Hotărârea nr. 490/2020

Hotărârea 490/2020 - Alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local în anul 2020 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean De Urgență Cluj cu destinaţia conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297444/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297684/426/24.06.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017;

Reținând prevederile Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul-verbal din data de 23.06.2020 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor, desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de

sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările idterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 490 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ANEXĂ la H.C.L. nr. 490/2020


TABEL NOMINAL cu sumele alocate Spitalului Județean de Urgență Cluj, pentru asigurarea i de sănătate publică


Nr.

crt.

Secția

Alocare pe destinații

Suma alocată pentru 2020

1

Clădire Medicina Muncii, Centru Regional De Patologie Vasculo-Cerebrală

Și Neurochirurgie

Recompartimentare clădire existentă (Medicina Muncii) și extindere cu un corp administrativ pentru transformare clădire existentă în „Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie”

1.000.000

2

Clădire Ortopedie, Secții Clinice Ortopedie-Traumatologie

Etaj are clădire secții clinice ortopedie-traumatologie, relocare și modernizare bloc operator (BO) și A.T.L, reamenajare spații ocupate de BO existent, reabilitare și modernizare clădiri și instalații aferente, amenajare acces auto ambulanțe și lift exterior

931.000

3

Clădire Anatomie

Patologică, Secția Clinică

Anatomie Patologică

Lucrări de reparații curente clădire demisol

200.000

4

Clădire Dermatologie, Secție Clinică Dermatologie

Lucrări de reparații curente clădire

200.000

5

Clădire Chirurgie I, Secția Clinică Chirurgie I

Lucrări de reparații curente clădire (Holuri+casa scării+fațada Clinicilor)

200.000

6

Clădire Radiologie, Secția Clinică Radiologie

Lucrări de reparații curente clădire (Casa scării+acces principal)

119.000

7

Clădire Nefrologie, Secția Clinică Nefrologie

Lucrări de reparații curente clădire (demisol+etaj IV)

400.000

8

Clădire Medicală I, Secția Clinică Medicală I

Lucrări de reparații curente clădire (mansarda Gastroenterologie, demisol ambulator, casa scării+hol)

200.000

9

SCJU Cluj-Napoca, Curte -Incinta-Neurologie

Lucrări reparații incinte (alei, parcări, spații verzi)

500.000

10

Farmacia 89, Farmacie Clinici

Schimbare de destinație din atelier tâmplărie în farmacie de spital cu circuit închis - continuare

300.000

11

Clădire Pavilion I, Secția Clinică Neurologie II

RC - Reabilitare clădire cu mansardare

500.000

Nr. crt.

Secția

Alocare pe destinații

Suma alocată pentru 2020

12

Clădire Ginecologie II, Secția Clinică Ginecologie II Dominic Stanca

Lucrări de reparații curente rețele apă canalizare

200.000

13

Clădire Pavilion VI, Secția Clinică Neurologie I

Lucrări de reparații curente Secția Neurologie I

200.000

14

SCJU

Lucrări de canalizare curte spital

200.000

15

SMURD

Asigurarea necesarului de piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele SMURD Cluj

200.000

16

Secția Clinică Neonatologie I

0 șansă la viață - Achiziție aparatură: 1) Aparat de ultrasonografie performant cu sonde pentru nou-născuți - 1 buc. = 115.000 lei; 2) Sistem hipotermie controlată - 1 buc. = 100.000 lei; 3) Sistem fototerapie tip tunel - 1 buc. = 35.000 lei

250.000

TOTAL (lei) =

5.600.000

/o

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte/, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive,

Șef serviciu, ĂlexatfidțWOvidiu Moldovan,