Proces verbal din 14.07.2020

Ședința de îndată din 14 iulie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 336.329/305/15.07.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 14 iulie 2020, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Mihai Drăgoescu (absent motivat), Rareș Petru Ferdean, Dan Ioan Morar și Tothfalusi Andras (absent motivat). Consilierul local Adrian Mureșan participă la ședință începând cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Moisin

Dl. cons. Moisin - confirmă că votul este „pentru”.

Secretarul general al municipiului - anunță că, în unanimitate, procesul-verbal al ședinței anterioare a fost aprobat.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17. Proiect din inițiativa primarului.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 22.

Se supune la vot ordinea de zi.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Nistor

Dl. cons. Nistor - confirmă că votul este „pentru”.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (22 de voturi pentru).

Dl. primar - prezintă și susține proiectul de pe ordinea de zi, care presupune realizarea unei creșe cu 60 de locuri în cartierul Zorilor; prezintă situația la zi a județului și a municipiului, din punct de vedere epidemiologic și face un apel la responsabilitate individuală și colectivă; evidențiază că, datorită comportamentului clujenilor, situația este sub control; arată că trebuie respectate regulile de bază: spălatul pe mâini, purtarea măștii, evitarea zonelor aglomerate și evitarea contactului direct, fără mască; precizează că este un susținător al descentralizării deciziilor, atât în privința școlilor, cât și în privința restaurantelor și a sălilor de spectacole, astfel încât, acolo unde cetățenii sunt responsabili, aceștia să beneficieze de condiții de relaxare mai rapid; „în privința Primăriei municipiului Cluj-Napoca, doar o informare publică: avem un angajat din primărie care, cu ocazia plecării în străinătate, în concediu, și-a făcut testul COVID 19 și a fost identificat pozitiv, complet asimptomatic, fără niciun fel de problemă, nici atunci, nici acum; s-a efectuat ancheta epidemiologică; datorită faptului că a fost singur în birou, ceilalți doi colegi erau în concediu, n-a fost nevoie de testare suplimentară, conform celor stabilite de către specialiști; se află sub control medical și efectuează recomandările medicale, starea este bună și, când va fi testată din nou, va reveni la serviciu, conform procedurilor legale; în rest, nu există niciun alt caz, nicio altă situație în Primăria municipiului Cluj-Napoca; domnul viceprimar de două ori s-a testat, și prima dată a fost negativ, a stat șapte zile în izolare la domiciliu, dar muncind de-acasă; și-a făcut al doilea test, tot negativ, și mă bucur de acest lucru; în consecință, din această perspectivă, facem tot ceea ce legea ne cere și ne impune, de la controlul și triajul epidemiologic, la dezinfectarea spațiilor publice, la obligativitatea purtării măștii în instituție, și am echipe de la direcția de specialitate din primărie, care verifică și aplică sancțiunile disciplinare, dacă este cazul, în instituție și, prin comportamentul responsabil al fiecăruia dintre noi, cred că viața trebuie să meargă mai departe; avem nevoie de investiții, avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie ca lucrurile să se deruleze normal în oraș; pentru asta, avem nevoie de cetățeni responsabili și de funcționari publici, evident, care să-și facă datoria, conform legii”; reiterează că, în privința creșei din cartierul Bună Ziua, aceasta va avea 60 de locuri și speră să poată fi dată în folosință în data de 15 octombrie; prezintă mai multe imagini cu respectiva creșă; arată că, în perioada imediat următoare, vor fi finalizate 240 de noi locuri în creșe, astfel: în 15 octombrie, 90 de locuri în creșa de pe str. Grigore Alexandrescu, tot în 15 octombrie, cele 60 de locuri din creșa din cartierul Bună Ziua, iar în februarie anul viitor, alte 90 de locuri în creșa de pe aleea Meziad; precizează că, pentru ca aceste 240 de noi locuri în creșe să fie funcționale, este necesară angajarea a 75 de persoane, ceea ce înseamnă, pentru primărie, un efort bugetar de un milion de euro anual; arată că municipalitatea clujeană este prima din țară care a acordat un sprijin financiar pentru angajarea de bone; subliniază că pentru a dobândi statutul de bonă trebuie efectuat un curs de specialitate de 120 de ore; precizează că inclusiv

Direcția de Asistență Socială și Medicală a depus documentația pentru a obține acreditarea, în vederea efectuării de cursuri pentru bone; arată că proiectul de pe ordinea zi vizează trecerea în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe a respectivei creșe din cartierul Bună Ziua, astfel încât aceasta să poată fi dată în folosință în data de 15 octombrie.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Președintele de ședință - „în acest moment, cvorumul de ședință este de 23”.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 22 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Nistor

Dl. cons. Nistor - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (23 de voturi pentru).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.