Hotărârea nr. 526/2020

Hotărârea 526/2020 - Alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la

examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 339387/1/16.07.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 339585/424/16.07.2020 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 9 (7), 12 (3), 103 alin. (2), 105 și 107 alin. 1-3 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Hotărârii nr. 680/2019 prin care s-a aprobat "Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat", ale prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 1792/2002, privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor publice și legale, precum și ale Hotărârii nr. 415 din 18 iunie 2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlul de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020 și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, cu suma de 1.000 de lei/persoană (sumă netă), conform Anexelor (nr. 1 și 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția economică și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.


Jr. Aurora ROȘCA


Nr. 526 din 22 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

municipiului Cluj-Napoca

Lista elevilor din municipiul Cluj-Napoca care au obținut media 10 le examenul

de evaluare națională, iunie 2020

Nr. crt.

Numele candidatului

Școala de preveniență

Suma (sumă netă)

1

Borzu Alessia-Carina

Colegiul Național Emil Racoviță

1.000 de lei

2

Gavrilă Cristian-Ioan

1.000 de lei

3

lorga George

1.000 de lei

4

Pop Lavinia-Ileana

1.000 de lei

5

Saivan Robert-Adrian

1.000 de lei

6

Șandru Diana-Maria

1.000 de lei

7

Terec Irina

1.000 de lei

8

Trâncă Miriam-Bemadeth

1.000 de lei

9

Vesa Andra-Bianca

1.000 de lei

10

Aanei Mihaela

Școala Gimnazială loan Bob

1.000 de lei

11

Bindea-Mihaiu Matei Virgiliu

1.000 de lei

12

Bledea lulia

1.000 de lei

13

Ciufudean Sara

1.000 de lei

14

Cojocariu-Oltean Amelia

1.000 de lei

15

Culic Mateo Cristian

1.000 de lei

16

Munteanu Matei loan

1.000 de lei

17

Pop Maya Diana

1.000 de lei

18

Pop Arina

1.000 de lei

19

Boancă Raul-Alin

Liceul Teoretic Avram lancu

1.000 de lei

20

Bochiș Mălina-Maria

1.000 de lei

21

Bojan Ovidiu Răzvan

1.000 de lei

22

Boța-Avram Patricia

1.000 de lei

23

Morar Antonia-Maria

1.000 de lei

24

Pușcașu Diana Paula

1.000 de lei

25

Tușa Maya -Ruxandra

1.000 de lei

26

Beșe Diana-Alexia

1.000 de lei

27

Almășan Tudor

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu

1.000 de lei

28

Blejan Maia

1.000 de lei

29

lonuțaș Alex Mihai

1.000 de lei

30

Matei Cristian

1.000 de lei

31

Oniga Dana

1.000 de lei

32

Pop Nicoleta Bianca

1.000 de lei

33

Tarta Tudor Andrei

1.000 de lei

34

Alb lannis

Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu

1.000 de lei

35

Faur Maria-Ștefania

1.000 de lei

36

Hadjiev Marinov Zorra-Ellis

1.000 de lei

37

Husariu Karina

1.000 de lei

38

Puiac Alexia-Lavinia

1.000 de lei

39

Mancaș Irina-Maria

Școala Gimnazială Ion Creangă

1.000 de lei

40

Plohod Ana-Maria

1.000 de lei

41

Sotan Daria Alexandra

1.000 de lei

42

Toma Daria

1.000 de lei

43

Morodan Georgiana Tatiana

Seminarul Teologic Ortodox

1.000 de lei

44

Paul Irina Maria

1.000 de lei

45

Toader Rafail

1.000 de lei

46

Gruescu Teodora

Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

1.000 de lei

47

Rus Ioana Diana

1.000 de lei

48

Măgdaș Vlad

Școala Gimnazială Horea

1.000 de lei

49

Potoceanu Răzvan

1.000 de lei

50

Rodila Daria Andreia

Colegiul Național Gheorghe Șincai

1.000 de lei

51

Vescan Ana Istina

Liceul Teoretic ELF

1.000 de lei

52

Crișan Sara Gabriela

1.000 de lei

53

Mocan Monica-Tatiana

Liceul Teoretic Lucian Blaga

1.000 de lei

54

Filimon Briana

Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu

1.000 de lei

55

Luca Maria-Casiana

Școala Gimnazială luliu Hațieganu

1.000 de lei

56

Păr an Daria

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu

1.000 de lei

TOTAL

56.000 de lei

I-Director,                           Șef birou,

Ovidiu Vasile Cîmpean '          loan Vasile Țene

j                                         J

Consilier superior,

Ioana C. Râmniceanu-Tof^i A7X

r f V \

USfw WtX—°/ \ 4A ifUN.O
municipiului Cluj-Napoca

Lista profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor din municipiul Cluj-Napoca care au obținut media 10 le examenul de evaluare națională, iunie 2020 3                     "

Nr. crt.

Numele candidatului

Unitatea de învățământ preuniversitar

Disciplina

Suma (sumă netă)

1

Lobonț Gheorghe

Colegiul Național Emil Racoviță

Matematică

1.000 de lei

2

Cruceru Alexandrina

Matematică

1.000 de lei

3

Galea Manuela

Limba și literatura română

1.000 de lei

4

Dindelegan Corina

Limba și literatura română

1.000 de lei

5

Mocan Luminița

Școala Gimnazială loan Bob

Matematică

1.000 de lei

6

Iepure Lucia

Matematică

1.000 de lei

7

Bimbea Sorin

Matematică

1.000 de lei

8

Avram Ana

Limba si literatura română

1.000 de lei

9

Sfârlea Lenuța

Limba și literatura română

1.000 de lei

10

Sabo Liliana

Liceul Teoretic

Avram lăncii

Matematică

1.000 de lei

11

Tico Emilia

Matematică

1.000 de lei

12

Crișan Mariana

Limba și literatura română

1.000 de lei

13

Kovacs Oana

Liceul Teoretic

Nicolae Bălcescu

Matematică

1.000 de lei

14

Părăian Adela

Matematică

1.000 de lei

15

Tâmbuc Nicoleta

Matematică

1.000 de lei

16

Borza Emilia

Limba și literatura română

1.000 de lei

17

Sim Ramona

Limba și literatura română

1.000 de lei

18

Haitonic Ioana

Limba și literatura română

1.000 de lei

19

Zeriu Flavia

Liceul ele Informatică Tibqrfu H-c^i&viciu

/O           \

L w» _

Matematică

1.000 de lei

20

Mărincean Daniela

Matematică

1.000 de lei

21

Szabo Alina

Matematică

1.000 de lei

22

Botezan Alexandra

Limba și literatura română

1.000 de lei

23

TodeaIoana

Limba și literatura

1.000 de lei

xi t s

română

24

Zanc Carmen Sonea

Școala Gimnazială Ion Creangă

Matematică

1.000 de lei

25

Pop Maria Gabriela

Limba și literatura română

1.000 de lei

26

Rus Râul

Seminarul Teologic Ortodox

Matematică

1.000 de lei

TI

Taloș Petronela

Limba și literatura română

1.000 de lei

28

Burcă Ramona

Limba și literatura română

1.000 de lei

29

Horvat Adriana Claudia

Liceul Teoretic Onisifor Ghibu

Matematică

1.000 de Iei

30

Apahidean Simona Rolanda

Limba și literatura română

1.000 de lei

31

Măgdaș Elena

Școala Gimnazială Horea

Matematică

1.000 de lei

32

Neag Monica

Limba și literatura română

1.000 de lei

33

Poka Ștefan

Colegiul Național Gheorghe Șincai

Matematică

1.000 de lei

34

Pop Cristina

Limba și literatura română

1.000 de lei

35

Cîrcu Marinela

Liceul Teoretic ELF

Matematică

1.000 de lei

36

Stînga luliana

Limba și literatura română

1.000 de lei

37

Tivadar Liviu Vasile

Liceul Teoretic Lucian Bl aga

Matematică

1.000 de lei

38

Morari Carmen

Ancuța

Limba și literatura română

1.000 de lei

39

Meseșan Bogdan Adrian

Școala Gimnazială Ion Agărbiceanu

Matematică

1.000 de lei

40

Dinuță Carmen

Limba și literatura română

1.000 de lei

41

Iepure Angela

Școala Gimnazială luliu Hațieganu

Matematică

1.000 de lei

42

Bob Delia-Georgeta

Limba și literatura română

1.000 de lei

43

Gaje Dumitru

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu

Matematică

1.000 de lei

44

Gavriluț Luminița

Limba si literatura română

1.000 de lei

TOTAL

44.000 de lei