Proces verbal din 21.11.2019

Ședinta din 21 noiembrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 604.049/305/22.11.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 21 noiembrie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea, Rareș Petru Ferdean și Olah Emese. Consilierul local Ioan Sabin Sărmaș participă la ședință începând cu punctul 39 de pe ordinea de zi.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronsonul 2) și a imobilului situat în strada Arinilor nr. 9, aferent Liceului cu Program Sportiv, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Maramureșului nr. 151, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-teren situate în zona Canalul Morii Sud și în zona Canalul Morii Nord. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 17-19. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur). Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului Drumul Sfântul Ioan și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.F. nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 336. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 3, domnului Buza Valeriu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 5, doamnei Șerdean-Băldean Irina și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, etaj 3, ap. 18, în favoarea domnului Pop Rareș-Nelu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 64, sc. 2, parter, ap. 1, în favoarea domnului Boroș Liviu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj 3, ap. 9, în favoarea doamnei Laco Carmen și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 2, etaj 1, ap. 4, în favoarea doamnei Kallo Maria și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 75, sc. 1, et. 2, ap. 8, în favoarea doamnei Fulop Rozalia și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. Panemar Morărit și Panificație S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 48, ap. 2B. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Tod Prodcom Impex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul europarlamentar Buda Daniel, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. Super Favorit Comimpex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Group M Impex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10. Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2A, în favoarea domnului Martonos Janos. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj, în Dosar nr. 1912/117/2016. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019 și 707/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4; beneficiară: Remat Brașov S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E; beneficiar: Prișcorniță Marinel-Cătălin. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37; beneficiari: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Agnes. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28; beneficiară: Asociația Magdala Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29; beneficiar: Bogos Dan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și a P.U.D. - Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.; beneficiar: Huszak Ioan Paul. Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului - Sud; beneficiare: S.C. Rematinvest S.R.L., S.C. Opentrans S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice Electrica Serv S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31; beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare - strada Făgetului - latura estică; beneficiari: Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, Cotoc Decebal Victor, Ben Selma Ridha, Mureșan Iuliu Paul și Mureșan Oana. Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5). Proiect din inițiativa primarului.

 • 56. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea de la bugetul local a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa IV, din orașul Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova. Proiect din inițiativa primarului.

 • 57. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 472/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu). Proiect din inițiativa primarului.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 60. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021.

 • 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Berar Andrei Sorin, înregistrată sub nr. 573294/43 din 6.11.2019.

 • 62. Informare privind completarea Anexei nr. 9 - Glosar de termeni, din Regulamentul Local de Urbanism, cu definiția termenului „parazitar”.

 • 63. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 63 a, 63b, 63 c, 63d și 63e, precum și ca punctul 38 de pe ordinea de zi să fie discutat înaintea punctului 23; retrage punctul 37 de pe ordinea de zi, pentru discuții suplimentare.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de primar și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Ordine de zi suplimentară:

63 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

63 b - Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”. Proiect din inițiativa primarului.

63 c - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3. Proiect din inițiativa primarului.

63 d - Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918 în favoarea C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Cluj. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

63 e - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj) și modificarea Hotărârii nr. 479/2019 (alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-UPU Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23.

 • 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronsonul 2) și a imobilului situat în strada Arinilor nr. 9, aferent Liceului cu Program Sportiv, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 4. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Maramureșului nr. 151, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-teren situate în zona Canalul Morii Sud și în zona Canalul Morii Nord. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 17-19. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului Drumul Sfântul Ioan și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.F. nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 336. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

38. Poiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 3, domnului Buza Valeriu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 5, doamnei Șerdean-Băldean Irina și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, etaj 3, ap. 18, în favoarea domnului Pop Rareș-Nelu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 64, sc. 2, parter, ap. 1, în favoarea domnului Boroș Liviu și a familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj 3, ap. 9, în favoarea doamnei Laco Carmen și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 63, sc. 2, etaj 1, ap. 4, în favoarea doamnei Kallo Maria și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 75, sc. 1, et. 2, ap. 8, în favoarea doamnei Fulop Rozalia și a familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. Panemar Morărit și Panificație S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 48, ap. 2B. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Tod Prodcom Impex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul europarlamentar Buda Daniel, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104615 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. Super Favorit Comimpex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 3, ap. 5. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Group MImpex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2A, în favoarea domnului Martonos Janos. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj, în Dosar nr. 1912/117/2016. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019, 510/2019, 563/2019 și 707/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

Retras de inițiator.

 • 38. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018,114/2019 și 363/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Discutat înaintea punctului 23.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - consideră că acest skatepark, necesar pentru copii și adolescenți, va duce la ocuparea unei felii mari de spațiu verde, singura care a mai rămas în Parcul Rozelor; susține că știe acest parc destul de bine, fiind un spațiu folosit atât de părinți, care-și duc acolo copiii, cât și de iubitorii de câini.

Președintele de ședință - precizează că în acel parc nu este permis accesul câinilor, pentru aceștia fiind amenajat un spațiu în proximitate.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - arată că nu contestă proiectul de extindere a skateparkului, însă consideră că, în cazul în care va fi luat acel spațiu verde, singurul rămas din Parcul Rozelor, pentru că, în rest, „e destul de betonat”, primăria ar trebui să recupereze niște terenuri, date, printr-un contract de asociere, actualei baze sportive Winners; susține că baza sportivă nu respectă contractul; consideră că respectivul contract a fost negociat foarte prost de primărie, care a cerut doar două terenuri gratuite, restul revenind actualei firme care se ocupă de baza sportivă; spune că există și o cerere privind acordarea de reduceri pentru elevi și studenți, care sunt oferite doar într-o parte din an și doar în timpul orelor de lucru; apreciază că, dacă dispare acest „tăpșan verde”, primăria ar trebui să renegocieze contractul, eventual să-l rezilieze, pentru a recupera cât mai multe terenuri, dintre care o parte pot să devină spații verzi, în timp ce altele pot fi terenuri de tenis sau fotbal la care clujenii să poată avea acces gratuit; evidențiază că Parcul Rozelor se află într-o zonă foarte dens populată, între cartierele Mănăștur și Grigorescu, fiind mai aglomerat decât Parcul Central sau baza sportivă Gheorgheni; susține că a propus, inclusiv aici, în consiliul local, extinderea Parcului Rozelor până la Canalul Morii și mai sus, în apropierea Someșului, însă consideră că acest lucru nu este suficient pentru un cartier cu peste 100.000 de locuitori, fiind necesar să fie recuperată o parte cât mai mare din baza sportivă Winners, unde doar rareori sunt închiriate toate terenurile, „iar ei trebuie, până la urmă, să-și respecte un contract”, lucru pe care nu l-au făcut timp de 12 ani, aspect care i se pare extrem de problematic, „în contextul în care vedem un caz de redistribuire de jos în sus, adică de jos, de la publicul larg, în sus, la o familie care, totuși, își permite să practice tenis în continuare, și o face fără să dea nimic comunității, deși a obținut o treime dintr-un parc”; crede că, inclusiv în contextul acestui proiect, trebuie luat în considerare și ce se întâmplă în zona bazei sportive Winners, astfel încât spațiul verde dispărut să fie recuperat din zona aceea.

Președintele de ședință - menționează că Primăria municipiului Cluj-Napoca, împreună cu consiliul local, vor derula, în perioada următoare, investiții în valoare de peste 100 de milioane de euro - o parte fiind suportate din bugetul local, iar partea cea mai însemnată, din fonduri europene - pentru extinderea zonelor verzi, a parcurilor și pentru transformarea terenurilor degradate în terenuri de calitate; „vom analiza și propunerea dumneavoastră; eu sunt convins - nu am, astăzi, toate datele contractului, dar am convingerea că sunt respectate, astăzi, clauzele contractuale; vom verifica acest aspect”; reiterează că, în perioada următoare, vom asista la un reviriment extrem de important în ceea ce privește extinderea și modernizarea spațiilor verzi, la nivelul municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă dacă realizarea skateparkului nu poate fi regândită, pe terenurile de la Winners.

Președintele de ședință - răspunde că, deja, s-a ajuns la faza studiului de fezabilitate; arată că este avută în vedere realizarea unui skatepark de mari dimensiuni, fiind vorba despre un proiect rezultat în urma procesului de bugetare participativă, adică clujenii sunt cei care au decis, în număr mare, extinderea actualului skatepark, în zona respectivă.

Dl. cons. Morar - arată că respectivul contract de asociere a fost încheiat între primărie și Tehnofrig; întreabă dacă Tehnofrig deține clubul sau societatea care administrează Winners.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - precizează că Tehnofrig nu mai există.

Dl. cons. Morar - „am votat noi în consiliul local, poate nu-mi amintesc eu, modificarea acestui contract?”.

Președintele de ședință - îi transmite domnului consilier Morar că o să primească aceste informații, care nu sunt disponibile acum.

Dl. cons. Morar - precizează că sunt persoane care sunt consilieri locali din 2007 până în prezent; „mai mult, doamna Dacia Crișan, nu știu dacă-i prin zonă, doamna Olimpia Moigrădan, nu știu dacă-i în zonă și așa mai departe, pentru că art. 6.2.5 spune că nu este permis să se cedeze, cesioneze sau să se transfere unui alt agent economic acest drept, fără acordul consiliului local; eu, din 2012 până în prezent, nu știu, poate-mi scapă mie, nu știu să fi votat, dar poate s-a întâmplat și am lipsit eu”.

Președintele de ședință - „colegele mele, la care faceți referire, nu sunt astăzi în sală”.

Dl. cons. Morar - „se știa că se va discuta pe acest punct...”.

Președintele de ședință - „nu s-a știut, de unde să știm că se discută despre acest punct?; era pe ordinea de zi, domnule consilier”.

Dl. cons. Morar - „mai mult decât atât, s-au cedat, cu titlu gratuit, aceste două terenuri, din 2007 până în prezent?; știe cineva să ne spună?; cine a semnat contractul?”.

Președintele de ședință - „o să primiți aceste informații, pentru ședința următoare”.

Dl. cons. Morar - „s-a facilitat intrarea studenților, cu 50% reducere, din ce, din abonament?; pe siteul lor de pe internet nu apare că studenții beneficiază de reducere la tarife și, atunci, nu puteți să nu ne răspundeți, în plenul consiliului local, la aceste întrebări, chiar de bun-simț”.

Președintele de ședință - „o să vă răspundem în ședințele următoare, pentru că astăzi nu avem datele astea, nu vi le pot spune acum”.

Dl. cons. Morar - „sunt convins că le aveți și sunt convins că le știți, doar că...”.

Președintele de ședință - „... o să vă răspundem în ședința următoare; vă rog, domnule consilier”.

Domnul Ioan Sabin Sărmaș, consilier local, intră în sală și ia loc la masa de ședință.

Dl. cons. Drăgoescu - arată că, referitor la prima întrebare a domnului consilier Morar, Tehnofrigul era administratorul bazei, nu însă și proprietarul; precizează că proprietarul terenului era primăria, adică Statul român, fiind vorba despre o dare în administrare, așa fiind încă înainte de '90, „și ei, prin acest contract, au predat dreptul de administare societății noi, cu acordul consiliului local, care a fost de acord, el fiind proprietarul terenului”.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului consilier pentru intervenția sa lămuritoare.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă o să i se răspundă și la celelate două puncte pe care le-a sesizat.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - arată că are o atitudine constructivă: nu se opune ideii de extindere a skateparkului, benefică pentru adolescenți, însă consideră că respectivul teren, cea mai importantă zonă verde a parcului, ar trebui recuperat din baza sportivă Winners, unde sunt și terenuri lăsate în paragină - nu știe dacă este vorba despre cele două terenuri pe care primăria trebuia să le primească gratuit, însă problema poate fi studiată; susține că ar fi fost obținut un rezultat mult mai bun dacă bugetarea participativă ținea cont de un design propus mai demult de societatea civilă, care includea, pe lângă propuneri individuale și un vot online, și o perioadă de deliberare, care e foarte importantă; solicită să fie găsită cea mai bună soluție pentru recuperarea spațiului verde, care poate fi obținută printr-o discuție cu administratorii bazei și cu persoanele interesate de Parcul Rozelor; reiterează că există trei proiecte paralele: extinderea Parcului Rozelor pe Canalul Morii, ceea ce ar determina creșterea dimensiunilor acestuia de 2,5 ori, extinderea parcului până în apropierea Someșului, precum și realizarea skateparkului; consideră că aceste trei proiecte ar trebui puse cap la cap, astfel încât cei care au de pierdut de pe urma unuia dintre proiecte să poată câștiga de pe urma celorlalte.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 24.

9                                    9              9                         5                                                    i             »

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4; beneficiară: Remat Brașov S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E; beneficiar: Prișcorniță Marinel-Cătălin. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37; beneficiari: Balla Attila, Balla

Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Âgnes. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28; beneficiară: Asociația Magdala Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament, la art. 1, care va avea următorul conținut: „suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la str. Someșului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca str. Someșului și transferată, cu titlu gratuit, în proprietatea publică, anterior emiterii autorizației de construcție pe parcelă”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29; beneficiar: Bogos Dan. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și a P.U.D. — Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.; beneficiar: Husz.ak Ioan Paul. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului — Sud; beneficiare: S.C. Rematinvest S.R.L., S.C. Opentrans S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice Electrica Serv S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament: „la faza D.T.A.C., se vor asigura un număr de minim 50 de locuri de parcare pentru biciclete”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Soporului nr. 31; beneficiar: Mureșan Ovidiu Daniel. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare — strada Făgetului — latura estică; beneficiari: Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, Cotoc Decebal Victor, Ben Selma Ridha, Mureșan Iuliu Paul și Mureșan Oana. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil; avem și două amendamente; primul: art. 1, U.T.R. S_Et, indici urbanistici, se modifică în sensul P.O.T. maxim = 40% și C.U.T. maxim = 1,8; iar al doilea amendament sună așa: în vederea

9                                                                7    7                                                                                                          9

asigurării unui profil rezidențial de 9 m. a aleii de interes local din partea sudică a amplasamentului studiat, împrejmuirea pe latura sudică se va realiza la 4,5 m. din axul drumului existent; suprafața de teren necesară regularizării aleii se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în C.F. cu titlu de drum, anterior emiterii autorizației de construcție pentru parcelă”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil; îl propune pe domnul Cosntantin Ioan Tomoș, consilier local, cu mandat pentru.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comsiei II și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea

Skatepark Rozelor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 55. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea de la bugetul local a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa IV, din orașul Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 57. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 472/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 60. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

9

Se supune la vot informarea și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 61. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Berar Andrei Sorin, înregistrată sub nr. 573294/43 din 6.11.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune repingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot repingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 62. Informare privind completarea Anexei nr. 9 - Glosar de termeni, din Regulamentul Local de Urbanism, cu definiția termenului „parazitar”.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune amânarea și solicită Comisiei juridice un punct de vedere”.

Președintele de ședință - „vă rog să se consemneze”.

Se supune la vot propunerea de amânare, cu solicitarea unui punct de vedere Comisiei pentru probleme juridice, servicii publice și comerț, și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 63. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - arată că acest punct de pe ordinea de zi se referă la rezultatele preliminare ale evaluării cererilor de locuințe sociale, cereri depuse până în data de 31 iulie 2019; susține că a ajutat 113 persoane să depună astfel de cereri, dintre care 75 au primit punctaj, în condițiile în care pe listă sunt 364 de cereri, dintre care 261 sunt eligibile; constată cu satisfacție că, în condițiile în care municipalitatea ar avea de repartizat 261 de apartamente, atunci „foarte mulți și de pe lista noastră ar avea șanse să primească o locuință socială în 2020”; evidențiază că membrii Comisiei mixte de locuințe au ținut cont de hotărârea judecătorească din 6 noiembrie, referitoare la nelegalitatea unor criterii de atribuire a locuințelor sociale; prezintă demersurile făcute în acest sens, începând cu 2014; arată că, astfel, instanța a acceptat argumentul că venitul minim garantat reprezintă o formă de venit, conform legii asistenței sociale, trebuind considerat ca venit eligibil; a observat că această hotărâre a instanței a fost pusă deja în aplicare; consideră că, „dacă ne uităm pe lista noastră”, unde există oameni care locuiesc în cele mai dificile condiții din Cluj-Napoca, sunt doar două persoane care au beneficiat de această prevedere, ceea ce înseamnă că persoanele de pe această listă „nu sunt nicidecum persoane care - între ghilimele - trăiesc din ajutoare sociale”, ci sunt oameni care lucrează și, dacă au momente în viață, cum au toți cetățenii Clujului, în care își pierd locul de muncă, atunci beneficiază de venitul minim garantat; referitor la criteriul studiilor școlare, susține că a demonstrat că acesta nu se află printre criteriile din legea locuinței, renunțându-se la el pe bună-dreptate, la acest criteriu de selecție, pentru că locuința socială nu este un tip de locuință care este acordată pe merit; constată că, dacă se uită pe listă, „în cele mai multe cazuri ale noastre”, oamenii au avansat în ierarhia punctajului, cu toate că toată lumea a pierdut punctajul pentru studii, inclusiv cei care au primit cinci puncte pentru studii elementare, în timp ce persoanele cu studii doctorale au pierdut 45 de puncte; reiterează că se bucură că acest criteriu a fost eliminat; întreabă când și cum anume se va proceda mai departe în ceea ce privește modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale, respectiv dacă municipalitatea dorește să facă acest lucru; consideră că ar trebui să se revină la definirea condițiilor de locuit, care este un criteriu de atribuire a locuințelor sociale din Cluj-Napoca, dar care sunt definite cu totul altfel decât ar trebui să fie, în spiritul legii; susține că respectivele condiții de locuit ar trebui să se refere la istoricul și riscul de evacuare, precum și la condițiile de locuit nefavorabile; dorește să continue să continue această discuție cu municipalitatea, în sensul modificării, în continuare, a criteriilor; consideră că pentru cazul de forță majoră, care vizează situații deosebit de grave privind demnitatea, sănătatea și viața solicitanților, pot fi acordate 20 de puncte.

Dl. Isidor Veres - locuitor al str. Cantonului - arată că are trei copii și locuiește într-o baracă de 3 mp., în condițiile în care lucrează de 20 de ani; precizează că și-a depus dosarul la primărie, în vederea obținerii unei locuințe sociale, însă precizează că i s-a transmis că este neeligibil; reclamă că i se îmbolnăvesc copiii din cauza mizeriei în care locuiesc, întreaga zonă a str. Cantonului fiind înconjurată de mormane de gunoaie, care atrag dăunători cum ar fi șobolanii, care reprezintă un adevărat flagel; sesizează că s-a înscris în audiență la domnul primar, însă nu a fost primit de către acesta; reclamă că că este supus discriminării, precum și că sumele de 30.000-40.000 de euro, folosite pentru organizarea de spectacole în municipiul Cluj-Napoca, ar putea fi folosite pentru construirea de locuințe sociale, astfel încât toată lumea să poată beneficia de un trai bun, decent.

Președintele de ședință - îi transmite domnului Isidor Veres că poate să acceseze programele sociale ale municipalității, cum ar fi acordarea unui ajutor pentru plata chiriei; arată că dacă domnul Isidor Veres se încadrează în acest program, poate să meargă pe str. Venus, unde angajații Direcției de Asistență Socială și Medicală îi pot oferi asistență pentru a se înscrie în respectivul program, potrivit căruia Primăria municipiului Clu-Napoca îi va subvenționa o parte din plata chiriei.

Dl. Isidor Veres - locuitor al str. Cantonului - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - menționează că sunt peste 100 de cereri depuse pentru subvenționarea chiriei și îi solicită domnului Isidor Vereș să nu mai strige la consilierii locali.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - întreabă dacă există vreun aspect concret pentru locuitorii de pe str. Cantonului și acuză că au fost mutați dintr-o parte în alta.

Președintele de ședință - „dvs. de unde ați fost mutat?”.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - acuză faptul că nu sunt primiți în audiență.

Președintele de ședință - îi comunică domnului Isidor Vereș că prin prezența dânsului în consiliu local și prin expunerea problemelor lui, există dialog și că trebuie să respecte criteriile care fac parte din regulamentele care stau la baza programelor sociale.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - precizează că atât el, cât și soția lui lucrează.

Președintele de ședință - „aceasta este un lucru excepțional”.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - menționează că a fost în probă în lucru și nu a putut obține adeverință de la servici, astfel fiind trecut neeligibil; adaugă că lucrează în România, de 20 de ani.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Isidor Vereș pentru acest lucru; spune că există niște reguli care trebuie respectate și îl îndeamnă să depună contestație dacă dânsul consideră că este discriminat sau dacă există vreo eroare; precizează că în acel loc au fost realizate multe acțiuni constante de deratizare și dezinsecție, inclusiv acum două săptămâni; subliniază faptul că aceste gunoaie nu sunt depozitate în acea zonă de către domnul primar sau de către consilierii locali;

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - spune că dânsului nu-i trebuie acțiuni de deratizare și dezinsecție și reiterează că problema prezenței șobolanilor este cea care-l deranjează; arată că de 15 ani, dânsul nu a primit locuință socială.

Președintele de ședință - „casele nu sunt la îndemâna primarului, să le ofere primarul discreționar”.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - reiterează problema prezenței șobolanilor și a gunoaielor; afirmă că nimeni nu este interesat de aceste probleme.

Președintele de ședință - îl întreabă dacă este pe listă.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - „da, domnule”.

Președintele de ședință - îi răspunde că din moment ce este pe listă trebuie să țină cont de existența regulamentului care va fi aplicat; face observația că până la jumătatea anului 2020, 12 locuințe sociale urmează să fie date în folosință și că a fost alocată suma de două milioane de euro pentru achiziționarea unor locuințe sociale; menționează că prima locuință socială a fost deja achiziționată și că termenul următor de depunere a ofertelor pentru locuințe sociale este 6 decembrie; punctează că există programe prin care oamenii pot fi scoși din starea de marginalizare socială; reiterează că nenumărate acțiuni de deratizare și dezinsecție au fost realizate în această zonă, dar și în alte zone.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - susține că acolo nu există condiții igienice de trai.

Președintele de ședință - îl întreabă dacă are contract de salubrizare.

Dl. Isidor Vereș - locuitor de pe str. Cantonului - răspunde că nu au contract de salubrizare și că ei doresc să se mute din acea zonă; reiterează că lucrează de 15 ani în România și că nu a primit până acum locuință socială.

Dna. Maria Stoica - locuitor de pe str. Cantonului - precizează că în urmă cu două săptămâni nu au fost realizate acțiuni de deratizare și dezinsecție; spune că nici gunoaiele nu au fost ridicate de pe strada Cantonului, nici curățenia de primăvară nu a fost realizată; afirmă că, anul trecut, a depus o cerere în audiență la domnul primar și că nu a primit niciun răspuns în acest sens; întreabă dacă există un plan de dezvoltare pentru strada Cantonului; solicită defalcarea punctajului, astfel încât atunci când primesc detalii despre dosarul social să fie informați și cu privire la punctajul primit pe criteriile pe care sunt eligibili.

Președintele de ședință - răspunde că propunerea damnei Maria Stoica este una excepțională și îi solicită doamnei Iulia Ardeuș, director executiv la Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, să trimită fiecărui cetățean și punctajul sau o copie după fișa cu punctajul primit; îi solicită domnului Marius Coroș, șef la Serviciul Ecologie urbană, să pregătească răspunsul pentru acțiunile de deratizare care au avut loc pe strada Cantonului și în zonă.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - arată că de nenumărate ori a prezentat consiliului local propuneri de modificare a criteriilor, în vederea îmbunătățirii acestora, referitor la acordarea locuințelor sociale; face observația că a trebuit să acționeze în instanță tocmai pentru a modifica aceste criterii; invocă lipsa voinței politice în procesul de schimbare și subliniază că niciun consilier local nu a inițiat un proiect de hotărâre care să privească modificarea criteriilor aduse în discuție; întreabă de ce nimeni nu a acționat în acest sens; prezintă caracteristicile criteriilor și punctajul aferent, exemplificând prin cazuri concrete, gen, condițiile de locuit, persoanele cu dizabilități; afirmă că hotărârea de consiliu local prin care sunt achiziționate locuințe sociale de pe piața liberă este o idee foarte bună, însă, întreabă de ce doar o singură locuință a fost achiziționată până acum și care este planul de promovare până pe 6 decembrie.

Președintele de ședință - îl întreabă care este numărul de oferte cu care a venit la primărie în vederea achiziționării de locuințe sociale.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - „vreți să vă ia D.N.A.-ul?”.

Președintele de ședință - „cum să ne ia D.N.A.-ul?; uite, domnule, am găsit trei locuințe de vânzare, de ce nu le-ați adus la primărie să le puneți pe masă”.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - „este o procedură perfectibilă”.

Președintele de ședință - „dumneavoastră vă temeți că vă ia D.N.A.-ul, că nu am înțeles”.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - „eu nu am treabă cu o licitație publică, domnule viceprimar”.

Președintele de ședință - „aceasta nu este licitație publică, este depunere de ofertă, omul trebuie să vină să-și depună oferta”.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - „nu este atribuția mea”.

Președintele de ședință - îi recomandă să facă ceva concret dacă dorește să-i ajute pe acești oameni, să se implice alături de primărie și de comunitate.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - întreabă dacă este vina lui că nu există oferte și își cere scuze că el a mutat oamenii pe strada Cantonului, lângă rampa de gunoi.

Președintele de ședință - îi resolicită să se implice alături de primărie și de comunitate în rezolvarea acestor probleme reale.

Dl. George Zamfir - sociolog din partea Mișcării Căși Sociale Acum - propune ca angajații de la Poliția locală sau de la D.A.S.M. să caute oferte.

D-na cons. Suciu - arată că membrii Comisiei mixte pentru locuințe sociale au organizat o întâlnire cu toți solicitanții de locuințe sociale care au dorit să participe, aceasta fiind o dovadă de transparență; precizează că membrii comisiei au ținut cont de sentințe, însă a fost acordat un punctaj și pentru certificatul de handicap pentru copii; evidențiază că criteriile sunt stabilite printr-o hotărâre a consiliului local, iar comisia i-a ascultat pe toți cei care s-au adresat acesteia; arată că noua listă este provizorie, putând fi depuse contestații, în termen de 30 de zile; precizează că toți cei care au depus cereri vor primi, acasă, punctajele; afirmă că toate criteriile sunt perfectibile, însă reiterează că membrii comisiei au ținut cont atât de hotărârile instanței, cât și de solicitările persoanelor care au copii cu handicap.

Dl. Marius Emil Coroș - șeful Serviciului Ecologie urbană - subliniază că, în cursul lunii noiembrie, a fost evacuată o cantitate de 200 de tone de deșeuri de pe platoul din zona respectivă, existând și fotografii care dovedesc acest lucru, în condițiile în care cantitatea estimată de deșeuri este de 800 de tone.

Președintele de ședință - îi solicită domnului Marius Emil Coroș să ofere detalii și cu

9   9 9           ii

privire la deratizare și dezinsecție.

Dl. Marius Emil Coroș - șeful Serviciului Ecologie urbană - arată că, la începutul lunii decembrie, este pregătită o nouă acțiune de deratizare; precizează că au fost realizate și acțiuni de dezinsecție în zonă; evidențiază că deratizarea va fi realizată la începutul lunii decembrie, deoarece, pe măsură ce sunt evacuate deșeurile, aceasta va avea o eficiență mai mare.

Președintele de ședință - îi solicită domnului Marius Emil Coroș să intensifice acest

9                                    9              9                                                                                                                           9

proces și îl roagă să-i informeze, personal, atât pe el, cât și pe domnul primar, cu privire la prorgramul de dezinsecție și deratizare, precum și cu privire la programul, calendarul de evacuare a deșeurilor.

D-na Maria Stoica - locuitoare a str. Cantonului - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - precizează că evacuarea deșeurilor trebuie să înceapă dintr-un capăt, nu din mijloc; solicită propuneri pentru componența comisiei de la punctul 63a; până când vor fi realizate consultările, propune să se treacă la punctul 63b de pe ordinea de zi.

Discuțiile la punctul 63a au fost reluate după punctul 63e.

63 b. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze — Etapa I — Faz.a I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze — Etapa I — Faza II”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

63 c. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

63 d. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918 în favoarea C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Cluj. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

63 e. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj) și modificarea Hotărârii nr. 479/2019 (alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-UPU Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Sunt reluate discuțiile la punctul 63a.

Dl. cons. Moisin - anunță, la punctul 63a, membrii consiliului local care vor face parte din Comisia de contestații, astfel: președinte - domnul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar; membri: consilierii locali Gergely Balazs, Rareș Petru Ferdean, Constantin Ioan Tomoș și Corina Ecaterina Croitoru.

Se supune la vot constituirea comisiei și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

63. Diverse.

La punctul Diverse nu au fost intervenții.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.