Hotărârea nr. 165/2020

Hotărârea 165/2020 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.146485/1/9.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 147541/31/9.03.2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii nr. 30/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, H.C.L. nr. 163/2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, pentru 100 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Evenimente publice și informare cetățeni și

Serviciul Stare civilă.


Președinte de ședință, ' 'an Ștefan TARCEA

,c.


;a:


Cohtrasemnt anii general ^municipiului,

■ora


A__-

Nr. 165 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora Ii se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2020, conform Hotărârii nr. 163/2020


—1

2

3

~ 4

5

6

7

8

9

10

11

12

"U"

14

15

16

17

18

UF

20

21

22

23

24

25

26


Data căsătoriei

Prenume soție

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

27

28

AȘTILEAN

SABIN

ANUȚA

10.12.1969

ANDRAS

IULIU

ELISABETA-ROZALIA

11.09.1969

ANT1

CORNEL

EUGENIA

13.12.1969

ANTON

PETRE

MARIA

21.02.1970

APAHIDEAN

IOAN

ILEANA

04.02.1970

BANYAI

VASILE

SIBIL

22.12.1969

BARA

TITU-IONEL

NASTASIA

24.01.1970

BÂRDOS

ADALBERT

ELISABETA

06.02.1970

BARTHA

BELA

IULIANA

07.01.1970

BOCA

GĂVRILĂ

MARIA

17.01.1970

BONA

ERNEST

EVA

19.01.1970

BULDUȘ

NICOLAE-RĂZVAN

FLOAREA

30.12.1968

CĂDERE

CONSTANTIN

ZOE

31.12.1969

CÂMPEAN

ȘTEFAN

RAVECA

17.02.1970

CÂMPEAN

GAVRIL

SILVIA

12.10.1969

CÂMPIAN

NICULAIE

MARIA

15.08.1969

CĂTINAȘ

IOAN

ANA

20.02.1970

CHERECHEȘ-BEJAN

CORNEL

MARIA

13.02.1970

CHINDEA

IOAN-VIRGIL

EUGENIA

19.12.1969

CHIOREAN

NICOLAIE

ANA

14.11.1969

CHIRIȚĂ

VLAD

SUSANA

14.02.1970

CIGLENEAN

ALEXANDRU

ANA

29.01.1970

CINEZAN

TEODOR-VLADIMIR

VOICHIȚA

07.01.1970

CIONT

GHIORGHE

ROZALIA

30.01.1966

CIORA

VASILE

VALERIA

06.12.1969

COBÎRZAN

IOSIF

ANA

01.11.1969

COCIS

VICTOR

ANA

09.02.1970

COȚA

AUGUSTIN / O        ?

______/ Ar s..-—N *

ȚUCIA-MARIA

26.12.1968


29

CRIȘAN

IOAN

OTELIA

20.12.1969

30

CRIȘAN-VARGA

LADISAU

ELENA

26.01.1970

31

DAMȘA

ISTVÂN

LIVIA

07.02.1970

32

DICU

DORIN-CONSTANTIN

MARIA

21.02.1970

33

DORDAI

GAVRILĂ

VICTORIA

13.12.1969

34

FLOREA

VICTOR

DOINA

25.12.1969

35

GEORGIU

MIHAI

MARIA

04.02.1970

36

GONCAN

ALEXANDRU

TODOSIA

12.02.1970

37

GUDEA

IOAN

VIORICA

06.02.1970

38

HOLOSTENCU

GR1GORE

VALERIA

13.12.1969

39

HORVÂTH

ISTVAN

SARA

17.01.1970

40

IACOB

ALEXANDRU

LUCREȚIA

21.02.1970

41

IANCFHȘ

VAS1LE

DOINA

19.01.1970

42

ILOVAN

IOAN

LIDIA

06.02.1970

43

IMRE

VASILE

MARIA

13.09.1969

44

JIȘA

IOAN

LIVIA

31.01.1970

45

KOVACS

GHEORGHE-ȘTEFAN

ENIKO

24.11.1969

46

KOVACS

GHEORGHE

VIORICA

05.02.1970

47

LOMNĂȘAN

IOAN

MARIA

05.02.1970

48

LUCA

IOAN

DOINA-VERGINI A

26.12.1969

49

LUPEA

VICHENTIE

MINUCA

31.01.1970

50

LUPU

NICOLAE

DORINA

18.02.1970

51

MAIER

IOAN

ROZALIA

17.12.1969

52

MARCU

ILIE

MARIA

31.12.1969

53

MAT1Ș

CRĂCIUN

IULIANA

22.01.1970

54

MIKLOS

KAROLY

OLGA

13.12.1969

55

MIRON

IOIL

VOICHIȚA

17.01.1970

56

MOLDOVAN

VASILE

CORINA-STELLA

15.12.1969

57

MOLDOVAN

AUGUSTIN

RAVECA

18.12.1969

58

MOLDOVAN

TEODOR

ILEANA

16.02.1970

59

MUREȘAN

VASILE

LIVIA

01.12.1969

60

NAGI

ȘTEFAN

ELISABETA

08.12.1969

61

NAGY

NECULAE

SUSANA

05.01.1970

62

NAGY

ZOLTAN-GHEORGHE

ECATERINA

18.12.1969

63

NĂSTASE

IOAN-MIHAI

VALERICA

29.12.1969

64

OLAH

ALEXANDRU

ILEANA

23.11.1996

65

OLĂNESCU

DORIN-VICTOR

MARIA

05.12.1969

66

OLOSUTEAN

VASILE

MARIA

23.01.1970

67

OȚOIU

IOAN

MARIA

05.02.1970

68

PÂGLEȘAN

DUMITRU

FLOARE

02.02.1970

69

PAPP

MIHAI-ATTILA

JUDITA

29.01.1970

70

PINTEA

CORNEL

LUCREȚIA

24.01.1970

71

PODEA

CONSTANTIN

FLORICA

26.11.1969

72

POP

IOAN

MARGARETA

17.12.1969

73

POP

GAVRIL

MARINICA

10.01.1970

74

POP

GHEORGHE

VERONICA

21.02.1970

75

POPA

TEODOR

MARIA

06.09.1969

76

PUI

IACOB

VIȚA

02.02.1970

77

RADU

NICOLAE-MIHAI

MARIOARA

19.02.1970

78

SABĂU

IOAN

IRINA     _________

18.02.1970

79

SALAN

ALEXANDRU

MARIA

23.11.1963

80

SÎNGEORZAN

VIOREL

MARIA

01.12.1969

81

SIPOS

MARTIN

MARIA

01.02.1964

82

SUCIU

IOAN-GHEORGHE

ANICA

27.12.1969

83

SZEDLACSEK

LADISLAU-IOAN

ANA-MARIA

30.12.1969

84

SZEKELY

FRANCISC

MARIA

05.01.1970

85

SZOPOS

SANDOR

MARIA-AGNETA

06.12.1969

86

TANȚA

IOAN

SUSANA

25.12.1969

87

TODOR

VALER

ANA

01.12.1969

88

TOTH

ADAM-IGNAT

ANA

11.12.1969

89

TOVIS

ȘTEFAN

EMA

12.12.1969

90

VANEA

ILIE

MARIA-MAGDALENA

08.11.1969

91

VARGA

IULIU

VALERIA

01.12.1969

92

VERMEȘAN

SAMSON

FLORICA

19.06.1969

93

VIȘAN

PETRE

VERONICA-LENUȚA

09.02.1970

94

VISAN

IOAN

VIRGINIA

23.10.1969