Hotărârea nr. 59/2020

Hotărârea 59/2020 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018 și nr. 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018 și nr. 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018 și nr. 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 71355/1/06.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 71461/424/06.02.2020 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018 și nr. 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și ale art. 4 alin. (1) lit. a"l), b^l), lit. d), alin. (3) și alin. (5) din Ordinul nr. 3.160 din 1.02.2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014 și ale Hotărârii nr. 904/2019 privind validarea mandatului de consilier local supleant în Cosiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Roman Adrian, din partea P.N.L.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018 și nr. 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

I. Grădinițe de stat:

1. modificarea poziției nr. 5, (Grădinița cu Program Prelungit Mica Sirenă), prin înlocuirea domnului consilier local Sărmaș Ioan Sabin, ca membru al Consiliului local în consiliul de administrație al grădiniței, cu domnul consilier local supleant Roman Adrian.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 59 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 59/2020


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca1

Grădinițe de stat

/ (

_______________________________________________ si

A < \

/ \ *\

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței        Vo’CA

(adresa și numărul de telefon)    \

Aș. £  ». .4

Obs.

w

1

Molhem Mohammad-

Bashar

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Moldovan    Gabriela

Iuliana

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4) str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ferdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Roman Adrian

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Nistor Daniel

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Jurja Marius Sorel

  • 1. Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63)

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 11, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. Moților nr. 58, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Rațiu Radu-Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Suciu Mihaela Rodica

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. 69) str. Bucureșri nr. 22, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

17

Croitoru        Corina

Ecaterina

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca


18

Gergely Balâzs

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

20

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit"Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Kinizsi Zoltân

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Războieni nr. 67, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădinița cu Program Prelungit „Helen”

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal Intre Lacuri str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

3

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

4

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta

Ana”

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

5

Jurja Marius Sorel

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Haven ” str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

6

Gergely Balâzs

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete” (fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”)

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

7

PopIoan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

8

Nistor Daniel

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

9

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor”, str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

10

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ” str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

11

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Ary”

str. D. Comșanr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

12

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

13

Kinizsi Zoltân

Grădinița Romano-Catolicăi cu Program Prelungit „Szent

Imre”

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

14

Moldovan Gabriela luliana

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One”

str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

15

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „ Camigo”

str. Al. Vlahuță, nr. 31-3IA, 0746/023898, Cluj-Napoca

16

Kinizsi Zoltân

Grădinița cu Program Prelungit „Miko” str. Aviator Bădescu nr. 35, tel. 0745/372672, Cluj-Napoca

17

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Playful Learning” str. Fagului nr. 33/A, 0364/838907, 0730/082808, Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Panda 2”

str. Zaharia Stanca nr. 25, tel. 0756/822988, 0748/44678J-——

Cluj-Napoca                                          }

'