Hotărârea nr. 497/2020

Hotărârea 497/2020 - Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-N APOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297837/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate 297927/31/24.06.2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, precum și ale Hotărârii nr. 163/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Contrasemnează:


Jr. Auro.


OSC


Nr. 497 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2020, conform Hotărârii nr. 163/2020

Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

_1

ACHIMAȘ

GHEORGHE

ANGELA

01.06.1970

2

BADIU

AUGUSTIN-MIRCEA

MARIA

06.10.1970

3

BĂGĂCEAN

IRIMIE

CANDIDIA

13.06.1970

4

BĂGĂREAN

TRAIAN

AURELIA

03.03.1970

5

BÎRTAȘ

CONSTANTIN

VALERICA

30.04.1970

6

BUDEAN

CORNEL

MARIA

01.06.1970

_2_

BUDIȘAN

ȘTEFAN

VERGENICA

26.06.1969

8

BUTUZA

GAVRIL

ANA

08.05.1970

9

CHERECHES

ALEXANDRU

MARIANA

29.05.1970

10

CHIOREAN

IONEL

MARIANA

15.06.1970

11

COBZAȘ

ȘTEFAN

LUCIA-MARIA

29.05.1970

12

DRĂGAN

CORNEL

LENUȚA

23.05.1970

13

DUDAS

IOSIF

GYONGYVER-ILEANA

20.03.1970

14

GEREB

ZSOLT

ELISABETA

1)6.11.1970

15

GHERMAN

GHEORGHE

ELENA

31.05.1970

16

GOIA

IOSIF

MARIA

04.06.1970

17

GUGULA

FRANCISC

SILVIA

10.06.1970

18

IELCIU

ALEXANDRU

LUCRETIA

06.05.1970

19

KISS

ARPAD-DOMINIC-IOAN

EVA-MARIA

20.03.1970

20

LUJERDEAN

VASILE

LENUȚA-DOINA

29.05.1970

21

MARDAN

ALEXANDRU

MARIA

19.06.1970

22

MOCA

GHEORGHE

HORTENSIA

06.12.1970

23

MUREȘAN

VASILE

MARIA

18.05.1970

24

MUREȘAN

IOAN

VIORICA

30.05.1970

25

NAGY

IOSIF

MARIA

06.06.1970

26

NEAGA

AUREL

GETA

08.06.1970

27

OPRESCU

IOAN

LUCREȚIA

28.05.1970

28

PENTEK-CSAPA

NICULAE

VIORICA

21.05.1970

29

PETRUȘ

VASILE

MART A  Z O —<<< \

23.05.1970

o-

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

30

POP

PAVEL

ANA

06.04.1970

31

RĂDULESCU

MIHALACHE-AUREL

GABRIELA

25.04.1970

32

RUS

IOAN

EUGENIA

23.04.1970

33

SOOS

IOAN

SOFIA

23.04.1970

34

TEREK

GHEORGHE

ELISABETA

08.06.1970

35

TOTH

PETER

ELISABETA

06.10.1967

36

UNGUR

TEOFIL

MARJA

06.11.1970

DIRECTOR EXECUTIV, TRAIȘEF SERVICIU, MARIAMUNTHIU