Hotărârea nr. 387/2020

Hotărârea 387/2020 - Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoarea netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 252.742/1/27.05.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 252.864/31/27.05.2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 220/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, precum și ale Hotărârii nr. 163/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția

Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.Nr. 387 din 3 iunie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2020, conform Hotărârii nr. 163/2020


1

2

3

4

5

6

7

8

9

joj

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

BEREȚCHI

PETRU

ROZALIA

04.05.1970

BERINDEAN

VASILE

MARIA-MAGDALENA

30.04.1970

BORZ

GRIGORE

SILVIA

21.02.1970

BRUMAR

IOAN

LIVIA

18.04.1970

CĂLIN

VASILE

VIORICA

29.04.1970

CÂMPEAN

ILARIE

VIORICA

16.05.1970

COROIAN

GAVRIL

SUSANA

20.03.1970

CREȚ

AUGUSTIN

RODICA

30.04.1970

CRIȘAN

IONEL

MARIA

15.04.1970

DUCA

AUREL

VIORICA

16.04.1970

FABIAN

JANOS

LIDIA

14.05.1970

HĂDĂREAN

EMANOILĂ

MARIA

29.05.1970

IVAȘCĂU

GHEORGHE

MARIA

29.04.1970

KEREKES

IULIU

VALERIA

08.04.1970

MARTON

KAROLY

ILEANA

06.04.1970

MARTONFI

IOAN

MARGARETA

20.03.1970

MITRE

IOAN

VERONICA

27.04.1970

NAGY

JOZSEF

ILEANA

23.03.1970

NEGRU-RADU

ROMULUS

MARIA

14.03.1970

NEMEȘ

ȘTEFAN

IRINA

25.04.1970

PORUȚIU

IOAN

MARIA

15.05.1970

RACZ

ȘTEFAN

MARIA

10.04.1970

ROȘCA

GRIGORE

MARIA

17.04.1970

RUSU

DOREL-VASILE

ELENA

23.05.1970

SALVAN

IACOB

MARIA

30.04.1970

ȘTEFAN

GHEORGHE

ANNA

26.03.1969

SZALMA

IOSIF

SUSANA

15.05.1970

TARȚA

TIMOTEI-MATEI

EMILIA

30.03.1970

VASILIONI

VIRGII.-GHEORGH-E

EUGENIA-ALICE .

27.04.1970