Proces verbal din 22.07.2020

Ședința extraordinară din 22 iulie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 351.061/305/23.07.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 22 iulie 2020, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Corina Ecaterina Croitoru, Dan loan Morar, Nistor Daniel, Racz Levente Zsolt și Tothfalusi Andras (absent motivat). Consilierul local Rareș Petru Ferdean participă la ședință începând cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și anunță că acesta este aprobat în unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din iniațiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Panc Mihaela, în locul doamnei doctor Bechet Sorina - cabinet medical de medicină de familie. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16556 mp., tronson de drum din D.N. 1F, km. 4+900-km. 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A; beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19; beneficiar: Meseșan Călin. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială, cu două unități locative, P+E+M, str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11; beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43; beneficiar: El-Astal Mohamed. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere hală depozitare, parter, b-dul Muncii nr. 18; beneficiară: MAKABI S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Marta, înregistrată sub nr. 308688/3 din 30.06.2020.

 • 29. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2020.

 • 30. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 30a, care presupune cooptarea comunei Baciu în proiectul centurii metropolitane; prezintă și susține proiectul de hotărâre.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

Ordinea de zi suplimentară:

30a - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a P.U.Z.-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET 35, cod proiect RTR 098 RTR 099)”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - dorește să abordeze câteva proiecte și probleme de actualitate pentru municipiul Cluj-Napoca; arată că ieri a fost încheiat un acord istoric la nivelul Uniunii Europene și prezintă beneficiile acestuia, atât pentru România, cât și pentru municipiul Cluj-Napoca; afirmă că este un susținător al reluării activității școlilor, grădinițelor și creșelor, însă este conștient că, azi, nu este posibil ca activitatea educațională să fie reluată la parametri normali, totul depinzând de evoluția pandemiei; consideră că, dacă vom fi în continuare responsabili, așa cum, în bună parte, clujenii au demonstrat-o, cu siguranță că și aceste activități vor putea fi reluate mai repede la noi, decât în altă parte; arată că este un susținător al descentralizării acestor măsuri, acolo unde este posibil și lucrurile sunt sub control, însă, evident, sănătatea primează; anunță că în data de 3 august curent va avea loc o ședință de consiliu extraordinară, care va avea pe ordinea de zi o rectificare de buget, pentru că școlile se îndreaptă spre un sistem hibrid: o parte a cursurilor vor avea loc la școală, iar o parte on-line, acasă, astfel încât trebuie achiziționate, pentru școli, camere web și infrastructura aferentă; precizează că pe ordinea de zi a respectivei ședințe vor mai fi incluse și proiectele vizând O.N.G.-urile; prezintă situația pandemiei în județul Cluj și în municipiul Cluj-Napoca; arată că azi, în județul Cluj, sunt 145 de cazuri active, cu o creștere semnalată de cazuri, în ultima săptămână; precizează că azi, față de ieri, avem o scădere a numărului de cazuri, de la 27 la 11; anunță că, din cele 145 de persoane infectate la nivelul județului Cluj, 65 sunt din municipiul Cluj-Napoca; concluzionează că trebuie respectate regulile stabilite de către autorități; recomandă purtarea măștii cât mai mult cu putință în spații deschise aglomerate; consideră că purtarea măștii trebuie să devină o obișnuință, să facă parte din rutina noastră zilnică, pentru a evita supraaglomerarea sistemului sanitar; evidențiază că oamenii care lucrează în sistemul sanitar sunt eroii acestei perioade; arată că în municipiul Cluj-Napoca situația este sub control, din perspectiva numărului de locuri din unitățile de terapie intensivă și din spitale, iar în situația în care va crește numărul de cazuri, sunt pregătite soluții alternative; face un apel la responsabilitate, deoarece, protejându-ne pe noi înșine, îi protejăm și pe ceilalți; arată că Primăria municipiului Cluj-Napoca are 3.172 de angajați, incluzându-i și pe cei de la Centrul Bugetar de Administrare Creșe, Spitalul Clinic Municipal, Direcția Generală Poliția locală, Direcția de Asistență Socială și Medicală, precum și Serviciul Public de Interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, alături de angajații aparatului de specialitate al primarului; precizează că există opt cazuri confirmate de infectare cu COVID 19 și asigură că prima atitudine avută a fost una responsabilă și calmă; știe că nu este plăcut momentul în care ți se comunică faptul că rezultatul testului este unul pozitiv, însă subliniază că nu are nicio vină persoana care, din nefericire, a fost infectată cu acest virus; consideră că toți trebuie să acționăm responsabil, cu calm, aplicând prevederile legale; arată că, atunci când există un caz pozitiv, este făcută ancheta epidemiologică, sunt stabiliți contacții direcți, sunt efectuate izolări la domiciliu, iar persoanele izolate la domiciliu care prezintă sinptome sunt testate, după care primăria apelează la modalități alternative de combatere a virusului, și anume: realizarea dezinfectării, acordarea de concedii, instituirea muncii la domiciliu - generalizată la nivelul primăriei, purtarea măștii, dezinfectarea periodică a mâinilor și a locurilor publice; susține că, prin aceste modalități, situația este ținută sub control; informează că toți cei opt colegi se simt bine, sunt în regulă, neavând probleme de natură să le pună în pericol sănătatea sau viața; arată că alți colegi se află în izolare la domiciliu, conform prevederilor legale, în urma anchetei epidemiologice; precizează, în urma unei discuții pe care a purtat-o cu autoritățile sanitare, că nu există testare în masă, deoarece nu sunt prevederi legale în acest sens; spune că a întrebat de ce nu există acest tip de testare și i s-a explicat că, dacă ar fi aplicate testările în masă, ar fi pusă în pericol testarea celor care au simptome, care au probleme grave de sănătate și trebuie să beneficieze cât mai repede de un tratament; arată că legea prevede: contacții direcți stau în izolare, iar dacă au simptome, sunt testați și internați „și ceilalți, evident, își urmează parcursul firesc”; precizează că acestea sunt legile Statului român, care au fost respectate cu strictețe și care vor fi respectate în continuare, ca atare; face observația că libertatea de exprimare în această țară este garantată pentru toată lumea, „toți vorbesc vrute și nevrute, dar un singur lucru este clar: legea și responsabilitatea, repet, se respectă și în Primăria Cluj-Napoca și cred că, în multe situații, și în acest oraș”; le mulțumește consilierilor locali atât pentru timpul acordat, cât și pentru suport și susținere.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 22.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vișan (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

Dl. cons. Vișan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Vaida - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vaida nu participă la vot).

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din iniațiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Rațiu.

Dl. cons. Rațiu - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Panc Mihaela, în locul doamnei doctor Bechet Sorina — cabinet medical de medicină de familie. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16556 mp., tronson de drum din D.N. 1F, km. 4+900-km. 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 16. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vișan - președintele Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A; beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19; beneficiar: Meseșan Călin. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială, cu două unități locative, P+E+M, str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11; beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43; beneficiar: El-Astal Mohamed. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere hală depozitare, parter, b-dul Muncii nr. 18; beneficiară: MAKABI S.R.L. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ferdean.

Dl. cons. Ferdean - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada

Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Ioan Pop - secretarul Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - „aviz favorabil, cu mențiunea că am primit o notă din partea Direcției Generale de Comunicare, prin care învederează faptul că pagina șase a fost strecurată din eroare în documentația scanată și pusă la dispoziția consilierilor locali”.

Președintele de ședință - „vă rog să luați act de această mică eroare”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Marta, înregistrată sub nr. 308688/3 din 30.06.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 29. Raport privind activitatea asistenților personali des fășurată în semestrul I al anului 2020.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 30. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a P.U.Z.-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET 35, cod proiect RTR 098 RTR 099)”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Ioan Pop - secretarul Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

30. Diverse.

La punctul Diverse nu au fost discuții.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea


Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.