Proces verbal din 17.02.2020

Ședința din 17 februarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 98.813/305/20.02.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 17 februarie 2020, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Gergely Balazs (absent motivat) și Ioan Pop (absent motivat). Consilierul local Radu Mihai Constantea participă la ședință începând cu punctul 2 de pe ordinea de zi.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 1, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 2, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice privind imobilul strada Bucium din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Galaction Liviu Munteanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, respectiv porțiunea cuprinsă între Piața Cipariu și str. Valeriu Braniște și zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, respectiv porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Septimiu Albini. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada George Enescu, Piața 14 Iulie, strada Giuseppe Garibaldi (tronsonul 1 și tronsonul 2), strada Octavian Goga, strada General Eremia Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Milcov (tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3) și strada Traian Grozăvescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Iugoslaviei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative P+E, strada Cezar Baltag nr. 30B; beneficiari: Bara Bogdan Valer și Bara Alina Delia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E și S+P+E, str. George Stephenson nr. 9; beneficiară: Triebel Ana Maria. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 17-17A; beneficiară: VIMO EAST S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28; beneficiar: Zanc Mircea Tudor. Proiect din '                                       5                            *

inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Reconfigurare corp C1, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89; beneficiar: Lup Aurel. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26; beneficiari: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A; beneficiari: Lechințan Gabriela-Eugenia și Teleky Arpâd-Remus. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, 591/2016, 548/2017, 885/2017, 978/2017, 33/2018, 976/2018, 1106/2018, 45/2019, 539/2019, 677/2019 și 887/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, 592/2016, 549/2017, 886/2017, 911/2018, 977/2018 și 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, 593/2016, 550/2017, 887/2017, 978/2018, 541/2019 și 678/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, 594/2016, 551/2017, 888/2017, 912/2018, 979/2018 și 542/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 - Lunca Someșului Mic”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 - Parcul Armătura”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1121/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 3 - platoul Sălii Sporturilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiului Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” - varianta 2. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, municipiul Cluj-Napoca - Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale C1”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Realizare sistem de iluminat arhitectural fântână arteziană - Parc Central Simion Bărnuțiu”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 897/2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiului Cluj-Napoca”, în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al O.C.P.I. Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență socială și medicală ca partener în cadrul proiectului „The Other Side of the Story: Perpetrators in Change„ (O.S.S.P.C.). Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Daniel înregistrată sub nr. 35075/3 din 20.01.2020.

 • 51. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Cherebețiu Barbu Călin înregistrată sub nr. 632822/3 din 6.12.2019.

 • 52. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Marieșan Dian Maria înregistrată sub nr. 632825/3 din 6.12.2019.

 • 53. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Corcea Ioan înregistrată sub nr. 632826/3 din 6.12.2019.

 • 54. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Podar Emil înregistrată sub nr. 632820/3 din 6.12.2019.

 • 55. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Opriș Vasile Tudor înregistrată sub nr. 632821/3 din 6.12.2019.

 • 56. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Racolța Alexandru înregistrată sub nr. 632819/3 din 6.12.2019.

 • 57. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fizeșan Lucian înregistrată sub nr. 632817/3 din 6.12.2019.

 • 58. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Pritax City S.A. înregistrată sub nr. 632816/3 din 6.12.2019.

 • 59. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Popa Susana și Gocan Elena înregistrată sub nr. 618539/3 din 29.11.2019.

 • 60. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Nădășan Mihaela-Simona înregistrată sub nr. 647839/43 din 13.12.2019.

 • 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Ancuța Adriana și Oprea Ovidiu Florin înregistrată sub nr. 645961/3 din 12.12.2019.

 • 62. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vamoș Sorin Virgil înregistrată sub nr. 643895/3 din 12.12.2019.

 • 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Tradis City S.R.L. înregistrată sub nr. 16300/3 din 10.01.2020.

 • 64. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tanțău Adrian Gabriel și Tanțău Maria Mariana înregistrată sub nr. 3506/3 din 6.01.2020.

 • 65. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român înregistrată sub nr. 20118/1 din 13.01.2020.

 • 66. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 937/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31.

 • 67. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 929/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19.

 • 68. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 927/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15.

 • 69. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 920/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 4 și 6/I din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 16.

 • 70. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-lea al anului 2019.

 • 71. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență socială și medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și/sau medicale, pentru anul 2019.

 • 72. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2019.

 • 73. Diverse.

Dl. primar - retrage punctele 45 și 46 de pe ordinea de zi și propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 73a, 73b, 73c, 73d, 73e, 73f, 73g, 73h, 73i, 73j, 73k, 73l, 73m, 73n, 73o, 73p, 73q, 73r și 73s.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24.

Ordine de zi suplimentară:

73 a - Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 934/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4.

73 b - Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 935/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

73 c - Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 919/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1.

73 d - Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 915/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 40.

73 e - Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Camp 2020, în perioada 4-7 martie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

73 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim E.P.I., finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (A.M.I.F.) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

73 g - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

73 h - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

73 i - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G5. Proiect din inițiativa primarului.

73 j - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Horticultorilor nr. 1, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

73 k - Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 300 mp., înscris în C.F. 263232 Cluj-Napoca, cu nr. cad 7954 (nr. C.F. vechi 140313, nr. topo. 1027/1/2). Proiect din inițiativa primarului.

73 l - Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410. Proiect din inițiativa primarului.

73 m - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Târnavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice. Proiect din inițiativa primarului.

73 n - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.F. nr. 336618 Cluj-Napoca situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A. Proiect din inițiativa primarului.

73 o - Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa primarului.

73 p - Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. - supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017. Proiect din inițiativa primarului.

73 q - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, C1 și S7. Proiect din inițiativa primarului.

73 r - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6. Proiect din inițiativa primarului.

73 s - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de FLORISAL S.A. sub nr. 668733 din 30.12.2019.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Consilierul local Radu Mihai Constantea intră în sală și ia loc la masa de ședință.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil, cu următoarele amendamente: primul amendament - modificarea art. 4 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, astfel: se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2020, cu suma de 13.144.000 lei, conform Anexelor 2A.82 și 2A.82.1; al doilea amendament: se modifică Anexele 2A și 2A.1, cu suma de 946.000 lei, cu menținerea echilibrului bugetar, în sensul că se majorează indicatorul 11.02A la suma de 77.832.000 lei, se diminuează indicatorul 03.02A.18 la suma de 6.659.000 lei și se modifică toți indicatorii aferenți; al treilea amendament: se modifică Anexa 2A.82, în sensul că sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată se majorează la suma de 21.949.000 lei și sumele alocate din bugetul local se diminuează la suma de 13.144.000 lei; al patrulea amendament: se modifică Anexa 2A.82.1, în sensul că se recalculează costul standard per elev/preșcolar, redistribuirea sumelor defalcate din T.V.A. și sumele alocate din bugetul local, pe fiecare unitate din învățământul preuniversitar de stat; al cincilea amendament: se modifică Anexele 2A.83.1 și 2A.83.2, în sensul că se recalculează costul standard per elev/preșcolar și bugetul pe anul 2020, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate din bugetul de stat, pe fiecare unitate din învățământul particular și confesional acreditat.

Dl. primar - le mulțumește clujenilor, care, prin impozitele și taxele pe care le-au plătit și prin munca pe care o prestează în fiecare zi, oferă consiliului local posibilitatea de a aproba un buget în creștere, consolidat față de anii anteriori; susține că actualul guvern nu a mai luat de la bugetul local cei aproximativ 16 milioane de euro, media anilor anteriori; afirmă că acest proiect de buget consolidează statutul municipiului Cluj-Napoca de prim centru economic după București, acesta fiind cel mai important contributor la bugetul național după capitală; arată că în municipiul Cluj-Napoca primează calitatea vieții, din acest punct de vedere fiind un oraș de referință în centrul și estul Europei; evidențiază statutul municipiului Cluj-Napoca de oraș al inovării, bazat pe servicii financiar-bancare, medicale etc., în care cercetarea, inovarea și I.T.-ul reprezintă principalul motor de dezvoltare; arată că acest proiect de buget asigură continuarea politicilor sociale și în 2020, la un nivel superior; subliniază că, pentru fiecare leu plătit de clujeni prin impozitele și taxele locale, administrația locală atrage 2,5 lei din fonduri europene; scoate în evidență dimensiunea verde, nepoluantă a orașului, asigurată prin mijloace de transport alternative, prin măsuri de decongestionare a traficului și prin crearea și susținerea spațiilor verzi; arată că acest proiect de buget asigură premisele pentru crearea a 120 de hectare de spații verzi noi în oraș; subliniază dimensiunea educațională a municipiului Cluj-Napoca și precizează că, dacă proiectul de buget va fi aprobat, pe lângă alocarea privind costul standard per elev, oferită de guvern, primăria și consiliul local vor acorda încă 13 milioane de lei din bugetul local, pentru asigurarea funcționării școlilor; prezintă și suține proiectul bugetului local, evidențiind principalele priorități pentru 2020.

Dl. cons. Morar - anunță că, la fel ca anul trecut, consilierii locali P.S.D. nu vor vota bugetul pe anul acesta, din mai multe considerente: în primul rând, pentru că, din 2012 până în prezent, în primă fază, proiectele și ideile lor referitoare la buget au fost aprobate, pentru ca, ulterior, acestea să fie puse într-un sertar, nemaiținându-se cont de ele; „sigur, este și vina noastră, că am crezut în bunele dumneavoastră intenții, am crezut într-o colaborare unde și ceea ce colectăm noi de la cetățeni, ideile acelea pot fi transformate în proiecte ale orașului”; menționează câteva dintre aceste idei: construirea de parkinguri pe sisteme ușoare, pe structură modulară în cartierele orașului, construirea de parkinguri de tip park and ride la intrările în oraș, înființarea de parcări în regim sezonier în zona centrală orașului, pentru motociclete, biciclete și scutere, realizarea unor parcuri de joacă pentru copii în cartierele orașului, parcuri îngrădite cu spațiu verde și dotate cu sisteme de monitorizare; susține că, de peste șase ani, se luptă ca elevii Școlii Iuliu Hațieganu să beneficieze de condiții normale; afirmă că un prim pas a fost făcut, însă acesta nu este doar meritul primăriei, prin punerea la dispoziție a unui alt corp de clădire, în altă parte, în condițiile în care proiectul pe care l-a susținut viza construirea unui nou corp de clădire, în aceeași incintă; susține că sunt anumite întârzieri în cazul unor proiecte și consideră că ar fi fost corect ca proiectul de buget pentru 2020 să conțină și explicații ale acestor întârzieri; întreabă de ce la Școala Ion Creangă nu vor fi demarate lucrările nici în anul acesta, aceeași situație fiind și la Colegiul Ana Aslan și la Școala Nicolae Titulescu; în cazul Școlii Iuliu Hațieganu, „sunt convins că nu se susține acest proiect sau că se amână acest proiect din alte motive decât că a fost propus de consilierii opoziției; excludem din start această motivație”; consideră că dacă la anumite proiecte, cum ar fi Turnul Pompierilor, unde o parte din lucrări vor fi finalizare în acest an, pot fi acceptate anumite întârzieri, crede că în cazul creșelor nu pot fi acceptate niciun derapaj și nicio întârziere; arată că în 2019 trebuiau finalizate atât creșa de pe str. Grigore Alexandrescu, cât și cea de pe Aleea Meziad, inaugurările acestor creșe fiind amânate pentru acest an; consideră că ar fi trebuit ca „noi, cu toții, să ne fi asumat un proiect anual, de inaugurare a minim trei-cinci creșe”, chiar cu prețul renunțării la o altă investiție; este convins că domnul primar știe mai bine care este necesarul de locuri în creșele din Cluj-Napoca; susține că, în fiecare an, cu mult peste 188 de familii își cumpără apartamente în Cluj-Napoca ori, dacă în trecut nu a fost anticipată această creștere a populației, municipalitatea nu va putea ține pasul, prin investițiile sale anuale, cu ceea ce va veni; crede că realizarea de creșe ar fi trebuit să fie o prioritate, și îi pare rău că nu este asumată și tratată potrivit importanței sale; referitor la dimensiunea verde nepoluantă a orașului, afirmă că The New York Times poziționa municipiul Cluj-Napoca, anul trecut, în categoria orașelor cu un nivel ridicat al poluării; până când nu vor fi construite parcări, până când nu va fi scos traficul din oraș, nu crede că va scădea în mod real nivelul poluării din municipiu, pentru a merita titulatura de oraș verde.

Dl. primar - îi mulțumește domnului consilier Morar pentru problemele pe care le-a ridicat; arată că, referitor la Școala Iuliu Hațieganu - „acel proiect despre care dumneavoastră ați spus că este înmormântat și că, datorită faptului că a fost propunerea P.S.D.-ului, n-a fost promovat” - vineri a fost emisă autorizația de construire pentru extinderea școlii, cu un corp nou de clădire; precizează că situația Școlii Iuliu Hațieganu a reprezentat o preocupare constantă, consultându-se în acest sens cu toți colegii, inclusiv cu consilierii locali; arată că, din nefericire, în România încă nu există niciun parking construit pe structură ușoară, primul urmând să fie realizat în Cluj-Napoca, pe str. Liviu Rebreanu; precizează că parkingurile de tip park and ride de la aeroport „vor intra în linie dreaptă”; în ceea ce privește creșele, evidențiază că, începând din 2012, în fiecare an sunt create, în medie, câte 90 de locuri noi, acest lucru presupunând cheltuieli foarte mari din partea primăriei și a consiliului local; arată că anul acesta vor fi date în folosință 180 de locuri noi în creșe, dar ar fi fost foarte bine dacă „guvernarea din care ați făcut parte” ar fi adoptat pachetul legislativ care ar fi permis acordarea tichetelor de creșă, astfel încât și creșele private să poată beneficia de această susținere financiară, pentru că niciunde în lume statul, de unul singur, nu va putea rezolva de unul singur o astfel de problemă, dacă nu va exista un parteneriat cu mediul privat; speră ca guvernul care va rezulta în urma alegerilor anticipate, care își dorește să aibă loc cât mai curând cu putință, să deblocheze acest pachet legislativ fundamental pentru țară, în special pentru municipiul Cluj-Napoca; referitor la poluare, afirmă că alte surse externe consideră aerul din orașul nostru ca fiind cel mai curat din Uniunea Europeană; consideră că cea mai credibilă sursă este Agenția de Mediu, subordonată Ministerului Mediului, care, în raportul său oficial, pentru 2019, „a arătat că depășirile sunt minimale la Cluj pe parcursul întregului an, raportate la standardele cerute de lege”; precizează că niciun indicator nu a fost depășit, municipiul Cluj-Napoca încadrându-se, încă, în standardele naționale; „asta nu înseamnă că nu e loc de mai bine, dar să nu uităm că tot o guvernare anterioară, din care dumneavoastră ați făcut parte, a dat acea decizie absolut iresponsabilă și a invadat străzile și orașele României, inclusiv Clujul, cu toate mașinile second hand aduse din Uniunea Europeană”; estimează că, în câteva luni, numărul mașinilor din municipiu a crescut cu 50.000; consideră că susținerea transportului public, realizarea centurii metropolitane, a metroului și crearea de spații verzi sunt fundamentale pentru dezvoltarea orașului; în ceea ce privește Școala Ana Aslan, arată că există un proiect finanțat din fonduri europene, iar în cazul Școlii Ion Creangă, acum se lucrează la documentația tehnică; îi mulțumește din nou domnului consilier Morar pentru problemele ridicate.

Dl. Călin Groza - reprezentant al Alianței U.S.R.-PLUS Cluj-Napoca - susține, referitor la parcările modulare, că există un asmenea proiect implementat în țară, precum și mai mulți furnizori; arată că, în 2016, în municipiul Roman, firma Proinvest din Pașcani a instalat un sistem modular cu un nivel și 50 de locuri, în urma unui contract în valoare de 1,2 milioane de lei; susține că, actualizat, costul unui loc de parcare este de 5.000 de euro, reprezentând aproximativ 25% din costul unui loc din parkingurile clasice, construcția durând doar 30 de zile; afirmă că, printre avantajele parcărilor modulare, au fost menționate, în special, posibilitatea extinderii și demontării rapide, acest tip de structuri fiind potrivite zonelor în care au fost sau vor fi demolate garaje, dublând, practic, numărul locurilor de parcare de la sol, fără a obtura lumina naturală a apartamentelor situate la etajele inferioare; arată că există și două companii europene care furnizează soluții pentru parkinguri modulare de înaltă calitate, una din Franța și una din Luxemburg, care are o filială în România; prezintă modul în care sunt fabricate parcările modulare, al căror principal avantaj este reprezentat de structura demontabilă.

Dl. primar - îi mulțumește domnului Călin Groza pentru propunerile făcute, inclusiv în cadrul dezbaterii publice, propuneri care au fost avute în vedere, fiind incluse în forma finală a bugetului; arată că parkingurile propuse de municipalitate au peste 200 de locuri fiecare; precizează că, într-adevăr, există astfel de parkinguri cu 50 de locuri și pot fi avute în vedere în locurile în care sunt demolate garajele, dar, practic, afectează foarte mult calitatea vieții, opinia specialiștilor fiind că, în acele zone, sunt mai potrivite spațiile verzi, în condițiile în care acele structuri nu au deloc un aspect estetic; afirmă că, pentru amplasarea unor astfel de structuri modulare, au fost alese locuri mai retrase, astfel încât acestea să poată fi realizate ușor; își arată deschiderea pentru reluarea unei astfel de analize, dacă, în zonele unde sunt garaje, cetățenii vor fi de acord cu propunerea domnului Călin Groza.

Dl. Călin Groza - reprezentant al Alianței U.S.R.-PLUS Cluj-Napoca - reiterează că este vorba despre o soluție temporară, iar cele două firme internaționale, dintre care una are o reprezentanță în România, realizează parkinguri și cu 2.000 de locuri.

Dl. primar - afirmă că, probabil, firmele respective se vor prezenta la licitație; arată că propunerea domnului Călin Groza, de amplasare a unor astfel de srtucturi în locul garajelor, nu a fost acceptată de cetățeni, nefiind susținută nici de specialiști.

Dl. Călin Groza - reprezentant al Alianței U.S.R.-PLUS Cluj-Napoca - precizează că este vorba despre o structură temporară, până când vor fi terminate parkingurile clasice.

Dl. primar - subliniază că astfel de structuri afectează calitatea vieții cetățenilor, spațiile verzi și locurile de joacă fiind mult mai potrivite pentru a înlocui garajele; reiterează că nu este împotriva unei discuții pe un astfel de subiect și apreciază că domnul Călin Groza a venit cu o propunere concretă.

D -na cons. Croitoru - întreabă, referitor la autobuzele școlare, dacă, din septembrie, școlile care au intrat în partea a doua a proiectului vor primi autobuzele pentru ora 16.

Dl. primar - apreciază preocuparea constantă a doamnei consilier Croitoru pentru domeniul educației și evidențiază că investițiile consistente în educație reprezintă meritul consiliului local; arată că există bani pentru achiziționarea, în parteneriat cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în această primăvară, a zece microbuze noi, cu câte 28 de locuri; informează că a mandatat o echipă, coordonată de viceprimarii Dan Ștefan Tarcea și Olah Emese, pentru inventarierea necesarului de autobuze școlare și pentru stabilirea traseelor acestora; reiterează că zece microbuze noi vor fi date în folosință în următorul an școlar.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei I și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei I și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei I și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot al patrulea amendament al Comisiei I și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot al cincilea amendament al Comisiei I și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - nu știe dacă poate să voteze și să participe la dezbaterea acestui proiect de hotărâre, având în vedere că fiul său este unul dintre beneficiarii acestei burse.

Dl. primar - îi transmite domnului consilier Morar că „în politicile publice nu avem problemă cu conflictul de interese”.

Dl. cons. Morar - „atunci pot să votez acest proiect”; laudă Școala Iuliu Hațieganu, care este prima în acest top al burselor.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019 și 905/2019. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

 • 5. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 1, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - întreabă câte locuințe au fost cumpărate, efectiv, de pe piață, cu scopul de a fi distribuite ca locuințe sociale, neputând afla răspunsul din relatările presei.

Dl. primar - răspunde că au fost 12 oferte, dar nu au îndeplinit condițiile legale.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - „deci, acelea au căzut; credeam că e în procedură încă”.

Dl. primar - „se va relua procedura și o să ne consultăm, să mai îmbunătățim”.

Președintele de ședință - arată că, din cele 12 oferte, cinci nu au trecut de evaluarea tehnică, iar în cazul celorlalte șapte, nu a fost găsit un acord în ceea ce privește prețul locuințelor - „din șapte, doar pentru două am găsit acel acord de cumpărare”.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - constată că, astfel, anul acesta, la repartizare, vor intra puține locuințe.

Dl. primar - răspunde că sunt 12 locuințe pe str. Ghimeșului, plus fondul care a fost disponibilizat, plus locuințele care vor fi cumpărate anul acesta, pentru care a fost prevăzută în buget suma de zece milioane de lei; este convins că, până la urmă, va fi deblocat și procesul de achiziționare, astfel încât să fie cumpărate mai multe locuințe; arată că a văzut care sunt obstacolele care au apărut în practică și crede că pot fi găsite câteva soluții; precizează că, în acest moment, sunt disponibile aproximativ 20 de locuințe, dar crede că - ținând cont de cele zece milioane de lei prevăzute în buget - numărul acestora poate crește; afirmă că le-a cerut colegilor săi să analizeze dacă primăria poate cumpăra locuințe și în afara razei administrativ-teritoriale a municipiului Cluj-Napoca; arată că mai există și programul derulat prin A.D.I-Z.M.C., cu fonduri norvegiene, prin care au fost cumpărate și repartizate deja 35 de locuințe, fiind preconizată cumpărarea a încă 35-50 de locuințe; speră ca, în total, să poată fi asigurate aproximativ 100 de locuințe; evidențiază că mai există și programul de subvenționare a chiriei.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - arată că pe str. Gării nr. 4 există un imobil, cu parter și patru etaje, care a fost cămin de elevi, aparținând Grupului Școlar de Protecția Mediului, imobil care a fost alocat Grădiniței Parfum de Tei, fiind începute deja lucrările de renovare, pentru care, anul trecut, au fost alocate 2,8 milioane de euro; „sigur, nu vreau să iau de la grădiniță spațiile alocate; cu siguranță, a fost întemeiată decizia dumneavoastră de atunci”; întreabă dacă municipalitatea nu are în administrare și alte astfel de clădiri, care să fie folosite pentru creșterea numărului de locuințe.

Dl. primar - răspunde că, în urma retrocedării Grădiniței Parfum de Tei, conform legilor Statului român, a luat decizia creării unei soluții alternative pentru acea grădiniță, pe str. Gării nr. 4, însă avizul de la I.S.U. este extrem de complex și, pentru a putea îndeplini acele cerințe, trebuie făcute lucrări de anvergură, de mare aploare, care sunt în derulare, dar încă nu au fost finalizate; precizează că este vorba despre o chestiune tehnică, solicitată de I.S.U.; consideră că ar fi fost mai ușor dacă respectiva clădire ar fi fost construită de la zero; arată că primăria nu deține clădiri de tipul celor la care s-a referit doamna Eniko Vincze, dar își amintește că la dezbaterea publică a existat o propunere, venită din partea U.S.R.-PLUS, referitoare la căminul de pe str. Dâmboviței, care se află în vânzare, „și acolo am înțeles că ăia ar vinde tot sau nimic”; o întreabă pe doamna Eniko Vincze dacă ar susține, ca politică socială, achiziționarea unui cămin, care, ca aspect negativ, ar crea, din nou, într-un singur loc probleme sociale sau să fie urmată strategia descentralizată a municipalității, de integrare în diverse părți ale orașului; afirmă că primul său impuls a fost de a spune nu, pentru a nu fi creat, din nou, un context social cu probleme, dar ar putea să înainteze comsiei analiza, recomandarea doamnei Eniko Vincze.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - arată că ar porni de la ideea că legea definește locuința socială drept o locuință la care sunt îndreptățite persoanele care au un venit sub cel mediu pe economie, stabilind și câteva categorii de beneficiari și câteva criterii de prioritizare, dar tot acest pachet de criterii și prevederi permite ca într-un bloc de locuințe sociale să beneficieze de apartamente persoane aparținând diverselor categorii sociale, astfel că nu crede că se pune problema unei segregări sociale; consideră că poate apărea pericolul segregării dacă zona în care se află blocul respectiv este izolată de restul orașului, poluată sau degradată, nu există transport public, iar locuitorilor le dificil să acceseze serviciile publice.

Dl. primar - îi mulțumește doamnei Eniko Vincze pentru aceste considerații și o roagă pe doamna Olah Emese, viceprimar, să analizeze aceste informații.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă la închirierea acestor apartamente se va ține cont de numărul membrilor familiilor, în speță, dacă este cumpărat un apartament cu patru camere, iar pe listă urmează o familie formată din două persoane, apartamentul va fi închiriat acelei familii sau vom aștepta până va fi găsită o familie mai numeroasă.

Dl. primar - răspunde că asta va fi treaba comisiei, care va avea criteriile, va analiza situațiile sociale și va decide în funcție de specificul fiecărui caz.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe situate în str. Stephenson nr. 13, ap. 2, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019, reluată prin Hotărârea nr. 708/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Drăgoescu - solicită permisiunea de a se retrage.

Președintele de ședință -- „în regulă, domnule consilier”.

Domnul consilier Drăgoescu părăsește sala, fiind învoit.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - referitor la potențialul de segregare socială urbană, arată că există câteva zone în care sunt blocuri de locuințe sociale, cum ar fi zona str. Timișului, Blajului, Albac sau Coroianu; crede că ar trebui analizate aceste situații, poate de către Direcția de Asistență Socială și Medicală, pentru a vedea dacă există cazuri de excluziune socială; apreciază preocuparea primăriei și a consiliului local pentru suplimentarea fondului de locuințe sociale, însă observă că, dacă pe de o parte, a fost aprobat programul de cumpărare a locuințelor de pe piață, precum și cel de subvenționare a chiriei, iar în documentațiile respectivelor hotărâri se fac referiri la strategia de dezvoltare și la Clujul incluziv, pe de altă parte, aceste chestiuni nu se regăsesc și în sistemul criteriilor de atribuire a locuințelor sociale; susține că este necesară, chiar urgentă, organizarea unei dezbateri publice pe această temă; menționează, ca temă de discuție pentru respectiva dezbatere, problema eligibilității - persoanele evacuate din imobilele retrocedate au fost declarate neeligibile, fiind vorba despre un proces social care nu are legătură cu alegerea individuală.

Președintele de ședință - îi transmite domnului George Zamfir că proiectul este redactat, urmând să fie pus în dezbatere publică, pentru a putea fi formulate observații, dacă este cazul.

Dl. primar - referitor la recomandarea domnului George Zamfir, de organizare a unei dezbateri publice, arată că s-a lucrat la nivel tehnic, urmează să fie obținute ultimele avize juridice și crede că, până la sfârșitul săptămânii, proiectul va fi postat pe site, în vederea dezbaterii publice - prima componentă.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - întreabă ce repercursiuni vor avea această dezbatere și toate aceste proceduri asupra sesiunii de depunere a cererilor pentru locuințe sociale din acest an - de obicei, sesiunea începe în data de 1 martie.

Dl. primar - precizează că perioada de dezbatere și aprobare va fi epuizată în 45 de zile.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că toți solicitanții sunt informați, în scris, cu privire la intenția municipalității de a modifica regulamentul, prin urmare, aceștia au în vedere acest lucru, astfel încât să nu-și depună acum solicitările pentru locuințe sociale.

D -na cons. Croitoru - întreabă dacă această informație nu ar putea fi postată și pe siteul instituției, având în vedere că există și solicitanți care vor aplica pentru prima dată.

Dl. primar - anunță că această informație va fi furnizată solicitanților și la registratura instituției.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor de serviciu. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice privind imobilul strada Bucium din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Galaction Liviu Munteanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Luceafărului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Gheorghe Dima din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Aurel Suciu și str. Arieșului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. Ioan Tot - petent - arată că deține în proprietate un spațiu cu destinația de garaj și ar dori să fie păstrat același aliniament al aleii unde este situat spațiul său; susține că a depus, în acest sens, un dosar la primărie.

Dl. primar - îl întreabă pe domnul Ioan Tot dacă știe numărul de înregistrare al dosarului; îi transmite că problema pe care a ridicat-o nu va fi tranșată astăzi, pentru că nu face obiectul discuției, dar colegii săi de la Direcția Generală de Urbanism l-au informat că știu despre ce este vorba, iar cu ocazia P.U.Z.-ului care este în pregătire, este avută în vedere menținerea aliniamentului.

Dl. Ioan Tot - petent - răspunde că numărul de înregistrare al Dosarului este 639625/433 din data de 11 decembrie 2019; susține că pe spațiul respectiv este o construcție definitivă, pe care a dobândit-o potrivit legii.

Dl. primar - „domnul Tot, dumneavoastră ne-ați ridicat problema, colegii mei, vă rog, când va fi P.U.Z.-ul în dezbatere publică, să-l invităm pe domnia sa, să-l invităm când va face obiectul discuției P.U.Z.-ului respectiv; ne-ați sesizat, vă vom informa, vă chemăm, discutăm cu toți experții la masă și ținem cont de punctul dumneavoastră de vedere”; îi solicită domnului Ioan Tot să-și lase numărul de telefon, pentru a fi contactat.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Aurel Suciu. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Actorului Sud, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, respectiv porțiunea cuprinsă între Piața Cipariu și str. Valeriu Braniște și zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, respectiv porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Septimiu Albini. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 19. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada George Enescu, Piața 14 Iulie, strada Giuseppe Garibaldi

(tronsonul 1 și tronsonul 2), strada Octavian Goga, strada General Eremia Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Milcov (tronsonul 1, tronsonul 2 și tronsonul 3) și strada Traian Grozăvescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Iugoslaviei și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială cu două unități locative P+E, strada Cezar Baltag nr. 30B; beneficiari: Bara Bogdan Valer și Bara Alina Delia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E și S+P+E, str. George Stephenson nr. 9; beneficiară: Triebel Ana Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu următorul amendament: „punctul gospodăresc va fi de tip îngropat, pe patru fracții de colectare”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Traian Vuia nr. 17-17A; beneficiară: VIMO EAST S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28; beneficiar: Zanc Mircea Tudor. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu următorul amendament: „punctul gospodăresc va fi de tip îngropat, pe patru fracții de colectare”.

Dl. cons. Morar - susține că, referitor la acest punct de pe ordinea de zi, au fost mai multe discuții cu vecinii, iar în referat, ca răspuns din partea proiectantului către vecini, se menționează că, eventual, va fi cerut un studiu de însorire; consideră că la acest punct beneficiarul ar trebui să aducă un studiu de însorire, pentru că, ulterior, acest studiu nu mai are nicio valoare.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - arată că documentația, din moment ce a ajuns în fața consiliului local, înseamnă că are un aviz de la Direcția de Sănătate Publică, „deci a avut un studiu de însorire, pe care l-au solicitat dânșii probabil”.

Dl. cons. Morar - „există studiu de însorire?, asta-i ideea”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „acum, nu știu să vă răspund, dar în mod sigur cred că s-a făcut ceva studiu, altfel D.S.P.-ul n-ar fi emis avizul care este la dosar astăzi”.

Dl. cons. Morar - reiterează că există o discuție cu vecinii și întreabă dacă nu mai este cazul ca beneficiarul să facă un studiu de însorire sau i se va solicita să întocmească un astfel de studiu.

Președintele de ședință - „aș vrea să vă răspund eu la această întrebare, fiind, să spun, și prezent în comisiile de urbanism: atâta timp cât există un aviz de la Direcția de Sănătate Publică, nu mai avem nicio pârghie în care să-i spunem că-i respingem, pe acest motiv; avizul - orice agenție este suverană, în ceea ce-și dă avizul; eu nu pot să-i pun la îndoială avizul; să răspundă Direcția de Sănătate Publică pentru avizul pe care l-a dat, asta putem noi să facem astăzi”.

Dl. cons. Morar - „e logic, știu chestia asta, doar că el spune că-l face și nu-l avem”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „îmi zice colega acum că din 2016 e acest studiu și s-a mai modificat soluția de proiectare; s-ar putea ca aceste conflicte privind studiul de însorire să se fi terminat”.

Dl. cons. Morar - „nu apar în material și atunci n-avem cum să știm dacă s-au împăcat oamenii”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „cel puțin, avizul este, în mod sigur, la dosar”.

Dl. cons. Morar - „că, dacă nu, nu ajungea în plen”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „exact”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru și trei abțineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru și trei abțineri.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Reconfigurare corp C1, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89; beneficiar: Lup Aurel. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26; beneficiari: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A; beneficiari: Lechințan Gabriela-Eugenia și Teleky Ârpăd-Remus. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, 591/2016, 548/2017, 885/2017, 978/2017, 33/2018, 976/2018, 1106/2018, 45/2019, 539/2019, 677/2019 și 887/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel

cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, 592/2016, 549/2017, 886/2017,  911/2018,  977/2018 și 540/2019 (repartizarea și numirea

reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel

cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, 593/2016, 550/2017, 887/2017,  978/2018,  541/2019 și 678/2019 (repartizarea și numirea

reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel

cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, 594/2016, 551/2017, 888/2017,  912/2018,  979/2018 și 542/2019 (repartizarea și numirea

reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclisticepe malurile râului, zona 1 — Lunca Someșului Mic”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 — Parcul Armătura”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1121/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 3 — platoul Sălii Sporturilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson — str. Tipografiei, municipiului Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S. A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” — varianta 2. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - ținând cont de faptul că în ultimul timp se discută tot mai mult de sistemul RO-ALERT, întreabă dacă este justificată investiția de șapte milioane de euro.

Dl. primar - răspunde că investiția va fi multianuală, dar este obligatorie, potrivit legii, deoarece siguranța cetățenilor nu poate fi negociată; arată că investiția a fost reevaluată de trei ori și are toate avizele cerute de lege; evidențiază că domnul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar, a găsit posibilitatea de a atrage inclusiv fonduri europene pentru cofinanțarea acestui proiect.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, municipiul Cluj-Napoca — Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale C1”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Realizare sistem de iluminat arhitectural fântână arteziană — Parc Central Simion Bărnuțiu”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii local Florin Valentin Gliga și Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 44 au fost reluate la punctul 65 de pe ordinea de zi.

 • 45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baz.a Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Retras de către inițiator.

 • 46. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multi funcționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Retras de către inițiator.

 • 47. Proiect de hotărâre privind modi ficarea Anexei la Hotărârea nr. 897/2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc. Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiului Cluj-Napoca”, în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al O.C.P.I. Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență socială și medicală ca partener în cadrul proiectului „The Other Side of the Story: Perpetrators in Change„ (O.S.S.P.C.). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 50. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Daniel înregistrată sub nr. 35075/3 din 20.01.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 51. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Cherebețiu Barbu Călin înregistrată sub nr. 632822/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 52. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Marieșan Dian Maria înregistrată sub nr. 632825/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 53. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Corcea Ioan înregistrată sub nr. 632826/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 54. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Podar Emil înregistrată sub nr. 632820/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 55. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Opriș Vasile Tudor înregistrată sub nr. 632821/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 56. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Racolța Alexandru înregistrată sub nr. 632819/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 57. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fiz.eșan Lucian înregistrată sub nr. 632817/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 58. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Pritax City S.A. înregistrată sub nr. 632816/3 din 6.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 59. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Popa Susana și Gocan Elena înregistrată sub nr. 618539/3 din 29.11.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 60. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Nădășan Mihaela-Simona înregistrată sub nr. 647839/43 din 13.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

D -na cons. Croitoru - solicită să fie învoită.

Președintele de ședință - îi solicită doamnei consilier Croitoru să mai rămână puțin, până va fi rediscutat punctul 44 de pe ordinea de zi, având în vedere că și-a exprimat votul secret; anunță că cvorumul de ședință este în continuare de 24.

 • 61. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Ancuța Adriana și Oprea Ovidiu Florin înregistrată sub nr. 645961/3 din 12.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 62. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vamoș Sorin Virgil înregistrată sub nr. 643895/3 din 12.12.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 63. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Tradis City S.R.L. înregistrată sub nr. 16300/3 din 10.01.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 64. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tanțău Adrian Gabriel și Tanțău Maria Mariana înregistrată sub nr. 3506/3 din 6.01.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 65. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Ecologist Român înregistrată sub nr. 20118/1 din 13.01.2020.

D-na cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Președintele de ședință - solicită avizul comisiilor.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - anunță că acest punct de pe ordinea de zi nu a fost repartizat Comisiei II.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - solicită să se revină la acest punct de pe ordinea de zi.

Sunt reluate discuțiile la punctul 44 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „la punctul 44 au fost exprimate 23 de voturi, toate cele 23 de voturi sunt valabile și toate sunt pentru domnul Rus Răzvan” (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot, n.n.).

Se supune la vot întreg proiectul 44 și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

Doamna consilier Croitoru părăsește sala, fiind învoită.

Sunt reluate discuțiile la punctul 65 de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23; „dacă nu avem avizul comisiei la acest punct, nu-l putem vota și atunci va trebui să-l amânăm pentru ședința viitoare”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „da, deci vă pot spune că am analizat; deci, propunem respingerea plângerii”.

Președintele de ședință - „bun, deci este și avizul comisiei”.

9        9   9***      9

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 66. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 937/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Morar - arată că primăria a deținut două apartamente în acest imobil și, în vara anului trecut, le-a înstrăinat, transferându-le către minister; susține că, în toată această perioadă, 2017-2018, primăria n-a fost interesată să majoreze impozitul pentru refațadizare, această sarcină revenind, ulterior, chiriașilor, respectiv o bancă din municipiul Cluj-Napoca, care argumentează că, „fizic și legal”, nu poate fi îndeplinită procedura de obținere a autorizației, pentru că sunt anumite erori în C.F. și așa mai departe; având în vedere că și primăria putea să gestioneze situația, să se preocupe astfel încât intabularea să fie făcută corect și terenul să fie cadastrat cum trebuie, „cred că ar trebui să gândim puțin mai proactiv și să le dăm posibilitatea să nu majorăm impozitul; este și o culpă a noastră că, în acești ani, nu ne-a interesat să rezolvăm situația terenului și a clădirii, din punct de vedere cadastral”.

Președintele de ședință - „din păcate, aș vrea să spun că sunteți într-o eroare în momentul în care spuneți că primăria nu a fost interesată; colegii mei de la primărie, de la Serviciul tehnic, au avut cel puțin cinci întâlniri cu toți proprietarii, și de la acest imobil, în care le-am spus care sunt pașii pe care trebuie să-i facă, pentru a putea să evite supraimpozitarea și a nu fi un pericol această clădire pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca; din nefericire, noi avem doar două apartamente, nu suntem majoritari acolo și nu putem să decidem asupra lucrurilor care se întâmplă în imobilul respectiv, deci culpa nu este a Primăriei municipiului Cluj-Napoca; avem procese-verbale semnate în această direcție, cu întâlniri făcute, cu somații făcute, și nu doar la această clădire, ci la toate clădirile în care Primăria municipiului Cluj-Napoca are cel puțin un apartament; deci chiar dacă avem 2% din clădire sau avem 80% din clădire, primăria a făcut aceste demersuri; din nefericire, nu au fost interesați cei care locuiesc, nu vorbesc acum strict de această clădire, ci la modul general, interesul a fost unul extrem de scăzut, venind doar unul, doi sau trei proprietari la întâlnirile pe care noi le-am inițiat, tocmai cu această componentă de prevenție și de a nu ajunge la această situație”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 67. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 929/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 68. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 927/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - are aceeași propunere.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - le solicită consilierilor locali să nu voteze respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și propune ca acest punct de pe ordinea de zi să fie amânat, în vederea reanalizării acestuia; consideră că în această analiză ar trebui să se implice nu doar Direcția Impozite și taxe locale, care a emis propunerea de respingere a plângerii prealabile, ci și Direcția de Asistență Socială și Medicală; arată că domnul Emil Boc, primar, a devenit raportor al Comitetului de Politici Sociale, în cadrul Comitetului European al Regiunilor, unde argumentează continuarea politicii de coeziune, în vederea reducerii discrepanțelor între țările mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană și, pe modelul acestei argumentări, reiterează solicitarea de a nu fi votată respingerea plângerii prealabile, deoarece consideră că acest caz nu este doar unul de urbanism, ci și unul social; crede că orice politică publică, chiar dacă vizează doar terenurile și clădirile, are efecte sociale, asupra oamenilor și, ca atare, orice politică publică, inclusiv cea de supraimpozitare, ar trebui să țină cont de considerente sociale; arată că nu contestă legalitatea deciziei propuse, care face referire la Codul fiscal, nici definiția dată clădirii neîngrijite, definiție regăsită, de asemenea, în Codul fiscal, însă solicită ca, pe lângă aceste articole din Codul fiscal, să fie luat în considerare, și nu doar în acest caz, art. 456 din Codul fiscal, care prevede câteva excepții de la scutirea de impozit, nefiind vorba neapărat de scutirea pentru plata majorării, dar consideră că acele prevederi pot fi aplicate și definirii majorării impozitului local; susține că, potrivit art. 456 alin. 2 lit. k din Codul fiscal, consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului sau a taxei pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau, în exclusivitate, din indemnizație de șomaj sau ajutor social; consideră că în cazul de față ne aflăm în fața unei astfel de situații, astfel de prevederi putând fi aplicate și în cazul persoanelor cu dizabilități; este convinsă că nu toți proprietarii care nu și-au reparat casele în care locuiesc sunt foarte bogați și obțin bani foarte mulți din chirii, existând multe familii, care conțin inclusiv persoane cu dizabilități, care au venituri mici; arată că, în cazul acestei familii, este vorba despre doi pensionari, cu pensii mai mici decât veniturile prevăzute de articolul pe care l-a menționat.

Dl. primar - afirmă că ar fi de acord cu o amânare a acestui punct de pe ordinea de zi și îi roagă pe colegii săi de la Direcția de Asistență Socială și Medicală să analizeze cadrul legal pe care l-a invocat doamna Eniko Vincze, căreia îi solicită să depună și în scris cererea pe care a formulat-o, astfel încât această discuție să fie reluată peste o lună, la ședința de consiliu de la sfârșitul lunii martie.

Președintele de ședință - precizează că retragerea unui punct de pe ordinea de zi nu trebuie supusă votului, putând fi realizată în orice moment al ședinței de consiliu.

Dl. primar - anunță că retrage acest punct de pe ordinea de zi, „cu o revenire în luna martie”.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - susține că din documentația atașată acestui punct de pe ordinea de zi lipsește nota de constatare din data de 4 decembrie 2019, pe baza căreia, în 19 decembrie 2019, a fost votată hotărârea de majorare a impozitului cu 500%; solicită ca nota de constatare respectivă să fie atașată documentației.

Președintele de ședință - arată că acel document - evaluarea din 4 decembrie 2019 -

9                                    9              9

există, cu siguranță, deoarece a stat la baza adoptării hotărârii din luna decembrie 2019, putând să-i fie prezenntat doamnei Eniko Vincze.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - afirmă că au fost făcute reparații la acoperiș, însă fără autorizație și întreabă dacă aceasta este necesară.

Președintele de ședință - „dacă se schimbă doar țigla, nu; Legea 50 ne spune exact”; reamintește că acest punct de pe ordinea de zi a fost retras.

 • 69. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 920/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 4 și 6/I din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 16.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - are aceeași propunere.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 70. Informare privind activitatea asistenților personali des fășurată în semestrul al II-lea al anului 2019.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 71. Raport privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență socială și medicală, pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și/sau medicale, pentru anul 2019.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 72. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca și care au primit subvenții de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în anul 2019.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Raportul a fost luat la cunoștință.

 • 73. a. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 934/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 4.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

73 b - Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 935/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru.

73 c - Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 919/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru.

73 d - Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 915/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 40.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23 de voturi pentru.

73 e - Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Camp 2020, în perioada 4-7 martie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 f - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim E.P.I., finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (A.M.I.F.) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

73 g - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 h - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 i - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G5. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 j - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Horticultorilor nr. 1, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 k - Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 300 mp., înscris în C.F. 263232 Cluj-Napoca, cu nr. cad 7954 (nr. C.F. vechi 140313, nr. topo. 1027/1/2). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 l - Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 m - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Târnavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 n - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.F. nr. 336618 Cluj-Napoca situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 o - Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România. Proiect din inițiativa primarului.

73 p - Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității P.U.D. — supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 q - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, C1 și S7. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 r - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

73 s - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de FLORISAL S.A. sub nr. 668733 din 30.12.2019.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - are aceeași propunere.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Dan Ioan Morar nu participă la vot).

73. Diverse.

Dl. Gligor Bica - cetățean - referitor la chioșcurile de pe b-dul 21 Decembrie 1989, susține că nu s-a ținut cont de proprietarii acestora, unii dintre ei desfășurându-și acolo activitatea de 20 de ani, putând fi incluși în proiectul de modernizare a zonei, cu condiția încadrării în modelul stabilit, la fel cum s-a întâmplat în momentul în care și-au construit, inițial, chioșcurile; contestă locul în care le-au fost relocate chioșcurile, la Podul I.R.A., considerând că acesta este total nepotrivit; reiterează solicitarea ca respectivele chioșcuri, zece la număr, să fie incluse în proiectul de modernizare a zonei; arată că acesta este singurul mod în care își câștigă existența; precizează că și-au plătit toate taxele, precum și că nu a fost formulată nicio reclamație împotriva lor.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - arată că a înțeles, din intervențiile domnului primar, că pe acesta îl preocupă problemele sociale, situația în care se află proprietarii de chioșcuri având astfel de implicații sociale; precizează că acolo sunt persoane care muncesc de foarte multă vreme, având probleme medicale și o anumită vârstă, unele dintre ele având contractate și credite, iar desființarea chioșcurilor înseamnă privarea acestor persoane de sursele de existență; susține că relocarea chioșcurilor nu îi ajută cu absolut nimic și solicită să fie incluși în proiectul de modernizare a zonei; afirmă că zona respectivă are o anumită faimă, „din cauza unor persoane care sunt certare cu buna conviețuire, să nu spun altceva”; consideră că un oraș nu se poate lipsi de comerțul stradal, care există în toată lumea civilizată și arată că este de acord ca acest tip de comerț să fie realizat la standardele anului 2021.

Dl. Gligor Bica - cetățean - solicită să le fie dat un model pe care să îl respecte, la fel cum s-a întâmplat atunci când și-au construit, prima dată, chioșcurile.

Dl. primar - arată că această discuție a mai fost purtată și precizează că, așa cum domnii Gligor Bica și Emilian Sârbu cer menținerea chioșcurilor, sute de clujeni solicită desființarea acestora, de foarte multă vreme; subliniază că, în al doilea rând, Planul Urbanistic General, în esență, nu mai permite construcțiile provizorii, specifice anilor '90, necesare în momentul respectiv, dar orașul a trecut într-o altă etapă, diferită de acea perioadă a tarabelor, din anii '90; afirmă că și-a arătat toată disponibilitatea pentru găsirea unei soluții alternative, cu respectarea cadrului legal, dar chioșcurile nu vor mai rămâne în aceeași locație, pentru că nu poate fi o piedică în calea modernizării orașului; precizează că, personal este solidar cu domnii Gligor Bica și Emilian Sârbu, dar orașul îi cere să ia și decizii care sunt nepopulare, câteodată, dar un oraș nu poate merge mai departe dacă nu sunt luate deciziile potrivite pentru acesta; arată că acea zonă, fundamentală, vizibilă și de maximă importanță pentru oraș, trebuie să treacă la nivelul următor, în caz contrar, el, ca primar, fiind o frână în calea modernizării orașului; concluzionează că dialogul continuă, solicitând ca proprietarilor de chioșcuri să li se comunice cu minim șase luni înainte mutarea acestora.

Dl. Gligor Bica - cetățean - arată că acest aspect le-a fost comunicat în luna decembrie.

Dl. primar - precizează că acest lucru nu a fost făcut intempestiv, deși legea ar permite; reiterează că nu poate să blocheze modernizarea acestui oraș, având în vedere că legile s-au schimbat și nu mai permite existența tarabelor și chioșcurilor în zonele ultracentrale, pentru că, deja, Mărăștiul e, aproape, centrul Clujului.

Dl. Gligor Bica - cetățean - susține că în toate orașele din Europa sunt chioșcuri.

Dl. primar - reiterează că municipiul Cluj-Napoca trebuie să treacă la un alt nivel de dezvoltare.

Dl. Gligor Bica - cetățean - afirmă că este de acord, însă punctează că și în Paris sunt chioșcuri.

Dl. primar - îi solicită domnului Gligor Bica să compare chioșcurile și tarabele din zona respectivă cu centrul oricărui oraș european, pentru a vedea dacă mai există în vreun oraș european ceea ce există în Piața Mărăști; își arată, din nou, disponibilitatea și deschiderea pentru găsirea de soluții, dar și domnul Gligor Bica trebuie să înțeleagă faptul că nu se mai poate așa.

Dl. Gligor Bica - cetățean - îl întreabă pe domnul primar unde să plece de acolo.

Dl. primar - răspunde că le-a fost oferită o alternativă, putând fi discutată și găsirea uneia noi, însă trebuie înțeles faptul că orașul trebuie schimbat în bine.

Dl. Gligor Bica - cetățean - „și când să venim să discutăm?”.

Dl. primar - „vă voi comunica o oră și o dată la care vom continua discuția noastră”.

Dl. Gligor Bica - cetățean - arată că, în data de 15 martie, trebuie să părăsească locația „și noi ce facem?”.

Dl. primar - „știați asta din noiembrie”.

Dl. Gligor Bica - cetățean - „bun, bun, stați, că-i din decembrie, și noi ce facem?”.

Președintele de ședință - dorește să reamintească, pentru o corectă informare a consiliului local, că astfel de discuții au avut loc și acum doi ani și jumătate sau acum trei ani, tot pentru relocarea chioșcurilor din acea zonă.

Dl. Gligor Bica - cetățean - „era discuția aia când era domnul Apostu”.

Președintele de ședință - reiterează că au mai fost purtate astfel de discuții, menționează acest aspect pentru o corectă informare a consiliului local.

Dl. Gligor Bica - cetățean - întreabă ce se va întâmpla pe 15 martie.

Dl. primar - „voi aplica legea”.

Dl. Gligor Bica - cetățean - precizează că nu este corectă abordarea și spune că aceasta este sursa din care își întrețin familile; întreabă unde să se angajeze la vârsta pe care o are.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - întreabă de ce nu poate avea loc o modernizare a chioșcurilor, sublinind faptul că prezența chioșcurilor este un beneficiu pentru cetățenii vârstnici din zonă.

Dl. Gligor Bica - cetățean - spune că dânșii au respectat liniștea și ordinea în zonă.

Dl. primar - reiterează că în acea zonă nu vor mai fi chioșcuri.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „este o hotărâre exclusivistă”.

Dl. primar - reiterează că modernizarea orașului trebuie să meargă mai departe, că pe 15 martie, legea se aplică și că discuțiile pe alte zone pot să continue; conchide că „are obligația față de toți cetățenii acestui oraș să lucreze în interesul majorității cetățenilor care îi cer ordine, disciplină, rigoare și modernizarea spațiilor publice care aparțin cetățenilor, și nu chioșcurilor; spațiile publice sunt pentru cetățeni, nu pentru tarabe”.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „suntem de acord, dar altă locație unde ne dați, să nu murim”.

Dl. primar - „v-am oferit o locație, ați refuzat-o”.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „aceea nu este viabilă”.

Dl. primar - „noi vă punem la dispoziție, după care decizia vă aparține”.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „nu înțeleg de ce această poziție exclusivistă, nu vă înțeleg, suntem puțini, nu avem putere, nu suntem și noi copiii Clujului?”.

Dl. Gligor Bica - cetățean - îi acuză pe consilierii locali că nu s-au gândit la familiile celor în cauză, atunci când au votat.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „credeți că Clujul este doar al elitei, Clujul trebuie să înglobeze toți cetățenii, nu poate fi numai al elitei; noi nu suntem oameni care cerșim, noi suntem oameni care muncim; mă mir că sunteți liberali și nu sunteți pentru muncă și pentru stimularea muncii; mă surprinde”.

Dl. primar - reiterează că din 15 martie, legea va fi aplicată.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „dacă există o hotărâre de consiliu local...”.

Dl. primar - „nu trebuie nicio hotărâre de consiliu local, trebuie somația respectată pe domeniu public și trebuie să-l eliberați conform legii, atât există”.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „sunteți așa de înverșunat pe noi și nu am înțeles de ce”.

Președintele de ședință - „domnilor, vă rog, dacă mai aveți altceva să ne comunicați”.

Dl. Gligor Bica - cetățean - „ce putem să vă comunicăm?; durerea noastră”.

Președintele de ședință - precizează că le vor propune o altă locație, iar decizia le va aparține.

Dl. Emilian Sârbu - cetățean - „dumneavoastră sunteți oameni care să lucrați pentru toți cetățenii Clujului”.

Președintele de ședință - „foarte adevărat”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.