Proces verbal din 24.05.2019

Ședinţa extraordinară din 24 mai 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 277.855/305/27.05.2019

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 24 mai 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea, Corina Ecaterina Croitoru (absentă motivat), Mihai Drăgoescu (absent motivat), Călin-Marcel Găbudean (absent motivat), Gergely Balazs (absent motivat), Horvâth Anna, Dan Ioan Morar, Adrian Mureșan și Loredana Pop.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotărâre privind reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca”.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei, din Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca - la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C.

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2629/1.10.2007, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

 • 10. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 80D.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011, încheiat cu S.C. U.S. Food Network S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea caietelor de sarcini pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință, în vederea vânzării acestora prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea Învățătorului din

5        5                                                  5             »        S                                                                        7                                       5

municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

 • 17. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în Dosarul nr. 6517/211/2018, definitivă.

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018 și 389/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, P+E -str. Cocorilor nr. 40C; beneficiară: Bocoș Paula-Sorina.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65; beneficiară: S.C. Savu Racing S.R.L.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A; beneficiar: Corha Cristian Vișinel.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Eugen Ionesco nr. 41A; beneficiară: Moldovan Adriana Iudita.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P+E, str. Livezii nr. 21; beneficiară: Szenkovics Ildiko.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 23; beneficiară: Morea Andreea-Mirela.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj.

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu.

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 490.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 312.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - Secția de Neonatologie I.

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj - UPU Cluj.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în Anexă.

 • 39. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019.

 • 40. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 20.000 de lei Vicariatului Ortodox Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 41. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare).

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Trotușului nr. 5”.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, actualizat - parțial.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2019.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 166/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

 • 52. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 168/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

 • 55. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 176/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).

 • 57. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 668/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”).

 • 59. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 60. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 175996/43 din 28.03.2019, formulată de Wagner Ioan Daniel.

 • 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Balea Contevici Mircea, Sălăjan Dan și alții, înregistrată sub nr. 232108/1 din 2.05.2019.

 • 62. Informare privind Plângerile prealabile înregistrate cu nr. 122726/3/4.03.2019 și nr. 124903/3/4.03.2019 de către S.C. Way Media S.R.L., prin care solicită revocarea și anularea punctului 1.9) al Hotărârii nr. 1016/2018, Anexa V și a unor acte.

 • 63. Informare privind Plângerile prealabile înregistrate cu nr. 124888/3/4.03.2019 și nr. 121578/3/4.03.2019 de către S.C. Target Media Serv S.R.L., prin care solicită revocarea și anularea punctului 1.9) al Hotărârii nr. 1016/2018, Anexa V și a unor acte.

 • 64. Informare privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 284/2010 privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale.

 • 65. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al

S.C. Cluj Innovation Park S.A. - semestrul II 2018.

 • 66. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca) -semestrul II 2018.

 • 67. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - semestrul II 2018.

 • 68. Diverse.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali pentru participarea la această ședință de consiliu; îl premiază și îl felicită, în numele comunității clujene, pe elevul Victor Șora, care a obținut premiul I la Olimpiada Internațională de Limba și Literatura Latină în 2019.

Dl. Victor Șora - elev - mulțumește pentru distincția primită și solicită ca studiul limbii latine să fie sprijinit în continuare.

Dl. primar - subliniază meritele domnului Alexandru Dudău, profesorul elevului Victor Șora, ambii de la Colegiul Național Gheorghe Șincai.

Dl. Alexandru Dudău - profesor - mulțumește primarului și consilierilor locali pentru recunoașterea acestei performanțe excepționale, precum și elevului său, Victor Șora, care studiază informatica; mulțumește, de asemenea, pentru sprijinul pe care municipalitatea l-a acordat, de-a lungul timpului, Colegiului Național Gheorghe Șincai, care este cel mai vechi liceu umanist din Transilvania, și subliniază importanța învățământului de nișă, cum a ajuns să fie considerat învățământul de tip umanist, care trebuie să fie protejat.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 68a, 68b, 68c, 68d, 68e, 68f, 68g și 68h, cu rugămintea ca punctele 68g și 68h să fie discutate primele.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

68 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2019.

68 b - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson -str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”).

68 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2019.

68 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener principal, la depunerea proiectului „EDU-SOCIO Inclusion - incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi, în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”.

68 e - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj.

68 f - Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi - bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca.

68 g - Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horvâth Anna, din partea U.D.M.R. și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltân, din partea U.D.M.R.

68 h - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

68g. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horvăth Anna, din partea U.D.M.R. și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltăn, din partea U.D.M.R.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II și al Comisiei de validare - „Comisia juridică - aviz favorabil, și Comisia de validare, întrunită în cursul acestei dimineți - tot aviz favorabil, constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea postului de consilier local”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Dl. primar - „domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu permisiunea dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să fac o scurtă considerație, morală și de suflet, cu privire la activitatea fostului viceprimar Anna Horvâth și a consilierului local Anna Horvâth; nici unul dintre noi n-a comentat și nu va comenta vreodată sentințe definitive ale instanțelor de judecată - și este o altă componentă, dar, și spun un mare dar, asta nu ne oprește și vreau, în mod public, să mulțumesc doamnei Anna Horvâth, în calitate atât de viceprimar, cât și de consilier local, pentru munca pe care a făcut-o în folosul comunității clujene, pentru dedicarea orelor de timp, pentru ideile pe care le-a promovat, pentru susținerea unor politici publice importante pentru comunitatea noastră, fie că vorbim de politica în domeniul susținerii organizațiilor nonguvernamentale sau pentru politica în vederea susținerii dimensiunii sociale a orașului nostru; sunt politici pe care, împreună, le-am promovat, le-am susținut și la care și-a adus aportul, ca să evidențiez doar câteva dintre ele, pe lângă, evident, celelalte activități pe care le aveam în viața și în munca de zi cu zi, în perioada în care am lucrat împreună în această instituție și, din această perspectivă, doresc să-i mulțumesc public pentru aceste lucruri făcute; vă mulțumesc”.

D-na cons. Olah - viceprimar - „dacă-mi permiteți, domnule președinte, și noi, în numele grupului U.D.M.R., am dori să facem câteva aprecieri; alături de domnul primar, și noi considerăm că activitatea doamnei viceprimar este una care a contribuit la dezvoltarea acestui municipiu și cu regret am constatat cele întâmplate, și cu regret am luat act și de demisia formulată de către doamna viceprimar și, în numele grupului U.D.M.R., considerăm că este o persoană de apreciat, pentru întreaga activitate și să sperăm că, în viitorul cât de cât apropiat, raportat și la situația de fapt și de drept, o vom avea alături de noi”.

Președintele de ședință - îl invită pe domnul Kinizsi Zoltan, consilier local supleant, să depună jurământul de credință.

Dl. Kinizsi Zoltan - citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc la masă și primește mapa de ședință.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Kinizsi Zoltan și îi urează mult succes; anunță că, din acest moment, cvorumul de ședință este de 19 consilieri locali.

Dl. cons. Ioan Pop - solicită ca, atunci când președintele de ședință consideră oportun, să fie învoit, pentru că trebuie să participe la întrevederea prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la absolvirea facultății.

Dl. primar - îl felicită pe domnul consilier Ioan Pop.

68h. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017.

Comisia II - „aviz favorabil și avem un amendament: la primul articol, în loc de domnul Kinizsi Zoltan, va fi doamna Olah Emese; în mod similar, la art. II, în loc de domnul Kinizsi Zoltan, va fi doamna Olah Emese; art. III devine art. IV, prin introducerea unui nou art. III, și anume: se modifică art. 2 alin. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 397 din 2016, în sensul înlocuirii doamnei Olah Emese, consilier local din partea U.D.M.R., membră în Comisia I - buget-finanțe, patrimoniu, cu domnul Kinizsi Zoltan, consilier local supleant din partea U.D.M.R. - consilier local din partea U.D.M.R., deja este validat; deci, pe scurt, doamna Emese va intra în Comisia juridică și domnul Kinizsi Zoltan, în Comisia de buget-finanțe”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 19 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (unanimitate).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „SomeșulNapoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei, din Anexa 4 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca — la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2629/1.10.2007, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 80D.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011, încheiat cu S.C. U.S. Food Network S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea caietelor de sarcini pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință, în vederea vânzării acestora prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea Învățătorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, cu un amendament de completare a art. 3, în sensul actualizării datelor privind construcția edificată, respectiv C1, Corpul 1 - Teatrul Național și Opera Română Cluj-Napoca, care este o construcție cu regimul de înălțime subsol, parter mezanin și două etaje, și care a fost extinsă în baza Autorizației de construire nr. 16.082 din anul 1954, cu o suprafață construită la sol de 2.810 mp., iar textul amendamentului este: art. 3 - noua formă a acestuia - se aprobă înscrierea în cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului din Piața Ștefan cel Mare nr. 24, cu suprafața măsurată de 2.810 mp., curți-construcții intravilan, provenit din C.F. nr. 273.002, nr. topo. 3717, C.F. nr. 263.787, nr. topo. 376/1/1, teren domeniul public, asupra căruia este edificată construcția C1, Corpul 1 - Teatrul Național și Opera Română Cluj-Napoca, construcția având regimul de înălțime subsol, parter, mezanin și două etaje, care a fost extinsă în baza Autorizației de construire nr. 16.082 din anul 1954, cu o suprafață construită la sol de 2.810 mp., iar la art. 6, în mod corespunzător, se vor modifica planșele din Anexa II la proiectul de hotărâre”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 19 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 19 voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în Dosarul nr. 6517/211/2018, definitivă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018 și 389/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, P+E — str. Cocorilor nr. 40C; beneficiară: Bocoș Paula-Sorina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65; beneficiară: S.C. Savu Racing S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A; beneficiar: Corha Cristian Vișinel.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Eugen Ionesco nr. 41A; beneficiară: Moldovan Adriana Iudita.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P+E, str. Livezii nr. 21; beneficiară: Szenkovics Ildiko.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 23; beneficiară: Morea Andreea-Mirela.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - susține că deține o adresă primită din partea Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive, potrivit căreia în procedură de evaluare mai sunt solicitări de finanțare; „această adresă se bate cap în cap cu procesul-verbal care are data de 8 mai și în care se pare că lucrurile s-au tranșat în ceea ce privește alocarea de sume”; întreabă dacă mai sunt cereri care vor fi luate în considerare, la o sesiune ulterioară de alocări de fonduri „sau dacă se referă la ceea ce se va întâmpla la o viitoare rectificare”; întreabă dacă aceste sume - care, din punctul său de vedere, sunt semnificativ mai mari decât anul trecut - vor fi mărite la o altă sesiune, „la care vă gândiți dumneavoastră, domnul primar”.

Dl. primar - îi mulțumește domnului Emanuel Ungureanu pentru constanta susținere publică a politicii din domeniul sănătății, de creștere a calității vieții prin creșterea calității actului medical; evidențiază că consiliul local a fost întotdeauna extrem de receptiv la tot ceea ce înseamnă domeniul sănătății în municipiul Cluj-Napoca, în sensul că, pe lângă obligația legală de a sprijini Spitalul Clujana (n.n., Spitalul Clinic Municipal), care poate fi considerat un model de succes, anul acesta, fără a avea obligații legale - „chiar dacă am pierdut 20 de milioane de euro, pe lângă cele 16 de anul trecut” - au fost realizate investiții pentru alte spitale, care nu aparțin municipalității, tocmai pentru a crește calitatea actului medical; arată că această sumă a crescut, de la patru milioane de lei, în 2012, la 14,7 milioane de lei, anul acesta; precizează că a deschis discuția cu domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, pentru curțile și aleile spitalelor și le enumeră pe cele care vor fi asfaltate de primărie; evidențiază că au fost alocate sume și pentru aparate medicale; arată că, evident, solicitările sunt mult mai mari, la fel cum se întâmplă și în cazul O.N.G.-urilor sau al structurilor sportive, față de sumele pe care consiliul local a putut să le aloce; „fără a promite, dar nu excludem ca, după o eventuală rectificare, după luna iulie-august, în măsura în care sar putea disponibiliza sume, nu vom ezita, așa cum am făcut și anul trecut, când, de exemplu, am sprijinit Institutul Inimii cu stenturi - în luna octombrie-noiembrie, când nu mai aveau, practic, cu ce să lucreze, de pe o zi pe alta - nu am refuzat de a veni cu un sprijin în acest sens, dar, repet, va depinde de evoluția financiară și de starea de rectificare bugetară și, în ultimă instanță, de starea economiei și, dacă vom avea aceste resurse suplimentare, cu siguranță, le vom aloca; astăzi, am epuizat toate sumele din bugetul pentru alocări, cu ceea ce am făcut la sănătate; în urma unei rectificări bugetare, ar fi posibil, dar nu vă putem, însă, garanta acest lucru, spunând, încă o dată, că aceste sume, teoretic, nu sunt în obligația noastră, dar, moral, așa cum cu toții am subliniat, nu putem rămâne impasibili față de domeniul sanitar”; reitrează că apreciază preocuparea constantă a domnului Emanuel Ungureanu pentru îmbunătățirea calității actului medical; îl roagă pe domnul consilier Moisin să prezinte problema generatorului de la Intitutul de Transfuzii, care, acum, este rezolvată.

Dl. cons. Moisin - informează că, în urma unor discuții purtate cu domnul Ovidiu Cîmpean, director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni, și cu domnul Ovidiu Moldovan, șef Serviciu Management proiecte sociale, culturale și sportive, Centrul Regional de Transfuzie Cluj nu era eligibil în sesiunea de finanțări nerambursabile; prezintă modalitatea prin care, împreună cu doamna Alina Rus, director Direcția Juridică, și, cu doamna Aurora Roșca, secretarul municipiului, a fost găsită soluția legală în vederea încheierii unui parteneriat între Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și Centrul Regional de Transfuzie Cluj; spune că spitalul în cauză era eligibil în obținerea unei finanțări de la bugetul local, și astfel generatorul de care avea nevoie Centrul Regional de Transfuzie Cluj a putut fi achiziționat și dat în folosință centrului de transfuzie.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - se declară mulțumit pentru rezolvarea acestei probleme de la centrul de transfuzie și menționează că i s-a comunicat de la centrul respectiv că generatorul primit a fost unul second-hand.

Dl. primar - subliniază că această informație nu este de actualitate; spune că a existat posibilitatea achiziționării unui generator nou și încheierea unui contract de comodat între Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și Centrul Regional de Transfuzie Cluj.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „mă bucur foarte mult”.

Dl. primar - adaugă că Centrul Regional de Transfuzie Cluj nu are personalitate juridică, motiv pentru care nu a putut primi finanțare directă de la Consiliul local Cluj-Napoca.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - îi mulțumește domnului primar pentru implicare; subliniază pentru domnul consilier Radu Moisin că în domeniul sănătății nu este loc de populism.

Dl. cons. Moisin - „domnule deputat, tocmai de aceea nu am vrut să intervin până azi, pentru că aș fi fost populist dacă aș fi spus: o să rezolv; am preferat să se rezolve și să anunț după aceea”.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - „apreciez foarte mult”; semnalează că la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca ar fi indicat să fie instalate mai multe aparate de aer condiționat, exemplificând zona de ambulatoriu de la parter și de la etajul 1.

Dl. cons. Moisin - îi răspunde domnului deputat că există un al doilea proiect european pentru spitalul municipal, care vizează atât anveloparea termică, cât și instalațiile de aer condiționat, precizând că la momentul depunerii primului proiect cheltuielile privind aparatele de aer condiționat nu erau eligibile.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - reiterează că aparatele de aer condiționat sunt vitale într-un astfel de spital.

Dl. cons. Moisin - îi solicită domnului Ovidiu Cîmpean, director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni, să-l informeze pe domnul deputat Ungureanu cu privire la al doilea proiect european.

Dl. Ovidiu Cîmpean - director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni - prezintă stadiul de implementare al proiectului cu finanțare nerambursabilă, proiect care are la bază eficiența energetică a clădirii spitalului.

Dl. Emanuel Ungureanu - deputat - afirmă că alocarea de sumă în domeniul sănătății este una bună în comparație cu anii precedenți; are rugămintea ca membrii Comisiei pentru sănătate, muncă, protecție socială, ordine publică să propună spre dezbatere publică împreună cu managerii de spitale, nevoile reale existente în instituțiile spitalicești și ulterior să evidențieze alocările de sume; de asemenea, subliniază că este nevoie și de o evaluare și de un studiu de impact reflectate în urma acestor alocări.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

Domnul consilier local Pop Ioan părăsește sala, fiind învoit.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este 18.

 • 26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 16 voturi pentru (consilierul local Racz Levente și consilierul local Ovidiu Vișan nu participă la vot).

 • 27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Rațiu - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 16 voturi pentru (consilierul local Racz Levente și consilierul local Radu Rațiu nu participă la vot).

 • 28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic Prof Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 490.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 312.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj — Secția de Neonatologie I.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vișan nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj — UPU Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în Anexă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - „aviz favorabil; propunem la poziția 33 din anexa la proiectul de hotărâre nr. 39 suplimentarea cu 15.000 lei, a sumei, pentru Cultul reformat Parohia Reformată nr. XI, pentru proiectul Refacere intrare principală și laterală a bisericii la Parohia Reformată nr. XI din Cluj-Napoca”.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 40. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 20.000 de lei Vicariatului Ortodox Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare).

Comisia I - „aviz favorabil; propunem delegarea domnului consilier local Racz Levente, cu mandat pentru”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Trotușului nr. 5”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, actualizat — parțial.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 166/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 168/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 176/2017 (prin care au fost aprobate documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 57. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 668/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze

electrice”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

 • 60. Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 175996/43 din 28.03.2019, formulată de Wagner Ioan Daniel.

Comisia III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru.

 • 61. In formare privind Plângerea prealabilă formulată de Balea Contevici Mircea, Sălăjan Dan și alții, înregistrată sub nr. 232108/1 din 2.05.2019.

Comisia III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru.

 • 62. Informare privind Plângerile prealabile înregistrate cu nr. 122726/3/4.03.2019 și nr. 124903/3/4.03.2019 de către S.C. Way Media S.R.L., prin care solicită revocarea și anularea punctului 1.9) al Hotărârii nr. 1016/2018, Anexa V și a unor acte.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru.

 • 63. Informare privind Plângerile prealabile înregistrate cu nr. 124888/3/4.03.2019 și nr. 121578/3/4.03.2019 de către S.C. Target Media Serv S.R.L., prin care solicită revocarea și anularea punctului 1.9) al Hotărârii nr. 1016/2018, Anexa V și a unor acte.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru.

 • 64. Informare privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 284/2010 privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale.

Comisia I - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru.

 • 65. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație alS.C. Cluj Innovation Park S.A. — semestrulII2018.

Comisia I - „am luat la cunoștință”.

Președintele de ședință - „am luat act de acest punct de pe ordinea de zi”.

 • 66. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca) — semestrul II2018.

Comisia I - „am luat la cunoștință”.

Președintele de ședință - „am luat act de acest punct de pe ordinea de zi”.

 • 67. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca — semestrul II2018.

Comisia I - „am luat la cunoștință”.

Președintele de ședință - „am luat act de acest punct de pe ordinea de zi”.

 • 68. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2019.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

68 b. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson — str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

68 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2019.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

68 d. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener principal, la depunerea proiectului „EDU-SOCIO Inclusion - incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi, în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

68 e. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. primar - precizează că acest proiect de pe ordinea de zi urmărește să rezolve o problemă stringentă a Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj; le mulțumește colegilor din primărie care au identificat soluționarea acestei probleme.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

68 f. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi — bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - îl întreabă pe domnul primar dacă nu ar fi posibil ca în decongestionarea traficului să contribuie și școlile din municipiu, prin modificarea orei de începere a cursurilor.

Dl. primar - susține acest proiect de decalare a orarului de începere a orelor în școli; îl felicită, în acest sens, pe domnul consilier Radu Moisin pentru reușita pe care a avut-o în consiliul de administrație al Colegiului Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca.

Dl. cons. Moisin - descrie modalitatea prin care a reușit să modifice, alături de conducerea Colegiului Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, orarul de începere a cursurilor și precizează că ține de fiecare consilier local să acționeze în acest sens în consiliile de administrație din care face parte.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

Dl. cons. Rațiu - „avem o Informare sub nr. 261.766/433/17.05.2019 privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal - str. Speranței - str. Dimitrie Onciul - Comisia de Urbanism propune amânare pentru a face o analiză mai detaliată pe această informare”.

Președintele de ședință - „în regulă, propun amânarea”.

68 g. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horvăth Anna, din partea U.D.M.R. și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltăn, din partea U.D.M.R.

A fost discutat la începutul ședinței.

68 h. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modi ficată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017.

A fost discutat la începutul ședinței.

68. Diverse.

La punctul Diverse nu au existat luări de cuvânt.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Ioan-Raul Pușcaș, consilier și Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.