Proces verbal din 10.01.2020

Ședința din 10 ianuarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 16.917/305/10.01.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 10 ianuarie 2020, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Mihai Drăgoescu (absent motivat), Gergely Balazs, Dan Ioan Morar și Loredana Pop.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 de aprobare a P.U.D. de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare - instituire subzonă de instituții și servicii de interes public în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173; beneficiar: Leahu Adrian-Ionuț. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială - str. Gh. Sion; beneficiară: Fazakas Zsuzsanna. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare - strada Praga, latura vestică; beneficiari: Olaru Bogdan, Olaru Diana Cora, Stanca Felicia, Chiorean Sorin, Chiorean Dalia-Liliana, Pop Ioan Cristian, Pop Mariana, Lungeanu Cristian-Octavian și Lungeanu Xenia-Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 690/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2). Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1). Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie 2020 - Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A Kartya și City Card Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind alocarea, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), contând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 665/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 5 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

 • 18. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Bodali Istvan-Sandor privind anularea Hotărârii nr. 670/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor.

 • 19. Diverse.

Dl. primar - le urează consilierilor locali La mulți ani și un an bun, plin de împliniri și multă sănătate; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i și 19j, proiecte care au apărut după momentul convocării ședinței, la sfârșitul anului trecut, și care au fost postate pe siteul primăriei.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Ordine de zi suplimentară:

19 a - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 674/2016, revocată parțial prin Hotărârile nr. 197/2017, 255/2017, 295/2017, 298/2017, 299/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40) și a Hotărârii nr. 1067/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 2/1, 2/2, 7A, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40). Proiect din inițiativa primarului.

19 b - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16). Proiect din inițiativa primarului.

19 c - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3). Proiect din inițiativa primarului.

19 d - Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței. Proiect din inițiativa primarului.

19 e - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10 D din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 22-23). Proiect din inițiativa primarului.

19 f - Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive. Proiect din inițiativa primarului.

19 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a costului lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. Proiect din inițiativa primarului.

19 h - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiect din inițiativa primarului.

19 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I. Proiect din inițiativa primarului.

19 j - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, porțiunea cuprinsă între str. Arieșului și str. Bistriței. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 838/2019 de aprobare a P.U.D. de construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare — instituire subzonă de instituții și servicii de interes public în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Turzii nr. 173; beneficiar: Leahu Adrian-Ionuț. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru parcelare și dezvoltare zonă rezidențială — str. Gh. Sion; beneficiară: Fazakas Zsuzsanna. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament: „ultimul alineat de la art. 1 va avea următorul conținut: strada A, propusă prin P.U.Z., va fi echipată edilitar și va fi realizată la strat de uzură, anterior emiterii aurorizației de construire pe parcelă, cu acces direct din aceasta, în baza unui proiect de specialitate autorizat”.

Se supune la vot amendamentul și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare — strada Praga, latura vestică; beneficiari: Olaru Bogdan, Olaru Diana Cora, Stanca Felicia, Chiorean Sorin, Chiorean Dalia-Liliana, Pop Ioan Cristian, Pop Mariana, Lungeanu Cristian-Octavian și Lungeanu Xenia-Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament, la ultimul alineat de la art. 1, care va avea următorul conținut: „str. Bratislava și aleea nou-propusă vor fi realizate la strat de uzură și echipate edilitar anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din acestea, în baza unui proiect de specialitate autorizat”.

Se supune la vot amendamentul și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3788/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 210/107/2016, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 997/CA/2019-R a Curții de Apel Oradea. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2909/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 8307/117/2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 615/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 690/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie 2020 — Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 475.000 lei, pentru organizarea în municipiul Clui-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Roman - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

 • 15. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei 2.285.500 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Clui-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A Kărtya și City Card Student, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. Răzvan Radu - reprezentant al Partidului Plus Cluj-Napoca - arată că, la fel ca primăria și consiliul local, și partidul pe care-l reprezintă consideră că trebuie dezvoltat transportul în comun, susținând, de asemenea, acordarea de gratuități pentru categorii sociale cum ar fi elevii, pensionarii sau șomerii, precum și subvenționarea transportului în comun pentru studenți, dar printr-un proces transparent; susține că a analizat bugetul local pe anul 2019 și a constatat că, dintr-un buget de 156.000.000 de lei, au fost alocate subvenții în valoare de aproximativ 9,5 milioane de lei la transportul în comun pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, iar totalul subvențiilor a reprezentat 25% din totalul respectivului buget; arată că, prin acest proiect de hotărâre, este propusă subvenționarea transportului în comun pentru studenții posesori de carduri speciale, cu o sumă de 2,285 de milioane de lei, pentru două luni, în contextul în care bugetul de stat încă nu fusese aprobat, pentru un număr de 32.800 de abonamente; afirmă că, prin extrapolarea acestor date, rezultă că, pentru tot anul, ar fi alocate 13,7 milioane de lei, cu 40% mai mult față de 2019 și cu 80% mai mult față de 2018; solicită primăriei și consiliului local să includă în propunerea de buget pentru 2020 o sumă de maxim 9,5 milioane de lei pentru aceste subvenții, la fel ca anul trecut, precum și luarea în calcul a unei suplimentări doar în baza unei cereri justificative din partea C.T.P. (Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., n.n.), care să conțină niște date publice care acum lipsesc, și anume: bugetul de venituri și cheltuieli pe 2019, bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul pe 2018, planul de administrare și achiziții pe 2018 și numărul abonamentelor pentru studenți, emise și validate în 2019; formulează aceste solicitări, în contextul în care, potrivit datelor publice, în 2018, C.T.P. ar fi înregistrat un profit de doar 0,39% și ar avea o datorie care însumează aproximativ 50% din buget; susține că nu și-ar dori să existe niște probleme care nu sunt tratate la sursă, la rădăcină, fiind cârpite cu subvenții.

Dl. primar - consideră că observațiile domnului Răzvan Radu sunt în baza legii și sunt avute în vedere la întocmirea actelor normative locale, respectiv bugetul și alocările de sume; în ceea ce privește Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., arată că aceasta este cea mai performantă din România, reprezentând un model pentru promovarea, susținerea și desfășurarea transportului public nepoluant și de calitate; subliniază că, atât pentru primărie, cât și pentru consiliul local, asigurarea unui transport în comun de calitate, precum și a altor mijloace alternative de transport, reprezintă o prioritate, în vederea decongestionării traficului; concluzionează că observațiile domnului Răzvan Radu sunt legale, pertinente și vor fi avute în vedere la elaborarea actelor normative locale care vor fi întocmite de acum înainte.

Dl. Răzvan Radu - reprezentant al Partidului Plus Cluj-Napoca - întreabă dacă aceste date vor fi făcute publice în luna următoare.

Dl. primar - răspunde că legea solicită publicarea acestor date, în cadrul alcătuirii bugetului sau a altor proiecte de hotărâre cu caracter specific; reiterează că, acolo, toate aceste lucruri sunt menționate, în mod expres.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 16. Proiect de hotărâre privind alocarea, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și descarcerare (S.M. U.R.D.), contând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 17. Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 665/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 5 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - formulează aceeași propunere.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 18. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Bodali Istvan-Sandor privind anularea Hotărârii nr. 670/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 19. a. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 674/2016, revocată parțial prin Hotărârile nr. 197/2017, 255/2017, 295/2017, 298/2017, 299/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40) și a Hotărârii nr. 1067/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 2/1, 2/2, 7A, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 40). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

19 b - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 685/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

19 c - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1086/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 14-str. Ștefan Octavian Iosif nr. 1-3). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

19 d - Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei 65.000 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, cu excepția vacanței. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

19 e - Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1071/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10A, 10B, 10C, 10 D din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 22-23). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

19 f - Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Roman - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

19 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a costului lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprez.entanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - membru al Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Găbudean - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Călin Marcel Găbudean nu participă la vot).

19 h - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile în vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.), pentru perioada 2021-2030, între Municipiul Cluj-Napoca și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Ioan Pop - secretarul Comisiei VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă ce va face Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Dl. primar - răspunde că acordul este necesar, deoarece atât legislația României, cât și cea a Uniunii Europene, solicită, în mod obligatoriu, elaborarea unui asemenea plan; precizează că nu pot fi atrase fonduri europene, în exercițiul financiar 2021-2027, dacă nu există această strategie; evidențiază că legea Statului român oferă posibilitatea încheierii unui asemenea acord, care permite o negociere directă cu Banca Mondială, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare făcând parte componentă din aceasta, în vederea realizării celor mai bune și de calitate studii, în baza cărora să poată fi atrași bani europeni; arată că prețul este sub cel oferit de alte municipalități din România, încadrându-se în limitele prevăzute de acordurile României cu Banca Mondială; ținând cont de cele patru argumente pe care le-a prezentat, supune aprobării consiliului local acest proiect de hotărâre.

Dl. cons. Mureșan - „aici vorbim de fonduri europene, nu?; bănuiesc, proiecte care vor accesa fonduri europene”.

Dl. primar - răspunde că inclusiv costurile pe care le presupune această strategie pot fi eligibile pentru a fi plătite din fonduri europene; reiterează că „nu poți atrage fonduri europene dacă nu ai această strategie”.

Dl. cons. Tothfalusi - fiind vorba despre un proiect mai amplu, ce vizează zona metropolitană, întreabă de ce nu sunt incluse în acest parteneriat și consiliul județean sau O.N.G.-urile.

Dl. primar - răspunde că este vorba despre strategii diferite, însă această strategie, care face obiectul proiectului de hotărâre, fiind obligatorie, este corelată cu celelalte strategii realizate de consiliul județean; reiterează că această strategie este obligatorie pentru ca municipalitatea, împreună cu comunele din zona metropolitană, să fie eligibilă pentru accesarea de fonduri europene.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

19 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

19 j - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 993/2019 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

19. Diverse.

La punctul Diverse nu au existat intervenții.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

9


Secretarul general al municipiului, Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.