CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 315.166/305/3.07.2020

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 2 iulie 2020, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară printr-o platformă on-line de videoconferință și se procedează la vot electronic.

La apelul nominal se constată că absentează: Radu Mihai Constantea, Rareș Petru Ferdean și Kinizsi Zoltan. Consilierul local Molhem M. Bashar participă la ședință începând cu punctul 16 de pe ordinea de zi. Consiliul local este legal întrunit.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, iar două voturi nu au fost înregistrate, respectiv, votul doamnei consilier Olah, viceprimar și al domnului consilier Brie.

D-na cons. Olah - viceprimar - confirmă că votul este „pentru”.

Dl. cons. Brie - confirmă că votul este „pentru”.

Secretarul general al municipiului - anunță că, în unanimitate, procesul-verbal al ședinței anterioare a fost aprobat.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, et. parter, ap. 11, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 12, et. demisol, ap. 1, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 92, et. parter, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, et. subsol, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, et. parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară, dezlipire și partaj pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bloc 6, ap. 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere locuință unifamilială, str. Alba Iulia (schimbat denumirea în Doina Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020) nr. 11; beneficiar: Buzdugan Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Indepenței nr. 8; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12; beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47; beneficiare: S.C. S.M.C.

IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18; beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana-Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Trifoiului nr. 39; beneficiari: Bidean Marius și Cornea Maria-Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. 1 și alin. 4 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de căre Societatea Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municpiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 20.07.2020, ora 11. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1.106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 și nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018, nr. 540/2019 și nr. 59/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.415.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Universitatea. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Danny Ungur Racing. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 187.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Școlar Viitorul. Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva. Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Baschet Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.380.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 49.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 73.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea-Servicii Publice. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 61.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Judo Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.800.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 59.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Atletism Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților Lamont. Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 145.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Cluj Crusaders. Proiect din inițiativa primarului.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 114.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness. Proiect din inițiativa primarului.

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 333.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Motorhome Napoca Rally Team”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române de Karate WUKF. Proiect din inițiativa primarului.

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației ,,Club Sportiv Sports Culture”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Viitorul Cluj Junior”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Tenis de Masă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Box Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Olimpic Star” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Română de Culturism și Fitness. Proiect din inițiativa primarului.

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 32.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Hipic Taraxacum. Proiect din inițiativa primarului.

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 750.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic De Urologie Și Transplant Renal cu destinația ”I. Servicii de administrare și funcționare = 600.000 lei; II. Investiții și dotări: 1. Aparat anestezie de înaltă performanță cu monitor 1 buc. = 116.100 lei; 2. Videolaringoscop cu lame de unică folosință 1 buc. = 13.000 lei; 3. Aparat de sigilat pungi pentru sterilizare 1 buc. = 16.000 lei; 4. Masă instrumentar chirurgical Mayo 1 buc. = 4.900 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca cu destinația ”Aparatură: 1. Ecograf doppler color = 400.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.190.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Urgență Pentru Copii Cluj cu destinația ”I. Cheltuieli de investiții: 1. Boiler centrală termică Chirurgie 500 litri = 3.089 lei; 2. Lucrări de înlocuire boilere Ped I = 65.695 lei; II. Aparatură medicală: 1. Autoclav = 80.547 lei; III. 1. Reparații curente = 1.040.669 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie „Leon Daniello” cu destinația ”Achiziționare autoutilitară Dacia Dokker VAN = 60.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar De Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) cu destinația ”Dotare cu aparatură medicală bloc operator Secția Ortopedie: 1. Turn artroscopic = 500.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean De Urgență Cluj cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Proiect din inițiativa primarului.

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 440.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic ”Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca cu destinația ”Achiziție Dispozitiv avansat de dezinfecție cu UV-C cu sistem de măsurare a radiațiilor - 2 buc. = 440.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca cu destinația ”Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde - 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale - 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate - 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG - 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA - 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led - 1 buc. = 25.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 800.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” cu destinația ”I. Investiții: 1. Amenajare demisol, parter Clinica Cardiologie în vederea respectării circuitelor medicale = 350.000 lei; II. Cheltuieli de administrare, respectiv utilități: 450.000 lei.”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 360.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Boli Infecțioase cu destinația ”Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și a cabinetului de Neurologie din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale: 1) Sistem video EEG PSG - 1 buc. 110.000 lei; 2) Robot dezinfecție cu UVC - 1 buc. 250.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional De Gastroenterolologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca cu destinația ”Investiții și dotări: 1. Achiziție și montare de uși automate glisante cu etanșare la Compartimentul ATI din incinta Institutului = 146.000 lei; 2. Masă operație chirurgicală model HYBASE 6100 = 105.000 lei; 3. Lampă scialitică led cu 2 sateliți =152.000 lei; 4. Uscător profesional pentru 40 kg rufe = 47.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 45.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate. Proiect din inițiativa primarului.

 • 79. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 80. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Gaziuc V. Todor - Cabinet de avocat prin care se solicită anularea în parte a Hotărârii nr. 61/2014, respectiv art. 1 alin. (2) lit. a).

 • 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Călbăjos Alexandru, înregistrată sub nr. 381.032/3 din 15.06.2020.

 • 82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Constantinescu Elena și Allain Alain Walter, înregistrată sub nr. 160.409/3 din 13.03.2020.

 • 83. Informare cu privire la Plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 935/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

 • 84. Diverse.

Dl. primar - prezintă o informare privind starea municipiului; în ceea ce privește pandemia de coronavirus, prezintă trei grafice, care ilustrează starea existentă în momentul de față în județul Cluj; crede că această pandemie trebuie tratată cu maximă seriozitate, iar prin atitudinea responsabilă a fiecăruia dintre noi putem să evităm supraaglomerarea spitalelor, respectând regulile elementare: spălatul pe mâini, purtarea măștilor și evitarea aglomerațiilor; susține reluarea tuturor activităților economice; celor care contestă existența acestui virus, le reamintește că, la nivel global, sunt peste zece milioane de persoane diagnosticate cu Coronavirus, iar decesele au depășit cifra de 500.000; arată că are încredere în continuare în responsabilitatea clujenilor și face un apel pentru respectarea regulilor impuse, iar atunci când oamenii se întâlnesc în grupuri mai mari, nefiind din aceeași familie, aceștia ar trebui, din respect reciproc, să poarte mască; precizează că există 33 de decese, la nivelul județului Cluj și al județelor limitrofe, de la începutul acestei pandemii; prezintă rezultatele excelente obținute de elevii clujeni la examenele de capacitate și de bacalaureat și anunță că aceștia, împreună cu profesorii lor, vor fi premiați; arată că proiectele majore ale Clujului (centura metropolitană, trenul metropolitan, metroul și spitalul regional de urgență, al cărui contract a fost deja semnat cu Uniunea Europeană) vor obține finanțare din fonduri europene; anunță că sâmbătă va fi deschisă piața volantă la Sala Sporturilor, cu respectarea regulilor impuse de autorități, iar, începând de joia viitoare, vor fi deschise piețe volante și în cartierele Gheorgheni și Grigorescu; consideră că trebuie susținută economia locală, regională și națională; în privința punctelor de pe ordinea de zi de astăzi, arată că au fost făcute eforturi mari pentru alocarea acestor sume pentru sport și sănătate, sume care nu pot fi depășite, astăzi; solicită permisiunea ca, în jurul orei 17 fără câteva minute, să se retragă, pentru a avea o intervenție on-line, iar, dacă vor fi întrebări, va reveni; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 84a, 84b, 84c, 84d, 84e și 84f.

Președintele de ședință - îi solicită doamnei Jr. Aurora Roșca, secretarul general al municipiului, să-i comunice care este cvorumul de ședință.

D-na Jr. Aurora Roșca - secretarul general al municipiului - precizează că cvorumul de ședință este de 23.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obțin 23 de voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară:

84a - Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 265.597/3/4.06.2020, formulată de către Societatea Florisal S.A., cu sediul în Satu-Mare, str. Lunca Sighet nr. 38, jud. Satu-Mare, având sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la Stegăroiu și Asociații SCA, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 7, jud. Cluj.

84b - Informare privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 284/2010 privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale.

84c - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 57/1997 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Shell România S.R.L.), așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012. Proiect din inițiativa primarului.

84d - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”. Proiect din inițiativa primarului.

84e - Informare privind posibilitatea cumpărării de acțiuni de către municipiul Cluj-Napoca la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., de la acționarul Ecomax General Investments S.R.L. (în faliment), conform Adresei nr. 308995/1/30.06.2020.

84f - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mărginașă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Dunării, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Tulcea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ilie Măcelaru și strada Uzinei Electrice, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Someșeni (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oțetului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vișan.

Dl. cons. Vișan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, et. parter, ap. 11, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 12, et. demisol, ap. 1, în vederea vânzării

acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 92, et. parter, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 42-44, et. subsol, ap. 5, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil. D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 47, et. parter, ap. 2, în vederea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară, dezlipire și partaj pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Virgil Onițiu nr. 19. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil; o propune pe doamna consilier Olah, viceprimar, pentru a semna actul în formă autentică.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru”, există o abținere și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Găbudean.

Dl. cons. Găbudean - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 281488 din 28.07.2015, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bloc 6, ap. 12, încheiat cu doamna Șandor Raluca-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 16. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită să se consemneze că, începând cu acest punct, cvorumul de ședință este de 24, prin venirea domnului consilier Molhem M. Bashar.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Molhem.

Dl. cons. Molhem - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Extindere locuință unifamilială, str. Alba lulia (schimbat denumirea în Doina Cornea, conform H.C.L. nr. 434/2020) nr. 11; beneficiar: Buzdugan Gheorghe. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Amenajare teren multisport acoperit, str. Splaiul Indepenței nr. 8; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Desființare parțială imobil și construire două imobile cu funcțiuni mixte P+E+M, str. David Ferenc nr. 12; beneficiari: Sabo Emil și Sabo Georgiana Felicia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Brie.

Dl. cons. Brie - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt (locuințe colective și parter comercial), str. Decebal nr. 47; beneficiare: S.C. S.M.C. IMOBILIARE S.R.L. și S.C. RINAT CONSTRUCȚII UTILAJE S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (unanimitate).

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+6E, str. Dâmboviței nr. 12-18; beneficiari: Dumitre Nicolae-Radu, Dumitre Diana-Tatiana, Dumitre Vasile, Dumitre Crina, Dumitre Daniel-Ioan, Dumitre Liliana, Marița Nelu și Marița Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil; avem și două amendamente; primul amendament: terenul identificat prin C.F. nr. 283919, nr. cad. 283919 (nr. C.F. vechi 181614, nr. cad. vechi 20115) va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate și donat Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Declarației autentificate nr. 4380/20.05.2020, în vederea relocării parcărilor cu abonament de pe str. Dâmboviței; iar al doilea amendament ar fi: plantațiile înalte din partea estică a ansamblului se vor face cu arbori cu o circumferință de minim 35 de cm., măsurată la un m. de la colet”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III.

Se constată că un număr de 23 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Tarcea, viceprimar.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale, str. Trifoiului nr. 39; beneficiari: Bidean Marius și Cornea Maria-Viorica. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării facilităților prevăzute la art. X alin. 1 și alin. 4 din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, de căre Societatea Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Florin Valentin Gliga nu participă la vot).

 • 25. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municpiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 20.07.2020, ora 11. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Găbudean pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municpiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., iar mandatul este pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1.106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019, nr. 677/2019, nr. 887/2019 și nr. 58/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil; „avem și un amendament: la poziția 47, înlocuirea doamnei Mihaela Suciu, la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, cu domnul consilier Călin Găbudean”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018, nr. 540/2019 și nr. 59/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 22 de voturi sunt „pentru”, există o abținere și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ioan Pop.

Dl. cons. Ioan Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018, nr. 541/2019, 678/2019 și nr. 60/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Dl. cons. Moisin - solicită să fie învoit, pentru o chestiune prestabilită înaintea convocării ședinței de consiliu.

Președintele de ședință - „da, sigur, domnul Moisin se retrage; din acest moment, cvorumul de ședință este de 23”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - președintele Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru”, există o abținere și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Pop.

D-na cons. Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.415.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Universitatea. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Danny Ungur Racing. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 187.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Școlar Viitorul. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Ioan Pop - solicită să fie învoit.

Președintele de ședință - „din acest moment, cvorumul de ședință este de 22, prin plecarea domnului Pop”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Baschet Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.380.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Vaida - solicită să fie învoit cinci minute.

Președintele de ședință - „din acest moment, cvorumul de ședință este de 21”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 49.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 73.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea-Servicii Publice. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 61.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Judo Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Vișan - solicită permisiunea de a se retrage de la ședință.

Președintele de ședință - „din acest moment, cvorumul de ședință este de 20”.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.800.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 59.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Atletism Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților Lamont. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 145.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Cluj Crusaders. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Ioan Pop - anunță că a revenit în ședință.

Președintele de ședință - precizează că, începând cu punctul 52 de pe ordinea de zi, cvorumul de ședință este de 21.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 114.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Vaida - anunță că a revenit în ședință.

Președintele de ședință - precizează că, începând din acest moment, cvorumul de ședință este de 22.

 • 55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 333.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Motorhome Napoca Rally Team”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române de Karate WUKF. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Croitoru.

D-na cons. Croitoru - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației „Club Sportiv Sports Culture”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 36.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Viitorul Cluj Junior”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Tenis de Masă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de Box Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Vaida.

Dl. cons. Vaida - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Olimpic Star” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Racz.

Dl. cons. Racz - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Română de Culturism și Fitness. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 32.500 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Hipic Taraxacum. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 750.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic De Urologie Și Transplant Renal cu destinația ”I. Servicii de administrare și funcționare = 600.000 lei; II. Investiții și dotări: 1. Aparat anestezie de înaltă performanță cu monitor 1 buc. = 116.100 lei;

2. Videolaringoscop cu lame de unică folosință 1 buc. = 13.000 lei; 3. Aparat de sigilat pungi pentru sterilizare 1 buc. = 16.000 lei; 4. Masă instrumentar chirurgical Mayo 1 buc. = 4.900 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - susține, referitor la alocarea banilor către spitale, că de trei ani solicită un raport de activitate la sfârșitul fiecărui an, pentru a vedea dacă banii au fost folosiți în mod judicios; sesizează că proiectele de hotărâre sunt însoțite de niște procese-verbale scrise de mână; în ceea ce privește punctele 73 și 76 de pe ordinea de zi, afirmă că roboții de dezinfecție cu ultraviolete nu au niciun fel de eficiență în lupta împotriva COVID 19, concluzie la care a ajuns în urma consultării unor experți; solicită amânarea acestor puncte, pentru a li se oferi posibilitatea, managerului Institutului Oncologic și managerului Spitalului de Boli Infecțioase, de a da explicații, prin care să fie justificată cheltuirea unor sume atât de mari pentru aceste dispozitive; le mulțumește elevilor clujeni, precum și profesorilor, pentru rezultatele obținute la bacalaureat, în condiții foarte grele; apreciază sprijinul pe care municipalitatea îl acordă elevilor și profesorilor, precum și inițiativa domnului Cristian Ivaneș, de acordare a numelui Doina Cornea unei străzi din municipiul Cluj-Napoca; îi roagă pe consilierii locali tineri să preia inițiativa de conferire, Doinei Cornea, a titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca; reiterează că fiecare ban alocat spitalelor trebuie evaluat cu atenție.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca cu destinația ”Aparatură: 1. Ecograf doppler color = 400.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil. D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.190.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Urgență Pentru Copii Cluj cu destinația ”I. Cheltuieli de investiții: 1. Boiler centrală termică Chirurgie 500 litri = 3.089 lei; 2. Lucrări de înlocuire boilere Ped I = 65.695 lei; II. Aparatură medicală: 1. Autoclav = 80.547 lei; III. 1. Reparații curente = 1.040.669 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie „Leon Daniello” cu destinația ”Achiziționare autoutilitară Dacia Dokker VAN = 60.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Croitoru.

D-na cons. Croitoru - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, con form Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar De Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) cu destinația ”Dotare cu aparatură medicală bloc operator Secția Ortopedie: 1. Turn artroscopic = 500.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean De Urgență Cluj cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 440.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic ”Prof dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca cu destinația ''Achiziție Dispozitiv avansat de dezinfecție cu UV-C cu sistem de măsurare a radiațiilor - 2 buc. = 440.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

D-na cons. Croitoru - sesizează că punctul 73 de pe ordinea de zi nu mai apare pe site.

Președintele de ședință - precizează că, la începutul ședinței, acest punct era pe site.

D-na cons. Croitoru - știe acest lucru, deoarece ieri a consultat proiectul de hotărâre pe site, dar solicită să fie remediată această problemă, pentru transparență.

Președintele de ședință - îi transmite doamnei consilier Croitoru că problema va fi remediată și îi mulțumește pentru intervenție.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca cu destinația ’Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde - 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale — 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate — 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG — 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA — 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led — 1 buc. = 25.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 800.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” cu destinația ”I. Investiții: 1. Amenajare demisol, parter Clinica Cardiologie în vederea respectării circuitelor medicale = 350.000 lei; II. Cheltuieli de administrare, respectiv utilități: 450.000 lei.”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 360.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic De Boli Infecțioase cu destinația ”Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și a cabinetului de Neurologie din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale: 1) Sistem video EEG PSG — 1 buc. 110.000 lei; 2) Robot dezinfecție cu UVC - 1 buc. 250.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Rațiu - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierii locali Racz Levente Zsolt și Radu Florin Rațiu nu participă la vot).

 • 77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional De Gastroenterolologie-Hepatologie „Prof Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca cu destinația ”Investiții și dotări: 1. Achiziție și montare de uși automate glisante cu etanșare la Compartimentul ATI din incinta Institutului = 146.000 lei; 2. Masă operație chirurgicală model HYBASE 6100 = 105.000 lei; 3. Lampă scialitică led cu 2 sateliți =152.000 lei; 4. Uscător profesional pentru 40 kg rufe = 47.000 lei”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - membru al Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 45.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 de copii proveniți din familii defavorizate. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că un număr de 21 de voturi sunt „pentru” și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ioan Pop.

Dl. cons. loan Pop - confirmă că votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (unanimitate).

 • 79. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (unanimitate).

Dl. cons. Nistor - solicită să fie învoit.

Președintele de ședință - anunță că, începând cu punctul 80 de pe ordinea de zi, cvorumul de ședință este de 21.

 • 80. Informare referitoare la plângerea prealabilă formulată de Gaziuc V. Todor — Cabinet de avocat prin care se solicită anularea în parte a Hotărârii nr. 61/2014, respectiv art. 1 alin. (2) lit. a).

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Călbăjos Alexandru, înregistrată sub nr. 381.032/3 din 15.06.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Constantinescu Elena și Allain Alain Walter, înregistrată sub nr. 160.409/3 din 13.03.2020.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 83. Informare cu privire la Plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 935/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune repingerea plângerii prealabile, în principal, ca tardiv introdusă, iar în subsidiar, ca neîntemeiată, motiv pentru care apreciază că se impune menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

 • 84. a. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 265.597/3/4.06.2020, formulată de către Societatea Florisal S.A., cu sediul în Satu-Mare, str. Lunca Sighet nr. 38, jud. Satu-Mare, având sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la Stegăroiu și Asociații SCA, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 7, jud. Cluj.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se constată că un număr de 17 voturi sunt „pentru”, există două abțineri și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Gergely (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

Dl. cons. Gergely - confirmă că votul este „pentru”.

Plângerea prealabilă a fost respinsă și hotărârea a fost menținută cu 18 voturi pentru și două abțineri (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 84b - Informare privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 284/2010 privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

84c - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 57/1997 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Shell România S.R.L.), așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

84d - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (unanimitate).

84e - In formare privind posibilitatea cumpărării de acțiuni de către municipiul Cluj-Napoca la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., de la acționarul Ecomax General Investments S.R.L. (în faliment), conform Adresei nr. 308995/1/30.06.2020.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - propune repingerea ofertei.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune repingerea ofertei.

Dl. cons. Racz - secretarul Comisiei VII - propune repingerea ofertei.

Se supune la vot respingerea ofertei și se obțin 21 de voturi pentru.

84f - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11

(prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil și îl propune pe domnul consilier Racz pentru a reprezenta interesele consiliului local, cu mandat pentru.

Dl. cons. Gergely - membru al Comisiei VII - aviz favorabil și are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II.

Se constată că un număr de 19 voturi sunt „pentru”, există o abținere și un vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Moldovan.

D-na cons. Moldovan - confirmă că votul este „pentru”.

Amendamentul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

84. Diverse.

Dl. Szabo Ștefan - cetățean - (nu se înregistrează, n.n.).

Președintele de ședință - îi transmite domnului Szabo Ștefan că verificările vor fi realizate încă o dată; precizează că exproprierea care a fost făcută în cazul domnului Szabo Ștefan respectă întrutotul servitutea de utilitate publică din P.U.G., fiind realizate măsurători multiple; susține că domnul Szabo Ștefan a primit banii anterior, aceștia fiind în cont, domnul Szabo Ștefan trebuind să vină să-i ridice; reiterează că au fost făcute verificări și, într-adevăr, așa este, drumul trece la aproximativ un metru față de terenul domnului Szabo Ștefan, cu ampriză de 18 metri, suprafață în care sunt prevăzute trotuare, parcări și, bineînțeles, și benzile de circulație pentru noul cimitir, care urmează să fie edificat.

Dl. Szabo Ștefan - cetățean - (nu se înregistrează, n.n.).

Dl. cons. Tomoș - „îmi cer scuze, dar noi nu auzim nimic”.

Președintele de ședință - „domnul Tomoș, dați mai tare sonorul, noi îl auzim pe domnul Szabo”.

Dl. cons. Tomoș - reiterează că nu a auzit nimic din intervenția domnului Szabo Ștefan.

D-na cons. Croitoru - sesizează că nu se aude decât bruiajul.

Dl. Szabo Ștefan - cetățean - întreabă care este motivul pentru care nu a fost respectat traseul vechiului drum, iar noul drum îi trece prin grădină; întreabă dacă nu se poate reveni asupra acestei decizii; susține că rămân cinci metri și jumătate din drumul vechi.

Președintele de ședință - răspunde că această servitute de utilitate publică a fost stabilită prin P.U.G.-ul votat în luna decembrie 2014, pe amplasamentul pe care a și fost făcută exproprierea, deci nu a fost trasat un drum nou în ultimul an; reiterează că pe terenul domnului Szabo Ștefan există o servitute de șase ani.

D-na cons. Olah Emese - viceprimar - susține că domnul Szabo Ștefan are o autorizație de construire nefinalizată; consideră că trebuie stabilită data exactă în care a fost eliberată această autorizație.

Dl. primar - îi transmite domnului Szabo Ștefan că va încerca să-l ajute, împreună cu domnul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar și împreună cu colegii săi, ceea ce nu va fi ușor, deoarece greșeala a fost făcută în 2014, când proiectantul P.U.G.-ului a stabilit în mod greșit traseul drumului.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă cum sunt eliberate licențele de taxi pentru mașinile electrice.

Dl. primar - răspunde că această procedură este prevăzută în regulamentul aferent.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.