Proces verbal din 31.10.2019

Ședința extraordinară din 31 octombrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 563.716/305/1.11.2019

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 31 octombrie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea, Mihai Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Gergely Balazs și Dan Ioan Morar.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul B1, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistem integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu destinația de drum în suprafață de 1281 mp., identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.F. nr. 325717 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu - str. Șiretului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 9316-C1, 9489-C1 situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiar Fundația „Primăvara Clujană”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17; beneficiară: S.C. Sales Consulting S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137; beneficiari: Balaj Mircea și Balaj Emilia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D; beneficiar: Vasile Tudor Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A; beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77; beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, zona Colonia Sopor; beneficiar: Boca Claudiu-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Românașul-Bum, în vederea realizării proiectului ,,Teatrul Universitar Amator”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului ,,Din nou la grădiniță, din nou împreună!”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Rolul tinerilor în viața Clujului”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Un secol fără Ady Endre”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,40 de zile în 40 de povești”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Mvsevm Transilvaniae, în vederea realizării proiectului ,,Cluj 1989.21.12”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Mathias Rex, în vederea realizării proiectului „Program de excelență pentru lideri de ONG”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 38.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Argumentum Nostrum, în vederea realizării proiectului „Sărbătorim împreună”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, în vederea realizării proiectului „Moții - Făuritori de istorie națională”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării proiectului „Com'ON Cluj-Napoca'19 - implementarea inițiativelor tinerilor”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării proiectului „Centrul de Interes - Performance Days”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 260.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultura schimbării”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului ,,Cluj-Napoca -capitala tenisului cu piciorul”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului „Tendințe și repere în arta contemporană regională”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Locul lui Mina, în vederea realizării proiectului ,,Bună ziua, Cluj!” Celebrarea unui deceniu de identitate culturală comunitară”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului „Stagiunea Reactor ”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirile internaționale RESHAPE”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 57.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,2019- Anul Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Film și Cultură Urbană, în vederea realizării proiectului ,,Cinemateca TIFF, ediția a IV-a”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,CULTURESCU - ateliere pilot de educație culturală”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului „AGILE RAINBOW - Tabără de învățare agilă pentru tineri și copii”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 196.400 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 467/2019 (alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 477/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2019 (alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă). Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 83.500 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația „Sfântul Nectarie Cluj” -Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.122 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Centru Comunitar”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 19.700 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Alfa Grup, în vederea realizării proiectului „Muzica pentru fiecare. Înregistrare Album Alfa Band”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Farmec din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică - Școala Gimnazială Ion Creangă - Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1055/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22). Proiect din inițiativa primarului.

 • 56. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 57. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Balea Maria, înregistrată sub nr. 507261/43 din 4.10.2019.

 • 58. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chezan Mihai Dumitru, înregistrată sub nr. 485938/3 din 24.09.2019.

 • 59. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 59a și 59b, care au fost postate pe siteul instituției, astfel încât acestea să poată fi consultate de către cei interesați.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de primar și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

59 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborarea studiului de fezabilitate și elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 - km 0+915.089. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

59 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborarea studiului de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă”, km 0+000 - km 0+264. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca sportivei Simona Halep, personalitate marcantă a tenisului românesc și internațional. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - președintele Comisiei VII - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 1 au fost reluate după punctul 46 de pe ordinea de zi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului

Cluj-Napoca la data de 30.09.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului

Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 4. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil, cu următorul amendament: „se desființează funcțiile publice vacante la Serviciul Autorizări construcții, respectiv, funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior, I.D. post - 339990 și inspector, clasa I, grad profesional principal, I.D. post - 427514 și, totodată, se înființează funcțiile publice de inspector, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Acord unic, în subordinea Serviciului Autorizări construcții, Direcția Generală de Urbanism”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 1109/2018 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a contractului având ca obiect unitatea de locuit, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., Modul B1, ap. 2, încheiat cu Mateiașu Eugen-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 19A, aferent Școlii Gimnaziale „Horea”, în sistem integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu destinația de drum în suprafață de 1281 mp., identificat cu nr. cadastral 325302, înscris în C.F. nr. 325302 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Porțelanului nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 45 mp., identificat cu nr. cadastral 325717, înscris în C.F. nr. 325717 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Romul Ladea nr. 120. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 11. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 4388/C, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu — str. Șiretului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind demolarea imobilului cu nr. topo. 9316-C1, 9489-C1 situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Gării. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 331975-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil. Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 14. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiar Fundația „Primăvara Clujană”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. Daniel Sima - antrenor în cadrul Centrului de copii și juniori al Universității Cluj - arată că, de 25 de ani, lucrează cu copii aparținând unor diferite categorii de vârstă, colaborând cu nume mari ale sportului clujean, cum ar fi Dr. Mircea Luca, Dan Anca sau Miklâs Szoboszlay, care, pe lângă performanța sportivă, au reprezentat repere și în ceea ce privește educația; consideră că aceste două aspecte, performanța și educația, trebuie să fie combinate, mai ales în cadrul unui centru de copii și juniori, la care sunt legitimați 600 de copii clujeni, cu vârste cuprinse între șase și 19 ani; subliniază că prioritară este educația, din cei 600 de copii, nu toți pot să ajungă la nivelul de performanță, însă, de-a lungul timpului, toți au devenit oameni împliniți în cadrul comunității; arată că, pentru educație, au nevoie de vestiar, iar pentru performanță, de teren; arată că centrul are probleme foarte mari cu bazele sportive, făcând eforturi foarte mari pentru desfășurarea fiecărei ore de antrenament, precum și pentru asigurarea unor spații pentru vestiar, a alimentației, a vitaminizării sau a transportului, fără a mai vorbi de asigurarea asistenței psihologice, de recuperarea după accidentări sau de refacerea după efort; reiterează solicitarea de a le fi puse la dispoziție un teren și un vestiar, pentru obținerea de performanțe; precizează că Baza Dan Anca are o situație încurcată din punct de vedere juridic și solicită găsirea unei soluții, pentru ca baza să poată fi folosită de Centrul de copii și juniori al Universității Cluj; arată că, pentru a atinge nivelul de performanță, un copil are nevoie de cel puțin 10.000 de ore de muncă, de antrenament, pentru o singură deprindere; evidențiază că în cadrul centrului activează aproximativ 40 de copii care fac parte din loturile naționale și care pot să reprezinte, la un moment dat, orașul și țara, dar, în condițiile actuale, „nu putem să facem cu ei măiestrie sportivă”, din cauza lipsei terenurilor de antrenament și a vestiarelor; consideră că, așa cum generația lui Miklâs Szoboszlay a fost în exil la Sibiu, Centrul de copii și juniori al Universității Cluj este exilat în propriul oraș; subliniază că antrenorii din cadrul centrului realizează un proces educativ, trebuind să aibă prestanță în fața copiilor, pentru a-i putea învăța să fie oameni demni și să facă performanță.

D -na Simona Sferle - avocat - solicită amânarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi pentru ședința următoare, pentru a permite clarificarea situației pe cale amiabilă; susține că suprafața totală care face obiectul contractului a fost diminuată, în urma retrocedării unei suprafețe de 2.650 de m.p., care, până la urmă, a ajuns să fie și predată, efectiv, către cei care au făcut cererea de retrocedare, astfel încât, în momentul de față, suprafața este într-adevăr, mai mică; susține că, cu toate acestea, fundația a căutat, în ultima perioadă - și ca urmare a schimbării asociaților - și a identificat soluții, astfel încât să poată prelua și să poată continua obiectul contractului; consideră că, în ultimele luni, din păcate, nu a existat cea mai bună comunicare între fundație și consiliul local, motiv pentru care s-a ajuns la situația de astăzi, când a trebuit să vină direct în fața consiliului local, fără a fi organizată, în prealabil, o întâlnire constructivă, acesta fiind și motivul pentru care solicită amânarea; susține că, în cazul în care va fi decisă încetarea contractului, nu se va soluționa nimic, pentru că e vorba despre un contract de asociere, nu despre o concesiune; afirmă că, fiind un contract de asociere, încetarea acestuia - de fapt, o formă de reziliere - nu va putea fi dispusă decât de către instanță, lucru care nu este în beneficiul nimănui; arată că, pe de altă parte, suprafața de teren rămasă - poziția din proiect - nu mai poate fi folosită ca bază sportivă, acesta fiind și motivul pentru care este propusă încetarea contractului; susține că, prin continuarea contractului, poate fi continuată asigurarea funcționării bazei sportive, existând posibilitatea ca fundația să aibă acces și la suprafața care a fost retrocedată; face observația că, în proiectul de hotărâre, nu a văzut care ar fi intenția primăriei cu privire la această bază sportivă, motiv pentru care consideră că propunerea de amânare până la următoarea ședință de consiliu nu aduce niciun prejudiciu, tocmai pentru clarificarea situației; „pe de altă parte, chiar dacă ar fi să votați, din punctul meu de vedere, contractul nu poate înceta decât strict pentru suprafața pentru care s-a pierdut titlul de proprietate; pentru cealaltă suprafață, nu există un temei de drept; nu putem spune că este culpa nici uneia dintre părți, cu atât mai puțin a fundației; cea care nu mai poate asigura folosința este unitatea administrativă, datorită acelei decizii judecătoarești, fără a spune că este, neapărat, o culpă”; reiterează propunerea de amânare a proiectului de hotărâre, astfel încât să poată formula o propunere de modificare a contractului, astfel încât să fie menținută baza sportivă, în interesul tuturor copiilor, după cum a spus și domnul Daniel Sima; arată că baza sportivă este deschisă tuturor copiilor, indiferent dacă aparțin sau nu unui club sportiv din Cluj; solicită ca, în cazul în care va fi respinsă cererea de amânare, consiliul local să constate că nu sunt întrunite condițiile pentru încetarea unilaterală a contractului; precizează că orice contract nu poate înceta decât fie prin voința părților, fie prin decizie judecătorească; „dorința noastră este să nu se ajungă la cea de-a doua variantă; vă mulțumesc”.

Dl. primar - arată că acesta este un subiect de maxim interes pentru Cluj, pentru cei 600 de juniori ai clubului Univesitatea, care, astăzi, nu au unde să se antreneze în condiții decente; precizează că este vorba despre o decizie pe care municipalitatea este nevoită să o propună consiliului local, după ce, în prealabil, timp de cinci sau șase luni, începând cu aprilie, au fost încercate toate soluțiile pe cale amiabilă posibile - atrăgându-și critici serioase din partea părinților -, care, din păcate, s-au soldat cu un eșec, negăsindu-se niciun fel de înțelegere din partea partenerilor de asociere; „colegii mei pot să vă confirme acest lucru”; arată că, în condițiile acestea, planul primăriei este următorul: acest contract trebuie să înceteze, deoarece este păgubos pentru interesul public al orașului, iar baza sportivă trebuie reîntregită - astfel încât cei 600 de copii și nu numai să o poată utiliza -, prin recurgerea la procedurile legale de achiziționare a suprafeței de teren de 2.700 de m.p., care a fost revendicată și retrocedată; precizează că este avută în vedere și o investiție publică a orașului, gestionată în interes public, pentru ceea ce înseamnă „U” Cluj și pentru cei care doresc să facă performanță, așa cum a afirmat și domnul Daniel Sima; arată că acesta este un prim pas, iar, dacă va exista bună-credință, „mâine vă așteptăm la masă, de mîine vă așteptăm la masă, să discutăm care sunt condițiile în care putem să mergem mai departe, dar după ce orașul a luat această decizie, de a nu mai sta în așteptare, pentru că această pasivitate este de prea multă vreme, iar pasivitatea costă viața și pregătirea fiecărui copil din Cluj-Napoca; ceea ce ne propuneți dumneavoastră, să lăsăm în continuare această fundație să funcționeze, în interesul nu știu cui și prin ce modalități, nu avem aceste argumente, să putem să credem și, pe bună dreptate, întrebarea este: de ce din luna aprilie, de când am deschis această cale de comunicare, nu a existat vreun interes coerent ca să soluționăm această problemă?; din acest punct de vedere, eu nu recomand amânarea punctului; recomand încetarea contractului; dacă va fi nevoie, vom merge și în instanță, nu este niciun fel de problemă; până la urmă, acolo putem ajunge, dacă această bună-credință despre care s-a vorbit ar exista; deci, în consecință, punctul meu de vedere, pe care-l susțin și vă rog să-l aveți în vedere în decizia dumneavoastră, este să redăm această bază sportivă orașului, comunității, interesului public, fără niciun fel de alt parteneriat, care, din nefericire, s-a dovedit a fi păgubos pentru interesele copiilor, ale clubului Universitatea și ale celor care doresc să facă performanță; asta este realitatea, o vedem cu toții și, în consecință, susțin proiectul promovat de colegii mei, care are toate atributele legale pentru a fi promovat, are toate avizele necesare pentru a începe un demers care, repet, nu se încheie astăzi, dar, cu siguranță, deschide calea pentru a putea reîntregi acea bază sportivă și a o reda comunității noastre”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire reprezentanță comercială S+P+3E+Er, str. Grigore Moisil nr. 17; beneficiară: S.C. Sales Consulting S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament: „la art. 1, se completează, astfel: imobilul va dispune de punct gospodăresc îngropat”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire hotel de apartamente S+P+3E, Calea Moților nr. 137; beneficiari: Balaj Mircea și Balaj Emilia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament: „se vor amenaja zece locuri de parcare pentru biciclete”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D; beneficiar: Vasile Tudor Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament: „ultimul alineat de la art. 1 va avea următorul conținut: toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia; până la recepția lucrărilor, aleea de acces de la str. Măceșului și până la parcela studiată prin P.U.Z. se va realiza la strat de uzură și echipa edilitar”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire locuință semicolectivă P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 18A; beneficiari: Sallai Tunde-Gabriela și Sallai Adrian-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+3E strada Bistriței nr. 75-77; beneficiari: S.C. C&D Invcons S.R.L. și Frenko Thomas Peter. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, zona Colonia Sopor; beneficiar: Boca Claudiu-Călin. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament: „art. 1 se completează, astfel: terenul grevat de servitutea de utilitate publică va fi cedat în domeniul public, conform angajamentului dat”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare (faza internațională), precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil, cu un amendament: „se suplimentează suma alocată cu încă 1.000 de lei, având în vedere faptul că eleva Bukhardt Zsâfia, de la Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca, care a obținut un premiu la Olimpiada Internațională de Limbă, Literatură și Cultură Maghiară Apăczai Csere Jănos, a fost pregătită de doamna profesor Racz Melinda, de la Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca; astfel, se modifică suma totală propusă în proiect spre aprobare, de la 18.000 de lei la 19.000 de lei (cu suplimentarea sumei alocate premierii profesorilor, de la suma de 8.000 de lei la 9.000 de lei)”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 27.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2019, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Românașul-Bum, în vederea realizării proiectului „Teatrul Universitar Amator”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului ..Din nou la grădiniță, din nou împreună!”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ..Rolul tinerilor în viața Clujului”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Orban Balazs Akademia Egyesulet, în vederea realizării proiectului ,,Un secol fără Ady Endre”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,40 de zile în 40 de povești”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Mvsevm Transilvaniae. în vederea realizării proiectului ..Cluj 1989.21.12”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019. pentru Asociația Mathias Rex. în vederea realizării proiectului ,.Program de excelență pentru lideri de ONG”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - viceprimar - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Olah Emese, viceprimar, nu participă la vot).

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 38.000 lei de la bugetul local pe anul 2019. pentru Asociația Argumentum Nostrum. în vederea realizării proiectului ..Sărbătorim împreună”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - viceprimar - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierii locali Olah Emese, viceprimar și Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019. pentru Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”. în vederea realizării proiectului ..Moții - Făuritori de istorie națională”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării proiectului ..Com'ON Clui-Nupocu'19 — implementarea inițiativelor tinerilor”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării proiectului „Centrul de Interes — Performance Days”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 260.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului „Cultura schimbării”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația de Futnet, în vederea realizării proiectului „Cluj-Napoca — capitala tenisului cu piciorul”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului

. .Tendințe și repere în arta contemporană regională”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Locul lui Mina, în vederea realizării proiectului ,,Bună ziua, Cluj!” Celebrarea unui deceniu de identitate culturală comunitară”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului „Stagiunea Reactor ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil. D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului „Întâlnirile internaționale RESHAPE”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil. D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 57.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,2019- Anul

Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Ioan Sabin Sărmaș nu participă la vot).

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Film și Cultură Urbană, în vederea realizării proiectului „Cinemateca TIFF, ediția a IV-a”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,CULTURESCU — ateliere pilot de educație culturală”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Educație Sustenabilă, în vederea realizării proiectului ,,AGILE RAINBOW — Tabără de învățare agilă pentru tineri și copii”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 196.400 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 467/2019 (alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - arată că s-a întors la o ședință a consiliului local pentru a vedea cum sunt alocați banii pe care-i alocă suplimentar consiliul local pentru spitalele care nu sunt în subordinea sa; își manifestă aprecierea față de domnul Radu Moisin, consilier local, care s-a ținut de cuvânt și proiectul privind dotarea Centrului de Transfuzii cu un transformator a fost finalizat, centrul beneficiind, după 30 de ani, de un aparat care asigură, în caz de urgență, condiții bune de funcționare pentru camerele frigorifice; afirmă că, în mometul în care au fost alocate, suplimentar, acele sume pentru secțiile Spitalului Județean, ia criticat pe domnul primar și pe consilierii locali, pentru că nu a existat o dezbatere prealabilă, în cadrul căreia managerii spitalelor clujene să motiveze, public, de ce solicită bani pentru anumite investiții și nu pentru altele, pentru că, până la această oră, din cifrele pe care le deține, nici 10% din sumele alocate de consiliul local nu a fost cheltuit; susține că, în schimb, astăzi există niște referate de aprobare care nu au în spate niciun fel de motivare; arată că există chiar un referat al Spitalului de Recuperare, care este scris de mână, în data de 23.10; sesizează că nu există niciun fel de control asupra banilor pe care consiliul local îi alocă, în multe situații, cu generozitate, unor spitale care nu sunt în subordinea sa; întreabă care sunt criteriile folosite pentru alocarea acestor bani, pentru că, de exemplu, la Neurochirurgie, se renunță la 200.000 de lei, banii fiind realocați către Reumatologie și Nefrologie, în condițiile în care la fiecare dintre aceste secții, care sunt focare de infecție, ar fi necesară o suplimentare de sumă; susține că i-a trimis domnului primar un videoclip de șase minute, care prezintă situația catastrofală a căilor de acces la Spitalul Județean; consideră că managerii de spital care nu folosesc banii publici alocați ar trebui întrebați sistematic, la un interval de timp rezonabil, de ce nu fac acest lucru, respectiv, criticați; arată că, în contrast, domnul Florin Crișan, managerul Institutului Inimii, a cheltuit toată suma alocată pentru căile de acces și a cerut, în mod justificat, o suplimentare care va fi aprobată astăzi; „managerul Șușcă, de la Spitalul Județean, nu a cheltuit banii, nu i-a folosit”; consideră că o reacție din partea consilierilor locali ar fi justificată, în condițiile în care situația căilor de acces la Neurochirurgie este catastrofală, mai ales în cazul ambulanțelor care transportă pacienți care au suferit un politraumatism; afirmă că accesul către secția de neurologie este plin de gropi, cum nu a văzut niciodată în viața sa, unele gropi având dimensiunea de 40 de cm.; „este responsabilitatea noastră colectivă; sunt spitalele noastre; nu mă lăsați în chestiunea asta singur; știu că șoptiți pe la colțuri că sunt circar, că filmez, că n-am altceva de lucru, dar realmente, oameni buni, e o rușine națională; nu este o chestiune care ține de jobul meu de deputat și de membru în Comisia de sănătate; puteți să mă ridiculizați, însă realitățile pe care vi le spun pornesc de la această problemă fundamentală: când dăm banii nu există niciun fel de transparență, nu există niciun fel de dezbatere, nu știm niciodată, cu șefii de secție, dacă banii care se dau, se dau chiar pe nevoile reale”; susține că ieri, la U.P.U. - care este secția cea mai aglomerată din oraș -, la ora 12:30, „a defulat cu rahat, pe românește, canalul în stradă”, nesesizând nicio solicitare din partea Spitalului Județean pentru această chestiune; consideră că membrii consiliului local au datoria morală de a intra în spitale, pentru a vedea că, lângă U.P.U., trebuie amenajată o toaletă pentru aparținători; „nu puteți să dați bani la începutul anului și doar să spuneți: am dat mai mult cu 40%; cui i-ați dat și ce s-a făcut cu ei?”; susține că trebuie să existe o astfel de evaluare, în condițiile în care, la final de an, fondurile nu sunt cheltuie nici măcar în procent de 10%, banii fiind realocați; reclamă că la ședințele de consiliu nu este prezent niciun manager de spital, aceștia nefiind întrebați, niciodată, de ce nu au cheltuit banii sau dacă aceștia au fost cheltuiți în mod corespunzător; reiterează că este incredibil că există gropi pe calea de acces către secția de neurochirurgie; „mai apoi, alocați o sumă, înțeleg, pentru a se face un așa-zis centru de excelență în neurochirurgie dintr-un coteț”; susține că în Cluj-Napoca există parcele unde pot fi construite, de la zero, clinici; reiterează că „nu se poate să transformăm un coteț, care este Clinica de Medicină a Muncii, într-un centru de excelență”; afirmă că, din moment ce aceste sume sunt alocate fără organizarea niciunei dezbateri și fără transparență, trebuie să ne întrebăm cu toții de ce oamenii sunt permanent nemulțumiți de serviciile medicale, în condițiile în care aceștia nu sunt niciodată întrebați care le sunt prioritățile; susține că a mai vorbit în cadrul ședințelor de consiliu de două ori, fiind ascultat uneori cu atenție, alteori nu; „nimeni nu spune nimic, mai trec încă șase luni, banii se aruncă, serviciile sunt la fel de proaste și niciun consilier local nu merge să spună: băi, ce-ați făcut cu banii ăștia?; vreau să văd, că sunt banii noștri”; îl întreabă pe domnul primar care este procedura și cum poate fi îmbunătățită, astfel încât, atunci când sunt alocați banii, să existe o perioadă alocată dezbaterilor, la care să participe pacienții, medicii și șefii de secții, „să nu fie la mâna unui manager și la un telefon pe care-l dă unui primar, care e încărcat cu tot felul de lucruri, și care spune: domnule, la Clujana lucrurile sunt bine?; da, sunt bine, dar dacă am fi făcut o dezbatere înainte de marile alocări de sume, poate nu ne scăpa aerul condiționat din zona U.P.U.”, iar clădirea respectivă nu ar fi fost „cârpită” în mod inestetic, cu câte un „apărătuț”; solicită să i se spună cum a fost motivată renunțarea la unele sume sau suplimentarea altora, pentru că zonele de acces la spitale se află într-o stare extrem de proastă, în condițiile în care această administrație performează în foarte multe domenii, căile de acces, pe toate axele, arătând impecabil în Cluj-Napoca; întreabă cum este posibil să nu existe aceleași pretenții pentru niște curți; „de ce nu-i dați de pereți, domnule primar, pe managerii care nu-și fac treaba pe banii publici?; este singura atitudine publică rezonabilă pe care o putem avea, din simț civic”.

Dl. primar - arată că în aceste domenii, care țin de alocări de sume, altele decât cele pentru spitalele aflate în subordinea municipalității, și se referă aici în special la Spitalul Clujana (Spitalul Clinic Municipal, n.n.), procedura este următoarea: șefii instituțiilor respective, desemnați în mod legal, împreună cu managerii, își alcătuiesc lista de probleme, conform inventarelor proprii, iar, după aceea, înaintează aceste solicitări primăriei, care, prin ordonatorul principal de credite, stabilește care este suma maximă pe care o poate acorda, ținând cont de constrângerile bugetare, în condițiile în care, anul trecut, la execuția bugetară, bugetul local a pierdut 16 milioane de euro, iar anul acesta, aproximativ 20 de milioane de euro; precizează că, pentru municipalitate, sănătatea și spitalele reprezintă o prioritate, având în vedere calitatea actului medical, a profesorilor universitari și a elitei medicale din Cluj-Napoca; „nu spun că nu mai există lucruri care pot fi îmbunătățite, dar nu aruncați, odată cu apa din covată, și copilul; gândiți-vă de fiecare dată când vorbiți, toți, cât faceți bine și cât faceți rău acestui mediu academic, universitar, medical clujean; este o elită recunoscută în întreaga lume, nu doar în țară sau în Europa, și v-aș ruga să reflectați de fiecare dată, fiecare dintre dumneavoastră, atunci când vorbiți și puneți în balanță ceea ce avem extraordinar, un bulgăre de aur, care este calitatea, repet, a oamenilor, a serviciilor medicale; evident, constrângeri există peste tot în țară”; arată că și la Cluj există constrângeri de natură medicală, deoarece Spitalul Clujana ar fi închis dacă primăria n-ar plăti materialele necesare funcționării acestuia; subliniază că celelalte spitale nu sunt ajutate de Casa de Sănătate, așa cum primăria ajută Spitalul Clujana, în cazul căruia banii primiți de la Casa de Sănătate acoperă doar cheltuielile cu salariile, restul cheltuielilor fiind suportate de primărie; arată că se miră că mulți manageri clujeni reușesc să țină în viață spitalele, ținând cont de alocările de care beneficiază și de greutățile complexe pe care le întâmpină; „și, totuși, avem o elită medicală, cu oameni precum profesorul Florian, vicepreședintele Asociației Mondiale - și subliniez, Mondiale - de Neurochirurgie; adică, omul acesta are la masă toți neurochirurgii din lume - mondial, da? - și face un centru, se chinuie, de doi ani de zile, împreună cu managerii, să construiască un centru de neurochirurgie de talie mondială, care va face din Cluj un A.K.H. al Transilvaniei, cel puțin; am încercat să-l sprijinim, într-adevăr - procedurile, ministerul nu l-au sprijinit, atât cât s-ar fi așteptat, și a cerut să nu se piardă banii, prin manageri, prin ceea ce au decis, să restructureze, într-o altă formulă; eu nu pot să decid oportunitatea cheltuielilor, pentru că n-am această competență; am competența să comunic cu oamenii din instituțiile respective, care-mi solicită ca aceste sume de bani să fie alocate în conformitate cu ceea ce ei stabilesc și decid; evident că avem filtrul comisiei de specialitate, căreia eu mă adresez să analizeze, să discute, să pună întrebări suplimentare, și al doilea loc, după ce eu stabilesc suma de bani, este comisia de specialitate a consiliului local, care, repet, cere informații, se interesează, discută și vine în fața dumneavoastră, ca al treilea element, să ne propună aceste soluții, ca element de transparență deplină; aceștia sunt cei trei pași: solicitări, primar, comisie, plenul consiliului local”; consideră că problemele din sistemul sanitar nu sunt de natură personală, ci de natură sistemică, și oferă exemplul Spitalului Clujana, comparând sumele pe care le primește de la consiliul local cu cele pe care le primește de la Casa de Sănătate; susține că alocările/pacient oferite de Casa de Sănătate sunt la nivelul anului 2008 sau 2009; reiterează că este un miracol că acești oameni de la Cluj, ținând cont de greutățile pe care le întâmpină, reușesc să mențină calitatea actului medical; arată că primăria, la sfârșitul anului, primește un raport, care este bilanțul pe care municipalitatea îl solicită, instituțional, urmând a se vedea, la sfârșitul anului, dacă banii alocați pentru repararea curților au fost folosiți sau nu; precizează că s-a interesat, la un moment dat, despre problema curților, și i s-a răspuns că nu s-a prezentat nimeni la licitație; „așa și este; și noi, la Podul Garibaldi, de trei ori am scos la licitație și nu a venit nimeni”; subliniază că, totuși, încă nu am ajuns la sfârșitul anului, urmând să așteptăm depunerea rapoartelor, în termenul prevăzut de lege, în luna decembrie, pentru a vedea ce s-a cheltuit din sumele alocate; arată că, în situațiile în care banii nu au putut fi cheltuieți, spitalele au anunțat municipalitatea din timp, precizând și motivele, iar managerii spitalelor respective, pentru a nu pierde banii, au propus realocarea lor pentru alte obiective; precizează că astfel de realocări au fost discutate în cadrul comisiei de specialitate și au fost supuse aprobării consiliului local; reiterează că sunt lucruri care trebuie corectate, dar este nepermis să fie compromis un avantaj competitiv al orașului; consideră că, în ceea ce privește cheltuirea responsabilă a banului public, este esențială menținerea contactului cu cei abilitați să decidă și care sunt responsabili în fața legii, inclusiv sub sancțiunea răspunderii penale; arată că, oricum, sumele alocate de consiliul local sunt insuficiente și, atunci, managerii își prioritizează obiectivele, ei fiind specialiști în domeniu, „pentru că așa este firesc să funcționeze o instituție, respectându-ne atribuțiile și competențele; evident, din tribună putem face ce dorim, dar important e să ținem cont de cei care sunt în teren, că ei fac diferența; vă mulțumesc”.

Dl. Vasile Florin Stamatian - deputat - arată că se împlinesc 15 ani de când a călcat pentru prima dată în această sală, în calitate de consilier local, fiind membru al Comisiei pentru sport, sănătate și turism; rememorează că banii pentru sport și sănătate erau foarte puțini, depunându-se eforturi mari pentru acoperirea necesităților; evidențiază că a decis să participe la această ședință de consiliu, fiind impresionat de numărul mare al proiectelor de hotărâre prin care este suținută viața culturală a municipiului; precizează că banii sunt alocați în baza unor programe, fiind foarte greu să obții fonduri pentru sănătate, fiind necesare acte și fundamentări foarte serioase, mergând uneori până la studii de fezabilitate, astfel încât comisia de specialitate a consiliului local să-și dea acordul; arată că, din câte știe, există un control și pe parcursul derulării proiectului; consideră că este corect ca managerii să spună de ce au nevoie, pentru că dacă stai de vorbă cu șefii de secții, fiecare are nevoie de câte ceva, fiind greu de realizat o prioritizare; afirmă că a propus, la un moment dat, ca mandatul unui director de spital să fie de un an, astfel încât acest post să fie ocupat de toți șefii de secții; evidențiază preocuparea Primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru alocarea de sume pentru domeniul sănătății; arată că și pe el îl deranjează reparațiile de proastă calitate, dar precizează că pe drumul de la poartă până la Clinica de Neurochirurgie nu există nicio groapă; subliniază importanța unității care va fi realizată la Clinica de Neurochirurgie, unitate destinată activității de urgență; nu înțelege de ce Clinica de Medicina Muncii este considerată un „coteț”, deoarece el a luptat pentru menținerea activității dedicate medicinii muncii; evidențiază că o unitate nu poate fi construită fără să aibă toate avizele necesare; reiterează că este mândru de preocuparea consiliului local pentru alocarea de fonduri domeniului sănătății.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - consideră că solicitarea sa este de bun-simț, aceasta fiind și cerința oamenilor de bună-credință din sistemul medical, care au diferite nevoi și nu ajung să ia cuvântul la această masă; arată că propunerea sa de transparentizare este în spirit anticomunist; „domnule primar, ați vorbit acum câteva zile despre meritocrație și renunțarea la comunism; comunismul înseamnă că niște manageri numiți politic sună pe firul scurt și-și rezolvă problemele lor, așa cum am văzut în multe dosare din instanță, favorizând niște firme pentru anumite achiziții; dacă deschidem masa aici și dacă justificăm fiecare sumă și dacă ne uităm, înainte, cum arăta secția până să se aloce suma și, după aia, raportul înseamnă: veniți cu fotografii, veniți cu argumente, vorbiți; vorbiți cu comunitatea, nu doar cu primarul, nu-l sunați pe domnul Stamatian sau pe domnul ..., pe care-l știți de cincisprezece ani; nu se mai poate face chestia asta; nu, nu mai poți veni cu procese-verbale scrise de mână, cu șapte zile înainte de ședința de consiliu local; eu nu contest expertiza profesională a medicului Florian, eu vorbesc despre omul politic; omul acesta a fost în jurul puterii; putea să opereze într-o clinică modernă de-acum cincisprezece ani, dacă-și folosea puterea politică, adică influența în comunitate; nu e O.K. să operezi foarte bine, și el este foarte bun, într-un coteț și, la câteva zile, să vină aparținătorul și să strige la mine și să urle că nu fac nimic, pentru că pacientul moare cu febră din cauza unei infecții nosocomiale; nu e O.K. să spunem, la nesfârșit, că dotăm, că facem, că dregem; de 30 de ani, cei de la masă au avut, într-un fel sau altul, puterea și puteați să construiți spitale de la zero; este la nivelul bunului-simț comun că din Clinica de Medicină a Muncii nu se poate face un centru de excelență; oricât de multă bunăvoință ar fi și bani, pur și simplu, este o clinică din '74, care s-a compartimentat pentru cu totul altceva; eu sunt adeptul finanțării urgente a unei secții de neurochirurgie, pentru că infecțiile nosocomiale la neurochirurgie sunt pe primul loc în Cluj și merită profesorul Florian și ceilalți doctori, excelenți, condițiile cele mai bune; eu nu arunc, sub nicio formă, copilul cu apa; nu merg cu mine aceste metafore, că eu sunt în această lume de 19 ani; nu-i O.K. ca Institutul de Transplant să stea într-un pod, dar acolo, schimbându-se managementul, chiar se performează, chiar văd că fiecare leu care merge acolo - și vă felicit - de la consiliul local, aduce performanță pentru actul medical; eu când vă spun să mai și criticați managerii, pentru că nu folosesc banii, n-o spun de dragul vorbelor, ci, realmente, nu puteți să fiți doar tătucul ăla cumsecade, care spune cuvinte frumoase - mândrie, harta lumii -, pentru că aceleași lucruri le-ați spus despre niște indivizi care acum sunt anchetați de D.I.I.C.O.T.; deci, să fim mai critici cu lucrurile care sunt vizibile - da?; eu nu contest un act medical, dar se vede, la propriu, că gropile acelea afectează direct starea de sănătate a bolnavilor; domnule deputat, cu toată stima, astăzi-dimineață am fost la neurochirurgie, domnul primar vă poate arăta videoul pe care i l-am dat dintr-o altă zonă din Spitalul Județean: sunt gropi îngrozitoare, sunt gropi imense, deci nu sunt metafore, și sunt de astăzi-dimineață; știu că îmi urmăriți liveurile, așa că o să vă rog să vedeți dacă mint, dacă exagerez, dacă pun de la mine; deci, rugămintea mea pentru toți consilierii locali este să faceți efortul ăsta minimal: mai mergeți în spitale din când în când și spuneți-mi mie: băi, exagerezi, nu-i adevărat; uite, am dat banii aici și se vede; arătați-mi unde se întâmplă asta, în afară de Clujana, unde am apreciat de fiecare dată, constant, investițiile făcute, în proporție de 99%, cu cap; am spus-o public, cât se poate de clar”.

Dl. primar - „închei și eu această scurtă intervenție: eu mă bucur să avem doi reprezentanți ai Comisiei de sănătate și ai Parlamentului României prezenți aici și regret faptul că nu ați reușit să aduceți alocarea pe pacient, la nivelul în care să nu mai fie nevoie să umblați pe la uși; asta era munca dumneavoastră; era datoria dumneavoastră, ca parlamentar al României, înainte de a critica, să faceți ceva; eu întotdeauna așa privesc oamenii: înainte de a critica, îl întreb, tu ai pus o cărămidă?; ai construit ceva?; ai făcut un lucru, ca să-ți dea dreptul legitim să critici?; ca să poți sări la beregata unui profesor universitar de talie mondială și să spui că n-a decis el bine locația acolo, că eu cred că e mai bine în altă parte, ca să faci un centru de excelență în neurochirurgie de talie mondială; aș vrea să am și eu în spate un background care să mă recomande, să-mi spună asta, că da, uite, eu am autoritatea asta profesională, să vin să spun; cred că acest lucru ar trebui să-l avem fiecare dintre noi: măsura; când ne uităm, da, sunt niște gropi, e adevărat, dar acele gropi trebuie asfaltate, cu bani, conform prevederilor legale, pentru că Curtea de Conturi și pe ei îi întreabă, dacă nu fac prin licitație; și nu este scuzabil, și din punctul meu de vedere, că n-au făcut până la ora asta; mai au încă timp, să spunem, până la sfârșitul anului să facă, dar să amesteci gropile cu centrele de excelență în neurochirurgie, să ai războaie personale cu manageri, că nu-ți plac ochii, că nu știu cum sunt, să nu fii de acord cu prioritizările făcute de ei, să crezi că, personal, le știi pe toate, cred că asta-i prea mult; cred că trebuie să avem decență și echilibru și fiecare să ne poziționăm cu privire la lucrurile pe care le cunoaștem și le pricepem, și să și construim ceva, pentru că oamenii s-au săturat - asta înseamnă tot comunism: să vorbești, dar fără să faci nimic; că asta era comunismul: unii se făceau că munceau, alții se făceau că plăteau; și munca asta este la fel, a te face că muncești, dar, de fapt, să nu faci nimic; când, în fapt, dacă ai fi adus la Casa de Sănătate niște bani în plus pentru Cluj, să spui: nu este admisibil ca oamenii ăștia să nu poată avea, să nu se descurce din alocarea pe pacient, decât să acopere salariile; să se întâmple asta în fiecare zi lângă tine și să nu sesizezi asta sau să nu te bați pentru acest lucru, dar să sari la gâtul unor profesori universitari, care, repet, au dus și vor duce faima Clujului și, da, sunt o mândrie a acestui oraș și a acestei citadele universitare, profesorul Florian fiind doar un exponent, și mulți alții; indiferent unde te uiți, găsești aceste elemente de referință: de la gastroenterologie, la Institutul Inimii; nu mă pricep eu foarte bine și n-aș vrea să greșesc, dar peste tot avem asemenea valori, care, repet, e un miracol că sunt în țară și hai să vedem ce putem face să-i ținem aici, nu să le dăm în fiecare zi motive să plece; hai să vedem cum îi putem ajuta pe acești oameni, pe aceste valori, repet, de talie mondială și care ne salvează sănătatea fiecăruia dintre noi, în ultimă instanță; să rămână aici, că și profesorul Florian, că tot am vorbit de domnia sa, era mult mai simplu să fie oriunde în altă parte de pe glob și fiți convins că ar fi fost tratat cu respect, decență și admirație; și, atunci, haideți să construim, fiecare dintre noi și, după aceea, cred eu că tot orașul va merge mai bine; am încercat să colaborez cu toți cei care pun o cărămidă, construiesc ceva la temelia acestui oraș, indiferent în ce domeniu; vă mulțumesc”.

Președintele de ședință - „vă rog, domnule Moisin”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „dacă-mi dați voie, ca să dau o scurtă replică și apoi o să închei”.

Președintele de ședință - „ați avut 15 minute la dispoziție...”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „realmente, un singur lucru: domnul primar m-a întrebat ce anume am făcut, în mod concret, pentru alocările de sumă, deci mi-a adresat o întrebare și este absolut firesc să-i dau nu o replică, ci un răspuns cât se poate de clar; domnul primar are cunoștințe foarte aprofundate în zona de medicină, pentru că l-a avut consilier pe domnul profesor Lucan, deci cât a fost prim-ministru, a avut un consilier de primă mână și, sigur, dacă-l sună acum, îi va spune că în anul 2009 ministrul sănătății era din ograda domniei sale, adică sumele de la Casa de Asigurări, pe fiecare pacient, au fost alocate când domnia sa avea cea mai mare putere în Statul Român și ar trebui să știe că un parlamentar din opoziție, cu 8%, nu poate să schimbe această sumă de la Casă, știind că în acești ani, în cei trei ani de mandat, eu am fost, împreună cu domnul Stamatian - din același partid ca domnia sa - în opoziție, uneori, în opoziție chiar și cu domnia sa; însă, în ceea ce privește locația, locația pentru un spital de neurochirurgie, cât se poate de oficial și cât se poate de clar, am identificat-o și am vorbit cu doamna Pintea, cu ministrul sănătății încă câteva zile; am identificat posibilitatea unui schimb de terenuri între Ministerul Educației, o cedare, de fapt, a terenului pe care trebuia edificat Spitalul de Urgență; dacă vă amintiți, și o știți, celebra clădire din capătul liniei de tramvai din Mănăștur, unde este o clădire parazitară, care este a Ministerului Educației și care poate fi transferată, mâine, către sănătate și acolo se poate construi, și am propus public asta; am venit cu soluții, domnule primar, nu doar cu vorbe, cu soluții, ca acolo să se facă un U.P.U. nou, pentru că cel pe care-l avem este o mizerie și o secție de neurochirurgie, un centru de excelență generos, cu căi de acces de la zero; asta am spus, asta am propus, cât se poate de practic”.

Președintele de ședință - „domnule deputat, vă rog să concentrați intervenția dumneavoastră”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „atât; mulțumesc frumos”.

Dl. primar - „ca informare, domnule deputat, poate n-aveți cunoștință de faptul că acea clădire este dată și este proiect la C.N.I. (Compania Națională de Investiții, n.n.), aprobat, pentru realizarea Academiei de Muzică; Academia de Muzică va fi evacuată peste un an, doi sau trei; acolo este aprobat proiectul de C.N.I., au trecut indicatorii tehnico-economici; discutați cu rectorul Academiei de Muzică, dacă vreți să știți, și îl sunăm amândoi acum la telefon, să vedem cine are dreptate”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „da; eu am vorbit prin intermediul prefecturii...”.

Dl. primar - „nu, nu, eu vorbesc instituțional”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „eu vorbesc foarte clar”.

Dl. primar - „domnul deputat, astăzi, acea clădire este acolo și cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Academia de Muzică; cât amatorism poată să fie să propui ceva când știi sau nu știți, și atunci e la fel de mare amatorism, că acolo, acea clădire este cu destinația pentru o clădire care e revendicată; vor fi studenții în stradă”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „domnule primar, Academia de Muzică nu va fi niciodată în locul ăla”.

Dl. primar - „asta nu-i decizia dumneavoastră; acolo este aprobată”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „și asta o să rămână spus”.

Dl. primar - „acolo este aprobată clădirea și indicatorii sunt aprobați la Ministerul Dezvoltării Regionale, la agenția de investiții; vă rog să vă documentați”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „eu am propus ca acea clădire să fie dată către Ministerul Sănătății, cât se poate de clar”.

Dl. primar - „distinse deputat, asta este situația, la zi, și e bine să vă informați înainte de a propune lucruri care nu pot fi...”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „eu le-am propus la timpul potrivit și am făcut-o cu argumente foarte clare”.

Președintele de ședință - „domnule consilier Moisin, ultima intervenție pe acest subiect, vă rog”.

Dl. cons. Moisin - „sigur, nu are rost să facem istoria alocărilor în sănătate, că sunt convins că domnii parlamentari, mă refer la bugetul național, au urmărit mult mai îndeaproape ca mine, dar mi-aduc aminte de o discuție din acest an cu fostul nostru coleg, actualul dumneavoastră coleg, domnul senator Lâszlâ Attila, care spunea că, în ultimii zece ani de zile, bugetul pe sănătate al României a crescut, nu mai știu, mi se pare că de patru sau cinci ori zicea; cred că și în primărie, la un moment dat, a zis chestiunea aceasta, dar, totuși, banii nu se văd la beneficiarul final, care este pacientul; în ceea ce privește tarifele alocate de Casa de Asigurări de Sănătate, în plenul ședinței de consiliu local, mi se pare că în 2017, am intervenit, a rămas pe bandă, și am prezentat un ordin al președintelui casei, prin care, prin contractul-cadru pe anul 2017, anumite tarife chiar s-au redus, nu că au crescut; având un buget al sănătății, pe țară, mai mare și tarife decontate mai mici, evident că, undeva, este o hemoragie și, atunci, la cererea domnului primar, se pregătește, în momentul de față, un document la Spitalul Municipal, în atenția Asociației Municipiilor din România, tocmai ca să arate discriminarea pe care o au spitalele municipale, care primesc tarife pe caz rezolvat mult mai mici ca spitalele județene sau spitalele de interes național, deși boala este aceeași, tratamentul este același și, dacă doriți și aveți capacitatea sau timpul necesar în Comisia de sănătate, de la Senat sau de la Camera Deputaților, să vă fie înaintat acest memoriu, pentru a-i lua la întrebări pe cei de la Casa de Asigurări, care nu sunt nici politici, sunt niște specialiști ... - nu știu, mă rog, ei răspund de managementul banilor alocați sănătății din contribuțiile de sănătate pe care le plătim toți; dacă această problemă s-ar rezolva la spitalele municipale din toată țara, nu doar la Cluj, cu siguranță, în cazul nostru, Cluj-Napoca, scăzând suma pe care trebuie să o suporte consiliul local pentru cheltuielile de funcționare, s-ar face o economie, economie care sunt convins că s-ar întoarce tot în sănătatea clujeană, prin alocări mai mari către celelalte spitale; dacă la cultură unii mai zic: domnule, hai să dăm mai mult, alții, mai puțin, la culte, la fel, la sănătate cred că toată lumea este de acord: cu cât mai multă finanțare, cu atât mai bine”.

Președintele de ședință - „mulțumesc, domnule consilier; înainte de a trece la vot, aș vrea să mai specific un singur lucru: să știți că chiar și din opoziție se pot face proiecte importante pentru România, și aș vrea să vă spun un proiect pe care colegii mei din P.N.L. au reușit să-l treacă: este vorba de creșterea alocațiilor pentru copii; chiar din opoziție, au reușit să treacă un proiect important, de aceea și dumneavoastră cred că ați fi putut să treceți mai multe puncte, în această direcție”.

Consilierul local Racz Levente Zsolt părăsește sala.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 21.

9      9  9»         i  »

Sunt reluate discuțiile la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - întreabă dacă membrii Comisiei de validare au reușit să

9                                    9              9                                                                                                                                                                i

finalizeze numărarea voturilor.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „s-au exprimat 22 de voturi, toate au fost valabile și, cu 22 de voturi, în unanimitate, doamna Simona Halep este Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”.

Președintele de ședință - o felicită pe doamna Simona Halep.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru votul pe care l-au acordat pentru marea noastră campioană, care este un model pentru foarte mulți români și în special pentru tineri, cărora le demonstrează că pot reuși prin muncă, bun-simț, talent și perseverență; arată că Simona Halep este un om de o modestie rară, cu toate că a ajuns numărul unu în lume; evidențiază patriotismul Simonei Halep, și subliniază că este întotdeauna binevenită în Cluj-Napoca.

 • 47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 470/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 477/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, con form Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 49. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2019 (alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 83.500 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația „Sfântul Nectarie Cluj” — Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.122 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA — Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Centru Comunitar”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 19.700 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Alfa Grup, în vederea realizării proiectului „Muzica pentru fiecare. Înregistrare Album Alfa Band”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Farmec din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică — Școala Gimnazială Ion Creangă — Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1055/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 57. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Balea Maria, înregistrată sub nr. 507261/43 din 4.10.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 58. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chezan Mihai Dumitru, înregistrată sub nr. 485938/3 din 24.09.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 59. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborarea studiului de fezabilitate și elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 — km 0+915.089. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

59 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborarea studiului de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriz.a existentă”, km 0+000 — km 0+264. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

59. Diverse.

Dl. cons. Tothfalusi - având în vedere că urmează să aibă loc sărbătoarea de comemorare a morților, Luminația, solicită montarea unor reflectoare mobile în Cimitirul Central, pe drumul principal, care este foarte slab iluminat.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                  Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.