Hotărârea nr. 644/2020

Hotărârea 644/2020 - Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383778/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 383928/31/11.08.2020 al Direcției de Evidență a persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 530/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, precum și ale Hotărârii nr. 163/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 644 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acorda o „diplomă de aur" si câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2020, conform Hotărârii nr. 163/2020

Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

1

ASCHILEAN

VASILE

IRINA

7/18/1970

2

BANYASZ

ȘTEFAN

ANA-IULIANA

7/25/1970

3_

BARTHA

ANDREI

ELISABETA

7/18/1970

4

BOJAN

GAVRIL

ROZALIA

7/18/1970

5

BUCUR

ALEXANDRU-VIRGIL

AURELIA

7/20/1970

6

COJOCNEAN

GHEORGHE

EMILIA

7/20/1970

7

COVACI

NICOLAE

MARIA

7/23/1970

8

CRISTEA

VALERIU

CRUCITĂ

7/25/1970

9

CUPSA

IOAN

DINA

7/18/1970

10_

DAVID

SIMION

MARIA

8/4/1970

11

DENES

ȘTEFAN

ELISABETA

7/27/1970

12

GIURGIU

MARIUS-ANTONIU

MARIA

5/7/1970

13

JANKOVICS

TIBERIU

ETELCA-GHIZELA    ____

7/13/1970

14

JELER

GAVRIL

VICTORIA____

7/24/1970

15

KUTI

CSABA-FRANCISC

MARIA           _____

7/27/1970

16

LEHENE

EUSEBIU

NICULINA         ____

7/13/1970

17

MATEIU

ILARIE

ANA

8/3/1970

18_

MAXIM

VIOLIN-PETRE

ANA

7/16/1970

19

MIRAUTI

CONSTANTIN

VIOLETA__

8/1/1970

20

PACURAR

IOAN

OTILIA

7/9/1970

21 j

PAHUTA

VIOREL

EMILIA

7/25/1970

22

PAVEL

GAVRIL

VALERIA

7/22/1970

23

PERDE

IOAN

ROZALIA

7/21/1970

24

PETREA

IOAN

ECATERINA

4/29/1970

_______________________________________________________1

25

POENARI

AUGUSTIN-DRAGOS

CORNELIA___

7/16/1970

26

POP

MIRCEA-GHEORGHE

MARIA    _ _

7/18/1970

27

ȘERBAN

JANOS-ISTVAN

MARIETA-ILEANA

2/28/1970

28

SFÂT

IOAN

AMALIA

7/23/1970

29

STANCIU

PETRU____

MARIA-MAGDALENA

8/1/1970

30

SUCIU

lOAN-DUM^f^U^

fLORICA

2/5/1970

i                               __________._________________...... _ ' 'Ș7 35             " “37 Cî"- , .Sî ÎS ~~.....


Nr crt Nume familie soți Prenume soț                 Prenume soție Data căsătoriei

31

SZOPOS

SANDOR

MARIA-AGNETA

12/6/1969

32_

TAMAS

MARCEL-GHEORGHE

MARIA

4/27/1970


33 VARGA         ȘTEFAN XTX

-------/ O U_2 / *

î v

MARIA                      7/15/1970

•xX—---------

V/DIRECTOIR EXECUTIV,  Traian Ruhcan