CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 268.699/305/5.06.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 3 iunie 2020, ședință convocată de către primar.

Datorită măsurilor restrictive impuse de autoritățile statului, ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează: Mihai Drăgoescu (absent motivat) și Gergely Balâzs (absent motivat). Consilierul local Adrian Mureșan participă la ședință începând cu punctul 5 de pe ordinea de zi. Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tothfalusi.

Dl. cons. Tothfalusi - confirmă că votul este „pentru”.

Secretarul general al municipiului - anunță că, în unanimitate, procesul-verbal al ședinței anterioare a fost aprobat.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant al locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019, 707/2019, 102/2020 și 103/2020 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale C1 și C2, amplasate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale (C1-C6), amplasate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală B-dul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807, înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe str. Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a str. Bună Ziua. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. restructurare corp C2 (extindere, etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189; beneficiară: Parohia Romano-Catolică Sfântul Mihail Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229; beneficiară: S.D.C. Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, Calea Turzii nr. 35; beneficiară: S.C. Buildology S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea nr. 102; beneficiari: Davidescu Gheorghe și Davidescu Adriana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36; beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+1+M, str. Dimitrie Gusti nr. 2; beneficiară: Manole Bianca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții - Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități -strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier strada Valea Fânațelor (Tronson între str. Oașului și intersecția cu str. Fânațelor)”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion - în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului - în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, Semaforizare Intersecție strada Clinicilor-strada luliu Hațieganu. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, precum și devizele cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare și stabilirea prețului de pornire. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 470.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării proiectului ,,Centrul de Interes Nucleu al artei contemporane clujene”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Technology Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Târgul Internațional de Industrie și Tehnologie IDENTICOM4 Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Bobină I. Dumitru / Dumitru Cerna (pseudonim literar), în vederea realizării proiectului ,,Clujul politic și administrativ. Dicționar de persoane. 19922020, lexicografie”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea -viceprimar.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Kolozsvâr Târsasâg, în vederea realizării proiectului „Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca, ediția a 6-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală „Intact”, în vederea realizării proiectului „Creația Tânără Europeană JCE 2020 Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Vârâterem Projekt, în vederea realizării proiectului „Cercul Lumina Lunii - spectacol teatral despre radicalizarea spirituală”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de Cannes a Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului „Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio - ediția a X-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului „Platforma și expoziția absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Cluj, orașul comoară. Arc peste timp”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului „Leader's Academy 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,,De drag și de dor”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării proiectului „Rapsodia Someșană la 45 de ani”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală Echinox, în vederea realizării proiectului „Mircea Zaciu, opera diaristică”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 280.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group”, în vederea realizării proiectului „Com'On Cluj-Napoca '20”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj - Kolozsvâri Operabarâtok Korre, în vederea realizării proiectului „Cronica Operei Maghiare Clujene (20032019)”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest-Zilele Filmului Maghiar, ediția a 20-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Studențească Philohistoriss, în vederea realizării proiectului ,,Anul 1940 în istoria Europei: între expansiune și declin”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român-Despărțământul Cluj al Astrei, în vederea realizării proiectului „Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvan”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Operettissimo Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Opereta în context contemporan”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului „Minutul Civic”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,O poezie pe zi”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea realizării proiectului „Sfertul Academic”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului „Zilele Studenților”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului „Lideri pentru Comunitate”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă”, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Transilvania Jazz Festival - TJF 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Clubul Sportiv „Motorhome Napoca Rally Team”, în vederea realizării proiectului ,,Fii isteț, vei fi mai sigur!”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca capitala tenisului cu piciorul”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Poți fi și tu campion”, în vederea realizării proiectului „Campionatul Național de Street Workout”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Editarea Revistei Gyopârka (Floricica de colț) pentru copii”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Sportivă Turul îjâsz Klub, în vederea realizării proiectului „Zilele ecvestre clujene, ediția a VlI-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului „Întâlnirea Studenților Păpușari, ediția a IlI-a - Festivalul Internațional Puck”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului ,,Arcul Limbii Române. Liviu Mocan - expoziție de sculptură și realitate virtuală”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului „Activități de conștientizare a importanței protejării mediului înconjurător pentru tineri”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului ,,Cultura-instrument de consolidare a comunității clujene”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Szarkalâb Kulturâlis Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Folclor, ținuturi, cântece populare - Întâlnirea Regiunilor la Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Dar Development Association, în vederea realizării proiectului „Limbajul hărților - de la Dacia la România Mare”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Organizația Tinerilor Medici Cluj”, în vederea realizării proiectului ,,3 zile de SĂNĂTATE”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tineret@Cluj-Napoca 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Reactor 2020. Public și cadre de creație”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Cărțile pe Față, în vederea realizării proiectului „TEDxZorilor Women”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului „Strada Potaissa”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON -circuitul instalațiilor de lumină”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Grupul pentru Management și Mediere Culturală, în vederea realizării proiectului „Conferințele Dilema Veche”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Traducerea lucrării „Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek- ediția a IV-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,,Napoca Avenue”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului „Transylvania International Music and Arts Festival - Timaf, ediția a X-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj, în vederea realizării proiectului ,,ZUT - „Zilele Universității Tehnice, ediția a XV-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația „Transylvania Institute of Technology” , în vederea realizării proiectului „Innovation Labs 2020 - etapa de consolidare Cluj-Napoca 2020 (IL)”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului „Despre constrângerile din noi - două spectacole interdisciplinare”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „CARPATICA”, în vederea realizării proiectului „Academia comunicării dintre generații - Rolul Marii Uniri în conștiința românilor, 100 de ani de edificare a României de azi”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Opera Vox, în vederea realizării proiectului „Opera Vox în Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Societatea Culturală ”Myrobiblion”, în vederea realizării proiectului „Consolidarea vieții culturale românești în Cluj: Contribuția Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,Berăria Culturală -Tihnă și Prietenie. Cluj 100.”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului „Cultura Inspiră”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului ,,Vamos a la Playa - 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului ,,Tranziții- Program Euroregional de Artă Contemporană 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului „Știință și etnicitate-expoziție și dezbateri”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Romanian IT Global Community, în vederea realizării proiectului „Romanian IT 5.0 - Dezvoltarea unui Ecosistem sustenabil de Startupuri în Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Pop Ioana Mihaela, în vederea realizării proiectului ,,Educație Rutieră în Grădinițe și Școli în Programul „Școala Altfel”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Creații comunitare pentru impact social”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Colegiul Național „Emil Racoviță”, în vederea realizării proiectului „Concurs Interliceal „Top Fiz” - Colegiul Național „Emil Racoviță”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului ,,Arte și Carte (2020)”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul „Concursul George Enescu la Cluj” (CGE-CJ)”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Classic Junior Festival”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Via Mariae - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Promovarea rețelei de drumuri de pelerinaj Via Mariae în Cluj 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 100.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația pentru Educație Inovativă - Innovativ Oktataser Egyesulet -Association for Innovation in Education, în vederea realizării proiectului „Activități culturale în 2020 la Asociația pentru Educație Inovativă”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 101.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Art in the Street 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 102.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului „Pilonii democrației. 30 de ani de libertate în Cluj și România”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 103.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală „Simona Noja”, în vederea realizării proiectului „Balet Transilvania împreună cu European Ballet Grand Prix, Viena”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 104.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Tinerii - liant în viața Clujului”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 105.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Conviețuiri contemporane maghiaro-române în Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 106.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Create.Act.Enjoy”, în vederea realizării proiectului „Terapia prin Artă by Create.Act.Enjoy/ ediția a VIII-a”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 107.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Albert Pike, în vederea realizării proiectului „Integrala cvartetelor beethoveniene - un festival maraton de muzică de cameră”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 108.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Cluj Today, în vederea realizării proiectului ,,Istoria prin cartea-calendar”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 109.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania - Ediția 19”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 110.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.500 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Thinkonomy”, în vederea realizării proiectului ,,Thinkonomy Thalk's”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 111.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Club Rotary Cetățuie Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului „Stația de Carte”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 112.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale Stories in Motion, în vederea realizării proiectului ,,Reflections of Cluj: Documentar Florin Piersic”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 113.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România, în vederea realizării proiectului „Conferința Națională „Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală”, ediția a Vl-a”. Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

 • 114.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 115.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Transylvania Connections”, în vederea realizării proiectului „Dicționarul Arhitecților Români din Transilvania dualistă (1867-1918)”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 116.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,FDP - rețea de artă, formare și inovare culturală”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 117.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului „Centrul Verde”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 118.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Organizația Creștină Something New, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Cultură în Parc”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 119.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Salamon Katalin Eva, în vederea realizării proiectului „Teste de limba engleză”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 120.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 121.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Delia, în vederea realizării proiectului ,,Epilepsia dincolo de întuneric”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 122.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Solidaris, în vederea realizării proiectului „Serviciul Telefonic de Ajutor - Workshop Voluntariat”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 123.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Solidaris, în vederea realizării proiectului ,,Camera de refugiu”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 124.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Umanitară Trust, în vederea realizării proiectului ,,Puterea speranței în boala Parkinson”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 125.  Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoarea netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 126.  Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 237278/3/2020, formulată de domnul Sabo Horea Alexandru și soția acestuia, Sabo Georgeta-Lucia, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 52/2020.

 • 127.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moldovanu Melania-Maria ș.a., înregistrată sub nr. 219927/1 din 5.05.2020.

 • 128.  Informare privind Plângerea prealabilă nr. 220671/5.05.2020, formulată de domnul Țibre Vasile Sabin, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 205/2020.

 • 129. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 129a, care este necesar pentru ca primăria să poată accesa fonduri europene, în vederea achiziționării de echipamente medicale și de protecție pentru personalul medical; prezintă eforturile depuse de angajații Spitalul Clinic Municipal în această perioadă, mulțumindu-le pe această cale.

Președintele de ședință - o roagă pe doamna Jr. Aurora Roșca, secretarul general al municipiului, să precizeze care este cvorumul de ședință.

D-na Jr. Aurora Roșca - secretarul general al municipiului - precizează că cvorumul de ședință este de 23.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Ordinea de zi suplimentară:

129 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Adrian Roman, supleant pe lista de candidați ai P.N.L. și declararea ca vacant al locului deținut de acesta, în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ovidiu Vaida, din partea P.N.L., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei de validare - „Comisia de validare a examinat, în conformitate cu prevederile art. 602 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, legalitatea alegerii consilierului local Ovidiu Vaida și a constatat că au fost respectate toate dispozițiile legale și că nu există cazuri de incompatibilitate; pentru aceste motive, am hotărât, în unanimitate de voturi, să propunem validarea candidaturii acestuia”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Președintele de ședință - îl invită pe domnul Ovidiu Vaida să depună jurământul.

Dl. Ovidiu Vaida - citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc la masă și primește mapa de ședință.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Ovidiu Vaida și îi urează mult succes 9                                9            9                                   V                                                               i

în activitatea de consilier local; anunță că, începând din acest moment, cvorumul de ședință este de 24.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017, 442/2019, 905/2019 și 32/2020. Proiect din inițiativa primarului.

D-na. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Dl. cons. Vaida - confirmă că se abține.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019, 707/2019, 102/2020 și 103/2020 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Amenajare parc Zona Observator, Cartier Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. Călin Voicu Stegăroiu - avocat - arată că este avocatul firmei Florisal; îi roagă pe consilierii locali să verifice dacă termenul de convocare al ședinței de consiliu de astăzi este în acord cu Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, aprobat prin Hotărârea nr. 676/2019, respectiv cu art. 20 alin. 3, deoarece, din câte a constatat, invitația a fost publicată pe siteul primăriei în data de 29.05.2020, iar potrivit prevederii pe care a invocat-o, cele cinci zile sunt socotite în acord cu dispozițiile Codului de procedură civilă, sens în care, în opinia sa, nu ar fi împlinit termenul de cinci zile; consideră că, pentru realizarea investiției propusă de domnul primar, respectiv, realizarea parcului, este necesar ca terenul să fie încadrat în Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, actualizat, cu această destinație, lucru care, în acest moment, nu este făcut și, ca atare, există o șansă reală, o posibilitate ca prevederile urbanistice să nu permită realizarea proiectului, adică a parcului; susține că această chestiune nu va putea fi lămurită decât în momentul în care, în Planul Urbanistic General, terenul va avea o altă încadrare decât cea de astăzi; dorește să aducă la cunoștință câteva chestiuni de ordin juridic, pe care le-a transmis și ieri, printr-un mail, și anume că, prin Hotărârea de consiliu nr. 997/2019, de aprobare a indicatorilor tehnico-urbanistici, nu a fost studiat decât un singur amplasament, aspect care nu poate să însemne decât două lucruri: ori că sunt încălcate dispozițiile H.G. nr. 907/2016, pentru că art. 7 și Anexa 4 ale acestei hotărâri de guvern impun analizarea a cel puțin două amplasamente, în cadrul studiului de fezabilitate ori, dacă avem în vedere Hotărârea de consiliu nr. 554/2019, prin care este aprobat studiul de oportunitate - opinia sa este că trebuiau studiate două variante de amplasament -, precum și poziția autorității publice, respectiv că studiul de oportunitate face ca indicatorii tehnico-economici să fie raportați la un singur amplasament, în aceste condiții, ar trebui avut în vedere că, în momentul prezent, Hotărârea de consiliu nr. 554/2019 nu produce efecte juridice, deoarece este suspendată printr-o hotărâre judecătorească a Tribunalului Satu Mare; arată că, sigur, hotărârea nu este definitivă, dar este executorie, potrivit „art. 15 din Legea 554”, iar termenul de recurs, stabilit la Curtea de Apel Oradea, este vineri, sens în care își manifestă surprinderea pentru momentul în care a fost promovat, în cadrul ședinței de astăzi, acest proiect de hotărâre; consideră că, respectiva hotărâre fiind suspendată și ținând cont de principiul separației puterilor în stat, autoritatea publică locală nu poate trece peste faptul că această hotărâre de consiliu nu produce efecte juridice, în momentul de față; referitor la încadrarea urbanistică, arată că există o hotărâre judecătorească, pronunțată în Dosarul nr. 699/2019, a Tribunalului Satu Mare, potrivit căreia primarul municipiului Cluj-Napoca a fost obligat să înainteze Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, spre aprobare, Planul Urbanistic Zonal, întocmit de către societatea Florisal; precizează că această hotărâre judecătorească nu este definitivă, însă în Codul de procedură civilă există o dispoziție procedurală expresă, potrivit căreia este specificat că există o autoritate de lucru judecat provizorie, până când hotărârea judecătorească devine definitivă; consideră că trebuie ținut cont, pe de o parte, de faptul că Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca nu stabilește o destinație de parc pentru aceste terenuri care fac obiectul exproprierii, iar pe de altă parte, de faptul că există o hotărâre judecătorească, care poate rămâne definitivă, potrivit căreia Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi pus în situația de a analiza un Plan Urbanistic Zonal, care vizează aceleași terenuri pentru care se dorește inițierea demersurilor de expropriere, astăzi; precizează că societatea Florisal, deși purta tratative încă din 2014 pentru cumpărarea acestor terenuri - pe care le-a cumpărat etapizat -, nu a început să le cumpere decât în 2015, pentru că, în acea perioadă, era în dezbatere publică Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca, care a fost aprobat în 2014; susține că acele terenuri au suscitat o serie de discuții, în acea etapă a consultării publice, cu privire la destinația lor; arată că, în 2014, consiliul local a apreciat că nu este oportun și, în opinia sa, nici legal, să fie realizat un parc în zona limitrofă unei artere de circulație cu patru benzi; susține că în H.G. nr. 525/1996 există niște dispoziții care specifică modul în care vor fi amenajate zonele de agrement și parcurile; consideră că nu este justificată realizarea unui parc în acea zonă, deoarece, în condițiile în care acolo a fost impusă realizarea unei grădini de cartier, sporul de suprafață verde n-ar justifica astfel de măsuri, în aceste condiții fiind aprobat P.U.G.-ul; nu știe ce s-a modificat din 2014 până astăzi, astfel încât să fie justificată realizarea unui parc în acel loc; afirmă că Ordonanța de Urgență nr. 114/2007, care stabilește acei 26 de mp./locuitor, ca obligație, era în vigoare și în 2014; subliniază că este vorba despre 5.000 de mp. suplimentari de spațiu verde; reclamă că P.U.Z.-ul întocmit de Florisal, deși trebuia, nu a fost supus dezbaterii consiliului local, în condițiile în care acest P.U.Z. prevedea o grădină de cartier, „cu trei mii și ceva de mp. de spațiu verde”, iar proiectul de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi vizează realizarea unui parc „de un hectar și ceva, din care, dacă socotim aleile și spațiile cu altă destinație decât spațiu verde, avem un plus de cinci mii și ceva de mp.”; subliniază că un parc nu este realizat doar pentru locuitorii unui cartier, pentru că Ordonanța de Urgență nr. 114/2007 vorbește de locuitorii unui oraș, ai unei întregi comunități; drept urmare, dezideratul acestui proiect este asigurarea suprafeței de 26 de mp. de spațiu verde/locuitor și, atunci, se naște, firesc, întrebarea dacă aceasta este, într-adevăr, cea mai bună soluție pentru atingerea acestui scop, pentru că studiul de oportunitate, deși avea niște criterii, le-a inversat; sesizează că proiectul de hotărâre face referire strict la Hotărârea nr. 997/2019, prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate, în condițiile în care respectiva hotărâre nu are o existență de sine stătătoare, neputând fi disociată de aprobarea studiului de oportunitate, deoarece nu au fost studiate cel puțin două posibile amplasamente; „studiul de oportunitate studia trei amplasamente și a fost ales cel cu suprafața cea mai mică”; referitor la despăgubiri, precizează că a observat, în Anexa proiectului de hotărâre, că a fost realizat un raport de evaluare întocmit de către un expert A.N.E.V.A.R. din București, care poate cunoaște sau nu piața locală și prețurile practicate, însă nu-i pune la îndoială capacitatea sau calitatea profesională; susține că un mp. de teren construibil în Cluj, într-o suprafață compactă de 12.000 de mp., într-o zonă limitrofă unei artere de circulație, unde există un regim de construire care permite realizarea de construcții înalte, cu multe apartamente, nu poate să valoreze cât stipulează sumele estimate în proiectul de hotărâre; consideră că vor fi continuate litigiile, urmând ca instanța să stabilească niște despăgubiri, care crede că vor fi mult mai mari decât cele estimate de municipalitate; arată că „pretențiile noastre sunt de peste 200.000.000 de lei; dacă, cumva, se va întâmpla că noi avem dreptate și că ne va fi recunoscută dreptatea în fața instanței, bugetul local va fi grevat de o astfel de sarcină”; crede că acest risc ar trebui cântărit cu atenție de consilierii locali, care trebuie să realizeze buna gestionare a resurselor orașului și crede că ar trebui luată în considerare și o altă variantă de realizare a parcului, care este un deziderat important pentru comunitate, astfel încât resursele financiare să fie utilizate mult mai eficient; conchide făcând apel la Constituția României și la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pentru că dorește să creadă că trăim într-un stat de drept, ceea ce presupune separația și echilibrul puterilor în stat; consideră că nu este acceptabil ca, trecând peste niște hotărâri judecătorești existente în acest moment, o altă autoritate a statului, respectiv puterea executivă, să le nesocotească și să treacă cu mare ușurință peste ele; susține că, pentru a păstra măcar o aparență de legalitate, acest punct nu trebuia promovat pe ordinea de zi astăzi, ci după ce erau soluționate recursurile despre care a vorbit.

Președintele de ședință - dorește să dea cuvântul consultantului care a ajutat municipalitatea la elaborarea acestor studii, doamna Fuzesi Alexandra, avocat.

D-na Fuzesi Alexandra - avocat - arată că s-a ocupat, împreună cu colegii săi care gestionează partea de cadastru și evaluare, de întocmirea tuturor documentelor necesare în vederea promovării prezentului proiect de hotărâre; în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, arată că raportul de evaluare a fost întocmit de către un expert A.N.E.V.A.R., care are toate autorizațiile, neavând nicio relevanță unde este sediul firmei respective; precizează că raportul a avut în vedere grila notarilor publici, așa cum prevede în mod expres Legea nr. 255/2010 și H.G. nr. 53/2011; susține că în condițiile în care, prin grila notarilor publici, este fixat un preț/mp., iar cu cât suprafața acelui teren este mai mare, este aplicată o corecție negativă, astfel încât, în mod corect, evaluatorul care a întocmit acest raport a ajuns la prețul stabilit.

Dl. primar - întreabă departamentul juridic dacă există vreun impediment în ceea ce privește legalitatea, din perspectiva proceselor existente, legat de promovarea acestui proiect de hotărâre.

D-na Jr. Aurora Roșca - secretarul general al municipiului - arată că Direcția Juridică a făcut o analiză complexă a acestei probleme, raportată la toate litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată; pornind de la încadrarea legală, pe Legea nr. 255/2010, prima etapă în această procedură de expropriere o constituie aprobarea studiului de fezabilitate, prin Hotărârea nr. 997/2019, hotărâre de consiliu care a fost contestată în instanță, atât în ceea ce privește suspendarea efectelor acesteia, cât și sub aspectul fondului, pe anulare; precizează că, sub aspectul suspendării, instanța de judecată a respins acțiunea reclamantului, astfel că Hotărârea nr. 997/2019 continuă să producă efecte juridice în acest moment; consideră că promovarea acestui proiect de hotărâre a fost făcută în mod legal; reiterează că, „având în vedere că se merge pe procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010, iar prima etapă a constat în această hotărâre de consiliu, care produce efecte juridice, astfel că a doua etapă, prezentul proiect de hotărâre, poate fi promovată”.

Dl. primar - subliniază că nu există nicio barieră legală pentru ca proiectul să nu poată fi supus votului consiliului local; consideră că argumentele de oportunitate invocate de domnul Călin Voicu Stegăroiu - avocat, referitoare la multitudinea proceselor, nu pot opri o procedură legală, inclusiv procedura care vizează despăgubirile; arată că dacă o instanță de judecată va aprecia că un raport autorizat al statului român, întocmit de un expert A.N.E.V.A.R., va trebui completat, evident că municipalitatea se va supune oricărei sentințe judecătorești; precizează că simpla deschidere a unor procese judiciare nu poate ține pe loc un oraș, o comunitate, atunci când este vorba despre realizarea obiectivelor de interes public major; arată că „ședința de consiliu local am convocat-o joi și se poate vedea dispoziția semnată de către primar; vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți - sunt cinci zile pline, libere, și azi este miercuri, pentru convocarea consiliului local, deci din acest punct de vedere lucrurile sunt clare”; conchide că trebuie să înțelegem că orașul nu este încremenit în proiect, ci a evoluat și evoluează; aduce în discuție rapoartele Comisiei Europene privind calitatea aerului, precum și solicitările constante ale autorităților, de luare a unor măsuri care să ducă la creșterea calității vieții și la diminuarea impactului factorilor poluanți; consideră că realizarea unui parc în mijlocul unui cartier extrem de important al Clujului este în consonanță cu ceea ce așteaptă și își doresc atât cetățenii, în ceea ceprivește calitatea vieții, cât și autoritățile, în ceea ce privește diminuarea poluării; „și mai am încă un mesaj: oameni buni, mai opriți-vă; toată lumea are dreptul în acest oraș să construiască, dar mai uitați-vă și la comunitate; nu totul se reduce la bani, betoane și blocuri, și cu asta cred că am spus totul; vă mulțumesc”.

D-na Jr. Aurora Roșca - secretarul general al municipiului - anunță că cvorumul de ședință este de 25, prin prezența domnului consilier Mureșan.

Președintele de ședință - constată, la rândul său, că, din acest moment, cvorumul de ședință este de 25.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și două abțineri (consilierii locali Nistor Daniel, Dan loan Morar și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru solidaritatea cu interesul public de care au dat dovadă; „știu ce presiuni se fac asupra dumneavoastră, știu că sunteți bombardați cu tot felul de informații; vreau să vă asigurăm însă, noi, că, din perspectiva legalității, avem acest suport asigurat și credeți-mă, este în interesul clujenilor ce facem, așa că vă felicit pentru curajul dumneavoastră și pentru servirea interesului public; vă mulțumesc”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. Radu Vargancsek - cetățean - crede că licitația pentru terasele din Zona B -„vorbesc în numele tuturor celor de pe latura vest” - ar trebui reprogramată, sens în care a depus și un memoriu; crede că o licitație gândită la fel ca acum trei ani nu mai este de actualitate, având în vedere noile reglementări; crede că ar fi necesară o discuție cu operatorii comerciali, astfel încât să fie găsită soluția cea mai bună, pentru cetățeni, pentru operatorii comerciali și pentru primărie.

Dl. Mircea Buteanu Schmidt - cetățean - reclamă că, fiind conectat on-line la ședința de consiliu, nu aude ce se discută în sală; precizează că domnul Radu Vargancsek îi este coleg, făcând parte din grupul celor care administrează sau manageriază spațiile de alimentație publică de pe latura de vest a Pieței Unirii; având în vedere situația actuală, precum și faptul că urmează să fie organizată o nouă licitație, a fost trimis memoriul la care a făcut referire și domnul Radu Vargancsek, fără a vedea proiectul privind noua licitație; arată că cele mai multe din doleanțele cuprinse în memoriu se refereau la o situație tranzitorie, la o perioadă de timp grevată de aceste reglementări, aflate acum în vigoare și despre care nu se știe cum vor arăta în viitor; susține că au luat, în prealabil, legătura cu cei care au proiectat zona respectivă, cei de la Planwerk; crede că, fără a angaja cheltuieli din partea primăriei și a consiliului local, ar putea fi extinse, în mod limitat și bine gândit, spațiile de exploatare a acestor terase, pe o anumită perioadă de timp, astfel încât administratorii sau managerii teraselor să reușească să-și țină afacerile în viață, urmând ca apoi, împreună cu primăria și consiliul local, care sunt proprietarii spațiilor publice, să vadă cum ar trebui să arate propunerile pentru licitarea acestor spații; consideră că nu are sens să fie licitat un spațiu care nu produce bani; solicită ca primăria și consiliul local să vină în întâmpinarea administratorilor de terase, măcar prin purtarea unei discuții; solicită amânarea licitației.

Dl. primar - arată că organizarea acestei licitații, conform P.U.Z.-ului deja aprobat și stabilit, este obligatorie, potrivit legii, pentru că, în 22 mai, au expirat nouă din cele 12 contracte existente, iar celelalte trei expiră în 30 august; „fac precizarea că dumneavoastră sunteți și rămâneți acolo”, fiind vorba despre un contract de locațiune tacită, potrivit căruia își vor putea continua activitatea; „nimeni nu vă oprește să vă derulați activitățile zilnice, în condițiile stabilite de autorități”; subliniază că licitația, indiferent dacă este sau nu stare de alertă, este organizată pe baza unui P.U.Z., care nu poate fi modificat prin decizia consiliului local de închiria; reiterează că licitația nu poate fi amânată, precum și că nu poate fi licitată o suprafață mai mare pentru terase; arată că această pandemie ne-a învățat trei lucruri: respectarea normelor de igienă, care trebuie să devină o parte componentă a vieții noastre, telemedicina și telemunca, adică digitalizarea, precum și importanța sprijinirii economiei locale, regionale și naționale; le solicită proprietarilor de terase din centrul orașului, care doresc să obțină o suprafață suplimentară, să depună, în acest sens, o cerere la primărie, să solicite un certificat de urbanism, iar în urma unei consultări cu Planwerk, firma care a realizat P.U.Z.-ul Pieței Unirii, cu avizul arhitectului-șef, al primarului, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, pentru închirierea temporară a domeniului public, precum și al Comisiei de monumente, pentru situația excepțională de anul acesta, poate fi decisă, cu bun-simț, extinderea cu unul sau cu doi metri, ținându-se cont și de un anumit interval orar, pentru că trebuie realizată și aprovizionarea în zonă; „avem această deschidere, în sensul celor menționate, de a sprijini economia locală; la nivelul primăriei, noi ne-am stabilit strategia; mai avem de discutat la Comisia de monumente și nu cred că o să obținem un aviz negativ”; reiterează că este vorba despre o autorizare provizorie, până în 31 octombrie, care nu are nicio legătură cu licitația, cu suprafețele standard, prevăzute de P.U.Z., care nu pot fi modificate.

Dl. Mircea Buteanu Schmidt - cetățean - îi mulțumește domnului primar pentru răspuns.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Președintele de ședință - „sunt exprimate 24 de voturi din 25; domnul consilier Vaida, datorită unei probleme tehnice, nu este înregistrat; o să-l rog să-și exprime votul la microfon”.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale C1 și C2, amplasate în municipiul Clu j-Napoca, pe zona pietonală din Piața Unirii, latura vest. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Molhem, care nu participă la vot și al domnului consilier Moisin.

Dl. cons. Moisin - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (consilierul local Molhem M. Bashar nu participă la vot).

 • 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a chioșcurilor multifuncționale (C1-C6), amplasate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală B-dul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Suciu.

Dl. cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (consilierul local Molhem M. Bashar nu participă la vot).

 • 9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Clu j-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Președintele de ședință - le solicită consilierilor locali să-și lase camerele video deschise, pentru că suntem în plenul consiliului local și trebuie să se vadă foarte clar cine votează, cine stă în spatele calculatorului, iar, în condițiile în care acest lucru nu este posibil, fiecare consilier local are posibilitatea de a se retrage, de a se învoi din ședință.

D-na cons. Olah - viceprimar - solicită o învoire de două minute.

D-na cons. Moldovan - „din motive medicale, aș vrea să mă retrag din ședință”.

Președintele de ședință - „doriți să vă învoiți din motive medicale; în regulă, mulțumim; după acest punct, o să vă rog, ca să putem să-l închidem, acest punct”.

D-na cons. Moldovan - „sigur”.

Președintele de ședință - „până se rezolvă problema, o să mergem pe aceeași variantă de vot nominal pentru domnul consilier Vaida”; întreabă câte voturi au fost înregistrate pentru punctul 9.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Pop.

Dl. cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

Președintele de ședință - „de la punctul 10, avem două învoiri, a doamnei consilier Moldovan Gabriela și a doamnei viceprimar Olăh Emese; de la acest punct, cvorumul de ședință este de 23”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Săpătorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 17 voturi sunt „pentru” și cinci voturi nu a fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Moisin, al domnului consilier Vișan, al domnului consilier Molhem, al doamnei consilier Suciu și al domnului consilier Mureșan.

Dl. cons. Moisin - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Vișan - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Molhem - confirmă că votul este „pentru”.

D-na cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Mureșan - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Aleea Godeanu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință - „de la punctul nr. 12, cvorumul de ședință este de 24, prin revenirea doamnei consilier, viceprimar Olâh Emese”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Augustin Bunea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Hârlețului (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Secerătorilor (tronsonul 1 și 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Olah - viceprimar.

D-na cons. Olah - viceprimar - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Clu j-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 297807, înscris în C.F. nr. 297807 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Dl. cons. Pop - „domnule președinte, solicit o învoire de zece minute”.

Președintele de ședință - „în regulă, domnul Pop este învoit din acest moment; cvorumul de ședință este de 23; avem o revenire, doamna Moldovan?”.

D-na cons. Moldovan - „da, bună ziua, am revenit, mulțumesc”.

Președintele de ședință - „bun, cvorumul de ședință este de 24, în acest moment”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Nordului și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a două stații de încărcare autovehicule electrice, amplasate pe str. Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018 și prin Hotărârea nr. 1017/2018, introducerea în zona tarifară II a str. Bună Ziua. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Pop.

D-na cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Clu j-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. restructurare corp C2 (extindere,

etajare și schimbare de destinație din locuință în imobil cu funcțiune de învățământ -------------------?-------------------------------------------------------------------?--------------------------------1?-------------------- preșcolar), str. Maramureșului nr. 187-189; beneficiară: Parohia Romano-Catolică Sfântul Mihail Clu j-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de reprezentanță comercială 2S+P+2E+R, Calea Turzii nr. 225-229; beneficiară: S.D.C. Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

Dl. cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+4E+R, Calea Turzii nr. 35; beneficiară: S.C. Buildology S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială Sp+P+M, str. Romul Ladea nr. 102; beneficiari: Davidescu Gheorghe și Davidescu Adriana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Arțarului nr. 36; beneficiari: Pop Florin-Ion și Pop Ana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Râcz.

Dl. cons. Racz - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil cu două unități locative și spații servicii P+1+M, str. Dimitrie Gusti nr. 2; beneficiară: Manole Bianca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Dl. cons. Pop - anunță că a revenit la ședință.

Președintele de ședință - constată că, începând cu punctul 26, cvorumul de ședință este de 25.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare zonă adiacentă obiectivului de investiții - Parking suprateran deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități — strada Mogoșoaia nr. 9 din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tothfalusi.

Dl. cons. Tothfalusi - reclamă că are probleme cu semnalul.

Președintele de ședință - până când va fi remediată problema, îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Tothfalusi - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier strada Valea Fânațelor (Tronson între str. Oașului și intersecția cu str. Fânațelor)”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Croitoru.

D-na cons. Croitoru - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Gheorghe Sion — în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Depoului — în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca”, Semaforizare Intersecție strada Clinicilor-strada luliu Hațieganu. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, precum și devizele cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate pentru obiectivul de investiții „Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, rămasă neadjudecată la licitațiile anterioare și stabilirea prețului de pornire. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 470.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării proiectului, , Centrul de Interes Nucleu al artei contemporane clu jene ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Technology Cluj, în vederea realizării proiectului ,, Târgul Internațional de Industrie și Tehnologie IDENTICOM4 Cluj-Napoca ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Pop.

D-na cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Bobină I. Dumitru / Dumitru Cerna (pseudonim literar), în vederea realizării proiectului ,, Clu jul politic și administrativ. Dicționar de persoane. 19922020, lexicografie ” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea — viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru”, fiind consemnată și o abținere.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Kolozsvăr Tărsasăg, în vederea realizării proiectului ,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca, ediția a 6-a ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru”, a fost consemnată și o abținere și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Nistor.

Dl. cons. Nistor - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală „Intact”, în vederea realizării proiectului ,, Creația Tânără Europeană JCE 2020 Cluj-Napoca ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 24 de voturi sunt „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Văroterem Projekt, în vederea realizării proiectului,, Cercul Lumina Lunii — spectacol teatral despre radicalizarea spirituală ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tomoș.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Vaida să-și exprime votul, la microfon.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Președintele de ședință - îi solicită și domnului consilier Tomoș să-și exprime votul ;

9            99             9                          9    9   V           “

„deci, în acest moment, cvorumul de ședință este de 24, prin neparticiparea domnului Tomoș”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Președintele de ședință - reiterează că „cvorumul este de 24 ; în momentul în care o să avem imagine și cu domnul Tomoș și ne spune că este prezent vom reveni la cvorumul de 25”.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,, Les Films de Cannes a Clu j-Napoca ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului, ,Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio - ediția a X-a ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Președintele de ședință - „îl vedem și pe domnul Tomoș; domnul Tomoș, ne auziți?”. Dl. cons. Tomoș - „eu vă aud, îmi cer scuze, dar a picat netul”.

Președintele de ședință - anunță că, de la acest punct, cvorumul de ședință este de 25. Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Universitari, în vederea realizării proiectului ,,Platforma și expoziția absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil. D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru (unanimitate).

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului,, Clu j, orașul comoară. Arc peste timp ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului,, Leader's Academy 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Morar - solicită să fie învoit, după acest punct.

Președintele de ședință - „după acest punct, în regulă; o să modificăm cvorumul”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierii locali Radu Marin Moisin și Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

Președintele de ședință - anunță că domnul consilier Morar este învoit si, din acest 9                                     9              9                          »                                                                                                                        9 "

moemnt, cvorumul de ședință este de 24.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,,De drag și de dor ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tomoș.

Dl. cons. Tomoș - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării proiectului, ,Rapsodia Someșană la 45 de ani ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală Echinox, în vederea realizării proiectului,,Mircea Zaciu, opera diaristică ” . Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Croitoru - anunță că nu participă la vot și solicită o scurtă învoire.

Președintele de ședință - „după acest punct, da?, ca să putem menționa la cvorum; în regulă”.

D-na cons. Croitoru - „sigur”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Corina Ecaterina Croitoru nu participă la vot).

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 47 de pe ordinea de zi, cvorumul de ședință este de 23.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 280.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group”, în vederea realizării proiectului ,, Com'On Cluj-Napoca '20 ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj — Kolozsvări Operabarătok Korre, în vederea realizării proiectului ,, Cronica Operei Maghiare Clujene (20032019) ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Totfalusi - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Tothfalusi Andras nu participă la vot).

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului,,Filmtettfest-Zilele Filmului Maghiar, ediția a 20-a ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Studențească Philohistoriss, în vederea realizării proiectului ,,Anul 1940 în istoria Europei: între expansiune și declin ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că doamna consilier Croitoru a revenit în ședință, cvorumul fiind de 24.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român-Despărțământul Cluj al Astrei, în vederea realizării proiectului , , Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvan ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Operettissimo Egyesulet, în vederea realizării proiectului,, Opereta în context contemporan ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului „Minutul Civic ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului,, O poezie pe zi ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 lei de la bugetul local pe anul

2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,, Clubul Părinților ” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea — -------------------?-----------------------------------------------------------------------------------?---------------------------------------1----------------------------------------------------------------------------------?--------------------------------------------------------- viceprimar.

Dl. cons. Pop - solicită să fie învoit.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Președintele de ședință - „v-am auzit, domnule Pop, sunteți învoit; începând cu acest punct, puteți să plecați; din acest moment, cvorumul de ședință este de 23”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea realizării proiectului ,,Sfertul Academic” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea — viceprimar.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului, ,Zilele Studenților ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului,,Lideri pentru Comunitate ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă”, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Transilvania Jazz Festival — TJF 2020” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Clubul Sportiv „Motorhome Napoca Rally Team”, în vederea realizării proiectului,, Fii isteț, vei fi mai sigur! ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,, Cluj-Napoca capitala tenisului cu piciorul”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Poți fi și tu campion”, în vederea realizării proiectului ,,Campionatul Național de Street Workout”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Florian - solicită ca, după acest punct, să fie învoit cinci minute.

Președintele de ședință - „în regulă”; anunță că, începând cu punctul 63, cvorumul va fi de 22.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului ,, Editarea Revistei Gyopărka (Floricica de colț) pentru copii ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Sportivă Turul Ijăsz, Klub, în vederea realizării proiectului ,,Zilele ecvestre clujene, ediția a VlI-a” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2020, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”,   în   vederea realizării

proiectului „întâlnirea Studenților Păpușari, ediția a III-a — Festivalul Internațional Puck ” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea — -------------------?-------------------------------------------------------------------------?--------------------------------------------------------------------------------?-------------------------------------- viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului ,,Arcul Limbii Române. Liviu Mocan — expoziție de sculptură și realitate virtuală ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului,,Activități de conștientizare a importanței protejării mediului înconjurător pentru tineri ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului ,,Cultura-instrument de consolidare a comunității clujene ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Szarkalăb Kulturălis Egyesulet, în vederea realizării proiectului,,Folclor, ținuturi, cântece populare - Întâlnirea Regiunilor la Clu j ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Rațiu.

Dl. cons. Rațiu - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Dar Development Association, în vederea realizării proiectului ,,Limbajul hărților - de la Dacia la România Mare ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tomoș.

Dl. cons. Tomoș - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Organizația Tinerilor Medici Cluj”, în vederea realizării proiectului,,3 zile de SANATATE” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului,, Tineret@Cluj-Napoca 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Reactor 2020. Public și cadre de creație ” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ște fan Tarcea — viceprimar.

Dl. cons. Nistor - solicită să fie învoit câteva minute.

Președintele de ședință - „după acest punct, domnule Nistor”.

Dl. cons. Nistor - „bine, mulțumesc”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Cărțile pe Față, în vederea realizării proiectului,, TEDxZorilor Women ” . Proiect din inițiativa primarului.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu acest punct, cvorumul de ședință este de 21.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler , în vederea realizării proiectului,,Strada Potaissa” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON — circuitul instalațiilor de lumină ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Grupul pentru Management și Mediere Culturală, în vederea realizării proiectului ,, Conferințele Dilema Veche” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Moisin - solicită să fie învoit cinci minute, după acest punct.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnul consilier Moisin să anunțe când o să revină în ședință.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 78, cvorumul de ședință este de 20.

 • 78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Vechiul Clu j, în vederea realizării proiectului ,, Traducerea lucrării „Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek- ediția a IV-a ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Dl. cons. Florian - anunță că a revenit în ședință.

Președintele de ședință - „o să vă rog să nu votați la acest punct - de la punctul următor, vă rog, de la punctul 79”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi pentru (unanimitate).

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 79, cvorumul de ședință este de 21.

 • 79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2020, pentru Asociația Culturală a Tinerilor,   în vederea realizării

proiectului,,Napoca Avenue ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,, Transylvania International Music and Arts Festival — Timaf, ediția a X-a ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj, în vederea realizării proiectului,,ZUT - „Zilele Universității Tehnice, ediția a XV-a” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 20 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Suciu.

D-na cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația „Transylvania Institute of Technology” , în vederea realizării proiectului ,,Innovation Labs 2020 — etapa de consolidare Cluj-Napoca 2020 (IL) ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Pop - anunță că a revenit în ședință.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu acest punct, cvorumul de ședință este de 22.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Despre constrângerile din noi — două spectacole interdisciplinare ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația culturală și de caritate pentru protecția patrimoniului cultural național „CARPATICA”, în vederea realizării proiectului „Academia comunicării dintre generații — Rolul Marii Uniri în conștiința românilor, 100 de ani de edificare a României de azi”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Opera Vox, în vederea realizării proiectului,, Opera Vox în Cluj-Napoca ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Pop.

Dl. cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

 • 86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Societatea Culturală ”Myrobiblion” , în vederea realizării proiectului,, Consolidarea vieții culturale românești în Cluj: Contribuția Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Kinizsi - solicită să fie învoit, după acest punct.

Președintele de ședință - îl roagă pe domnului consilier Kinizsi, dacă nu o să mai revină, să iasă din aplicație.

Dl. cons. Kinizsi - „mai revin, mai revin”.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Racz.

Dl. cons. Racz - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 87, cvorumul de ședință este de 21.

 • 87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului „Berăria Culturală — Tihnă și Prietenie. Clu j 100. ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului, Cultura Inspiră ” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea — viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului ,,Vamos a la Playa — 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 20 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Gliga.

Dl. cons. Gliga - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi pentru.

 • 90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului ,, Tranziții- Program Euroregional de Artă Contemporană 2020 ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului ,,Știință și etnicitate-expoziție și dezbateri ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Romanian IT Global Community, în vederea realizării proiectului ..Romanian IT 5.0 - Dezvoltarea unui Ecosistem sustenabil de Startupuri în Clu j ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 20 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Pop Ioana Mihaela, în vederea realizării proiectului ..Educație Rutieră în Grădinițe și Școli în Programul „Școala Altfel”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020. pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă. în vederea realizării proiectului ..Creații comunitare pentru impact social” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ște fan Tarcea — viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020. pentru Asociația Colegiul Național „Emil Racoviță”. în vederea realizării proiectului ,,Concurs Interliceal „Top Fiz.” - Colegiul Național „Emil Racoviță”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului „Arte și Carte (2020) ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 20 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Suciu.

D-na cons. Suciu - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 21 de voturi pentru.

 • 97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Play , în vederea realizării proiectului,,Festivalul „Concursul George Enescu la Cluj” (CGE-CJ) ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că a revenit în ședință.

Dl. cons. Moisin - anunță că a revenit în ședință.

Președintele de ședință - arată că, din acest moment, cvorumul de ședință este de 23.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier Pop și al domnului consilier Găbudean.

D-na cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

D-na cons. Găbudean - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru.

 • 98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,, Classic Junior Festival”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru.

 • 99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Via Mariae — Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,, Promovarea rețelei de drumuri de pelerinaj Via Mariae în Cluj 2020 ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 100.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația pentru Educație Inovativă — Innovativ Oktataser Egyesulet — Association for Innovation in Education, în vederea realizării proiectului „Activități culturale în 2020 la Asociația pentru Educație Inovativă ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 101.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Art in the Street 2020”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Dl. cons. Ferdean - solicită să fie învoit pentru câteva minute.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 102, cvorumul de ședință va fi de 22.

 • 102.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația MVSEVM TRANSILVANIAE, în vederea realizării proiectului,Pilonii democrației. 30 de ani de libertate în Cluj și România ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 103.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Culturală „Simona Noja” , în vederea realizării proiectului ,, Balet Transilvania împreună cu European Ballet Grand Prix, Viena ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 104.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului , , Tinerii — liant în viața Clujului ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 105.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,, Conviețuiri contemporane maghiaro-române în Cluj-Napoca ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 106.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Create.Act.Enjoy”, în vederea realizării proiectului . . Terapia prin Artă by Create.Act.Enjoy/ ediția a VlII-a ” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea — viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Gliga.

Dl. cons. Gliga - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

 • 107.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Albert Pike, în vederea realizării proiectului .. Integrala cvartetelor beethoveniene — un festival maraton de muzică de cameră ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 108.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2020. pentru Asociația Cluj Today. în vederea realizării proiectului ,,Istoria prin cartea-calendar ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 109.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2020. pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania. în vederea realizării proiectului,,Festivalul Internațional de Film Transilvania - Ediția 19 ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Pop.

Dl. cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

 • 110.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.500 lei de la bugetul local pe

anul 2020, pentru Asociația   „Thinkonomy” ,   în   vederea realizării

proiectului,, Thinkonomy Thalk's ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 111.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Club Rotary Cetățuie Clu j-Napoca, în vederea realizării proiectului, ,Stația de Carte ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 112.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale Stories in Motion, în vederea realizării proiectului ,,Reflections o f Clu j: Documentar Florin Piersic ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

 • 113.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România, în vederea realizării proiectului ,, Conferința Națională „Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală”, ediția a Vl-a” . Proiect din inițiativa consilierului local Dan Ștefan Tarcea — viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 114.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Fundația Arts o f All, în vederea realizării proiectului,,Music For All”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 115.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația „Transylvania Connections”, în vederea realizării proiectului , ,Dicționarul Arhitecților Români din Transilvania dualistă (18671918) ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 116.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,FDP — rețea de artă, formare și inovare culturală ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 117.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,, Centrul Verde ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 118.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Asociația Organizația Creștină Something New, în vederea realizării proiectului,,Festivalul Cultură în Parc ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 119.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru Salamon Katalin Eva, în vederea realizării proiectului,, Teste de limba engleză ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 120.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15,000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,, Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 121.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Delia, în vederea realizării proiectului ,, Epilepsia dincolo de întuneric ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 122.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Solidaris, în vederea realizării proiectului „Serviciul Telefonic de Ajutor — Workshop Voluntariat ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 123.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Asociația Solidaris, în vederea realizării proiectului ,. Camera de refugiu ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Dl. cons. Ferdean - anunță că a revenit în ședință.

Președintele de ședință - îl roagă să nu voteze la acest punct, ci doar începând cu punctul 124.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 124, cvorumul de ședință este de 23.

 • 124.   Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, pentru Fundația Umanitară Trust, în vederea realizării proiectului ,.Puterea speranței în boala Parkinson ” . Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 125. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoarea netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clu jene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 126. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 237278/3/2020, formulată de domnul Sabo Horea Alexandru și soția acestuia, Sabo Georgeta-Lucia, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 52/2020.

Președintele de ședință - arată că, potrivit unui document înregistrat după convocarea ședinței de consiliu, plângerea prealabilă a fost retrasă.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot retragerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin de 23 de voturi pentru.

 • 127. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moldovanu Melania-Maria ș.a., înregistrată sub nr. 219927/1 din 5.05.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin de 23 de voturi pentru.

 • 128. Informare privind Plângerea prealabilă nr. 220671/5.05.2020, formulată de domnul Țibre Vasile Sabin, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 205/2020.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin de 23 de voturi pentru.

 • 129. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”, a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na. cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

129. Diverse.

La punctul Diverse nu au fost discuții.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                   Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.