Hotărârea nr. 163/2020

Hotărârea 163/2020 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului

Reținând Referatul de aprobare nr. 146471/1/9.03.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 147286/313/9.03.2020 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258, alin. (3) din Codul Civil, ale art. 4, alin (3) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale și ale Hotărârii 30/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Premiul se acordă o singură dată pentru fiecare cuplu, iar dacă nici unul dintre cei doi soți nu este în viață la data acordării premiului, acesta nu se transmite moștenitorilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția

Evenimente publice și informare cetățeni și Serviciul Stare civilă.

edinte de ședință, Ștefan TARCEA


ează:

1 al municipiului,Nr. 163 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)