Hotărârea nr. 46/2020

Hotărârea 46/2020 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, respectiv porțiunea cuprinsă între Piața Cipariu și str. Valeriu Braniște și zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, respectiv porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Septimiu Albini.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, respectiv porțiunea cuprinsă între Piața Cipariu și str.

Valeriu Braniște și zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, respectiv porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Septimiu Albini

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, respectiv porțiunea cuprinsă între Piața Cipariu și str. Valeriu Braniște și zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, respectiv porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Septimiu Albini - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66280/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67205/45/30/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, respectiv porțiunea cuprinsă între Piața Cipariu și str. Valeriu Braniște și zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, respectiv porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Septimiu Albini;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin. 1, 2 și 3 din Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1 poziția 1958;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1, 3594/1/1/1, 3670/1/1/1, 1535/1/1/1, 3646/1/1/1, 3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1, 3556/1/1/1, în suprafață de 35955 mp., înscris în CF nr. 269730 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea G.I.G.C.L. Cluj, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1/1, 3594/1/1/1/1, 3670/1/1/1/1, 1535/1/1/1/1, 3646/1/1/1/1, 3647/1/1/1/1, 2600/1/1/1/1/1, 2601/1/1/1/1, 3556/1/1/1/1, în suprafață de 22839 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1/2, 3594/1/1/1/2, 3670/1/1/1/2, 1535/1/1/1/2, 3646/1/1/1/2, 3647/1/1/1/2, 2600/1/1/1/1/2, 2601/1/1/1/2, 3556/1/1/1/2, în suprafață de 358 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1/3, 3594/1/1/1/3, 3670/1/1/1/3, 1535/1/1/1/3, 3646/1/1/1/3, 3647/1/1/1/3, 2600/1/1/1/1/3, 2601/1/1/1/3, 3556/1/1/1/3, în suprafață de 3304 mp.

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1/4, 3594/1/1/1/4, 3670/1/1/1/4, 1535/1/1/1/4, 3646/1/1/1/4, 3647/1/1/1/4, 2600/1/1/1/1/4, 2601/1/1/1/4, 3556/1/1/1/4, în suprafață de 2605 mp.;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1/5, 3594/1/1/1/5, 3670/1/1/1/5, 1535/1/1/1/5, 3646/1/1/1/5, 3647/1/1/1/5, 2600/1/1/1/1/5, 2601/1/1/1/5, 3556/1/1/1/5, în suprafață de 6849 mp.

Art. 2, Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Nord, identificat prin nr. topo. 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423,

2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438,

2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454,

2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470,

2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2517, 2518, 2519,

2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535,

2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551,

3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, în suprafață de 18970 mp., înscris în CF nr. 321891 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea G.I.G.C.L. Cluj, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 2398/1, 2399/1, 2400/1, 2401/1, 2402/1, 2403/1, 2404/1,

2405/1, 2406/1, 2407/1, 2408/1, 2409/1, 2410/1, 2411/1, 2412/1, 2413/1, 2414/1, 2415/1, 2416/1,

2417/1, 2418/1, 2419/1, 2420/1, 2421/1, 2422/1, 2423/1, 2424/1, 2425/1, 2426/1, 2427/1, 2428/1,

2429/1, 2430/1, 2431/1, 2432/1, 2433/1, 2434/1, 2435/1, 2436/1, 2437/1, 2438/1, 2439/1, 2440/1,

2441/1, 2442/1, 2443/1, 2444/1, 2445/1, 2446/1, 2447/1, 2448/1, 2449/1, 2450/1, 2451/1, 2452/1,

2453/1, 2454/1, 2455/1, 2456/1, 2457/1, 2458/1, 2459/1, 2460/1, 2461/1, 2462/1, 2463/1, 2464/1,

2465/1, 2466/1, 2467/1, 2468/1, 2469/1, 2470/1, 2471/1, 2472/1, 2473/1, 2474/1, 2475/1, 2476/1,

2477/1, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1, 2482/1, 2483/1, 2517/1, 2518/1, 2519/1, 2520/1, 2521/1,

2522/1, 2523/1, 2524/1, 2525/1, 2526/1, 2527/1, 2528/1, 2529/1, 2530/1, 2531/1, 2532/1, 2533/1,

2534/1, 2535/1, 2536/1, 2537/1, 2538/1, 2539/1, 2540/1, 2541/1, 2542/1, 2543/1, 2544/1, 2545/1,

2546/1, 2547/1, 2548/1, 2549/1, 2550/1, 2551/1, 3421/1, 3422/1, 3423/1, 3424/1, 3425/1, 3426/1,

3427/1, 3428/1, 3429/1, 3430/1, 3431/1, 3432/1, 3433/1, 3434/1, 3435/1, în suprafață de 2141 mp.

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 2398/2, 2399/2, 2400/2, 2401/2, 2402/2, 2403/2, 2404/2,

2405/2, 2406/2, 2407/2, 2408/2, 2409/2, 2410/2, 2411/2, 2412/2, 2413/2, 2414/2, 2415/2, 2416/2,

2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420/2, 2421/2, 2422/2, 2423/2, 2424/2, 2425/2, 2426/2, 2427/2, 2428/2,

2429/2, 2430/2, 2431/2, 2432/2, 2433/2, 2434/2, 2435/2, 2436/2, 2437/2, 2438/2, 2439/2, 2440/2,

2441/2, 2442/2, 2443/2, 2444/2, 2445/2, 2446/2, 2447/2, 2448/2, 2449/2, 2450/2, 2451/2, 2452/2,

2453/2, 2454/2, 2455/2, 2456/2, 2457/2, 2458/2, 2459/2, 2460/2, 2461/2, 2462/2, 2463/2, 2464/2,

2465/2, 2466/2, 2467/2, 2468/2, 2469/2, 2470/2, 2471/2, 2472/2, 2473/2, 2474/2, 2475/2, 2476/2,

2477/2, 2478/2, 2479/2, 2480/2, 2481/2, 2482/2, 2483/2, 2517/2, 2518/2, 2519/2, 2520/2, 2521/2,

2522/2, 2523/2, 2524/2, 2525/2, 2526/2, 2527/2, 2528/2, 2529/2, 2530/2, 2531/2, 2532/2, 2533/2,

2534/2, 2535/2, 2536/2, 2537/2, 2538/2, 2539/2, 2540/2, 2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545/2,

2546/2, 2547/2, 2548/2, 2549/2, 2550/2, 2551/2, 3421/2, 3422/2, 3423/2, 3424/2, 3425/2, 3426/2,

3427/2, 3428/2, 3429/2, 3430/2, 3431/2, 3432/2, 3433/2, 3434/2, 3435/2, în suprafață de 10752 mp.

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 2398/3, 2399/3, 2400/3, 2401/3, 2402/3, 2403/3, 2404/3,

2405/3, 2406/3, 2407/3, 2408/3, 2409/3, 2410/3, 2411/3, 2412/3, 2413/3, 2414/3, 2415/3, 2416/3,

2417/3, 2418/3, 2419/3, 2420/3, 2421/3, 2422/3, 2423/3, 2424/3, 2425/3, 2426/3, 2427/3, 2428/3,

2429/3, 2430/3, 2431/3, 2432/3, 2433/3, 2434/3, 2435/3, 2436/3, 2437/3, 2438/3, 2439/3, 2440/3,

2441/3, 2442/3, 2443/3, 2444/3, 2445/3, 2446/3, 2447/3, 2448/3, 2449/3, 2450/3, 2451/3, 2452/3,

2453/3, 2454/3, 2455/3, 2456/3, 2457/3, 2458/3, 2459/3, 2460/3, 2461/3, 2462/3, 2463/3, 2464/3,

2465/3, 2466/3, 2467/3, 2468/3, 2469/3, 2470/3, 2471/3, 2472/3, 2473/3, 2474/3, 2475/3, 2476/3,

2477/3, 2478/3, 2479/3, 2480/3, 2481/3, 2482/3, 2483/3, 2517/3, 2518/3, 2519/3, 2520/3, 2521/3,

2522/3, 2523/3, 2524/3, 2525/3, 2526/3, 2527/3, 2528/3, 2529/3, 2530/3, 2531/3, 2532/3, 2533/3,

2534/3, 2535/3, 2536/3, 2537/3, 2538/3, 2539/3, 2540/3, 2541/3, 2542/3, 2543/3, 2544/3, 2545/3,

2546/3, 2547/3, 2548/3, 2549/3, 2550/3, 2551/3, 3421/3, 3422/3, 3423/3, 3424/3, 3425/3, 3426/3,

3427/3, 3428/3, 3429/3, 3430/3, 3431/3, 3432/3, 3433/3, 3434/3, 3435/3, în suprafață de 6077 mp.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Piața Cipariu Nord-Est, identificat prin nr. topo. topo. 3555/1/1/1/1/3, 3594/1/1/1/3, 3670/1/1/1/3, 1535/1/1/1/3, 3646/1/1/1/3, 3647/1/1/1/3, 2600/1/1/1/1/3, 2601/1/1/1/3, 3556/1/1/1/3, în suprafață de 3304 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu nr. 13-15, 17, identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1/2, 3594/1/1/1/2, 3670/1/1/1/2, 1535/1/1/1/2, 3646/1/1/1/2, 3647/1/1/1/2, 2600/1/1/1/1/2, 2601/1/1/1/2, 3556/1/1/1/2, 3557/2, 3557/3, 3589/1/2, în suprafață de 1628 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 5. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Constantin Brâncuși, identificat prin nr. topo. 3555/1/1/1/1/4, 3594/1/1/1/4, 3670/1/1/1/4, 1535/1/1/1/4, 3646/1/1/1/4, 3647/1/1/1/4, 2600/1/1/1/1/4, 2601/1/1/1/4, 3556/1/1/1/4, în suprafață de 2605 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 6. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Constantin Brâncuși și str. Secerătorilor, identificat prin nr. topo. 2398/3, 2399/3, 2400/3, 2401/3, 2402/3, 2403/3, 2404/3,’2405/3, 2406/3, 2407/3, 2408/3, 2409/3, 2410/3, 2411/3, 2412/3, 2413/3, 2414/3, 2415/3, 2416/3, 2417/3,

2418/3, 2419/3, 2420/3, 2421/3, 2422/3, 2423/3, 2424/3, 2425/3, 2426/3, 2427/3, 2428/3, 2429/3,

2430/3, 2431/3, 2432/3, 2433/3, 2434/3, 2435/3, 2436/3, 2437/3, 2438/3, 2439/3, 2440/3, 2441/3,

2442/3, 2443/3, 2444/3, 2445/3, 2446/3, 2447/3, 2448/3, 2449/3, 2450/3, 2451/3, 2452/3, 2453/3,

2454/3, 2455/3, 2456/3, 2457/3, 2458/3, 2459/3, 2460/3, 2461/3, 2462/3, 2463/3, 2464/3, 2465/3,

2466/3, 2467/3, 2468/3, 2469/3, 2470/3, 2471/3, 2472/3, 2473/3, 2474/3, 2475/3, 2476/3, 2477/3,

2478/3, 2479/3, 2480/3, 2481/3, 2482/3, 2483/3, 2517/3, 2518/3, 2519/3, 2520/3, 2521/3, 2522/3,

2523/3, 2524/3, 2525/3, 2526/3, 2527/3, 2528/3, 2529/3, 2530/3, 2531/3, 2532/3, 2533/3, 2534/3,

2535/3, 2536/3, 2537/3, 2538/3, 2539/3, 2540/3, 2541/3, 2542/3, 2543/3, 2544/3, 2545/3, 2546/3,

2547/3, 2548/3, 2549/3, 2550/3, 2551/3, 3421/3, 3422/3, 3423/3, 3424/3, 3425/3, 3426/3, 3427/3,

3428/3, 3429/3, 3430/3, 3431/3, 3432/3, 3433/3, 3434/3, 3435/3, 3555/1/1/1/1/5, 3594/1/1/1/5, 3670/1/1/1/5, 1535/1/1/1/5, 3646/1/1/1/5, 3647/1/1/1/5, 2600/1/1/1/1/5, 2601/1/1/1/5, 3556/1/1/1/5, în suprafață de 12926 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 7. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Secerătorilor și str. Septimiu Albini, identificat prin nr. topo. 2398/2, 2399/2, 2400/2, 2401/2, 2402/2, 2403/2, 2404/2, 2405/2,

2406/2, 2407/2, 2408/2, 2409/2, 2410/2, 2411/2, 2412/2, 2413/2, 2414/2, 2415/2, 2416/2, 2417/2,

2418/2, 2419/2, 2420/2, 2421/2, 2422/2, 2423/2, 2424/2, 2425/2, 2426/2, 2427/2, 2428/2, 2429/2,

2430/2, 2431/2, 2432/2, 2433/2, 2434/2, 2435/2, 2436/2, 2437/2, 2438/2, 2439/2, 2440/2, 2441/2,

2442/2, 2443/2, 2444/2, 2445/2, 2446/2, 2447/2, 2448/2, 2449/2, 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/2,

2454/2, 2455/2, 2456/2, 2457/2, 2458/2, 2459/2, 2460/2, 2461/2, 2462/2, 2463/2, 2464/2, 2465/2,

2466/2, 2467/2, 2468/2, 2469/2, 2470/2, 2471/2, 2472/2, 2473/2, 2474/2, 2475/2, 2476/2, 2477/2,

2478/2, 2479/2, 2480/2, 2481/2, 2482/2, 2483/2, 2517/2, 2518/2, 2519/2, 2520/2, 2521/2, 2522/2,

2523/2, 2524/2, 2525/2, 2526/2, 2527/2, 2528/2, 2529/2, 2530/2, 2531/2, 2532/2, 2533/2, 2534/2,

2535/2, 2536/2, 2537/2, 2538/2, 2539/2, 2540/2, 2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545/2, 2546/2,

2547/2, 2548/2, 2549/2, 2550/2, 2551/2, 3421/2, 3422/2, 3423/2, 3424/2, 3425/2, 3426/2, 3427/2,

3428/2, 3429/2, 3430/2, 3431/2, 3432/2, 3433/2, 3434/2, 3435/2, în suprafață de 10752 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 8. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Piața Cipariu Nord-Est, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu nr. 13-15, 17, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Andrei Mureșanu și str. Constantin Brâncuși, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Constantin Brâncuși și str. Secerătorilor, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Bd. Nicolae Titulescu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Secerătorilor și str. septimiu Albini, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 5 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Secretarul/Meneral al municipiului, Jr. Auroradkoșca

Nr. 46 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 46/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL
AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 269730, CF vechi 95339,

Nr.Top 3555/1/1/1/1,3594/1/1/1,3670/1/1/1, 1535/1/1/1, 3646/1/1/1, 3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1,3556/1/1/1


GEOMATICS

INTEGRATED SERVICES


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj — Napoca, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor GENERAL TRAI AN MOSOIU cu PIAȚA ȘTEFAN CEL MARE si BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU, are o suprafața de 3304 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruieta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 09.2019


Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL' Semnătura și Ș

CERTIFICAT OE AUTORIZARE Scria RO-B-F Nr. 04?» Ș VOICULESCU FLORltA


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586350.415

393270.428

11.571

68

586315.172

393196.604

0.721

2

586339.710

393274.820

4.249

69

586314.629

393197.077

0.721

3

586335.750

393276.360

2.609

70

586314.136

393197.604

0.422

4

586336.590

393278.830

10.813

71

586313.813

393197.332

1.072

5

586339.320

393289.293

7 109

72

586312.815

393197.724

0.293

6

586332.733

393291.966

0.127

73

586312.912

393198.001

2.116

7

586332.686

393291.848

7.369

74

586310.922

393198.721

5.877

8

586329.902

393285.025

3.750

75

586308.726

393193.270

7.228

9

586333.374

393283.608

3.796

76

586302.029

393195.991

5.700

10

586331.940

393280.093

3.800

77

586304.314

393201.214

0.587

11

586328.422

393281.529

13.200

78

586304.549

393201.752

1.490

12

586323.393

393269.325

3.700

79

586303.180

393202.340

0.476

13

586326.819

393267.927

3.800

80

586302.717

393202.451

0.801

14

586325.375

393264.412

2.351

81

586301.946

393202.234

5.369

15

586323.200

393265.305

1.350

82

586296.963

393204.234

1.091

16

586322.687

393264.056

1.400

83

586295.947

393204.631

0.746

17

586321.391

393264.585

6.051

84

586296.225

393205.323

6.073

18

586319.247

393258.927

6.074

85

586290.641

393207.713

2.118

19

586313.673

393261.340

0.017

86

586288.769

393208.705

1.720

20

586313.667

393261.324

5.739

87

586287.324

393209.637

1.667

21

586311.737

393255.919

2.943

88

586286.210

393210.877

1.527

22

586314.389

393254.642

1.366

89

586285.305

393212.107

1.711

23

586313.910

393253.363

2.142

90

586284.562

393213.649

1.409

24

586315.822

393252.397

3.633

91

586284.091

393214.977

1.749

25

586314.500

393249 013

2.188

92

586283.694

393216.680

1.576

26

586312.505

393249.911

1.399

93

586283.350

393218.218

1.625

27

586311.222

393250.469

1.968

94

586283.119

393219.826

4.901

28

586310.473

393248.649

9.210

95

586284.487

393224.532

8.969

29

586307.006

393240.117

2.183

96

586288.007

393232.781

0.579

30

586306.144

393238.110

3.716

97

586287.830

393233.332

0.861

31

586309.550

393236.624

3.606

98

586287.675

393234.179

0.710

32

586308.267

393233.254

2.435

99

586287.670

393234.889

0.501

33

586305.990

393234.117

1.460

100

586287.733

393235.387

0.568

34

586305.417

393232.775

1.336

101

586287.857

393235.941

0.543

35

586304.161

393233.232

0.390

102

586288.056

393236.446

0.505 |

36

586304.009

393232.874

13.454

103

586288.295

393236.891

0.556 0

37

586299.083

393220.354

3.039

104

586288.614

393237.346

0.529 i

38

586301.877

393219.161

5.150

105

586288.968

393237.739

0.498 i

39

586306.647

393217.218

3.460

106

586289.342

393238.068

0.522 '

40

586307.952

393220.422

9.349

107

586289.770

393238.367

0.393 0

41

586316.621

393216.921

5.512

108

586290.129

393238.528

0.215 I

42

586318.491

393222.106

11.410

109

586290.336

393238.586

5.627

43

586329.051

393217.784

3.566

110

586292.505

393243.778

3.368

44

586327.893

393214.411

3.591

111

586293.811

393246.883

0.188

45

586331.231

393213.087

2.023

112

586293.886

393247.055

0.169

46

586330.466

393211.214

3.587

113

586294.041

393246.986

7.635

47

586333.792

393209.871

7.399

114

586296.944

393254.047

0.340

48

586340.664

393207.127

5.192

115

586296.629

393254.174

6.393

49

586338.799

393202.282

0.683

116

586299.164

393260.043

0.324

50

586339.418

393201.993

1.272

117

586299.466

393259.925

6.505

51

586338.948

393200.811

0.721

118

586301.960

393265.933

2.795

52

586338.278

393201.076

11.833

119

586304.559

393264.905

0.348

53

586333.734

393190.150

3.763

120

586304.687

393265.229

2.464

54

586330.269

393191.617

0.660

121

586305.703

393267.474

2.155 !

55

586329.964

393191.032

0.149

122

586307.360

393268.852

9.276 |

56

586329.859

393190.926

0.158

123

586310.886

393277.432

4-019

57

586329.723

393190.845

1.138

124

586311.338

393281.426

4.104 |

58

586328.681

393191.303

7.923

125

586313.873

393284.654

9.255

59

586321.331

393194.262

1.135

126

586317.234

393293.277

2.392

60

586320.275

393194.678

0.471

127

586317.393

393295.664

2.034

61

586320.059

393195.096

0.808

128

586317.846

393297.647

7.709

62

586319.251

393195.087

0.694

129

586325.027

393294.841

0.234

63

586318.560

393195.152

0.830

130

586325.107

393295.061

11.034

64

586317.747

393195.318

0.830

131

586328.781

393305.465

18.340

65

586316.959

393195.577

0.600

132

586311.524

393311.676

4.032

66

586316.410

393195.821

0.664

133

586310.035

393307.929

7.916

67

586315.830

393196.144

0.803

134

586310.472

393300.025

2.683


135

586308.818

393297.913

55.478 II

136

586288.187

393246.414

2.136 n

137

586287.332

393244.456

15.816

138

586281.392

393229.798

4.811

139

586279.898

393225.225

5.748

140

586279.289

393219.509

5.591

141

586279.748

393213.937

6.749

142

586281.758

393207.494

4.808

143

586284.049

393203.267

5.767

144

586287.838

393198.919

5.482

145

586292.125

393195.503

4.259

146

586295.864

393193.464

5.378

147

586300.797

393191.323

33.101

148

586331.217

393178.273

3.159

149

586332.299

393181.241

3.178

150

586333.410

393184.219

5.595 |

151

586335.071

393189.562

0.057 1

152

586335.086

393189.617

12.381 0

153

586339.812

393201.061

0.266 |

I 154

586340.077

393201.089

8.230 8

I 155

586343.325

393208.651

1.660 H

156

586343.300

393210.310

1.389 |

157

586343.279

393211.699

11.674 fi

158

586346.318

393222.971

0.383 II

159

586346.470

393223.323

0.951 |

160

586345.596

393223.699

15.215 I

161

586331.515

393229.462

3.319 i

162

586328.589

393231.028

17.855 8

163

586339.779

393244.942

4.836 R

164

586343.409

393248.138

3.514 |

165

586342.672

393251.574

20.382 j

S = 3304 mpCERTIFICAT

Oc

AUTO’.! ZARE_______ 1

s,r,c RO-B-F Nr. 045» i J1CULESCU AcR^CA

L *î


vo

h-


.CULES CU

,GRiCA

!</Sisternul de proiecție Stereografic 1970


INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr. Pct.

X [m]

Y

[m]

1

586350.415

393270.428

2

586339.710

393274.820

3

586335.750

393276.360

4

586336.590

393278.830

5

586339.320

393289.293

6

586332.733

393291.966

7

586332.686

393291.848

8

586329.902

393285.025

9

586333.374

393283.608

10

586331.940

393280.093

11

586328.422

393281.529

12

586323.393

393269.325

13

586326.819

393267.927

14

586325.375

393264.412

15

586323.200

393265.305

16

586322.687

393264.056

17

586321.391

393264.585

18

586319.247

393258.927

19

586313.673

393261.340

20

586313.667

393261.324

21

586311.737

393255.919

22

586314.389

393254.642

23

586313.910

393253.363

24

586315.822

393252.397

25

586314.500

393249.013

26

586312.505

393249.911

27

586311.222

393250.469

28

586310.473

393248.649

29

586307.006

393240.117

30

586306.144

393238.110

31

586309.550

393236.624

32

586308.267

393233.254

33

586305.990

393234.117

34

586305.417

393232.775

35

586304.161

393233.232

36

586304.009

393232.874

37

586299.083

393220.354

38

586301.877

393219.161

39

586306.647

393217.218

40

586307.952

393220.422

41

586316.621

393216.921

42

586318.491

393222.106

43

586329.051

393217.784

44

586327.893

393214.411

45

586331.231

393213.087

46

586330.466

393211.214

47

586333.792

393209.871

48

586340.664

393207.127

49

586338.799

393202.282

50

586339.418

393201.993

51

586338.948

393200.811

52

586338.278

393201.076

53

586333.734

393190.150

54

586330.269

393191.617

55

586329.964

393191.032

56

586329.859

393190.926

57

586329.723

393190.845

58

586328.681

393191.303

59

586321.331

393194.262

60

586320.275

393194.678

61

586320.059

393195.096

62

586319.251

393195.087

63

586318.560

393195.152

64

586317.747

393195.318

65

586316.959

393195.577

66

586316.410

393195.821

67

586315.830

393196.144

68

586315.172

393196.604


68

586315.172

393196.604

69

586314.629

393197.077

70

586314.136

393197.604

71

586313.813

393197.332

72

586312.815

393197.724

73

586312.912

393198.001

74

586310.922

393198.721

75

586308.726

393193.270

76

586302.029

393195.991

77

586304.314

393201.214

78

586304.549

393201.752

79

586303.180

393202.340

80

586302.717

393202.451

81

586301.946

393202.234

82

586296.963

393204.234

83

586295.947

393204.631

84

586296.225

393205.323

85

586290.641

393207.713

86

586288.769

393208.705

87

586287.324

393209.637

88

586286.210

393210.877

89

586285.305

393212.107

90

586284.562

393213.649

91

586284.091

393214.977

92

586283.694

393216.680

93

586283.350

393218.218

94

586283.119

393219.826

95

586284.487

393224.532

96

586288.007

393232.781

97

586287.830

393233.332

98

586287.675

393234.179

99

586287.670

393234.889

100

586287.733

393235.387

101

586287.857

393235.941

102

586288.056

393236.446

103

586288.295

393236.891

104

586288.614

393237.346

105

586288.968

393237.739

106

586289.342

393238.068

107

586289.770

393238.367

108

586290.129

393238.528

109

586290.336

393238.586

110

586292.505

393243.778

111

586293.811

393246.883

112

586293.886

393247.055

113

586294.041

393246.986

114

586296.944

393254.047

115

586296.629

393254.174

116

586299.164

393260.043

117

586299.466

393259.925

118

586301.960

393265.933

119

586304.559

393264.905

120

586304.687

393265.229

121

586305.703

393267.474

122

586307.360

393268.852

123

586310.886

393277.432

124

586311.338

393281.426

125

586313.873

393284.654

126

586317.234

393293.277

127

586317.393

393295.664

128

586317.846

393297.647

129

586325.027

393294.841

130

586325.107

393295.061

131

586328.781

393305.465

132

586311.524

393311.676

133

586310.035

393307.929

134

586310.472

393300.025

135

586308.818

393297.913


136

586288.187

393246.414

137

586287.332

393244.456

138

586281.392

393229.798

139

586279.898

393225.225

140

586279.289

393219.509

141

586279.748

393213.937

142

586281.758

393207.494

143

586284.049

393203.267

144

586287.838

393198.919

145

586292.125

393195.503

146

586295.864

393193.464

147

586300.797

393191.323

148

586331.217

393178.273

149

586332.299

393181.241

150

586333.410

393184.219

151

586335.071

393189.562

152

586335.086

393189.617

153

586339.812

393201.061

154

586340.077

393201.089

155

586343.325

393208.651

156

586343.300

393210.310

157

586343.279

393211.699

158

586346.318

393222.971

159

586346.470

393223.323

160

586345.596

393223.699

161

586331.515

393229.462

162

586328.589

393231.028

163

586339.779

393244.942

164

586343.409

393248.138

165

586342.672

393251.574CERTIFICAT DE AUTORIZARE Srrra RO-B-F Jir. 0459 VO1CULESCU ,QRICAr

t


Sistemul de proiecție Stereografic 1970Mr. cadastral

= Suprafața masurata |

Adresa imobilului

3304 mp

Municipiul Cluj-Mapoca, judelui CLUJ

I Carte Funciara nr.

1

IJAT

CLUJ - NAPOCA


14

ie

ia

>17

V

\19


Vr

39

34 \

J      77

79 \

30 .St

$

80 \

81<^

■y30

A I

• •


Nr.parcsla

Categ. ds folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3304

Teren nelmprejmult

Total

3304


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

269730

Cluj -Napoca

(CF vechi

95339)

3555/1/1/1/1, 3594/1/1/1, 3670/1/1/1, 1535/1/1/1, 3646/1/1/1, 3647/1/1/1,

2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1, 3556/1/1/1

35955

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L.CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

269730 Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/1, 3594/1/1/1/1, 3670/1/1/1/1, 1535/1/1/1/1, 3646/1/1/1/1, 3647/1/1/1/1,

2600/1/1/1/1/1, 2601/1/1/1/1, 3556/1/1/1/1

22839

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.l.G.C.L. CLUJ

NOU Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/2,

3594/1/1/1/2.

3670/1/1/1/2,

1535/1/1/1/2,

3646/1/1/1/2,

3647/1/1/1/2, 2600/1/1/1/1/2,

2601/1/1/1/2,

3556/1/1/1/2

358

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3555/1/1/1/1/3,

3594/1/1/1/3,

• _______>

NOU

Cluj-Napoca

3670/1/1/1/3,

1535/1/1/1/3,

3646/1/1/1/3, 3647/1/1/1/3.

2600/1/1/1/1/3,

2601/1/1/1/3, 3556/1/1/1/3

3304

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/4,

3594/1/1/1/4, 3670/1/1/1/4. 1535/1/1/1/4, 3646/1/1/1/4, 3647/1/1/1/4,

2600/1/1/1/1/4. 2601/1/1/1/4, 3556/1/1/1/4

2605

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/5,

3594/1/1/1/5,

3670/1/1/1/5, 1535/1/1/1/5.

3646/1/1/1/5,

3647/1/1/1/5, 2600/1/1/1/1/5,

2601/1/1/1/5,

3556/1/1/1/5

6849

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SI

TUATIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/3.

3594/1/1/1/3.

3670/1/1/1/3,

1535/1/1/1/3,

3646/1/1/1/3,

3647/1/1/1/3, 2600/1/1/1/1/3,

2601/1/1/1/3,

3556/1/1/1/3

3304

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

„5 CERTIFICAT \\        AUT^tO^niit: '■('

? SOC.GEOMAT

AUTORIZARE 3 ; Scria RO LI-F Nr. (M5» £ \ V01CULES2U * \ FLCî-,(fV /


INTEGRA TED SERVICES SRL

oTEREN Necunoscut


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 269730 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:95339

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/1/1/ 1,3646/ 1/1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/1/1

35.955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi B2 și B8 )

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1723 / 25/04/1990

Decret nr. 213, din 19/10/1984;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) GIGCLCLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

78033 / 08/07/2010

Act Administrativ nr. 2627, din 25/05/2010 emis de PRIMĂRIA MUN. CLUJ-NAPOCA (documentație cadastrală avizată de OCPI CLUI;):

B5

se notează respingerea cererii înregistrate de Szabo Olga privind întabularea imobilului

Al

95550 / 23/08/2011

Act Administrativ nr. 88652, din 04/08/2011 emis de OCPI CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 238/A/2010/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 1480/2007/21-02-2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 1923/R/2010/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/2008/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEEL CLUJ; decizia nr. 8029/08.10.2009. dosar nr. 602/117/2007 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl lUSTIȚIE);

B9

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3555/1/1, 3594/1/1, 3670/1/1, 1535/1/1, 3646/1/1, 3647/1/1, 2600/1/1/1, 2601/1/1, 3556/1/1/1, suprafața 35979 mp se reînscrie în această cartea funciară, în favoarea vechilor proprietari, - parcela cu nr. topografic 3555/1/2, 3594/1/2, 3670/1/2, 1535/1/2, 3646/1/2, 3647/1/2, 2600/1/1/2, 2601/1/2, 3556/1/1/2, suprafața 564 mp se transcrie în cartea funciară nr. 282284 Cluj-Napoca

Al

112068 / 29/09/2011

Hotarare Judecătoreasca nr. 1480, din 21/02/2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 4567/117/16-04-2009 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 238/A/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLU; hotarare judecătoreasca nr. 1323/R/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 8029/08-10-2009 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE; act administrativ nr. 88652/04-08-2011 emis de OCPI CLUI;);

B10

Docum

- Imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1,3594/1/1,3670/1/1,1535/1/1, 3646/1/1,3647/1/1,2600/1/1/1,2601/1/1,3556/1/1/1 în s- 35979 mp se

Al

ent care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B10

dezlipește din acest cf și se împarte astfel-imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1/1,3594/1/1/1,3670/1/1/1,1535/1/1/1,3646/1/1/1,3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1,2601/1/1/1,3556/1/1/1/1 în s- 35955 mp se reînscrie sub A.l în favoarea vechilor proprietari.-imobilul cu nr. topografic 3555/l/l/l/,2,3594/1/1/2,3670/1/1/2,1535/1/1/2,3646/1/1/2, 3647/1/1/2,2600/1/1/1/2,2601/1/1/2,3556/1/1/1/2 în s- 24 mp se transcrie în cf 282977 Cluj-Napoca în favoarea- ILtEȘ VIOREL DORIN, cota de 1/2 parte ,SĂLĂ|AN VIORICA.cota de 1/2 parte .

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/ 1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/ 1/ 1

35.955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi B2 și B8 )

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

neproductiv

35.955

3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/ 1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/ 1/1

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/09/2019, 14:04


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR. 46/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUS1RE HCL
AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 269730, CF vechi 95339,

Nr.Top 3555/1/1/1/1,3594/1/1/1,3670/1/1/1, 1535/1/1/1, 3646/1/1/1, 3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1, 3556/1/1/1

3557/2, 3557/3, 3589/1/2

BENEFICIAR:

S.C.GEOMATICS 1NTEGRATED SERVICES SRL; autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2QL8   ’       ‘


GEOMATICS

INTEGHATED SERVICES


CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2019


ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2 . Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil

 • 3 . Situația din teren:

[mobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor Bulevardul NICOLAE TITULESCU cu Str. VALERIU BRANIȘTE, si Str. VALERIU BRANIȘTE cu Str.GENERAL TRAIAN MOSOIU, are o suprafața de 1628 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de Iucitj (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Detenninatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/— 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS — ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 09.2019


Persoar<Juridica autorizata::^. ' •<>■ CERTIFICAT %        \

S.C.G0OMATIC8filNTEGRkTED SERVICES SRE £ AUTORIZARE 5 -f r»                                                        * ■ •                                     - •

Seria RO-B-FNr. 0459 S.;     ...

votci 0           Ș^mpila

flqrjEa . Fz


•X

OCALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586367 160

393341.677

0.367

2

586367.341

393341.997

13.886

3

586374.172

393354.086

3.297

4

586371.195

393355.503

1.481

5

586369.806

393356.016

3.938

6

586368.455

393352.317

3.596

7

586365.070

393353.534

2.724

8

586364.151

393350.970

8.022

9

586356.619

393353.728

1.488

10

586356.103

393352.332

6.343

11

586350.137

393354.485

1.428

12

586350.538

393355.856

7 222

13

586343.730

393358.268

1.212

14

586344.126

393359414

3.013

15

586341.301

393360.462

3.937

16

586342.480

393364.217

1.884

17

586340.719

393364.887

5.667

18

586342.417

393370.295

1.882

19

586344.187

393369.656

3.894

20

586345.353

393373.371

3.592

21

586348.754

393372.214

2.696

22

586349.757

393374.717

5.655

23

586355.089

393372.832

1.328

24

586355.537

393374.083

10.282

25

586365.289

393370.828

1.517

26

586364.771

393369.402

5.671

27

586370.117

393367.513

1.206

28

586369.715

393366.376

3.050

29

586372.592

393365.361

3.925

30

586371.188

393361.696

2.087

31

586373.147

393360.979

5.813

32

586371.195

393355.503

3.297

33

586374.173

393354.088

7.931

34

586378.075

393360.993

7.509

35

586381.603

393367.622

2.547

36

586379.587

393369.179

6.008

37

586374.493

393372.364

25.831

38

586389.000

393393.736

17.085

39

586375.974

393404.791

1.155

40

586375.568

393403.710

10.864

41

586371.921

393393.476

8.873

42

586363.577

393396.491

8.886

43

586360.672

393388.094

11.356

44

586349.846

393391.521

12.420

45

586353.897

393403.261

2.104

46

586355.900

393402.615

1.295

47

586356.874

393403.467

1.272

48

586356.365

393404.633

5.348

49

586361.219

393406.879

1.271

50

586361.728

393405.714

1.534

51

586363.241

393405.962

2.424

52

586364.159

393408.206

12.260

53

586375.565

393403.711

1.156

54

586375.972

393404.793

0.283

55

586375.756

393404.976

1.096

56

586374.906

393405.668

1.601

57

586373.679

393406.697

5.901

58

586368.421

393409.373

9.937

59

586359.265

393413.236

1.463

60

586358.769

393411.859

3.524

61

586355.526

393413.237

11.305

62

586351.192

393402.796

10.489

63

586347.575

393392.950

12.108

64

586343.480

393381.556

4.964

65

586338.847

393383.337

7.307

66

586336.299

393376.489

13.434

67

586331.496

393363.943

4.690

68

586329.966

393359.510

22.168

69

586348.094

393346.750

1.283

70

586349.372

393346.636

6.258

71

586355.487

393345.305

6.526

72

586361.792

393343.622

5.710


Sistemul de proiecție Stereografic 1970CERTIFICAT

DE AUTORIZARE j: Seria RO-B-F Jfr. I

JLESCU

RiCA
045S

7J «

•*


INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586367.160

393341.677

2

586367.341

393341.997

3

586374.172

393354.086

4

586371.195

393355.503

5

586369.806

393356.016

6

586368.455

393352.317

7

586365.070

393353.534

8

586364.151

393350.970

9

586356.619

393353.728

10

586356.103

393352.332

11

586350.137

393354.485

12

586350.538

393355.856

13

586343.730

393358.268

14

586344.126

393359.414

15

586341.301

393360.462

16

586342.480

393364.217

17

586340.719

393364.887

18

586342.417

393370.295

19

586344.187

393369.656

20

586345.353

393373.371

21

586348.754

393372.214

22

586349.757

393374.717

23

586355.089

393372.832

24

586355.537

393374.083

25

586365.289

393370.828

26

586364.771

393369.402

27

586370.117

393367.513

28

586369.715

393366.376

29

586372.592

393365.361

30

586371.188

393361.696

31

586373.147

393360.979

32

586371.195

393355.503

33

586374.173

393354.088

34

586378.075

393360.993

35

586381.603

393367.622

36

586379.587

393369.179

37

586374.493

393372.364

38

586389.000

393393.736

39

586375.974

393404.791

40

586375.568

393403.710

41

586371.921

393393.476

42

586363.577

393396.491

43

586360.672

393388.094

44

586349.846

393391.521

45

586353.897

393403.261

46

586355.900

393402.615

47

586356.874

393403.467

48

586356.365

393404.633

49

586361.219

393406.879

50

586361.728

393405.714

51

586363.241

393405.962

52

586364.159

393408.206

53

586375.565

393403.711

54

586375.972

393404.793

55

586375.756

393404.976

56

586374.906

393405.668

57

586373.679

393406.697

58

586368.421

393409.373

59

586359.265

393413.236

60

586358.769

393411.859

61

586355.526

393413.237

62

586351.192

393402.796

63

586347.575

393392.950

64

586343.480

393381.556

65

586338.847

393383.337

66

586336.299

393376.489

67

586331.496

393363.943

68

586329.966

393359.510

69

586348.094

393346.750

70

586349.372

393346.636

71

586355.487

393345.305

72

586361.792

393343.622CERTIFICAT DE autorizare Scria RO-B-FJVr. 0459 •i  VOI CULES CU

\ fl^rica
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

--------------------------------------------------------------------------------------.

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1628 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1628

Teren neimprejmuit

Total

1628

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1628 mp Suprafața din act = 1628 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

RO-B-J-1359

Confirm executarea măsurătorilor la teren, . core.ctjțercliheaintdcmirij documentației &atiâsfral&> si corespondenta acesteia cu realitateadihteren ■ ?*^     'natura si stampila

?      A'JTOKIZARE     '-5’               1 :

î                ^5» i                   J

)    OiCULt^'U «

Data : 08^201          A /              . f.

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data :                                 Stampila BCPI

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

269730 Cluj -Napoca

(CF vechi

95339)

3555/1/1/1/1, 3594/1/1/1, 3670/1/1/1, 1535/1/1/1, 3646/1/1/1, 3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1, 3556/1/1/1

35955

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.l.G.C.L.CLUJ

336644 Cluj -Napoca

(CF vechi

38930)

3557/2,

3557/3,

3589/1/2

1270

Curtea blocului

Drept de proprietate dobândit prin lege in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

269730

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/1, 3594/1/1/1/1, 3670/1/1/1/1, 1535/1/1/1/1, 3646/1/1/1/1, 3647/1/1/1/1,

2600/1/1/1/1/1, 2601/1/1/1/1, 3556/1/1/1/1

22839

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/2,

3594/1/1/1/2,

3670/1/1/1/2, 1535/1/1/1/2,

358

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3646/1/1/1/2,

3647/1/1/1/2,

2600/1/1/1/1/2,

2601/1/1/1/2,

3556/1/1/1/2

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/3,

3594/1/1/1/3,

3670/1/1/1/3,

1535/1/1/1/3,

3646/1/1/1/3,

3647/1/1/1/3,

2600/1/1/1/1/3,

2601/1/1/1/3,

3556/1/1/1/3

3304

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/4,

3594/1/1/1/4,

3670/1/1/1/4, 1535/1/1/1/4.

3646/1/1/1/4,

3647/1/1/1/4, 2600/1/1/1/1/4,

2601/1/1/1/4. 3556/1/1/1/4

2605

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/5,

3594/1/1/1/5,

3670/1/1/1/5,

1535/1/1/1/5.

3646/1/1/1/5,

3647/1/1/1/5, 2600/1/1/1/1/5,

2601/1/1/1/5.

3556/1/1/1/5

6849

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SI

TUAT1A PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/2,

3594/1/1/1/2,

3670/1/1/1/2,

1535/1/1/1/2,

3646/1/1/1/2,

1628

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


3647/1/1/1/2,

2600/1/1/1/1/2,

2601/1/1/1/2, 3556/1/1/1/2

3557/2,

3557/3,

3589/1/2

< o’-- cEj&fi&JEO^TICS

DE

autorizare Srriu KOh F Nr. IM5» *

VOJCULESCU FLQRfCA r,,'întocmit:

INTEGRATEI) SERVICES SRL :V-"       Jv-,

z.\:

V;             ‘A/
■, ■ • o

■JOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCP1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 269730 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:95339


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/1/1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/ 1/ 1

35.955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi B2 și B8 )

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1723 / 25/04/1990

Decret nr. 213, din 19/10/1984;

Bl

Intabulare. drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) GIGCLCLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

78033 / 08/07/2010

Act Administrativ nr. 2627, din 25/05/2010 emis de PRIMĂRIA MUN. CLUJ-NAPOCA (documentație cadastrală avizată de OCPI CLUJ;);

B5

se notează respingerea cererii înregistrate de Szabo Olga privind întabularea imobilului

Al

95550 / 23/O8/2O11

Act Administrativ nr. 88652, din 04/08/2011 emis de OCPI CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 238/A/2010/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 1480/2007/21-02-2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 1923/R/2010/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/2008/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEEL CLUJ; decizia nr. 8029/08.10.2009. dosar nr. 602/117/2007 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl lUSTIȚIE);

B9

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3555/1/1, 3594/1/1, 3670/1/1, 1535/1/1, 3646/1/1, 3647/1/1, 2600/1/1/1, 2601/1/1, 3556/1/1/1, suprafața 35979 mp se reînscrie în această cartea funciară, în favoarea vechilor proprietari, - parcela cu nr. topografic 3555/1/2, 3594/1/2, 3670/1/2, 1535/1/2, 3646/1/2, 3647/1/2, 2600/1/1/2, 2601/1/2, 3556/1/1/2, suprafața 564 mp se transcrie în cartea funciară nr. 282284 Clui-Napoca

Al

112068 / 29/09/2011

Hotarare Judecătoreasca nr. 1480, din 21/02/2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 4567/117/16-04-2009 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 238/A/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLU; hotarare judecătoreasca nr. 1323/R/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 8029/08-10-2009 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSIIIIE; act administrativ nr. 88652/04-08-2011 emis de OCPI CLUI;);

B10

- Imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1,3594/1/1,3670/1/1,1535/1/1, 3646/1/1,3647/1/1,2600/1/1/1,2601/1/1,3556/1/1/1 în s- 35979 mp se

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B10

dezlipește din acest cf și se împarte astfel-imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1/1,3594/1/1/1,3670/1/1/1,1535/1/1/1,3646/1/1/1,3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1,2601/1/1/1,3556/1/1/1/1 în s- 35955 mp se reînscrie sub A.l în favoarea vechilor proprietari.-imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1/,2,3594/1/1/2,3670/1/1/2,15 35/1/1/2,3646/1/1/2, 3647/1/1/2,2600/1/1/1/2,2601/1/1/2,3556/1/1/1/2 în s- 24 mp se transcrie în cf 282977 Cluj-Napoca în favoarea- ILIEȘ VIOREL DORIN, cota de 1/2 parte ,SĂLĂ)AN VIORICA,cota de 1/2 parte .

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/ 1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1.3556/ 1/ 1/ 1

35.955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi B2 și B8 )

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________

Geometria pentru acest imab# nu afnxtg nit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

neproductiv

35.955

3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/ 1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/

1ZJ

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/09/2019, 14:04

■r*"

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336644 Cluj-Napoca


Nr. cerere .  175302  )

Ziua

12 ;

Luna

09

Anul

2019   |A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:38930 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrPata, Nr. 11-15, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3557/2, 3557/3. 3589/1/2

1.270

curtea blocului

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2053 / 29/04/1978

Cerere nr. 2053, din 29/04/1978 emis de tabel și plan de dezmembrare;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L. A JUD. CLUJ


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea 1
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3557/2, 3557/3, 3589/1/2

1.270

curtea blocului

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geontefrfa pentru ttcent imobil nu fi fastg sir.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.270

-

3557/2,

3557/3,

3589/1/2

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Online nr.l 10254/12-09-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 17-09-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

KINGA SZABOU

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Digitally signed by Kinga Szabou

Date: 2019.09.17 15:31:12 EESTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 46/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL
AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 269730, CF vechi 95339,

Nr.Top 3555/1/1/1/1, 3594/1/1/1, 3670/1/1/1, 1535/1/1/1,3646/1/1/1, 3647/1/1/1,

2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1, 3556/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOȚILOR , NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:


Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMAT1CS INTEGRATED SERVICES SRL

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07^0-1-8-—-.GEOMATICS ?  ^ul%.‘Â.i

CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2019

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Bulevardul NICOLAE TITULESCU cu Str. CONSTANTIN BRANCUSI, Bulevardul NICOLAE TITULESCU cu Str. ANDREI MURESANU, Str. ANDREI MURESANU cu Str. ZR1NYI MIKLOS si Str. CONSTANTIN BRANCUSI cu Str. ZRINYI MIKLOS, are o suprafața de 2605 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3" pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o stafie LE1CATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o stafie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fîxed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocm iri i: 10.2019


Beifyaqa juridica auțoțizâfă:z.

S.(.C;^Mty^ScWriuX<ArEDSFT<VlCESSRL

J AUTORIZA’*-’

s      RO-B-F Rpj


VOI CULES

FLORJC.'


RE t .;■=

și ștaMpiiâ

<    Â    r

>     “A   p


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586250.189

393290.767

5.341

2

586246.972

393295.031

1.332

3

586245.885

393294.262

30.528

4

586225.886

393317.327

4.723

5

586229.374

393320.511

35.216

6

586206.112

393346.951

0.619

7

586206.578

393347.358

6.609

8

586202.226

393352.332

5.220

9

586206.150

393355.774

6.806

10

586201.856

393361.054

15.312

11

586194.368

393347.698

2.186

12

586196.394

393346.876

2.618

13

586195.241

393344.526

2.322

14

586193.122

393345.475

14.635

15

586179.765

393351.456

2.869

16

586178.430

393348.916

26.387

17

586202.663

393338.473

15.839

18

586196.603

393323.839

3.752

19

586200.076

393322.418

6.240

20

586197.420

393316.771

10.854

21

586193.351

393306.709

4.908

22

586191.217

393302.289

14.915

23

586204.318

393295.160

18.440

24

586220.942

393287.181

7.306

25

586218.415

393280.326

10.968

26

586213.344

393270.601

18.409

27

586205.103

393254.140

1.189

28

586206.201

393253.685

5.683

29

586211.259

393251.093

3.373

30

586212.644

393254.169

0.870

31

586213.171

393254.860

9.737

32

586216.993

393263.816

3.803

33

586220.504

393262.354

4.139

34

586222.122

393266.164

2.595

35

586224.529

393265.194

3.509

36

586225.896

393268.426

13.100

37

586237.959

393263.318

30.050

S = 2605 mp

I \

y


CERTIFICAT

*

1 A

A.

•- țDE

AUTOR'1*116

Seria RO-B-F 4 J VOICUlE^S florio*

Sistemul de proiecție Stereografic 1970


INVENTAR DE COORDONATE


Municipiu! Cluj-Napoca, județul CLUJNr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586250.189

393290.767

2

586246.972

393295.031

3

586245.885

393294.262

4

586225.886

393317.327

5

586229.374

393320.511

6

586206.112

393346.951

7

586206.578

393347.358

8

586202.226

393352.332

9

586206.150

393355.774

10

586201.856

393361.054

11

586194.368

393347.698

12

586196.394

393346.876

13

586195.241

393344.526

14

586193.122

393345.475

15

586179.765

393351.456

16

586178.430

393348.916

17

586202.663

393338.473

18

586196.603

393323.839

19

586200.076

393322.418

20

586197.420

393316.771

21

586193.351

393306.709

22

586191.217

393302.289

23

586204.318

393295.160

24

586220.942

393287.181

25

586218.415

393280.326

26

586213.344

393270.601

27

586205.103

393254.140

28

586206.201

393253.685

29

586211.259

393251.093

30

586212.644

393254.169

31

586213.171

393254.860

32

586216.993

393263.816

33

586220.504

393262.354

34

586222.122

393266.164

35

586224.529

393265.194

36

586225.896

393268.426

37

586237.959

393263.318CERTIFICAT DE AUTORIZARE


________ 1

RO-B-F Ar- 0459  |

ES2U ?Sistemul de proiecție Stereografic 1970


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2605 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2605

Teren neimprejmuit

Total

2605

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol

(mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 2605 mp Suprafața din act = 2605 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES

RO-B-J-1359

Confirm ăxecufărea masuratort^Jlâ"! core<âîtudirfeâTntdcrTfirii documdwfetiei cs si corespondentaacesteia cu, j^ilitatfiF? Semnătură si stampila aut

-                ’   î Sf™ RO

1  A vo^

Data: 10.2019          '

SRL

3ren*'**/^x idastrale £•

DRIZARE

-B-F Xr. 045Î

_-LES.SU jRICA / (JL

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

9 ’

l

Data :                                   Stampila BCPI <■_

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

269730

Cluj -Napoca

(CF vechi

95339)

3555/1/1/1/1, 3594/1/1/1, 3670/1/1/1, 1535/1/1/1, 3646/1/1/1, 3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1, 3556/1/1/1

35955

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.l.G.C.L.CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

269730

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/1,

3594/1/1/1/1,

3670/1/1/1/1,

1535/1/1/1/1,

3646/1/1/1/1,

3647/1/1/1/1, 2600/1/1/1/1/1,

2601/1/1/1/1,

3556/1/1/1/1

22839

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/2.

3594/1/1/1/2,

3670/1/1/1/2,

1535/1/1/1/2,

3646/1/1/1/2,

3647/1/1/1/2, 2600/1/1/1/1/2,

2601/1/1/1/2,

3556/1/1/1/2

358

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3555/1/1/1/1/3.

3594/1/1/1/3,

NOU

Cluj-Napoca

3670/1/1/1/3,

1535/1/1/1/3,

3646/1/1/1/3,

3647/1/1/1/3, 2600/1/1/1/1/3,

2601/1/1/1/3,

3556/1/1/1/3

3304

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/4,

3594/1/1/1/4,

3670/1/1/1/4, 1535/1/1/1/4, 3646/1/1/1/4, 3647/1/1/1/4.

2600/1/1/1/1/4,

2601/1/1/1/4, 3556/1/1/1/4

2605

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/5,

3594/1/1/1/5.

3670/1/1/1/5,

1535/1/1/1/5,

3646/1/1/1/5, 3647/1/1/1/5.

2600/1/1/1/1/5,

2601/1/1/1/5, 3556/1/1/1/5

6849

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/4,

3594/1/1/1/4,

3670/1/1/1/4.

1535/1/1/1/4.

3646/1/1/1/4,

3647/1/1/1/4, 2600/1/1/1/1/4,

2601/1/1/1/4,

3556/1/1/1/4

2605

Alei si spatii verzi

-----------M*»

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

iiuaL».------------------------

■T


r'

>*•


V\

CERTIFICAT \\ •tepoi - 4* voicuuto FWRiq^-


aut


Serlu RO-U-F NA. IMS»


fi A

■»*•

\\

'(-^TIPICAI' lAUTICSiNȚ^^Î^ » î ' t'b ' ./   . -O


J SERVICES SRL

.'.•■'O'ifl      ■

|J *7Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEIEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 269730 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:95339

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1.3556/ 1/ 1/ 1

35.955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi B2 și B8 )

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1723 / 25/04/1990

Decret nr. 213, din 19/10/1984;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) GIGCLCLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

78033 / 08/07/2010

Act Administrativ nr. 2627, din 25/05/2010 emis de PRIMĂRIA MUN. CLUJ-NAPOCA (documentație cadastrală avizată de OCPI CLUI;);

B5

se notează respingerea cererii înregistrate de Szabo Olga privind întabularea imobilului

Al

95550 / 23/08/2011

Act Administrativ nr. 88652, din 04/08/2011 emis de OCPI CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 238/A/2010/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 1480/2007/21-02-2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 1923/R/2010/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/2008/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEEL CLUJ; decizia nr. 8029/08.10.2009, dosar nr. 602/117/2007 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE);

B9

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3555/1/1, 3594/1/1, 3670/1/1, 1535/1/1, 3646/1/1, 3647/1/1, 2600/1/1/1, 2601/1/1, 3556/1/1/1, suprafața 35979 mp se reînscrie în această cartea funciară, în favoarea vechilor proprietari, - parcela cu nr. topografic 3555/1/2, 3594/1/2, 3670/1/2, 1535/1/2, 3646/1/2, 3647/1/2, 2600/1/1/2, 2601/1/2, 3556/1/1/2, suprafața 564 mp se transcrie în cartea funciară nr. 282284 Cluj-Napoca

Al

112068 / 29/09/2011

Hotarare Judecătoreasca nr. 1480, din 21/02/2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 4567/117/16-04-2009 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 238/A/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLU; hotarare judecătoreasca nr. 1323/R/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 8029/08-10-2009 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSIiliE; act administrativ nr. 88652/04-08-2011 emis de OCPI CLUI;);

B10

Docum

- Imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1,3594/1/1,3670/1/1,1535/1/1, 3646/1/1,3647/1/1,2600/1/1/1,2601/1/1,3556/1/1/1 în s- 35979 mp se

Al

ent care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B10

dezlipește din acest cf și se împarte astfel-imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1/1,3594/1/1/1,3670/1/1/1,1535/1/1/1,3646/1/1/1,3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1,2601/1/1/1,3556/1/1/1/1 în s- 35955 mp se reînscrie sub A.l în favoarea vechilor proprietari.-imobilul cu nr. topografic 35 55/1/1/1/, 2,3594/1/1/2,3670/1/1/2,1535/1/1/2,3646/1/1/2, 3647/1/1/2,2600/1/1/1/2,2601/1/1/2,3556/1/1/1/2 în s- 24 mp se transcrie în cf 282977 Cluj-Napoca în favoarea- IL1EȘ VIOREL DORIN, cota de 1/2 parte ,SĂLĂ|AN VIORICA.cota de 1/2 parte .

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 2 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/

1,3594/ 1/ 1/

1,3670/ 1/ 1/

1,1535/ 1/ 1/

1,3646/ 1/ 1/

1,3647/ 1/ 1/

1,2600/ 1/ 1/ 1/

1,2601/ 1/ 1/

1,3556/ 1/ 1/ 1

35.955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi 82 și B8 )

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL______________,

Geometria pentru acest imabii rut a fostg sit.

Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

neproductiv

35.955

3555/ 1/1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/ 1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/ 1/1

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/09/2019, 14:04


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


ANEXA 4 LA HOTĂRÂREA NR. 46/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL
AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 269730, CF vechi 95339,

Nr.Top : 3555/1/1/1/1,3594/1/1/1, 3670/1/1/1, 1535/1/1/1,3646/1/1/1,3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1, 3556/1/1/1

CF 321891, CF vechi 92266

Nr.Top : 2398, 2399, 2400, 2401,2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411,2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421,2422, 2423, 2424,

2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431,2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439,

2441,2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451,2452, 2453, 2454,

2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461,2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469,

2471,2472, 2473, 2474, 2475, 2476,2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2517,.

2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532,

2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541,2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547,

2549, 2550, 2551,3421,3422, 3423, 3424, 3425, 3426,5427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435


EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRLcertificat autorizație seria R.O-B-J, număr 1359/02.07.2018    .?

DE AUTORIZARE Seria RO-B-JGEOMATICS

INTEGHATED SERVICES

%

- *\ ■. Mr. 1339/02.07.2018 îl

si-TSSRAÎEp Â7 k SiUWi jEf //

S.R.L JhfEv AASAj.jk'l


CLUJ - NAPOCA

SEPTEMBRIE 2019

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Bulevardul N1COLAE T1TULESCU cu Str. CONSTANTIN BRANCUSI, Bulevardul NICOLAE T1TULESCU cu Str. SECERATORILOR si Str. SECERATOR1LOR cu Str. DOSTOIEVSKI, are o suprafața de 12926 mp.

4,Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 10.2019■C         CERTIFICAT  \

Persoana j uridicajmtorizata: d e f -S    AUTORIZARE

: 3 C'                  !

S.C.GEOMATICS INTEi

.?■ v.

\ !

X

’vRATE&Sfej

Semn: iură și ștâjnpil


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJParcelați) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

66

 • 67

 • 68

69

586243.922

586247.334

586250.131 586250 854

393402.216

393398.132

393400.384 393400 081

5.322

3.591

0.784

5.557

X[m]

Y[m]

1

586383.790

393569.742

18.501

70

586248.829

393394.906

6.151

2

586366.135

393575.273

33.480

71

586254.471

393392.458

0.518

3

586334.062

393584.877

15.867

72

586254.279

393391.977

0.348

4

586318.831

393589.324

4.200

73

586254.603

393391.848

4.494

5

586317.635

393585.298

12.271

74

586256.265

393396.023

1.292

6

586329.332

393581.590

51.190

75

586257.470

393395.558

0.496

7

586313.444

393532.929

12.271

76

586257.652

393396.020

1.528

8

586301.747

393536.637

51.190

77

586259.074

393395.460

4.273

9

586317.635

393585.298

4.200

78

586257.569

393391.461

4.191

10

586318.831

393589.324

0.475

79

586261.490

393389.981

7.484

11

586318.374

393589.457

1.700

80

586264.258

393396.934

3.541

12

586316.726

393589.876

1.478

81

586267.577

393395.701

4.668

13

586315.259

393589.693

1.413

82

586269.213

393400.073

0.353

14

586314.172

393588.791

2.787

83

586268.882

393400.197

0.734

15

586312.839

393586.344

0.701

84

586269.162

393400.876

1.136

16

586312.465

393585.751

50.769

85

586270.221

393400.463

1.044

17

586297.135

393537.352

17.582

86

586270.587

393401.441

1.611

18

586292.064

393520.517

12.825

87

586272.090

393400.861

1.050

19

586287.536

393508.518

40.691

88

586271.693

393399.889

2.529

20

586273.170

393470.448

9.000

89

586274.049

393398.970

1.008

21

586264.823

393473.813

12.015

90

586274.318

393399.942

5.541

22

586253.645

393478.219

4.750

91

586279 477

393397.921

6.140

23

586252.011

393473.758

28.807

92

586277.323

393392.171

7.035

24

586278.595

393462 663

10.005

93

586283.875

393389.608

10.356

25

586274.782

393453.413

28.805

94

586287.697

393399.233

4.544

26

586248.204

393464.520

9.992

95

586291.975

393397.701

0.202

27

586252.009

393473.759

4.751

96

586292.049

393397.889

5.684

28

586253.630

393478.225

23.937

97

586297.341

393395.814

9.882

29

586231.360

393487.003

2.495

98

586300.984

393405.000

3.390

30

586230.444

393484.682

13.394

99

586304.135

393403.750

1.794

31

586243.078

393480.234

22.866

100

586305.802

393403.089

0.381

32

586235.509

393458.657

12.582

101

586305.943

393403.443

0.636

33

586223.634

393462.815

8.389

102

586306.534

393403.209

0.396

34

586226.360

393470.749

0.700

103

586306.426

393402.828

5.982

35

586225.698

393470.976

14.504

104

586311.978

393400.600

23.653

36

586230.443

393484.683

2.495

105

586303.209

393378.633

4.523

37

586231.357

393487.003

20.280

106

586301.578

393374.414

2.216

38

586212.490

393494.440

8.285

107

586303.621

393373.556

6.310

39

586205.409

393490.139

5.707

108

586298.965

393369.297

3.040

40

586200.501

393493.051

2.754

109

586296.199

393368.037

4.069

41

586197.852

393492.299

8.118

110

586292.775

393365.838

3.039

42

586193.409

393485.505

8.482

111

586289.977

393364.652

4.077

43

586200.417

393480.727

11.062

112

586286.075

393363.471

11.028

44

586193.431

393472.150

5.402

113

586275.793

393359.484

32.485

45

586197.619

393468.739

2.379

114

586245.431

393371.036

22.726

46

586196.986

393466.446

7.160

115

586259.852

393353.471

5.811

47

586202.588

393461.987

10.870

116

586263.200

393348.722

6.598

48

586211.587

393455.890

3.775

117

586269.269

393351.310

7.126

49

586214.934

393454.144

1.725

118

586272.074

393344.759

14.502

50

586216.354

393453.165

11.392

119

586277.820

393331.444

3.125

51

586225.436

393446.287

13.856

120

586279.012

393328.555

2.252

52

586236.621

393438.109

20.175

121

586281.192

393327.989

2.757

53

586224.524

393421.964

12.718

122

586283.941

393328.200

3.503

54

586214.704

393413.882

4.782

123

586287.292

393329.219

3.050

55

586217.680

393410.139

1.935

124

586289.794

393330.963

3.196

56

586219.109

393408.834

6.048

125

586291.788

393333.461

30.294

57

586224.444

393411.683

9.738

126

586303.739

393361.298

11.073

58

586234.060

393413.220

4.460

127

586308.490

393371.300

15.415

59

586236.636

393409.579

2.827

128

586314.770

393385.378

13.559

60

586238.944

393411.212

5.742

129

586320.151

393397.824

5.782

61

586242.453

393406.667

3.074

130

586314.793

393399.998

4.922

62

586240.072

393404.722

0.186

131

586316.759

393404.510

3.155

63

586240.180

393404.570

4.094

132

586313.703

393405 295

12.317

64

586242.770

393401.400

0.137

133

586302.018

393409.189

2.747

65

586242.876

393401.487

1.275

134

586299.417

393410.072

3.186

135

586296.391

136

586292.700

393412.378

5.050

-A C\~7C\

137

586290.455

393416.902

7.058138

586283.821

393419.311

2.715

139

586281.234

393420.135

0.575

140

586280.659

393420.133

1.289

141

586280.229

393418.917

2.395

142

586278.306

393417.490

2.697

143

586275.731

393416.688

8.220

144

586267.953

393419.346

4.894

145

586266.079

393414.824

8.005

146

586258.697

393417.920

2.570

147

586258.949

393420.478

1.303

148

586260.168

393420.017

1.881

149

586260.781

393421.795

7.579

150

586267.954

393419.348

8.218

151

586275.731

393416.691

2.695

152

586278.304

393417.493

2.393

153

586280.225

393418.920

1.292

154

586280.655

393420.138

0.580

155

586281.235

393420.137

0.928

156

586281.663

393420.960

45.194

157

586296.138

393463.773

10.060

158

586305.526

393460.159

2.166

159

586304.845

393458.103

19.436

160

586323.208

393451.734

6.635

161

586325.451

393457.979

28.710

162

586335.156

393484.999

1.312

163

586335.591

393486.237

7.216

164

586328.783

393488.629

23.030

165

586321.023

393466.946

23.257

166

586299.042

393474.543

2.408

167

586299.853

393476.810

0.857

168

586299.046

393477.099

18.227

169

586305.188

393494.260

0.857

170

586305.995

393493.971

2.397

171

586306.803

393496.228

23.257

172

586328.784

393488.631

7.216 |

173

586335.592

393486.239

9.198

174

586338.641

393494.917

14.912

175

58635Z745

393490.074

2.292

176

586354.926

393489.369

9.330

177

586357.962

393498.191

8.557

178

586360.857

393506.243

4.351

179

586356.762

393507.715

6.720

180

586350.415

393509.922

11.481

181

586346.644

393499.078

17.263

182

586330.339

393504.748

13.187

183

586334.671

393517.204

11.000

184

586345.060

393513.591

47.301

185

586360.597

393558.267

11.000

186

586350.207

393561.880

13.060

187

586354.496

393574.215

17.263 H

188

586370.801

393568.545

11.354 |

189

586367.072

393557.821

6.720 |

190

586373.419

393555.614

50.710 |

191

586356.763

393507.717

4.351 |

192

586360.858

393506.248

1.758

193

586361.453

393507.902

2.072

194

586362.260

393509.810

12.096 U

195

586366.221

393521.239

10.686

196

586370.094

393531.198

13.728

197

586374.692

393544.133

27.177

S = 12926 mp

* -


CERTWICAT DE AUTORIZARE !-F N'r 04
INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ
Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586383.790

393569.742

2

586366.135

393575.273

3

586334.062

393584.877

4

586318.831

393589.324

5

586317.635

393585.298

6

586329.332

393581.590

7

586313.444

393532.929

8

586301.747

393536.637

9

586317.635

393585.298

10

586318.831

393589.324

11

586318.374

393589.457

12

586316.726

393589.876

13

586315.259

393589.693

14

586314.172

393588.791

15

586312.839

3935B6.344

16

586312.465

393585.751

17

586297.135

393537.352

18

586292.064

393520.517

19

586287.536

393508.518

20

586273.170

393470.448

21

586264.823

393473.813

22

586253.645

393478.219

23

586252.011

393473.758

24

586278.595

393462.663

25

586274.782

393453.413

26

586248.204

393464.520

27

586252.009

393473.759

28

586253.630

393478.225

29

586231.360

393487.003

30

586230.444

393484.682

31

586243.078

393480.234

32

586235.509

393458.657

33

586223.634

393462.815

34

586226.360

393470.749

35

586225.698

393470.976

36

586230.443

393484.683

37

586231.357

393487.003

38

586212.490

393494.440

39

586205.409

393490.139

40

586200.501

393493.051

41

586197.852

393492.299

42

586193.409

393485.505

43

586200.417

393480.727

44

586193.431

393472.150

45

586197.619

393468.739

46

586196.986

393466.446

47

586202.588

393461.987

48

586211.587

393455.890

49

586214.934

393454.144

50

586216.354

393453.165

51

586225.436

393446.287

52

586236.621

393438.109

53

586224.524

393421.964

54

586214.704

393413.882

55

586217.680

393410.139

56

586219.109

393408.834

57

586224.444

393411.683

58

586234.060

393413.220

59

586236.636

393409.579

60

586238.944

393411.212

61

586242.453

393406.667

62

586240.072

393404.722

63

586240.180

393404.570

64

586242.770

393401.400

65

586242.876

393401.487

66

586243.922

393402.216


67

586247.334

393398.132

68

586250.131

393400.384

69

586250.854

393400.081

70

586248.829

393394.906

71

586254.471

393392.458

72

586254.279

393391.977

73

586254.603

393391.848

74

586256.265

393396.023

75

586257.470

393395.558

76

586257.652

393396.020

77

586259.074

393395.460

78

586257.569

393391.461

79

586261.490

393389.981

80

586264.258

393396.934

81

586267.577

393395.701

82

586269.213

393400.073

83

586268.882

393400.197

84

586269.162

393400.876

85

586270.221

393400.463

86

586270.587

393401.441

87

586272.090

393400.861

88

586271.693

393399.889

89

586274.049

393398.970

90

586274.318

393399.942

91

586279.477

393397.921

92

586277.323

393392.171

93

586283.875

393389.608

94

586287.697

393399.233

95

586291.975

393397.701

96

586292.049

393397.889

97

586297.341

393395.814

98

586300.984

393405.000

99

586304.135

393403.750

100

586305.802

393403.089

101

586305.943

393403.443

102

586306.534

393403.209

103

586306.426

393402.828

104

586311.978

393400.600

105

586303.209

393378.633

106

586301.578

393374.414

107

586303.621

393373.556

108

586298.965

393369.297

109

586296.199

393368.037

110

586292.775

393365.838

111

586289.977

393364.652

112

586286.075

393363.471

113

586275.793

393359.484

114

586245.431

393371.036

115

586259.852

393353.471

116

586263.200

393348.722

117

586269.269

393351.310

118

586272.074

393344.759

119

586277.820

393331.444

120

586279.012

393328.555

121

586281.192

393327.989

122

586283.941

393328.200

123

586287.292

393329.219

124

586289.794

393330.963

125

586291.788

393333.461

126

586303.739

393361.298

127

586308.490

393371.300

128

586314.770

393385.378

129

586320.151

393397.824

130

586314.793

393399.998

131

586316.759

393404.510

132

586313.703

393405.295

133

586302.018

393409.189

134

586299.417

393410.072

135

586296.391

393411.068

136

586292.700

393412.378

137

586290.455

393416.902


Sistemul de proiecție Stereografic 1970138

586283.821

393419.311

139

586281.234

393420.135

140

586280.659

393420.133

141

586280.229

393418.917

142

586278.306

393417.490

143

586275.731

393416.688

144

586267.953

393419.346

145

586266.079

393414.824

146

586258.697

393417.920

147

586258.949

393420.478

148

586260.168

393420.017

149

586260.781

393421.795

150

586267.954

393419.348

151

586275.731

393416.691

152

586278.304

393417.493

153

586280.225

393418.920

154

586280.655

393420.138

155

586281.235

393420.137

156

586281.663

393420.960

157

586296.138

393463.773

158

586305.526

393460.159

159

586304.845

393458.103

160

586323.208

393451.734

161

586325.451

393457.979

162

586335.156

393484.999

163

586335.591

393486.237

164

586328.783

393488.629

165

586321.023

393466.946

166

586299.042

393474.543

167

586299.853

393476.810

168

586299.046

393477.099

169

586305.188

393494.260

170

586305.995

393493.971

171

586306.803

393496.228

172

586328.784

393488.631

173

586335.592

393486.239

174

586338.641

393494.917

175

586352.745

393490.074

176

586354.926

393489.369

177

586357.962

393498.191

178

586360.857

393506.243

179

586356.762

393507.715

180

586350.415

393509.922

181

586346.644

393499.078

182

586330.339

393504.748

183

586334.671

393517.204

184

586345.060

393513.591

185

586360.597

393558.267

186

586350.207

393561.880

187

586354.496

393574.215

188

586370.801

393568.545

189

586367.072

393557.821

190

586373.419

393555.614

191

586356.763

393507.717

192

586360.858

393506.248

193

586361.453

393507.902

194

586362.260

393509.810

195

586366.221

393521.239

196

586370.094

393531.198

197

586374.692

393544.133


CERTtf ICAT     X

DE

AUTORIZARE

Ssria R.O-B-F ,¥r. $433 S


586400

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1 • 1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului                             j

12926 mp

Municipiul Sluj-Mapoca, județul CLUJ

Carte Funciara nr.

.

UAȚ 1        CLUJ - NAPOCA


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

•1

Cc

12926

Teren neimprejmuit

Total

12926

B. Date referitoare la construcții


constr.


DestinațieSuprafața totala masurata a imobilului = 12926 mp Suprafața din act= 12926 mp


Executant: S.C.GEOMATICS IMTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J-1359                              ...


Confirm executarea masuratojilbr la^rț,. corectitudinea întocmirii documentației cadastrale 3l corespondenta acesteia cu realitatea din teren Semnătură si starriblla


Confirm introducerea Imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

269730

Cluj -Napoca

(CF vechi

95339)

3555/1/1/1/1, 3594/1/1/1.3670/1/1/1.

1535/1/1/1, 3646/1/1/1. 3647/1/1/1,

2600/1/1/1/1, 2601/1/1/1.3556/1/1/1

35955

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.l.G.C.L.CLUJ

321891 Cluj

-Napoca.

(CF vechi

92266)

2398, 2399, 2400, 2401,2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413. 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421,2422, 2423, 2424,2425, 2426. 2427, 2428, 2429, 2430, 2431,2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439. 2440, 2441,2442, 2443, 2444, 2445, 2446. 2447, 2448, 2449, 2450, 2451,2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461,2462. 2463. 2464, 2465. 2466, 2467. 2468, 2469. 2470, 2471,2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2517. 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523. 2524, 2525, 2526, 2527, 2528. 2529, 2530,2531,2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538. 2539, 2540. 2541,2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547. 2548, 2549, 2550,2551,3421.3422, 3423, 3424,3425, 3426, 3427. 3428, 3429. 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435

18970

Alei si spatii verzi

STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. A JUD. CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

269730 Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/1, 3594/1/1/1/1, 3670/1/1/1/1, 1535/1/1/1/1, 3646/1/1/1/1, 3647/1/1/1/1, 2600/1/1/1/1/1,2601/1/1/1/1,3556/1/1/1/1

22839

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/2, 3594/1/1/1/2, 3670/1/1/1/2, 1535/1/1/1/2, 3646/1/1/1/2, 3647/1/1/1/2, 2600/1/1/1/1/2, 2601/1/1/1/2, 3556/1/1/1/2

358

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/3, 3594/1/1/1/3, 3670/1/1/1/3, 1535/1/1/1/3,3646/1/1/1/3.3647/1/1/1/3.

2600/1/1/1/1/3, 2601/1/1/1/3. 3556/1/1/1/3

3304

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/4, 3594/1/1/1/4, 3670/1/1/1/4, 1535/1/1/1/4,3646/1/1/1/4, 3647/1/1/1/4, 2600/1/1/1/1/4, 2601/1/1/1/4, 3556/1/1/1/4

2605

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

3555/1/1/1/1/5. 3594/1/1/1/5, 3670/1/1/1/5, 1535/1/1/1/5,3646/1/1/1/5,3647/1/1/1/5, 2600/1/1/1/1/5, 2601/1/1/1/5, 3556/1/1/1/5

6849

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

321891 Cluj -Napoca

2398/1,2399/1,2400/1,2401/1,2402/1,2403/1, 2404/1,2405/1, 2406/1, 2407/1, 2408/1,2409/1, 2410/1.2411/1.2412/1,2413/1, 2414/1, 2415/1, 2416/1,2417/1,2418/1,2419/1, 2420/1, 2421/1, 2422/1,2423/1,2424/1,2425/1,2426/1,2427/1. 2428/1.2429/1. 2430/1,2431/1,2432/1, 2433/1, 2434/1,2435/1.2436/1,2437/1.2438/1, 2439/1, 2440/1,2441 /1,2442/1.2443/1,2444/1,2445/1, 2446/1,2447/1,2448/1,2449/1,2450/1,2451/1, 2452/1,2453/1,2454/1,2455/1. 2456/1.2457/1, 2458/1,2459/1,2460/1,2461/1,2462/1, 2463/1, 2464/1, 2465/1,2466/1,2467/1,2468/1,2469/1, 2470/1,2471/1,2472/1, 2473/1,2474/1, 2475/1,

2141

Alei si spatii verzi

STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L, A JUD. CLUJ

NOU

Cluj-Napoca


2476/1, 2477/1,2478/1,24~, 2480/1, 2481/1, 2482/1,2483/1,2517/1, 2518/1,2519/1,2520/1. 2521 /1.2522/1.2523/1,2524/1,2525/1, 2526/1, 2527/1,2528/1,2529/1,2530/1. 2531/1, 2532/1, 2533/1, 2534/1,2535/1, 2536/1,2537/1,2538/1, 2539/1, 2540/1,2541/1,2542/1,2543/1, 2544/1. 2545/1.2546/1,2547/1, 2548/1,2549/1,2550/1, 2551/1,3421/1,3422/1,3423/1, 3424/1, 3425/1, 3426/1, 3427/1,3428/1,3429/1,3430/1,3431/1, ________3432/1,3433/1, 3434/1, 3435/1_________ 2398/2, 2399/2, 2400/2, 2401/2, 2402/2, 2403/2, 2404/2, 2405/2, 2406/2, 2407/2, 2408/2, 2409/2. 2410/2. 2411/2. 2412/2, 2413/2, 2414/2, 2415/2, 2416/2, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420/2. 2421/2, 2422/2, 2423/2, 2424/2. 2425/2, 2426/2, 2427/2, 2428/2. 2429/2, 2430/2, 2431/2, 2432/2, 2433/2. 2434/2. 2435/2, 2436/2, 2437/2, 2438/2, 2439/2, 2440/2, 2441/2, 2442/2, 2443/2, 2444/2, 2445/2, 2446/2, 2447/2, 2448/2. 2449/2, 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/2, 2454/2, 2455/2, 2456/2, 2457/2, 2458/2, 2459/2, 2460/2, 2461/2, 2462/2, 2463/2, 2464/2, 2465/2, 2466/2. 2467/2, 2468/2, 2469/2, 2470/2. 2471/2, 2472/2, 2473/2, 2474/2, 2475/2, 2476/2, 2477/2, 2478/2, 2479/2. 2480/2, 2481/2, 2482/2, 2483/2, 2517/2, 2518/2, 2519/2, 2520/2, 2521/2, 2522/2, 2523/2, 2524/2, 2525/2, 2526/2, 2527/2, 2528/2. 2529/2, 2530/2, 2531/2, 2532/2. 2533/2, 2534/2, 2535/2, 2536/2, 2537/2, 2538/2, 2539/2, 2540/2, 2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545/2, 2546/2, 2547/2, 2548/2, 2549/2, 2550/2, 2551/2. 3421/2. 3422/2, 3423/2, 3424/2. 3425/2, 3426/2, 3427/2, 3428/2, 3429/2, 3430/2, 3431/2, 3432/2, 3433/2, 3434/2, 3435/2


2398/3, 2399/3, 2400/3, 2401/3, 2402/3, 2403/3, 2404/3, 2405/3, 2406/3, 2407/3, 2408/3, 2409/3, 2410/3,2411/3 2416/3,2417/3

2422/3, 2423/3


, 2412/3, 2413/3, 2414/3, 2415/3,

,2418/3,2419/3,2420/3,2421/3,

, 2424/3, 2425/3, 2426/3, 2427/3,


10752


Alei si spatii verzi


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


NOU

Cluj-Napoca

2428/3, 2429/3, 2430/3, 2431/3, 2432/3, 2433/3, 2434/3, 2435/3, 2436/3, 2437/3, 2438/3, 2439/3, 2440/3, 2441/3, 2442/3, 2443/3, 2444/3, 2445/3, 2446/3, 2447/3, 2448/3, 2449/3, 2450/3, 2451/3, 2452/3, 2453/3, 2454/3, 2455/3, 2456/3, 2457/3, 2458/3, 2459/3, 2460/3, 2461/3, 2462/3, 2463/3, 2464/3, 2465/3, 2466/3, 2467/3, 2468/3, 2469/3, 2470/3, 2471/3, 2472/3, 2473/3, 2474/3, 2475/3, 2476/3, 2477/3, 2478/3, 2479/3, 2480/3, 2481/3, 2482/3, 2483/3, 2517/3, 2518/3, 2519/3, 2520/3, 2521/3, 2522/3, 2523/3, 2524/3, 2525/3, 2526/3, 2527/3, 2528/3, 2529/3, 2530/3, 2531/3, 2532/3, 2533/3, 2534/3, 2535/3, 2536/3, 2537/3, 2538/3, 2539/3, 2540/3, 2541/3, 2542/3, 2543/3, 2544/3, 2545/3, 2546/3, 2547/3, 2548/3, 2549/3, 2550/3, 2551/3, 3421/3, 3422/3, 3423/3, 3424/3, 3425/3. 3426/3, 3427/3, 3428/3, 3429/3, 3430/3, 3431/3, 3432/3, 3433/3, 3434/3, 3435/3

6077

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

S1TUAT1A PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

2398/3, 2399/3, 2400/3, 2401/3, 2402/3, 2403/3, 2404/3, 2405/3, 2406/3, 2407/3, 2408/3, 2409/3. 2410/3, 2411/3, 2412/3, 2413/3, 2414/3, 2415/3, 2416/3, 2417/3. 2418/3, 2419/3, 2420/3. 2421/3, 2422/3, 2423/3, 2424/3, 2425/3, 2426/3, 2427/3, 2428/3, 2429/3, 2430/3, 2431/3, 2432/3. 2433/3, 2434/3, 2435/3, 2436/3, 2437/3, 2438/3, 2439/3, 2440/3, 2441/3. 2442/3, 2443/3, 2444/3, 2445/3, 2446/3, 2447/3, 2448/3, 2449/3, 2450/3. 2451/3, 2452/3, 2453/3, 2454/3, 2455/3, 2456/3, 2457/3, 2458/3, 2459/3, 2460/3, 2461/3, 2462/3, 2463/3, 2464/3, 2465/3, 2466/3, 2467/3, 2468/3, 2469/3, 2470/3, 2471/3, 2472/3, 2473/3, 2474/3, 2475/3, 2476/3, 2477/3, 2478/3, 2479/3, 2480/3, 2481/3,

12926

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


2482/3, 2483/3. 2517/3, 2518/3, 2519/3, 2520/3, 2521/3, 2522/3, 2523/3, 2524/3, 2525/3, 2526/3, 2527/3, 2528/3, 2529/3, 2530/3, 2531/3, 2532/3, 2533/3, 2534/3, 2535/3, 2536/3, 2537/3, 2538/3, 2539/3, 2540/3, 2541/3, 2542/3, 2543/3, 2544/3, 2545/3, 2546/3, 2547/3, 2548/3, 2549/3, 2550/3, 2551/3, 3421/3, 3422/3, 3423/3, 3424/3, 3425/3, 3426/3, 3427/3, 3428/3, 3429/3, 3430/3, 3431/3, 3432/3, 3433/3, 3434/3, 3435/3

3555/1/1/1/1/5, 3594/1/1/1/5, 3670/1/1/1/5. 1535/1/1/1/5, 3646/1/1/1/5, 3647/1/1/1/5, 2600/1/1/1/1/5. 2601/1/1/1/5, 3556/1/1/1/5


certificat                   , , IntoiCiftit:

a4^5S6©MATICS INTEGRATE© SERVICES SRL

rlll KO-B-F Nr. 045* |                    ; ' V > •*..     ‘

.            h CC 1      &             .         • •   .   ?                    .
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI

AG tsn .<• X'A TfttX Af. A S ț c * Ș A-i f * U <Jf PC-ilOErșntTK«oncuu


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 321891 Cluj-Napoca


Nr. cerere

238999

Ziua

05

Luna

12

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                              Nr. CF vechi:92266

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529/11/02/1988

Act nr. 0 (decret de expropriere nr. 44/1985 și 78/ 1986 a cererii si a planurilor de împărțire);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GIGCL ALJUD CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

1411

517 / 26/07/2019


Act Administrativ nr. 598, din 04/07/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 376937, din 23/07/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 145721, din 10/08/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 48532, din 23/03/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Hotarare Judecătoreasca nr. 7979, din 24/09/2003 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA; Hotarare Judecătoreasca nr. 1383/A/2004, din 04/06/2004 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; Act Administrativ nr. 355698/45/455, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121790, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121791, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121788, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121789, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUI-NAPOCA: Act Administrativ nr. 210193. din 29/11/2017 emis de BCPI CLUI-NAPOCA; Act


Adresa: Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2398...3435

18.970

(observațiile sunt pe linia următoare)

2398, 2399,2400,2401,2402,2403, 2404,2405,2406,2407,2408, 2409,2410,2411,2412,2413, 2414,2415,2416,2417,2418, 2419,2420,2421,2422,2423, 2424,2425,2426,2427,2428, 2429,2430,2431,2432,2433, 2434,2435,2436,2437,2438, 2439,2440,2441,2442,2443, 2444,2445,2446,2447,2448, 2449,2450,2451,2452,2453, 2454,2455,2456,2457,2458, 2459,2460,2461,2462,2463, 2464,2465,2466,2467,2468, 2469,2470.2471,2472,2473, 2474,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2482,2483, 2517,2518,2519,2520,2521, 2522,2523,2524,2525,2526, 2527,2528,2529,2530,2531, 2532,2533,2534,2535,2536, 2537,2538,2539,2540,2541, 2542,2543,2544,2545,2546, 2547,2548,2549,2550,2551, 3421,3422,3423,3424,3425, 3426,3427,3428,3429,3430, 3431,3432,3433,3434,3435

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B4

Se diminuează suprafața imobilului înscris în cartea funciară nr. 321891 Cluj-Napoca de la 24970 mp la 18970 mp, diferența de 6000 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 336215 Cluj-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2398...3435

18.970

2398, 2399,2400,2401,2402,2403, 2404,2405,2406,2407,2408, 2409,2410,2411,2412,2413, 2414,2415,2416,2417,2418, 2419,2420,2421,2422,2423, 2424,2425,2426,2427,2428, 2429,2430,2431,2432,2433, 2434,2435,2436,2437,2438, 2439,2440,2441,2442,2443, 2444,2445,2446,2447,2448, 2449,2450,2451,2452,2453, 2454,2455,2456,2457,2458, 2459,2460,2461,2462,2463, 2464,2465,2466,2467,2468, 2469,2470,2471,2472,2473, 2474,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2482,2483, 2517,2518,2519,2520,2521, 2522,2523,2524,2525.2526, 2527,2528,2529,2530,2531. 2532,2533,2534,2535,2536, 2537,2538,2539,2540,2541, 2542,2543,2544,2545,2546, 2547,2548,2549,2550,2551, 3421,3422,3423,3424,3425, 3426,3427,3428,3429,3430, 3431,3432,3433,3434,3435

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL           '

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

18.970

2398...3435

Alei si spații verzi

2398,2399,2400,2401,2402.2403,240

 • 4.2405.2406.2407.2408.2409.2410.24

 • 11.2412.2413.2414.2415.2416.2417.2 418,2419,2420,2421,2422,2423,2424, 2425,2426,2427,2428,2429,2430,243

 • 1.2432.2433.2434.2435.2436.2437.24

 • 38.2439.2440.2441.2442.2443.2444.2 445,2446,2447,2448,2449,2450,2451, 2452,2453,2454,2455,2456.2457,245

 • 8.2459.2460.2461.2462.2463.2464.24

 • 65.2466.2467.2468.2469.2470.2471.2 472,2473,2474,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2482,2483,2517,251

 • 8.2519.2520.2521.2522.2523.2524.25

 • 25.2526.2527.2528.2529.2530.2531.2 532,2533,2534,2535,2536,2537,2538, 2539,2540,2541,2542,2543,2544,254 5,2546,2547,2548,2549,2550,2551,34

 • 21.3422.3423.3424.3425.3426.3427.3 428,3429,3430,3431,3432,3433,3434, 3435

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 12:42


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPIEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 269730 Cluj-Napoca


Nr. cerere

175257

Ziua

12

Luna

09

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:95339

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/ 1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/ 1/ 1

35,955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi B2 și B8 )

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1723 / 25/04/1990

Decret nr. 213, din 19/10/1984;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

 • 2) GIGCLCLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

78033 / 08/07/2010

Act Administrativ nr. 2627, din 25/05/2010 emis de PRIMĂRIA MUN. CLUJ-NAPOCA (documentație cadastrală avizată de OCPl CLUI:):

B5

se notează respingerea cererii înregistrate de Szabo Olga privind întabularea imobilului

Al

95550 / 23/08/2011

Act Administrativ nr. 88652, din 04/08/2011 emis de OCPl CLUJ (hotarare judecătoreasca nr. 238/A/2010/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 1480/2007/21-02-2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA; hotarare judecătoreasca nr. 1923/R/2010/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/2008/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEEL CLUJ; decizia nr. 8029/08.10.2009. dosar nr. 602/117/2007 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE);

B9

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: - parcela cu nr. topografic 3555/1/1, 3594/1/1, 3670/1/1, 1535/1/1, 3646/1/1, 3647/1/1, 2600/1/1/1, 2601/1/1, 3556/1/1/1, suprafața 35979 mp se reînscrie în această cartea funciară, în favoarea vechilor proprietari, - parcela cu nr. topografic 3555/1/2, 3594/1/2, 3670/1/2, 1535/1/2, 3646/1/2, 3647/1/2, 2600/1/1/2, 2601/1/2, 3556/1/1/2, suprafața 564 mp se transcrie în cartea funciară nr. 282284 Cluj-Napoca

Al

112068 / 29/09/2011

Hotarare Judecătoreasca nr. 1480, din 21/02/2007 emis de JUDECĂTORIA CLUJ NAPOCA (hotarare judecătoreasca nr. 4567/117/16-04-2009 emis de TRIBUNALUL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 238/A/15-04-2010 emis de TRIBUNALUL CLU; hotarare judecătoreasca nr. 1323/R/24-09-2010 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 219/A/18-09-2008 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; hotarare judecătoreasca nr. 8029/08-10-2009 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTUIE; act administrativ nr. 88652/04-08-2011 emis de OCPl CLUI;);

B10

- Imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1,3594/1/1,3670/1/1,1535/1/1, 3646/1/1,3647/1/1,2600/1/1/1,2601/1/1,3556/1/1/1 în s- 35979 mp se

,A1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                      Pagina 1 din 3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B10

dezlipește din acest cf și se împarte astfel-imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1/1,3594/1/1/1,3670/1/1/1,1535/1/1/1,3646/1/1/1.3647/1/1/1, 2600/1/1/1/1,2601/1/1/1,3556/1/1/1/1 în s- 35955 mp se reînscrie sub A.l în favoarea vechilor proprietari.-imobilul cu nr. topografic 3555/1/1/1/,2,3594/1/1/2,3670/1/1/2,1535/1/1/2,3646/1/1/2, 3647/1/1/2,2600/1/1/1/2,2601/1/1/2,3556/1/1/1/2 în s- 24 mp se transcrie în cf 282977 Cluj-Napoca în favoarea- ILIEȘ VIOREL DORIN, cota de 1/2 parte ,SĂLĂ|AN VIORICA,cota de 1/2 parte .

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3555/ 1/ 1/ 1/

1,3594/ 1/ 1/

1,3670/ 1/ 1/

1,1535/ 1/ 1/

1,3646/ 1/ 1/

1,3647/ 1/ 1/

1,2600/ 1/ 1/ 1/

1,2601/ 1/ 1/

1,3556/ 1/ 1/ 1

35.955

Suprafața inițiala a imobilului a fost 36543 ( vezi B2 și B8 )

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETALII LINIARE IMOBIL ________,

Geometria pentru acest imobil nu ajostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

neproductiv

35.955

3555/ 1/ 1/ 1/ 1,3594/ 1/ 1/ 1,3670/ 1/ 1/ 1,1535/ 1/ 1/ 1,3646/ 1/ 1/ 1,3647/ 1/ 1/ 1,2600/ 1/ 1/ 1/ 1,2601/ 1/ 1/ 1,3556/ 1/ 1ZJ

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

12/09/2019, 14:04


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


ANEXA 5 LA HOTĂRÂREA NR. 46/2020

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL
AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 321891, CF vechi 92266,

Nr.Top 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425,

2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440,

2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455,

2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470,

2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2517, 2518,

2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533,

2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548,

2549, 2550, 2551, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432,

3433, 3434,3435

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:


Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL/A“ _  "a?-.

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018 /N

,'7 v

GEOMATICS

tNTSOnATCt) «ERVtâtaA SiV-UP

CLUJ - NAPOCA SEPTEMBRIE 2019

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil

3 . Situația din teren:

[mobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Bulevardul NICOLAE TITULESCU cu Str. SEPT1MIU ALBINI, si Str. SEPTIMIU ALBINI cu Str. MUNCITORILOR, are o suprafața (le 10752 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie- reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3ec pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LE1CA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon H1PER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descarnat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 09.2019


Persoana juridica autor^t^it*:-' S.C.GEP^AÎICS INTEGJRATED^RVlCESfSRE ai-                      -■?

/*'('          ’SX . -5 autorizare

,: fy. .^<7-    Semnați^ și ștafcipjl^ RO.B.F

•A                  ||    .1 VOICULESCU

A 7®.   . ’U/ k


’’.K (l -A'


CALCULUL S

Municipiul Cluj-N

Parcela (1) Cc

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i.i+1)

1

586397.128

393619.387

15.308

64

586408.698

2

586400.440

393634.332

6.198

65

586412.951

3

586401.716

393640.397

5.055

66

586426.394

4

586396.766

393641.425

7.044

67

586428.999

5

586389.849

393642.757

3.812

68

586429.084

6

586389.175

393639.005

0.523

69

586428.316

7

586389.689

393638.907

0.699

70

586427.975

8

586389.538

393638.224

6.074

71

586423.611

9

586388.233

393632.292

0.700

72

586415.398

10

586388.080

393631.609

6.033

73

586417 103

11

586382.154

393632.740

0.955

74

586408.993

12

586381.917

393631.815

4.563

75

586408.723

13

586377.443

393632.712

0.961

76

586406.443

14

586377.670

393633.646

6.725

77

586406.543

15

586371.085

393635.010

12.657

78

586407.443

16

586373.608

393647.413

11.065

79

586407.593

17

586384.459

393645.248

47.861

80

586400.773

18

586393.869

393692.175

11.044

81

586401.899

19

586383.071

393694.495

12.594

82

586400.013

20

586385.708

393706.810

6.775

83

586400.303

21

586392.345

393705.448

0.906

84

586402.154

22

586392.529

393706.335

4.540

85

586403.599

23

586396.989

393705.485

1.039

86

586395.816

24

586396.772

393704.469

5.471

87

586395.523

25

586402 132

393703.375

11.267

88

586392.493

26

586399.932

393692.325

6.742

89

586392.795

27

586406.523

393690.904

6.646

90

586386.754

28

586405.445

393684.346

1.487

91

586387.930

29

586406.895

393684.016

4.454

92

586386.262

30

586406.155

393679.624

1.803

93

586386.572

31

586404.382

393679.950

11.712

94

586388.234

32

586402.087

393668.465

1.603

95

586389.704

33

586403.659

393668.151

4.577

96

586383.304

34

586402.843

393663.647

1.679

97

586377.724

35

586401.198

393663.981

11.624

98

586375.640

36

586398.919

393652.583

1.600

99

586377.543

37

586400.476

393652.214

4.435

100

586390.825

38

586399.632

393647.860

1.598

101

586385.408

39

586398.065

393648.172

6.861

102

586385.750

40

586396.768

393641.435

5.056

103

586384.998

41

586401.717

393640.400

6.380

104

586384.664

42

586403.030

393646.644

13.771

105

586380.403

43

586405.561

393660.180

16.506

106

586367.749

44

586408.874

393676.350

25.499

107

586369.220

45

586413.989

393701.331

7.202

108

586369.809

46

586415.425

393708.388

1.464

109

586375.887

47

586415.773

393709.810

15.488

110

586376.525

48

586400.655

393713.176

4.694

111

586377.137

49

586401.437

393717.804

47.341

112

586376.670

50

586409.332

393764.483

15.984

113

586377.387

51

586425.186

393762.448

8.283

114

586377.542

52

586426.131

393770.677

9.727

115

586375.639

53

586427.271

393780.337

15.270

116

586374.405

54

586428.710

393795.539

17.466

117

586363.221

55

586430.049

393812.954

6.446

118

586362.709

56

586428.569

393819.228

10.231

119

586361.649

57

586428.998

393829.450

2.614

120

586365.005

58

586426.393

393829.663

50.434

121

586375.967

59

586422.026

393779.418

6.952

122

586376.181

60

586415.102

393780.038

11.403

123

586382.046

61

586414.084

393768.681

16.511

124

586381.868

62

586397.627

393770.017

12.581

125

586386.672

63

586398.656

393782.556

10.075

126

586382.327

Siste

mul de proiecție Stereografîc 1970


SUPRAFEȚELOR

■Japoca, județul CLUJ

393781.740

49.191

127

586398.463

393742.984

21.977

393830.747

13.486

128

586394.316

393721.402

22.522

393829.670

2.613

129

586372.283

393726.072

21.820

393829.457

2.034

130

586376.603

393747.460

4.493

393831.489

0.771

131

586372.201

393748.364

1.340

393831.558

0.423

132

586371.932

393747.051

4.230

393831.808

4.516

133

586367.786

393747.892

1.350

393832.970

8.274

134

586368.088

393749.208

7.640

393833.974

13.379

135

586360.604

393750.745

12.856

393847.244

8.178

136

586363.184

393763.339

1.218

393848.294

2.197

137

586361.991

393763.584

7.100

393846.114

2.302

138

586363.434

393770.536

1.200

393846.434

0.955

139

586364.610

393770.297

1.957

393847.384

0.907

140

586365.002

393772.214

3.417

393847.274

1.209

141

586361.646

393772.857

32.305

393848.474

6.878

142

586354.862

393741.273

4.999

393849.364

8.987

143

586353.766

393736.396

18.533

393858.280

1.907

144

586349.702

393718.314

0.891

393858.564

2.031

145

586349.507

393717.445

3.301

393860.574

1.871

146

586348.788

393714.223

3.031

393860.301

11.529

147

586351.765

393713.654

13.064

393871.739

7.843

148

586364.592

393711.174

52.034

393872.710

2.374

149

586354.807

393660.068

13.064

393870.354

3.043

150

586341.981

393662.547

52.031

393870.634

2.472

151

586351.765

393713.650

3.031

393873.087

6.088

152

586348.788

393714.221

52.430

393873.841

8.263

153

586337.376

393663.048

3.862

393882.020

1.681

154

586336.351

393659.325

7.323

393882.227

2.133

155

586334.407

393652.265

6.223

393884.337

1.674

156

586332.755

393646.265

30.284

393884.135

10.329

157

586323.507

393617.428

10.428

393894.359

6.455

158

586320.074

393607.581

1.889

393895.202

42.710

159

586319.909

393605.699

1.497

393852.858

12.894

160

586319.759

393604.210

2.263

393840.134

1.928

161

586320.576

393602.100

2.525

393839.827

13.538

162

586322.242

393600.202

2.650

393837.204

27.278

163

586324.695

393599.199

4.579

393810.469

0.349

164

586329.046

393597.774

13.152

393810.404

3.794

165

586341.631

393593.954

1.376

393806.685

0.341

166

586341.974

393595.286

1.934

393806.753

20.727

167

586342.479

393597.153

1.130

393786.469

12.930

168

586341.388

393597.448

19.989

393789.126

7.570

169

586346.601

393616.746

15.324

393796.552

3.092

170

586331.807

393620.742

1.934

393799.587

30.597

171

586332.311

39362Z609

1.176

393829.574

2.938

172

586331.176

393622.916

17.851

393832.442

2.976

173

586335.831

393640.149

1.204

393835.354

0.478

174

586336.994

393639.835

2.000

393835.459

3.638

175

586337.515

393641.766

22.115

393839.026

0.811

176

586358.865

393635.999

21.785

393839.822

1.928

177

586353.184

393614.967

16.468

393840.128

7.630

178

586369.082

393610.673

21.924

393832.598

53.592

179

586363.365

393589.508

22.155

393780.186

2.436

180

586341.977

393595.285

1.376

393777.804

5.047

181

586341.632

393593.954

31.814

393772.869

3.417

182

58637Z094

393584.779

39.346

393772.227

11.189

183

586381.458

393622.994

.. 16.079

393769.983

393770.981

1.020

5.992

Ș = 10752 mp

393769.755

1.017

<

393768.754

4.901

-,-r      "'J

CERTIFICAT

v

393767.783

21.888

DE

393746.331

16.479

-- £

AUTOR'ZARE

1

F Nr 0*59 E

-      J

■C ' A

VOJCU

lES CU

e

4

-


INVENTAR DE COORDONATE

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586397.128

393619.387

65

586412.951

393830.747

129

586372.283

393726.072

2

586400.440

393634.332

66

586426.394

393829.670

130

586376.603

393747.460

3

586401.716

393640.397

67

586428.999

393829.457

131

586372.201

393748.364

4

586396.766

393641.425

68

586429.084

393831.489

132

586371.932

393747.051

5

586389.849

393642.757

69

586428.316

393831.558

133

586367.786

393747.892

6

586389.175

393639.005

70

586427.975

393831.808

134

586368.088

393749.208

7

586389.689

393638.907

71

586423.611

393832.970

135

586360.604

393750.745

8

586389.538

393638.224

72

586415.398

393833.974

136

586363.184

393763.339

9

586388.233

393632.292

73

586417.103

393847.244

137

586361.991

393763.584

10

586388.080

393631.609

74

586408.993

393848.294

138

586363.434

393770.536

11

586382.154

393632.740

75

586408.723

393846.114

139

586364.610

393770.297

12

586381.917

393631.815

76

586406.443

393846.434

140

586365.002

393772.214

13

586377.443

393632.712

77

586406.543

393847.384

141

586361.646

393772.857

14

586377.670

393633.646

78

586407.443

393847.274

142

586354.862

393741.273

15

586371.085

393635.010

79

586407.593

393848.474

143

586353.766

393736.396

16

586373.608

393647.413

80

586400.773

393849.364

144

586349.702

393718.314

17

586384.459

393645.248

81

586401.899

393858.280

145

586349.507

393717.445

18

586393.869

393692.175

82

586400.013

393858.564

146

586348.788

393714.223

19

586383.071

393694.495

83

586400.303

393860.574

147

586351.765

393713.654

20

586385.708

393706.810

84

586402.154

393860.301

148

586364.592

393711.174

21

586392.345

393705.448

85

586403.599

393871.739

149

586354.807

393660.068

22

586392.529

393706.335

86

586395.816

393872.710

150

586341.981

393662.547

23

586396.989

393705.485

87

586395.523

393870.354

151

586351.765

393713.650

24

586396.772

393704.469

88

586392.493

393870.634

152

586348.788

393714.221

25

586402.132

393703.375

89

586392 795

393873.087

153

586337.376

393663.048

26

586399.932

393692.325

90

586386.754

393873.841

154

586336.351

393659.325

27

586406.523

393690.904

91

586387.930

393882.020

155

586334.407

393652.265

28

586405.445

393684.346

92

586386.262

393882.227

156

586332.755

393646.265

29

586406.895

393684.016

93

586386.572

393884.337

157

586323.507

393617.428

30

586406.155

393679.624

94

586388.234

393884.135

158

586320.074

393607.581

31

586404.382

393679.950

95

586389.704

393894.359

159

586319.909

393605.699

32

586402.087

393668.465

96

586383.304

393895.202

160

586319.759

393604.210

33

586403.659

393668.151

97

586377.724

393852.858

161

586320.576

393602.100

34

586402.843

393663.647

98

586375.640

393840.134

162

586322.242

393600.202

35

586401.198

393663.981

99

586377.543

393839.827

163

586324.695

393599.199

36

586398.919

393652.583

100

586390.825

393837.204

164

586329.046

393597.774

37

586400.476

393652.214

101

586385.408

393810.469

165

586341.631

393593.954

38

586399.632

393647.860

102

586385.750

393810.404

166

586341.974

393595.286

39

586398.065

393648.172

103

586384.998

393806.685

167

58634Z479

393597.153

40

586396.768

393641.435

104

586384.664

393806.753

168

586341.388

393597.448

41

586401.717

393640.400

105

586380.403

393786.469

169

586346.601

393616.746

42

586403.030

393646.644

106

586367.749

393789.126

170

586331.807

393620.742

43

586405.561

393660.180

107

586369.220

393796.552

171

586332.311

393622.609

44

586408.874

393676.350

108

586369.809

393799.587

172

586331.176

393622.916

45

586413.989

393701.331

109

586375.887

393829.574

173

586335.831

393640.149

46

586415.425

393708.388

110

586376.525

393832.442

174

586336.994

393639.835

47

586415.773

393709.810

111

586377.137

393835.354

175

586337.515

393641.766

48

586400.655

393713.176

112

586376.670

393835.459

176

586358.865

393635.999

49

586401.437

393717.804

113

586377.387

393839.026

177

586353.184

393614.967

50

586409.332

393764.483

114

586377.542

393839.822

178

586369.082

393610.673

51

586425.186

393762.448

115

586375.639

393840.128

179

586363.365

393589.508

52

586426.131

393770.677

116

586374.405

393832.598

180

586341.977

393595.285

53

586427.271

393780.337

117

586363.221

393780.186

181

586341.632

393593.954

54

586428.710

393795.539

118

586362.709

393777.804

182

58637Z094

393584.779

55

586430.049

393812.954

119

586361.649

393772.869

183

586381.458

39362Z994

56

586428.569

393819.228

120

586365.005

393772.227

__

. V

57

586428.998

393829.450

121

586375.967

393769.983

Ce.P.T!i->CAI

58

586426.393

393829.663

122

586376.181

393770.981

AUTOR^ARE

59

586422.026

393779.418

123

586382.046

393769.755

CERTIFICAT   V

DE       )

60

586415.102

393780.038

124

586381.868

393768.754

Ș    '—:'C

. i. Nr.

f 7 29

61

586414.084

393768.681

125

586386.672

393767.783

k

62

586397.627

393770.017

126

586382.327

393746.331'

j C/r

nrt R f .Mr            .

A- \ - a

63

586398.656

393782.556

127

586398.463

393742.984

k '

■ ’ 2

64

586408.698

393781.740

128

586394.316

393721.40?

*-

S

’•

X X

FLOR1CA   r

$

Sistemul de proiecție Stereografic 1970
PLAN


^amplasament si delimitare a imobilului


ANEXA NR.1.35


Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

10752 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ

Carie Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCAA, Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

10752

Teren nalmprejmult

Total

10752


586500


B. Date referitoare la construcții

Cod oonstr.

Destinație

Siipral. construite la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 10752 mp Suprafața din act «= 10752 mp

T

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J -1356


Confirm .executarea măsurătorilor la teren, corețtltdbinea întocmirii documentației cadastrale el corespondenta aceste|a cu realitatea din teren Semnătură sl.etamplle


Inspector:

Confirm introducerea Imobilului In baza de date Integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătură sl parafa


TABELUL DE MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CADASTRAL/ NR. TOPOGRAFIC

SITUAȚIA ACTUALA - CONFOR

MC.F.

321891 Cluj

-Napoca,

C.F vechi 92266

2398, 2399. 2400, 2401,2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411,2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421,2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431,2432, 2433, 2434. 2435, 2436, 2437, 2438, 2439. 2440, 2441,2442, 2443, 2444, 2445, 2446. 2447, 2448, 2449, 2450, 2451,2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458. 2459, 2460, 2461,2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471,2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477. 2478, 2479. 2480, 2481,2482, 2483, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521,2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531' 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541,2542. 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551,3421, 3422, 3423. 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430,3431,3432,3433, 3434, 3435

18970

Alei si spatii verzi

STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. A JUD. CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

321891 Cluj -Napoca

2398/1,2399/1,2400/1,2401/1,2402/1,2403/1,2404/1, 2405/1,2406/1,2407/1,2408/1,2409/1,2410/1,2411/1. 2412/1,2413/1,2414/1,2415/1, 2416/1, 2417/1,2418/1, 2419/1.2420/1,2421 /],2422/1,2423/1, 2424/1,2425/1, 2426/1,2427/1,2428/1.2429/1,2430/1,2431 /1,2432/1, 2433/1,2434/1.2435/1,2436/1,2437/1,2438/1.2439/1, 2440/1, 2441/1,2442/1,2443/1, 2444/1, 2445/1,2446/1, 2447/1.2448/1,2449/1,2450/1, 2451/1,2452/1,2453/1, 2454/1,2455/1,2456/1.2457/1,2458/1, 2459/1, 2460/1, 2461/1,2462/1.2463/1,2464/1,2465/1.2466/1.2467/1, 2468/1.2469/1,2470/1,2471/1, 2472/1,2473/1,2474/1, 2475/1,2476/1,2477/1,2478/1.2479/1.2480/1,2481/1. 2482/1,2483/1, 2517/1.2518/1,2519/1,2520/1,2521/1. 2522/1,2523/1.2524/1,2525/1, 2526/1. 2527/1.2528/1,

2141

Alei si spatii verzi

STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. A JUD. CLUJ

2529/1,2530/1, 2531/1,2532/1, 2533/1, 2534/1,2535/1, 2536/1, 2537/1,2538/1, 2539/1, 2540/1,2541/1,2542/1, 2543/1,2544/1, 2545/1.2546/1, 2547/1, 2548/1,2549/1. 2550/1, 2551/1,3421/1, 3422/1, 3423/1, 3424/1, 3425/1, 3426/1,3427/1,3428/1,3429/1,3430/1,3431/1,3432/1, 3433/1, 3434/1, 3435/1

NOU Cluj-Napoca

2398/2, 2399/2, 2400/2, 2401/2, 2402/2, 2403/2, 2404/2,  .

2405/2, 2406/2, 2407/2, 2408/2, 2409/2, 2410/2, 2411/2, 2412/2, 2413/2, 2414/2, 2415/2, 2416/2, 2417/2, 2418/2. 2419/2. 2420/2. 2421/2, 2422/2, 2423/2. 2424/2. 2425/2, 2426/2, 2427/2, 2428/2, 2429/2, 2430/2, 2431/2, 2432/2, 2433/2, 2434/2, 2435/2, 2436/2, 2437/2, 2438/2, 2439/2. 2440/2, 2441/2. 2442/2, 2443/2, 2444/2, 2445/2. 2446/2. 2447/2, 2448/2, 2449/2, 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/2, 2454/2, 2455/2, 2456/2, 2457/2, 2458/2, 2459/2, 2460/2. 2461/2, 2462/2, 2463/2. 2464/2, 2465/2, 2466/2. 2467/2. 2468/2, 2469/2, 2470/2, 2471/2, 2472/2. 2473/2, 2474/2, 2475/2, 2476/2, 2477/2, 2478/2. 2479/2. 2480/2, 2481/2, 2482/2, 2483/2, 2517/2,2518/2, 2519/2, 2520/2, 2521/2. 2522/2, 2523/2, 2524/2, 2525/2, 2526/2, 2527/2. 2528/2. 2529/2, 2530/2, 2531/2, 2532/2, 2533/2. 2534/2, 2535/2, 2536/2, 2537/2, 2538/2, 2539/2. 2540/2, 2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545/2. 2546/2, 2547/2, 2548/2. 2549/2. 2550/2, 2551/2, 3421/2, 3422/2, 3423/2. 3424/2. 3425/2, 3426/2, 3427/2, 3428/2, 3429/2. 3430/2. 3431/2, 3432/2, 3433/2, 3434/2, 3435/2

10752

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

2398/3, 2399/3, 2400/3, 2401/3, 2402/3, 2403/3. 2404/3, 2405/3, 2406/3, 2407/3, 2408/3, 2409/3, 2410/3, 2411/3, 2412/3, 2413/3, 2414/3, 2415/3, 2416/3, 2417/3, 2418/3, 2419/3, 2420/3. 2421/3. 2422/3, 2423/3, 2424/3. 2425/3. 2426/3, 2427/3, 2428/3, 2429/3, 2430/3. 2431/3. 2432/3, 2433/3, 2434/3, 2435/3, 2436/3. 2437/3, 2438/3, 2439/3, 2440/3, 2441/3, 2442/3, 2443/3, 2444/3, 2445/3, 2446/3. 2447/3, 2448/3. 2449/3, 2450/3, 2451/3. 2452/3. 2453/3. 2454/3, 2455/3, 2456/3, 2457/3, 2458/3, 2459/3, 2460/3,

6077

Alei si spatii verzi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

2461/3, 2462/3, 2463/3, 2464/3, 2465/3, 2466/3, 2467/3, 2468/3, 2469/3, 2470/3, 2471/3, 2472/3, 2473/3, 2474/3, 2475/3, 2476/3, 2477/3, 2478/3, 2479/3, 2480/3, 2481/3. 2482/3, 2483/3, 2517/3, 2518/3, 2519/3, 2520/3, 2521/3, 2522/3, 2523/3, 2524/3, 2525/3, 2526/3, 2527/3, 2528/3, 2529/3, 2530/3, 2531/3. 2532/3, 2533/3, 2534/3, 2535/3. 2536/3, 2537/3. 2538/3, 2539/3, 2540/3, 2541/3. 2542/3, 2543/3, 2544/3, 2545/3, 2546/3, 2547/3, 2548/3, 2549/3, 2550/3, 2551/3, 3421/3, 3422/3, 3423/3, 3424/3, 3425/3. 3426/3, 3427/3, 3428/3, 3429/3, 3430/3, 3431/3. 3432/3.

3433/3, 3434/3, 3435/3


SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

2398/2, 2399/2, 2400/2, 2401/2, 2402/2, 2403/2, 2404/2, 2405/2, 2406/2, 2407/2, 2408/2, 2409/2, 2410/2, 2411/2. 2412/2. 2413/2, 2414/2, 2415/2, 241 6/2, 2417/2. 241 8/2, 2419/2, 2420/2, 2421/2, 2422/2. 2423/2, 2424/2, 2425/2, 2426/2, 2427/2, 2428/2. 2429/2, 2430/2, 2431/2, 2432/2. 2433/2, 2434/2, 2435/2, 2436/2, 2437/2, 2438/2, 2439/2, 2440/2, 2441/2, 2442/2, 2443/2, 2444/2, 2445/2, 2446/2, 2447/2, 2448/2, 2449/2. 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/2. NOU         2454/2, 2455/2, 2456/2, 2457/2, 2458/2, 2459/2. 2460/2.

Cluj-Napoca      2461/2, 2462/2, 2463/2, 2464/2, 2465/2. 2466/2. 2467/2,

2468/2, 2469/2, 2470/2, 2471/2, 2472/2, 2473/2, 2474/2, 2475/2, 2476/2, 2477/2, 2478/2, 2479/2, 2480/2, 2481/2. 2482/2, 2483/2, 2517/2, 2518/2, 2519/2, 2520/2. 2521/2. 2522/2, 2523/2, 2524/2, 2525/2. 2526/2. 2527/2, 2528/2, 2529/2, 2530/2, 2531/2, 2532/2, 2533/2, 2534/2, 2535/2. 2536/2, 2537/2, 2538/2, 2539/2, 2540/2, 2541/2. 2542/2. 2543/2, 2544/2, 2545/2, 2546/2, 2547/2. 2548/2. 2549/2, 2550/2, 2551/2, 3421/2, 3422/2, 3423/2, 3424/2, 3425/2, 3426/2, 3427/2, 3428/2, 3429/2, 3430/2, 3431/2, 3432/2. 3433/2, 3434/2. 3435/2


10752


Alei si spatii verzi


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI


AUtSTIA -NATTCKXAtA ît C S * > A-i T * 41 -il cttwjq         ti:


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 321891 Cluj-Napoca


Nr. cerere 238999

Ziua

05

Luna

12

Anul

2019TEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:92266


Adresa: Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr, cadastral Nn topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2398...3435

18.970

(observațiile sunt pe linia următoare)

2398, 2399,2400,2401,2402,2403,


2404,2405,2406,2407,2408, 2409,2410,2411,2412,2413, 2414,2415,2416,2417,2418, 2419,2420,2421,2422,2423, 2424,2425,2426,2427,2428, 2429,2430,2431,2432,2433, 2434,2435,2436,2437,2438, 2439,2440,2441,2442,2443, 2444,2445,2446,2447,2448, 2449,2450,2451,2452,2453, 2454,2455,2456,2457,2458, 2459,2460,2461,2462,2463. 2464,2465,2466,2467,2468, 2469,2470,2471,2472,2473, 2474,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2482,2483, 2517,2518,2519,2520,2521, 2522,2523,2524,2525,2526, 2527,2528,2529,2530,2531, 2532,2533,2534,2535,2536, 25 37,2538,2539,2540,2541, 2542,2543,2544,2545,2546, 2547,2548,2549,2550,2551, 3421,3422,3423,3424,3425, 3426,3427,3428,3429,3430, 3431,3432,3433,3434,3435


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529/11/02/1988

Act nr, 0 (decret de expropriere rir, 44/1985 și 78/1986 a cererii si a planurilor de împărțire);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GIGCL AL JUD CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

141617 / 26/07/2019Act Administrativ nr. 598, din 04/07/2019 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 376937, din 23/07/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 145721, din 10/08/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 48532, din 23/03/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Hotarare Judecătoreasca nr. 7979, din 24/09/2003 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA; Hotarare Judecătoreasca nr. 1383/A/2004, din 04/06/2004 emis de CURTEA DE APEL CLUJ; Act Administrativ nr. 355698/45/455, din 10/07/2019 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121790, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121791, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121788, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121789, din 27/06/2019 emis de BCPI CLUI-NAPOCA; Act Administrativ nr. 210193. din 29/11/2017 emis de BCPI CLUI-NAPOCA; Actînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B4

Se diminuează suprafața imobilului înscris în cartea funciară nr. 321891 Cluj-Napoca de la 24970 mp la 18970 mp, diferența de 6000 mp fiind înscrisă în cartea funciară nr. 336215 Cluj-Napoca

Al

C. Partea III, SARCINI ,

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2398...3435

18.970

2398, 2399,2400,2401,2402,2403,

2404,2405,2406,2407,2408,

2409,2410,2411,2412,2413,

2414,2415,2416,2417,2418,

2419,2420,2421,2422,2423,

2424,2425,2426,2427,2428,

2429,2430,2431,2432,2433,

2434,2435,2436,2437,2438,

2439,2440,2441,2442,2443,

2444,2445,2446,2447,2448,

2449,2450,2451,2452,2453,

2454,2455,2456,2457,2458,

2459,2460,2461,2462,2463,

2464^465,2466,2467,2468,

2469,2470,2471,2472,2473,

2474,2475,2476,2477,2478,

2479,2480,2481,2482,2483,

2517,2518,2519,2520,2521,

2522,2523,2524,2525,2526,

2527,2528,2529,2530,2531,

2532,2533,2534,2535,2536,

2537,2538,2539,2540,2541,

2542,2543,2544,2545,2546,

2547,2548,2549,2550,2551,

3421,3422,3423,3424,3425,

3426,3427,3428,3429,3430,

3431,3432,3433,3434,3435

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII UNIARE IMOBIL ;  <

Geometria pentru acest imobil nu a fast g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

18.970

2398...3435

Alei si spații verzi

2398,2399,2400,2401,2402,2403,240

 • 4.2405.2406.2407.2408.2409.2410.24

 • 11.2412.2413.2414.2415.2416.2417.2 418,2419,2420,2421,2422.2423,2424, 2425,2426,2427,2428,2429,2430,243

 • 1.2432.2433.2434.2435.2436.2437.24

 • 38.2439.2440.2441.2442.2443.2444.2 445,2446,2447,2448,2449,2450,2451, 2452,2453,2454,2455,2456,2457,245

 • 8.2459.2460.2461.2462.2463.2464.24

 • 65.2466.2467.2468.2469.2470.2471.2 472,2473,2474,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2482,2483,2517,251

 • 8.2519.2520.2521.2522.2523.2524.25

 • 25.2526.2527.2528.2529.2530.2531.2 532,2533,2534,2535,2536,2537,2538, 2539,2540,2541.2542,2543,2544,254 5,2546,2547,2548,2549,2550,2551,34

 • 21.3422.3423.3424.3425.3426.3427.3 428,3429,3430,3431,3432,3433,3434, 3435

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma'fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

05/12/2019, 12:420

1

2

F 3

4

. 5

....    6           J

34454mp - 10836, 10823/2, 10824/1, 10837/2/1, 10838/1,10839/1, 10839/2,10840/1,10840/2, 10841, 1084,5/1,10846/1,10847, 10849/1, 10849/2, 10850/1, 10850?2/1. 10851/1,10852/2, 10853, 10843/1, 10879, 10880/1, 10881

1963

- .

8837mp - 21327/2/1, 21327/1/1, 21326/1, 21326/2/1, 21325/1, 21325/2/1,

21324, 21323, 21322,21321/1,21321/2,21320,21319/1,21317,21316, 21313/1,21313/2, 10298/1, 10299/1, 10300/1, 10296/1/1

1963

3724mp- 10878, 10887/2, 10887/1, 10889, 10865, 10864, 10863/1, 10870/1,10871/1/1, 10872/1/1, 10867, 10868/1,10868/2

1963

1324mp- 21164/1/8/1, 21165/1/8/1, 21186/8/1, 21167/8/1, 21169/2/8/1

1963

1957

Cartierul Mănășlur

6458mp • 11557/2/2, 11558/2/2, 11553/2, 11554/2, 11555, 11556/2/2

1975

45,490,219.53

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local

24366mp - 11697/1/2, 11696/1/2, 11695/1/2, 11694/1/2, 11693/1/2, 11689/1/2, 11688/2/2, 11534/2, 11534/3,11535/2, 11556/2, 11537/2, 11538/2,11505/2, 11506/2,

1975

1778mp- 12046/2/1,12046/3,12047/2/1/1,12047/2/3, 12048/1/1/1,

12048/1/1/3, 12049/1/1/1

1982

51007mp ■ 23621,23622, 23623, 23624, 23610, 23611

1982

33914mp- 11807, 11817, 11823, 11901-11909, 11930, 11932, 11933,

1987

19335mp-12065/1, 12087/1, 12088/1, 12086/1, 12084/1, 12083/1,

12070/1, 12073/1, 12075/1

1907

27660mp - 23577 - 23583

1978

32170mp - 23590 - 23596

1978

13350mp-23607-23611

1978

33420mp-23617-23624

1978

aifoOmp - 23626 - 23650

1978

45550mp - 23157, 23171, 23176, 23186

1974

15600mp- 23194, 23219

1974

59335mp- 23231, 23236

1974

21033mp-23279, 23284

1974

63581mp- 23291, 23272

1974

29631mp- 23146, 23147

1974

1958

Cartierul Gheorghenl

4634mp - 3380/2/2, 3380/4/2,3380/34/2,3380/35/2, 3380/35/4, 3380/36/2, 3380/36/4, 3380/38/2, 3380/39/2, 3380/39/4, 3380/40/2, 3380/40/4, 3380/41/2, 3380/3/2/2; 3380/37/1/3                      ’’

1974

109.410,404.44

Municipiul Cluj - Napoca In administrarea Consiliului Local

24970mp • 2398 - 2483, 2517 -2551, 3421 -3435

1986

7170mp - 2560/1, 2561/2, 2562 - 2581(j 2646/2, 2651, 2553 -2558, 2559/1/1/2                              !

1986

19570mp - 3022 - 3024 , 3025/2, 3044/?,   3031/2 ■ 3041/2, 3042/2/1,

3043/2/2, 3045/2/2, 3046/2-3048/2, 3050/1,3059/2/2/1,3051 -3057, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3061/2/3, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891 - 3897, 3898/1, 3898/2, 3899 - 3907

1986

29450mp - 3973, 3974,3987/1,3987/2, 3988 - 3990,3352/1, 3352/2,3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1,3360/2,3361/1, 3381/2, 3362,3363/1,3363/2/2, 3364 - 3367, 3368/1, 3368/2, 3369 - 3372,3174/2 - 31779/2,3160, 3181/1 3181/2, 3183,3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/1,4199, 4200/1,4200/2, 4201/1, 4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205/ 4207,4208/1,4208/2, 4209,4210/1, 4210/2

1986

4987mp • 3201/2/1/1 • 3207/2/1/1, 3207/3/1/1, 3212/1/1/1, 3212/2/1/1, 3213/1/1/1, 3213/2/1/1,3214/1/1/1, 3214/2/1/1, 3215/1/1/1, 3215/2/1/1, 3215/3/1/1,3216/1/1

1986

3720mp - 3255/2, 3256 - 3259, 3262, 3263

1986

■■W. ■

75444mp - 22895, 22892/1/1/1, 22923/1/2

1970

183284mp ■ 22984, 23000, 23002, 23017, 23019, 23038, 23060, 23061

1964

48462mp • 23038/1                                               l

589933mp - 23064, 23071, 23105, 23123, 23136, 23146, 23147, 23149, 23150/1, 23139/1/3, 23080/1, 23139/1/2/1/1

1966

111494mp - 22979, 22978/1/1/1/1, 22927/3

1969


~VA


□2---

20520mp -3922 - 3930, 3934, 3940/1,: 3935/2-3939/2, 3947/2, 3940/2/2-3946/2/2, 3957____________________________

5630mp - 3964/1, 3964/2 - 3967/2, 3902/2/2, 3908/2, 3909/1/2, 3910/2 -,3912/2, 3913, 3914/2, 3915/2, 3916/2, 3919/2,3920/2, 392.1/1/2 _________

10670mp -3993 -3998, 4006/2- 4015/2, 4017/2 -4021/2, 4024/2, 4025/1/2, 4025/2/2, 4026/2, 4027, 4028/2-4032/2, 4033/1, 4033/2/2 21128mp - 4163/2 - 4167/2, 4168 - 4170, 4171/1, 4171/2, 4172, 4173, 4174/2 -4177/2, 4178/1/2, 4178/2, 4179/1,4179/2, 4193/2, 4181/2 - 4185/2Cartierul Aurel Vlalcu


Cartierul Mărăști


Cartierul ZorilorCartierul Andrei Mureșanu


Zona Centrală


46920mp ■ 24427, 24428, 24429, 24490______________________________

26640mp ■ 24442, 24443, 24444, 24445______________________________

101150mp ■ 24451, 24452,24453, 24454____________

15260mp ■ 24463,24464, 24465, 24467, 24468, 24469,24470

25260mp - 5269/2, 5270,5271,5216, 5273 - 5276,5321/1,5322/1,5324, 5324/2, 5325/1, 5325/2, 5326, 5307/3, 5331, 5297/2/2, 5297/1, 5297/2/1, ' 5301/2, 5302, 5303, 5305/3, 5278, 5284, 5286, 5287/1, 5288/1, 5288/2, 5289/1, 5298,5299, 5301/1,5314,5313, 5309, 5308, 5307/1/2, 5304, 5307/1/1, 5305/1___

16854mp -5339, 5338, 5337/2, 5337/1,5334 - 5336, 5369/1/1, 5369/1/2, 5^69/2/1, 5369/2/2, 5342, 5369/2/3/1, 5345,5357, 5347 - 5355, 5358/1/2, 5358/2, 5359__

2514,Imp - 5990,5989,5987, 5995/1, 5995/2, 5998, 5999, 6001, 6002, 6003/.1, 6080, 6061/1, 6082, 6083/2, 6084/2, 6085/2, 6077/2/3, 6079, 6067, 6068, 6069/1, 6070, 6078, 6065, 6064/1, 6063/1, 6062/1 __________

2345mp - 6067, 6068,6069/1,6070,6078,6065, 6064/1, 6063/1,6062/1


33469mp - 23674, 23675, 23686, 23669, 23690, 23698, 23700 _______

41544mp - 23698, 2370 - 23705, 23692, 23693, 23694, 23706, 23707. 23708/1, 23709._______________________________________________________

28959mp - 23684/1/1, 23685/1, 23676/1, 23677/1, 23678/1, 23679/1, 23683/1_________________________;__

7569mp - 23776, 23779_______________________________________

39180mp - 23714 - 23716, 23718, 23719, 23725 - 23729, 23736 - 23740, 23743 - 23745,23748-23750__

42670mp - 23767, 23769, 23770, 23758/1,23759/1, 23760/1, 23761/1 22138mp-23809- 23814, 23791,    23823 7 23832 '________________

80031 mp - 2383 - 23785, 23788, 23789, 23683 - 23685, 23688, 23689/2, 23791, 23709_____________________________________________________

78614mp - 23989 - 23991, 24056, 24057, 24064 - 24067, 24070 - 24072, 24062, 24002, 24003, 24058, 24059


266,721,632.40


Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului


Municipiul Cluj - Napoca iri administrarea Consiliului Local


Munlcjpiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local_____________________

Municipiul Cluj - Napoca în administrarea Consiliului Local


A co