-și pornească camerele web și că în momentul în care doresc să iasă din ședință pot să anunțe și să selecteze leave meeting, astfel cvorumul va fi modificat automat.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 26.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru (domnul consilier Constantin Tomoș nu participă la vot).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1C. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 25 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Gabriela Moldovan.

D-na. cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B și str. Mehedinți nr. 41, bl. M1. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 25, prin ieșirea din ședință a domnului consilier Florin Gliga.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Clu j-Napoca, str. Constantin Brâncoveanu nr. 52, ap. 57, în favoarea doamnei Hercz Ildiko-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat respectiv, votul domnului consilier Radu Moisin.

Dl. cons. Moisin - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 47. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și atribuirea în proprietate a unui loc de veci în Cimitirul Mănăștur. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - le solicită consilierilor locali să anunțe în momentul în care doresc să iasă din ședință pentru a putea anunța cvorumul de ședință; anunță că cvorumul este 24, prin lipsirea din ședință a domnului consilier loan Pop.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilului situat în Calea Moților nr. 135, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Călin Găbudean.

Dl. cons. Găbudean - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier loan Pop să anunțe în momentul în care dorește să părăsească ședința.

Dl. cons. Pop - spune că a fost o urgență.

Președintele de ședință - îi solicită să anunțe în momentul în care dorește să părăsească ședința, pentru a putea fi modificat cvorumul.

Cvorumul este de 25 prin revenirea domnului consilier loan Pop.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tecuci (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Macului (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vulturului din municipiul Clu j-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Septimiu Albini (tronsonul 1 și 2) și strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Bartok Bela și strada Lacului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Adrian Roman.

Dl. cons. Roman - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Honore de Balzac din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Târnavelor nr. 4 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind propunerea de însușire a Documentației cadastrale de dezlipire și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Corneliu Coposu nr. 24. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - „un amendament: după art. 3 al proiectului de hotărâre se introduce un nou art. 4, cu următorul cuprins: se mandatează doamna viceprimar Olâh Emese, reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea actului de destituire în formă autentică, prin urmare vechiul art. 4 devine noul art. 5”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri identificate cu nr. cad. 326486 înscris în CF nr. 326486 Cluj-Napoca, în suprafață de 91 mp. și nr. cad. 326550 înscris în CF nr. 326550 Cluj-Napoca, în suprafață de 109 mp., situate în zona Colonia Sopor. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 309262 Cluj-Napoca, din domeniul public al județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Hermes”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul doamnei consilier Mihaela Suciu și votul domnului consilier Mihai Drăgoescu.

D-na. cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Drăgoescu - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

D-na. cons. Olah - solicită o învoire de cinci minute.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24, prin învoirea doamnei consilier Olah Emese.

 • 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Flora”, situat în municipiul Clu j-Napoca, aleea Padin nr. 15. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul doamnei consilier Loredana Pop și votul domnului consilier Radu Constantea.

D-na cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Constantea - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Dl. cons. Pop - solicită o învoire de 10 minute.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este 23, prin învoirea domnului consilier loan Pop.

 • 25. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Clu j, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1 ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Olah - anunță că a revenit la ședință.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 24, prin revenirea doamnei consilier Olah Emese.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Mihaela Suciu.

D-na. cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 1/2, parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în CF nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1/7. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Nistor - solicită o învoire de câteva minute.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 23, prin învoirea domnului consilier Nistor Daniel.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Călin Gabudean.

Dl. cons. Găbudean - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017, pronunțată în Dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Clu j. Proiect din initiativa primarului.

Dl. cons. Pop - anunță că a revenit la ședință.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 24, prin revenirea domnului consilier loan Pop.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire două locuințe unifamiliale, P+E și S+P+E+R, str. Trifoiului nr. 8; beneficiară: Neag Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21; beneficiari: Zuzu Iulian și Zuzu Roxana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială P+E, str. Școlii nr. 46; bene ficiar: Romitan Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Gabriela Moldovan.

D-na. cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință P+E+M, str. Republicii nr. 19; beneficiari: Olaru Horea Alexandru și Olaru Cristian Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Nistor - anunță că a revenit la ședință.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 25, prin revenirea domnului consilier Nistor Daniel.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+4E, str. Rodnei nr. 1; beneficiară: S.C. Comsport S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil, cu următorul amendament: la art. 1 alin (2), după amenajarea terenului spații verzi - gazon cu plantarea arbori conform planșei de reglementări, iar dimensiunea acestora va fi de un diametru de minim 30 cm la un metru de la colet”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Corina Croitoru.

D-na. cons. Croitoru - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (domnul consilier local Adrian Mureșan nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Dan Morar și votul doamnei consilier Olah Emese.

Dl. cons. Morar - confirmă că votul este „pentru”.

D-na. cons. Olah - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (domnul consilier local Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119H prov.; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119Jprov.; beneficiară: S.C. TSH TEAMS.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E+R, str. Câmpului nr. 159 A; beneficiar: Iacob Marin-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E, str. Câmpului nr. 159 B; beneficiar: Iacob Florian-Mihai. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Wolfgang Goethe nr. 8; beneficiari: Lehene Adela-Gabriela și Pașcalău Carmen-Lavinia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul doamnei consilier Mihaela Suciu și votul domnului consilier Călin Găbudean.

D-na. cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Găbudean - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate și elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public — Lacul 1 Gheorgheni”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar al proiectului „PROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Totfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1 din 2016 și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - „ținând cont de faptul că la art. 3 din regulament se prevede un termen de remediere până la data de 30 noiembrie al aceluiași an, iar la art. 4 se prevede un termen care expiră dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs aș propune o corelare între cele două articole, astfel încât să fie evident faptul că termenul acordat de remediere este data de 30 noiembrie a acelui an, prin urmare art. 4, prima ipoteză va avea următoarea formulare: în cazul în care după expirarea termenului acordat potrivit art. 3 și mai departe continuarea, proprietarul nu a efectuat lucrările necesare, practic art. 4 corelat cu art. 3”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Moisin și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de petentul Ignat Mihai-Marius și înregistrată cu nr. 93843/3/18.02.2020.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 44. Informare privind Raportul de audit financiar din data de 28 februarie 2020, precum și o copie a Deciziei nr. 6/27.03.2020 ale Curții de Conturi a României — Camera de Conturi Cluj.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

S-a luat act de această informare.

45 a — Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Clui-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora). Proiect din inițiativa primarului.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

45 b — Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Clui-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

45 c — Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Clui-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 5 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și îl propunem pe domnul consilier local Florin Gliga, pentru a reprezenta interesele consiliului local, iar mandatul este „pentru””.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

45 d — Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

45 e — Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte și persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. Cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 45. Diverse

D-na. cons. Croitoru - îi propune domnului primar să identifice un spațiu central, aflat în proprietatea primăriei, în vederea deschiderii unui magazin destinat micilor producători locali, cu vânzare permanentă a produselor aferente și în parteneriat cu alți actori; aduce în discuție acest subiect afirmând că va avea loc rezilierea contractului cu KFC; face o sesizare, președintelui de ședință, cu privire la o problemă de natură tehnică, menționând că avizele comisiilor de specialitate nu ajung în timp real pe adresele de e-mail ale consilierilor locali.

Președintele de ședință - anunță că a reținut sesizarea. 9   9 9»»

Dl. primar - răspunde că nu are nicio informație cu privire la rezilierea contractului cu KFC și o întreabă pe doamna consilier Croitoru de unde a obținut această informație.

D-na. cons. Croitoru - răspunde că a citit unele articole în presă.

Dl. primar - reiterează că nu are această informație și că va verifica în speță; este de acord cu propunerea doamnei consilier Croitoru și subliniază că pe bază de cerere, va fi identificat cadrul legal și astfel, cererea va putea fi soluționată.

Dl. cons. Kinizsi - precizează că există o confuzie și că într-o ședință anterioară a fost aprobată alocarea spațiului pentru aceeași adresă la care se află și KFC, Centrului Cultural pentru Tineret.

Dl. primar - spune că cele două subiecte nu au nimic în comun și îi mulțumește domnului consilier Kinizsi pentru precizare.

D-na. cons. Croitoru - îi mulțumește domnului primar pentru lămuririle primite.

Dl. primar - reiterează că KFC plătește o chirie considerabilă și că nu există nicio discuție referitor la rezilierea contractului cu această companie.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea


Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.