CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 289.942/305/19.06.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 18 iunie 2020, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează: Radu Mihai Constantea, Corina Ecaterina Croitoru (absentă motivat) și Dan Ioan Morar. Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 17 de voturi „pentru”, iar patru voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Tothfalusi, al doamnei consilier Moldovan, al domnului consilier Gergely și al domnului consilier Juija.

Dl. cons. Tothfalusi - confirmă că votul este „pentru”.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Gergely - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Jurja - confirmă că votul este „pentru”.

Secretarul general al municipiului - anunță că, în unanimitate, procesul-verbal al ședinței anterioare a fost aprobat.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ionel Brie, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 și 265/2020. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, identificat prin nr. cad. 316510, înscris în C.F. nr. 316510 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. PANEMAR MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 48, ap. 2 B. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parter din ap. 9. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 93 din data de 20.04.2000, încheiat cu S.C. ART IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, încheiat cu S.C. US FOOD NETWORK S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85. Beneficiari: Trăistaru Remus și Trăistaru Violeta. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59. Beneficiară: S.C. VIA NOVA COM S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare - Calea Dorobanților-Str. Ep. Nicolae Ivan. Beneficiară: S.C. Service Automobile 2 Cluj S.A. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări - str. Valea Seacă. Beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolae, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare platforma Tehnofrig -dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11-str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48-str. Jean Jaures f.n. Beneficiară: S.C. Geainv S.A. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public zona B-dului Nicolae Titulescu-Aleea Slănic. Beneficiar: Pop Teofil. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial str. Sarmisegetuza nr. 1113. Beneficiar: Neag Alexandru. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2571/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 3592/117/2015, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 205/2017 a Curții de Apel Cluj. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021 a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21). Proiect din iniațiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Proiect din iniațiativa primarului și al consilierului local Olâh Emese, viceprimar.

 • 27. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pîrvu Radu Corneliu și Pîrvu Florentina Claudia, înregistrată sub nr. 211364/1 din 27.04.2020.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Președintele de ședință - îi roagă pe consilierii locali să lase camerele deschise pe toată durata ședinței de consiliu, iar în momentul în care, din diverse motive, trebuie să părăsească ședința, le solicită să iasă și din aplicație, urmând să se logheze din nou în momentul în care revin, chestiuni care o să fie de mare ajutor în momentul redactării procesului-verbal al ședinței.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 29a, 29b și 29c; îi solicită președintelui de ședință ca, după ce va fi votată ordinea de zi, să-i permită să prezinte o informare privind situația actuală a municipiului Cluj-Napoca.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobat cu 23 de voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, a fost votată cu 23 de voturi pentru (unanimitate).

Dl. primar - anunță că va prezenta informarea după validarea mandatului de consilier local al domnului Ionel Brie.

Ordinea de zi suplimentară:

29 a - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului, organizate pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454). Proiect din inițiativa primarului.

29 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator”, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

29 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă perioadei 3.06.2019-31.12.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Mihaela Rodica Suciu, consilier local ales pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant a locului deținut de aceasta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ionel Brie, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Președintele de ședință - îl invită pe domnul Ionel Brie să depună jurământul.

Dl. Ionel Brie - citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc la masă și primește mapa de ședință.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Ionel Brie și îi urează mult succes în activitatea de consilier local.

Dl. primar - îi urează mult succes și bun venit în consiliul local domnului Ionel Brie; îi mulțumește doamnei Mihaela Rodica Suciu pentru activitatea de consilier local și pentru munca pe care a depus-o în slujba comunității; prezintă o informare privind datele actualizate referitoare la situația epidemiologică la nivelul județului Cluj și, implicit, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, făcând un apel la responsabilitate individuală și colectivă; anunță că în această ședință de consiliu vor fi supuse dezbaterii teme extrem de importante pentru comunitate, și anume deschiderea creșelor și a grădinițelor, inclusiv crearea de locuri noi în creșă, în toamnă, pe str. Grigore Alexandrescu, acordarea unui sprijin financiar pentru angajarea de bone, regulamentul privind închirierea locurilor de parcare, precum și ajutorul pentru plata chiriei, teme pe care le prezintă pe larg; anunță că, la următoarea ședință de consiliu, vor fi incluse pe ordinea de zi alocările pentru sport și sănătate, nefiind uitate nici cultele, care sunt în atenția municipalității, în vederea acordării unui sprijin financiar; prezintă situația investițiilor publice din municipiul Cluj-Napoca.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019, 32/2020 și 265/2020. Proiect din iniațiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Brie.

Dl. cons. Brie - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17, identificat prin nr. cad. 316510, înscris în C.F. nr. 316510 Clu j-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că trebuie mandatat un consilier local pentru a semna documentele.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - o propune pe doamna consilier Olah, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru”, există o abținere și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Jurja.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier Jurja să-și rezolve problema legată de semnal; precizează că amendamentul a fost votat.

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOMIMPEXS.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUPMIMPEXS.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. PANEMAR MORARIT ȘI PANIFICAȚIE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 48, ap. 2 B. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 7, parter din ap. 9. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. SUPER FAVORIT COMIMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Brie.

Dl. cons. Brie - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 93 din data de 20.04.2000, încheiat cu S.C. ART IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, parte din imobilul situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din data de 11.08.2011, încheiat cu S.C. US FOOD NETWORKS.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, parte din imobilul situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Juija.

Dl. cons. Jurja - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială S+P+M, str. Arieșului nr. 85. Beneficiari: Trăistaru Remus și Trăistaru Violeta. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

Președintele de ședință - anunță că există o problemă tehnică privind conectarea la ședință a doamnei consilier Moldovan, votul trebuind reluat, cu cvorumul de 23.

Este reluat votul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Găbudean.

Dl. cons. Găbudean - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 13, cvorumul este de 24, prin revenirea în ședință a doamnei consilier Moldovan.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt S+P+5E+R (locuințe colective și parter cu funcțiuni de comerț-servicii), str. Fabricii nr. 57A-59. Beneficiară: S.C. VIA NOVA COMS.R.L. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament, la art. 1: „se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în C.F., cu titlu de drum, suprafața de teren necesară regularizării str. Fabricii; această suprafață de teren se va transfera în domeniul public, cu titlu gratuit, anterior recepției imobilului mixt, conform propunerii beneficiarului, din planșa Reglementări'”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Gliga.

Dl. cons. Gliga - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare — Calea Dorobanților-Str. Ep. Nicolae Ivan. Beneficiară: S.C. Service Automobile 2 Cluj S.A. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări — str. Valea Seacă. Beneficiari: Alexandru Nicolae Dumitru Gherman, Popescu Ileana Maria Anca, Popescu Șerban Arghir, Gherman Alexandru Adrian, Țuțui Alexandru Nicolae, Țuțui Dana Maria, Chira Vasile, Chira Ludovica, Florea Traian, Florea Alina Rodica, S.C. Total Cleaning Center S.R.L., S.C. COVIDAN S.R.L., S.C. DIAL VEGA S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil; „avem și trei amendamente: la art. 1, la U.T.R. Liu*1 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, funcțiunea predominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective), acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 de mp., la U.T.R. Liu*2 - Zonă de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, funcțiunea predominantă: locuințe unifamiliale și familiale (semicolective), acestea din urmă fiind admise doar pe parcele mai mari de 450 de mp. și, anterior emiterii certificatelor de atestare ale construcțiilor, străzile de interes local, suprafața necesară regularizării str. Valea Seacă și spațiul verde cu acces public nelimitat vor fi transferate în domeniul public, conform propunerii din planșa P4 - Proprietatea asupra terenurilor”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Jurja.

Dl. cons. Jurja - confirmă că votul este „pentru”.

Al doilea amendament al Comisiei III a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei III.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Jurja.

Dl. cons. Jurja - confirmă că votul este „pentru”.

Al treilea amendament al Comisiei III a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre, cu amendamentele votate, a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare platforma Tehnofrig

— dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11-str. Maramureșului nr. 36 și nr. 48-str. Jean Jaures f.n. Beneficiară: S.C. Geainv S.A.

Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că există două înscrieri la cuvânt, a domnului Radu Șomlea și a domnului Vali Moldovan.

Dl. Radu Șomlea - avocat - arată că s-au înscris la cuvânt pentru că „am văzut că proiectul nostru este, oarecum, contestat, în sensul în care știm că s-au trimis niște adrese și, în varianta în care trebuie să răspundem la problemele urbanistice sau/și cele legale, să fim aici, pentru a putea da lămuririle de rigoare”.

Președintele de ședință - „deci nu doriți să interveniți acum, doar dacă sunt întrebări legate de proiect; în regulă, mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 20 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Florian (consilierii locali Adrian Mureșan, Kinizsi Zoltân și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Dl. cons. Florian - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (consilierii locali Adrian Mureșan, Kinizsi Zoltân și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Dl. primar - îi mulțumește domnului Radu Șomlea pentru prezența la ședință.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — Instituire subzonă de instituții și servicii de interes public zona B-dului Nicolae Titulescu-Aleea Slănic. Beneficiar: Pop Teofil. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. Bogdan Bufnea - cetățean - arată că își dorește să fie respectat Planul Urbanistic General, la care s-a ajuns în baza consultărilor publice, precum și să fie evitate, pe cât posibil, P.U.Z.-urile derogatorii, „dedicate pentru anumiți investitori”; solicită amânarea proiectului și programarea unor noi consultări cu asociațiile de proprietari din zonă, pentru a găsi o soluție benefică, atât pentru investitor, cât și pentru cetățeni.

Președintele de ședință - nu crede că există motive pentru amânarea acestui P.U.Z., care a fost deja în dezbatere publică, timp de mai bine de doi ani și jumătate, iar Comisia III -pentru urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, și-a dat acordul pentru acest punct de pe ordinea de zi.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — Instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar în zonă cu caracter rezidențial str. Sarmisegetuza nr. 11-13. Beneficiar: Neag Alexandru. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1238/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 6184/117/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 4230/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2571/2016 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 3592/117/2015, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 205/2017 a Curții de Apel Cluj. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 628/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 8308/117/2017. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021 a Hotărârii nr. 683/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21). Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Jurja.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier Jurja să-și exprime votul; anunță că votul va trebui reluat, din cauza problemelor legate de conexiunea la internet ale domnului consilier Jurja, cu cvorumul de ședință de 23.

Este reluat votul.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 23. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 24, prin revenirea în ședință a domnului consilier Juija.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - viceprimar - „la art. 41 alin. 2 am un amendament; după modificare, acest alineat ar avea următorul conținut: persoanele singure/familiile prevăzute la alin. 1 vor fi reevaluate conform prezentului regulament, în vederea acordării dreptului la ajutorul pentru plata chiriei, fără ca perioada cumulată pentru care se acordă acest drept să depășească 36 de luni; practic, se elimină cuvântul în continuare”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Olah, viceprimar și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Proiect din iniațiativa primarului și al consilierului local Olăh Emese, viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil; solicită îndreptarea unei erori materiale, în sensul că, în Anexă, la art. 6 alin. 3 lit. b, denumirea corectă este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 27. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pîrvu Radu Corneliu și Pîrvu Florentina Claudia, înregistrată sub nr. 211364/1 din 27.04.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. Horațiu Brisc - avocat - arată că reprezintă interesele clienților care au solicitat revocarea certificatului de urbanism, de informare; precizează că parcela clienților săi este încadrată în U.T.R. ULiu, ceea ce presupune o procedură de urbanizare, iar în ceea ce-i privește pe proprietarii de parcele cuprinși în acest U.T.R., toată lumea este de acord să suporte costurile urbanizării, cu excepția unui singur proprietar de parcelă; susține că a convenit cu restul proprietarilor să suporte, împreună, costurile și pentru acest proprietar, dar, în continuare, acesta refuză; arată că, în acest context, a formulat plângerea prealabilă, pentru a li se oferi o soluție juridică, soluție care ar presupune studierea unei suprafețe care nu implică proprietatea persoanei care refuză; consideră că, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile documentației de urbanism Plan Urbanistic General, fiind obligați să suporte o suprafață care include proprietatea persoanei care refuză, le este restrâns dreptul la proprietate, prin imposibilitatea de a construi; solicită găsirea unei soluții, care implică excluderea acelui proprietar, pentru că în instanță ei nu vor putea suplini consimțământul persoanei respective, atâta timp cât reconfigurarea prin urbanizare presupune reconfigurări de parcelă și diminuări de suprafețe; solicită, din nou, din partea instituție, în calitate de emitent al P.U.G.-ului, o soluție concretă pentru a putea construi.

Președintele de ședință - precizează că nu este atributul consiliului local să revoce un certificat de urbanism, iar, dacă domnul Horațiu Brisc dorește o astfel de modificare, trebuie să solicite un aviz de oportunitate, nu să depună o plângere prealabilă, deoarece prin avizul de oportunitate se stabilește cât de mare este U.T.R.-ul pentru care este realizat un P.U.Z.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru”, unul împotrivă și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Găbudean.

Dl. cons. Găbudean - confirmă că votul este „pentru”.

Plângerea prealabilă a fost respinsă și hotărârea a fost menținută cu 23 de voturi pentru și unul împotrivă.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

29 a. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului, organizate pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil și îi propune pe domnul Aurel Mocan și pe doamna Emilia Bodochi, pentru a fi reprezentanții administrației publice locale în comisiile de concurs/examen și în comisiile de contestații ale rezultatelor concursului/examenului, organizate pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot mandatarea domnului Aurel Mocan.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tothfalusi.

Dl. cons. Tothfalusi - confirmă că votul este „pentru”.

Mandatarea domnului Aurel Mocan a fost aprobată cu 24 de voturi pentru.

Se supune la vot mandatarea doamnei Emilia Bodochi.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Gergely.

Dl. cons. Gergely - confirmă că votul este „pentru”.

Mandatarea doamnei Emilia Bodochi a fost aprobată cu 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

29 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect proiectul „Amenajare parc Zona Observator”, cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere (consilierii locali Nistor Daniel și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

29 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.000.000 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă perioadei 3.06.2019-31.12.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin loan Tomoș nu participă la vot).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.