Proces verbal din 16.10.2019

Ședința din 16 octombrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 534.551/305/18.10.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 16 octombrie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea și Rareș Petru Ferdean (absent motivat).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate; oferă cuvântul președintelui de vârstă al consiliului local în vederea solicitării de propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Dl. cons. Ioan Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Dan Ștefan Tarcea - viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Radu Marin Moisin și se obține unanimitate.

Dl. Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, este ales, astfel, în funcția de președinte de ședință.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 6. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiadele școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul IA. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D și a garajului G11. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Colonia Breaza, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cucului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Decebal (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Simeria și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Antonio Gaudi și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-terenuri și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilelor-terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară). Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobare sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 68 mp. identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în C.F. nr. 267411 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017, încheiat cu S.C. Buchet S.R.L., către S.C. Gift Me Up S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20% din drepturile și obligațiile dobândite prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, încheiat cu S.C. Virtual World S.R.L., către S.C. Abalak Oran S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002, în favoarea S.C. Super Rialda Import Export S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, nr. 10/2018, nr. 53/2018, nr. 146/2018, nr. 448/2018, nr. 595/2018, nr. 799/2018, nr. 1028/2018, nr. 389/2019, nr. 460/2019, nr. 510/2019 și nr. 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, Corp II, ap. 5 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42). Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B; beneficiari: Șuteu Nicolae-Andrei și Șuteu Timea-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C; beneficiari: Tîrnoveanu Paul-Vlad și Tîrnoveanu Elena-Alexandra. Proiect din inițiativa primarului.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152; beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara. Proiect din inițiativa primarului.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu; beneficiar: Dușa Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - extindere pe verticală imobil (locuință familială), de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18; beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian Iulia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - extindere și etajare corp C4 - Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21; beneficiar: Institutul Inimii Niculae Stăncioiu. Proiect din inițiativa primarului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D; beneficiari: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela. Proiect din inițiativa primarului.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr. 176; beneficiar: Mărincaș Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266; beneficiari: Ciupei Călin-Lenard, Ciupei Marinela-Adriana, Alb Marius-Gabriel, Alb Claudia-Ioana, Alb Grigore, Alb Monica-Ella. Proiect din inițiativa primarului.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67; beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail. Proiect din inițiativa primarului.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A; beneficiară: S.C. Italia Tiles S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere/etajare imobil - P+E, str. Salcâmului nr. 7; beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta. Proiect din inițiativa primarului.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă, P+E - str. Cocorilor nr. 40C. Proiect din inițiativa primarului.

 • 52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii. Proiect din inițiativa primarului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - dezvoltare zonă economică b-dul Muncii - latura nordică; beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectiv de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent - Capelă Cimitir Mănăștur, strada Govora f.n., Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități a unei toalete

>77                   5          5                          >

publice modulare”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 - pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 59. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare a domeniului public - obiectivul sportiv Sala Polivalentă nr. 416270/18.11.2014. Proiect din inițiativa primarului.

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii. Proiect din inițiativa primarului.

 • 61. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 15.10.2019, ora 11. Proiect din inițiativa primarului.

 • 62. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 471/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Școală după școală”, în anul școlar 2019-2020. Proiect din inițiativa primarului.

 • 65. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 66. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. - semestrul I 2019.

 • 67. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - semestrul I 2019.

 • 68. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca) -semestrul I 2019.

 • 69. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lazăr Vasile, înregistrată sub nr. 457996/3 din 10.09.2019.

 • 70. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de un grup de proprietari și locuitori din zona reglementată prin P.U.Z. de regenerare urbană - etapa 1, str. Primăverii-Aleea Peana, înregistrată sub nr. 480592/3 din 20.09.2019.

 • 71. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bâlc Dorina Florica Maria, înregistrată sub nr. 478666/3 din 19.09.2019.

 • 72. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Robacon Impex S.R.L., înregistrată sub nr. 478670/3 din 19.09.2019.

 • 73. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Popescu Aristotel Titus și Popescu Emilia, sub nr. 398166 din 5.08.2019.

 • 74. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Florisal S.A., sub nr. 393315 din 1.08.2019.

 • 75. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Compexit Trading S.R.L., sub nr. 391397 din 31.07.2019.

 • 76. Raport privind derularea Programului „Școală după școală” pentru anul școlar 20182019.

 • 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, a numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 78. Diverse.

Dl. primar - anunță că în data de 31 octombrie, cel mai probabil, va avea loc următoarea ședință de consiliu; retrage punctul 61 de pe ordinea de zi și propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 78a, 78b, 78c și 78d, care au fost transmise spre analiză comisiilor de specialitate, în termenul legal; îl întreabă pe președintele de ședință la care punct de pe ordinea de zi s-au înscris la cuvânt cei mai mulți cetățeni, pentru a fi discutat cu prioritate.

Președintele de ședință - răspunde că este vorba despre punctul 35 de pe ordinea de zi.

Se supun la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de primar și se obține unanimitate. Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările propuse și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - propune ca punctul 35 de pe ordinea de zi să fie discutat primul, astfel încât cetățenii care s-au înscris la cuvânt să nu trebuiască să aștepte; anunță că cvorumul de ședință este de 25.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă înscrierile la cuvânt sunt doar pentru punctul 35 sau sunt și alte puncte care trebuie discutate cu prioritate.

Președintele de ședință - răspunde că la punctul 35 sunt cele mai multe înscrieri la cuvânt.

Ordine de zi suplimentară:

78 a - Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren în suprafață de 615,918 mp., parte din nr. cadastral 335629 -C.F. nr. 335629, situat pe str. Fabricii f.n., în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase. Proiect din inițiativa primarului.

78 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de Afaceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019. Proiect din inițiativa primarului.

78 c - Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

78 d - Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 35. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. George Zamfir - sociolog în cadrul Mișcării Căși Sociale Acum - se bucură că există două proiecte care ar putea avea un mare impact în ceea ce privește asigurarea dreptului la locuire, și anume proiectul privind subvenționarea chiriei și cel privind achiziția, de pe piața liberă, a unor locuințe sociale; susține că, având în vedere situația actuală a pieței chiriilor, doar aproximativ 20 de persoane au beneficiat de subvenționarea chiriei, situație care consideră că poate fi îmbunătățită; referitor la achiziționarea de pe piața liberă a unor locuințe și atribuirea lor ca locuințe sociale, constată cu surprindere că a fost depusă o singură ofertă; afirmă că administrația locală este foarte competentă în promovarea proiectelor și, în acest context, întreabă de ce au fost depuse atât de puține oferte, precum și ce se poate face mai departe; susține că ambele proiecte mai sus-menționate au avut, deocamdată, un impact limitat, apelându-se la piața liberă în vederea găsirii unor soluții pentru problema locuirii; subliniază că persoanele care au primit, prin dispoziție, ajutorul pentru plata chiriei nu reușesc să-și găsească locuințe de închiriat, „pentru că proprietarii de pe piață nu vor persoane rome și/sau persoane cu copii mulți; deci și rome și, eventual, și cu copii mulți”; arată că în 2008 a existat un proiect, și anume complexul de locuințe Timiș-Blajului, realizat de actualul primar, în mare măsură, dacă nu în totalitate, din fonduri locale și consideră că, în contextul în care va exista o guvernare de aceeași culoare politică, poate fi făcută încă o cerere către Ministerul Dezvoltării, în vederea alocării de fonduri pentru construirea de locuințe, caz în care primăria va trebui să dețină terenurile aferente; întreabă care va fi planul și care vor fi criteriile potrivit cărora vor fi îmbunătățite lucrurile care nu au funcționat până acum; evidențiază că s-a bucurat când a văzut că în referatul atașat procedurii de achiziționare a locuințelor de pe piața liberă a fost menționată Strategia de incluziune socială, însă consideră că între ideile și principiile incluse în strategie și criteriile actuale de acordare a locuințelor sociale nu există o legătură directă, deoarece persoanele cu handicap primesc doar zece puncte, în timp ce persoanele cu studii doctorale primesc 45 de puncte, iar condițiile de locuire nu sunt luate în considerare; crede că, în vederea corelării Strategiei de incluziune cu acordarea efectivă a locuințelor, aceste criterii ar trebui regândite.

Dl. Daniel Adam - locuitor al str. Cantonului - arată că este unul dintre locuitorii str. Cantonului și prezintă condițiile de trai extrem de grele de pe strada respectivă, unde, din cauza mizeriei, sunt înregistrate chiar decese; solicită ca locuitorii str. Cantonului să fie ajutați pentru a se putea muta de acolo; arată că are doi copii cu handicap, în această situație fiind multe familii de pe str. Cantonului.

D-na Kalay Anna - locuitoare a str. Cantonului - îl invită pe domnul primar să vină să vadă condițiile în care locuiesc cei de pe str. Cantonului; susține că, până acum doi ani, au beneficiat de ajutorul pentru cumpărarea de lemne, însă nu au mai primit banii respectivi, pentru că în buletinele lor figurează mențiunea „lipsă spațiu”; amintește că, acum doi ani, pe str. Cantonului au ars zece barăci; reclamă că nu i-a fost aprobat un credit, pentru a-și cumpăra un cuptor, deoarece are buletin provizoriu; sesizează că, luna trecută, pe str. Cantonului au murit patru oameni, din cauza cancerului la plămâni; susține că suferă de bronșită cronică, iar fiul său are schizofrenie și subliniază că nu mai suportă condițiile inumane de trai de pe str. Cantonului; solicită să fie luate măsuri pentru ajutarea locuitorilor de pe str. Cantonului.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - arată că sunt prezente în sală și persoane care au domiciliul în locuințele modulare din Pata Rât, pe care municipalitatea le-a construit în 2010, pentru a fi mutate familiile de pe str. Coastei; arată că în respectivele familii există multe cazuri de persoane cu handicap; consideră că trebuie îmbunătățite criteriile de alocare a locuințelor sociale; afirmă că, acum trei săptămâni, toate aceste persoane au depus câte o cerere către Comisia de locuire, pentru a fi primite și pentru a putea să-și prezinte situația, pentru că, anul trecut, respectiva comisie a oferit, unor persoane aflate în situații foarte grave, oportunitatea de a-și prezenta cazul, iar în urma acestor discuții a fost acordat un punctaj suplimentar, la capitolul Caz de forță majoră, care le-a ajutat pe unele persoane să urce în clasamentul listei de atribuire; arată că toate aceste persoane nu au nicio șansă să le crească punctajele în mod semnificativ, dacă nu vor fi modificate criteriile, caz în care toate aceste persoane cu dizabilități nu vor putea beneficia de drepturile lor, garantate de lege, și aici nu se referă doar la legea privind marginalizarea socială, ci și, în mod special, la legea din 2006 referitoare la persoanele cu dizabilități, care prevede în mod expres că autoritățile publice locale trebuie să asigure accesul persoanelor cu handicap la locuințe, având obligația introducerii unui criteriu care să prioritizeze acest lucru; subliniază că, în Cluj-Napoca, pentru cazurile de handicap permanent sunt acordate doar câte zece puncte; afirmă că comisiile de evaluare nu încadrează persoanele sub 18 ani la cazurile de handicap permanent, precum și că o familie poate să primească cele zece puncte doar pentru cel mult o persoană cu handicap; arată că în cadrul criteriilor de atribuire a locuințelor sociale există și cazul de forță majoră, definit ca o situație deosebită, cu implicații directe sau indirecte asupra drepturilor și libertăților cetățenești, a calității și demnității ființei umane „și domnule primar, Emil Boc, dacă într-adevăr considerați că în Cluj nimeni nu este lăsat în urmă, vă rugăm să considerați și reconsiderați încă o dată această prioritate și criză umanitară, ceea ce înseamnă Pata Rât de atâtea decenii, și în mod special cazul persoanelor cu handicap”; prezintă situația doamnei Letiția Mărcuș, care a fost evacuată, în iunie, dintr-o locuință retrocedată și, de atunci, doarme sub scări.

D-na Letiția Mărcuș - cetățean - arată că, de când a fost evacuată, doarme sub scări, la Spitalul de Oncologie, împreună cu cei doi copii ai săi, care au handicap; precizează că este văduvă, fiind și operată la inimă.

Dl. primar - precizează că prioritățile municipalității referitoare la politica socială au fost materializate în câteva lucruri foarte concrete, nu doar în povești; arată că primăria a considerat și consideră că, pe termen mediu și lung, această problemă poate fi rezolvată, în primul rând, doar prin educație, care este prioritatea zero a municipalității, ca soluție pentru combaterea marginalizării sociale; evidențiază că, în acest sens, primăria asigură transportul copiilor la școală, realizează programul „Școală după școală”, achiziționează rechizite, pentru că degeaba vor exista locuri de muncă, dacă persoanele marginalizate social nu vor avea pregătirea necesară pentru a le ocupa; subliniază că acest mesaj este adresat fiecăruia dintre noi, pentru că educația nu se mai rezumă doar la cea formală - toată viața învățăm -, un om putându-și schimba de două-trei ori în viață locul de muncă; reiterează că principala preocupare a municipalității este investirea în tot ceea ce înseamnă educație, astfel încât orice persoană să poată învăța o meserie; referitor la partea de locuire, arată că municipalitatea a avut șansa, începând cu 2006, să realizeze acel proiect cu peste 400 de locuințe sociale în locul vechiului Oser, toți banii fiind alocați de la bugetul local; precizează că, ulterior, treptat, au fost construite și date în folosință diverse locuințe sociale, cele de pe str. Ghimeșului urmând să fie finalizate până la sfârșitul anului acesta, potrivit contractului, adică până în 31 decembrie; menționează că mai există câteva proiecte aflate în pregătire, însă realizarea acestora depinde și de susținerea financiară, pentru că aceste locuințe sociale sunt construite doar din banii clujenilor; arată că, din nefericire, anul trecut bugetul local a pierdut 20 de milioane de euro, iar anul acesta, 16 milioane de euro, iar la rectificarea bugetară de ieri, Clujul nu a primit niciun leu, inclusiv pentru partea care vizează asistența socială și plata asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități; „aveam nevoie de 70 de milioane de lei și am primit zero, pentru ceea ce însemna dreptul municipiului de a primi acești bani; să sperăm că, până la urmă, va fi un guvern care va trata echidistant, echilibrat toate comunitățile locale, pentru că suntem o comunitate mare, dar și problemele sunt la fel de mari; ceea ce nu înțeleg guvernanții este că acolo unde există o comunitate mare, și problemele sunt tot mai mari”, cum ar fi cele legate de sărăcie, trafic sau poluare; subliniază că municipalitatea, cu resursele limitate pe care le are la dispoziție, a conceput cele două politici alternative, pe lângă construirea de locuințe sociale, și anume subvenționarea plății chiriei și cumpărarea de locuințe de pe piața liberă, care, ulterior, vor fi atribuite ca locuințe sociale; arată că, pentru subvenționarea chiriei, au fost aprobate 108 cereri, fiind în plată, în acest moment, 31; evidențiază eforturile depuse pentru a găsi cât mai multe locuințe; afirmă că, din nefericire, este greu să spargi o barieră psihologică, însă asigură că primăria nu ține cont decât de lege și de respectarea principiului nediscriminării; arată că aici ar fi necesară și implicarea societății civile, pentru schimbarea mentalităților sau pentru recomandarea unor locuințe disponibile pe piață; apreciază că societatea civilă nu trebuie să se rezume doar la activitatea de reprezentare sau doar la solicitări adresate administrației, pentru că o societate civilă dinamică, într-o democrație, este și solidară, și activă; reiterează că societatea civilă se poate implica în identificarea unor locuințe care pot fi cumpărate sau închiriate, precum și în inițierea unui proiect de modificare legislativă, astfel încât municipalitatea să poată cumpăra locuințe sociale și în Zona Metropolitană; subliniază că „nu e moral față de oamenii pe care îi aduceți aici să nu le oferiți soluții; adică, acei oameni să nu se simtă doar masă de manevră, pe care o folosiți în momente de mediatizare și după aceea nu se mai întâmplă nimic”; consideră că este foarte bine și ceea ce societatea civilă face în prezent, dar aceasta este doar o jumătate de măsură, o jumătate din efect; arată că pentru programul de achiziționare de locuințe sociale, municipalitatea a alocat două milioane de euro, pentru programul de subvenționare a chiriei, în urma căruia 31 de oameni și-au găsit locuințe, 500 de mii de euro, existând și un program de asigurare a unor servicii stomatologice gratuite, de care au beneficiat 205 de pacienți; are rugămintea ca reprezentanții societății civile să propună lucruri concrete, care să aibă efect în viața de zi cu zi a oamenilor, dincolo de efectul de mediatizare.

D-na Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - nu vorbește la microfon.

Dl. primar - „... există o regulă democratică, doamna profesor, pe care o predați studenților; este o regulă fundamentală, doamna profesor, pe care o predați studenților, ca atunci când cineva te ascultă, ai dreptul elementar și rugămintea să ne ascultăm reciproc, doamna profesor, că așa-i civilizat într-o democrație; bănuiesc că mai credeți în principiile și valorile democratice, așa cum predați la cursuri la universitate, și nu sunt doar, și acolo, sloganuri, iar în practică avem altă atitudine; și eu v-am ascultat cu respect, mi-am notat tot ce ați spus și încerc să vă dau răspunsuri punctuale la aceste teme”; arată că trebuie găsite soluții pentru a fi cumpărare mai multe locuințe sociale de pe piață, pentru că banii sunt prevăzuți în buget; susține că trebuie inițiat un proiect de lege pentru ca municipalitatea să poată cumpăra locuințe sociale din zona metropolitană; reiterează că, până în luna decembrie, vor fi terminate locuințele sociale de pe str. Ghimeșului, care vor fi atribuite potrivit legii; arată că există 150 de locuri disponibile pentru persoanele aflate în situații grave, care dorm sub cerul liber și, cărora, astfel, le sunt asigurate condiții decente, cum ar fi igiena de bază, trei mese pe zi sau acces la televizor, lucru pentru care îl felicită pe domnul Aurel Mocan, directorul Direcției de Asistență Socială și Medicală; evidențiază că o treime din cei care stau în astfel de centre dedicate persoanelor fără adăpost își găsesc locuri de muncă, aceasta fiind cea mai bună formă de protecție socială; arată că acest consiliu local face tot ce îi stă în putință pentru a atrage investitori și pentru a crea locuri de muncă, pentru ocuparea cărora este necesară, însă, o pregătire de specialitate; „în privința criteriilor despre care ați vorbit, suntem întotdeauna deschiși la propuneri; o rog pe doamna viceprimar (Olah Emese, n.n.) să ia recomandările pe care le faceți, le punem în dezbatere publică, le analizăm, potrivit procedurilor democratice, ca ele să fie discutate în cetate, aici, alături de noi, dacă e nevoie de îmbunătățirea acestor criterii pe care să le avem; deci, invitația mea este: da, știu ce probleme aveți - asta vreau să știți -, știu și colegii mei și nu stăm cu mâna în sân”; crede că Primăria municipiului Cluj-Napoca este singura din România care are atâtea instrumente pentru asigurarea protecției sociale; afirmă că, dacă o să fie nevoie, o să se implice, în cadrul proiectului Corporate social responsibility, și în vederea obținerii unor sponsorizări, în vederea asigurării condițiilor minime de trai; prezintă modul în care domnul Gheorghe Șurubaru, administratorul public, s-a implicat în rezolvarea problemelor legate de salubritate; subliniază că Direcția de Asistență Socială și Medicală este un partener de încredere.

D-na Florentina David - locuitoare a str. Cantonului - susține că majoritatea locuitorilor str. Cantonului au un loc de muncă; afirmă că are cunoștință despre o casă, aflată în afara municipiului Cluj-Napoca, locuință care ar putea fi cumpărată de primărie.

Președintele de ședință - arată că, pentru ca municipalitatea să poată cumpăra case și în zona metropolitană, trebuie inițiat un proiect de lege.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - afirmă că în Viena, modelul său de oraș social și ecologic, două treimi din locuințe sunt subvenționate, din care o treime aparțin statului, precum și că nu O.N.G.-urile i-au sunat pe proprietari pentru ca acele locuințe să devină sociale; susține că, de asemenea, în Belgia, nu O.N.G.-urile sunt cele care au făcut legislația potrivit căreia 10% din locuințele construite de dezvoltatorii imobiliari privați sunt cedate statului; punctează că „da, este și responsabilitatea noastră de a îmbunătăți legislația, dar și a administrației, de a îmbunătăți câteva lucruri”; susține că a purtat o discuție, ieri, la Ministerul Dezvoltării, unde i s-a transmis că nu sunt depuse dosare complete pentru a primi finanțări pentru locuințe sociale, nefiind vorba de situația Clujului, ci de situația României în ansamblu; afirmă că, la nivel local, mai pot fi îmbunătățite câteva lucruri: de exemplu, în urmă cu aproximativ un an, a depus un memoriu referitor la îmbunătățirea modului de utilizare a subvenției pentru chirie; din câte a înțeles, o bună parte din acele lucruri au fost acceptate, însă nu există o nouă hotărâre de consiliu în acest sens; susține că el, personal, a data telefoane către zeci de proprietari, pentru a-i găsi o locuință unei persoane cu dizabilități, în vârstă de 75 de ani, însă proprietarii l-au refuzat, „pentru că nu voiau să acorde, legal, chiria”; consideră că în astfel de cazuri pot exista niște instrumente, inclusiv legislative, pe care vrea să le discute inclusiv în cadrul Asociației Municipiilor din România; propune formarea unui grup de lucru, pe câteva teme, cum ar fi posibilitatea de a cumpăra locuințe sau de a subvenționa chirii în zona metropolitană, grup de lucru la care să participe inclusiv parlamentari și care-și poate începe activitatea chiar de săptămâna viitoare; subliniază importanța participării Asociației Municipiilor din România, „pentru a avea un jucător important care sprijină câțiva parlamentari”; consideră că un alt proiect de lege important, care ar putea fi susținut de Asociația Municipiilor din România, ar putea prevede ca o cotă-parte, „așa cum se întâmplă în vestul civilizat”, din ceea ce construiesc dezvoltatorii imobiliari privați să fie acordată statului, care ar putea percepe, pentru locuințele respective, niște chirii sociale; „în sensul acesta, vă propun un draft, pe care să-l discutăm într-o lună, scris de experți”; reiterează că aceste două proiecte ar trebui discutate în cadrul Asociației Municipiilor din România, împreună cu parlamentari; afirmă că mai există un instrument, care nu este folosit în momentul de față de primărie, și anume construirea de locuințe publice, pentru că locuințele sociale vor dispărea în curând din legislație; subliniază că anul 2020 este unul electoral, în care vor exista inclusiv alegeri locale, iar Asociația Municipiilor din România, împreună cu mai mulți parlamentari, indiferent de culoarea politică, ar putea crea o astfel de sinergie; solicită stabilirea unei date și a posibilității de organizare a unor întâlniri săptămânale, cu domnul primar sau cu oameni din primărie, în vederea discutării acestor teme, care vor fi susținute, ulterior, în parlament.

Dl. cons. Morar - spre deosebire de domnul primar, care le reproșează că nu fac destul pentru comunitatea de la Pata Rât, arată că el vrea să le mulțumească doamnei Vincze și domnului Zamfir, care fac multe, chiar mai multe decât toți cei de la această masă, a consiliului local; „suntem de peste trei ani în consiliul local, unii la al doilea mandat; în toți acești ani, v-am văzut de nenumărate ori, v-am ascultat și cam atât; încep cu mine, cu mea culpa, și colegii mei ar trebui să facă la fel; cu toții suntem conștienți că n-am făcut absolut nimic pentru dumneavoastră sau mult prea puțin...”.

Președintele de ședință - „... poate dumneavoastră, domnule consilier”.

Dl. cons. Morar - „... numai puțin: toți de aici ar trebui să ne dăm seama că orașul nostru de cinci stele, cum ne place să zicem, nu este doar pentru Piața Unirii, doar pentru festivalurile frumoase din oraș, pentru Untold, pentru Jazz in the Park, pentru Street Food Festival, că acum s-a încheiat, ci este și despre sutele de locuitori de la Pata Rât; nu dânșii au ales să meargă acolo, pentru ceva anume, ci tot societatea noastră i-a marginalizat și i-a trimis acolo; ca soluție, sigur, sunt soluții din acestea pompieristice, le spun eu - subvenționarea chiriei; știm cu toții, cine de aici și-ar închiria apartamentul în condițiile pe care le-ați menționat dumneavoastră mai devreme?; cine și-ar vinde apartamentul în aceste condiții?; sunt soluții care acoperă un necesar mic - două-trei chirii, cinci-zece apartamente -, iar ca variantă este, clar, tot construcția de locuințe sociale și cele menționate de domnul Dohotaru mai devreme; de aceea, ader la ideea dânsului și cred că ar trebui, la final de mandat nu știu câți vom fi și în viitorul mandat în consiliul local, dar măcar să lăsm o idee și un început pentru un proiect, care să ajute persoanele pe care le reprezentați; suntem conștienți că n-o să acoperim toată nevoia de locuințe sociale, n-o să putem acorda atâtea chirii de câte este nevoie, dar, pas cu pas, putem face ceva pentru dumneavoastră și, așa cum am spus, și eu mă număr și, sunt convins, alături de colegii mei, printre vinovați, pentru că, eu personal, de peste șapte ani de zile, nu am făcut sau am făcut mult prea puțin pentru dumneavoastră”.

D-na cons. Olah - viceprimar - este de acord cu domnul consilier Morar în ceea ce privește necesitatea de a construi locuințe sociale, dar, așa cum a menționat și domnul primar, pentru acest lucru municipalitatea are nevoie și de alocări bugetare de la Guvernul României; îi transmite domnului Adrian Dohotaru că primăria a primit, din partea Ministerului Dezvoltării, un răspuns în scris, potrivit căruia nu există fonduri pentru construirea de locuințe sociale; arată că, tocmai din această cauză, municipalitatea a încercat să atragă fonduri europene și norvegiene, însă aceasta a fost declarată neeligibilă, din cauza numărului de locuitori ai municipiului și a situației existente; precizează că, pentru acest apel de proiecte, fondurile norvegiene sunt alocate pentru comunități mai mici, cu aproximativ 20.000 de locuitori, iar componenta de locuire, atât în cazul proiectelor europene, cât și al celor norvegiene, presupune fonduri destul de reduse, raportate la întreaga sumă care poate fi accesată; consideră că este importantă și asigurarea de servicii sociale, dar, în momentul de față, pe lângă educație și obținerea de locuri de muncă de lungă durată, cea ma gravă problemă este reprezentată de componenta de locuire; subliniază că municipalitatea caută în continuare soluții pentru atragerea de fonduri în vederea construirii de locuințe sociale, dar nu este vorba despre o procedură ușoară, mai ales în această situație, în care a fost primit un refuz explicit din partea guvernului, în sensul că nu sunt bani pentru această componentă, iar fondurile europene și cele norvegiene sunt destinate mai mult componentei de servicii sociale.

Dl. Adrian Dohotaru - deputat - „pe scurt, doar pe scurt, eu nu vreau să pic, cumva, la mijloc; nu era despre locuințe sociale, în sensul în care cei de la Ministerul Dezvoltării miau transmis că documentațiile erau incomplete, dar de aceea cred că e important să facem acest grup de lucru, ca să comunicăm mai bine”.

Dl. George Zamfir - sociolog în cadrul Mișcării Căși Sociale Acum - susține că au venit în consiliul local cu niște chestiuni foarte concrete, transmițând primăriei, de-a lungul anilor, o serie de analize pertinente; arată că el, împreună cu colegii săi, sunt cercetători care au făcut studii sociale, în cadrul cărora au descoperit o serie de documente și elemente care iau condus la concluziile pe care le-a enunțat astăzi; crede că o discuție despre rolul fiecăruia este inutilă, însă consideră că administrația publică trebuie să-și îndeplinească menirea, în condițiile în care primăria dispune de un aparat administrativ destul de numeros; afirmă că, din moment ce primăria a găsit foarte multe soluții creative pentru foarte multe probleme, va putea să facă acest lucru în continuare; speră să existe un dialog constructiv, în condițiile în care toată lumea este de acord că educația este cea mai importantă; susține că problema este reprezentată de condițiile materiale de care beneficiază copiii.

D-na Elena Michi - locuitoare a str. Cantonului - își prezintă greaua situație familială și locativă.

Dl. Fogoroși Lazăr - locuitor al str. Cantonului - arată că locuiește pe str. Cantonului din 2005, unde, bolnav fiind, își crește, singur, copilul.

Dl. cons. Mureșan - întreabă câte locuințe o să fie construite pe str. Ghimeșului și care este valoarea totală a proiectului, pentru a-și putea da seama care este diferența dintre a cumpăra locuințe sociale și a le construi.

Președintele de ședință - „o să primiți în scris răspunsul la aceste întrebări”.

Dl. cons. Morar - crede că trebuie asigurată comunicarea și cu locuitorii blocurilor în care se vor muta noii chiriași, astfel încât aceștia să se integreze bine în comunitate; afirmă că au existat anumite articole în presă pe această temă.

Dl. primar - arată că nu a văzut astfel de articole în presă, care ar fi considerate incitatoare și în afara cadrului legal, însă nu crede că există în presă asemenea incitări.

D -na cons. Croitoru - consideră că educația este foarte importantă, dar - având în vedere că a predat, în primul său an ca profesor, unei clase cu elevi de etnie romă - arată că „nu se pot face teme nici cu burta goală, nici cu păduchi în cap și nici sub cerul liber; am avut copii care dormeau în șanțuri noaptea și, a doua zi, desigur că numai educație nu se putea face cu ei”; are convingerea că toți cei prezenți la masa consiliului local trebuie să-și dea mâna pentru rezolvarea problemelor comunității și nu să se arate cu degetul unii pe ceilalți; evidențiază că nu doar Partidul Social Democrat are deputați și senatori în Parlamentul României, ci și Partidul Național Liberal; arată că există chiar foști consilieri locali care au ajuns în parlament; întreabă dacă este agreată propunerea domnului Adrian Dohotaru și când se va întruni pentru prima dată grupul de lucru.

Dl. primar - „dacă am formulat propunerea, evident că o susțin, că doar am lansat-o”; subliniază că nu e prima dată când a vorbit despre acest subiect, ci atunci când, prin programul A.D.I.-Z.M.C., și îi felicită pe colegii de acolo, au fost cumpărate și construite 36 de locuințe sociale, în Cluj-Napoca și în zona metropolitană; susține că încă de atunci a formulat propunerea, care nu a găsit rezonanță în spațiul civic și politic, ca pentru achiziționarea de locuințe sociale, un oraș să nu fie constrâns de spațiul său administrativ, ci să poată fi abordate zonele metropolitane, așa cum acestea sunt creionate prin diverse forme asociative; arată că există atât Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, care cuprinde 18 comune, cât și o altă asociație, pentru transportul în comun; reiterează că este necesar un proiect de lege în mod expres pentru această temă; îi transmite domnului Adrian Dohotaru că o să-i pună la dispoziție, pentru luni, la cabinetul primarului, informațiile din perspectiva Clujului, „după care, dacă ne veți solicita și alte informații sau participarea la o dezbatere, vă vom răspunde prezent; vă pot asigura că luni veți avea pe masă, și rog Direcția de Asistență Socială plus A.D.I.-Z.M.C., să prezinte starea reală a municipiului Cluj-Napoca, pe aceste proiecte pe care le-am făcut noi: și A.D.I.-Z.M.C. - cumpărare de locuințe, și acest proiect prin care noi am încercat fie chirii, fie cumpărare de locuințe; să arătăm dificultatea și de ce solicităm extinderea în zona metropolitană; și cu aceste informații, dumneavoastră culegeți probabil și de la alte municipii, trebuie să fie un proiect național, vă stăm la dispoziție și cu sprijinul umil în cadrul Asociațiilor Municipiilor din România, vă pot, iarăși, asigura susținerea necesară, ca de altfel, tuturor colegilor, pe acest punct”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, scriitorului Eugen-Sandu Cucerz.an. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 1 au fost reluate după punctul 78d.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, personalitate marcantă a vieții medicale clujene. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 2 au fost reluate după punctul 78d.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019 și nr. 539/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr.

887/2017, nr. 978/2018 și nr. 541/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat interinstituțional între Academia Română și Municipiul Cluj-Napoca, având ca scop aniversarea Centenarului Marii Uniri. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiadele școlare (faza internațională), examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil, cu următorul amendament, în textul proiectului de hotărâre, la art. 2: formularea „la data adoptării prezentei” va fi înlocuită cu formularea „la data intrării în vigoare a prezentei”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul IA. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1D și a garajului G11. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Colonia Breaza, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Făgetului (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cucului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Răsăritului (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Decebal (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada G-ral Gheorghe Avramescu și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Simeria și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Antonio Gaudi și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unor imobile-terenuri și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilelor-terenuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 645/2019 (însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Transilvaniei nr. 22. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil și propune mandatarea doamnei consilier Olah Emese, viceprimar.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului „Drum” (în Colonia Breaza) și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil, cu următorul amendament: „se va elimina din cuprinsul hotărârii art. 2 și se vor renumerota articolele, având în vedere faptul că imobilul este bun de uz public în virtutea legii și nu mai trebuie menționat acest aspect”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea imobilului cu nr. cadastral 278302-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Feroviarilor. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 13-15. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 28. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare date de carte funciară și reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 10, însușirea Raportului de evaluare și aprobare sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra podului imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și o propunem pe doamna viceprimar, Olah Emese, pentru semnarea actului în formă autentică”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 25 de voturi pentru. Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 68 mp. identificat cu nr. cadastral 10320/2, înscris în C.F. nr. 267411 Cluj-

Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a drepturilor și obligațiilor dobândite prin Contractul de închiriere nr. 276107 din 13.06.2017, încheiat cu S.C. Buchet S.R.L., către S.C. Gift Me Up S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului prealabil de cesionare a 20% din drepturile și obligațiile dobândite prin Contractul de închiriere nr. 177771 din 11.04.2017, încheiat cu S.C. Virtual World S.R.L., către S.C. Abalak Oran S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 27,175% din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, în baza Legii nr. 550/2002, în favoarea S.C. Super Rialda Import Export S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, încheiat cu doamna Alhafez Livia, având ca obiect locuința construită de către A.N.L., situată în municipiul Clui-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartamentul nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, nr. 10/2018, nr. 53/2018, nr. 146/2018, nr. 448/2018, nr. 595/2018, nr. 799/2018, nr. 1028/2018, nr. 389/2019, nr. 460/2019, nr. 510/2019 și nr. 563/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind achiziția, de pe piața liberă, a unei locuințe, în conformitate cu procedura aprobată prin Hotărârea nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Discutat primul pe ordinea de zi.

 • 36. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de achiziție, a unor locuințe în baza prevederilor Hotărârii nr. 508/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 20, Corp II, ap. 5 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - precizează că la art. 3 al proiectului de hotărâre trebuie propusă o mandatare.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - o propune pe doamna viceprimar, Olah Emese, pentru semnarea actului în formă autentică.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

 • 38. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 641/2019 (însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil, „cu același mandat pentru doamna viceprimar, Olah Emese”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32B; beneficiari: Șuteu Nicolae-Andrei și Șuteu Timea-Melinda. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. — Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C; beneficiari: Tîrnoveanu Paul-Vlad și Tîrnoveanu Elena-Alexandra. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. — Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152; beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. — Construire locuință unifamilială S+P, str. Gherase Dendrino nr. 38 provizoriu; beneficiar: Dușa Ștefan. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. — extindere pe verticală imobil (locuință familială), de la P+M la P+E+M, str. Sighișoarei nr. 18; beneficiari: Iurian Marius Florin și Iurian Iulia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea PU.D. — extindere și etajare corp C4 — Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21; beneficiar: Institutul Inimii Niculae Stăncioiu. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Cocorilor nr. 40D; beneficiari: Olinca Constantin Cristian și Olinca Liana Adela. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Donath nr. 176; beneficiar: Mărincaș Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil; „avem și un amendament, la penultimul alineat de la art. 1, care va avea următorul conținut: până la recepția lucrărilor se va realiza la strat de uzură și echipa edilitar aleea de acces de la strada Donath și până la parcela studiată prin P.U.D.”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială S+P+E+R, str. Donath nr. 266; beneficiari: Ciupei Călin-Lenard, Ciupei Marinela-Adriana, Alb Marius-Gabriel, Alb Claudia-Ioana, Alb Grigore, Alb Monica-Ella. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67; beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire imobil mixt Sp+P+2E+Er, Calea Turzii nr. 69A; beneficiară: S.C. Italia Tiles S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Extindere/etajare imobil — P+E, str. Salcâmului nr. 7; beneficiari: Sztoica Alexandru și Sztoica Elisabeta. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (3) din Hotărârea nr. 461/2019 privind aprobarea P.U.D. - Construire locuință semicolectivă, P+E — str. Cocorilor nr. 40C. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - dezvoltare zonă economică b-dul Muncii — latura nordică; beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil; „avem și aici un

9                                                                                                                               7    77                  9

amendament, la art. 1: alineatul care precizează că staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei va avea următorul conținut: staționarea vehiculelor auto-velo se va realiza în interiorul parcelei, necesarul calculându-se conform Anexei nr. 2 din Regulamentul P.U.G.”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectiv de investiții „Lucrări de reabilitare imobil existent - Capelă Cimitir Mănăștur, strada Govora f.n., Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice — S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului Ștefan cel Mare din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare branșamente și racordare la utilități a unei toalete publice modulare”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 — pavilion B, situat în b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 288/2016 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție parking Hasdeu, str. Păstorului nr. 67-69, Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare a domeniului public — obiectivul sportiv Sala Polivalentă nr. 416270/18.11.2014. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă care este alternativa în cazul în care nu este prelungit contractul de gestiune indirectă.

Dl. primar - răspunde că alternativa este transformarea Sălii Polivalente într-o direcție a primăriei, cum este stadionul la consiliul județean.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă a fost făcut un calcul în acest sens.

Dl. primar - răspunde că da, atunci când a fost luată decizia încredințării indirecte.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă trebuie prelungit acest mandat.

Dl. primar - răspunde că da, din moment ce Sala Polivalentă înregistrează profit.

Dl. cons. Morar - susține că el ar fi făcut o radiografie din care să rezulte ce înseamnă gestiunea indirectă a unei societăți cu șapte administratori și 25 de angajați, incluzând și impozitele și cheltuielile cu utilitățile, comparativ cu gestionarea activității de către un departament din cadrul primăriei, însă cu păstrarea actualului manager al Sălii Polivalente; reclamă că este propusă doar prelungirea mandatului, fără să fie oferită, din punct de vedere financiar, o alternativă; susține că, potrivit calculelor sale, gestionarea societății de către primărie ar genera o economie de un milion de lei pe an; arată că, mai mult, în referatul proiectului de hotărâre sunt invocate dificultățile societății privind plata impozitelor și gestionarea cheltuielilor, precum și lipsa de predictibilitate a mediului fiscal; crede că primăria ar putea să rezolve toate aceste probleme, prin preluarea activității societății, în acest fel fiind economisite și câteva milioane de lei din banii orașului.

Dl. primar - arată că analiza a fost făcută, iar greutățile inerente începutului au fost depășite; susține că, astăzi, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca reprezintă singurul model de succes din țară în ceea ce privește administrarea unei săli polivalente; precizează că Sala Polivalentă din Cluj-Napoca înregistrează profit și este recunoscută pe plan național și internațional; consideră că a strica un lucru care funcționează presupune o incompetență majoră; afirmă că primăria nu poate prelua Sala Polivalentă, din cauza limitării numărului de posturi.

Dl. cons. Morar - întreabă cât valorează impozitual anual pe care Sala Polivalentă îl plătește primăriei; sesizează că analiza la care s-a referit domnul primar nu a fost pusă la dispoziția consilierilor locali; întreabă de ce continuarea acestei forme de gestiune este prezentată drept unica variantă, în condițiile în care primăria are sute de angajați, fiind vorba și de banii clujenilor; consideră că ar fi fost oportună realizarea unei analize S.W.A.T., iar decizia să fie luată de consilierii locali, nu cum este specificat în proiectul de hotărâre, prin care consilierilor locali li se oferă ca unică posibilitate delegarea administrării; arată că, la pagina 11 a proiectului de hotărâre, domnul Ionuț Rusu, directorul general al Sălii Polivalente B.T. Arena, prezintă o analiză a impactului cheltuielilor cu impozitele, analiză care prezintă dificultățile pe care societatea le-a întâmpinat la plata impozitelor, taxelor locale și a redevențelor - cheltuieli care ar fi economisite dacă Sala Polivalentă ar trece în subordinea primăriei; precizează că un paragraf al respectivei analize specifică: „pentru a asigura un succes de durată în ceea ce privește funcționarea Sălii Polivalente B.T. Arena, este necesară o politică managerială vizionară, care să prevadă cheltuieli de întreținere și inovare, atragerea de forță de muncă la un nivel ridicat de calificare, motivarea și fidelizarea forței de muncă; acum, politica vizionară o aveți și v-o asumați sau vă doriți pe viitor să aveți sau, cumva, v-ați făcut un laudatio, așa, frumos?; cum ați reușit să funcționați până în prezent?”.

Președintele de ședință - „înainte de a-i da cuvântul directorului, aș vrea să punctez câteva lucruri: așa cum dumneavoastră ați menționat, domnule consilier, acum câteva minute, că sunteți de șapte ani consilier local, constat că dumneavoastră încă nu cunoașteți care este activitatea Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a funcționarilor din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca; v-aș recomanda să vă aplecați mai mult asupra a ceea ce fac funcționarii Primăriei municipiului Cluj-Napoca și cu siguranță că veți vedea, ulterior, care sunt și capacitățile de a putea administra, intern, o asemenea sală mare; al doilea punct: aș vrea să vă informez că, de anul viitor, la inițiativa colegului meu deputat, Moldovan, Sala Polivalentă nu va mai plăti impozit; este o hotărâre a Camerei Deputaților, a parlamentului, în care sunt anumite prevederi, în care există această posibilitate, de a nu mai plăti impozit sălile polivalente, nu doar Sala Polivalentă din Cluj; vă rog, domnule consilier”.

Dl. cons. Florian - „solicit o învoire”.

Președintele de ședință - solicită să fie consemnat cvorumul de ședință de 24.

9                                    9              9                                                                                                                         i             »

Domnul consilier Florian părăsește sala, fiind învoit.

Dl. Ionuț Rusu - directorul general al Sălii Polivalente B.T. Arena - arată că Sala Polivalentă B.T. Arena plătește aproximativ un milion de lei, anual, ca taxă pe clădire, cu mențiunea că în Codul fiscal se prevede că orice instituție, sub orice formă administrează un bun, dacă prestează o actvitate economică, trebuie să plătească taxa pe clădire; precizează că, indiferent cum ar fi organizată Sala Polivalentă, trebuie plătită taxa pe clădire, pentru perioada în care este desfășurată activitatea economică, activitate care, în cazul Sălii Polivalente B.T. Arena, este constantă.

Președintele de ședință - subliniază că trebuie plătite și taxele și impozitele pentru salarii, indiferent cui se subordonează Sala Polivalentă.

Dl. cons. Morar - „sigur, eu vă mulțumesc pentru lămuriri și mă așteptam să fie prezentat, ca anexă, materialul de astăzi, ca să știm pentru ce optăm, dacă avem, cumva, posibilitatea să optăm spre o altă formă de gestiune sau nu - asta este cea mai bună; în lipsa acestor materiale, nu putem decât să speculăm cu toții”.

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumesc pentru intervenție; cred că acest punct a avut și anexele necesare”.

Se supune la vot proiectul și anunță că s-au obținut 19 voturi pentru, trei voturi împotrivă și o abținere (consilierul local Kinizsi Zoltân nu participă la vot).

Dl. cons. Gergely - solicită să fie învoit.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 23.

9                                    9              9                         »                                                    9             »

Consilierul local Gergely Balâzs părăsește sala, fiind învoit.

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Cluj-Napoca, sector I și alegerea modalității de delegare a gestiunii. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 61. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 15.10.2019, ora 11. Proiect din inițiativa primarului.

Retras de inițiator.

 • 62. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și îl propunem, în continuare, pe domnul Rus Răzvan, cu mandat provizoriu”.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 62 au fost reluate după punctul 78d.

 • 63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 471/2019 (alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Școală după școală”, în anul școlar 2019-2020. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (unanimitate).

 • 65. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 66. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație alS.C. Cluj Innovation Park S.A. — semestrul12019.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 67. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca — semestrul I 2019.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 68. Informare privind Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. (Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca) — semestrul 12019.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 69. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lazăr Vasile, înregistrată sub nr. 457996/3 din 10.09.2019.

Dl. Lazăr Vasile - petent - arată că este unul dintre proprietarii parcelelor care afectează drumul la care face referire în plângerea prealabilă; întreabă dacă a fost cineva pe teren la adresele respective, pentru a cunoaște situația reală a zonei, pentru a verifica dacă poate fi construit drumul respectiv, ce lățime maximă ar putea avea acesta, precum și dacă ar putea fi legat de centură; susține că și-a plătit, la zi, toate impozitele, de 20 de ani, de când s-a întors în România; arată că și-a cumpărat terenul în 2002, iar, ulterior, și-a obținut un certificat de urbanism, pentru a se asigura că poate să-și construiască o casă și că în zonă nu o să poată fi construite blocuri; precizează că, în 2007, a obținut autorizația de construire, pe care a respectat-o întru-totul, cedând aproximativ 100 de metri pentru drum; afirmă că s-a branșat la utilități - gaz, curent, apă, canal - pe banii săi, iar în 2015 a cumpărat terenul din spatele casei; adaugă că, după ce a studiat C.F.-ul, în care era trecută desinația de fânațe, a vrut să le amenajeze copiilor, dintre care unul suferă de astm bronșic, o grădină de joacă, pentru ca aceștia să poată sta în aer curat, departe de zonele poluate; susține că, anul acesta, în august, având intenția de a construi o filigorie în spatele casei, a solicitat un certificat de urbanism și, spre surprinderea sa, din totalul de 13 metri adâncime, cât are terenul, 12 metri sunt de utilitate publică; afirmă că, în momentul acela, a studiat P.U.G.-ul și a observat că, fără consultarea proprietarilor terenurilor, „s-a trasat, din birou, cu pixul, un drum; conform Urbanismului, drumul ar trece, cu un metru și ceva, de casa unde locuiesc; practic, din grădina de 13 metri adâncime, voi îmi luați aproape 12, încălcând chiar U.T.R.-ul zonei Liu, unde limita minimă posterioară, cerută de dumneavoastră, este de șase metri; vă rog, domnule primar, să vă imaginați ce înseamnă pentru copilul cu astm un drum în fața casei, pe care l-am lăsat, legal, din terenul proprietate personală și un altul, în spatele casei, de vreo 15 metri, unde o să trebuiască săpat - camioane și alte utilaje; eu nu am cerut să nu se facă drumul, eu am propus ca drumul să rămână cel făcut în fața caselor, traseul rămânând același și oferindu-l, gratis, primăriei, și eu, și alți proprietari care au teren în zona respectivă; am propus în plângerea mea prealabilă; eu vreau să vă întreb care este motivul pentru care nu se poate muta drumul?; acum, eu o să vă și răspund, pentru că am înțeles ce s-a întâmplat; nu se poate muta drumul în față pentru că am deranja mafia imobiliară; la începutul străzii de care vorbesc, la nr. 62B, familia Mărghitaș, prietenă cu mulți de-aici, din comisie - de familie, a construit un duplex; am scos, am aici copii de pe autorizații de la bloc, am poze, tot; a construit un duplex cu 12 apartamente, cum e obișnuit la Cluj; s-au făcut 12 parcări în drumul privat; motivul pentru care nu mi se acceptă mutarea drumului, presupun eu, este că nu putem să deranjăm familia Mărghitaș, să-i deposedăm de parcările ilegale, pentru că-s prea grei în oraș și prieteni cu familia”.

Președintele de ședință - „stimate domn, trebuie să vă întrerup; vă rog, dacă faceți asemenea acuzații, nu este locul unde să faceți acuzații; dacă aveți detalii, dacă aveți date de genul ăsta, vă rog să mergeți...”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - „... domnul meu, eu am aici poze, eu vă spun motivul pentru care cred eu că nu mi-a acceptat drumul în față...”.

Dl. primar - „doar dorim să vă atragem atenția că afirmațiile care conțin infracțiuni sau alte lucruri, să vă atragem atenția că dumneavoastră trebuie să probați aceste lucruri și v-aș ruga să adresați o plângere instanțelor abilitate de lege, pentru că acolo este locul”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - „domnul Emil Boc, vă rog frumos să mă ascultați...”.

Dl. primar - „nu este cealaltă parte care să vă contrazică, de aceea vreau să vă fundamentați pe probe susținerea dumneavoastră; ... eu spun că o lăsăm sub forma libertății de exprimare, sub rezerva că puteți avea probleme penale”.

Președintele de ședință - „intervenția mea scurtă a fost pentru că dumneavoastră ați acuzat că cei de la masa asta, adică toți, asta ați făcut - acuzația - ați acuzat că familia respectivă e prietenă cu cei de la masa asta”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - „am zis că familia Mărghitaș, alte familii, au prieteni în primărie, nu am spus că de aici, de la masă”.

Președintele de ședință - „ați specificat, este înregistrat, ați spus că de aici”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - „cu tot că sunt și de la masă, dar nu mă puneți să dau nume, că nu vă spun acum numele; știu, și v-am adus și poze, că acest bloc, construit de familia Mărghitaș, este recepționat ilegal, autorizația fiind emisă pentru două unități locative, iar în realitate sunt 12 apartamente; tot aceeași familie a construit, la nr. 58 și 58A, un bloc care era autorizat P+2, cu șase apartamente, iar în realitate este P+2 și etaj retras, cu 16 apartamente; dacă nu aveți nimic de ascuns, vă rog să ne explicați cine a recepționat aceste blocuri cu apartamente în plus, parcări pe parcelele cu destinația drum și etajele în plus față de cele ce le permite autorizația; am adus câpii de la autorizații și le comparăm cu pozele făcute astăzi; eu, de ieri, am început să fac sesizări și în aplicația primăriei și nu o să mă opresc până nu mi se răspunde, punctual, la aceste ilegalități; deocamdată, am început lângă casă, dar să nu credeți că nu știu, în mai multe zone, ce se întâmplă; domnule primar, de ce nu cereți demolarea etajelor în plus, ilegale, la anumite familii?; nu-i nimic, de azi o să cerem noi; întâmplător - pentru că m-ați pornit și, acum, trebuie să zic în continuare - întâmplător, aceiași beneficiari au construit, pe str. Observator, un bloc de P+5 și etaj retras, dar, în realitate, este un etaj în plus; iarăși, în locul liftului, s-a făcut un apartament mai mare, tot recepționat de primărie; eu mă întreb cine din primărie, cu funcție destul de mare, le ține spatele acestor mafioți; de fapt, eu știu cine, și și voi știți; eu cunosc bine această încărcătură și nu am zis nimic atâția ani, dar, de azi, o să facem cunoscut numele corupților din primărie, dar nu aici, ci la D.I.I.C.O.T. și D.N.A., pentru că este ușor de observat că, în orașul de cinci stele, unii au autorizații în timp record, chiar pe parcuri și zone verzi, iar alții, deloc; vă rog să mă înțelegeți că, deocamdată, îmi îngrădiți dreptul la proprietate și nu sunt dispus să-mi închid ochii; terenul pe care mi l-ați luat și în care nu pot să-mi construiesc nimic, chiar o filigorie sau un grătar - eu plătesc deocamdată impozite, nu plătește primăria; vreau să știu de ce nu ne anunțați când faceți P.U.G.-ul, pentru că eu sunt proprietar din 2002 pe terenul respectiv, nu sunt proprietar din 2016 sau '17; trebuia să anunțați: domnule, peste un an o să vrem să facem drumul; sunteți de acord, nu sunteți?; haideți să vă plătim terenul; eu am cumpărat în 2015; dar dacă tot m-ați pornit, o să ridicăm batista de pe țambal și în cazul domnului Apostu, în care eu sunt unul dintre groparii lui, poate mulți dintre dumneavoastră mă recunosc și să vedem câți au fost complicii lui, când au semnat, ce au semnat, de ce numai domnul Apostu a mers la pușcărie; oare ceilalți care au semnat au fost incompetenți sau au fost corupți, cu domnul Apostu?; eu o să mă duc, cu toate astea; eu cred că mulți din cei care au semnat, în perioada Apostu, ori au luat șpăgi ori sunt incompetenți, dar, dacă ne uităm bine în primărie, majoritatea au rămas în funcții; deci, cum sunt?; o să fac plângere la D.N.A. și D.I.I.C.O.T., să-mi explice, unde sunt cei care au închis ochii?; de ce se mai află în funcții, pentru că în perioada respectivă, din câte se știe, nici unul din comisie sau din conducerea primăriei nu l-a denunțat pe domnul Apostu, hoț dovedit și corupt; pentru că nu am încredere în presa locală, vă promit că, în perioada următoare, o să încerc să-l conving, cu probele pe care le am, pe domnul Tolontan și pe cei de la România, te iubesc, să prezentăm orașul de cinci stele, unde este de cinci stele numai pentru anumite familii de mafioți; vă mulțumesc; eu nu am venit cu gândul de a dezgropa morții; am crezut că cererea mea va fi analizată corect, nu din birou, ci venind la fața locului, dar din răspunsul dumneavoastră, cum că aș fi afectat doar într-o mică măsură, că așa scrie în răspunsul dumneavoastră, din acest drum, îmi dau seama că vă bateți joc de cetățenii corecți; păi, pentru dumneavoastră, 11 metri din 13 este o mică măsură?; vă întreb pe dumneavoastră; și cum aveți dumneavoastră dreptul să faceți chiar ce vreți?; de ce nu ne anunțați, de ce nu mă despăgubiți, să-mi luați casa?; poate data viitoare, după ce-mi luați acum terenul și nu mai am șase metri în spatele casei, o să trebuiască să-mi treceți drumul prin veceu sau prin living, ca să nu mai pot să locuiesc, că n-am șase metri, nu mă mai încadrez în U.T.R., deja; vă rog frumos să-mi explicați de ce nu se vine pe teren în situațiile respective”.

Președintele de ședință - „vă rog, domnule consilier”.

Dl. cons. Mureșan - „aș dori o învoire”.

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumesc; cvorumul de ședință, în acest moment, este de 22”.

Consilierul local Adrian Mureșan părăsește sala, fiind învoit.

Dl. Marius Mureșan - avocat - „reprezint familia Țiple, care locuiește pe str. Măceșului la nr. 62A; am aflat de această problemă abia în cursul zilei de astăzi; în principiu, în opinia noastră, lucrurile pot fi, oarecum, simplificate; dincolo de toate problemele ridicate de domnul Lazăr, noi considerăm că ar trebui luată în serios varianta drumului la nord de acel șir de case; este un drum deja existent, drumul din spatele casei, care efectiv taie curțile și lasă casele care se află acolo, practic, niște apartamente prinse între două drumuri; acolo s-ar putea găsi o soluție foarte bună; am înțeles că, în varianta de drum creată prin spatele caselor, inclusiv, se va trece peste un parc pe care primăria intenționează să-l realizeze în zonă; prin urmare, soluția preconizată nu este una viabilă pentru cei din zonă, în condițiile în care, totuși, există soluții bune, astfel încât toată lumea să fie mulțumită; ce vă mai solicităm: în răspunsul care a fost adresat domnului Lazăr, dacă-l urmăriți, este un răspuns general, adică nimeni nu și-a dat osteneala să răspundă punctual la chestiunile tehnice formulate de către avocatul domnului Lazăr; prin urmare, considerăm că ar trebui stabilit un termen până la care să se răspundă concret la problemele practice puse cu privire la acel drum, după care, din nou, să ne întâlnim să discutăm, pentru a evita, astfel, o serie de litigii, mai mulți vecini din acea zonă fiind interesați în aceeași problemă; vă mulțumim”.

Președintele de ședință - „în regulă, vă mulțumesc pentru intervenție, domnule avocat; o să-l rog pe arhitectul-șef să ne spună puțin care este situația din zonă”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „bună ziua; aici este o servitute trasată, într-adevăr, prin funduri de parcelă, într-o zonă în care nu există niciun drum, deci nu este o supralărgire de drum, este un drum nou, care face legătura între Măceșului și Bună Ziua - așa a fost prevăzută în P.U.G., aprobat în decembrie 2014; în momentul în care ați achiziționat parcela, P.U.G.-ul deja era în vigoare; parcela dumneavoastră era grevată de...”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „haideți să ne ascultăm; o să vă dau posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „parcela pe care aveți construită casa nu cred că este afectată decât, într-adevăr, în mică măsură; parcela a doua...”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „dacă nu mă lăsați să vorbesc, îmi pare rău”. Președintele de ședință - „stimate domn, vreți să avem un dialog?; haideți, dacă doriți, ați pus o întrebare arhitectului-șef, mai multe întrebări; stimate domn, dați-i voie să vorbească”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - „... locuiți dumneavoastră la un metru de casă...”.

Președintele de ședință - „dați-i, vă rog, voie să vorbească arhitectului-șef, după care vă dau dumneavoastră cuvântul, să vă spuneți punctul de vedere”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „bun, dacă vreți să discutați numai dumneavoastră, înseamnă că nu aveți nevoie de răspunsurile noastre, dacă nu ne ascultați; măcar ascultați-ne, vă rog; vă rog, domnule arhitect”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „bun, vă rog, luați microfonul, terminați de discutat, după care, dacă doriți să ne ascultați, e foarte bine”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „dar v-am dat cuvântul, terminați de vorbit, vă rog”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Dl. cons. Ioan Pop - „o învoire, vă rog”.

Președintele de ședință - „bun, vă rog, luați microfonul; dacă mai doriți să ne comunicați ceva, comunicați-ne, vă rog; dacă nu mai aveți de spus nimic, atunci îl rog pe arhitectul-șef...”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „stimate domn, luați microfonul, vă rog...”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „nu, trebuie să se înregistreze pe bandă, că asta este important, să fie înregistrată...”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „aveți răbdare, dați-i voie arhitectului-șef să spună, după care vă dau cuvântul”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „parcela vi-e afectată, și dacă în mare măsură sau în mică măsură; aici este un drum prevăzut în P.U.G.-ul aprobat în 2014; o actualizare de P.U.G. ar putea muta acest traseu, dacă e justificată, normal, în urma studiilor de fundamentare a studiilor de trafic; se poate muta acest drum, nu zicem, azi, nu, dar nu se poate mâine; n-avem mijloacele prin care, decât actualizare de P.U.G.”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „aveți două parcele; nu vă supărați, din câte știu eu, aveți două parcele acolo: una cu casa, într-adevăr și ați mai achiziționat o parcelă în 2015, în care ați dorit să vă faceți...; aia-i afectată mai tare, dar parcela cu casa, nu”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „stimate domn, haideți să ne ascultăm, că altfel nu înțelegem nimic din ce discutăm aici, vă rog”.

Dl. cons. Ioan Pop - „o învoire, se poate?”.

Președintele de ședință - „vă rog; cvorumul de ședință este de 21”.

Consilierul local Ioan Pop părăsește sala, fiind învoit.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „deci, o actualizare de P.U.G.; putem lua în calcul solicitarea dânșilor și, la o actualizare de P.U.G., că oricum am demarat procedura, dacă se justifică, se poate muta această servitute”.

Președintele de ședință - „înainte să vă dau cuvântul, eu aș vrea să punctez doar două chestiuni; prima chestiune este că P.U.G.-ul, care a fost votat în luna decembrie 2014, a stat aproape cinci ani în dezbatere publică, în care avea posibilitatea toată lumea să vină cu propuneri de modificare, de actualizare; asta este prima nuanță pe care am vrut să v-o spun, iar a doua variantă, a doua chestiune pe care vreau s-o punctez: la realizarea unui drum nou, unui drum de legătură, se face întotdeauna un studiu de fezabilitate, pentru a vedea care este cea mai bună variantă de drum de legătură; astăzi, ca variantă, este cea propusă prin P.U.G.; nu știm dacă la studiul de fezabilitate, cum se întâmplă și la centură, câteva variante să fie mutate - 10, 15, 20 de metri -, în funcție de situațiile din teren, pentru a afecta cât mai puțin oamenii și a fi varianta cea mai ieftină; există posibilitatea, nu pot, astăzi, eu, să vă spun că se va muta acest drum sau nu, dar că există posibilitatea, atunci când se face studiul de fezabilitate, dacă costurile sunt mai mici, să poată să fie modificat acest traseu; aceste două puncte am vrut doar să le menționez; acum, vă rog, domnule Lazăr, vă ascultăm”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „stimate domn, astăzi, P.U.G.-ul este în vigoare, așa cum este, cu drumul de servitute peste parcela dumneavoastră; după cinci ani, din 2014 până în 2019, a fost și în 2014 aceeași variantă, și în 2013 a fost în dezbatere aceeași variantă, și în 2012 a fost aceeași variantă în dezbatere; deci, predictibilitatea acestui drum a existat încă de acum șase, șapte, opt ani; aproape de acum zece ani era predictibilitatea acestui drum”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „dumneavoastră ați solicitat anumite aspecte; nu vreau să mă întorc când ați construit dumneavoastră, că nu știu când ați construit dumneavoastră și nu am toate detaliile astea”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „vă rog să concluzionați”.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „în momentul în care ați primit autorizația de construire, ați obținut-o în baza reglementărilor de pe P.U.G.-ul vechi; chiar dacă se știa că va apărea un drum pe-aicea, nu era o reglementare clară; adică nu era avizată încă, pentru că abia în decembrie 2014 s-a avizat P.U.G.-ul; de-aia nu vi s-a spus nimic de acest drum”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Dl. Claudius Daniel Pop - arhitect-șef - „nu, bineînțeles”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „cinci ani a fost o perioadă...”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „bun, vă rog, domnule avocat, dacă mai aveți o scurtă intervenție”.

Dl. Marius Mureșan - avocat - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „având în vedere că pentru modificarea și pentru reactualizarea noului P.U.G. deja procedura de licitație este în desfășurare, cred că undeva în luna noiembrie este termenul-limită de depunere a ofertelor, atunci sigur că, în urma dezbaterii, se pot modifica aceste servituți, se pot lua în calcul alte variante optime, având în vedere că au fost câteva autorizații de construire, și atunci poate să fie o abordare și o discuție legată de acest subiect; astăzi, discutăm de P.U.G.-ul pe care-l avem în vigoare; vă rog, domnule consilier”.

Dl. cons. Morar - „tocmai pentru că se discută deja de actualizarea P.U.G.-ului, ca să nu facem un abuz astăzi sau o greșeală mare, ar trebui să amânăm acest punct de pe ordinea de zi, să ne deplasăm la fața locului și să constatăm situația din teren, nu să respingem azi o plângere și, ulterior, în viitor, pe baza reclamațiilor altor proprietari din zonă, să admitem alte plângeri, care să producă efect și pentru plângerea asta; din punctul meu de vedere și ceea ce v-aș cere eu, să amânăm acest punct, să ne deplasăm la fața locului, cu experți de la Urbanism, să vedem exact pe unde trece drumul, că-i un metru, că-s doișpe din treișpe, e foarte mult, și să luăm o soluție ulterior”.

Dl. Marius Mureșan - avocat - nu vorbește la microfon.

9

Președintele de ședință - „țineți, vă rog, puțin microfonul mai aproape de...”.

Dl. Marius Mureșan - avocat - nu vorbește la microfon.

9

Președintele de ședință - „nu, este pornit microfonul, este pornit”.

Dl. Marius Mureșan - avocat - nu vorbește la microfon.

9

Președintele de ședință - „stimate domn, a fost cinci ani în dezbatere publică și s-a discutat pe toate mijloacele media; s-a discutat”.

Dl. Marius Mureșan - avocat - nu vorbește la microfon.

9

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumesc pentru...”.

Dl. Marius Mureșan - avocat - nu vorbește la microfon.

9

Președintele de ședință - „vă rog, nu repetați ceea ce s-a spus”.

Dl. Marius Mureșan - avocat - nu vorbește la microfon.

9

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumesc; supun la vot punctul nr. 69; cine este pentru?...; supun la vot amânarea: cine este pentru?: unu, doi, trei, patru, cinci; cine este împotrivă?: doi, trei, patru, cinci, șase, deci amânarea a căzut; supun la vot punctul nr. 69: cine este pentru?”.

Dl. cons. Morar - „atenție, nu s-au numărat împotrivă, s-au numărat doar șase voturi”.

Președintele de ședință - „... împotrivă?; abțineri?; vă rog, cine este pentru punctul 69?”.

Dl. cons. Morar - „pentru amânare spun”.

Președintele de ședință - „pentru respingerea plângerii și menținerea hotărârii: cine este pentru?; împotrivă? - patru; abțineri? - una”.

Dl. cons. Morar - „o mică observație, că nu pot să trec mai departe; când s-a votat propunerea mea de amânare, s-au consemnat cinci voturi pentru sau patru sau unii colegi au făcut așa cu mâinile și, ca respingere, tot cinci sau șase, că a fost o ascundere de mâini pe sub masă; haideți, că votăm niște chestii care-i afectează pe niște oameni”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință - „proiectul a trecut cu 16 voturi pentru, patru voturi împotrivă și o abținere”.

Dl. Lazăr Vasile - petent - nu vorbește la microfon.

 • 70. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de un grup de proprietari și locuitori din zona reglementată prin P.U.Z. de regenerare urbană — etapa 1, str. Primăverii-Aleea Peana, înregistrată sub nr. 480592/3 din 20.09.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

 • 71. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bâlc Dorina Florica Maria, înregistrată sub nr. 478666/3 din 19.09.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 72. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Robacon Impex S.R.L., înregistrată sub nr. 478670/3 din 19.09.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru și două abțineri.

 • 73. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Popescu Aristotel Titus și Popescu Emilia, sub nr. 398166 din 5.08.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. Ciprian Păun - avocat - susține că la baza acestei plângeri prealabile există prezumția potrivit căreia studiul de oportunitate aprobat prin Hotărârea nr. 555/2019 nu a fost temeinic justificat, fundamentarea economică fiind eronată; obiectează, spunând că din punct de vedere urbanistic, parcul va fi traversat de un drum cu patru benzi de circulație și că proprietarii terenurilor din zona Mihai Românu au propus consiliului local, un P.U.Z., prin care doreau să doneze primăriei, spațiile verzi - P.U.Z.-ul nu a fost aprobat; precizează că reprezintă o familie care deține în proprietate, încă din anii '90, o parcelă în suprafață de 13.000 mp. și solicită ca zona să nu fie expropriată în totalitate, motivând că în urma unei expertize extrajudiciare, doar o treime din terenuri este în zona V, astfel, două treimi din terenuri vor fi expropriate la valoare de circulație; solicită consiliului local să admită plângerea prealabilă și subliniază că în prezenta informare, de la punctul 73 de pe ordinea de zi, este menționat că Hotărârea nr. 555/2019 nu este un act administrativ.

Dl. Titus Nicoară - director general S.C. Compexit Trading S.R.L. - contestă modul în care a fost realizat studiul de oportunitate aprobat prin Hotărârea nr. 555/2019; prezintă răspunsul primit de la Transgaz S.A. - răspunsul este anexă la dosarul de ședință -potrivit căruia, în zona Bună-Ziua unde este propus spre construire parcul Becaș, trece o conductă magistrală de gaz cu diametru de 40 cm, iar față de acest tip de conductă este obligatoriu să se respecte distanța minimă de 100 m în cazul edificării unei clădiri sau a unui spațiu exterior cu o suprafață bine definită.

Dl. primar - menționează că primăria are obligația legală de a crește calitatea vieții în oraș prin construirea de spații verzi, motivând că în zona Bună Ziua există un deficit din acest punct de vedere; în contextul în care primăria nu deține în proprietate terenuri explică procedura transparentă folosită în vederea identificării parcelelor fezabile construirii unui parc; spune că exproprierile nu vor fi făcute în baza studiului de oportunitate adus în discuție, iar prețurile finale vor fi stabilite ulterior acestei analize preliminare; reiterează că trebuie respectat principiul prevalenței interesului public în raport cu interesul privat; subliniază că în momentul de față, din punct de vedere procedural, primăria se află la stadiul fundamentării unei decizii, având la bază o analiză obiectivă și nu luarea unei hotărâri în spiritul arbitrariului.

Dl. Titus Nicoară - director general S.C. Compexit Trading S.R.L. - reiterează că Pârâul Becaș este străbătut pe toată lungimea lui de o conductă de gaz construită în anii '70-'80 și care este nesigură în cazul edificării lângă ea la o distanță de șase metri; citește din Răspunsul nr. DEM 52367/4.09.2019 - anexă la dosarul de ședință; precizează că în caz de expropriere, S.C. Compexit Trading S.R.L. ar trebui să primească de la primărie, suma de un milion două sute de mii de euro; reclamă faptul că efectuarea studiului de oportunitate nu a fost anunțată public în presa locală, că acest parc urmează să fie edificat într-o zonă cu risc mare prin prezența conductei de gaz și în cea mai sudică parte a cartierului Bună Ziua, neexistând acolo străzi publice, locuri de parcare ori pietonale.

Dl. Ciprian Păun - avocat - evidențiază că domnul Titus Nicoară a luat parte la discuție cu un alt punct de pe ordinea de zi și că procedural dânsul are dreptul la replică, astfel, afirmă că nu a contestat oportunitatea, ci a contestat prin plângerea prealabilă, o deficiență a studiului de oportunitate, calculul economic și evaluarea urbanistică efectuate de prestator fiind greșite; reiterează că există un P.U.Z. prin care parcul a fost ofertat în mod gratuit; solicită din nou admiterea plângerii prealabile de la punctul nr. 73 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Dan Ioan Morar părăsește Sala de sticlă, fiind învoit. Președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 20.

9                                    9              9                         5

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 17 voturi pentru și trei abțineri.

 • 74. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Florisal S.A., sub nr. 393315 din 1.08.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 75. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Compexit Trading S.R.L., sub nr. 391397din 31.07.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 17 voturi pentru și trei abțineri.

 • 76. Raport privind derularea Programului „Școală după școală” pentru anul școlar 2018-2019.

Dna. cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot raportul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca, a numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 și a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. Telegdi Tamas - operator economic taxi - reclamă că taximetriștii nu au fost informați la începutul anului curent cu privire la obligativitatea de a-și achiziționa mașini Euro 5, aceștia înlocuind mașinile vechi cu autoturisme Euro 4; solicită ca acele persoane care au cumpărat, în anul 2019, mașini Euro 4, să le poată utiliza timp de cinci ani, tocmai pentru a-și putea amortiza investiția, ținând cont că folosesc ca și combustibil, gazul.

Dl. Norbert Anderca - operator economic transport regim taxi și închiriere -afirmă că a participat la dezbaterea publică care a avut loc pe data de 5 octombrie, însă nu a reușit atunci să ia cuvântul; arată că în calitatea de administrator de societăți comerciale este obligat să-și realizeze câte un plan de afacere la fiecare cinci ani, odată cu reînnoirea autorizației de taxi și că din punct de vedere financiar are obligația de a face profit; reclamă că aceste norme au fost impuse în al treisprezecelea ceas și că era în avantajul tuturor operatorilor economici în regim de taxi, ca la începutul anului 2019 să fi fost anunțați de acest regulament, respectiv de obligativitatea de a achiziționa autoturisme Euro 5.

Dl. primar - invocă art. 10 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, arătând importanța principiului satisfacerii interesului public, respectiv, punctează criteriile care vizează autorizarea regimului de taxi și care presupun promovarea tipurilor de transport mai puțin poluante; afirmă că jumătate din flota de transport public este nepoluantă; subliniază că obiectivul operatorului economic de taxi de a avea mașini minim Euro 5 trebuie atins până în 31 martie 2022; îl întreabă pe domnul Norbert Anderca ce mașină nouă a cumpărat sub Euro 5.

Dl. Norbert Anderca - operator economic transport regim taxi și închiriere -„Dacia Logan 2013 Euro 4”.

Dl. primar - „încă mai sunt pe piață mașini care sunt Euro 4?”.

Dl. Norbert Anderca - operator economic transport regim taxi și închiriere -„second”.

Dl. primar - răspunde că serviciul de taxi este un serviu public și că sănătatea cetățenilor trebuie respectată; susține punctul de vedere al executivului reflectat la dezbaterea publică din luna octombrie, și că termenul de achiziționare mașini Euro 5, până în anul 2022, este unul rezonabil; consideră că oamenii se îndreaptă spre calitatea serviciilor, spre concordanță bună între calitate și preț.

Președintele de ședință - spune că o mașină achiziționată în anul 2013 va avea zece 9                                9            9             V                                 i                         »

ani vechime în anul 2022.

Dl. Norbert Anderca - operator economic transport regim taxi și închiriere -„tocmai în acest sens, noi ne facem planul de afaceri pe cinci ani”.

Președintele de ședință - „bun, are zece ani vechime, deci va fi uzată și fizic și moral 9          9    9***                 *             9     9

în anul 2022”.

Dl. Telegdi Tamas - operator economic taxi - reiterează că era mult mai bine dacă ar fi fost anunțați la începutul anului cu privire la achiziționarea mașinilor Euro 5.

Dl. Norbert Anderca - operator economic transport regim taxi și închiriere -punctează următorul aspect: clientul nu face diferența între Euro 4 și Euro 5; solicită ca în vederea amortizării investiției termenul de atingere a obiectivului mai sus menționat să încline spre anul 2023.

Dl. Telegdi Tamas - operator economic taxi - reclamă faptul că nu au susținere financiară.

Dl. Norbert Anderca - operator economic transport regim taxi și închiriere - îi propune domnului primar ca până în anul 2022/2023 să găsească împreună o soluție de finanțare în vederea achiziționării unor mașini electrice, prin aportul financiar al primăriei de 60%.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 78. a. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A., a unui teren în suprafață de 615,918 mp., parte din nr.

cadastral 335629 - C.F. nr. 335629, situat pe str. Fabricii f.n., în vederea amenajării și exploatării unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

78 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, a celei de a șaptea ediții a Forumului de A faceri Româno-Ungar, în data de 15 noiembrie 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

78 c. Proiect de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - remarcă faptul că buletinele de expertiză ale Direcției de Sănătate publică concluzionează că personalul contractual din cadrul Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale Cluj-Napoca suferă de obezitate și de afecțiuni cardiovasculare; propune achiziționarea unor carduri, 7Card, pentru că munca de birou este solicitantă și astfel este necesară practicarea sportului.

Președintele de ședință - apreciază propunerea domnului consilier local și răspunde că nu există momentan cadru bugetar pentru acordarea unor astfel de carduri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

78 d. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

9

Se supune la vot informarea și se obțin 20 de voturi pentru.

Sunt reluate discuțiile la punctele 1, 2 și 62 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „în ceea ce privește proiectele care au presupus vot secret, la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, scriitorului Eugen-Sandu Cucerzan, s-au exprimat 25 de voturi, din care toate valabile, toate pentru; la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, domnului dr. Ioachim-Eugen Lupu, 25 de voturi exprimate, toate valabil exprimate și toate pentru; în ceea ce privește administratorul la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., s-au exprimat 22 de voturi, toate valabile, din care 21 Da și unul Nu”.

Președintele de ședință - menționează că, la punctul 62 de pe ordinea de zi, domnul consilier local Constantin Ioan Tomoș nu a participat la vot; îi felicită pe domnul Eugen-Sandu Cucerzan și pe domnul Ioachim-Eugen Lupu pentru titlul de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, pe care l-au obținut.

Se supune la vot poiectul de la punctul 62 de pe ordinea de zi și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu a participat la vot).

78. Diverse.

Dna. cons. Croitoru - precizează că a înaintat Direcției Generale Poliția locală o adresă prin care întreabă dacă elevii școlilor nou introduse în programul autobuzelor școlare beneficiază de curse introduse după ora 16; menționează că sunt părinți care solicită ca elevii să fie preluați de la afterschool și întreabă dacă s-a ajuns la o concluzie.

Președintele de ședință - îi răspunde doamnei consilier local că „situația este încă în analiză; suntem perfect de acord că trebuie să extindem acest program; este în analiză și sper ca în perioada următoare să putem veni și cu o soluție concretă; vă mulțumesc”.

Dl. Claudiu Boca - descrie situația prin care trece de cinci ani de zile cu privire la aprobarea unui P.U.Z. în centrul Coloniei Sopor, în vederea construirii a două case unifamiliale; menționează că a îndeplinit condiția impusă de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism Cluj, astfel drumul de la frontul terenului este reglementat din punct de vedere juridic; solicită introducerea acestei documentanții pe ordinea de zi și întreabă care este motivul pentru care aceasta nu a fost inclusă pe ordinea de zi, din moment ce îndeplinește toate condițiile legale.

Președintele de ședință - „vă mulțumesc, domnule Boca, pentru intervenție; o să vedem exact despre ce este vorba și o să analizăm care este situația în speța dumneavoastră; eu îmi aduc aminte de discuțiile pe care le-am avut acum un an, doi, legat de acest subiect; va urma să verificăm care este situația și revenim cu un răspuns; vă mulțumesc pentru intervenție”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior și Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.