Proces verbal din 19.12.2019

Ședința din 19 decembrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 661.582/305/20.12.2019

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 19 decembrie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Mihai Drăgoescu (absent motivat), Rareș Petru Ferdean, Gergely Balâzs, Gabriela Iuliana Moldovan (absentă motivat), Dan Ioan Morar, Nistor Daniel, Râcz Levente Zsolt (absent motivat) și Tothfalusi Andras.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Craiova nr. 2, proprietatea ROMTRAVEL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 44, proprietatea doamnei Coroian Mihaela Anca, a doamnei Lăzărescu Diana Monica și a domnului Zattler Ștefan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 26, proprietatea S.C. SPOT CAPITAL S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 40-42, proprietatea MAPCOM ESTATE 1 S.R.L. (fostă SCORILLO IMMOBILIS S.R.L.), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 5-7, proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor din Cluj, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 24, proprietatea S.C. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 40, proprietatea S.C. ROLICOM IMPORT EXPORT S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 60, proprietatea d-lui Ciura Adrian, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 16, proprietatea d-nei Iqneibi Claudia, a d-nei Hetmann-Varga Elisabeta-Melinda și d-lui Hetmann-Varga Armand, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 20, proprietatea Parohiei Unitariene Racosu de Sus, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1, proprietatea d-nei Lupas Ana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 4, 5, 6/I din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 117, proprietatea d-lor Burzo Emil și Burzo Dan Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 9, proprietatea d-lui Cimpean Gavril și a d-nei Cimpean Carmen, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, proprietatea S.C. PRODVINALCO S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Cimoca Sanda Florica Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4A, 4B, 5/I, 5/II, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 12-14, proprietatea S.C. INTERNET CITY 2 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 3 și 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 8, 12 și 26 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, proprietatea ANA TURISTIC S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Micu nr. 2, proprietatea d-lui Sikladi Bela și a d-nei Sikladi Rubinka, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 4 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 30, proprietatea d-nei Mureșan Gabriela Cristina și a d-lui Mureșan Vasile, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 4 și 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, proprietatea d-nei Csizmadia Adina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, proprietatea d-lui Theodorovics Ladislau, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rusu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Lac I Gheorgheni”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate în Lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 665/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj, în Dosarul nr. 2107/117/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1458/2019, a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 667/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj, în Dosarul nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1534/2019, a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuințe individuale S+P+E, str. G.F. Hegel nr. 5; beneficiar: Costin Călin. Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire imobil cu funcțiune mixtă (1-2S)+P+5E+R, Calea Baciului nr. 78; beneficiară: S.C. NORTH TOWER S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - extindere și etajare locuință S+P+M, realizare pasarelă de acces și lift, construire garaj auto și depozit de unelte de grădină, str. Donath nr. 185; beneficiar: Moga Ioan Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 783/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.

 • 52. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 55. Diverse.

Președintele de ședință - anunță că, după votarea ordinii de zi, corul poliției locale și al jandarmeriei vor susține câte un microrecital de colinde.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 55f, 55g, 55h, 55i, 55j, 55k, 55l, 55m, 55n, 55o, 55p, 55q, 55r, 55s, 55ș, 55t, 55ț, 55u, 55v, 55w, 55x, 55y, 55z, 55a', 55b', 55c', 55d', 55e', 55f', 55g', 55h', 55i', 55j' și 55k'; solicită ca punctele 55 a, 55 c' și 55 d' să fie discutate primele pe ordinea de zi, având în vedere că vizează validarea mandatului unui consilier local supleant.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, cu modificările propuse de primar și se obțin 18 voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

55 a - Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Sabin Sărmaș, din partea P.N.L. și declararea ca vacantă a funcției deținute de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

55 b - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 27, proprietatea S.C. SALVO-SAN CIOBANCA S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Napoca, str. Emil Racoviță nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 e - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 f - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 34, proprietatea dnei Morar Simona Daniela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 g - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 h - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 114, proprietatea S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 i - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 4, 6 și 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, proprietatea VIZIONAR INVEST S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 j - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 14, proprietatea dlui Strykowski Daniel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 k - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 19, proprietatea lui Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina Klara, Banffy Csaba, Bojthe Krisztina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 l - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 m - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 n - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion

 • I.C. Brătianu nr. 24, proprietatea dlui Kozan Szabolcs și a dnei Kozan Ildiko-Ibolya, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 o - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în str. Taberei nr. 3 din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

55 p - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor situate în str. Câmpului nr. II/2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

55 q - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

55 r - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25. Proiect din inițiativa primarului.

55 s - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea parțială a imobilului-clădire cu birouri, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n. Proiect din inițiativa primarului.

55 ș - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, completată prin Hotărârea nr. 364/2019. Proiect din inițiativa primarului.

55 t - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019 (alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A Kartya și City Card Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019). Proiect din inițiativa primarului.

55 ț - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 1/3), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 u - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 23, proprietatea lui Isacu Adriana, Sbârcea Radu, Sbârcea Cristina, Isacu Alexandru Emil, Isacu Alexandra, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 v - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

55 w - Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 - 0+915.089. Proiect din inițiativa primarului.

55 x - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Npoca, str. Splaiul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

55 y - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

55 z - Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

55 a' - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

55 b' - Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napova S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II ”. Proiect din inițiativa primarului.

55 c'- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L. Proiect din inițiativa primarului.

55 d' - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019. Proiect din inițiativa primarului.

55 e' - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârile nr. 351/2015, 588/2019 și 634/2019. Proiect din inițiativa primarului.

55 f' - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.). Proiect din inițiativa primarului.

55 g' - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019). Proiect din inițiativa primarului.

55 h' - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca - Sectorul II), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 632/2019. Proiect din inițiativa primarului.

55 i' - Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

55 j' - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 992/2017 (aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/1.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017), Anexa nr. 2 privind prețurile unitare ale lucărilor care sunt executate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

55 k' - Informare privind plângerea prealabilă depusă de Fundația „Primăvara Clujană” prin POP&SFERLE S.C.A. (privind revocarea Hotărârii nr. 754/2019 privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiară Fundația „Primăvara Clujană”).

Corul poliției locale și al jandarmeriei susțin câte un microrecital de colinde.

Dl. primar - le mulțumește colindătorilor și le urează Sărbători fericite.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

55 a. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Sabin Sărmaș, din partea P.N.L. și declararea ca vacantă a funcției deținute de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).

55 c'- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (18 voturi pentru).

Dl. Adrian Roman - citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc la masă și primește mapa de ședință.

Președintele de ședință - anunță că, începând din acest moment, cvorumul de ședință este de 19.

55 d' - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general recti ficat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil, cu următoarele amendamente, respectiv: propune modificarea Anexei 6, în sensul suplimentării obiectivului de la capitolul 84/A/3 - Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și treceri de pietoni, cu suma de 160 de mii de lei și, pentru realizarea obiectivului de mai sus, propune diminuarea obiectivului de la capitolul 84/A/2 - Acces din str. Oașului la cartierul Lomb, Cluj-Napoca (Extindere rețele apă canal pe str. Oașului), cu suma de 160 de mii de lei; propune modificarea art. 2 al proiectului de hotărâre, care va genera și modificarea Anexei 1, a Anexei 5F și a Anexei 5F1, astfel: bugetul este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe, precum și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole și alineate, respectiv, veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.278.817.193 lei și cuprind: bugetul local al municipiului, în sumă de 1.130.329.951 lei, bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi, înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 519.000 lei și bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 204.612.242 lei; la capitolul Cheltuieli, propune următoarea modificare: cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.571.776.102 lei și cuprind: bugetul local al municipiului, în sumă de 1.381.776.554 lei, bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi, înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 656.246 lei și bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 245.987.302 lei.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei I și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei I și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

Președintele de ședință - îl roagă pe secretarul Comisiei I să depună amendamentele și în scris, la secretarul general al municipiului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - arată că acestea sunt pregătite.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe trimestrul IV. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

 • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str.

Craiova nr. 2, proprietatea ROMTRAVEL S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 44, proprietatea doamnei Coroian Mihaela Anca, a doamnei Lăzărescu Diana Monica și a domnului Zattler Ștefan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 26, proprietatea S.C. SPOT CAPITAL S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 40-42, proprietatea MAPCOM ESTATE 1 S.R.L. (fostă SCORILLO IMMOBILIS S.R.L.), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

 • 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 5-7, proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România — Comunitatea Evreilor din Cluj, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 24, proprietatea S.C. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 40, proprietatea S.C. ROLICOM IMPORT EXPORT S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 60, proprietatea d-lui Ciura Adrian, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

 • 12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 16, proprietatea d-nei Iqneibi Chindia, a d-nei Hetmann-Varga Elisabeta-Melinda și d-lui Hetmann-Varga Armand, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Clui-Napoca, str. Voltaire nr. 20, proprietatea Parohiei Unitariene Racosu de Sus, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 1, proprietatea d-nei Lupas Ana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 4, 5, 6/I din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 117, proprietatea d-lor Burzo Emil și Burz.o Dan Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 9, proprietatea d-lui Cimpean Gavril și a d-nei Cimpean Carmen, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 23-25, proprietatea S.C. PRODVINALCO S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Mureșan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Adrian Mureșan nu participă la vot).

 • 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, proprietatea SIFI CJ OFFICE S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 5, proprietatea d-nei Cimoca Sanda Florica Mariana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4A, 4B, 5/I, 5/II, 6 din clădirea

situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 1214, proprietatea S.C. INTERNET CITY 2 S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-

Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în Clui-Napoca, b-dul Eroilor nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 3 și 12 din clădirea situată în Clui-Napoca, Piața Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

 • 31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 8, 12 și 26 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2 și 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, proprietatea ANA TURISTIC S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 4 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, proprietatea d-lui Sikladi Bela și a d-nei Sikladi Rubinka, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

 • 35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 4 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 30, proprietatea d-nei Mureșan Gabriela Cristina și a d-lui Mureșan Vasile, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 4 și 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, proprietatea d-nei Csizmadia Adina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, proprietatea d-lui Theodorovics Ladislau, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

 • 39. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 40. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Liviu Rusu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona „Lac I Gheorgheni”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

 • 43. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 46. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor de serviciu, persoanelor aflate în Lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 58/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 665/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj, în Dosarul nr. 2107/117/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1458/2019, a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 667/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj, în Dosarul nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia Civilă nr. 1534/2019, a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuințe individuale S+P+E, str. G.F. Hegel nr. 5; beneficiar: Costin Călin. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — construire imobil cu funcțiune mixtă (1-2S)+P+5E+R, Calea Baciului nr. 78; beneficiară: S.C. NORTH TOWER S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament, la art. 1: „se modifică ultimul alineat, în sensul: suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică, instituită prin P.U.G. la Calea Baciului, va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de drum, și transferată în domeniul public, conform planșei P.U.D. - proprietatea terenurilor -, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate (19 voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 19 voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — extindere și etajare locuință S+P+M, realizare pasarelă de acces și lift, construire garaj auto și depozit de unelte de grădină, str. Donath nr. 185; beneficiar: Moga Ioan Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1344/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 783/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4436/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 345/2019 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 767/117/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 6936/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 6036/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 3950/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - consideră că ar trebui să fie obligatoriu ca fiecare taximetru să aibă cititor da carduri.

Președintele de ședință - arată că acest aspect este reglementat de regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca, care a fost votat de consiliul local, și îi recomandă domnului consilier Mureșan să-l studieze.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 788/2019 și 861/2019, modificarea Hotărârii nr. 479/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 861/2019 și modificarea Hotărârii nr. 478/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Vișan - președintele Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

 • 55. a. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ioan-Sabin Sărmaș, din partea P.N.L. și declararea ca vacantă a funcției deținute de acesta. Proiect din inițiativa primarului.

Discutat primul pe ordinea de zi.

55 b - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 27, proprietatea S.C. SALVO-SAN CIOBANCA S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 c - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Samuel Brassai nr. 1, proprietatea Adunării Spirituale Naționale a Bahailor din România, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 d - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 e - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 f - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 34, proprietatea dnei Morar Simona Daniela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 g - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 h - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirile situate în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 114, proprietatea S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 i - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 4, 6 și 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, proprietatea VIZIONAR INVEST S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 j - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 14, proprietatea dlui Strykowski Daniel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 k - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 19, proprietatea lui Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina Klara, Banffy Csaba, Bojthe Krisztina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 l - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 m - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 n - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 24,proprietatea dluiKoz.an Szabolcs și a dneiKozan Ildiko-Ibolya, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 o - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în str. Taberei nr. 3 din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 p - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor situate în str. Câmpului nr. II/2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 q - Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 r - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 s - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea parțială a imobilului-clădire cu birouri, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 ș - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, completată prin Hotărârea nr. 364/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 t - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019 (alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A card/A

Kărtya și City Card Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

55 ț - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 (cota de 1/3), 12, 13,14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 u - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 23, proprietatea lui Isacu Adriana, Sbârcea Radu, Sbârcea Cristina, Isacu Alexandru Emil, Isacu Alexandra, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 v - Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 w - Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 — 0+915.089. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

5

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 x - Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Npoca, str. Splaiul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 y - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement — Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 z - Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

55 a' - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 b' - Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napova S. A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze — Etapa I — Faza I” și „înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze — Etapa I — Faza II ”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 c'- Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local supleant în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, al domnului Adrian Roman, din partea P.N.L. Proiect din inițiativa primarului.

Discutat al doilea pe ordinea de zi.

55 d' - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017, 280/2017 și 442/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Discutat al treilea pe ordinea de zi.

55 e' - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârile nr. 351/2015, 588/2019 și 634/2019. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 f - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 g' - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raz.a municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 h' - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca — Sectorul II), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 632/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

55 i' - Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 j' - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 992/2017 (aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/1.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017), Anexa nr. 2 privind prețurile unitare ale lucărilor care sunt executate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

55 k' - Informare privind plângerea prealabilă depusă de Fundația „Primăvara Clujană” prin POP&SFERLE S.C.A. (privind revocarea Hotărârii nr. 754/2019 privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiară Fundația „Primăvara Clujană”).

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „Comisia juridică propune, în principal, respingerea ca tardivă a plângerii, iar, în subsidiar, ca neîntemeiată, cu menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

55. Diverse.

Dl. primar - anunță că este posibil să mai convoace, în acest an, de îndată, consiliul local în ședință extraordinară, dacă guvernul o să adopte, vineri sau luni, acte normative cu impact bugetar, însă, deocamdată, nu are informații în acest sens; astfel, consideră că aceasta

este ultima ședință de consiliu din an și le mulțumește atât consilierilor locali, pentru faptul că au susținut proiectele importante pentru municipiu, cât și echipei tehnice din cadrul primăriei, pentru profesionalismul de care a dat dovadă; le urează, tuturor clujenilor, Sărbători fericite.

Președintele de ședință - le mulțumește, la rândul său, consilierilor locali pentru colaborare și pentru modul în care au abordat temele de interes general, precum și colegilor săi din primărie; le urează, tuturor, Sărbători fericite și un sincer și călduros La mulți ani.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.