Hotărârea nr. 145/2020

Hotărârea 145/2020 - Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad. 335246 înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca, în ampriza existentă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad. 335246

înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837

înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca, în ampriza existentă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad. 335246 înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca, în ampriza existentă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 156147 din 12.03.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 156223 din 12.03.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri adiacente străzii Regina Maria, identificate cu nr. cad.335246 înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca și a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat cu nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca, în ampriza existentă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin (1), alin. (4), ale art. 287 lit. b) și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 562 alin. (2), ale art. 861 alin. (1), ale art. 863 lit. e) și ale art. 889 alin. (1) și (2) din Codul civil, ale Hotărârii nr. 463/2014, ale Declarațiilor autentificate sub nr. 1180 din 28 iunie 2019, nr.1372 din 29 iulie 2019, nr. 1038 din 11 iunie 2019, nr. 1243 din 11 iulie 2019 de către Societatea Profesională Notarială „Autentica” din Cluj-Napoca, prin notar public Buda Liliana;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-terenuri, adiacente străzii Regina Maria, astfel:

  • - imobilul-teren identificat cu nr. cad. 335246 înscris în C.F. nr. 335246 Cluj-Napoca, în suprafață de 313 mp., în baza Declarației autentificate sub nr. 1180 din 28 iunie 2019 de către Societatea Profesională Notarială „Autentica” din Cluj-Napoca prin notar public Buda Liliana;

  • - imobilul-teren identificat cu nr. cad. 335939 înscris în C.F. nr. 335939 Cluj-Napoca, în suprafață de 194 mp., în baza Declarației autentificate sub nr. 1372 din 29 iulie 2019 de către Societatea Profesională Notarială „Autentica” din Cluj-Napoca, prin notar public Buda Liliana;

  • -  imobilul-teren identificat nr. cad. 335415 înscris în C.F. nr. 335415 Cluj-Napoca, în suprafață de 631 mp., în baza Declarației autentificate sub nr. 1038 din 11 iunie 2019 de către Societatea Profesională Notarială „Autentica” din Cluj-Napoca, prin notar public Buda Liliana;

  • -  imobilul-teren identificat nr. cad. 335795 înscris în C.F. nr. 335795 Cluj-Napoca, în suprafață de 438 mp., în baza Declarației autentificate sub nr. 1243 din 11 iulie 2019 de către Societatea Profesională Notarială „Autentica” din Cluj-Napoca, prin notar public Buda Liliana;

Art.2. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren adiacent străzii Romul Ladea, identificat nr. cad. 311837 înscris în C.F. nr. 311837 Cluj-Napoca, în suprafață de 56 mp., în baza Declarației autentificate sub nr. 1180 din 28 iunie 2019 de către Societatea Profesională Notarială „Autentica” din Cluj-Napoca, prin notar public Buda Liliana;

Art. 3. Se aprobă trecerea imobilelor-terenuri prevăzute la art. 1 și art. 2 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, aferente străzii Regina Maria și străzii Romul Ladea.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Nr. 145 din 23 martie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)