Hotărârea nr. 492/2020

Hotărârea 492/2020 - Alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca cu destinaţia ”Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde – 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”.

--a: a\.: l : tuta ' tct lâ'.! ::; al //.guautaTJ                •_      1 u»3M:.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde - 1 buc. =190.000 lei; 2.

Electrocardiograf portabil 12 canale - 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate - 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG - 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA - 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led - 1 buc. = 25.000 lei”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde - 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale - 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate - 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG - 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA - 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led - 1 buc. = 25.000 lei” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297455/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297711/426/24.06.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde - 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale - 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate — 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG - 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA - 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led - 1 buc. = 25.000 lei”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domenhd sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017 și raportat la dispozițiile Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul-verbal din data de 23.06.2020 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor, desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție dispozitive medicale: 1. Ecograf Doppler cu sonde - 1 buc. =190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale - 2 buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate - 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG - 3 buc. = 50.000 lei; 5. Hoher TA - 3 buc= 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led - 1 buc. = 25.000 lei”.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 492 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)