Hotărârea nr. 35/2020

Hotărârea 35/2020 - Aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 66195/05.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 66554/451/05.02.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1-2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 21 alin. 1 și 3 din H.G. nr. 1275/2000, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 434/2015, ale Hotărârii nr. 857/2019 și ale Procesului - verbal al Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor din data de 15.01.2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modul de soluționare a contestațiilor formulate împotriva Listei provizorii de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 857/2019, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă Lista finală de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă afișarea Listei finale de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 4.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Biroul Mass-media.

Nr. 35 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 35/2020


MODUL DE SOLUȚIONARE A CONTESA        VIND PUNCTAJUL ACORDAT

CONFORM LISTEI PROVIZORII DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE SOCIALE APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 857/2019

Nr. crt.

CONTESTATAR

REZULTATUL CONTESTAȚIEI

PUNCTAJ LISTĂ PROVIZORIE APROBAT PRIN HCL NR.857/2019

PUNCTAJ LISTĂ

FINALĂ 2020

NUMELE ȘI PRENUMELE

1

POP MARIUS CORNEL

RESPINS

77

77

2

B ALINT ROBERT

RESPINS

66

66

3

TONEA GABRIEL

RESPINS

62

62

4

KOVACS ROMULUS

RESPINS

61

61

5

ADAM ANDREA

RESPINS

71

71

6

OTVOS ALINA

RESPINS

74

74

7

BIRTAR RALUCA

ADMIS

61

69

8

PETEAN DOREL GRUIA

RESPINS

93

93

9

FOGARASI ELENA

RESPINS

68

68

10

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

RESPINS

60

60

11

BERKE RAZVAN VASILE

RESPINS

57

57

12

ALBU PETRU DANIEL

RESPINS

54

54

13

TILICA ALEXANDRU

RESPINS

45

45

14

CRETA ERNEST

RESPINS

45

45

15

BAGYUY MARGARETA

RESPINS

43

43

16

VINCZE ANA

RESPINS

NE

NE

17

CZANKA ADAM

RESPINS

NE

NE

18

SZABO IOSIF

RESPINS

NE

NE

19

GRETA ELENA

RESPINS

NE

NE

20

BERKIPETRU

RESPINS

NE

NE

21

VARADY ZOLTAN

RESPINS

93

93

22

BONTEA VASILE

RESPINS

102

102

23

FOGARASI LAZAR

RESPINS

97

97

24

LAKATOS MARISCA

RESPINS

92

92

25

STANCU FLORIN

RESPINS

90

90

26

CSIKI GHEORGHE ROBINSON

RESPINS

90

90

27

BURCEA TEREZ

RESPINS

85

85

28

ADAM IOSIF

RESPINS

81

81

29

MURESAN ECATERINA

RESPINS

72

72

30

ADAM IOANA LIDIA

RESPINS

72

72

31

GEREBENES SARA

RESPINS

71

71

32

ORBAN SEBASTIAN ALIN

RESPINS

70

70

33

ADAM DANIEL PAUNEL

RESPINS

64

64

34

LAKATOS ECATERINA

RESPINS

62

62

35

LINGURAR SONETA

RESPINS

60

60

36

MURESAN ALEXANDRU

RESPINS

60

60

37

ARMAN ILEANA VICTORIA

RESPINS

59

59

38

ROZSA ION

RESPINS

59

59

39

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

RESPINS

58

58

40

CUTIMIHAI

RESPINS

58

58

41

RUSU STELIAN

RESPINS

57

57

42

CZANKA ALEXANDRU

RESPINS

57

57

43

RUSU LAURA ALINA

RESPINS

55

55

44

ELEKES COSMIN

RESPINS

54

54

45

ADAM MIHAIMIRCEA

RESPINS

54

54

46

VARGA ZELMA

RESPINS

54

54

47

BOLDIJAR SANDOR SEBASTIAN

RESPINS

53

53

48

VARGA CARMEN

RESPINS

53

53

49

PILI IOAN

RESPINS

53

53

50

FERENCZ AGNETA ESTERA

RESPINS

52

52

51

FARCAS ANGELA

RESPINS

52

52

52

VARGA GHIZELA

RESPINS

52

52

53

KALAI CRISTIAN

RESPINS

52

52

54

SEBESI ANA MARIA

RESPINS

52

52

55

NONICA VÂND ANA

RESPINS

52

52

56

ARGHELUS FLORIN

RESPINS

51

51

57

CSURKULYIDA

RESPINS

51

51

58

SALIMI METI

RESPINS

50

50

59

CZANKA NICOLAE

RESPINS

50

50

60

CZULI EVA

RESPINS

47

47

61

KOVACS CSABA

RESPINS

46

46

62

ELEKES MARINELA UTA

RESPINS

46

46

63

MATE ZAMFIRA

RESPINS

46

46

64

LARIONESI HORTENSIA

RESPINS

45

45

65

FOGARASI ANA

RESPINS

45

45

66

DEZMIREAN CLAUDIA LUCRETIA

RESPINS

45

45

67

BERKICASIAN

RESPINS

43

43

68

CZANKA CARMEN

RESPINS

43

43

69

CHITA MARCEL

RESPINS

41

41

70

THEIL WHILHELM ZSOLT

RESPINS

41

41

71

DEZMIREAN LUIZA

RESPINS

41

41

72

BUDI MAGDALENA

RESPINS

41

41

73

ADAM IOAN ADRIAN

RESPINS

41

41

74

BERKI CIPRIAN FLORIN

RESPINS

39

39

75

PETEAN GIULIA ROMINA

RESPINS

37

37

76

ELEKES JANE

RESPINS

34

34

77

CZULI ALEXANDRU

RESPINS

34

34

78

NONICA ALEX

RESPINS

34

34

79

LORINCZ DOINA LILA

RESPINS

27

27

80

BOJTE JANOS

RESPINS

NE

NE

81

LUD VIG IOAN ANDREI

RESPINS

NE

NE

82

LACATUS MAGDALENA

RESPINS

NE

NE

83

LINGURAR NADIA

RESPINS

NE

NE

84

VARGA MARIANA EDITA

RESPINS

NE

NE

85

ADAM TIBI

RESPINS

NE

NE

86

BERKI ANDREI

RESPINS

NE

NE

87

DEZMIREAN VIOREL CLAUDIU

RESPINS

NE

NE

88

DUMITRU PETRISOR

RESPINS

NE

NE

89

MOLDOVAN IOAN

ADMIS

NE

48

90

VERES ISIDOR

RESPINS

NE

NE

91

MAJLAT ANDREI

RESPINS

NE

NE

92

DAVID VALERIU RADU

RESPINS

NE

NE

93

COJOCNEAN NICOLAE

RESPINS

NE

NE

94

COSOCNEANIRINA

RESPINS

NE

NE

95

LINGURAR CLAUDIA

RESPINS

NE

NE

96

CIOBAN MIHAELA

RESPINS

NE

NE

97

VARGA RÂUL

RESPINS

NE

NE

98

VARGA ANA ROZALIA

RESPINS

NE

NE

99

DAVID FLORENTINA

RESPINS

NE

NE

100

COJOCNEAN MARIUS

RESPINS

NE

NE

101

DAVID AURICA

RESPINS

NE

NE

102

GEREBERES ANDREI

RESPINS

NE

NE

103

KALAIIOAN

RESPINS

NE

NE

CONSILIUL LOCAL

Anexa 2 la Hotărârea nr. 35/2020


AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


REPARTIZĂRII, PRIN ÎNCHIRIERE, A

LISTA FINALĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU

NR.

CRT

NUME SI PRENUME

ADRESA

PUNCTAJ

1

MUREȘAN CORNEL

143

2

SIMION BOBI

137

3

OPREA MARIUS CALIN ION

135

4

ONACĂ MARIUS MIHAI

134

5

CIORCA IULIA

133

6

TĂTAR BIANCA

127

7

VARGA RAFAEL

127

8

PAVEL IOAN

124

9

ANTALSANDOR

124

10

LEVAY ZSOLT

122

11

MICHI ELENA

121

12

VINCZI ILDIKO

117

13

DONDOȘANA

117

14

SĂLĂGEAN VIORICA

!

116

15

POP MELINDA

116

16

GIMAN IRINA

:

116

17

DANI FRANCISC

116

18

BUCUR IOAN

!

112

19

BÎRDOG ADRIANA

«

111

20

PRIPON GABRIELA

111

21

PUCANI MARTIN

<

111

22

BRAD TEODOR ALEXANDRU

<

110

23

SZEKELY ATTILA

<

109

24

COROIAN ANDREEA MIHAELA

<

108

25

CIOBAN LAURENȚIU

(

107

26

SUDER MISCHAEL

<

106

27

LAZĂR ILEANA

<

106

28

ȘAIGO LIDIA ELENA

(

105

29

VARZĂ MIHAI

<

103

30

HOȚIU MONICA

<

103

31

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

(

102

32

BONTEA VASILE

(

102

33

RUSU NADIA

c

101

34

MUREȘAN DANIEL

<

99

35

TRUȚĂ RODICA

<

99

36

KONCZ LIVIA

(

99

37

UNGURAȘ ELISABETA

<

99

38

DAVID ROZALIA

(

98

39

MUREȘAN ALEXANDRU

(

98

40

MOLDOVAN BOGDAN DANIEL

c

97

41

FOGARASI LAZAR

(

97

42

CELEMEN ȘTEFANIA MIHAELA

c

96

43

IGNA MIHAI

c

96

44

REZMUVES ROMULUS

96

45

KALMAN DANIELA MARIA

95

46

DIOSZEGI MARIA

95

47

MATEI ANA GABRIELA

95

48

MĂRCUȘ LETIȚIA

95

49

VARADY ZOLTAN

93

50

PETEAN DOREL GRUIA

93

51

GABOR ALEXANDRU

93

52

POLENCIUCGHEORGHE

92

53

DRĂGUȘ ROMICĂ

92

54

SASARMAN CLAUDIA CRISTINA

92

55

KALLO IOAN

92

56

URSU CAMELIA OLGUȚA

92

57

LEGMAN ANA

92

58

LAKATOS MARISCA

92

59

CHITA GHEORGHE

91

60

SIMA MARIANA

91

61

KALLO ERZSEBET

91

62

BOLDIJAR ANGHEL

91

63

RUS DOREL NICOLAE

91

64

MARTOCIAN ANA

90

65

ROȘCA VASILE

90

66

STANCU FLORIN

90

67

ROTAR IOAN

90

68

CSIKI GHEORGHE ROBINSON

90

69

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

89

70

PAȘCALĂU IOANA DELIA

89

71

GLIGA ANIȘOARA

89

72

MUZUR IOAN

88

73

SABĂU IOAN

88

74

LINGURAR AURICA

88

75

MICZI MIHAI

88

76

KISS ELISABETA MARIA

87

77

ELEKEȘ RUDOLF

87

78

AMZA MIHAI

86

79

SCARLATILIE MARIAN

86

80

ANASTASIU PETRICĂ

85

81

BARIȚIU CRISTINA

85

82

RUS CĂTĂLINA

85

83

SVAJCZER EVA

85

84

BURCEA TEREZ

85

85

NEGREALAURA

84

86

MOLDOVAN AUREL GRIGORE

84

87

POPA ROXANA MIHAELA

83

88

SZEKELY TIBERIU

83

89

DAN ALIN SABIN

82

90

SOTMARI FRANCISC

82

91

CIURI CĂLIN LUCIAN

82

92

POP RODICA ADRIANA

81

93

CUC MARCEL

81

94

CODOREAN PAULA SORINA

81

95

CIOBANU VASILE

81

96

GAJI EMANUELDAN

97

ADAM lOSIF

98

SZOMMERSZABO ILDIKO

99

ZOLOG ILDIKO ADRIANA

100

COVĂCEAN AUGUSTIN

101

CRISTUREAN EMILIA IOANA

102

RUPĂ MARGIT

103

JUCAN VIRGINIA IOANA

104

VARGA CATIȚA VERONICA

105

CALANYOS MARGARETA

106

MILLE GYONGYVER

107

HODINA MIHAIELA LIANA

108

BOLDIJAR GHEORGHE

109

DENER FRANCISC

110

POP MARIUS CORNEL

111

MOLDOVAN ANCA MIHAELA

112

MILAC MARIA STANCA

113

VIMAN DANIEL ADRIAN

114

MOLNAR ANA-MARIA

115

POP NICULINA

116

CALANYOS ALEXANDRU

117

ROMAN RODICA ANGELA

118

KULCSAR ROXANA CARMEN

119

OTVOS ALINA DANIELA

120

GAȘPAR NARCISA ALEXANDRA

121

FERENȚI MARIA NICOLETA

122

ȘOIM ANDREI OVIDIU

123

BUNACSI MARGARETA

124

POP BIANCA

125

MATEI KATALIN

126

MUREȘAN ECATERINA

127

ADAM IOANA LIDIA

128

ADAM ANDREEA

129

MOLDOVAN FLORIN

130

GEREBENES SARA

131

FABIAN GYONGYI

132

SCHEBOR ILDIKO JULIANNA

133

ORBAN SEBASTIAN ALIN

134

NOJE COSMINA SIMONA

135

ONACIU COSMIN

136

BIRTAR RALUCA

137

POPOVICIU ANA MARIA

138

CHIȘ IOANA

139

FULOP MARIA

140

RAITA LUMINIȚA-DORINA

141

VLASA ANA AURELIA

142

RAȚCLAUDIA

143

FOGARASI ELENA

144

BALINT ROBERT

145

NIMAȘ TUDOR

146

SZILAGYI CRISTIAN LAURENȚIU

147

NONICA lOSIF CRISTIAN

81

81

80

80

80

80

80

79

79

79

79

78

78

78

77

77

77

77

76

76

75

75

75

74

74

74

73

73

72

72

72

72

71

71

71

70

70

70

70

69

69

69

69

69

69

68

68

68

66

66

66

65


148

ROSTAȘ MARCELA SILVIA

64

149

PLEȘA TEODOR PAVEL

64

150

GOIA ADRIAN

64

151

CZULI ANA STELA

64

152

ADAM DANIEL PĂUNEL

64

153

ȘFAIȚ ROMEO VASILE

63

154

LAKATOȘ ECATERINA

62

155

MOROCOȘ TUDOREL FLORIN

62

156

TONEA GABRIEL FELICIAN

62

157

BOLDIJAR ROXANA

62

158

KOVACS ROMULUS

61

159

KIRALY LILIANA

61

160

ARMAN ȘTEFAN

61

161

OTVOS ANDREEA XIMENA

61

162

STOICA DUMITRU ADRIAN

60

163

TOLVAI ILDIKO IREN

60

164

DOBOȘ MIRCEA

60

165

VĂSCAN IRINA

60

166

LINGURAR SONETA

60

167

MUREȘAN ALEXANDRU

60

168

RADOANA LELIA

59

169

ARMAN ILEANA VICTORIA

59

170

ROZSA ION

59

171

CORĂBIAN DIANA

58

172

MOLDOVAN CLAUDIA AURORA

58

173

LUDVIG IULIANA MIRELA

58

174

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

58

175

CUTI MIHAI

58

176

MANEA SIMONA

58

177

PETRUCA DIANA CRISTINA

58

178

ROSTAȘ MARIA

58

179

GOMBOS IUDITA

57

180

NAGY MELINDA JULIA

57

181

BERKE RĂZVAN VASILE

57

182

RUSU STELIAN

57

183

CZANKA ALEXANDRU MARTIN

57

184

NEGRUȚA LUCIA

56

185

HOȚIU ANICA

56

186

CHERECHEȘ LUANA

56

187

POP ELVI

55

188

ȘFAIȚ VALENTIN CĂLIN

55

189

RUSU LAURA ALINA

55

190

RUNCAN BLĂNCUȚA

54

191

ELEKES COSMIN

54

192

ADAM MIHAI MIRCEA

54

193

ALBU PETRU DANIEL

54

194

VARGA ZELMA

54

195

TONDERSANDOR

53

196

BOLDIJAR SANDOR SEBASTIAN

53

197

VARGA CARMEN

53

198

PILI IOAN

53

199

BOLDIJAR SANDOR

52

200

FERENCZ AGNETAESTERA

201

FARCASANGELA

202

VARGA GHIZELA

203

KALAI CRISTIAN

204

SEBEȘI ANA MARIA

205

NONICA VANDANA

206

ARGHELUȘ FLORIN

207

CSURKULYIDA

208

COZMA ALEXANDRU IOAN

209

KALLO CARMEN MIRABELA

210

SALIMI METI

211

CZANKA NICOLAE

212

COSMAVALERIU GABRIEL

213

CIORCA MIHAELA

214

GABORA LEVENTE

215

DANI REMUS

216

SZILAGYI DRAGOMIR

217

FARKAȘ MIHAI

218

MOLDOVAN IOAN

219

BARBU LUMINIȚA

220

VLAD VASILE

221

STOICA ROZALIA

222

CZULI EVA

223

KOVACS CSABA

224

ELEKES MARINELA UȚA

225

MATE ZAMFIRA

226

DANDOS SILVIU

227

TILICA ALEXANDRU

228

LARIONESI HORTENSA FLORENTINA

229

FOGARASI ANA

230

CRETA ERNEST

231

DEZMIREAN CLAUDIA LUCREȚIA

232

TANȚĂU CĂTĂLINA

233

POP DIANA LUCIA

234

VARGA ANTONELA

235

BOCOR ANDRADA

236

ABRUDAN VICTOR DANIEL

237

POP NICOLAE

238

BERKI CASIAN

239

BAGYUY MARGARETA

240

CZANKA CARMEN

241

DUNCA ARNOLD LUCIAN

242

PUSZTAIJULIETA

243

RESTEU ANCA LAURA

244

STĂNILOIU EVA

245

CHITA MARCEL DANIEL

246

THEIL WILHELM ZSOLT

247

DEZMIREAN LUIZA

248

BUDI MAGADALENA

249

ADAM IOAN ADRIAN

250

FARKAS MARGIT

251

CĂUCEAN NICU CLAUDIU252

BERKl CIPRIAN FLORIN

253

DAVID RAREȘ

254

ALZARAI MATAZ

255

PETEAN GIULIA ROMINA

256

ROSTAȘ MARIANA

257

ELEKESJANE

258

CZULI ALEXANDRU

259

NONICAALEX

260

CIUCIUI-MARIAN ZARA VERONICA

261

ILEA RAMONA LAURA

262

LORINCZ DOINA LILA

263

KALLO ANTON VASILE

264

CAZANGIU LIVIU

265

BARTHA ELISABETA

266

VITAN LUCIA

267

OLARIU DENISA GEORGIANA

268

GAGIU DANIELA CRISTINA

269

LASZLO MIKLOS

270

VAIDA CĂLIN SORIN

271

SÎRGHE TATIANA CARMEN

272

SZILAGYI ARPAD

273

JOO IMRE

274

SZABO ATTILA

275

MOLDOVAN SÎRBIAN

276

AJTAI FERDINAND ATTILA

277

LASKAY TUNDE

278

PIHODI RAVECA

279

ALB COSMINASOMNA

280

HASZNOSI PAUL-VICTOR

281

STOICA ANA

282

GRETA PETRU

283

ZANGAR ANGELICA

284

CHITA FELICIAN IOAN

285

BEJUȘCA ALEXANDRA LIANA

286

ȚÎNȚAR BALI NT

287

ȚANCA JANOS

288

MAROSAN RADU

289

CUTH GHEORGHE

290

RACZ ROZALIA

291

LĂCĂTUȘ ANGHELUȚ GHEORGHE

292

BERCHI FIRONA

293

VINCZE ANA

294

RICZI ADALBERT

295

FENEȘANU ELENA CORINA

296

CSASZAR EVA

297

SILIANU ELENA ROIZEN

298

CIPCIGAN CORNEL

299

MOLDOVAN PAUL FLORIAN

300

VARGA CRISTINA VALENTINA

301

LUDVIG ATTILA GABRIEL

302

CZANKAADAM

303

ZAGOR CĂLIN

39

38

38

37

35

34

34

34

33

29

27

24

22

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE


304

SZABO IOSIF

305

GOCAN CRINA

306

BERKI PETRU

307

FOGARASI MARIUS

308

LĂCĂTUȘ SEBASTIAN ROMULUS

309

MUREȘAN BOGDAN IOAN

310

ROZSA IOAN

311

RUHA MATYAS

312

MOLDOVAN EUGENIA

313

SVAJCZER CSABA

314

HOPÎRTEAN CONSTANTIN

315

DAVID AURICA

316

LINGURAR NADIA

317

LUDVIG IOAN ANDREI

318

BOJTE IANOS

319

FARKASANA MARIA

320

GEREBERES ANDREI

321

KALAI IOAN

322

CIORBA GHEORGHE

323

DUMITRU PETRIȘOR

324

BERECZKI SZENDE MARTA

325

LAKO JANOS

326

GRETA ELENA

327

LACZI MONICA

328

DEZMIREAN VIOREL CLAUDIU

329

VARGA MARIANA EDITA

330

ȚURA GHEORGHE DĂNUȚ

331

FARCAȘ EUGENIA

332

'david FLORENTINA

333

LĂCĂTUȘ MAGDALENA

334

BOGAR ADALBERT

335

COJOCNEAN NICOLAE CĂLIN

336

VARGA ANA ROZALIA

337

VARGA RÂUL

338

MAJLAT ANDREI

339

DAVID VALERIU RADU

340

CZANKA KATALIN

341

COJOCNEAN NICOLAE

342

ADAM TIBI

343

VERES ISIDOR

344

CIOBAN MIHAELA

345

BERKI ANDREI

346

COȘOCNEAN IRINA

347

LINGURAR CLAUDIA

348

MOCANU MATEI CLAUDIU

349

SZABO KOCSIS IRINA

350

CĂLINA RADU

351

BODEA OANA MARGARETA

352

DRĂGHICI LIANA CARMEN

353

TOT CLAUDIA

354

BACS IM RE

355

FELSEGHI ELIZA

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE


356

JASCAU ALEXA

357

BADIU CIPRIAN EMILIAN

358

SEBO GYORGY

359

PAZSI LASZLO

360

SHEVCHENKO ANAMARIA VICTORIA

361

ROSTAȘ SALINCA

362

BUCEARPAD

363

MORUZI DORIN

364

COJOCNEAN MARIUS