Proces verbal din 07.04.2020

Ședința extraordinară din 7 aprilie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 192359/305/7.04.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 7 aprilie 2020, ședință convocată de către primar.

Datorită măsurilor restrictive impuse de autoritățile statului, ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Rareș Petru Ferdean (participă la ședință după ce a fost intonat Imnul de Stat al României), Gergely Balâzs, Molhem Bashar (participă la ședință după ce a fost intonat Imnul de Stat al României), Dan Ioan Morar și Loredana Pop.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate.

Dl. cons. Rațiu - anunță că votul electronic nu s-a înregistrat și confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Roman - anunță că votul electronic nu s-a înregistrat și confirmă că votul este „pentru”.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - „domnul Ferdean și domnul Bashar Molhem sunt prezenți; vă rog să consemnați acest lucru”.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Seminarul Liceal Ortodox - clasele V-VIII”. Proiect din inițiativa primarului.

Se supune la vot ordinea de zi și se obțin 24 de voturi pentru.

Dl. cons. Roman - anunță că votul electronic nu s-a înregistrat și confirmă că votul este „pentru”.

Dl. primar - „domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, în primul rând vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației de a participa la această ședință on-line de consiliu local pentru a aproba o rectificare bugetară pe două teme extrem de importante pentru orașul nostru: sănătatea și educația; sperăm să ne revedem cât mai repede cu putință, din nou în această sală, împreună, și sunt convins că la fel ca toți clujenii, dacă vom respecta recomandările autorităților statului, deciziile stabilite prin ordonanțele militare vom reveni la normalitate, cât mai repede cu putință; spuneam că această ședință de consiliu are două obiective: in primul rând, de a aloca resurse suplimentare pentru sănătate; vă propun astăzi, prin rectificarea pe care o aveți în fața dumneavoastră să alocăm 5,5 milioane de lei pentru achiziționarea de echipamente medicale pentru Spitalul Clujana aflat în subordinea noastră, cu mențiunea că pentru aceste echipamente vom depune și un proiect european, așa cum a fost anunțat acest proiect de către Guvernul României; în consecință, din cele 5,5 milioane de lei, 4 milioane de lei vor merge pentru achiziționarea de echipamente medicale și 1,5 milioane de lei pentru echipamente de protecție medicală; în privința echipamentelor medicale, în valoare de 4 milioane de lei se propune achiziționarea următoarelor componente: ventilator, monitor funcții vitale, defibrilator, computer tomograf, aparate de ventilație mecanică, paturi de terapie intensivă, aparate care vizează tot ce înseamnă investigațiile care țin de componenta respiratorie; cu alte cuvinte, este o dotare pe care spitalul nostru a solicitat-o și în baza acestei solicitări întocmim acest proiect de rectificare bugetară pentru a aloca, repet, 5,5 milioane de lei; va fi un amendament pentru că în proiectul inițial este vorba de 4,5 milioane de lei și vă propun să acceptați un amendament pe care îl prezint și care a fost prezentat comisiei de specialitate de a majora de la 4, 5 la 5,5 milioane de lei, suma alocată în vederea achiziționării echipamentelor medicale; amendamentul pe care vi-l propun dumneavoastră, spre analiză, este cel care vizează Anexa nr. 7 și îl voi prezenta la punctul respectiv; să aveți în vedere că vom avea un amendament; practic, prima componentă a acestei ședințe de consiliu, repet, este legată de domeniul sănătății și 5,5 milioane de lei vor pleca în această direcție, pentru echipamente medicale și echipamente de protecție; începând cu luna mai când este posibil să se deschidă Call-ul de proiecte europene, noi vom depune în acest sens, un proiect european, așa cum v-am menționat, pentru a recupera toți banii sau o parte din banii pe care îi vom aloca în vederea achiziționării de echipamente; fac precizarea că noi, potrivit legii putem aloca resurse financiare doar pentru spitalul care este în subordinea noastră, în subordinea Primăriei municipiului Cluj-Napoca; celelalte spitale pot să facă solicitările prin instituțiile cărora le sunt subordonate; cea de-a doua componentă a ședinței de astăzi vizează domeniul educației; știm bine cât de importantă este educația indiferent de momentul în care ne aflăm, o stare de urgență sau o situație normală; de aceea, vă propun spre analiză și dezbatere în vederea votării, a unui proiect care să vizeze educația digitală pentru toți elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca; în acest sens pot să vă precizez faptul că, în municipiul Cluj-Napoca, în acest moment există 37.538 de elevi, începând cu clasa zero până în clasa a XII-a; în urma analizei școală cu școală, clasă cu clasă, pentru a vedea în ce măsură, elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca au posibilitatea învățământului digital astfel încât ei să dețină cel puțin o tabletă, un computer sau un laptop, din analiza efectuată a rezultat faptul că 2098 de elevi din municipiul Cluj-Napoca nu au această posibilitate, de a avea acasă computer, laptop sau tabletă; în consecință, vă propun să inițiem acest proiect care să însemne educație digitală pentru toți elevii din municipiul Cluj-Napoca pentru ca educația să aibă un caracter inclusiv și să.i vizeze pe toți cei care învață la școlile din municipiul nostru; să alocăm 1.573.500 de lei pentru achiziționarea a 2098 de tablete, care vor fi cumpărate de către școli; aceste tablete vor fi înmânate, în regim juridic asemănător manualului, adică se semnează pentru primirea tabletei, la sfârșitul ciclului educațional, tableta este returnată școlii, la fel ca manualul; pentru ca toți elevii indiferent de situația materială din acest oraș să aibă acces la educația digitală; acum în perioada stării de urgență este nevoie mai mult ca niciodată de aceste tablete ca toți să poată participa la învățământul on-line, dar gândiți-vă că viitorul digital nu va putea să fie oprit indiferent cât ne mai luptăm noi acum cu coronavirusul; viitorul digital al Clujului, al omenirii va fi legat de componenta aceasta care ține de tehnologie și de echipamentele necesare, iar copiii trebuie să aibă aceste abilități încă din școală pentru a-și putea apoi să-și găsească un loc de muncă din care să poată trăi decent; de aceea cred că această investiție în educație este nu numai pentru starea de urgență, pentru această perioadă este și pentru viitorul copiilor noștri pentru a avea repet cele mai bune standarde și condiții pentru a-și desăvârși educația; în consecință, vă propun alocarea acestei sume de care am vorbit 1.573.500 de lei pentru achiziționarea a 2098 de tablete, în valoare totală de 326.452 euro, dacă transformăm în euro, suma pe care v-am menționat-o, înseamnă 326 de mii de euro și precizez că în bugetul școlilor va fi virată suma de 666.991 de lei din totalul de 1.573.500, pentru că restul sumelor deja există în bugetele școlilor alocate printr-o rectificare anterioară; față de numărul de tablete pe care l-am precizat duminică, într-o conferință de presă, în urma mesajului meu public a fost reevaluat calculul la fiecare școală, astfel încât unele școli au solicitat suplimentar tablete în urma analizei pe care au efectuat-o și în acest moment suntem la 2.098 de tablete, cele mai multe merg la Școala Gimnazială Traian Dâijan - 240; mă bucur sincer că, conducerea școlilor este receptivă ca indiferent din ce grup mai puțin avantajat sau avantajat vulnerabil, nevulnerabil, toți copiii să aibă acces la educație; aceste tablete au și posibilitatea de a avea cartelă astfel încât să poată să fie accesibil Wi-Fi din orice situație și în orice loc din municipiul Cluj-Napoca, repet, pentru ca toți copiii să aibă acces la educație și în special la educația digitală despre care am vorbit; vă dau o veste nu foarte bună din perspectiva datelor economice, așa cum era de așteptat starea de urgență conduce la o cădere economică în municipiul Cluj-Napoca, cădere care se resimte în activitatea firmelor, dar și în privința încasărilor la bugetul local; pot să vă spun că pe luna martie, cota din IVG, din tot ce se muncește în acest oraș și ni se distribuie nouă de la București, deci cota din IVG aferentă lunii martie este de 43 milioane de lei și este mai mică cu 7,5 milioane de lei față de media lunară prognozată la realizarea bugetului; deci, la realizarea bugetului, conform prognozelor existente ne-am așteptat să avem 50 milioane de lei și avem 43 milioane de lei, deci doar pe luna martie avem o cădere de 7 milioane de lei, doar din cota IVG și în consecință, nici în luna aprilie lucrurile nu vor sta mai bine, având în vedere că este întreaga luna prinsă în stare de urgență, dacă președintele României o va prelungi așa cum a anunțat ieri; în consecință va trebui să restructurăm în continuare bugetul pentru anul 2020 pentru a putea rămâne în parametri funcționali asigurând în primul rând, funcționalitatea orașului, tot ce înseamnă educație, sănătate și serviciile fundamentale, dar nu vom opri motorul investițiilor, în special al fondurilor europene; nu va fi o situație ușoară, dar v-am informat asupra acestor date pe care le-am primit azi dimineață, în urma încheierii analizei economice pe luna martie; deci, avem cu 7 milioane de lei mai puțin decât partea prognozată și gândiți-vă că am avut starea de urgență doar de pe la mijlocul lunii martie; în consecință, voi încheia această scurtă introducere menționând că astăzi este Ziua Mondială a Sănătății și vreau sincer să adresez și eu mulțumiri și aprecieri tuturor halatelor albe din această țară, indiferent unde se află ele, dar în mod special celor de la Cluj, care prin profesionalismul de care au dat dovadă iată că împreună cu autoritățile publice și societatea civilă spun că avem situația sub control, și o vom avea în continuare pentru că știm ce avem de făcut fiecare în fiecare zi și în fiecare moment; din această perspectivă vreau să transmit clujenilor același mesaj de a fi responsbili, de a rămâne acasă, de a știi că autoritățile își fac datoria pentru că știu ce trebuie să facă pentru orice scenariu pe care îl avem în față și vom trece cu bine și peste aceste momente mai complicate și ne vom revedea din nou, împreună; vă mulțumesc, domnule președinte”.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Clu j-Napoca pe anul 2020.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. primar - „domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri locali, aici v-aș propune amendamentul despre care am vorbit, să majorăm practic, suma de la 4,5 milioane de lei, cât figura în proiectul de buget, la 5,5 milioane de lei, amendamentul este scris, redactat a fost înaintat și Comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, pentru analiză și sună tehnic în felul următor: se modifică Anexa 7 în sensul că: se suplimentează la cap. 66/C/2 - cu suma de 2.000 mii lei credit bugetar și 2.000 mii lei credit de angajament; se diminuează obiectivul de la cap. 51/B/1 - creditul de angajament cu 2.000 mii lei; se diminuează obiectivul de la cap. 84/A/2 - cu suma de 1.000 mii lei credit bugetar; se diminuează cu 1.000 mii lei cap. 66 -SĂNĂTATE - buget local - Secțiunea de funcționare; se modifică toate anexele aferente; conform tabelului de mai jos în ceea ce privește obiectivele de investiții; deci aveți aici aceste propuneri, amendamentul scris pe care vi l-am prezentat, ideea de bază fiind aceea de a suplimenta cu încă un milion de lei față de ce ceea ce dumneavoastră aveați în proiectul inițial, suma pentru sănătate; vă mulțumesc”.

Se supune la vot amendamentul făcut de către primarul municipiului Cluj-Napoca, și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice — Seminarul Liceal Ortodox - clasele V-VIII”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

D-na cons. Croitoru - susține și sprijină măsura luată de către domnul primar pe componenta educației și întreabă în ce măsură tabletele pot fi însoțite cu cartele prepay, tocmai pentru ca toți elevii să aibă acces la internet și să poată participa on-line la cursurile susținute de profesori.

Dl. primar - precizează că tabletele sunt prevăzute cu un dispozitiv pentru cartelele prepay; adaugă că școlile au buget în cazul în care optează pentru achiziționarea cartelelor cu internet, tocmai pentru a-i susține pe copiii care nu au această posibilitate; spune că în ceea ce privește Școala Gimnazială Traian Dârjan Cluj-Napoca, referitor la comunitățile vulnerabile, se va lua în calcul montarea unor routere Wi-Fi.

D-na cons. Croitoru - „vă mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru disponibilitatea de care dau dovadă, prin prezența în cadrul ședințelor derulate on-line și astfel, pentru actul decizional al acestora; prezintă rezultatele hotărârilor luate de consiliul local, cum ar fi: acțiunile de dezinfecție care au loc în municipiul Cluj-Napoca, suplimentarea bugetului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca; menționează că domnul viceprimar Dan Ștefan Tarcea coordonează un proiect care vizează amplasarea de dispozitive cu dezinfectant, în stațiile mijloacelor de transport în comun și în piețele publice; recomandă cetățenilor să poarte măști sau alte forme de protecție în spațiul public, făcând apel la conștința fiecărui cetățean; spune că la Cluj situația este sub control, ținând cont de numărul raportărilor de cazuri comparativ cu cel de la nivelul național; afirmă că acest lucru este datorat unui grad de conformitate, din partea clujenilor de până la 90 la sută și le mulțumește astfel, clujenilor; le solicită clujenilor să rămână în continuare, responsabili; aduce aprecieri întregului personal de la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca pentru eforturile depuse; precizează că toate străzile sunt spălate cu detergent, sub coordonarea domnului Gheorghe Șurubaru și îi invită pe cetățeni ca atunci când au o propunere să o transmită aparatului de specialitate al primarului; punctează că numai asociațiile de proprietari care răspund la telefon și care își desemnează câte un reprezentant sunt parte în programul de dezinfecție; adaugă că acest proiect se află sub coordonarea domnului Gheorghe Șurubaru, în parteneriat cu Poliția locală coordonată de domnul Marcel Bonțidean și îi invită pe cetățeni ca atunci când au o propunere să le-o transmită; menționează că se lucrează la toate scenariile, cum ar fi cel referitor la capacitatea spitalelor; le solicită consilierilor locali să transmită aparatului de specialitate al primarului, orice propunere, informație care consideră că este necesară în vederea funcționării orașului în parametri optimi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.