Proces verbal din 03.08.2020

Ședința extraordinară din 3 august 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 369.991/305/3.08.2020

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 3 august 2020, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară prin platforma on-line de videoconferință Cisco webex și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Corina Ecaterina Croitoru (absentă motivat), Mihai Drăgoescu (absent motivat), Rareș Petru Ferdean, Călin Marcel Găbudean, Gergely Balazs (absent motivat), Radu Marin Moisin, Dan loan Morar și Nistor Daniel. Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și anunță că acesta a fost aprobat în unanimitate; oferă cuvântul președintelui de vârstă al consiliului local, în vederea solicitării de propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Dl. cons. Ioan Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Rațiu - îl propune, din partea grupului P.N.L., pe domnul consilier Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Rațiu.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Propunerea domnului consilier Rațiu a fost aprobată cu 19 voturi pentru (unanimitate).

Dl. Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, este ales, astfel, în funcția de președinte de ședință.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca și aprobarea procedurii de anulare a acestora. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului str. Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113; beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire imobil cu două unități locative, P+E+R, str. Smârdan nr. 2; beneficiari: Bogdan Cristian-Mihai și Bogdan Larisa-Petronela. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31; beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ, P+E, str. Platanilor nr. 18; beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - dezvoltare zonă de activități economice, b-dul Muncii - latura nordică; beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A; beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teitoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei). Proiect din iniațiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 10, prima convocare și, respectiv, 31.08.2020, ora 10, a doua convocare. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1.562/2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 656/117/2018. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația de Prietenie Korunk, în vederea realizării proiectului ,,Revista Korunk 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Poeți clujeni postdecembriști”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Opera 2 You, în vederea realizării proiectului ,,Opera Summer Hub 2020 @ Cluj100”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Restituiri muzicale tradiționale”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Română Mozart , în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXX-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XVIII-a, secțiunea COMPOZIȚIE”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 480000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Corvineum „Corvineum Alapitvany”, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Teatru Interferențe, ediția VII - Orizonturi”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Studențească Philohistoriss, în vederea realizării proiectului ,,Istorie, etnografie și tradiții în Ardeal”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj - Kolozsvari Operabaratok Kore, în vederea realizării proiectului ,,Opera- Lucrări din lumea artelor spectacolului muzical”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Momente din istoria cinematografiei clujene”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Artis, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film Cluj-Napoca, ediția I”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Ordogtergye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 17-a”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru ESUA Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck- Ediția a 4-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Technology Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Over the Cluj-Napoca ROBOVR15D”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Monitorizarea Jocului fecioresc din România; festival -concurs interjudețean”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Bibliotecară „Heltai Gâspâr”, în vederea realizării proiectului ,,Tradiții Clujene - concerte și prelegeri de muzică populară la Cluj”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Transylvania Art and Science, în vederea realizării proiectului „Omagiu lui Gyorgy Ligeti în Transilvania natală -ediția a III-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj- ediția a VII-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Szint Kulturâlis Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,22. Festivalul Folcloric Sfântul Ștefan -ediția specială de toamnă”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi-Gala cititului încrucișat Online 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică, în vederea realizării proiectului ,,Smart Mobility Cluj 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Produs de Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Recoltei”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Trib'Art, în vederea realizării proiectului ,,Turneul Romanian Chamber Orchestra”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului ,,The Power of Sport”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului ,,Biletul de Sănătate”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Concursuri de Arhitectură și Urbanism la Cluj”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Scena Urbană, în vederea realizării proiectului ,,SCENA URBANĂ 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Studiul Sectorului IT & C și a potențialului de digitalizare în Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților USMC, ediția a XXVII-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group”, în vederea realizării proiectului ,,Youth Work Forward”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului ,,Epidemiile Clujului”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația PhotoRomania, în vederea realizării proiectului „Transilvania Art Fair - Târg de artă și platforma online dedicată sectorului cultural clujean”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Egyhâzzene- Kolozsvâr, în vederea realizării proiectului ,,KlausenMusiK 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Confest Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Concert la Palat 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Launloc, în vederea realizării proiectului ,,Arta în curtea școlii 2 „Back 2 School””. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului ,,Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din estul Europei”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Pro Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Transilvania Fashion”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park: Special Series”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Descoperă orașul. Laborator de teatru documentar”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 34350 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația ARTA în dialog, în vederea realizării proiectului ,,Cinema ARTA online”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,FISC - Festivalul Internațional de Stand-Up Comedy, ediția a 8-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,TME - Transylvania Music Event ediția a 12-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Culturală ”Myrobiblion”, în vederea realizării proiectului ,,Rolul presei românești la edificarea vieții culturale, economice și sociale în județele Cojocna-Cluj (1919-1939)”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Dor Transilvan - Mesager cultural al Clujului”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu, în vederea realizării proiectului ,,Moții- Făuritori de istorie națională”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația 20 + Generation, în vederea realizării proiectului ,,Conferința 20 + 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3150 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Kifor, în vederea realizării proiectului ,,Masă rotundă despre valorile și oportunitățile orașului”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația de Chitară TRANSILVANIA, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea realizării proiectului ,,The Youth School”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Oameni Mici și Mari, în vederea realizării proiectului ,,Nopți la Muzeu”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului -Kolozsvâri Varosszepito Egylet, în vederea realizării proiectului ,,„Clujul cu flori”, ediția a 4-a”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Fotopia, în vederea realizării proiectului ,,Muzeul fotografiilor nefăcute #2”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația LegalTech, în vederea realizării proiectului ,,Legal Accelerators”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Youth participation & Culture@Cluj-Napoca”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Cultural Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony Experience - Ediția a 4-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Niște Oameni, în vederea realizării proiectului ,,H33-centru de rezidență artistică underground”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery - REconectare la Someș”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului ,,Celebrating Communities, Together for a Healty Hometown”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „CARPATICA”, în vederea realizării proiectului ,,Revista de cultură urbană ”Orașul””. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Compania de Tango Cluj, în vederea realizării proiectului ,,„TANGO CAZINO 2020” - ediția a IX-a (la distanță), 14-16 august 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17300 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Open Your Heart, în vederea realizării proiectului ,,Atipic Beauty Cluj 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28700 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Create.Act.Enjoy”, în vederea realizării proiectului ,,Case de poveste”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

 • 88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Wello”, în vederea realizării proiectului ,,Wello - School of Health - ediția 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de toamnă”. Proiect din iniațiativa primarului.

 • 90. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lupu Mihail, Sabo Horea-Alexandru și Sabo Georgeta-Lucia, înregistrată sub nr. 300274/3 din 25.06.2020.

 • 91. Informare privind cererea de modificare a Hotărârii nr. 649/1.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare - dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, zona Cartodrom.

 • 92. Informare privind Cererea formulată de Chinan Otilia-Liana, înregistrată sub nr. 312159/1.07.2020.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 92a și 92b, pe care le prezintă și le susține.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tothfalusi.

Dl. cons. Tothfalusi - confirmă că votul este „pentru”.

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 19 voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

Ordinea de zi suplimentară:

92a - Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

92b - Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între str. Aurel Vlaicu-str. George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. primar - prezintă un studiu al Universității Babeș-Bolyai, privind starea economiei (postat și pe siteul primăriei), studiu care detaliază progresele înregistrate de municipiul Cluj-Napoca în ultimii ani; evidențiază situația referitoare la criza epidemiologică, precizând că la nivelul județului Cluj există 209 de cazuri active, iar mai puțin de jumătate din acestea, adică sub 100 de cazuri, sunt din municipiul Cluj-Napoca; speră ca trendul infectărilor să devină descrescător și susține că, sub coordonarea prefectului, suntem pregătiți pentru toate scenariile, ținând cont și de faptul că municipiul Cluj-Napoca este un centru de excelență al terapiei intensive; afirmă că trebuie respectată o „triadă a bunului-simț”, și anume: purtarea măștii, păstratea distanței sociale (precum și evitarea aglomerărilor) și spălatul pe mâini; crede că până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor vom avea un vaccin împotriva COVID 19 și recomandă efectuarea vaccinului antigripal; speră ca școala să poată fi reluată în luna septembrie, în condiții cât mai apropiate de normalitate; arată că rectificarea de buget aflată pe ordinea de zi a acestei ședințe vine în sprijinul unităților de învățământ, astfel încât acestea să fie pregătite inclusiv pentru asigurarea unui sistem de învățământ hibrid; face un apel către directorii de școli, ca, în data de 15 septembrie, aceștia să fie pregătiți, deoarece, în caz contrar, le va cere demisia; subliniază că învățământul digital nu mai poate fi oprit; arată că rectificarea bugetară va viza și asigurarea numărului de locuri necesar în creșe, incluzând și o finanțare de două milioane de lei pentru Spitalul Clinic Municipal; prezintă principalele obiective de investiții ale municipalității, precum și stadiul în care se află, printre acestea numărându-se parkingul Primăverii, parkingul Mogoșoaia, cimitirul Moș Ion Roată, sala de sport a Colegiului Național Gheorghe Șincai, achiziționarea a patru tramvaie și Podul Fabricii.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 17 voturi „pentru”, iar două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Constantea și al doamnei consilier Moldovan.

Dl. cons. Constantea - confirmă că votul este „pentru”.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca și aprobarea procedurii de anulare a acestora. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor", situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 6. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului str. Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Kinizsi.

Dl. cons. Kinizsi - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și avem și o îndreptare de eroare materială, în sensul în care la art. 3 din proiectul de hotărâre se va menționa nr. topo 19692/1/2 în loc de 19692/1/1, cum greșit a fost menționat”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 10. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Clu j-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141. Proiect din iniațiativa primarului.

D-na cons. Moldovan - anunță că nu participă la vot.

Dl cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (doamna consilier Gabriela luliana Moldovan și domnul consilier Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-

Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113; beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl cons. Tothfalusi - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 17 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tarcea (consilierul local Tothfalusi Andras nu participă la vot).

Dl. cons. Tarcea - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru (consilierul local Tothfalusi Andras nu participă la vot).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — construire imobil cu două unități locative, P+E+R, str. Smârdan nr. 2; beneficiari: Bogdan Cristian-Mihai și Bogdan Larisa-Petronela. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — construire imobil mixt, S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 31; beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela-Anca-Felicia. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — construire depozit de legume-fructe și sediu administrativ, P+E, str. Platanilor nr. 18; beneficiară: S.C. CO&SI S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — dezvoltare zonă de activități economice, b-dul Muncii — latura nordică; beneficiară: S.C. Power Belt S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A; beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil, cu trei amendamente; primul ar fi: la art. 1, Faza A, etapa 2 se va completa astfel: drumurile se vor realiza la strat de uzură în baza unui proiect tehnic de specialitate, recepția și transferul în domeniul public se vor face anterior recepției finale, la terminarea lucrărilor, pentru construcțiile de pe parcelele 2 și 4”.

Dl. cons. Tarcea - „domnule consilier, o să vă rog să depuneți și în scris aceste amendamente, să fie și la doamna secretar; amendamentul doi, vă rog”.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „amendamentul doi: art. 1, Faza A, etapa 1, se vor realiza investițiile de pe parcela 1, precum și strada de acces propusă prin P.U.Z. (parcela 5); parcela 5 se va înscrie în C.F. cu titlu de drum, partea carosabilă se va realiza la strat de uzură și echipa edilitar în baza unui proiect tehnic de specialitate anterior emiterii autorizației de construire pentru parcela 1, iar partea de trotuare se va realiza anterior recepției, la terminarea lucrărilor pentru clădirile de pe parcela 1; iar amendamentul numărul trei: art. 1, Faza B va avea următorul conținut: în etapa 3 se vor realiza investițiile din parcela 3B; în etapa 4 se vor realiza investițiile din parcela 3A; recepția clădirilor de pe parcelele 3A și 3B va fi ulterioară recepționării grădiniței/creșei prevăzută în corpul P+2E de pe parcela 3B; anterior recepției clădirilor de pe parcelele 3A și 3B (cu excepția clădirii P+2E de pe parcela 3B) se va realiza trecerea în domeniul public cu titlu gratuit a imobilului situat la parterul corpului de cădire P+2E, de pe parcela 3B, având destinația de grădiniță/creșă; la corpul de clădire P+2E în care este prevăzută grădinița/creșa, nu se admit la nivelurile superioare ale acestuia următoarele utilizări: alimentație publică, galerii comerciale, discoteci, cluburi, locuire și alte funcțiuni care ar putea împiedica funcționarea grădiniței/creșei”.

Președintele de ședință - „aș mai face aici o mențiune, că ar trebui să fie preluate aceste amendamente și în contractul de restructurare, dacă se impune acest lucru, adică sunt valabile și pentru contractul de restructurare”.

Se supune la vot primul amendamentul al Comisiei III și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot al treilea amendamentul al Comisiei III.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Loredana Pop.

D-na cons. Loredana Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Al treilea amendament al Comisiei III a fost aprobat cu 19 voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Ioan Pop - „domnule președinte, am o întrebare: dumneavoastră ați făcut o referință adiacentă la ceea ce s-a făcut”.

Dl. cons. Tarcea - „nu trebuie făcut vot pentru referință, ci se va completa și contractul, nu trebuie vot pentru această referință”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 145/2017 (aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teitoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei). Proiect din iniațiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 22. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 10, prima convocare și, respectiv, 31.08.2020, ora 10, a doua convocare. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și îl propune pe domnul consilier local Florin Gliga pentru a reprezenta interesele consiliului local, mandatul este pentru, cu mențiunea că prima convocare va avea loc astăzi, 3 august, de la ora 16, iar a doua convocare rămâne tot așa, în data de 31 august”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 18 voturi pentru (domnul consilier local Tomoș Constantin Ioan nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 18 voturi pentru (domnul consilier local Tomoș Constantin Ioan nu participă la vot).

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Gliga - solicită să fie învoit câteva minute.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 18, prin părăsirea ședinței de către domnul consilier Florin Valentin Gliga.

 • 24. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1.562/2019 pronunțată de Curtea de Apel Cluj în Dosar nr. 656/117/2018. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația de Prietenie Korunk, în vederea realizării proiectului „Revista Korunk 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Poeti clujeni postdecembriști” . Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Opera 2 You, în vederea realizării proiectului ..Opera Summer Hub 2020 @ Cluj100”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Fundația Culturală Terrarmonia. Filiala Cluj. în vederea realizării proiectului ..Restituiri muzicale tradiționale”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Societatea Română Mozart . în vederea realizării proiectului ..Festivalul Internațional Moz,art. ediția a XXX-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50000 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. în vederea realizării proiectului ..Concursul Internațional „Gheorghe Dima”. ediția a XVIII-a. secțiunea COMPOZIȚIE”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 480000 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Fundația Corvineum „Corvineum Alapitvany”. în vederea realizării proiectului ..Festivalul Internațional de Teatru Interferențe. ediția VII — Orizonturi”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Studențească Philohistoriss, în vederea realizării proiectului ..Istorie, etnografie și tradiții în Ardeal”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj — Kolozsvari Operabaratok Kore, în vederea realizării proiectului ..Opera-Lucrări din lumea artelor spectacolului muzical”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tothfalusi - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 16 voturi pentru (domnul consilier local Tothfalusi Andras și domnul consilier local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului „Momente din istoria cinematografiei clujene”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Artis, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film Cluj-Napoca, ediția I”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Ordogtergye, în vederea realizării proiectului „Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 17-a”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru ESUA Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului „Festivalul Stradal WonderPuck- Ediția a 4-a”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Technology Cluj, în vederea realizării proiectului ,.Over the Cluj-Napoca ROBOVR15D”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului „Monitorizarea Jocului fecioresc din România; festival - concurs interjudețean” . Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Bibliotecară „Heltai Găspăr”, în vederea realizării proiectului „ Tradiții Clujene — concerte și prelegeri de muzică populară la Cluj”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - anunță că a revenit la ședință.

Președintele de ședință - anunță că cvormul de ședință este de 19, prin revenirea la ședință a domnului consilier Florin Valentin Gliga.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Transylvania Art and Science, în vederea realizării proiectului ..Omagiu lui Gyorgy Ligeti în Transilvania natală — ediția a IlI-a” . Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ..Povesti despre Cluj- ediția a VlI-a” . Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Ioan Pop - solicită o învoire de la ședință.

Președintele de ședință - anunță că cvormul de ședință este de 18, prin părăsirea ședinței de către domnul consilier Ioan Pop.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Szint Kulturălis Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,22. Festivalul Folcloric Sfântul Ștefan — ediția specială de toamnă”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului „Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi-Gala cititului încrucișat Online 2020”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică, în vederea realizării proiectului ,,Smart Mobility Cluj 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 17 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tomoș.

Dl. cons. Tomoș - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Produs de Cluj, în vederea realizării proiectului „Zilele Recoltei”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația TribArt, în vederea realizării proiectului „Turneul Romanian Chamber Orchestra”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului ,,The Power of Sport”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (domnul consilier Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Play field, în vederea realizării proiectului „Biletul de Sănătate”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (domnul consilier Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Ordinul Arhitectilor din România -Filiala Teritorială Transilvania, în vederea realizării proiectului „Concursuri de Arhitectură și Urbanism la Cluj”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 16 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tomoș (consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

Dl. cons. Tomoș - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Scena Urbană, în vederea realizării proiectului ,,SCENA URBANĂ 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „Studiul Sectorului IT & C și a potențialului de digitalizare în Municipiul Cluj-Napoca” . Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului „Zilele Studenților USMC, ediția a XXVII-a” . Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (domnul consilier local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group”, în vederea realizării proiectului ,,Youth Work Forward” . Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului ..Epidemiile Clujului”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația PhotoRomania, în vederea realizării proiectului „Transilvania Art Fair — Târg de artă și platforma online dedicată sectorului cultural clujean”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Egyhăz.zeue- Kolozsvăr, în vederea realizării proiectului „KlausenMusiK 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Confest Egyesulet, în vederea realizării proiectului ..Concert la Palat 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Launloc, în vederea realizării proiectului „Arta în curtea școlii 2 „Back 2 School””. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului „Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din estul Europei”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 17 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Culturală Pro Transilvania, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional Transilvania Fashion” . Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ..Jazz, in the Park: Special Series” . Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (domnul consilier local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45000 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ..Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (domnul consilier local Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Asociația Reactor de creație și experiment. în vederea realizării proiectului ..Descoperă orașul. Laborator de teatru documentar”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea. consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 34350 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Asociația ARTA în dialog. în vederea realizării proiectului ..Cinema ARTA online” . Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea. consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60000 de lei de la bugetul local pe anul 2020. în cadrul sesiunii de urgență. pentru Asociația Consorțiul Studenților din România. în vederea realizării proiectului ..FISC — Festivalul Internațional de Stand-Up Comedy. ediția a 8-a”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,TME — Transylvania Music Event ediția a 12-a”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Culturală ”Myrobiblion”, în vederea realizării proiectului „Rolul presei românești la edificarea vieții culturale, economice și sociale în județele Cojocna-Cluj (19191939)”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația Etnostar, în vederea realizării proiectului ..Dor Transilvan — Mesager cultural al Clujului”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Societatea Cultural-Patriotică Avram lancu, în vederea realizării proiectului ,,Moții- Făuritori de istorie națională”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația 20 + Generation, în vederea realizării proiectului „Conferința 20 + 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3150 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Kifor, în vederea realizării proiectului ,,Masă rotundă despre valorile și oportunitățile orașului”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (domnul consilier local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația de Chitară TRANSILVANIA, în vederea realizării proiectului ..Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA”. Proiect din iniațiativaprimarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea realizării proiectului ,,The Youth School” . Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (domnul consilier Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Oameni Mici și Mari, în vederea realizării proiectului ,,Nopți la Muzeu ” . Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului — Kolozsvări Vărosszepito Egylet, în vederea realizării proiectului „„Clujul cu flori”, ediția a 4-a”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Fotopia, în vederea realizării proiectului „Muzeul fotografiilor nefăcute #2”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Ioan Pop - anunță că a revenit la ședință.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de 19, prin revenirea la ședință a domnului consilier Ioan Pop.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația LegalTech, în vederea realizării proiectului „Legal Accelerators” . Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ioan Pop.

Dl. cons. Ioan Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Youth participation & Culture@Cluj-Napoca” . Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Cultural Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony Experience — Ediția a 4-a”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ioan Pop.

Dl. cons. Ioan Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Niște Oameni, în vederea realizării proiectului ,,H33-centru de rezidență artistică underground”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery - REconectare la Someș”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului ,,Celebrating Communities, Together for a Healty Hometown”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „CARPATICA”, în vederea realizării proiectului ..Revista de cultură urbană ”Orașul””. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Compania de Tango Cluj, în vederea realizării proiectului ,,„TANGO CAZINO 2020” — ediția a IX-a (la distanță), 14-16 august 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Olah Emese - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17300 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Open Your Heart, în vederea realizării proiectului „Atipic Beauty Cluj 2020”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28700 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Create.Act.Enjoy”, în vederea realizării proiectului ,,Case de poveste”. Proiect din iniațiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Kinizsi.

Dl. cons. Kinizsi - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația „Wello”, în vederea realizării proiectului ,,Wello — School of Health — ediția 2020”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ..Stagiunea de toamnă”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 90. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lupu Mihail, Sabo Horea-Alexandru și Sabo Georgeta-Lucia, înregistrată sub nr. 300274/3 din 25.06.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 91. Informare privind cererea de modificare a Hotărârii nr. 649/1.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare — dezvoltare ansamblu rezidențial cu dotări, zona Cartodrom.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „s-a luat act de informare”.

Președintele de ședință - „în regulă, deci se ia act și, în următoarea ședință, se propune o variantă, ca să fie validată în consiliul local; mulțumesc”.

 • 92. Informare privind Cererea formulată de Chinan Otilia-Liana, înregistrată sub nr. 312159/1.07.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea cererii și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea cererii și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

92a - Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

92b - Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între str. Aurel Vlaicu-str. George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.