CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 174369/305/24.03.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 23 martie 2020, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Rareș Petru Ferdean și Adrian Roman.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare. Din motive tehnice este reluat votul și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - explică faptul că această ședință de consiliu local este prima de acest fel desfășurată on-line în România; spune că există trei cetățeni care s-au înscris on-line în vederea intervenirii în ședință și în cazul în care există persoane care vor să intre în Sala de sticlă, pot să o facă și să ia cuvântul, însă pe rând, respectând recomandările președintelui de ședință; menționează că votul se realizează on-line; precizează că sunt îndeplinite, conform legii: caracterul public, votul on-line și posibilitatea de a avea o dezbatere în aceste condiții; prezintă o serie de considerații generale cu privire la gestionarea situației legate de Coronavirus, la Cluj-Napoca; îl invită, on-line, pe domnul Mircea Abrudean, Prefectul Județului Cluj, în calitate de Președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, să.și exprime punctul de vedere referitor la problema Coronavirus; le recomandă cetățenilor să țină cont de prevederile ordonanței militare și să nu se deplaseze la sediile primăriilor, având posibilitatea ca on-line să depună cereri pentru diverse interacțiuni cu administrația locală; aduce în discuție numărul TELVERDE 0364/430.030, utilizat de cetățeni pentru informare referitor la Coronavirus; precizează că potrivit ordonanței militare, administrația locală, prin Direcția de Asistență socială și medicală se ocupă de inventarul persoanelor peste 65 de ani care au nevoie de sprijin în achizționarea alimentelor sau a medicamentelor, tocmai pentru a evita ca acestea să se expună riscului îmbolnăvirii; le mulțumește asociațiilor și fundațiilor, firmelor, bisericilor locale, care s-au implicat în sprijinirea persoanelor cu nevoi dar și în dotarea spitalelor, cu echipamente și aparate de specialitate.

Dl. Mircea Abrudean - Prefectul Județului Cluj - prezintă situația și măsurile luate la nivelul județului Cluj, cu privire la problema Coronavirus.

Dl. primar - îi mulțumește domnului Mircea Abrudean pentru intervenție și recomandă tuturor să stea acasă, să-și păstreze calmul, pentru că autoritățile știu să-și facă treaba.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Carierei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 293/2016 (privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572). Proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana Laura. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache Ionescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona La Terenuri, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 480 de m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/13, 12850/6/1/3/13, 12850/7/1/3/13 și 12850/8/1/3/13 înscrise în C.F. nr. 283562 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii Nichita Stănescu (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 467 m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.F. nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 m.p., identificate cu nr. topo 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16 și 12850/8/1/3/6 înscrise în C.F. nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo 12850/5/1/3/17, 12850/6/1/3/17, 12850/7/1/3/17, 12850/8/1/3/17, înscrise’ în C.F. nr. 316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Mănăștur II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1166/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosar nr. 24888/211/2018, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad. 335246 înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 119; beneficiară: S.C. Dennver Comimpex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25; beneficiari: Perde Aron și Perde Lucica. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 8; beneficiari: Iuhoș Elisabeta și Iuhoș Martin. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121; beneficiar: Moraru Gheorghe Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Etajare și modificări corp C1 în vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative S+P+E+R - str. Henri Barbusse nr. 13; beneficiari: Feșnic Teodor și Feșnic Floarea. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2; beneficiară: S.C. Revismed S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22; beneficiară: S.C. Nova Confort S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A; beneficiari: Marc Viorel și Marc Ana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+D+P+E+2R, Calea Turzii nr. 72; beneficiară: S.C. Gela Com S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană - str. Năvodari nr. 2; beneficiare: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiară: S.C. NORD CONFOREST INVEST S.R.L.

 • 35. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Liceul Onisifor Ghibu - clasele V-VIII”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Școala Gimnazială Nicolae lorga” Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația ”Familia Sfântă” -Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului „Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”.Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță!”.Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Părinți din România, în vederea realizării proiectului ”PEDITEL 1791 - Sfat medical pediatric prin telefon, gratuit, nonstop. Telemedicina salvează vieți”.Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj -Centrul de Îngrijiri Paleative ”Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului ”Numai împreună putem alina suferința”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 4 iulie-24 decembrie 2019.

 • 51. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Vasile, înregistrată sub nr. 87457/3 din 14.02.2020.

 • 52. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 929/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19.

 • 53. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Gânj Emilian și Gânj Alexandra, înregistrată sub nr. 147273 din 9.03.2020.

 • 54. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Rotar Florica Monica, înregistrată sub nr. 157561 din 12.03.2020.

 • 55. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de doamna Melania-Maria Moldovanu, sub nr. 146448 din 9.03.2020.

 • 56. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 56a și 56b.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate .

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 25.

Ordine de zi suplimentară:

56 a - Informare privind posibilitatea subscrierii de acțiuni de către municipiul Cluj-Napoca la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., conform Adresei nr. 161719/3/16.03.2020.

56 b - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - îi solicită domnului loan Pop, consilier local, să rămână doar cu un dispozitiv deschis.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (domnul consilier local Dan loan Morar și domnul consilier local Constantin loan Tomoș nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Carierei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi solicită doamnei lulia Ardeuș, director la Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, să intre în sala de ședință și îi permite doamnei Edves Daniela să ia cuvântul.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - prezintă situația juridică și tehnică a zonei și solicită ca această stradă existentă în speță să rămână privată și nu publică.

Dl. primar - îi solicită doamnei lulia Ardeuș, director Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății să explice care sunt motivele pentru care acest punct se află pe ordinea de zi.

D-na lulia Ardeus - director Direcția Patrimoniul municipiului si evidenta

9                                         9                                                  r             9                   9

proprietății — „obiectul proiectului de hotărâre nu aduce atingere proprietăților private, proprietățile private dispuse de-a dreapta și de-a stânga acestei străzi; vorbim de partea de stradă fost drum de exploatare și care este proprietatea privată a municipiului pe care acum o trecem în proprietate publică; nu se aduce atingere proprietăților private ale oamenilor; mai mult decât atât, dacă observați în cadrul proiectului de hătărâre se face referire la faptul că noi cadastrăm în acest moment, acea porțiune de stradă față de care nu a operat punerea în posesie și restituirea terenurilor, ele sunt doar două drumuri de exploatare existente, nu am intrat pe cadastrele oamenilor; vorbim doar despre reglementarea proprietății publice cu destinația de drum care dintotdeauna a rămas drum, unde înainte și ulterior aplicării măsurilor de reconstituire a dreptului de proprietate”.

Dl. primar - „doamnă director, aș vrea să-i răspundeți doamnei, care este motivul pentru care noi o trecem din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, să nu existe confuzia cu privatul”.

D-na lulia Ardeus - director Direcția Patrimoniul municipiului si evidenta

9                                         9                                                  r             9                   9

proprietății - „este o problemă legată strict de procedura adminstrativă, în sensul că drumurile de exploatare nu erau anterior reglementării pe Codul administrativ considerate drumuri publice, erau drumuri proprietatea orașului, dar privată; având în vedere că această zonă a fost reglementată prin documentații de urbanism, P.U.Z.-uri, ca drumuri publice, cu respectarea prevederilor legale, ele devin drumuri publice pentru că sunt reglementate urbanistic, ca drumuri de circulație; prin aceste P.U.Z.-uri și ca urmare a acestor P.U.Z.-uri, dumneavoastră ați putut să procedați la construirea imobilelor și prin aceste P.U.Z.-uri, aceste străzi au devenit de circulație și de interes public, atât conform Codului administrativ, cât și a legislației speciale a drumurilor”.

Dl. primar - punctează să aceste drumuri rămân tot în domeniul statului și spune că și la ora actuală această strada este publică, ca circulație publică.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - evidențiază faptul că dezvoltatorii care vor construi în zonă, prin faptul că vor trece pe strada aflată în speță, vor contribui la distrugea caselor existente, existând o problemă la nivel de pânză freatică, structură etc.

Dl. primar - îi explică doamnei care este procedura în ceea ce privește propunerile unui investitor imobiliar.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - întreabă care este interesul în preluarea acestei străzi.

Dl. primar - îi răspunde că sunt foarte multe străzi care sunt în proces de cadastrare.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - precizează că cetățenii care locuiesc pe acea stradă au făcut investiții mari în modernizarea străzii.

Dl. primar - repetă că nu este luată nicio stradă.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - „adică să fie trecută în domeniul ...”.

Dl. primar - reiterează că circulația rămână tot publică, ca și până acum, doar regimul proprietății este modificat.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - spune că în momentul în care va avea loc modificarea, oricine va putea intra pe stradă, acum existând un semn de circulație care permite accesul doar riveranilor.

Dl. primar - reiterează că circulația rămâne la fel ca și până acum.

Președintele de ședință - precizează că există o obligația legală prin care tot ce implică proprietatea municipiului Cluj-Napoca trebuie cadastrat; spune că sunt peste 150 de străzi care sunt cadastrate, printre care se află și drumurile de exploatare care urmează să fie cadastrate; menționează că în momentul în care a fost aprobat P.U.Z.-ul pe strada Carierei a fost specificat în mod clar că este un drum deschis circulației publice.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - „vă referiți la P.U.Z.-ul din 1999?”.

Președintele de ședință - „exact”.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - întreabă de ce harta atașată la prezentul punct de pe ordinea de zi nu este reală.

Președintele de ședință - „nu am înțeles”.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - spune că harta nu corespunde realități.

Președintele de ședință - „în ce sens?”.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - spune că în sensul lățimii străzii, motivând astfel.

Președintele de ședință - o întreabă dacă strada are cinci metri și cadastrarea se face pe șapte metri.

D-na Edves Daniela - proprietar pe strada Carierei - arată că strada are dimensiuni diferite în puncte diferite.

Dl. primar - retrage punctul 3 de pe ordinea de zi, în vederea unei discuții mai aprofundate pe acest subiect și propune reintroducerea acestuia într-o ședință ulterioară.

Președintele de ședință - „punctul numărul trei a fost retras de pe ordinea de zi”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 293/2016 (privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și avem și o propunere, respectiv, o mandatăm pe doamna viceprimar Olâh Emese pentru semnarea actului în formă autentică”.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana Laura. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (doamna consilier local Pop Loredana nu participă la vot).

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul „Ion Luca Caragiale”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Brăduțului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Peana din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Aleea Peana nr. 16, din municipiul Clu j-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tache lonescu (tronsonul 1, 2 și 3) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Rășinari din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 1061 mp., cu nr. cadastral 337517, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în vederea executării unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona La Terenuri, Cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Președintele de ședință - îi solicită doamnei lulia Ardeuș, director la Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, să intre în sala de ședință și îi permite domnului Napeu Lucian Dan să intre în conexiune on-line.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. primar - face precizarea că primăria are în plan realizarea a peste 100 ha de spații verzi în municipiul Cluj-Napoca; spune că acest proiect are ca obiectiv realizarea unei baze sportive după modelul Bazei Sportive din Gheorgheni; menționează că evaluările care au fost făcute asupra terenurilor sunt realizate în baza legilor naționale, de către experții Statului Român; punctează că acele persoane nemulțumite de evaluări pot să conteste în instanță, iar instanța de judecată va stabili valoarea finală a exproprierilor.

Președintele de ședință - anunță că există o notificare cu privire la actualul punct de pe ordinea de zi. (Notificarea nr. 170067/1/19.03.2020 se află la dosarul de ședință).

Dl. Napeu Lucian Dan - cetățean - prezintă o eroare existentă în raportul de evaluare care afectează valoarea despăgubirilor și solicită analizarea situației prezente.

D-na. Iulia Ardeuș - director Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „la baza raportului de evaluare a expertului evaluator extern au fost transmise toate reglementările urbanistice a zonei în vigoare; cu atât mai mult, însuși evaluatorul arată în două locuri în cadrul raportului de evaluare respectiv, și la pagina 29 și la pagina 33 că în evaluare a luat în considerare reglementările urbanistice ale zonei aprobate prin hotărârea de consiliu local în concordanță cu prevederile Legii nr. 255 care trimite în mod obligatoriu evaluatorul în misiunea de evaluare la grila notarială valabilă pentru anul în care se face evaluare și care grilă notarială pentru zone cu interdicție specială de construire și pentru alte asemenea situații duce valoarea de grilă de piață la cinci la sută din valoarea acesteia; Zona „La Terenuri” cuprinde trei U.T.R.-uri, zonă verde de protecție a apelor, zonă verde, scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat și zonă destinată contrucțiilor pentru parcajele colective de cartier, nu este cazul dumneavoastră; fără a fi în măsură niciunul dintre noi a ne subroga și a da explicații vrem doar să vă arătăm că evaluatorul în misiunea lui a avut la dispoziție aceste documente și arată în raportul de evaluare că a ținut cont de acestea; pe cale de consecință, conform procedurii instituite de Legea nr. 255 și de normele metodologice de aprobare a acesteia, ulterior raportului de evaluare, persoanele care consideră că valoarea despăgubirilor stabilite de evaluator este eronată, legiuitorul indică ca singură metodă, exact așa cum v-a explicat domnul primar, ca singură posibilitate de modificare a acesteia, ca urmare a unei sentințe judecătorești; precizările evaluatorului din cadrul raportului arată că nu suntem în situația unei erori materiale și s-a ținut cont de reglementarea urbanistică a zonei”.

Dl. Napeu Lucian Dan - cetățean - menționează că în P.U.Z. este prezent regimul de construire deschis, respectiv, construcție pe două nivele; semnalează că pe un teren construibil este utilizat un coeficient greșit.

Dl. primar - conchide că, în cazul în care, domnul Napeu consideră că această hotărâre nu respectă toate prevederile poate să o atace în instanță; subliniază că raportul a fost întocmit de un expert extern primăriei.

Președintele de ședință - precizează că acum trebuie să respectăm raportul actual de evaluare.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și 5 abțineri.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale pentru anul 2020, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 480 de m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/13, 12850/6/1/3/13, 12850/7/1/3/13 și 12850/8/1/3/13 înscrise în C.F. nr. 283562 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii Nichita Stănescu (tronson 1), în ampriz.a existentă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 467 m.p., identificat cu nr. topo 12850/5/1/3/2, 12850/6/1/3/2, 12850/7/1/3/2 și 12850/8/1/3/2 înscrise în C.F. nr. 283503 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferent străzii G.V. Bibescu (tronson 1), în ampriza existentă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în

proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri în suprafață totală de 401 m.p., identificate cu nr. topo 12850/5/1/3/16, 12850/6/1/3/16, 12850/7/1/3/16 și 12850/8/1/3/6 înscrise în C.F. nr. 283566 Cluj-Napoca și nr. topo 12850/5/1/3/17,   12850/6/1/3/17,   12850/7/1/3/17,

12850/8/1/3/17, înscrise în C.F. nr. 316060 Cluj-Napoca, cu destinația de drum, aferente străzii Vasile Stoica (tronson 1), în ampriz.a existentă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Mănăștur II, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 9, ap. 15. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2030 din data de 26.04.2000, încheiat cu Fundația Prison Fellowship România, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier local Gergely Balâzs nu participă la vot).

 • 21. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Alexandru Vlahuță nr. 44-48 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1166/2019, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosar nr. 24888/211/2018, de finitivă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Clu j-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad. 335246 înscris în C.F. nr. 335246 Clu j-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Clu j-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Clu j-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Câmpului nr. 119; beneficiară: S.C. Dennver Comimpex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Găbudean - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (domnul consilier local Nistor Daniel, domnul consilier local Racz Levente și domnul consilier local Gergely Balâzs nu participă la vot).

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Nichita Stănescu nr. 25; beneficiari: Perde Aron și Perde Lucica. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Bujorului nr. 8; beneficiari: Iuhoș Elisabeta și Iuhoș Martin. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+M, str. Uliului nr. 121; beneficiar: Moraru Gheorghe Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

Dl. cons. Gergely - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Etajare și modificări corp C1 în

vederea realizării unei locuințe semicolective cu două unități locative S+P+E+R — str. Henri Barbusse nr. 13: beneficiari: Feșnic Teodor și Feșnic Floarea. Proiect --------------------------------------------------------------------*--------------------------------------?-------------------------------?-----------?----------------------------------------------------- din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire clădire pentru depozitare produse finite și spații pentru birouri, str. Tractoriștilor nr. 2: beneficiară: S.C. Revismed S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil și avem și un amendament, se îndreaptă eroarea materială din referatul de aprobare, din nr. 157253 în nr. 158715”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială S+P+E+M, str. Hațeg nr. 22: beneficiară: S.C. Nova Confort S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

D-na. cons. Olah - solicită o învoire pentru cinci minute.

Dl. cons. Moisin - solicită o învoire pentru cinci minute.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Laterală nr. 6A: beneficiari: Marc Viorel și Marc Ana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt S+D+P+E+2R, Calea Turtii nr. 72; beneficiară: S.C. Gela Com S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil, avem și un amendament: punctul gospodăresc va fi de tip îngropat pe patru fracții”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană — str.

Năvodari nr. 2; beneficiare: S.C. TIVTIM IMOBILIARE S.R.L. și S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil, cu un amendament: la art. 1 din antepenultimul alineat va avea următorul conținut: suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Năvodari va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică și transferată cu titlu gratuit în proprietatea publică anterior emiterii autorizării de construire pentru imobilul mixt conform ofertei beneficiarului din contractul de restructurare”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11; beneficiară: S.C. NORD CONFORESTINVEST S.R.L.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil, cu un amendament: art. 1 penultimul alineat va avea următorul conținut: Reabilitarea zonei verzi pe domeniul public (din profilul străzii Fabricii de Chibrituri-tronsonul dintre str. Gării și str. Steluței) se va realiza pe cheltuiala investitorului, respectiv înierbare și plantare de 45 de arbori cu balot care vor avea o circumferință de minim 35 cm măsurată la o distanță de 1 metru de la colet”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

Dl. cons. Moisin - anunță că a revenit.

D-na. cons. Olah - anunță că a revenit.

Dl. cons. Pop - solicită o învoire.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24.

 • 35. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 30.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 31.03.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și este propus domnul consilier local Călin Găbudean pentru a reprezenta interesele consiliului local în cadrul AGA, iar votul este pentru”.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 23 de voturi pentru (domnul consilier local Gliga Florin nu participă la vot).

Dl. cons. Tarcea - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru (domnul consilier local Gliga Florin nu participă la vot).

 • 36. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 7.04.2020, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROMS.A., din data de 7.04.2020, ora 11:30 (prima convocare) și, respectiv, 8.04.2020, ora 11:30 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Pop - anunță că a revenit.

Dl. primar - îi solicită domnului consilier local loan Pop să închidă unul dintre dispozitive, deoarece are două dispozitive deschise sau două aplicații deschise.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 25.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și este propus domnul consilier local Călin Găbudean pentru a reprezenta interesele consiliului local, iar votul este pentru”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier local Radu Constantea nu participă la vot).

Dl. cons. Gergely - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier local Radu Constantea nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Clu j-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea nr. 1099/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”. Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice — Liceul Onisifor Ghibu — clasele V-VIII”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice — Școala Gimnazială Nicolae lorga”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier local Pop loan nu participă la vot).

 • 42. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2020, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier local Pop loan nu participă la vot).

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.215.615 lei din bugetul pe anul

2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, ----------------------------------------> > > J -*---------------------------------------------------------------------------------> J în con formitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația ”Familia Sfântă” - Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului „Cheltuieli de întreținere și funcționare Fundația Familia Sfântă”.Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Alianța Română de Prevenție a Suicidului, în vederea realizării proiectului ”La un apel distanță de speranță!”.Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Părinți din România, în vederea realizării proiectului ”PEDITEL 1791 — Sfat medical pediatric prin telefon, gratuit, nonstop. Telemedicina salvează vieți”.Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie” Cluj - Centrul de Îngrijiri Paleative ”Sfântul Nectarie” Cluj, în vederea realizării proiectului ”Numai împreună putem alina suferința”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 50. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 4 iulie-24 decembrie 2019.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 51. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Vasile, înregistrată sub nr. 87457/3 din 14.02.2020.

D-na cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru (doamna consilier local Pop Loredana nu participă la vot).

 • 52. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 929/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Președintele de ședință - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 53. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de către Gânj Emilian și Gânj Alexandra, înregistrată sub nr. 147273 din 9.03.2020.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Gergely - votul electronic nu s-a înregistrat și anunță că votul este „pentru”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 54. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Rotar Florica Monica, înregistrată sub nr. 157561 din 12.03.2020.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 55. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de doamna Melania-Maria Moldovanu, sub nr. 146448 din 9.03.2020.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 56. a. Informare privind posibilitatea subscrierii de acțiuni de către municipiul Cluj-Napoca la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., conform Adresei nr. 161719/3/16.03.2020.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot și se obțin 22 de voturi pentru (domnul consilier local Radu Moisin, domnul consilier local Radu Constantea și domnul consilier local Racz Levente nu participă la vot).

56. b - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot și se obțin 25 de voturi pentru.

56. Diverse.

Președintele de ședință - îl invită în sala de ședințe pe domnul Neamțu Andrei care dorește să intervină chiar dacă punctul 3 de pe ordinea de zi a fost retras și nu se mai poate supune la vot.

Dl. Neamțu Andrei - cetățean - susține proiectul propus de către primărie și expune motivele în cauză; solicită ca acest punct să fie readus pe ordinea de zi într-o ședință următoare de consiliu local.

Președintele de ședință - îl întreabă dacă a depus la primărie documente în acest sens.

Dl. Neamțu Andrei - cetățean - răspunde că nu a depus.

Președintele de ședință - îi solicită să depună on-line un punct de vedere cu privire la acest punct pe care îl susține.

Dl. primar - le mulțumește domnului președinte de ședință, doamnei secretar general al U.A.T., doamnelor și domnilor consilieri locali, domnului Marcel lelcean, șeful Serviciului Strategii de informatizare și echipei domniei sale pentru întregul efort depus în vederea derulării în condiții foarte bune a ședinței de consiliu local; le solicită consilierilor locali să transmită mai departe cetățenilor să stea acasă; menționează că Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, aflat în subordinea primăriei a primit direct bani din bugetul local; explică procedura legală prin care celelalte spitale din municipiul Cluj-Napoca pot primi fonduri suplimentare în condițiile actuale de criză sanitară; precizează că pentru rezolvarea unor probleme urgente va convoca de îndată consiliul local, în aceeași variantă on-line.

Președintele de ședință - le mulțumește consilierilor locali și staff-ului tehnic pentru implicare.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.