Hotărârea nr. 447/2020

Hotărârea 447/2020 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, nr. 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, nr. 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 297689/1/24.06.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 297948/424/24.06.2020 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, nr. 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca, în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație, să facă parte și „un reprezentant al Consiliului local”, ale Hotărârii nr. 264/03.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca al domnului Vaida Ovidiu, din partea P.N.L și ale și ale Hotărârii nr. 390/18.06.2020 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca al domnului Brie Ionel, din partea RN.L;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018, nr. 979/2018, nr. 542/2019 și nr. 61/2020 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • I. Grădinițe de stat:

  • 1. modificarea poziției nr. 2 (Grădinița cu Program Prelungit Degețica), prin înlocuirea domnului consilier local Roman Adrian, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Vaida Ovidiu;

  • 2. modificarea poziției nr. 16 (Grădinița cu Program Prelungit Căsuța poveștilor'), prin înlocuirea domnei consilier local Suciu Mihaela Rodica, ca membru al Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu domnul consilier local Brie Ionel.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. HI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 447 din 2 iulie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 447/2020


Tabel nominal cu consilierii desemnați în comisiile pentru evaluarea și asigurarea ca grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca1. Grădinițe de stat

Nr.

crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

>N.       c

1

Molhem Mohammad

Bashar

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13)

str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/414302, 0364/142184, Cluj-Napoca

ț U L

2

Vaida Ovidin

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop loan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4)

str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ferdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Moldovan Gabriela luliana

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Râcz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

*Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

*Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Decebal nr. 57, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 11, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin loan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. Moților nr. 58, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Brie Ionel

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. 69) str. București nr. 22, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

17

Croitoru Corina

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58)


Ecaterina

str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

18

Kinizsi Zoltân

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 4-6, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

20

Gergely Balazs

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin loan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Războieni nr. 67, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan loan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădinița cu Program Prelungit „Helen” str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal Intre Lacuri str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, 0745/465041, Cluj-Napoca

3

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

4

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta

Ana”

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

5

Jurja Marius Sorel

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Heaven”

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

6

Gergely Balazs

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

7

Pop loan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 str. Șiretului nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

8

Nistor Daniel

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

str. Alverna nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

9

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

10

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ” str. luliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

11

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Ary”

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

12

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

13

Kinizsi Zoltân

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Intre”

str. Cardinal luliu Hossu nr. 22-28, tel. 0364/566999, Cluj-Napoca

14

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

15

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Camigo”

str. Al. Vlahuță, nr. 31-3IA, 074602389, Cluj-Napoca

16

Kinizsi Zoltân

Grădinița cu Program Prelungit „Miko”

str. Aviator Bădescu nr. 35, tel. 0745/372676, Cluj-Napoca

17

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Playful Learning” str. Fagului nr. 33/A, 0721/542276, Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Panda 2”

str. Zaharia Stanca nr. 25, tel. 0748/446781,Cluj-Napoca

Director,


Șef birou,            Consilier,loan Vasile Țene