Hotărârea nr. 110/2020

Hotărârea 110/2020 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia

sărbătorilor de Paște și Crăciun


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 106.350/24.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 106.445 din 24.02.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun;

Reținând prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 și 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr. 30/2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării a 500 de pachete cu produse alimentare la prețul de 100 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, copiilor beneficiari ai serviciilor Centrului de zi „Țara Minunilor”, Centrului de Servicii Socio-Medicale, Centrului de Resurse pentru Părinți și Copii, Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, precum și copiilor beneficiari ai serviciilor sociale oferite în Unitatea mobilă din strada Platanilor (Pata Rât), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.Nr. 110 din 28 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa la Hotărârea nr. 110/2020


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

LISTA

privind repartizarea pachetelor cu produse alimentare care să fie distribuite cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun

Nr. crt.

Instituția

Adresa

Persoana de contact

Nr. pachete aprobat pentru Paște

Nr. pachete aprobat pentru Crăciun

1

Centrul de zi “Țara

Minunilor”

Str. Branului, nr. 14

Iclodean-Lazar

Cristian

74

74

2

Centrul de Servicii Social-Medicale

Str. Aviator

Bădescu, nr. 32

Vlădescu Alin

65

65

3

Centrul de resurse pentru părinți și copii

Str. I.C. Bratianu, nr. 45

Totelecan

Diana

50

62

4

Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Str. Maramureșului, nr. 1

Totelecan

Diana

35

45

5

Unitatea mobilă din str.

Platanilor (Pata Rât)

Str. Platanilor f.n.

Iclodean-Lazar

Cristian

15

15

Total pachete

239

261

TOTAL GENERAL estimat

500